Идет загрузка документа (1302 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Государственной целевой социальной программы развития в Украине спортивной и туристической инфраструктуры в 2011 - 2022 годах

КМ Украины
Постановление КМ, Программа от 29.06.2011 № 707
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 червня 2011 р. N 707

Київ

Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку в Україні спортивної та туристичної інфраструктури у 2011 - 2022 роках

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 24 жовтня 2012 року N 970
,
від 17 жовтня 2013 року N 760
,
 від 17 жовтня 2013 року N 807

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 11 листопада 2015 року N 918)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову соціальну програму розвитку в Україні спортивної та туристичної інфраструктури у 2011 - 2022 роках (далі - Програма), що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, відповідальним за виконання Програми, передбачати під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти, необхідні для виконання завдань і заходів, передбачених Програмою.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій обласним державним адміністраціям подавати щороку до 15 січня Національному агентству з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів відомості про стан виконання Програми для узагальнення та подання до 30 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформації Кабінетові Міністрів України.

4. Пункт 4 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.10.2012 р. N 970)

  

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

  

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА
розвитку в Україні спортивної та туристичної інфраструктури у 2011 - 2022 роках

Мета Програми

Метою цієї Програми є розвиток спортивної, туристичної та транспортної інфраструктури, створення умов для отримання права на проведення в Україні зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2022 року.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Проблему передбачається розв'язати шляхом:

приведення об'єктів спортивної, туристичної та транспортної інфраструктури у відповідність з міжнародними стандартами і нормами, а також вимогами Міжнародних федерацій з відповідних видів спорту для належної підготовки національних збірних команд України до зимових Олімпійських та зимових Паралімпійських ігор із 15 олімпійських та п'яти паралімпійських видів спорту;

підготовки необхідної кількості фахівців з питань організації та проведення зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2022 року;

створення умов для максимального залучення недержавних установ та організацій до розвитку спортивної, транспортної та туристичної інфраструктури.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування завдань і заходів, передбачених Програмою, наведено у додатку 1.

Програму передбачається виконати двома етапами.

На першому етапі (2011 - 2014 роки) планується розробити техніко-економічне обґрунтування, проекти, бізнес-плани, створити нову та відновити наявну спортивну, туристичну, транспортну інфраструктуру.

(абзац сьомий розділу із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2013 р. N 807)

На другому етапі (2015 - 2022 роки) передбачається розроблення майстер-планів, техніко-економічного обґрунтування національного проекту "Олімпійська надія - 2022" - створення спортивно-туристичної інфраструктури", проектно-кошторисної документації, будівництво, реконструкція, ремонт об'єктів спортивної, туристичної та транспортної інфраструктури з урахуванням міжнародних стандартів і норм, забезпечення проведення міжнародних змагань на території України.

(абзац восьмий розділу у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 17.10.2013 р. N 807)

Завдання і заходи

Завдання і заходи з виконання Програми, які визначено в додатку 2, спрямовані на створення сучасної спортивної, туристичної та транспортної інфраструктури для розвитку в Україні туризму та зимових видів спорту світового рівня. На підставі зазначених завдань і заходів розробляються плани підготовки конкретних об'єктів (створення сучасних спортивних баз із зимових видів спорту та належної інфраструктури розміщення гостей, учасників та вболівальників спортивних змагань, аеропортів, залізниць, автомобільних доріг, закладів охорони здоров'я, культури і мистецтва тощо) з урахуванням вимог і норм Міжнародних федерацій з відповідних видів спорту.

Завдання і заходи з виконання Програми визначені з урахуванням вимог і норм міжнародних федерацій з відповідних видів спорту та попереднього техніко-економічного обґрунтування національного проекту "Олімпійська надія - 2022" - створення спортивно-туристичної інфраструктури", затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2012 р. N 701.

(абзац другий розділу у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 17.10.2013 р. N 807)

У рамках виконання завдань і заходів Програми відповідальні за їх виконання центральні та місцеві органи виконавчої влади розробляють інвестиційні проекти з урахуванням потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями, для реалізації яких залучаються підприємства організацій інвалідів.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми (2011 - 2022 роки) дасть змогу:

(абзац перший розділу у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 17.10.2013 р. N 807)

забезпечити розвиток спортивної, туристичної та транспортної інфраструктури відповідно до міжнародних стандартів;

збільшити завантаження спортивних об'єктів і в результаті прибуток від їх експлуатації, що сприятиме зменшенню навантаження на видаткову частину державного та місцевих бюджетів;

зменшити обсяг витрат, пов'язаних з проведенням тренувань національних збірних команд за кордоном;

збільшити кількість молоді, яка займається зимовими видами спорту в дитячо-юнацьких спортивних школах;

забезпечити ефективне використання спортивних об'єктів;

збільшити обсяг валютних надходжень за рахунок створення сприятливих умов для розвитку туристичної індустрії, проведення тренувань спортсменів та змагань будь-якого рівня;

побудувати 27 доступних для всіх категорій населення спортивних об'єктів міжнародного рівня, що сприятиме створенню умов для проведення змагань будь-якого рівня;

збільшити протягом 2011 - 2022 років на 1,5 мільйона кількість робочих місць, створених у будівельній, транспортній, готельній, туристично-рекреаційній галузі, сфері послуг та супутніх сферах діяльності;

(абзац дев'ятий розділу із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2013 р. N 807)

забезпечити участь національних збірних команд у зимових Олімпійських та Паралімпійських іграх 2022 року (15 олімпійських та 5 паралімпійських видів спорту);

збільшити на 30 відсотків кількість осіб, що займаються зимовими видами спорту;

створити шляхом проведення інвестиційних конкурсів сприятливі умови для залучення приватних інвесторів, міжнародних фінансових організацій, кредитних ресурсів та інших джерел надходжень для реалізації інвестиційних проектів, опрацювання техніко-економічних обґрунтувань та виконання бізнес-планів будівництва нової та відновлення наявної спортивної, туристичної та транспортної інфраструктури;

підвищити рівень розвитку зимових видів спорту, визначити організаційні і нормативно-правові засади розвитку спортивної, туристичної та транспортної інфраструктури відповідно до міжнародних стандартів та з урахуванням національних інтересів.

Показники очікуваних результатів виконання Програми визначені в додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів приватних інвесторів, державного і місцевих бюджетів, у тому числі на умовах співфінансування та державної підтримки, що надається в установленому порядку у формі державних гарантій, а також інших джерел, не заборонених законом.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку з урахуванням реальних можливостей державного і місцевих бюджетів та інших джерел, а також результатів виконання Програми за попередній період.

(розділ у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 17.10.2013 р. N 807)

 

ПАСПОРТ
Державної цільової соціальної програми розвитку в Україні спортивної та туристичної інфраструктури у 2011 - 2022 роках

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 жовтня 2010 р. N 2068 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 86, ст. 3053).

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2011 р. N 707.

3. Державний замовник - Укрєвроінфрапроект.

4. Керівник Програми - Голова Укрєвроінфрапроекту.

5. Відповідальні за виконання завдань і заходів Програми - центральні та місцеві органи виконавчої влади, суб'єкти господарювання.

6. Строк виконання: 2011 - 2022 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми (перший етап (2011 - 2014 роки), другий етап (2015 - 2022 роки)

млн. гривень

(пункт 7 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 17.10.2013 р. N 807)

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової соціальної програми розвитку в Україні спортивної та туристичної інфраструктури у 2011 - 2022 роках

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Джерела фінансування

Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень

усього

за роками

усього 2011 - 2014

за роками

усього 2015 - 2022

за роками

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1. Розвиток транспортної інфраструктури, зокрема аеропортів, будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт автомобільних доріг загального користування між спортивними об'єктами та об'єктами туристичної інфраструктури, модернізація трамвайних ліній

кількість комплектів проектно-
кошторисної документації

31

 

 

 

 

7

6

9

7

1

1

 

 

1) виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію та ремонт під'їзних доріг до туристично-спортивних комплексів, у тому числі розроблення техніко-економічного обґрунтування та робочого проекту проектно-кошторисної документації щодо будівництва дороги IV категорії орієнтовною протяжністю 10 кілометрів
(від залізнично-дорожньої станції "Воловець" через об'єкти спортивної інфраструктури у с. Гукливий з примиканням до наявної автомобільної дороги Т0718 на виїзді із зазначеного села), розроблення техніко-економічного обґрунтування та робочого проекту проектно-кошторисної документації щодо реконструкції дороги IV категорії орієнтовною протяжністю 2 кілометри (від наявної автомобільної дороги Т0718 до дороги місцевого значення) у с. Пилипець Міжгірського району Закарпатської області

Укравтодор
Укрєвро-
інфрапроект

інші джерела, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії

 

 

 

 

 

215

135

80

 

 

 

 

 

 

Львівська, Закарпатська та Івано-
Франківська облдерж-
адміністрації, Львівська, Закарпатська та Івано-
Франківська обласні ради
місцеві органи само-
врядування (за згодою)

місцеві бюджети

 

 

 

 

 

15

15

 

 

 

 

 

 

 

разом

 

 

 

 

 

 

 

230

150

80

 

 

 

 

 

 

кількість об'єктів

6

 

 

 

 

2

2

2

 

 

 

 

 

2) забезпечення інженерного захисту автомобільних доріг від паводків та зсувів

Укравтодор
Укрєвро-
інфрапроект

інші джерела, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії

 

 

 

 

 

770

320

230

220

 

 

 

 

 

- " -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) поточний середній ремонт автомобільних доріг Київ - Чоп, Мукачево - Львів - Рогатин відповідно до Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013 - 2018 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. N 696

Укравтодор

кредитні кошти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- " -

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

4) реконструкція автомобільної дороги Завадка - Козьова, у тому числі під'їзду до с. Тисовець Сколівського району Львівської області відповідно до Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013 - 2018 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2013 р. N 696

- " -

- " -

 

 

 

 

 

70,6

 

 

 

20

30

20,6

 

 

- " -

8

 

 

 

 

2

1

2

2

1

 

 

 

5) реконструкція ділянки автомобільної дороги Стрий - Івано-Франківськ - Чернівці - Мамалига від м. Стрия до м. Івано-Франківська

Укравтодор
Укрєвро-
інфрапроект

інші джерела, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії

 

 

 

 

 

680

177

106

177

142

78

 

 

 

- " -

4

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

6) поточний середній ремонт, капітальний ремонт автомобільної дороги Нижні Ворота - Воловець - Міжгір'я

- " -

- " -

 

 

 

 

 

368

106

106

85

71

 

 

 

 

кількість об'єктів

7

 

 

 

 

2

2

2

1

 

 

 

 

7) реконструкція ділянки автомобільної дороги Долина - Хуст від м. Долина до с. Міжгір'я

Укравтодор
Укрєвро-
інфрапроект

інші джерела, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії

 

 

 

 

 

518

177

128

142

71

 

 

 

 

- " -

4

 

 

 

 

 

 

1

3

 

 

 

 

8) будівництво автомобільної дороги Ільці - Явірник - державний кордон з Румунією

Укравтодор
Укрєвро-
інфрапроект

інші джерела, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії

 

 

 

 

 

680

 

 

238

221

221

 

 

 

- " -

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

9) будівництво автомобільної дороги Воловець - Гукливий

Укравтодор

- " -

 

 

 

 

 

119

 

10

109

 

 

 

 

 

кількість проектів

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

10) модернізація Міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького"

Укрєвро-
інфрапроект

- " -

 

 

 

 

 

1060

 

 

100

200

200

200

360

 

- " -

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

11) модернізація трамвайних ліній у м. Львові

виконавчий комітет Львівської міської ради
Львівська міська рада (за згодою)

місцеві бюджети

 

 

 

 

 

1590

 

 

50

300

400

400

440

 

Разом за завданням 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6085,6

930

660

1121

1025

929

620,6

800

 

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії

 

 

 

 

 

4410

915

660

1071

705

499

200

360

 

кредитні кошти

 

 

 

 

 

70,6

 

 

 

20

30

20,6

 

 

місцеві бюджети

 

 

 

 

 

1605

15

 

50

300

400

400

440

 

2. Розвиток транспортної інфраструктури, зокрема будівництво, реконструкція та ремонт залізниць між об'єктами туристичної та спортивної інфраструктури

протяжність, кілометрів

129

19,4

14,8

 

 

16,5

36,8

41,5

 

 

 

 

 

1) модернізація та капітальний ремонт залізничної інфраструктури за напрямками Львів - Стрий - Славське, Ужгород - Чоп - Батьове - Славське,
Івано-Франківськ - Стрий

Мінінфра-
структури
Укрзалізниця

інші джерела

61,56

17,84

43,72

 

 

311,88

11,88

150

150

 

 

 

 

 

- " -

1,8

 

 

0,25

0,65

0,45

0,45

 

 

 

 

 

 

2) будівництво двоколійного залізничного тунелю на перегоні Бескид - Скотарське за напрямком Львів - Чоп

- " -

- " -

588

 

 

216

372

400

200

200

 

 

 

 

 

 

кількість залізничних станцій

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

3) модернізація залізничної станції "Сколе"

- " -

- " -

 

 

 

 

 

53

 

 

 

5

25

23

 

 

кількість залізничних станцій

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

4) модернізація залізничної станції "Воловець"

Мінінфра-
структури
Укрзалізниця

інші джерела

 

 

 

 

 

53

 

 

 

5

25

23

 

 

5) оновлення пасажирського рухомого складу для забезпечення пасажирських перевезень, у тому числі шляхом закупівлі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість поїздів, одиниць

28

 

12

 

 

3

13

 

 

 

 

 

 

міжрегіональних поїздів

- " -

- " -

2859,02

 

2859,02

 

 

3284,74

1640,14

1644,6

 

 

 

 

 

 

- " -

4

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

електропоїздів

- " -

- " -

 

 

 

 

 

301,6

 

 

150,80

150,8

 

 

 

 

- " -

6

 

2

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

дизель-поїздів

- " -

- " -

83,71

 

83,71

 

 

167,52

 

 

83,72

83,8

 

 

 

 

разом

 

 

2942,73

 

2942,73

 

 

3753,86

1640,14

1644,6

234,52

234,6

 

 

 

 

Разом за завданням 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3592,29

17,84

2986,45

216

372

4571,74

1852,02

1994,6

384,52

244,6

50

46

 

 

3. Розроблення майстер-планів, техніко-
економічних обґрунтувань національного проекту "Олімпійська надія - 2022" - створення спортивно-
туристичної інфраструктури"

кількість майстер-планів, техніко-
економічних обґрунтувань національного проекту "Олімпійська надія - 2022" - створення спортивно-
туристичної інфраструктури"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

розроблення майстер-планів, техніко-економічних обґрунтувань національного проекту "Олімпійська надія - 2022" - створення спортивно-туристичної інфраструктури" для таких областей:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

Львівської

Держінвест-
проект
Укрєвро-
інфрапроект

державний бюджет

14,65

14,6

 

 

0,05

35,35

25

10,35

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківської

- " -

- " -

 

 

 

 

 

25

12,5

12,5

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

Закарпатської

- " -

- " -

0,25

 

 

 

0,25

24,75

12,5

12,25

 

 

 

 

 

 

Разом за завданням 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14,9

14,6

 

 

0,3

85,1

50

35,1

 

 

 

 

 

 

4. Поліпшення матеріально-
технічної бази зимових видів спорту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) проектування, будівництво та реконструкція таких спортивних споруд:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість створених об'єктів

2

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

стадіонів для біатлону і лижних гонок та стрільбища навчально-спортивної бази "Тисовець" у Сколівському районі Львівської області

Укрєвро-
інфрапроект

- " -

 

 

 

 

 

325

246

45

34

 

 

 

 

 

інші джерела, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії

32

 

 

 

32

323

245

45

33

 

 

 

 

 

кількість створених об'єктів

5

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

2

 

гірськолижних трас на навчально-спортивній базі "Тисовець" у Сколівському районі Львівської області

Укрєвро-
інфрапроект

державний бюджет

 

 

 

 

 

159

 

 

 

 

60

54

45

 

інші джерела, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії

 

 

 

 

 

159

 

 

 

 

60

54

45

 

- " -

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

герметичного тунелю на навчально-спортивній базі "Тисовець" у Сколівському районі Львівської області із штучним сніжним покриттям завдовжки 1200 метрів і завширшки 12 метрів та постійною температурою від 0 до -9° C для проведення у весняно-літній та осінньо-зимовий період спортивних змагань та тренувань з лижних гонок і біатлону

- " -

державний бюджет

 

 

 

 

 

55

15

40

 

 

 

 

 

 

інші джерела, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії

 

 

 

 

 

56

16

40

 

 

 

 

 

 

- " -

6

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2

1

 

трас і споруд для сноубордингу, тимчасової споруди для хаф-пайпу на навчально-спортивній базі "Тисовець" у Сколівському районі Львівської області

- " -

державний бюджет

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

15

10

4

 

інші джерела, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

15

9

3

 

- " -

2

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

комплексу для фристайла на навчально-спортивній базі "Тисовець" у Сколівському районі Львівської області

- " -

державний бюджет

 

 

 

 

 

53

 

 

 

 

 

33

20

 

інші джерела, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії

 

 

 

 

 

53

 

 

 

 

 

33

20

 

- " -

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1

 

комплексу трамплінів на навчально-спортивній базі "Тисовець" у Сколівському районі Львівської області

- " -

державний бюджет

 

 

 

 

 

212

90

60

37

25

 

 

 

 

інші джерела, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії

 

 

 

 

 

212

90

60

37

25

 

 

 

 

- " -

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

льодового стадіону в м. Львові з овалом 400 метрів

- " -

державний бюджет

 

 

 

 

 

318

 

 

 

 

 

220

98

 

інші джерела, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії

 

 

 

 

 

318

 

 

 

 

 

220

98

 

кількість створених об'єктів

2

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

палацу спорту для хокею із шайбою в м. Львові

Укрєвро-
інфрапроект

державний бюджет

 

 

 

 

 

424

 

 

169

125

90

40

 

 

інші джерела, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії

 

 

 

 

 

424

 

 

169

125

90

40

 

 

- " -

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

тренувальної ковзанки для фігурного катання в м. Львові

- " -

державний бюджет

 

 

 

 

 

100

100

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії

 

 

 

 

 

100

100

 

 

 

 

 

 

 

- " -

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

тимчасової споруди Львівської ковзанки для хокею з шайбою на 10 тис. місць у південній частині Олімпійського парку

- " -

державний бюджет

 

 

 

 

 

318

 

 

 

 

 

215

103

 

інші джерела, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії

 

 

 

 

 

318

 

 

 

 

 

215

103

 

- " -

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Львівського центру санних видів спорту на 10 тис. місць

- " -

державний бюджет

 

 

 

 

 

795

240

225

140

75

50

65

 

 

інші джерела, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії

 

 

 

 

 

795

240

225

140

75

50

65

 

 

- " -

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

стадіону "Україна" поблизу Олімпійського парку на 10 тис. місць

- " -

державний бюджет

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

15

12

інші джерела, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

15

11

- " -

2

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

тренувальної ковзанки для хокею із шайбою в м. Львові

- " -

державний бюджет

 

 

 

 

 

200

100

100

 

 

 

 

 

 

інші джерела, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії

 

 

 

 

 

200

100

100

 

 

 

 

 

 

разом

 

 

32

 

 

 

32

6026

1582

940

759

450

430

1273

569

23

у тому числі

 

державний бюджет

 

 

 

 

 

3015

791

470

380

225

215

637

285

12

інші джерела, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії

32

 

 

 

32

3011

791

470

379

225

215

636

284

11

кількість проектів

3

 

 

 

 

1

1

 

1

 

 

 

 

2) планування та обладнання гірськолижного комплексу "Боржава", а саме гірськолижних трас для гігантського слалому, спеціального слалому, швидкісного спуску та інших дисциплін, інших об'єктів спортивної інфраструктури на горах Гимба та Магура Жиде (Міжгірський район Закарпатської області) та на горах Великий Верх і Плай (Воловецький район Закарпатської області)

Укрєвро-
інфрапроект

державний бюджет

 

 

 

 

 

1060

400

308

202

150

 

 

 

 

інші джерела, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії

 

 

 

 

 

1060

400

307

203

150

 

 

 

 

інвестор

інші джерела

129

 

 

38

91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разом

 

 

129

 

 

38

91

2120

800

615

405

300

 

 

 

 

3) проектування та будівництво об'єктів житлової та комерційної інфраструктури, а саме:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- " -

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Львівського центру торгівельних ярмарків на 3 тис. місць для розміщення міжнародного трансляційного центру, головного прес-центру та проведення змагання з керлінгу

- " -

- " -

 

 

 

 

 

371

180

121

70

 

 

 

 

 

- " -

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Львівського ярмаркового центру (міжнародний трансляційний центр, головний прес-центр)

- " -

- " -

 

 

 

 

 

1961

 

161

360

360

360

360

360

 

- " -

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

олімпійського селища у с. Тисовець Сколівського району Львівської області на 2 тис. місць біля схилу

- " -

- " -

 

 

 

 

 

1452,2

240

220,1

243,6

182,3

180

176,5

209,7

 

- " -

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

селища для представників засобів масової інформації на 3500 кімнат у с. Тисовець Сколівського району Львівської області

- " -

- " -

 

 

 

 

 

3710

750

650

530

459,8

480

440,2

400

 

кількість проектів

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

готельного комплексу навчально-спортивної бази "Тисовець" у Сколівському районі Львівської області на 70 місць

інвестор

інші джерела

 

 

 

 

 

35

35

 

 

 

 

 

 

 

кількість створених об'єктів

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

готельного комплексу для розміщення атлетів на 1,5 тис. місць у районі гірськолижного комплексу "Боржава"

- " -

- " -

 

 

 

 

 

593,6

 

 

 

300

198,3

95,3

 

 

- " -

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

готелів у смт Воловець Закарпатської області на 2 тис. місць для розміщення представників засобів масової інформації

- " -

- " -

 

 

 

 

 

424

 

 

 

 

200

160

64

 

- " -

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Львівського олімпійського селища на 4 тис. міць

- " -

- " -

 

 

 

 

 

2915

 

 

640

600

592

582

501

 

- " -

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

головного селища для представників засобів масової інформації на 6,5 тис. місць

- " -

- " -

 

 

 

 

 

5512

 

1200

1146

995

968

695

508

 

разом

 

 

 

 

 

 

 

16973,8

1205

2352,1

2989,6

2897,1

2978,3

2509

2042,7

 

- " -

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4) реконструкція частини наявної повітряної лінії 110 кВ Воловець-220 - Майдан з перезаведенням її на нову підстанцію та утворенням нової повітряної лінії 110 кВ Воловець-220 - Гукливий, орієнтовна протяжність лінії становить 244,75 кілометра

- " -

- " -

 

 

 

 

 

20

20

 

 

 

 

 

 

 

- " -

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

5) реконструкція розподільного пристрою 110 кВ підстанції 220 кВ "Воловець-220"

- " -

- " -

 

 

 

 

 

5

5

 

 

 

 

 

 

 

- " -

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

6) підключення повітряної лінії 110 кВ Воловець-220 - Майдан до розподільного пристрою 110 кВ нової підстанції, орієнтовна протяжність траси становить 141,85 кілометра

- " -

- " -

 

 

 

 

 

7

7

 

 

 

 

 

 

 

кількість створених об'єктів

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

7) спорудження підстанції 110/10 кВ "Гукливий" з установленням двох трансформаторів потужністю 40 МВА кожний

інвестор

інші джерела

 

 

 

 

 

94

33

61

 

 

 

 

 

 

- " -

5

 

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

8) будівництво п'яти озер загальним об'ємом 717 тис. куб. метрів для потреб осніження гірськолижних трас для гігантського слалому, спеціального слалому, швидкісного спуску та інших дисциплін гірськолижного комплексу "Боржава" на горах Великий Верх та Плай (Воловецький район Закарпатської області) та Гимба і Магура Жиде (Міжгірський район Закарпатської області), а також водопостачання олімпійського селища

- " -

- " -

180

 

 

10

170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- " -

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

9) придбання та облаштування снігостворювального комплексу та снігоущільнувальної техніки для проведення на навчально-спортивній базі "Тисовець" у Сколівському районі Львівської області Кубка Європи та чемпіонату Європи з біатлону

Мінмолодь-
спорт

державний бюджет

 

 

 

 

 

30

30

 

 

 

 

 

 

 

- " -

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

10) придбання та облаштування снігостворювального комплексу та снігоущільнувальної техніки для проведення міжнародних змагань FIS з гірськолижного спорту поблизу олімпійського селища гірськолижного комплексу "Боржава" у Воловецькому районі Закарпатської області

інвестор

інші джерела

190

 

 

 

190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість створених об'єктів

7

 

 

 

 

1

1

1

1

1

2

 

 

11) будівництво об'єктів водозабезпечення для потреб осніження гірськолижних трас для гігантського слалому, спеціального слалому, швидкісного спуску та інших дисциплін

Укрєвро-
інфрапроект

державний бюджет

 

 

 

 

 

35

 

15

20

 

 

 

 

 

інші джерела, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії

 

 

 

 

 

15

15

 

 

 

 

 

 

 

інвестор

інші джерела

 

 

 

 

 

50

15

15

20

 

 

 

 

 

разом

 

 

 

 

 

 

 

100

30

30

40

 

 

 

 

 

12) проектування, будівництво та капітальний ремонт матеріально-технічної бази шкіл вищої спортивної майстерності і дитячо-юнацьких спортивних шкіл із зимових видів спорту в межах таких областей:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість проектів

4

 

 

 

 

 

1

2

1

 

 

 

 

Львівської

місцеві органи виконавчої влади Львівської області
Мінмолодь-
спорт

місцеві бюджети

 

 

 

 

 

7

 

1

2

4

 

 

 

 

- " -

4

 

 

 

 

 

1

2

1

 

 

 

 

Івано-Франківської

місцеві органи виконавчої влади Івано-
Франківської області
Мінмолодь-
спорт

- " -

 

 

 

 

 

7

 

1

2

4

 

 

 

 

- " -

4

 

 

 

 

 

1

2

1

 

 

 

 

Закарпатської

місцеві органи виконавчої влади Закарпатської області
Мінмолодь-
спорт

- " -

 

 

 

 

 

7

 

1

2

4

 

 

 

 

- " -

4

 

 

 

 

 

1

2

1

 

 

 

 

Чернівецької

місцеві органи виконавчої влади Чернівецької області
Мінмолодь-
спорт

- " -

 

 

 

 

 

7

 

1

2

4

 

 

 

 

разом

 

 

 

 

 

 

 

28

 

4

8

16

 

 

 

 

Разом за завданням 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

531

 

 

48

483

25403,8

3712

4002,1

4201,6

3663,1

3408,3

3782

2611,7

23

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

 

 

 

 

 

4140

1221

793

602

375

215

637

285

12

інші джерела, в тому числі кошти, що залучаються під державні гарантії

32

 

 

 

32

4086

1206

777

582

375

215

636

284

11

місцеві бюджети

 

 

 

 

 

28

 

4

8

16

 

 

 

 

інші джерела

499

 

 

48

451

17149,8

1285

2428,1

3009,6

2897,1

2978,3

2509

2042,7

 

5. Поліпшення матеріально-
технічної бази зимових видів спорту для осіб з обмеженими фізичними можливостями

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) проектування та будівництво таких спортивних споруд Західного реабілітаційно-
спортивного центру в Турківському районі Львівської області (далі - реабілітаційно-
спортивний центр):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість проектів

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

лижного (біатлонного) стадіону (обладнання)

Мінмолодь-
спорт

державний бюджет

10,11

7,43

 

2,68

 

4,4

4,4

 

 

 

 

 

 

 

кількість створених об'єктів

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

траси для лижного спорту та біатлону (стадіон)

- " -

- " -

1,3

 

 

 

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- " -

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

пристадіонної споруди спортивно-реабілітаційного призначення

- " -

- " -

12

 

 

 

12

8

8

 

 

 

 

 

 

 

- " -

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

гірськолижного спуску N 3 завдовжки 766 метрів з перепадом 187 метрів

- " -

- " -

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- " -

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

гірськолижного спуску N 5 завдовжки 1490 метрів з перепадом 214 метрів

- " -

- " -

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- " -

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

крісельної пасажирської підвісної канатної дороги завдовжки 1500 метрів

- " -

- " -

 

 

 

 

 

22

20

2

 

 

 

 

 

 

- " -

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

пункту обслуговування крісельної пасажирської підвісної канатної дороги

- " -

- " -

 

 

 

 

 

4,5

4,5

 

 

 

 

 

 

 

кількість проектів

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

комплексу інженерних мереж та гідротехнічних споруд для осніження лижних та гірськолижних трас (водойма об'ємом 15000 куб. метрів, насосна станція, інженерні та електричні мережі водопостачання)

- " -

- " -

 

 

 

 

 

18

8

10

 

 

 

 

 

 

кількість створених об'єктів

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

буксирувальної пасажирської підвісної канатної дороги завдовжки 700 метрів

- " -

- " -

 

 

 

 

 

2,5

2,5

 

 

 

 

 

 

 

кількість створених об'єктів

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

буксирувальної пасажирської підвісної канатної дороги завдовжки 100 метрів

Мінмолодь-
спорт

державний бюджет

 

 

 

 

 

0,3

0,3

 

 

 

 

 

 

 

- " -

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

стрічкового транспортеру для реабілітаційних заходів завдовжки 50 метрів

- " -

- " -

 

 

 

 

 

0,9

0,9

 

 

 

 

 

 

 

- " -

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

реабілітаційно-
спортивного корпусу

- " -

- " -

11,7

 

 

 

11,7

6,5

6,5

 

 

 

 

 

 

 

- " -

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

лижних спортивно-
реабілітаційних трас

- " -

- " -

 

 

 

 

 

1,4

1,4

 

 

 

 

 

 

 

- " -

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

лижеролерної асфальтованої спортивно-
реабілітаційної траси довжиною 3,3 кілометра

- " -

- " -

8,5

 

 

 

8,5

5,8

5,8

 

 

 

 

 

 

 

- " -

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

лижеролерної асфальтованої спортивно-
реабілітаційної траси довжиною 2,2 кілометра

- " -

- " -

 

 

 

 

 

4,7

 

4,7

 

 

 

 

 

 

кількість проектів

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

відкритих тренувальних спортивних майданчиків

- " -

- " -

 

 

 

 

 

5

 

2

3

 

 

 

 

 

разом

 

 

45,61

7,43

 

2,68

35,5

84

62,3

18,7

3

 

 

 

 

 

2) оснащення спеціалізованим обладнанням біатлонного комплексу та житлового корпусу реабілітаційно-
спортивного центру

- " -

- " -

3,19

 

1,43

1,76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) придбання спеціалізованої автомобільної техніки для реабілітаційно-
спортивного центру

- " -

- " -

4,64

 

3,19

1,45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) оснащення меблями, комп'ютерною технікою житлового корпусу та офісних приміщень реабілітаційно-
спортивного центру

- " -

- " -

2,63

 

1,26

1,37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) відшкодування збитків за вилучення та надання у постійне користування із зміною цільового призначення земельних ділянок реабілітаційно-
спортивного центру

- " -

- " -

2,88

2,88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) придбання спеціалізованого обладнання для житлового корпусу реабілітаційно-
спортивного центру

Мінмолодь-
спорт

державний бюджет

2,58

2,58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість об'єктів, що будуть створені

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

7) проектування та будівництво котеджу для спортивних команд

- " -

- " -

 

 

 

 

 

7,5

2,5

3

2

 

 

 

 

 

- " -

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

8) проектування та будівництво корпусу на 90 місць з їдальнею

- " -

- " -

 

 

 

 

 

26,1

 

 

 

13

13,1

 

 

 

кількість проектів

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

9) благоустрій території

- " -

- " -

1

 

 

 

1

8,5

 

 

4

4,5

 

 

 

 

10) проектування та будівництво таких інженерних споруд:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- " -

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

зовнішніх інженерних мереж для трас фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів

- " -

- " -

1,5

 

 

 

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- " -

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

котельні на твердому паливі

- " -

- " -

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- " -

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

зовнішніх інженерних мереж (пожежогасіння)

- " -

- " -

1,2

 

 

 

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- " -

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

внутрішнього проїзду реабілітаційно-
спортивного центру (перша та друга черги)

- " -

- " -

5,4

 

 

 

5,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- " -

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

внутрішнього проїзду від автомобільної дороги Н-13 до нульового пікету

- " -

- " -

4,5

 

 

 

4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- " -

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

системи зовнішнього електропостачання північного схилу

- " -

- " -

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- " -

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

водонапірної станції із свердловинами

- " -

- " -

3

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- " -

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

очисних споруд

- " -

- " -

1,2

 

 

 

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- " -

2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

водосховища рекреаційного призначення

- " -

- " -

4,8

 

 

 

4,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- " -

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

об'єктів електропостачання

- " -

- " -

 

 

 

 

 

12

 

12

 

 

 

 

 

 

- " -

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

складського приміщення для обслуговуючої техніки

- " -

- " -

 

 

 

 

 

2,9

 

 

2,9

 

 

 

 

 

разом

 

 

23,6

 

 

 

23,6

14,9

 

12

2,9

 

 

 

 

 

11) проектування та будівництво таких під'їзних доріг та автомобільних стоянок реабілітаційно-
спортивного центру:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість проектів

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

під'їзної дороги протяжністю 500 метрів

Мінмолодь-
спорт

державний бюджет

 

 

 

 

 

8

 

4

4

 

 

 

 

 

- " -

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

автомобільної стоянки на 740 місць

- " -

- " -

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

разом

 

 

 

 

 

 

 

10

 

4

4

 

2

 

 

 

Разом за завданням 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- " -

86,13

12,89

5,88

7,26

60,1

151

64,8

37,7

15,9

17,5

15,1

 

 

 

6. Проведення міжнародних змагань на території України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) проведення міжнародних змагань з біатлону, а саме:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість міжнародних змагань

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

чемпіонату світу (юніори)

- " -

- " -

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

3

 

 

 

- " -

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

чемпіонату Європи

- " -

- " -

 

 

 

 

 

3,5

 

 

 

 

 

3,5

 

 

- " -

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Кубку світу (етап)

- " -

- " -

 

 

 

 

 

4,2

 

 

 

 

 

 

4,2

 

- " -

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Кубку Міжнародного союзу біатлону

- " -

- " -

 

 

 

 

 

2,5

 

 

2,5

 

 

 

 

 

- " -

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

літнього чемпіонату світу

- " -

- " -

 

 

 

 

 

2

 

2

 

 

 

 

 

 

- " -

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

літнього чемпіонату Європи

- " -

- " -

 

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

разом

 

 

 

 

 

 

 

17,2

2

2

2,5

 

3

3,5

4,2

 

2) проведення міжнародних змагань з лижних гонок, а саме:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- " -

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

міжнародних змагань FIS

- " -

- " -

 

 

 

 

 

0,35

 

 

 

0,35

 

 

 

 

- " -

6

 

 

 

 

1

1

1

1

1

1

 

 

Кубку Європи (етап)

- " -

- " -

0,1

0,02

 

0,08

 

2,43

0,53

0,38

0,38

0,38

0,38

0,38

 

 

- " -

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Кубку світу (етап)

- " -

- " -

 

 

 

 

 

6,50

 

 

 

 

 

 

6,5

 

разом

 

 

0,1

0,02

 

0,08

 

9,28

0,53

0,38

0,38

0,73

0,38

0,38

6,5

 

3) проведення міжнародних змагань з фігурного катання на ковзанах, а саме:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- " -

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

гран-прі серед юніорів

- " -

- " -

 

 

 

 

 

4

4

 

 

 

 

 

 

 

- " -

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

чемпіонату Європи, гран-прі

- " -

- " -

 

 

 

 

 

6

 

 

6

 

 

 

 

 

- " -

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

чемпіонату Європи

- " -

- " -

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

8

 

разом

 

 

 

 

 

 

 

18

4

 

6

 

 

 

8

 

4) проведення міжнародних змагань з гірськолижного спорту, а саме:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість міжнародних змагань

4

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

міжнародних змагань FIS

Мінмолодь-
спорт

державний бюджет

 

 

 

 

 

3,84

1,27

0,5

1,27

0,8

 

 

 

 

- " -

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

міжнародних змагань FIS серед юніорів

- " -

- " -

 

 

 

 

 

0,5

0,5

 

 

 

 

 

 

 

- " -

3

 

 

 

 

 

 

1

1

1

 

 

 

Кубку Європи (етап)

- " -

- " -

 

 

 

 

 

6

 

 

2

2

2

 

 

 

- " -

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Чемпіонату світу серед юніорів

- " -

- " -

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

10

 

 

- " -

2

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

Кубку світу (етап)

- " -

- " -

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

8

 

8

 

разом

 

 

 

 

 

 

 

36,34

1,77

0,50

3,27

2,8

10

10

8

 

5) проведення міжнародних змагань із сноубордингу, а саме:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- " -

3

 

 

 

 

 

1

 

1

1

 

 

 

міжнародних змагань FIS

- " -

- " -

 

 

 

 

 

2,4

 

0,8

 

0,8

0,8

 

 

 

- " -

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

чемпіонату світу серед юніорів

- " -

- " -

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

12

 

 

 

- " -

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Кубку світу (етап)

- " -

- " -

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

5

 

- " -

4

 

 

 

 

1

1

 

1

1

 

 

 

Кубку Європи (етап)

- " -

- " -

 

 

 

 

 

4

0,8

0,8

 

1,2

1,2

 

 

 

разом

 

 

 

 

 

 

 

23,4

0,8

1,6

 

2

14

 

5

 

6) проведення міжнародних змагань із стрибків на лижах із трампліна, а саме:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- " -

2

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

Континентального Кубку (етап)

- " -

- " -

 

 

 

 

 

1,3

 

 

 

 

0,65

0,65

 

 

- " -

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Кубку світу (етап)

- " -

- " -

 

 

 

 

 

2,3

 

 

 

 

 

 

2,3

 

- " -

2

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

Кубку FIS (етап)

- " -

- " -

 

 

 

 

 

0,6

 

 

0,3

0,3

 

 

 

 

разом

 

 

 

 

 

 

 

4,2

 

 

0,3

0,3

0,65

0,65

2,3

 

7) проведення міжнародних змагань із санного спорту, а саме:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- " -

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Кубку світу (етап)

- " -

- " -

 

 

 

 

 

1,5

 

 

 

 

 

 

1,5

 

- " -

3

 

 

 

 

 

 

1

1

1

 

 

 

Кубку світу серед юніорів (етап)

- " -

- " -

 

 

 

 

 

4,5

 

 

1,5

1,5

1,5

 

 

 

- " -

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

чемпіонату світу

- " -

- " -

 

 

 

 

 

1,5

 

 

 

 

 

1,5

 

 

- " -

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

чемпіонату Європи

- " -

- " -

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

разом

 

 

 

 

 

 

 

9,5

 

 

1,5

1,5

3,5

1,5

1,5

 

8) проведення міжнародних змагань з лижного двоборства, а саме:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість міжнародних змагань

2

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

Континентального Кубку (етап)

Мінмолодь-
спорт

державний бюджет

 

 

 

 

 

1,3

 

 

 

 

0,65

0,65

 

 

- " -

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Кубку світу (етап)

- " -

- " -

 

 

 

 

 

2,3

 

 

 

 

 

 

2,3

 

разом

 

 

 

 

 

 

 

3,6

 

 

 

 

0,65

0,65

2,3

 

9) проведення міжнародних змагань із фристайла, а саме:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- " -

6

 

 

 

 

1

1

1

 

1

1

1

 

Кубку світу (акробатика) (етап)

- " -

- " -

2,83

 

 

2,83

 

17,4

2,9

2,9

2,9

 

2,9

2,9

2,9

 

- " -

6

 

 

 

 

1

1

1

 

1

1

1

 

Кубку Європи із слоупстайла (етап)

- " -

- " -

 

 

 

 

 

4,8

0,8

0,8

0,8

 

0,8

0,8

0,8

 

- " -

7

 

 

1

 

1

1

1

 

1

1

1

 

Кубку Європи (етап)

- " -

- " -

0,9

 

0,9

 

 

6,60

1,1

1,1

1,1

 

1,1

1,1

1,1

 

разом

 

 

3,73

 

0,9

2,83

 

28,8

4,8

4,8

4,8

 

4,8

4,8

4,8

 

10) проведення міжнародних змагань з хокею з шайбою, а саме:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- " -

2

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

чемпіонату світу серед юніорів U-20

- " -

- " -

3,03

1,04

1,99

 

 

8,76

 

 

 

4,38

 

 

4,38

 

- " -

2

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

чемпіонату світу серед юніорів U-18

- " -

- " -

0,99

0,99

 

 

 

8,76

 

4,38

 

 

4,38

 

 

 

- " -

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

чемпіонату світу

- " -

- " -

3,54

1,23

 

2,31

 

304,38

4,38

 

 

 

300

 

 

 

разом

 

 

7,56

3,26

1,99

2,31

 

321,9

4,38

4,38

 

4,38

304,38

 

4,38

 

11) проведення міжнародних змагань із шорт-треку, а саме:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- " -

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Кубку світу (етап)

- " -

- " -

 

 

 

 

 

2,5

 

 

 

 

 

 

2,5

 

- " -

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

чемпіонату Європи

- " -

- " -

 

 

 

 

 

1,8

 

 

 

 

 

1,8

 

 

разом

 

 

 

 

 

 

 

4,3

 

 

 

 

 

1,8

2,5

 

Разом за завданням 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11,39

3,28

2,89

5,22

 

476,52

18,28

13,66

18,75

11,71

341,36

23,28

49,48

 

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- " -

11,39

3,28

2,89

5,22

 

476,52

18,28

13,66

18,75

11,71

341,36

23,28

49,48

 

7. Забезпечення громадського порядку, гарантування безпеки осіб, діяльність яких пов'язана з проведенням зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор, протидія терористичній діяльності, надання доступної медичної допомоги належної
якості, облаштування пунктів пропуску через державний кордон

рівень підготовки для забезпечення безпеки та охорони громадського порядку, відсотків

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

1) створення умов, спрямованих на забезпечення безпеки, охорони громадського порядку під час проведення зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор

Укрєвро-
інфрапроект
(МВС)

- " -

 

 

 

 

 

350

 

 

 

 

100

100

150

 

рівень підготовки для забезпечення пожежної та техногенної безпеки, відсотків

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

2) забезпечення пожежної та техногенної безпеки під час проведення зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор

Укрєвро-
інфрапроект
(ДСНС)

державний бюджет

 

 

 

 

 

250

 

 

 

50

50

50

100

 

рівень підготовки для забезпечення безпеки та правопорядку, відсотків

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

3) виконання програми Служби безпеки

Укрєвро-
інфрапроект
(СБУ)

- " -

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

25

25

50

 

рівень підготовки для забезпечення безпеки, охорони громадського порядку, відсотків

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

4) виконання програми Управління державної охорони

Укрєвро-
інфрапроект
(Управління державної охорони)

- " -

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

3

 

рівень підготовки для забезпечення безпеки та правопорядку, відсотків

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

5) виконання програми Служби зовнішньої розвідки

Укрєвро-
інфрапроект
(Служба зовнішньої розвідки)

- " -

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

5

5

 

рівень підготовки для надання необхідної медичної допомоги спортсменам та туристам, відсотків

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

6) створення умов, спрямованих на надання необхідної медичної допомоги під час проведення зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор

Укрєвро-
інфрапроект
(МОЗ)

- " -

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

50

50

 

кількість пунктів пропуску

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

7) відкриття пункту пропуску на українсько-румунському державному кордоні Шибене - Поеніле-де-Суб-Мунте

Міндоходів
Укрєвро-
інфрапроект

- " -

 

 

 

 

 

27

 

10

10

7

 

 

 

 

Разом за завданням 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

840

 

10

10

57

175

230

358

 

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- " -

 

 

 

 

 

840

 

10

10

57

175

230

358

 

8. Забезпечення розвитку туристичної інфраструктури

кількість виїздів

20

 

 

 

 

8

8

4

 

 

 

 

 

1) проведення моніторингу діяльності готелів, санаторно-курортних, оздоровчих закладів та природних територій курортів Карпатського регіону

Мінінфра-
структури
Держтуризм-
курорт
Закарпатська, Івано-
Франківська, Львівська, Чернівецька облдерж-
адміністрації

державний бюджет

 

 

 

 

 

1,2

0,5

0,5

0,2

 

 

 

 

 

місцеві бюджети

 

 

 

 

 

0,8

0,3

0,3

0,2

 

 

 

 

 

разом

 

 

 

 

 

 

 

2

0,8

0,8

0,4

 

 

 

 

 

кількість одиниць

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2) розроблення методики визначення рівня впливу туристичної діяльності на формування макроекономічних показників спортивно-туристичних регіонів, зокрема, шляхом впровадження сателітних рахунків

Держ-
інвестпроект
Держстат
Національний банк

державний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- " -

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

3) створення і ведення реєстру свідоцтв про встановлення категорій об'єктам туристичної інфраструктури

Мінінфра-
структури
Держтуризм-
курорт

- " -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість відвідувань

12

 

 

 

 

4

4

4

 

 

 

 

 

4) розроблення генерального плану розвитку спеціальних спортивно-туристичних територій

Закарпатська, Івано-
Франківська, Львівська, Чернівецька облдерж-
адміністрації

місцеві бюджети

-

 

 

 

 

1,5

0,5

0,5

0,5

 

 

 

 

 

кількість одиниць

4

 

 

 

 

1

1

2

 

 

 

 

 

5) створення туристично-
інформаційних центрів у населених пунктах за маршрутами руху потенційних відвідувачів Карпатського регіону

Мінінфра-
структури
Держтуризм-
курорт

державний бюджет

 

 

 

 

 

4,1

0,6