Идет загрузка документа (140 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внедрении проведения оценки результатов деятельности Совета министров Автономной Республики Крым, областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 09.06.2011 № 650
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 9 червня 2011 р. N 650

Київ

Про запровадження проведення оцінки результатів діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 9 квітня 2012 року N 335

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 26 листопада 2014 року N 654)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Запровадити проведення оцінки результатів діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

2. Затвердити Порядок проведення оцінки результатів діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, що додається.

3. Міністерству економічного розвитку і торгівлі разом з іншими центральними органами виконавчої влади за результатами проведення оцінки результатів діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у першому півріччі та III кварталі 2011 р. підготувати у разі потреби пропозиції щодо удосконалення порядку проведення їх оцінки.

4. Надати Міністерству економічного розвитку і торгівлі право вносити за поданням міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у разі потреби зміни до показників, за якими проводиться оцінка результатів діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

5. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити проведення щокварталу оцінки результатів діяльності районних, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій з використанням показників, за якими проводиться оцінка результатів діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, що визначаються на відповідному рівні.

6. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 р. N 833 "Про запровадження комплексної оцінки соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 46, ст. 1872);

постанову Кабінету Міністрів України від 30 липня 2008 р. N 683 "Про внесення змін до Порядку проведення комплексної оцінки соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 57, ст. 1911);

постанову Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2010 р. N 755 "Про внесення змін у додаток 1 до Порядку проведення комплексної оцінки соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 65, ст. 2269).

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 71

 

ПОРЯДОК
проведення оцінки результатів діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

1. Оцінка результатів діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі - оцінка) проводиться з метою виявлення проблем та підвищення ефективності виконання управлінських рішень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій із забезпечення здійснення своїх повноважень та виконання пріоритетних завдань, визначених Програмою економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава".

2. Оцінка проводиться за такими напрямами:

економічний розвиток;

інвестиційна, наукова та інноваційна діяльність;

державні фінанси;

підтримка бізнесу;

споживчий ринок;

населення та ринок праці;

житлово-комунальне господарство;

освіта та охорона здоров'я;

рівень злочинності;

екологія.

3. Оцінка проводиться щокварталу на підставі наявних даних офіційної статистики, інформації, поданої міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, НАК "Нафтогаз України", Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями за Методикою згідно з додатком 1.

Під час проведення щоквартальної оцінки показники, що обчислюються на основі щорічної звітності, не враховуються, а використовуються для проведення оцінки за підсумками звітного року.

4. Показники оцінки, періодичність подання даних офіційної статистики та інформації, підготовленої міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, НАК "Нафтогаз України", Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, відповідальні за їх подання та проведення оцінки за відповідним напрямом наведені у додатку 2.

5. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, НАК "Нафтогаз України", Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації подають до 30 числа місяця, що настає за звітним періодом, Мінекономрозвитку інформацію, за подання якої вони визначені відповідальними, за формою згідно з додатком 3.

Разом із зазначеною інформацією Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації подають аналітичну записку про отримані результати діяльності з визначенням нагальних проблем та пропозиціями щодо їх розв'язання за формою згідно з додатком 4.

6. Мінекономрозвитку узагальнює подану інформацію та до 7 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, надсилає її відповідальним за проведення оцінки та Держстату.

7. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, відповідальні за проведення оцінки, проводять за Методикою за кожним регіоном аналіз динаміки відповідних показників за визначеними напрямами та подають за його результатами Мінекономрозвитку до 15 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, аналітичну записку (всього 27) за формою згідно з додатком 5 за підписом відповідного керівника разом з пропозиціями щодо підвищення ефективності управлінських рішень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

8. Держстат на підставі отриманої від Мінекономрозвитку узагальненої інформації здійснює за Методикою розрахунки рейтингової оцінки (ранжування) регіонів з урахуванням показників за визначеними напрямами та загальної рейтингової оцінки за всіма напрямами і подає їх до 20 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, Мінекономрозвитку разом з бюлетенем графічних і табличних матеріалів показників оцінки.

9. Мінекономрозвитку:

забезпечує координацію діяльності та взаємодію центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій з питань проведення оцінки;

узагальнює інформацію про результати проведення оцінки та подає її разом з бюлетенем графічних і табличних матеріалів показників оцінки Кабінетові Міністрів України до 30 числа другого місяця, що настає за звітним періодом;

оприлюднює результати оцінки на своєму офіційному веб-сайті.

 

МЕТОДИКА
проведення оцінки результатів діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

1. Оцінка результатів діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі - оцінка) проводиться відповідними центральними органами виконавчої влади, що є відповідальними за реалізацію державної політики у відповідній сфері, на підставі даних офіційної статистики, інформації, поданої міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями за показниками, визначеними у додатку 2 до Порядку проведення оцінки результатів діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі - Порядок).

2. Оцінка проводиться двома етапами:

перший - проведення аналізу динаміки показників оцінки за відповідними напрямами в кожному регіоні без застосування міжрегіонального порівняння;

другий - проведення рейтингової оцінки (ранжування) регіонів за кожним напрямом та розрахунку загальної рейтингової оцінки в цілому за всіма напрямами для:

всіх регіонів;

Ради міністрів Автономної Республіки Крим та обласних державних адміністрацій.

(абзац третій пункту 2 замінено абзацами згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 09.04.2012 р. N 335)

3. На першому етапі оцінка проводиться в розрізі кожного регіону за кожним напрямом шляхом порівняння досягнутого рівня показника оцінки та його динаміки за кілька років, що передують звітному періоду.

За результатами аналізу визначаються основні тенденції зміни значень показників оцінки за кожним напрямом та причини, що її зумовили.

За результатами аналізу готується щоквартальна аналітична записка за кожним регіоном за формою згідно з додатком 5 до Порядку.

4. На другому етапі проводиться рейтингова оцінка шляхом порівняння відхилення значень показників за кожним конкретним регіоном від їх найкращих значень за регіонами за відповідний (звітний) період та відповідне ранжування регіонів від 1-го (найкраще значення показника) до 27-го (найгірше значення показника) місця.

Рейтингова оцінка проводиться на основі підрахунку відносних відхилень показників кожного регіону від максимальних та мінімальних значень таких показників інших регіонів за формулою

  

де Rj - сума рейтингових оцінок конкретного регіону за кожним з показників, що характеризують окремий напрям діяльності;

xij - значення i-го показника j-го регіону;

xmax i - максимальне значення i-го показника;

xmin i - мінімальне значення i-го показника.

Перша частина формули використовується для оцінки показників, підвищення яких має позитивне значення (наприклад, приріст виробництва), друга частина - для оцінки показників, підвищення яких має негативне значення (наприклад, приріст заборгованості).

Визначення середнього арифметичного значення суми рейтингових оцінок конкретного регіону за всіма показниками, що характеризують окремий напрям діяльності, здійснюється за формулою

  

де Rcpj - середнє арифметичне суми рейтингів конкретного регіону за всіма показниками окремого напряму;

n - кількість показників, за якими проводився розрахунок за окремим напрямом.

За результатами розрахунків визначається інтегральна рейтингова оцінка як середнє арифметичне значення суми рейтингових оцінок конкретного регіону за усіма напрямами за формулою

  

 

де Ij - середнє арифметичне суми рейтингів конкретного регіону за усіма напрямами;

m - кількість напрямів, за якими проведено розрахунок.

Найкращим вважається регіон, середнє арифметичне значення суми рейтингових оцінок якого має найнижче значення.

 

ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ
Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій

Найменування показника

Періодичність подання даних

Відповідальні за подання даних

Відповідальні за проведення оцінки за відповідним напрямом

Економічний розвиток

1. Індекс фізичного обсягу валового регіонального продукту, відсотків до попереднього року*

щороку

Держстат

Мінекономрозвитку

2. Індекс промислової продукції, відсотків до відповідного періоду попереднього року

щокварталу

- " -

- " -

3. Індекс промислової продукції у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, відсотків до відповідного періоду попереднього року*

- " -

- " -

Мінагрополітики

4. Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одиницю населення, гривень

- " -

- " -

Мінекономрозвитку

5. Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва, відсотків до відповідного періоду попереднього року**

- " -

- " -

Мінагрополітики

6. Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції на 100 гектарів сільськогосподарських угідь, гривень на гектар**

- " -

- " -

- " -

7. Індекс обсягу виробництва продукції рослинництва, відсотків до відповідного періоду попереднього року***

щокварталу

Держстат

Мінагрополітики

8. Індекс обсягу виробництва продукції тваринництва, відсотків до відповідного періоду попереднього року****

- " -

- " -

- " -

9. Обсяг виробництва продукції сільського господарства у розрахунку на одиницю сільського населення (у постійних цінах), гривень**

- " -

- " -

- " -

10. Індекс продукції будівництва, відсотків до відповідного періоду попереднього року

- " -

- " -

Мінрегіон

11. Рівень оплати за спожиту електроенергію наростаючим підсумком з початку року, відсотків

- " -

Міненерговугілля

Міненерговугілля

12. Рівень оплати за спожитий природний газ наростаючим підсумком з початку року, відсотків

- " -

НАК "Нафтогаз України"

- " -

13. Темп зростання (зменшення) обсягу експорту товарів, відсотків до відповідного періоду попереднього року

- " -

Держстат

Мінекономрозвитку

14. Коефіцієнт покриття експортом імпорту

- " -

- " -

- " -

Інвестиційна та інноваційна діяльність

15. Темп зростання (зменшення) обсягу капітальних інвестицій, відсотків до відповідного періоду попереднього року

- " -

- " -

- " -

16. Обсяг капітальних інвестицій (крім інвестицій з державного бюджету) у розрахунку на одиницю населення наростаючим підсумком з початку року, гривень

- " -

- " -

- " -

17. Темп зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних інвестицій, відсотків до обсягів на початок року

щокварталу

Держстат

Мінекономрозвитку

18. Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одиницю населення наростаючим підсумком з початку інвестування, доларів США

- " -

- " -

- " -

19. Частка інноваційно активних підприємств у загальній кількості промислових підприємств, відсотків*

щороку

- " -

- " -

20. Частка реалізованої інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої промислової продукції, відсотків*

- " -

- " -

- " -

Державні фінанси

21. Рівень виконання доходів загального фонду місцевих бюджетів, відсотків до затверджених органами місцевого самоврядування річних показників

щокварталу

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

Мінфін

22. Темп зростання (зменшення) доходів місцевих бюджетів (без трансфертів), відсотків до відповідного періоду попереднього року

- " -

Мінфін

- " -

23. Обсяг податкових надходжень до місцевих бюджетів у розрахунку на одиницю населення, гривень

- " -

- " -

- " -

24. Темп зростання (зменшення) податкового боргу за податковими зобов'язаннями платників (без пені) до зведеного бюджету, відсотків до початку року

щокварталу

ДПС

ДПС

25. Темп зростання (зменшення) заборгованості із страхових внесків економічно активних платників до Пенсійного фонду України, відсотків до початку року

- " -

Пенсійний фонд України

Пенсійний фонд України

26. Темп зростання (зменшення) власних надходжень до Пенсійного фонду України, відсотків до відповідного періоду минулого року

- " -

- " -

- " -

27. Темп зростання (зменшення) заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування економічно активних платників, відсотків до початку року

- " -

- " -

- " -

Підтримка бізнесу*

28. Обсяг коштів обласного (республіканського, міського) бюджету, спрямованих на фінансово-кредитну підтримку суб'єктів малого підприємництва у розрахунку на 10 тис. малих підприємств, тис. гривень

щороку

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

Мінекономрозвитку

29. Кількість об'єктів інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва (бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, фондів підтримки підприємництва) на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць

- " -

- " -

- " -

30. Частка середніх підприємств у загальній кількості підприємств, відсотків

щороку

Держстат

Мінекономрозвитку

31. Частка малих підприємств у загальній кількості підприємств, відсотків

- " -

- " -

- " -

32. Кількість середніх підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць

- " -

- " -

- " -

33. Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць

- " -

- " -

- " -

34. Частка найманих працівників середніх підприємств у загальній кількості найманих працівників, відсотків

- " -

- " -

- " -

35. Частка найманих працівників малих підприємств у загальній кількості найманих працівників, відсотків

- " -

- " -

- " -

36. Частка обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) середніх підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг), відсотків

- " -

- " -

- " -

37. Частка обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) малих підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг), відсотків

- " -

- " -

- " -

38. Площа земельних ділянок, наданих суб'єктам підприємницької діяльності для розвитку бізнесу, в розрахунку на одиницю населення, кв. метрів

- " -

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

- " -

Споживчий ринок

39. Темп зростання (зменшення) обороту роздрібної торгівлі, відсотків до відповідного періоду попереднього року

щокварталу

Держстат

Мінекономрозвитку

40. Абсолютний приріст обсягу обороту роздрібної торгівлі у розрахунку на одиницю населення до відповідного періоду попереднього року, гривень

- " -

- " -

- " -

41. Абсолютний приріст обсягу реалізованих послуг у розрахунку на одиницю населення до відповідного періоду попереднього року, гривень*

- " -

- " -

- " -

42. Індекс споживчих цін на продукти харчування, відсотків до грудня попереднього року

- " -

- " -

- " -

Населення та ринок праці

43. Приріст (зменшення) чисельності наявного населення, відсотків до початку року

щокварталу

Держстат

Мінсоцполітики

44. Рівень безробіття населення у віці 15 - 70 років (за методологією МОП), відсотків до економічно активного населення відповідного віку

- " -

- " -

- " -

45. Рівень зайнятості населення у віці 15 - 70 років, відсотків до населення відповідного віку

щокварталу

Держстат

Мінсоцполітики

46. Індекс реальної заробітної плати, відсотків до відповідного періоду попереднього року

- " -

- " -

- " -

47. Частка штатних працівників, які повністю відпрацювали місячну норму часу і мали нарахування в межах мінімальної заробітної плати, відсотків до загальної кількості штатних працівників

- " -

- " -

- " -

48. Темп зростання (зменшення) заборгованості з виплати заробітної плати, відсотків до початку року

- " -

- " -

- " -

49. Сума заборгованості з виплати заробітної плати, відсотків до фонду оплати праці за останній місяць звітного періоду

- " -

- " -

- " -

50. Співвідношення кількості створених та ліквідованих робочих місць, відсотків

- " -

Мінсоцполітики

- " -

Житлово-комунальне господарство

51. Темп зростання (зменшення) обсягу введення в експлуатацію житла, відсотків до відповідного періоду попереднього року

- " -

Держстат

Мінрегіон

52. Обсяг введеного в експлуатацію житла у розрахунку на 10 тис. населення, кв. метрів загальної площі

- " -

- " -

- " -

53. Питома вага протяжності теплових та парових мереж, що перебувають у ветхому та аварійному стані, відсотків до загальної протяжності таких мереж*

щороку

- " -

- " -

54. Питома вага протяжності водопровідних мереж, що перебувають у ветхому та аварійному стані, відсотків до загальної протяжності таких мереж*

щороку

Держстат

Мінрегіон

55. Питома вага протяжності каналізаційних мереж, що перебувають у ветхому та аварійному стані, відсотків до загальної протяжності таких мереж*

- " -

- " -

- " -

56. Питома вага населення, яке проживає у ветхих та аварійних житлових будинках, у загальній кількості населення, відсотків*

- " -

- " -

- " -

57. Рівень виконання показника щодо створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, відсотків до запланованого на кінець звітного року

- " -

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

- " -

58. Темп зростання (зменшення) заборгованості населення з оплати житлово-комунальних послуг, відсотків до початку звітного року

щокварталу

Держстат

- " -

Освіта та охорона здоров'я

59. Охоплення дітей дошкільного віку (від трьох до шести (семи) років) всіма формами дошкільної освіти, відсотків

щороку

МОНмолодьспорт

МОНмолодьспорт

60. Охоплення дітей старшого дошкільного віку (п'ять років) всіма формами дошкільної освіти, відсотків

щороку

МОНмолодьспорт

МОНмолодьспорт

61. Чисельність дітей у дошкільних навчальних закладах у розрахунку на 100 місць, осіб

- " -

- " -

- " -

62. Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів, кількість відвідувань за зміну на 10 тис. населення

- " -

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

МОЗ

63. Кількість сільських населених пунктів з чисельністю населення до 1000 жителів, у яких розташовані фельдшерсько-акушерські пункти, відсотків до загальної кількості таких сільських населених пунктів

- " -

- " -

- " -

64. Кількість потерпілих на виробництві з втратою працездатності на один робочий день і більше та із смертельним наслідком на 1000 працюючих, осіб

- " -

Держстат

- " -

65. Кількість померлих дітей віком до одного року на 1000 народжених живими, проміле*

- " -

МОЗ

- " -

66. Кількість осіб, що хворіють на активний туберкульоз, на 100 тис. населення, одиниць

- " -

- " -

- " -

Захист прав дитини

67. Приріст (зменшення) до попереднього року питомої ваги дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у сімейних формах виховання, у загальній кількості дітей даної категорії, відсотків*****

щопівроку

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

Мінсоцполітики

68. Питома вага дітей (крім дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування), які виховуються в інтернатних закладах, крім спеціальних, спеціалізованих та санаторних шкіл-інтернатів, у загальній кількості дитячого населення, відсотків*****

- " -

- " -

- " -

69. Питома вага дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, яким протягом звітного періоду надано житло, відсотків до загальної кількості дітей даної категорії та осіб з їх числа, які потребують житла

щороку

- " -

- " -

70. Кількість дітей шкільного віку, охоплених оздоровленням за бюджетні кошти, відсотків до загальної чисельності дітей шкільного віку

- " -

- " -

- " -

71. Кількість дітей шкільного віку, охоплених відпочинком за бюджетні кошти, відсотків до загальної чисельності дітей шкільного віку

- " -

- " -

- " -

72. Питома вага дітей, охоплених позашкільною освітою, відсотків до загальної кількості дітей шкільного віку

- " -

- " -

МОНмолодьспорт

73. Питома вага дітей, які потерпіли від злочинів, відсотків до загальної чисельності осіб, які потерпіли від злочинів

щокварталу

МВС

МВС

74. Питома вага дітей, які вчинили злочини, у загальній кількості дитячого населення, що проживає в регіоні, відсотків

- " -

- " -

- " -

Рівень злочинності

75. Кількість зареєстрованих злочинів на 10 тис. населення

- " -

- " -

- " -

76. Питома вага злочинів, скоєних неповнолітніми або за їх участю, у загальній кількості злочинів, відсотків

- " -

- " -

- " -

Екологія*

77. Обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел в розрахунку на одиницю населення, кілограмів

щороку

Держстат

Мінприроди

78. Темп зростання (зменшення) викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами в розрахунку на одиницю населення, відсотків до попереднього року

- " -

- " -

- " -

79. Темп зростання (зменшення) викидів забруднюючих речовин пересувними джерелами в розрахунку на одиницю населення, відсотків до попереднього року

- " -

- " -

- " -

80. Частка відходів, видалених у спеціально відведені місця чи об'єкти або спалених (без отримання енергії), у загальному обсязі утворених відходів, відсотків

щороку

Держстат

Мінприроди

81. Темп зростання (зменшення) обсягів скидання забруднених зворотних вод у поверхневі водні об'єкти, відсотків до попереднього року

- " -

Мінприроди

- " -

____________
* Показник (показники) не використовується під час розрахунку рейтингової оцінки.

** Показник не використовується для мм. Києва та Севастополя.

*** Показник не використовується для мм. Києва та Севастополя і під час розрахунку рейтингової оцінки, розрахунок не здійснюється за I квартал.

**** Показник не використовується для мм. Києва та Севастополя і під час розрахунку рейтингової оцінки.

***** Під час розрахунку рейтингової оцінки за півроку використовуються оперативні дані.

(додаток 2 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 09.04.2012 р. N 335)

 

ІНФОРМАЦІЯ
для проведення оцінки результатів діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій

________________________________________________________________
(найменування органу, що подає інформацію)
за _______________
(період)

Найменування регіону 

Напрям 

  

Напрям 

Найменування показника 

Найменування показника 

Найменування показника 

Найменування показника 

Найменування показника 

Найменування показника 

відпо-
відний період 2010 року
(базовий показник) 

відпо-
відний період
поперед-
нього року* 

відпо-
відний період
звітного року 

відпо-
відний період 2010 року
(базовий показник) 

відпо-
відний період
поперед-
нього року* 

відпо-
відний період
звітного року 

відпо-
відний період 2010 року (базовий показник) 

відпо-
відний період
поперед-
нього року* 

відпо-
відний період
звітного року 

... 

відпо-
відний період 2010 року
(базовий показник) 

відпо-
відний період
поперед-
нього року* 

відпо-
відний період
звітного року 

відпо-
відний період 2010 року
(базовий показник) 

відпо-
відний період
поперед-
нього року* 

відпо-
відний період
звітного року 

відпо-
відний період 2010 року
(базовий показник) 

відпо-
відний період
поперед-
нього року* 

відпо-
відний період
звітного року 

Автономна Республіка Крим 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Область: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Вінницька 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Волинська 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Дніпропетровська 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Донецька 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Житомирська 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Закарпатська 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Запорізька 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Івано-
Франківська 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Київська 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кіровоградська 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Луганська 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Львівська 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Миколаївська 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Одеська 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Полтавська 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Рівненська 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сумська 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Тернопільська 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Харківська 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Херсонська 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Хмельницька 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Черкаська 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Чернівецька 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Чернігівська 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

м. Київ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

м. Севастополь 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
* У 2011 році колонка не заповнюється. 

______________________________
                     (посада керівника) 

______________
(підпис) 

______________________________
(ініціали та прізвище) 

 

АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА
про отримані результати діяльності за показниками оцінки результатів діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій

_____________________________________________
(найменування органу, що подає інформацію)

1. Аналіз динаміки показників за відповідним напрямом, визначених у додатку 2 до Порядку проведення оцінки результатів діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

2. Визначення причин динаміки показників (покращення, погіршення) відповідно до базового року, що включає:

виявлення закономірностей і окремих тенденцій зміни проаналізованих показників;

визначення впливу факторів на зміну показників, їх групування за відповідними ознаками (основні та другорядні фактори, постійні та тимчасові, інтенсивні та екстенсивні, внутрішні та зовнішні, суб'єктивні та об'єктивні тощо);

обґрунтування причин виникнення негативних тенденцій розвитку регіону та відповідні висновки.

3. Заходи, яких було вжито та які будуть вжиті Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями для покращення ситуації, що склалася за відповідним напрямом.

4. Конкретні пропозиції, що подаються центральним органам виконавчої влади відповідно до їх компетенції, щодо поліпшення стану справ за відповідним напрямом.

______________________________
                     (посада керівника) 

______________
(підпис) 

______________________________
(ініціали та прізвище) 

 

АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА
за результатами оцінки аналізу динаміки показників за визначеними напрямами

______________________________________________________________
(найменування центрального органу виконавчої влади, що подає інформацію)

1. Аналіз динаміки показників за відповідним напрямом, визначених у додатку 2 до Порядку проведення оцінки результатів діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

2. Встановлення конкретних причин виникнення негативних тенденцій розвитку регіону за визначеними показниками.

3. Оцінка результатів діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій щодо реалізації державних пріоритетів соціально-економічного розвитку регіонів.

4. Пропозиції, що подаються Кабінетові Міністрів України, та рекомендації, що готуються для Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, щодо шляхів розв'язання існуючих проблем.

5. Заходи, які будуть вжиті відповідними центральними органами виконавчої влади для покращення ситуації в регіонах та розв'язання існуючих проблем за визначеними напрямами.

______________________________
                      (посада керівника) 

______________
(підпис) 

______________________________
(ініціали та прізвище) 

____________

Опрос