Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 26 ноября 2003 г. N 1839

КМ Украины
Постановление КМ от 29.06.2011 № 699
действует с 15.07.2011

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 червня 2011 р. N 699

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2003 р. N 1839

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2003 р. N 1839 "Про затвердження Порядку визначення на конкурсних засадах підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, інноваційне інвестування яких здійснюватиметься за рахунок частини коштів, отриманих від приватизації державного майна, розподілу і використання цих коштів" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 48, ст. 2522; 2004 р., N 18, ст. 1288, N 34, ст. 2251) зміни, що додаються.

  

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

  

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2003 р. N 1839

1. Назву та текст постанови після слів "на конкурсних засадах" доповнити словами "інноваційних проектів", а слова "інноваційне інвестування" і "частини коштів, отриманих від приватизації державного майна, розподілу і використання цих коштів" замінити відповідно словами "фінансування" і "коштів державного бюджету".

2. У Порядку визначення на конкурсних засадах підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, інноваційне інвестування яких здійснюватиметься за рахунок коштів, отриманих від приватизації державного майна, розподілу і використання цих коштів, затвердженому зазначеною постановою:

1) назву після слів "на конкурсних засадах" доповнити словами "інноваційних проектів", слова "інноваційне інвестування" і "частини коштів, отриманих від приватизації державного майна, розподілу і використання цих коштів" замінити відповідно словами "фінансування" і "коштів державного бюджету";

2) пункт 1 викласти у такій редакції:

"1. Цей Порядок регламентує визначення на конкурсних засадах інноваційних проектів підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (далі - інноваційні проекти), фінансування яких здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на відповідний рік.";

3) пункт 2 виключити;

4) абзац перший пункту 3 викласти у такій редакції:

"3. У разі коли фінансування інноваційних проектів здійснюється на поворотній основі, частина коштів державного бюджету в загальному обсязі фінансування проекту не повинна перевищувати 70 відсотків його вартості.";

5) пункт 6 викласти у такій редакції:

"6. Відбір інноваційних проектів здійснюється Конкурсною комісією (далі - Комісія), що утворюється Держінформнауки. Склад Комісії та положення про неї затверджуються Держінформнауки.

До складу Комісії входять Голова Держінформнауки (голова Комісії), представники Мінфіну, Мінекономрозвитку, Держінвестпроекту, інших заінтересованих центральних органів виконавчої влади та Національної академії наук (за згодою).";

6) у пункті 7 слова "вимоги до" замінити словом "умови";

7) пункт 10 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"вид та обсяг інноваційної продукції за проектом;".

У зв'язку з цим абзаци третій - сьомий вважати відповідно абзацами четвертим - восьмим;

8) у пункті 11:

абзац восьмий після слова "страхується" доповнити словами ", підготовлений відповідно до законодавства";

абзац дев'ятий після слова "Порядку" доповнити словами "(зокрема кредитний договір з банком чи іншою фінансовою установою для фінансування проекту)";

абзац десятий після слова "підприємства" доповнити словом "простроченої";

9) пункти 21 і 24 викласти у такій редакції:

"21. За результатами розгляду конкурсних пропозицій Комісія визначає інноваційні проекти, які пройшли попередній конкурсний відбір.

Зазначене рішення подається Комісії з організації діяльності технологічних парків та інноваційних структур інших типів, утвореної постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. N 961 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 32, ст. 1483), для надання рекомендацій щодо доцільності фінансування відібраних інноваційних проектів за рахунок коштів державного бюджету.

Комісія з урахуванням зазначених рекомендацій приймає рішення щодо остаточного відбору інноваційних проектів і надсилає його головному розпоряднику коштів державного бюджету.

Рішення Комісії приймаються на закритому засіданні не менше ніж двома третинами її складу шляхом відкритого голосування.";

"24. Головний розпорядник коштів державного бюджету за результатами конкурсного відбору складає перелік інноваційних проектів, фінансування яких у відповідному році здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету.";

10) пункти 25 - 27 виключити.

____________

  

Опрос