Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в положения о реестрах сельскохозяйственных совещательных служб, а также сельскохозяйственных советников и экспертов-советников

КМ Украины
Постановление КМ от 20.07.2011 № 757
действует с 29.07.2011

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 20 липня 2011 р. N 757

Київ

Про внесення змін до положень про реєстри сільськогосподарських дорадчих служб, а також сільськогосподарських дорадників і експертів-дорадників

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до положень про реєстри сільськогосподарських дорадчих служб, а також сільськогосподарських дорадників і експертів-дорадників, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 3 липня 2006 р. N 897 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 27, ст. 1939), зміни, що додаються.

  

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

  

ЗМІНИ,
що вносяться до положень про реєстри сільськогосподарських дорадчих служб, а також сільськогосподарських дорадників і експертів-дорадників

1. У Положенні про Реєстр сільськогосподарських дорадчих служб:

1) в абзаці першому пункту 3 слова "або за його рішенням всеукраїнською громадською професійною організацією, що об'єднує суб'єктів дорадчої діяльності і має статус саморегулівної організації (далі - саморегулівна організація)" виключити;

2) пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Підставами для відмови у внесенні до Реєстру та видачі сертифіката є:

невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

виявлення у поданих документах недостовірної інформації.

Рішення про відмову у внесенні до Реєстру надсилається дорадчій службі у письмовій формі (з обґрунтуванням причин) протягом п'яти днів після прийняття такого рішення.";

3) у пункті 8:

слова "за рахунок коштів дорадчої служби" виключити;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Вартість сертифіката не може перевищувати витрати Мінагрополітики на розгляд заяви про включення до Реєстру, друк і його видачу.";

4) пункти 10 - 12 викласти в такій редакції:

"10. Рішення про зупинення дії сертифіката приймається Мінагрополітики у разі порушення дорадчою службою вимог щодо обов'язкової мінімальної кількості дорадників у складі дорадчої служби.

Мінагрополітики приймає рішення про поновлення дії сертифіката після усунення дорадчою службою порушень, що зумовили зупинення його дії.

11. Мінагрополітики приймає рішення про виключення дорадчої служби з Реєстру та анулювання сертифіката у разі:

подання дорадчою службою заяви про виключення з Реєстру та анулювання сертифіката;

наявності відомостей про припинення юридичної особи;

неподання в установлений строк інформації про зміни, внесені до документів, які додаються до заяви про внесення до Реєстру та одержання сертифіката.

Дія сертифіката припиняється з дня прийняття Мінагрополітики рішення про його анулювання.

12. Рішення про відмову у внесенні до Реєстру та видачі сертифіката, зупинення дії сертифіката, виключення з Реєстру та анулювання сертифіката може бути оскаржено до суду.";

5) у тексті Положення слова "або саморегулівна організація" у всіх відмінках виключити.

2. У Положенні про Реєстр сільськогосподарських дорадників і експертів-дорадників:

1) в абзаці першому пункту 3 слова "або за його рішенням всеукраїнською громадською професійною організацією, що об'єднує суб'єктів дорадчої діяльності і має статус саморегулівної організації (далі - саморегулівна організація)" виключити;

2) у тексті Положення слова "або саморегулівна організація" у всіх відмінках виключити.

____________

  

Опрос