Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы строительства жилья для военнослужащих и членов их семей на земельных участках, относящихся к землям обороны

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 06.07.2011 № 715
редакция действует с 19.05.2021

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 6 липня 2011 р. N 715

Київ

Деякі питання будівництва житла для військовослужбовців та членів їх сімей на земельних ділянках, що належать до земель оборони

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 11 липня 2012 року N 652
,
 від 17 жовтня 2012 року N 949
,
 від 8 квітня 2013 року N 233
,
 від 19 квітня 2017 року N 308
,
від 4 липня 2018 року N 525
,
від 12 травня 2021 року N 466

З метою забезпечення виконання частини другої статті 4 Закону України "Про використання земель оборони", статті 12 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок організації будівництва житла для військовослужбовців та членів їх сімей на земельних ділянках, що належать до земель оборони (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 16 липня 2008 р. N 653 "Деякі питання будівництва житла військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, членам їх сімей" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 54, ст. 1809);

постанову Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2010 р. N 142 "Про затвердження Порядку залучення коштів для будівництва житла військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, членам їх сімей на аукціонах" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 11, ст. 543).

  

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

  

ПОРЯДОК
організації будівництва житла для військовослужбовців та членів їх сімей на земельних ділянках, що належать до земель оборони

1. Цей Порядок визначає процедуру організації будівництва житла для військовослужбовців та членів їх сімей на земельних ділянках, що належать до земель оборони (далі - будівництво житла).

2. Терміни, що вживаються в цьому Порядку, мають таке значення:

конкурс - спосіб відбору юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які запропонували найкращі пропозиції щодо будівництва житла, взяли на себе зобов'язання виконати умови конкурсу;

конкурсна документація - документи щодо правового статусу та кваліфікаційних вимог до учасників конкурсу;

конкурсна пропозиція - документи, які містять пропозиції щодо будівництва житла;

розрахункова частка житла - частка житла, яка передається замовнику (організатору конкурсу) у вигляді кількості квартир, загальної площі житла;

(абзац п'ятий пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 04.07.2018 р. N 525)

учасник конкурсу - юридична особа та фізична особа - підприємець, які допущені до участі в конкурсі;

умови конкурсу - вичерпний перелік зобов'язань, які є однаковими і незмінними для всіх учасників конкурсу.

Термін "розвідувальний орган" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про розвідку".

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.05.2021 р. N 466)

3. Будівництво житла здійснюється на конкурсних засадах.

Замовником будівництва житла та організатором конкурсу є Міноборони, інший центральний орган виконавчої влади, що здійснює керівництво військовим формуванням, СБУ, розвідувальний орган, Управління державної охорони та Держспецтрансслужба.

(абзац другий пункту 3 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 11.07.2012 р. N 652
,
із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Кабінету Міністрів України від 19.04.2017 р. N 308,
від 04.07.2018 р. N 525
,
від 12.05.2021 р. N 466)

4. Дія цього Порядку не поширюється на будівництво житла, яке здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

5. На підставі погодженого з Кабінетом Міністрів України переліку земельних ділянок, на яких планується будівництво житла для військовослужбовців та членів їх сімей, Міністр оборони або інший керівник центрального органу виконавчої влади, що здійснює керівництво військовим формуванням, Голова СБУ, керівник розвідувального органу, Голова Адміністрації Держспецтрансслужби, Начальник Управління державної охорони, утворює конкурсну комісію, затверджує її склад та голову.

(абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 11.07.2012 р. N 652,
від 19.04.2017 р. N 308
,
від 04.07.2018 р. N 525
,
від 12.05.2021 р. N 466)

До складу конкурсної комісії входить не менш як п'ять осіб.

Формою роботи конкурсної комісії є засідання.

6. Основними завданнями конкурсної комісії є:

1) визначення дати проведення конкурсу;

2) опублікування інформації про проведення та результати конкурсу в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті організатора конкурсу;

3) визначення учасників конкурсу і його переможця;

4) розгляд конкурсних пропозицій;

5) складення протоколу про результати проведення конкурсу;

6) розгляд скарг.

У разі потреби голова конкурсної комісії може залучати до її роботи експертів та консультантів.

7. Організатор конкурсу:

1) визначає розмір реєстраційного внеску, який обчислюється з урахуванням потреби у покритті витрат, пов'язаних з організацією та проведенням конкурсу. Максимальний розмір реєстраційного внеску не повинен перевищувати 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на дату опублікування інформації про проведення конкурсу;

2) забезпечує проведення експертної грошової оцінки вартості земельної ділянки відповідно до законодавства;

3) визначає зміст конкурсної пропозиції з урахуванням розрахункової частки житла, генерального плану населеного пункту, земельно-кадастрової та містобудівної документації у разі їх наявності, строку передачі йому житла;

4) визначає розрахункову частку житла з урахуванням результатів експертної грошової оцінки земельної ділянки, що належить до земель оборони (далі - земельна ділянка), та незалежної оцінки майна, що на ній розташоване, проведених у встановленому порядку суб'єктами оціночної діяльності, кон'юнктури ринку виходячи із щільності забудови земельної ділянки, місця її розташування, максимальних показників висотності будівель відповідно до генерального плану забудови території, а також інформації про забудову аналогічних земельних ділянок за результатами проведених конкурсів.

Розрахункова частка житла не може бути меншою від сумарної вартості, встановленої за результатами експертної грошової оцінки земельної ділянки та незалежної оцінки майна, що на ній розташоване, а також інших витрат організатора конкурсу у зв'язку з підготовкою пропозиції та виконанням своїх зобов'язань за договором.

Співвідношення вартісних показників розміру розрахункової частки житла та кількісних показників у квадратних метрах установлюється за опосередкованою вартістю, яка визначається Мінрегіоном відповідно до Порядку визначення та застосування показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, затвердженого наказом Держбуду від 27 вересня 2005 р. N 174.

(пункт 7 доповнено підпунктом 4 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.07.2018 р. N 525)

8. Конкурсна комісія розміщує протягом семи днів з дати прийняття рішення про проведення конкурсу в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті організатора конкурсу інформацію про проведення конкурсу.

9. В інформації про проведення конкурсу зазначаються:

1) характеристика конкурсної пропозиції (кількість квартир та загальна площа житла, місцезнаходження та інші дані щодо будівництва житла, встановлені обмеження і обтяження прав на земельну ділянку, що виділяється під таке будівництво);

2) кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу;

3) вимоги щодо будівництва житла;

4) дата та місце проведення конкурсу;

5) розмір реєстраційного внеску;

6) строк прийняття конкурсної документації;

7) адреса, номер телефону і режим роботи конкурсної комісії;

8) відомості щодо строку оскарження результатів конкурсу.

Зазначена інформація публікується конкурсною комісією не пізніше ніж за місяць до дати проведення конкурсу.

10. Конкурсна комісія розробляє та затверджує вимоги щодо будівництва житла (кількості квартир та загальної площі житла), прогнозні строки закінчення його будівництва та здачі в експлуатацію.

11. Умови, оголошені перед проведенням конкурсу, під час укладання договору про будівництво житла не змінюються.

12. Для участі в конкурсі юридичні особи та фізичні особи - підприємці подають конкурсній комісії таку конкурсну документацію:

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням найменування юридичної особи, прізвища та ініціалів її керівника, форми власності (для фізичної особи - підприємця - прізвища та ініціалів), реквізитів (адреси, номера телефону, телефаксу);

2) документи, що підтверджують сплату реєстраційного внеску;

3) підпункт 3 пункту 12 виключено

(підпункт 3 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 р. N 949
,
 виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 08.04.2013 р. N 233)

4) документ, що підтверджує реєстрацію юридичної особи в країні її місцезнаходження, зокрема витяг з торговельного, банківського або судового реєстру (для іноземних юридичних осіб);

5) копії установчих документів юридичних осіб;

(підпункт 5 пункту 12 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 04.07.2018 р. N 525)

6) копію паспорта фізичної особи - підприємця та реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);

7) копії документів фінансової звітності за минулий рік та останній квартал (для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців);

8) документ, що посвідчує особу представника юридичної особи та її повноваження;

9) довідку щодо відсутності розпочатої процедури банкрутства стосовно юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (для нерезидентів - довідку уповноважених органів у країні їх місцезнаходження);

10) конкурсні пропозиції.

13. Конкурсна документація подається юридичною особою та фізичною особою - підприємцем або уповноваженими ними особами і реєструється секретарем конкурсної комісії в момент її подання шляхом проставлення на ній номера, дати та часу реєстрації. Зазначеним особам видається довідка про реєстрацію, в якій зазначається номер, дата та час реєстрації конкурсної документації, прізвище, ім'я і по батькові секретаря конкурсної комісії.

14. Конкурсна документація подається у конвертах з написом "На конкурс". Конверти з конкурсними пропозиціями зберігаються у голови конкурсної комісії. Під час розпечатування конвертів на засіданні конкурсної комісії можуть бути присутні учасники конкурсу або уповноважені ними особи.

(пункт 14 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.07.2018 р. N 525)

15. За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія визначає учасників конкурсу.

16. Конкурсна пропозиція та конкурсна документація, оформлені та подані юридичними особами та фізичними особами - підприємцями або уповноваженими ними особами з порушенням вимог, зазначених у цьому Порядку, не розглядаються.

17. Конкурсна пропозиція та конкурсна документація можуть бути відкликані юридичними особами та фізичними особами - підприємцями не пізніше останнього дня прийняття конкурсної документації.

18. Конкурс проводиться за наявності не менш як двох учасників.

19. Конкурс проводиться в один етап, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу.

20. Критерієм визначення переможця конкурсу є максимальна кількість житла (кількість квартир та загальна площа житла), що може отримати організатор конкурсу, прогнозні строки закінчення його будівництва та здачі в експлуатацію.

21. Засідання конкурсної комісії є відкритим. На засіданні конкурсної комісії можуть бути присутні учасники конкурсу або уповноважені ними особи.

22. Конкурсна комісія визначає переможця конкурсу за результатами розгляду конкурсних пропозицій.

23. Переможцем є учасник конкурсу, який подав найкращу конкурсну пропозицію.

24. Рішення про визначення переможця конкурсу приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

25. За результатами засідання конкурсної комісії складається протокол про проведення конкурсу, в якому зазначаються:

1) відомості про учасників конкурсу;

2) результати голосування;

3) обґрунтування щодо визначення переможця конкурсу.

26. Протокол про проведення конкурсу складається та підписується у триденний строк членами конкурсної комісії, які брали участь у голосуванні.

27. Інформація про результати конкурсу надсилається в п'ятиденний строк конкурсною комісією всім учасникам конкурсу та публікується у тому самому засобі масової інформації, де публікувалася інформація про проведення конкурсу, та на офіційному веб-сайті організатора конкурсу.

28. Після оголошення результатів конкурсу його організатор укладає у місячний строк з переможцем конкурсу договір про будівництво житла на умовах, визначених у конкурсній пропозиції.

До договору обов'язково включається умова про те, що в ході його виконання не допускається зменшення максимальної кількості житла (кількості квартир та загальної площі житла), що може отримати організатор конкурсу.

29. У разі незгоди з результатами конкурсу його учасник може подати у п'ятиденний строк з моменту отримання інформації про результати конкурсу до конкурсної комісії скаргу.

30. Скарги розглядаються в п'ятиденний строк з моменту закінчення строку оскарження результатів конкурсу.

31. Рішення про задоволення скарги чи її відхилення приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

32. Конкурсна комісія складає протокол про результати розгляду скарг, в якому зазначаються:

1) відомості про учасника конкурсу, який подав скаргу;

2) результати голосування;

3) обґрунтування щодо задоволення скарги чи її відхилення.

33. Інформація про результати розгляду скарги надсилається в триденний строк з моменту складення відповідного протоколу учасникові конкурсу, який подав скаргу.

34. Конкурс може бути визнано таким, що не відбувся, в разі відмови його переможця від підписання договору про будівництво житла або наявності менш як двох учасників конкурсу.

____________

  

Опрос