Идет загрузка документа (44 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 26 апреля 2003 г. N 621

КМ Украины
Постановление КМ от 29.06.2011 № 702
действует с 15.07.2011

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 червня 2011 р. N 702

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. N 621

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. N 621 "Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 18 - 19, ст. 834; 2004 р., N 6, ст. 333) зміни, що додаються.

  

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. N 621

1. У постанові:

1) у вступній частині слово "рік" замінити словами "бюджетний період";

2) пункт 1 викласти у такій редакції:

"1. Міністерству економічного розвитку і торгівлі та Міністерству фінансів забезпечити взаємоузгоджене розроблення проектів прогнозів економічного і соціального розвитку України на середньостроковий та короткостроковий періоди та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на два роки, що настають за прогнозним, проектів Державної програми економічного і соціального розвитку України на короткостроковий період (як основи для складення проекту Державного бюджету України на відповідний бюджетний період), Державного бюджету України на відповідний бюджетний період та прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди.";

3) у пункті 2:

в абзаці другому після слова "розроблення" доповнити словом "проектів", а слова "складання проекту" виключити;

абзац четвертий після слова "період" доповнити словами "та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на два роки, що настають за прогнозним";

абзац десятий викласти у такій редакції:

"перелік галузей економіки, щодо яких розробляються прогноз на середньостроковий період та програма розвитку.";

4) абзац третій пункту 3 після слів і цифри "(на 1 рік)" доповнити словами "та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на два роки, що настають за прогнозним";

5) у пункті 4 слова "затвердженого типового переліку галузей економіки, для яких розробляється такий прогноз та програма" замінити словами "переліку галузей економіки, щодо яких розробляються прогноз на середньостроковий період та програма розвитку, затвердженого цією постановою";

6) у пункті 6 слова "Державному комітетові статистики" замінити словами "Державній службі статистики";

7) у тексті постанови слова "Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції" в усіх відмінках замінити словами "Міністерство економічного розвитку і торгівлі" у відповідному відмінку.

2. Порядок розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету, затверджений зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

ПОРЯДОК
розроблення проектів прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та державного бюджету

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

Співвиконавці

1. Надання співвиконавцям сценарних умов функціонування економіки, переліку прогнозних показників, розподілу розділів проекту прогнозу економічного і соціального розвитку України на середньостроковий період між відповідальними виконавцями, вимог до їх написання, графіка робіт з розроблення проекту прогнозу

Мінекономрозвитку

до 15 вересня року розроблення

Мінфін, Мінсоцполітики, інші центральні органи виконавчої влади, Національний банк (за згодою)

2. Погодження сценарних умов функціонування економіки, переліку прогнозних показників, розподілу розділів проекту прогнозу економічного і соціального розвитку України на середньостроковий період між відповідальними виконавцями, вимог до їх написання, графіка робіт з розроблення проекту прогнозу

Мінфін, Мінсоцполітики, інші центральні органи виконавчої влади, Національний банк (за згодою)

до 25 вересня року розроблення

 

3. Подання Мінекономрозвитку середньострокових прогнозних показників за сценарними умовами функціонування економіки, останніх уточнених звітних даних та передбачуваних даних виконання державного бюджету в цілому за рік, а також відповідних розділів проекту прогнозу економічного і соціального розвитку України на середньостроковий період

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Національний банк (за згодою), Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

до 20 жовтня року розроблення

 

4. Підготовка проекту прогнозу економічного і соціального розвитку України на середньостроковий період та подання його співвиконавцям на погодження

Мінекономрозвитку

до 15 листопада року розроблення

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Національний банк (за згодою)

5. Погодження проекту прогнозу економічного і соціального розвитку України на середньостроковий період

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Національний банк (за згодою)

до 20 листопада року розроблення

 

6. Подання Кабінетові Міністрів України проекту прогнозу економічного і соціального розвитку України на середньостроковий період

Мінекономрозвитку

до 1 грудня року розроблення

 

7. Прийняття рішення щодо схвалення прогнозу економічного і соціального розвитку України на середньостроковий період

Кабінет Міністрів України

до 31 грудня року розроблення

 

8. Надсилання центральним органам виконавчої влади та Національному банку прогнозу економічного і соціального розвитку України на середньостроковий період

Мінекономрозвитку

у тижневий строк після схвалення

 

9. Надання співвиконавцям сценарних умов функціонування економіки на наступний та два подальші роки, переліку прогнозних показників, розподілу розділів проекту прогнозу економічного і соціального розвитку України на короткостроковий період та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на два роки, що настають за прогнозним, між відповідальними виконавцями, вимог до їх написання, графіка робіт з розроблення проекту прогнозу

- " -

до 20 лютого

Мінфін, Мінсоцполітики, інші центральні органи виконавчої влади, Національний банк (за згодою)

10. Погодження сценарних умов функціонування економіки на наступний та два подальші роки, переліку прогнозних показників, розподілу розділів проекту прогнозу економічного і соціального розвитку України на короткостроковий період та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на два роки, що настають за прогнозним, між відповідальними виконавцями, вимог до їх написання, графіка робіт з розроблення проекту прогнозу

Мінфін, Мінсоцполітики, інші центральні органи виконавчої влади, Національний банк (за згодою)

до 1 березня

 

11. Подання Мінекономрозвитку та Національному банку звіту за попередній рік, попередніх прогнозних показників обсягів державних запозичень, обслуговування та погашення боргових зобов'язань на поточний, наступний та два подальші роки, а також інформації про виконання державного бюджету в попередньому році

Мінфін

- " -

 

12. Подання Мінекономрозвитку, Мінфіну та Національному банку звіту за попередній рік, попередніх прогнозних показників надходження коштів від приватизації та доходів від розпорядження державним майном на поточний, наступний та два подальші роки

Фонд державного майна

до 1 березня

 

13. Подання Мінфіну, Мінсоцполітики та Національному банку звіту за попередній рік, попередніх орієнтовних прогнозних показників номінального та реального обсягу валового внутрішнього продукту, індексів споживчих цін та цін виробників, зовнішньої торгівлі та прямих іноземних інвестицій, обсягів технічної допомоги (із зазначенням офіційного обмінного курсу гривні у середньому за рік та на кінець року, який закладається у розрахунки попередніх орієнтовних прогнозних показників) на поточний, наступний та два подальші роки

Мінекономрозвитку

- " -

 

14. Подання Мінфіну переліку пріоритетних державних (цільових) програм, які виконуватимуться у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах

Мінекономрозвитку

до 1 березня

 

15. Подання Мінекономрозвитку та Мінфіну звіту за попередній рік, попередніх орієнтовних прогнозних показників ринку праці (із зазначенням показника рівня безробіття) на поточний, наступний та два подальші роки

Мінсоцполітики

до 5 березня

 

16. Подання Мінекономрозвитку та Мінфіну звіту за попередній рік, попередніх орієнтовних прогнозних монетарних показників на поточний, наступний та два подальші роки

Національний банк (за згодою)

до 15 березня

 

17. Подання Мінфіну, Мінсоцполітики та Національному банку орієнтовних прогнозних показників номінального і реального обсягу валового внутрішнього продукту, зовнішньої торгівлі, індексів споживчих цін та цін виробників, рівня безробіття (із зазначенням офіційного обмінного курсу гривні у середньому за рік та на кінець року, який закладається у розрахунки орієнтовних прогнозних показників) на поточний, наступний та два подальші роки

Мінекономрозвитку

до 17 березня

 

18. Подання Кабінетові Міністрів України проекту Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період

Мінфін

до 20 березня

 

19. Прийняття рішення щодо схвалення проекту Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період

Кабінет Міністрів України

до 1 квітня

 

20. Подання Верховній Раді України проекту Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період

- " -

у триденний строк після схвалення

 

21. Подання Мінекономрозвитку та Мінфіну звіту платіжного балансу України за попередній рік, а також відомостей про частину прогнозованого прибутку до розподілу поточного року, яка підлягатиме перерахуванню до Державного бюджету України в наступному році

Національний банк (за згодою)

до 1 квітня

 

22. Подання Мінекономрозвитку пропозицій щодо розроблення Державної програми економічного і соціального розвитку України на короткостроковий період

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

до 4 квітня

 

23. Подання Мінекономрозвитку та Мінфіну скоригованих відповідно до Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період сценарних умов (розміру прожиткового мінімуму на одну особу в розрізі основних соціальних і демографічних груп населення відповідно до затвердженої методики та актів законодавства, мінімальної заробітної плати, посадового окладу (тарифної ставки) працівників I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери) на наступний та два подальші роки

Мінсоцполітики

до 5 квітня

 

24. Подання Мінекономрозвитку скоригованих відповідно до Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період сценарних умов (обсягів дефіциту державного бюджету, державних запозичень, обслуговування та погашення боргових зобов'язань) на наступний та два подальші роки

Мінфін

- " -

 

25. Надання співвиконавцям скоригованих відповідно до Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період сценарних умов функціонування економіки на поточний, наступний та два подальші роки

Мінекономрозвитку

до 8 квітня

Мінфін, Мінсоцполітики, інші центральні органи виконавчої влади, Національний банк (за згодою)

26. Погодження скоригованих сценарних умов функціонування економіки на поточний, наступний та два подальші роки

Мінфін, Мінсоцполітики, інші центральні органи виконавчої влади, Національний банк (за згодою)

до 13 квітня

 

27. Подання Мінекономрозвитку звітних даних щодо видатків на заробітну плату працівників бюджетної сфери (без нарахувань) та грошове забезпечення військовослужбовців (без нарахувань) за попередній рік і прогнозу таких даних на поточний, наступний та два подальші роки

Мінфін

до 15 квітня

 

28. Подання Національному банку та Мінекономрозвитку звітних даних щодо стану ринку цінних паперів за попередній рік, прогнозу на поточний, наступний та два подальші роки, у тому числі щодо участі нерезидентів у проведенні операцій на фондовому ринку за такі періоди

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

- " -

 

29. Подання Мінекономрозвитку та Національному банку звітних даних щодо стану ринку фінансових послуг за попередній рік, прогнозу на поточний, наступний та два подальші роки

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг

- " -

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

30. Подання Мінфіну, Мінсоцполітики та Національному банку з урахуванням скоригованих сценарних умов функціонування економіки та підсумків за I квартал поточного року уточнених основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на поточний, наступний та два подальші роки (із зазначенням показників номінального і реального обсягу валового внутрішнього продукту, прибутку підприємств, фонду оплати праці, індексів споживчих цін та цін виробників, експорту та імпорту товарів і послуг)

Мінекономрозвитку

до 18 квітня

 

31. Подання Мінекономрозвитку прогнозних показників за сценарними умовами функціонування економіки на поточний, наступний та два подальші роки, уточнених звітних даних, відповідних розділів проекту прогнозу економічного і соціального розвитку України на короткостроковий період та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на два роки, що настають за прогнозним

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Національний банк (за згодою)

до 30 квітня

 

32. Подання Мінфіну та Мінекономрозвитку остаточних очікуваних та прогнозних даних щодо обсягів монетарної бази, грошової маси та темпів їх зростання, уточненого прогнозу платіжного балансу на поточний, наступний та два подальші роки

Національний банк (за згодою)

до 30 квітня

 

33. Підготовка проекту прогнозу економічного і соціального розвитку України на короткостроковий період та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на два роки, що настають за прогнозним, та подання його співвиконавцям на погодження

Мінекономрозвитку

до 18 травня

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Національний банк (за згодою)

34. Погодження проекту прогнозу економічного і соціального розвитку України на короткостроковий період та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на два роки, що настають за прогнозним

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Національний банк (за згодою)

до 25 травня

 

35. Підготовка проекту закону про Державну програму економічного і соціального розвитку України на короткостроковий період та подання його співвиконавцям на погодження

Мінекономрозвитку

до 31 травня

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Національний банк (за згодою)

36. Подання Кабінетові Міністрів України проекту прогнозу економічного і соціального розвитку України на короткостроковий період та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на два роки, що настають за прогнозним

Мінекономрозвитку

до 1 червня

 

37. Опрацювання та погодження проекту закону про Державну програму економічного і соціального розвитку України на короткостроковий період

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Національний банк (за згодою)

до 3 червня

 

38. Подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про Державну програму економічного і соціального розвитку України на короткостроковий період

Мінекономрозвитку

до 6 червня

 

39. Прийняття рішення щодо схвалення прогнозу економічного і соціального розвитку України на короткостроковий період та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на два роки, що настають за прогнозним

Кабінет Міністрів України

до 15 червня

 

40. Прийняття рішення щодо схвалення проекту закону про Державну програму економічного і соціального розвитку України на короткостроковий період

- " -

- " -

 

41. Надсилання міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям прогнозу економічного і соціального розвитку України на короткостроковий період та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на два роки, що настають за прогнозним

Мінекономрозвитку

у тижневий строк після схвалення

 

42. Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів (за бюджетними призначеннями, визначеними законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період) інструкцій з підготовки бюджетних запитів та індикативних прогнозних обсягів видатків і надання кредитів з бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди

Мінфін

у строк, визначений Мінфіном

 

43. Подання Мінекономрозвитку та Національному банку уточненої інформації про виконання державного бюджету в попередньому році, результатів аналізу виконання бюджету з початку поточного року та очікуваних даних щодо його виконання на кінець поточного року

- " -

до 15 червня

 

44. Подання Мінекономрозвитку результатів аналізу стану банківської системи

Національний банк (за згодою)

до 15 червня

 

45. Подання Національному банку та Мінекономрозвитку остаточних даних про обсяги державних зовнішніх запозичень, обслуговування та погашення боргових зобов'язань на поточний, прогнозний та два роки, що настають за прогнозним

Мінфін

до 1 липня

 

46. Подання Мінекономрозвитку, Мінфіну та Національному банку уточнених даних щодо очікуваного надходження коштів від приватизації та доходів від розпорядження державним майном за поточний рік, прогнозний та два роки, що настають за прогнозним

Фонд державного майна

- " -

 

47. Подання Мінекономрозвитку та Національному банку результатів аналізу стану ринку цінних паперів та участі нерезидентів у проведенні операцій на фондовому ринку за I квартал поточного року, прогнозу на наступний та два роки, що настають за прогнозним

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

- " -

 

48. Подання Мінекономрозвитку та Національному банку результатів аналізу стану ринку фінансових послуг за попередній рік, уточненого прогнозу на поточний, прогнозний та два роки, що настають за прогнозним

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг

- " -

 

49. Складення та затвердження планів діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди відповідно до прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку, державних цільових програм

головні розпорядники бюджетних коштів
(за бюджетними призначеннями, визначеними законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період)

у місячний строк після доведення інструкцій з підготовки бюджетних запитів та індикативних прогнозних обсягів видатків і надання кредитів з бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди

 

50. Подання Мінфіну бюджетних запитів на підставі плану діяльності, інструкцій з підготовки бюджетних запитів та індикативних прогнозних обсягів видатків і надання кредитів з бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди

- " -

у строк, визначений Мінфіном

 

51. Доведення до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій особливостей проведення розрахунків показників до проектів бюджетів на наступний бюджетний період (інструктивних матеріалів щодо складення бюджету на наступний рік та методичних рекомендацій щодо розрахунків прогнозу доходів, обсягів міжбюджетних трансфертів та показників, на підставі яких здійснюється їх визначення)

Мінфін

- " -

 

52. Подання Мінфіну інформації, необхідної для проведення розрахунків обсягів міжбюджетних трансфертів та інших показників (прогнозів зведених бюджетів на наступний бюджетний період з необхідними обґрунтуваннями і поясненнями)

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

до 1 серпня

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Національний банк (за згодою)

53. Подання Національному банку показників зовнішніх запозичень, обсягів обслуговування та погашення зовнішнього боргу, які враховані у проекті закону про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період та прогнозі Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди

Мінфін

одночасно з поданням Кабінету Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період

 

54. Подання Кабінетові Міністрів України та Національному банку проекту закону про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період, розробленого на основі Державної програми економічного і соціального розвитку України, та прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди

- " -

до 7 вересня

 

55. Прийняття рішення щодо схвалення проекту закону про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період

Кабінет Міністрів України

до 15 вересня

 

56. Подання Верховній Раді України та Президентові України проекту закону про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період та прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди

- " -

- " -

 

57. Подання Верховній Раді України проекту закону про Державну програму економічного і соціального розвитку України на короткостроковий період

- " -

- " -

 

58. Уточнення основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на наступний та два подальші роки (у разі потреби)

Мінекономрозвитку

у період розгляду закону про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період

 

59. Подання Мінфіну та Національному банку уточнених основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на наступний та два подальші роки (у разі уточнення зазначених показників)

- " -

- " -

 

60. Подання Кабінетові Міністрів України уточненого прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди на підставі закону про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період

Мінфін

у 25-денний строк з дня опублікування закону про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період

Мінекономрозвитку, головні розпорядники бюджетних коштів

61. Прийняття рішення щодо схвалення прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди

Кабінет Міністрів України

у місячний строк з дня опублікування закону про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період

 

62. Приведення планів діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди у відповідність із Державною програмою економічного і соціального розвитку України на плановий рік, показниками державного бюджету на відповідний бюджетний період та прогнозом Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди

головні розпорядники бюджетних коштів (за бюджетними призначеннями, визначеними законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період)

у 50-денний строк після опублікування закону про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період

 

63. Розроблення:

 

 

 

прогнозів економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів і міст на середньостроковий період

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві держадміністрації, органи місцевого самоврядування

у двомісячний строк після схвалення прогнозу економічного і соціального розвитку України на середньостроковий період

 

прогнозів розвитку галузей економіки

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади

у двомісячний строк після схвалення прогнозу економічного і соціального розвитку України на середньостроковий період

 

програм економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів і міст на короткостроковий період

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві держадміністрації, органи місцевого самоврядування

у двомісячний строк після схвалення проектів законів про Державну програму економічного і соціального розвитку України на короткостроковий період та про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період

 

".

3. У структурі прогнозу економічного і соціального розвитку України на короткостроковий період, затвердженій зазначеною постановою:

назву структури доповнити словами "та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на два роки, що настають за прогнозним";

пункт 4 і підпункти 8.1 - 8.3 пункту 8 виключити;

доповнити структуру пунктом 10 такого змісту:

"10. Основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на два роки, що настають за прогнозним".

4. Типовий перелік галузей економіки, для яких розробляється прогноз на середньостроковий період та Програма, затверджений зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

ПЕРЕЛІК
галузей економіки, щодо яких розробляються прогноз на середньостроковий період та програма розвитку

Найменування галузі

Відповідальні виконавці

Паливно-енергетичний комплекс

Міненерговугілля

Агропромисловий комплекс

Мінагрополітики

Лісопромисловий комплекс

Мінагрополітики

 

Мінприроди

Гірничо-металургійний комплекс

Мінекономрозвитку

Хімічна промисловість

- " -

Виробництво машин та устатковання

- " -

Виробництво електричного та електронного устатковання

- " -

Виробництво транспортного устатковання

- " -

Легка промисловість

- " -

Медична та мікробіологічна промисловість

МОЗ

Транспорт і шляхи сполучення

Мінінфраструктури

Зв'язок та інформатизація

- " -

Туризм

- " -

Охорона здоров'я

МОЗ

Освіта

МОНмолодьспорт

Наука та інновації

- " -

".

____________

 

Опрос