Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для осуществления мероприятий Украинским всемирным координационным советом

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 09.06.2011 № 648
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 9 червня 2011 р. N 648

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів Українською всесвітньою координаційною радою

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 18 квітня 2012 року N 351
,
від 25 червня 2014 року N 211

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 18 квітня 2018 року N 338)

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів Українською всесвітньою координаційною радою, що додається.

  

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

  

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів Українською всесвітньою координаційною радою

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Заходи з відтворення культури національних меншин, заходи Української Всесвітньої Координаційної Ради, заходи з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, заходи щодо встановлення культурних зв'язків з українською діаспорою, заходи щодо зміцнення зв'язків закордонних українців з Україною та забезпечення міжнародної діяльності у сфері міжнаціональних відносин" для здійснення заходів Українською всесвітньою координаційною радою (далі - бюджетні кошти).

(пункт 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 18.04.2012 р. N 351)

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінкультури.

3. Одержувачем бюджетних коштів є Українська всесвітня координаційна рада, яка безпосередньо надає послуги та має необхідну матеріально-технічну базу для їх виконання.

4. Бюджетні кошти спрямовуються на збереження національної ідентичності та задоволення національно-культурних потреб закордонних українців, зокрема на забезпечення передбаченої відповідним договором оплати виступів учасників заходів, відрядження, пов'язані з перебуванням учасників заходів, членів журі, фахівців галузі культури, оренду приміщень для проведення заходів та технічного обладнання, оплату транспортних, постановочних, поліграфічних та інформаційно-рекламних послуг, а також придбання призів і сувенірів (за погодженням з Мінкультури).

5. Бюджетні кошти використовуються Мінкультури у межах бюджетних призначень відповідно до затвердженого Міністерством планом заходів Української всесвітньої координаційної ради (далі - план заходів) з урахуванням необхідності виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Казначейства, у разі їх відповідності паспорту бюджетної програми та з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. N 65 "Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 22, ст. 683).

(абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.06.2014 р. N 211)

План заходів подається Мінфіну у двотижневий строк з дня його затвердження. У разі потреби до плану заходів в установленому порядку вносяться зміни.

(пункт 5 доповнено новим абзацом другим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 18.04.2012 р. N 351
,
 у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім
)

Мінкультури видає для проведення кожного заходу наказ, в якому зазначаються найменування заходу, його виконавець, дата і місце проведення, сума витрат на підготовку та проведення заходу.

6. Мінкультури після затвердження розпису державного бюджету відповідно до плану заходів затверджує результативні показники щодо використання бюджетних коштів з поквартальною розбивкою та подає їх у двотижневий строк Мінфіну.

Одержувач бюджетних коштів надсилає у тижневий строк після закінчення кварталу Мінкультури інформацію про виконання зазначених показників для її узагальнення та подання Мінфіну щокварталу і за результатами їх виконання за одинадцять місяців.

7. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

8. Остаточні розрахунки за товари, роботи і послуги здійснюються згідно з договором про їх закупівлю на підставі актів приймання-передачі поставлених товарів, виконаних робіт і наданих послуг з наданням виконавцем заходів завірених копій первинних бухгалтерських документів, які підтверджують фактично понесені витрати, зазначені в таких актах.

(пункт 8 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 18.04.2012 р. N 351)

9. Бюджетні кошти не можуть бути спрямовані на:

1) придбання основних засобів - меблів, оргтехніки, комп'ютерів, транспортних засобів тощо;

2) витрати, пов'язані з утриманням установ і громадських організацій;

3) проведення заходів, видатки на здійснення яких передбачені за іншими бюджетними програмами;

(підпункт 3 пункту 9 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 18.04.2012 р. N 351)

4) проведення заходів, метою яких є отримання прибутку.

10. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

(пункт 10 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.04.2012 р. N 351)

11. Інформація про виконання плану заходів подається Мінкультури кожного півріччя Мінфіну.

12. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

____________

  

Опрос