Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении образца бланка лицензии в сфере использования ядерной энергии и его описания

КМ Украины
Постановление КМ от 20.07.2011 № 790
редакция действует с 04.06.2013

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 20 липня 2011 р. N 790

Київ

Про затвердження зразка бланка ліцензії у сфері використання ядерної енергії та його опису

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 29 травня 2013 року N 376

Відповідно до статті 14 Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити зразок бланка ліцензії у сфері використання ядерної енергії та його опис, що додаються.

  

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

  

ГЕРБ УКРАЇНИ

Серія                                                                                                                                       N ___________

ЛІЦЕНЗІЯ N ________

______________________________________________________________________________________
                                                  (найменування органу державного регулювання ядерної та радіаційної
                                                          безпеки або його територіального органу, що видав ліцензію)

Видана _______________________________________________________________________________
                                                    (найменування і місцезнаходження юридичної особи або прізвище,
                                                     ім'я, по батькові, місце проживання фізичної особи - підприємця)

Ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів ___________________________________________________

На право провадження діяльності _________________________________________________________
                                                                                                      (етап життєвого циклу ядерної установки або сховища
                                                                                                         для захоронення радіоактивних відходів чи окремий
                                                                                                         вид діяльності у сфері використання ядерної енергії)

Місце провадження діяльності ___________________________________________________________
                                                                                                межі майданчика, на якому розміщено ядерну установку або
                                                                                                   сховище для захоронення радіоактивних відходів, місце або
                                                                                                            територія провадження окремого виду діяльності
                                                                                                                       у сфері використання ядерної енергії)

Технологічний комплекс у складі _________________________________________________________
                                                                                               (у ліцензії експлуатуючої організації на провадження діяльності
                                                                                               на окремому етапі життєвого циклу установки або сховища для
                                                                                                              захоронення радіоактивних відходів та у ліцензії
                                                                                                             на переробку, зберігання радіоактивних відходів)

Технологічні процеси або види господарської діяльності, в яких використовуються джерела іонізуючого випромінювання ____________________________________________________________
                                                                                                                   (у ліцензії на провадження окремих видів
                                                                                                            діяльності у сфері використання ядерної енергії)

Перелік документів, на підставі яких прийнято рішення про видачу ліцензії
______________________________________________________________________________________

Перелік посадових осіб, до службових обов'язків яких належить виконання організаційно-розпорядчих функцій, пов'язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки, фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                 (у ліцензії експлуатуючої організації)

Умови провадження діяльності ___________________________________________________________

Перелік видів робіт або операцій на етапах будівництва та введення в експлуатацію, експлуатації та зняття з експлуатації ядерної установки, а також на етапах експлуатації та закриття сховища для захоронення радіоактивних відходів, виконання яких здійснюється після видачі окремих дозволів органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки ______________________________

Дата видачі ліцензії _____________________________________________________________________

Строк дії ліцензії з ___ ____________ 20__ р. по ___ ____________ 20__ р.

_________________________________
        (посада особи, яка підписала ліцензію)

________________
(підпис)

_________________________
(прізвище та ініціали)

М. П.

 

 

  

ОПИС
бланка ліцензії у сфері використання ядерної енергії

Бланк ліцензії у сфері використання ядерної енергії (далі - бланк) складається з титульного аркуша та інших пронумерованих аркушів.

(абзац перший із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.05.2013 р. N 376)

Бланк виготовляється на папері щільністю не менш як 100 г/кв. метр ± 5 відсотків, розміром 297 х 210 міліметрів з нефіксованим водяним знаком.

Бланк з обох боків видруковано способом офсетного друку: з лицьового боку в чотири фарби, із зворотного - в три фарби, має захист від підроблення та несанкціонованого тиражування.

У лівому верхньому кутку лицьового боку всіх аркушів бланка надруковано слово "Серія" та дві виконаних способом офсетного друку літери, що її позначають, а в правому - номер, який складається із шести цифр, виконаних захисною фарбою способом високого друку. Всі аркуші бланка мають єдині облікову серію і номер.

На лицьовому боці титульного аркуша бланка між серією та номером надруковано слово "ЛІЦЕНЗІЯ" та позначення номера ліцензії "N".

З лицьового боку титульного аркуша бланка по периметру на відстані 6 міліметрів від краю аркуша бланка розміщується рамка заввишки 15 міліметрів, із зворотного боку титульного та з обох боків інших аркушів бланка - рамка заввишки 8 міліметрів.

З лицьового боку титульного та інших аркушів бланка всередині верхньої частини рамки розміщується зображення малого Державного Герба України.

По зовнішньому периметру рамки всіх аркушів бланка надруковано мікротекст у негативному зображенні "ДЕРЖАТОМРЕГУЛЮВАННЯ" літерами заввишки 0,35 міліметра, а по внутрішньому - мікротекст у позитивному зображенні "ЛІЦЕНЗІЯ" літерами заввишки 0,25 міліметра.

На лицьовому боці титульного та інших аркушів бланка на площі, обмеженій внутрішнім периметром рамки, видруковано сітку способом ірисного друку, яка створює фон бланка.

У середині лицьового боку титульного та інших аркушів бланка виконана із застосуванням методу "псевдорельєф" емблема Держатомрегулювання, опис і малюнок якої затверджені Указом Президента України від 27 серпня 2004 р. N 1011 "Про символіку Державної інспекції ядерного регулювання України".

Із зворотного боку титульного та інших аркушів бланка по периметру надруковано рамку шириною 7 міліметрів. На площі, що обмежена внутрішнім периметром рамки, надруковано сітку. У нижній частині бланка термофарбою виконано приховане зображення слова "ДІЙСНА", яке з'являється під час нагрівання фарби до температури більш як +35° C.

____________

  

Опрос