Идет загрузка документа (59 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы центров по физической культуре и спорту лиц с инвалидностью "Інваспорт"

КМ Украины
Постановление КМ, Положение от 20.07.2011 № 766
редакция действует с 26.07.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 20 липня 2011 р. N 766

Київ

Деякі питання центрів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт"

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 13 листопада 2013 року N 821
,
від 29 березня 2017 року N 209
,
від 11 липня 2018 року N 568

(У назві та тексті постанови слово "інвалідів" замінено словами "осіб з інвалідністю" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 року N 568)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Положення про Український центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт";

Типове положення про регіональний та місцевий центри з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт".

2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 р. N 955 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників центрів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 55, ст. 2213) зміни, що додаються.

3. Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Чернігівській обласним, Севастопольській міській державним адміністраціям вжити заходів щодо реорганізації обласних та Севастопольського міського центрів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт" шляхом перетворення у регіональні центри з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт" з подальшою передачею зазначених регіональних центрів з державної у комунальну власність.

4. Рекомендувати:

1) органам місцевого самоврядування:

вжити заходів щодо реорганізації Кримського республіканського, Вінницького, Волинського, Донецького, Житомирського, Закарпатського, Івано-Франківського, Кіровоградського, Луганського, Миколаївського, Одеського, Полтавського, Рівненського, Харківського, Херсонського, Черкаського обласних, Київського міського центрів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт" шляхом їх перетворення у регіональні центри з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт";

делегувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям повноваження щодо управління зазначеними регіональними центрами;

2) Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування:

передбачати щороку під час формування місцевих бюджетів кошти на утримання і забезпечення діяльності регіональних та місцевих центрів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт" для виконання завдань, визначених положеннями про них;

утворювати місцеві центри з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт" (районні, міські, районні у містах) з урахуванням потреб та можливостей регіону з метою розвитку фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивної реабілітації.

5. Міністерству молоді та спорту передбачати щороку під час розроблення проекту Державного бюджету України видатки на утримання та забезпечення діяльності Українського центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт".

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.11.2013 р. N 821)

6. Міністерству молоді та спорту, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.11.2013 р. N 821)

  

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Український центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт"

(У тексті Положення слова "Держмолодьспорт" та "МОНмолодьспорт" в усіх відмінках замінено словом "Мінмолодьспорт" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13 листопада 2013 року N 821)

(У назві та тексті Положення слово "інваліди" в усіх відмінках замінено словами "особи з інвалідністю" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 року N 568)

1. Український центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт" (далі - Центр) є спеціалізованим державним закладом, який підпорядковується Національному комітету спорту інвалідів України (далі - Комітет) та Мінмолодьспорту, забезпечує створення належних умов для реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, здійснює заходи з організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю, у тому числі щодо спорту вищих досягнень, фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю.

(пункт 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 11.07.2018 р. N 568)

2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

3. До системи закладів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю належать:

Центр;

регіональні та місцеві центри фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт" (далі - регіональні та місцеві центри);

дитячо-юнацькі спортивні школи для осіб з інвалідністю (далі - спортивні школи);

спеціалізовані дитячо-юнацькі школи для осіб з інвалідністю паралімпійського та дефлімпійського резерву (далі - спеціалізовані спортивні школи);

національна, у тому числі штатна команда національних збірних команд з видів спорту осіб з інвалідністю.

4. Центр здійснює свої повноваження як безпосередньо, так і через регіональні та місцеві центри.

5. Центр є юридичною особою, має печатку із своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.

6. Місцезнаходження Центру: м. Київ, вул. Еспланадна, 42.

7. Взаємодія Центру з органами державної влади, органами місцевого самоврядування спрямовується Мінмолодьспортом та Комітетом. Центр взаємодіє з національними спортивними федераціями осіб з інвалідністю та їх спілками (далі - спортивні федерації осіб з інвалідністю), іншими громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості.

8. Основними завданнями Центру є:

створення належних умов для реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю;

здійснення заходів з організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю, у тому числі щодо спорту вищих досягнень, фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю;

підготовка і забезпечення разом з Комітетом та спортивними федераціями осіб з інвалідністю, які є членами Міжнародного паралімпійського комітету і Міжнародного спортивного комітету глухих, участі національних збірних команд з видів спорту осіб з інвалідністю у Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, інших міжнародних змаганнях;

розроблення в межах своїх повноважень пропозицій щодо формування державної політики у сфері фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, пропозицій до проектів нормативно-правових актів з питань розвитку фізичної культури і спорту;

підготовка та забезпечення участі в Паралімпійських, Дефлімпійських та Глобальних іграх, чемпіонатах світу та Європи національних збірних команд з видів спорту осіб з інвалідністю, створення і забезпечення розвитку системи реабілітації осіб з інвалідністю різних нозологій з використанням засобів фізичної культури і спорту;

організація та проведення спортивної та фізкультурно-реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю, координація відповідної роботи в регіонах;

контроль за здійсненням навчально-тренувальної роботи та проведенням заходів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивної реабілітації;

сприяння спортивним федераціям осіб з інвалідністю у забезпеченні розвитку визнаних в Україні видів спорту осіб з інвалідністю та здійснення співпраці з ними;

здійснення заходів щодо матеріально-технічного забезпечення закладів фізичної культури і спорту для осіб з інвалідністю;

забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивної реабілітації.

9. Центр відповідно до покладених на нього завдань:

1) забезпечує разом із Мінмолодьспортом та Комітетом виконання державних програм з питань розвитку фізичної культури і спорту;

(підпункт 1 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.11.2013 р. N 821)

2) бере участь разом із структурними підрозділами з питань фізичної культури і спорту місцевих органів виконавчої влади в управлінні роботою регіональних та місцевих центрів, спортивних шкіл і спеціалізованих спортивних шкіл;

3) забезпечує разом з Комітетом, регіональними та місцевими центрами, спортивними федераціями осіб з інвалідністю, іншими громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості розвиток визнаних в Україні видів спорту осіб з інвалідністю;

4) сприяє разом з Комітетом і регіональними та місцевими центрами розвитку спортивних шкіл, спеціалізованих спортивних шкіл, комплектує на конкурсній основі з числа найбільш підготовлених спортсменів дитячо-юнацького спорту та спорту вищих досягнень, а також фахівців з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, зокрема тренерів, національні збірні команди з видів спорту осіб з інвалідністю для підготовки до участі в міжнародних спортивних змаганнях;

5) готує разом із спортивними федераціями осіб з інвалідністю та Комітетом і подає до Мінмолодьспорту пропозиції щодо визнання в Україні видів спорту осіб з інвалідністю, вживає заходів щодо їх розвитку;

6) проводить у порядку, визначеному Мінмолодьспортом, атестацію тренерів та спортивних суддів, фахівців з питань фізкультурно-спортивної реабілітації, які беруть участь у фізкультурно-оздоровчих, фізкультурно-реабілітаційних та спортивних заходах для осіб з інвалідністю;

7) забезпечує разом з Мінсоцполітики, Комітетом, регіональними та місцевими центрами проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю згідно з Державною типовою програмою реабілітації осіб з інвалідністю, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2006 р. N 1686 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 50, ст. 3311);

8) погоджує разом з Комітетом положення про регіональні та місцеві центри;

9) формує на конкурсній основі за погодженням з Комітетом склад штатної команди національних збірних команд з видів спорту осіб з інвалідністю, що включає спортсменів, фахівців з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю;

10) укладає трудові договори (контракти) із спортсменами та фахівцями штатної команди національних збірних команд з видів спорту осіб з інвалідністю;

11) подає Мінмолодьспорту за погодженням з Комітетом пропозиції щодо участі національних збірних команд з видів спорту осіб з інвалідністю у Паралімпійських та Дефлімпійських іграх;

12) погоджує участь спортсменів - членів штатної команди національних збірних команд з видів спорту осіб з інвалідністю у спортивних змаганнях, не включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України;

13) ініціює перед Мінмолодьспортом за поданням спортивних федерацій осіб з інвалідністю або Комітету виключення спортсмена - члена національної збірної команди з виду спорту осіб з інвалідністю із національної збірної команди та штатної команди національних збірних команд з видів спорту осіб з інвалідністю у разі його дискваліфікації (відсторонення) від участі у спортивних заходах, зокрема за порушення правил спортивних змагань та/або положення (регламенту) про спортивні змагання, норм, визначених міжнародними та всеукраїнськими спортивними федераціями і Комітетом, а також за використання заборонених у спорті засобів (допінгу);

(підпункт 13 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.11.2013 р. N 821)

14) проводить організаційно-методичну роботу з підвищення професійного рівня тренерів та фахівців з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю;

15) сприяє за дорученням Мінмолодьспорту організації виконання спортивними федераціями осіб з інвалідністю заходів щодо розвитку фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивної реабілітації;

16) замовляє в межах бюджетних призначень виготовлення спортивної форми, обладнання, інвентарю, грамот, дипломів, кубків, медалей, значків, сувенірів, друкованих матеріалів та іншої продукції для проведення спортивних заходів та заходів пов'язаних з діяльністю Центру;

17) забезпечує в межах бюджетних призначень національні збірні команди з видів спорту осіб з інвалідністю спортивною формою та інвентарем відповідно до порядку і нормативів, затверджених Мінмолодьспортом, веде облік та звітність про їх використання;

18) сприяє особам з інвалідністю, їх громадським організаціям у вирішенні питання надання спортивних споруд для проведення заходів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивної реабілітації;

19) вносить органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо поліпшення умов для забезпечення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до спортивних споруд, у тому числі з метою проведення фізкультурно-спортивних та реабілітаційних заходів;

20) подає до Мінмолодьспорту разом з Комітетом пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної бази спорту осіб з інвалідністю;

21) укладає в разі потреби з працівниками Центру договори про матеріальну відповідальність;

22) розробляє за поданням спортивних федерацій осіб з інвалідністю та за погодженням з Комітетом пропозиції до проекту Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів на відповідний рік і подає їх Мінмолодьспорту;

23) організовує і забезпечує проведення спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів на відповідний рік;

24) організовує участь національних збірних команд з видів спорту осіб з інвалідністю у міжнародних змаганнях, що передбачені Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, оформляє виїзні документи;

25) розробляє разом із спортивними федераціями осіб з інвалідністю та подає до Мінмолодьспорту пропозиції щодо норм, умов, вимог Єдиної спортивної класифікації України, контролює їх дотримання;

26) вносить до Мінмолодьспорту за погодженням з Комітетом пропозиції щодо формування проекту Державного бюджету України на відповідний рік стосовно показників і видатків для здійснення заходів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, їх фізкультурно-спортивної реабілітації та розвитку спорту вищих досягнень;

27) подає до Мінмолодьспорту за погодженням з Комітетом та спортивними федераціями осіб з інвалідністю пропозиції щодо організації фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивної реабілітації, розроблення проектів відповідних нормативно-правових актів;

28) сприяє здійсненню заходів, спрямованих на соціальний захист спортсменів з видів спорту осіб з інвалідністю, тренерів та інших фахівців з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю;

(підпункт 28 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 р. N 568)

29) проводить заходи з медичного забезпечення спортсменів з видів спорту осіб з інвалідністю, фахівців з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та проходження диспансерного нагляду, обов'язкового страхування спортсменів з видів спорту осіб з інвалідністю вищих категорій;

(підпункт 29 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 р. N 568)

30) порушує в установленому порядку клопотання про відзначення та нагородження, присвоєння почесних звань фахівцям з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, а також відзначення кращих регіональних та місцевих центрів, спортивних федерацій осіб з інвалідністю, спортивних клубів осіб з інвалідністю та активістів, які зробили значний внесок у забезпечення розвитку фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивної реабілітації;

31) подає за погодженням з Комітетом до Мінмолодьспорту проекти рішень щодо призначення державних стипендій спортсменам з видів спорту осіб з інвалідністю - чемпіонам та призерам Паралімпійських, Дефлімпійських та Глобальних ігор, чемпіонатів світу та Європи, їх тренерам та фахівцям з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю;

(підпункт 31 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 р. N 568)

32) здійснює разом з Комітетом та Мінмолодьспортом заходи щодо науково-методичного забезпечення діяльності у сфері фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивної реабілітації;

33) здійснює заходи щодо вдосконалення інформаційно-пропагандистського, методологічного забезпечення фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивної реабілітації;

34) вносить разом із спортивними федераціями осіб з інвалідністю та Комітетом Мінмолодьспорту пропозиції до положення про проведення всеукраїнських фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю;

35) виконує інші функції.

10. Центр для виконання покладених на нього завдань має право:

координувати діяльність регіональних та місцевих центрів, проводити у межах своїх повноважень моніторинг виконання центрами державних програм з фізичної культури і спорту та вносити Мінмолодьспорту пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів їх діяльності;

скликати наради з питань, що належать до його компетенції, утворювати в разі потреби комісії та робочі групи;

проводити перевірку діяльності регіональних та місцевих центрів.

11. Центр видає в межах своїх повноважень накази організаційно-розпорядчого характеру.

12. Забезпечення функціонування Центру здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

Майном Центру є оборотні та необоротні активи, вартість яких відображається в його самостійному балансі.

Майно Центру є державною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління.

13. Гранична чисельність працівників Центру та штатної команди національних збірних команд з видів спорту осіб з інвалідністю затверджується Мінмолодьспортом за погодженням з Мінфіном.

14. Центр самостійно розпоряджається коштами, модернізує власну матеріально-технічну базу.

15. Начальник Центру призначається на посаду і звільняється з посади Міністром молоді та спорту за поданням президента Комітету.

(пункт 15 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.11.2013 р. N 821)

16. Начальник Центру:

здійснює керівництво діяльністю Центру та національною, в тому числі штатною командою національних збірних команд з видів спорту осіб з інвалідністю;

відповідає за здійснення Центром заходів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивної реабілітації;

розглядає питання щодо надання в межах фонду оплати праці доплат, премій та матеріальної допомоги працівникам Центру і штатної команди національних збірних команд з видів спорту осіб з інвалідністю, вживає інших заходів заохочення та дисциплінарного впливу;

представляє Центр у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями;

вносить до Мінмолодьспорту за погодженням з Комітетом пропозиції щодо розподілу коштів, передбачених для здійснення заходів з розвитку фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивної реабілітації;

затверджує положення про структурні підрозділи Центру, посадові інструкції його працівників;

погоджує із структурними підрозділами з питань фізичної культури і спорту місцевих органів виконавчої влади положення про регіональні та місцеві центри;

призначає на посаду та звільняє з посади працівників Центру, укладає трудові договори (контракти) із спортсменами та фахівцями штатної команди національних збірних команд з видів спорту осіб з інвалідністю;

погоджує за поданням структурного підрозділу з питань фізичної культури і спорту місцевих органів виконавчої влади кандидатури для призначення на посади начальників регіональних та місцевих центрів;

укладає цивільно-правові договори;

укладає колективний договір відповідно до законодавства про працю;

видає у межах своїх повноважень накази, у тому числі за погодженням з Комітетом накази про участь національних збірних команд з видів спорту осіб з інвалідністю у міжнародних змаганнях, що передбачені Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів на відповідний рік, організовує і контролює їх виконання;

бере участь у засіданнях колегії, нарадах, які скликає Мінмолодьспорт, інших організаційних заходах;

впроваджує інноваційні методи в роботу Центру, забезпечує зміцнення виконавської дисципліни, підвищення професійної кваліфікації його працівників;

здійснює заходи щодо поліпшення умов праці працівників Центру, дотримання правил техніки безпеки, пожежної безпеки, санітарно-гігієнічних умов;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

17. Начальник Центру має двох заступників, яких призначає на посаду та звільняє з посади за погодженням з Комітетом.

(пункт 17 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 р. N 209)

 

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про регіональний та місцевий центри з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт"

(У назві та тексті Положення слово "інваліди" в усіх відмінках замінено словами "особи з інвалідністю" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 року N 568)

1. Регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт" (далі - регіональний центр) є спеціалізованим закладом, який забезпечує розвиток фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю на регіональному рівні та проводить відповідні заходи з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивної реабілітації.

2. Структурний підрозділ з питань фізичної культури і спорту Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі - структурний підрозділ) забезпечує координацію роботи регіонального центру щодо розвитку фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивної реабілітації в регіоні, зміцнення його матеріально-технічної бази.

3. Український центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт" (далі - Центр) здійснює координацію діяльності регіонального центру, проводить моніторинг виконання регіональним центром державних програм з розвитку фізичної культури і спорту та вносить структурним підрозділам пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів діяльності регіонального центру.

4. Місцевий центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт" (далі - місцевий центр) є спеціалізованим закладом, який забезпечує розвиток фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю на місцевому рівні (район, місто, райони у містах) та проводить відповідні заходи з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивної реабілітації.

5. Регіональний центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку та власні бланки.

6. Регіональний центр спрямовує та координує діяльність місцевого центру, дитячо-юнацької спортивної школи для осіб з інвалідністю і спеціалізованої дитячо-юнацької школи для осіб з інвалідністю паралімпійського та дефлімпійського резерву.

7. Під час провадження своєї діяльності регіональний та місцевий центри співпрацюють з громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, Національним комітетом спорту інвалідів України, спортивними федераціями осіб з інвалідністю з нозологій, їх спілками та осередками на місцях.

(пункт 7 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 11.07.2018 р. N 568)

8. У своїй діяльності регіональні та місцеві центри керуються Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

9. Основними завданнями регіонального та місцевого центрів є:

участь у розробленні пропозицій до державних, регіональних та місцевих програм з розвитку фізичної культури і спорту;

організація та проведення серед осіб з інвалідністю різних вікових груп навчально-тренувальної роботи, спортивних змагань, фізкультурно-спортивних та реабілітаційних заходів;

поліпшення матеріально-технічного забезпечення спортивної бази для проведення заходів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивної реабілітації;

сприяння у створенні умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до фізкультурно-спортивних споруд;

сприяння діяльності спортивних клубів осіб з інвалідністю, спортивних федерацій осіб з інвалідністю з нозологій на місцях, інших громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.

10. Регіональний та місцевий центри відповідно до покладених на них завдань:

1) забезпечують виконання державних, регіональних та місцевих програм розвитку фізичної культури і спорту;

2) забезпечують ефективне використання коштів, матеріальних ресурсів для проведення заходів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивної реабілітації;

3) забезпечують згідно із встановленими нормативами учасників спортивних заходів, що проводяться на території регіону та на місцях, у разі потреби транспортними засобами, приміщенням для проживання, організовують харчування, доступ до спортивних споруд, створюють умови для проведення спортивних заходів;

4) замовляють відповідно до кошторису спортивну форму, обладнання та інвентар, грамоти, дипломи, медалі, вимпели, значки, сувеніри, друковані матеріали, необхідні для проведення спортивних змагань та забезпечення діяльності центрів;

5) здійснюють заходи щодо розвитку та популяризації на території регіону та на місцях видів спорту осіб з інвалідністю, подають структурним підрозділам пропозиції щодо проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів серед осіб з інвалідністю;

6) проводять семінари, наради, конференції з питань розвитку фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивної реабілітації, беруть участь у всеукраїнських та регіональних нарадах із зазначених питань;

7) вносять щороку органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції до проектів місцевих бюджетів щодо вирішення питань розвитку фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивної реабілітації;

8) сприяють впровадженню в практику інноваційних науково-методичних розробок у сфері фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивної реабілітації;

9) вивчають потреби регіону у фахівцях для фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи з особами з інвалідністю, сприяють підвищенню кваліфікації таких фахівців на регіональному рівні;

10) проводять інформаційно-пропагандистську діяльність щодо розвитку фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивної реабілітації на регіональному рівні;

11) виконують інші функції.

11. Регіональний центр:

здійснює навчально-тренувальну підготовку спортсменів з видів спорту осіб з інвалідністю регіону з визнаних в Україні видів спорту осіб з інвалідністю, забезпечує їх спортивною формою та інвентарем, а також забезпечує їх участь у заходах, передбачених календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів регіону на відповідний рік;

(абзац другий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 р. N 568)

проводить роботу з підготовки спортсменів з видів спорту осіб з інвалідністю регіону, в тому числі за участю дитячо-юнацьких спортивних шкіл осіб з інвалідністю та спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл осіб з інвалідністю паралімпійського та дефлімпійського резерву, бере участь в організації навчально-тренувального процесу, а також здійснює відбір та формує з кращих спортсменів регіону збірні команди регіону з видів спорту осіб з інвалідністю для участі у всеукраїнських змаганнях;

(абзац третій пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 р. N 568)

присвоює спортивні розряди спортсменам з видів спорту осіб з інвалідністю регіону згідно з Єдиною спортивною класифікацією України;

(абзац четвертий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 р. N 568)

вносить пропозиції щодо присвоєння спортивних розрядів, почесних спортивних звань переможцям змагань, працівникам і активістам фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивної реабілітації; нагороджує кращих спортсменів, фахівців, активістів, які досягли високих спортивних результатів;

надає методичну допомогу у створенні та організації діяльності місцевого центру;

за дорученням Центру організовує та проводить заходи, передбачені Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України.

12. Фінансування регіонального та місцевого центрів здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.

13. Регіональний та місцевий центри можуть самостійно розпоряджатися коштами, модернізувати власну матеріально-технічну базу, володіти та розпоряджатися майном відповідно до закону.

Майно регіонального центру закріплюється за ним на праві оперативного управління.

14. Регіональний центр очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями за погодженням з начальником Центру.

Місцевий центр очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади відповідним органом місцевого самоврядування за поданням регіонального центру та за погодженням з начальником Центру.

15. Начальник регіонального центру:

здійснює керівництво його діяльністю, представляє центр у відносинах з іншими органами, підприємствами та організаціями;

укладає цивільно-правові договори, видає накази організаційно-розпорядчого характеру;

призначає на посаду і звільняє з посади працівників центру та готує подання структурному підрозділу щодо призначення на посаду та звільнення з посади директорів дитячо-юнацької спортивної школи для осіб з інвалідністю і спеціалізованої дитячо-юнацької школи для осіб з інвалідністю паралімпійського та дефлімпійського резерву;

може брати участь у нарадах, колегіях, які проводить структурний підрозділ і структурний підрозділ з питань соціальної політики облдержадміністрації, засіданнях постійних комісій обласної ради;

бере участь у здійсненні заходів з виконання державних, регіональних, місцевих програм з розвитку фізичної культури і спорту;

здійснює матеріально-технічне забезпечення діяльності центру;

забезпечує центр кваліфікованими кадрами;

створює безпечні умови праці;

укладає колективний договір відповідно до законодавства про працю;

контролює виконання правил внутрішнього трудового розпорядку;

здійснює інші повноваження згідно із законодавством.

16. Начальник регіонального центру може мати заступника, якого призначає на посаду та звільняє з посади згідно із законодавством про працю за погодженням з начальником Центру.

17. Гранична чисельність та штатний розпис регіонального центру затверджується структурним підрозділом.

18. Регіональний центр подає щороку структурному підрозділу та Центру звіт про результати своєї фінансово-господарської діяльності.

19. Положення про регіональний центр затверджується органом, що його утворив, за погодженням з Центром.

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 р. N 955

1. У постанові:

у пункті 1 слова "республіканського Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських" замінити словом "регіональних";

у пункті 4 слова "обласних, Київського та Севастопольського міських" замінити словом "регіональних".

2. У назві додатків 2 і 3 до постанови слова "республіканського Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських" замінити словом "регіональних".

____________

Опрос