Идет загрузка документа (140 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Государственной целевой социальной программы развития дошкольного образования на период до 2017 года

КМ Украины
Постановление КМ, Программа от 13.04.2011 № 629
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 13 квітня 2011 р. N 629

Київ

Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 24 жовтня 2012 року N 970
,
 від 7 серпня 2013 року N 538

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 5 березня 2014 року N 71)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову соціальну програму розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року (далі - Програма), що додається.

2. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування розглянути питання щодо розроблення регіональних програм розвитку дошкільної освіти.

3. Пункт 3 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.10.2012 р. N 970)

4. Міністерству освіти і науки, Міністерству фінансів, іншим органам виконавчої влади, у підпорядкуванні яких перебувають дошкільні навчальні заклади, передбачати під час складання проекту Державного бюджету України та місцевих бюджетів на відповідний рік кошти для виконання Програми.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 р. N 538)

5. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади подавати щороку до 15 лютого Міністерству освіти і науки інформацію про стан виконання Програми для її узагальнення та подання до 15 березня Кабінетові Міністрів України та Міністерству економічного розвитку і торгівлі.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 р. N 538)

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 70

 

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА
розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року

Мета Програми

Метою Програми є розроблення та впровадження механізму розвитку дошкільної освіти, забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності та безоплатності здобуття дошкільної освіти у державних та комунальних дошкільних навчальних закладах.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Можливі два варіанти розв'язання проблеми.

Перший варіант передбачає забезпечення розвитку дошкільної освіти на рівні місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за умови належного фінансування за рахунок коштів відповідних бюджетів.

Недоліком зазначеного варіанта є неврегульованість питання щодо фінансування дошкільних навчальних закладів.

Другий, оптимальний варіант передбачає надання державної підтримки для зміцнення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів з метою стимулювання розвитку дошкільної освіти.

Проблему передбачається розв'язати шляхом:

забезпечення функціонування та розвитку мережі дошкільних навчальних закладів різних типів і форм власності;

створення умов для обов'язкового здобуття дошкільної освіти дітьми п'ятирічного віку;

розширення мережі дошкільних навчальних закладів, що працюють за одним чи кількома пріоритетними напрямами діяльності (художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий, музичний, гуманітарний тощо);

впровадження в освітній процес дошкільних навчальних закладів сучасних освітніх технологій, у тому числі проведення їх комп'ютеризації з підключенням до Інтернету;

підвищення рівня науково-методичного забезпечення дошкільної освіти, розроблення інформаційно-методичних комплектів (електронні посібники, віртуальні лабораторії, електронні бази даних, освітні портали тощо) та забезпечення доступу до них закладів дошкільної освіти;

проведення моніторингу якості дошкільної освіти;

формування у дітей та їх батьків здорового способу життя;

налагодження вітчизняного виробництва навчально-методичного, ігрового обладнання і дидактичних засобів навчання в обсязі, необхідному для задоволення потреби дошкільних навчальних закладів;

удосконалення методів психолого-педагогічної, практичної підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;

застосування компетентнісного підходу в освітньому процесі;

утворення при МОН Міжвідомчої ради з питань дошкільної освіти з метою координації діяльності закладів дошкільної освіти;

(абзац шістнадцятий розділу із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 р. N 538)

утворення окремих підрозділів з питань дошкільної освіти в управліннях освіти обласних, міських (районних) управліннях (відділах) освіти;

підвищення рівня роботи з батьками (утворення консультаційних центрів, підготовка енциклопедії для батьків);

розроблення концепції та запровадження медіа-освіти, підготовка інформаційних дошкільних програм ("Електронна пошта для батьків" тощо).

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені у додатку 1.

Завдання і заходи

Основними завданнями Програми є:

забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку шляхом розширення мережі дошкільних навчальних закладів різних типів і форм власності;

створення умов для обов'язкового здобуття дітьми п'ятирічного віку дошкільної освіти;

забезпечення функціонування та розвитку мережі дошкільних навчальних закладів різних типів і форм власності;

зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів;

поліпшення якості дошкільної освіти, розроблення механізму, що забезпечує її сталий інноваційний розвиток;

забезпечення особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її задатків, здібностей, індивідуальних психічних і фізичних особливостей;

збереження та зміцнення здоров'я дітей з раннього дитинства;

модернізація системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;

проведення наукових досліджень у галузі дошкільної освіти, спрямованих на забезпечення розвитку дитини, подальшого становлення її особистості;

поглиблення міжнародного співробітництва з питань дошкільної освіти;

розширення переліку форм роботи з батьками.

Програму передбачається виконати протягом семи років.

Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

удосконалити нормативно-правову базу з питань забезпечення ефективного розвитку дошкільної освіти;

створити умови для подальшого розвитку дошкільної освіти;

розширити мережу дошкільних навчальних закладів різних типів і форм власності;

зміцнити матеріально-технічну базу таких закладів;

збільшити кількість дітей, що здобули дошкільну освіту, задовольнити їх освітньо-культурні потреби, а також потреби у самовизначенні і творчій самореалізації;

удосконалити систему перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів дошкільних навчальних закладів.

Очікувані результати виконання Програми наведено у додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 5026,44 млн. гривень, у тому числі 2,53 млн. - за рахунок державного бюджету, 5023,1 млн. - за рахунок місцевих бюджетів, 0,81 млн. гривень - за рахунок інших коштів.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проекту Державного бюджету України та місцевих бюджетів на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів Програми.

 

ПАСПОРТ
Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N 1721 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 66, ст. 2377).

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 629.

3. Державний замовник-координатор - МОН.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 р. N 538)

4. Керівник Програми - Міністр освіти і науки.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 р. N 538)

5. Виконавці заходів Програми: МОН, Держкомтелерадіо, Національна академія педагогічних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 р. N 538)

6. Строк виконання Програми: 2011 - 2017 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування 

Орієнтовний обсяг фінансування, млн. гривень 

У тому числі за роками 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

Державний бюджет 

 
2,53 

  

1,4 

0,51 

0,32 

0,16 

0,12 

0,02 

Місцеві бюджети 

5023,1 

65,1 

516,1 

899,87 

884,87 

889,82 

874,72 

892,62 

Інші джерела 

0,81 

0,03 

0,15 

0,08 

0,08 

0,13 

0,23 

0,11 

Усього 

5026,44 

65,13 

517,65 

900,46 

885,27 

890,11 

875,07 

892,75 

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року

Найменування завдання 

Найменування показника 
  
  

Значення показника 

Найменування заходу 

Головний розпорядник бюджетних коштів 

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші) 

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдання, млн. гривень 

У тому числі за роками 

усього 
  

за роками 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

1. Створення умов для обов'язкового здобуття дітьми п'ятирічного віку дошкільної освіти 

кількість проведених семінарів 

  

  

  

  

  

1) проведення семінарів з питань виконання програми розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт" 

МОН 

державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

  

  

кількість документів, підготовлених за підсумками проведення семінарів 

  

  

  

  

  

2) проведення моніторингу виконання зазначеної програми 

- " - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом за завданням 1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віху шляхом розширення мережі дошкільних навчальних закладів різних типів і форм власності 

кількість побудованих дошкільних закладів 

182 

42 

35 

30 

30 

30 

30 

1) розширення мережі дошкільних навчальних закладів шляхом їх будівництва за новими типовими проектами, вивільнення орендованих приміщень, відкриття таких закладів у пристосованих приміщеннях 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

місцевий бюджет 

2997 

30 

215,9 

549,7 

549,6 

549,6 

539,6 

562,6 

кількість утворених центрів розвитку дитини 

10 

  

2) утворення центрів розвитку дитини 

-"-

-"-

50 

  

10 

10 

10 

10 

кількість дошкільних навчальних закладів, у яких проведено ремонт приміщень 

12000 

200 

1800 

2000 

2000 

2000 

2000 

2000 

3) забезпечення проведення капітального ремонту будівель, зокрема дахів, систем комунікацій та обладнання державних і комунальних дошкільних навчальних закладів та котелень 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

місцевий бюджет 

1530 

10 

220 

260 

260 

260 

260 

260 

Разом за завданням 2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4577 

40 

445,9 

819,7 

814,6 

819,6 

804,6 

832,6 

3. Зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів 

рівень забезпечення дошкільних навчальних закладів обладнанням 

  

  

  

  

  

  

  

  

1) проведення модернізації матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів, (забезпечення сучасним обладнанням, меблями, іграшками, твердим і м'яким інвентарем тощо) 

- " -  

- " - 

320 

20 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

рівень забезпечення дошкільних навчальних закладів дидактичними і навчально-наочними посібниками 

  

  

  

  

  

  

  

  

2) забезпечення дошкільних навчальних закладів дидактичними та навчально-наочними посібниками для дітей старшого дошкільного віку 

МОН 

державний бюджет 

0,5 

  

0,2 

0,1 

0,1 

0,1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3) забезпечення дошкільних навчальних закладів дидактичними та навчально-наочними, ігровими посібниками для дітей усіх вікових груп 

МОН 

інші джерела 

0,5 

0,02 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,2 

0,08 

кількість дошкільних навчальних закладів, оснащених навчально-комп'ютерними комплексами 

6250 

250 

1000 

1500 

1000 

1000 

1000 

500 

4) оснащення дошкільних навчальних закладів універсальними навчально-комп'ютерними комплексами 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

місцевий бюджет 

125 

20 

30 

20 

20 

20 

10 

кількість дошкільних навчальних закладів, підключених до Інтернету 

1800 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

  

5) забезпечення підключення дошкільних навчальних закладів до Інтернету 

- " - 

- " - 

0,6 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

  

електронна бібліотека 

  

  

  

  

  

  

  

  

6) створення електронної бібліотеки з питань навчально-
методичного забезпечення дошкільної освіти 

МОН, Національна академія педагогічних наук 

державний бюджет 

0,02 

  

0,01 

  

  

  

  

0,01 

кількість розроблених програм 

  

  

  

  

7) розроблення і видання програм розвитку дітей дошкільного віку (корекційних, інклюзивних), забезпечення відповідного методичного супроводження 

- " - 

- " - 

0,6 

  

0,3 

0,2 

0,1 

  

  

  

кількість проведених конкурсів 

8) проведення конкурсів, підготовка науково-
методичних матеріалів з питань дошкільної освіти 

МОН 

інші джерела 

0,07 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

Разом за завданням 3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

447,29 

25,13 

70,67 

80,46 

70,36 

70,26 

70,31 

60,1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

державний бюджет 

1,12 

  

0,51 

0,3 

0,2 

0,1 

  

0,01 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

місцевий бюджет 

445,6 

25,1 

70,1 

80,1 

70,1 

70,1 

70,1 

60 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

інші джерела 

0,57 

0,03 

0,06 

0,06 

0,06 

0,06 

0,21 

0,09 

4. Поліпшення якості дошкільної освіти, розроблення механізму, що забезпечує її сталий інноваційний розвиток 

рівень формування системи оцінки якості дошкільної освіти 

  

  

  

  

  

  

  

  

1) формування системи оцінки якості дошкільної освіти 

- " - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

етап формування системи громадських рейтингів дошкільних навчальних закладів 

  

  

  

  

  

  

  

  

2) формування системи громадських рейтингів дошкільних навчальних закладів 

- " - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ступінь впровадження в діяльність дошкільних навчальних закладів моделі проведення діагностико-
прогностичного скринінга 

  

  

  

  

  

  

  

  

3) розроблення моделі проведення діагностико-
прогностичного скринінга рівня психофізіологічної готовності до школи дітей п'яти-, шестирічного віку 

МОН, Національна академія педагогічних наук, МОЗ, Національна академія медичних наук 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

кількість проведених конкурсів 

  

4) забезпечення проведення конкурсу на кращий сайт дошкільного навчального закладу 

МОН, Рада міністрів, Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

інші джерела 

0,06 

  

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

- " - 

  

5) забезпечення проведення Всеукраїнського конкурсу "Дошкільний навчальний заклад майбутнього" 

- " - 

державний бюджет 

0,06 

  

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

кількість проведених семінарів-
практикумів 

21 

6) забезпечення проведення семінарії-практикумів з питань дошкільної освіти щодо компетентнісного підходу в освітньому процесі 

МОН, Національна академія педагогічних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом за завданням 4 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0,12 

  

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

у тому числі 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- " - 

0,06 

  

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

інші джерела 

0,06 

  

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

5. Забезпечення особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її задатків, здібностей, індивідуальних психічних і фізичних особливостей 

кількість груп 

  

  

  

  

  

  

  

  

1) формування груп для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

місцевий бюджет 

0,5 

  

0,1 

0,15 

0,15 

0,1 

  

  

кількість розроблених методичних комплектів (програми з різних видів нозологій та методичні рекомендації до них) 

  

  

  

  

  

2) розроблення і видання методичних комплектів (програми з різного виду нозологій та методичні рекомендації до них) для практичного використання в рамках інклюзивної і спеціальної дошкільної освіти 

МОН, Національна академія педагогічних наук 

державний бюджет 

0,7 

  

0,5 

0,2 

  

  

  

  

рівень міжвідомчої взаємодії у розв'язанні проблем дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку 

  

  

  

  

  

  

  

  

3) розроблення механізму взаємодії для розв'язання проблем дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку 

МОН, МОЗ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом за завданням 5 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1,2 

  

0,6 

0,35 

0,15 

0,1 

  

  

у тому числі 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- " - 

0,7 

  

0,5 

0,2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

місцевий бюджет 

0,5 

  

0,1 

0,15 

0,15 

0,1 

  

  

6. Збереження та зміцнення здоров'я дітей з раннього дитинства 

кількість проведених спортивних фестивалів 

  

  

  

  

  

1) проведення спортивного фестивалю для дітей дошкільного віку "Гармонія руху" 

МОН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

інші джерела 

0,1 

  

0,05 

  

  

0,05 

  

  

кількість проведених семінарів 

  

2) проведення семінарів-
практикумів, майстер-класів для інструкторів з фізичної культури з питань застосування методів, спрямованих на збереження здоров'я дітей 

МОН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

інші джерела 

0,06 

  

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

кількість проведених конференцій 

  

  

  

  

  

3) проведення Інтернет-
конференції за участю спеціалістів з інших держав - членів СНД з питань впровадження технологій, спрямованих на збереження здоров'я 

МОН 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом за завданням 6 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0,16 

  

0,06 

0,01 

0,01 

0,06 

0,01 

0,01 

у тому числі 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- " - 

0,16 

  

0,06 

0,01 

0,01 

0,06 

0,01 

0,01 

7. Модернізація системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів 

кількість проведених всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів, засідань за круглим столом 

  

  

  

  

1)забезпечення проведення всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів, засідань за круглим столом з питань дошкільної освіти 

МОН, Національна академія педагогічним наук 

державний бюджет 

0,55 

  

0,33 

  

0,11 

  

0,11 

  

положення про Всеукраїнський конкурс майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів "Вихователь року" 

  

  

  

  

  

  

  

  

2) розроблення Положення про Всеукраїнський конкурс майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів "Вихователь року" 

МОН 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

кількість заходів у рамках Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів "Вихователь року" 

  

  

  

  

  

3) проведення Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів "Вихователь року" 

- " - 

державний бюджет 

0,1 

  

0,05 

  

  

0,05 

  

  

Разом за завданням 7 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0,65 

  

0,38 

  

0,11 

0,05 

0,11 

  

у тому числі 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- " - 

0,65 

  

0,38 

  

0,11 

0,05 

0,11 

  

8. Проведення наукових досліджень у галузі дошкільної освіти, спрямованих на забезпечення розвитку дитини, подальшого становлення її особистості 

ступінь узагальнення матеріалів за результатами дослідження педагогічного процесу у змінених умовах під час проведення експерименту в дошкільному навчальному закладі 

  

  

  

  

  

  

  

  

1) дослідження особливостей педагогічного процесу у змінених умовах під час проведення експерименту в дошкільному навчальному закладі 

МОН, Національна академія педагогічних наук 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ступінь узагальнення матеріалів порівняльно-
педагогічних досліджень 

  

  

  

  

  

  

  

  

2) проведення порівняльно-педагогічних досліджень з метою вивчення іноземного досвіду в частині педагогічної теорії і практики дошкільної освіти 

- " - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом за завданням 8 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9. Поглиблення міжнародного співробітництва з питань дошкільної освіти 

рівень залучення міжнародних організацій, фондів до співпраці в галузі дошкільної освіти 

  

  

  

  

  

  

  

  

1) поглиблення співпраці в галузі дошкільної освіти з міжнародними організаціями, фондами 

МОН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10. Розширення переліку форм роботи з батьками 

кількість підготовлених циклів телепередач для батьків з питань дошкільної освіти 

  

  

  

  

  

  

  

  

1) демонстрація телепередач з питань дошкільної освіти 

Держкомтелерадіо, МОН 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

забезпечення функціонування сайту "Форум сім'ї - телефон довіри з питань дошкільної освіти" 

  

  

  

  

  

  

  

  

2) створення сайту "Форум сім'ї - телефон довіри з питань дошкільної освіти" 

МОН 

інші джерела 

0,01 

  

0,01 

  

  

  

  

  

етап підготовки та реалізації проекту "Електронна пошта для батьків" 

  

  

  

  

  

  

  

  

3) підготовка та реалізація інформаційного проекту "Електронна пошта для батьків" 

- " - 

- " - 

0,01 

  

0,01 

  

  

  

  

  

Разом за завданням 10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0,02 

  

0,02 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- " - 

0,02 

  

0,02 

  

  

  

  

  

Разом за Програмою 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5026,44 

65,13 

517,65 

900,46 

885,27 

890,11 

875,07 

892,75 

у тому числі 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

державний бюджет 

2,53 

  

1,4 

0,51 

0,32 

0,16 

0,12 

0,02 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

місцевий бюджет 

5023,1 

65,1 

516,1 

899,87 

884,87 

889,82 

874,72 

892,62 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

інші джерела 

0,81 

0,03 

0,15 

0,08 

0,08 

0,13 

0,23 

0,11 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 р. N 538)

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року

Найменування завдання 

Найменування показників виконання завдання 

Одиниця виміру 

Значення показників 

усього 

у тому числі за роками 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

1. Створення умов для обов'язкового здобуття дітьми п'ятирічного віку дошкільної освіти 

науковий 

кількість заходів 

  

  

  

  

  

2. Забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку шляхом розширення мережі дошкільних навчальних закладів різних типів і форм власності 

економічний 

млн. гривень 

4577 

40 

445,9 

819,7 

814,6 

819,6 

804,6 

832,6 

3. Зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів 

- " - 

- " - 

447,29 

25,13 

70,67 

80,46 

70,36 

70,26 

70,31 

60,1 

4. Поліпшення якості дошкільної освіти, розроблення механізму, що забезпечує її сталий інноваційний розвиток 

науковий 

млн. гривень 

0,12 

  

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

кількість заходів 

33 

5. Забезпечення особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її задатків, здібностей, індивідуальних психічних і фізичних особливостей 

соціальний 

млн. гривень 

1,2 

  

0,6 

0,35 

0,15 

0,1 

  

  

6. Збереження та зміцнення здоров'я дітей з раннього дитинства 

науковий 

- " - 

0,16 

  

0,06 

0,01 

0,01 

0,06 

0,01 

0,01 

кількість заходів 

10 

  

7. Модернізація системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів 

- " - 

- " - 

0,65 

  

0,38 

  

0,11 

0,05 

0,11 

  

- " - 

  

  

  

8. Проведення наукових досліджень у галузі дошкільної освіти, спрямованих на забезпечення розвитку дитини, подальшого становлення її особистості 

науковий 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9. Поглиблення міжнародного співробітництва з питань дошкільної освіти 

- " - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10. Розширення переліку форм роботи з батьками 

соціальний 

млн. гривень 

0,02 

  

0,02 

  

  

  

  

  

____________

Опрос