Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 26 ноября 2008 г. N 1027

КМ Украины
Постановление КМ от 09.06.2011 № 622
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 9 червня 2011 р. N 622

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. N 1027

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 27 січня 2016 року N 70)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. N 1027 "Про порядок ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 91, ст. 3025; 2009 р., N 14, ст. 421, N 68, ст. 2342) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 27

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. N 1027

1. У тексті постанови слова "Міністерство економіки" в усіх відмінках замінити словами "Міністерство економічного розвитку і торгівлі" у відповідному відмінку.

2. У Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, затвердженому зазначеною постановою:

1) абзац перший пункту 14 викласти в такій редакції:

"14. Відповідальний виконавець у місячний строк після отримання від Міністерства економічного розвитку і торгівлі інформації щодо надходження повідомлення МФО про підтримку інвестиційного проекту приймає рішення про організацію роботи з його підготовки, призначає координатора проекту, утворює групу управління проектом, складає згідно з додатком 2 за погодженням з МФО план заходів з підготовки інвестиційного проекту, у якому, зокрема, передбачається розроблення документації конкурсних торгів і визначаються джерела та обсяги фінансування розроблення такої документації, та подає копію такого плану Міністерству економічного розвитку і торгівлі.";

2) доповнити Порядок пунктом 141 такого змісту:

"141. Відповідальний виконавець безпосередньо або через бенефіціара під час підготовки інвестиційного проекту до проведення переговорів з МФО готує та надсилає на розгляд Міністерству економічного розвитку і торгівлі проект плану закупівлі разом з обґрунтуванням предмета закупівлі або його частини (лота), методів закупівлі та інформацією про проведення аналізу досвіду вітчизняних та іноземних виробників, підрядників та постачальників товарів (робіт, послуг) відповідно до проекту плану закупівлі.

Якщо Міністерство економічного розвитку і торгівлі не висловило своєї позиції щодо проекту плану закупівлі протягом двох тижнів, бенефіціар надсилає проект плану закупівлі до МФО та проводить разом з МФО, відповідальним виконавцем та Міністерством економічного розвитку і торгівлі консультації щодо його погодження.

У разі коли висловлено зауваження чи виникли розбіжності під час розгляду проекту плану закупівлі з боку Міністерства економічного розвитку і торгівлі та/або МФО, відповідальний виконавець організовує роботу з їх урегулювання.";

3) у пункті 15:

абзац перший після слів "та погоджує" доповнити словами "у тритижневий строк";

доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

"У разі коли міністерства та інші заінтересовані органи виконавчої влади не висловили протягом визначеного строку своєї позиції щодо погодження пакета документів, зазначених у додатку 3, або надали суттєві зауваження, відповідальний виконавець у десятиденний строк здійснює узгоджувальні процедури (консультації, наради, робочі зустрічі тощо).".

У зв'язку з цим абзаци другий - дев'ятий вважати відповідно абзацами третім - десятим;

4) доповнити пункт 20 абзацом такого змісту:

"Відповідальний виконавець та/або бенефіціар розпочинає виконання плану закупівлі та здійснення конкурсних торгів і подає копію такого плану Міністерству економічного розвитку і торгівлі та Мінфіну.";

5) абзац перший пункту 31 викласти у такій редакції:

"31. Для реалізації інвестиційного проекту відповідальний виконавець складає після набрання чинності договором України з МФО згідно з додатком 4 відповідний план заходів і забезпечує його виконання та подає копію плану заходів з реалізації проекту Міністерству економічного розвитку і торгівлі.";

6) абзац перший пункту 41 після слів і цифри "згідно з додатком 8" доповнити словами "разом з узагальненою аналітичною інформацією про основні результати, досягнуті у звітному періоді";

7) у тексті Порядку слова "Мінекономіки" та "Державне казначейство" у всіх відмінках замінити відповідно словами "Міністерство економічного розвитку і торгівлі" та "Казначейство" у відповідному відмінку.

3. У додатках до Порядку:

у додатку 1 абзац п'ятий пункту 1 викласти в такій редакції:

"попередніх техніко-економічних розрахунків оціночної вартості проекту, що включає попередні розрахунки товарів (робіт, послуг), необхідних для виконання проекту;";

у додатку 2 таблицю доповнити графою "Джерела та обсяги фінансування";

у підпункті 15 пункту 1 додатка 3 і пункті 4 додатка 15 слово "Мінекономіки" замінити словами "Міністерства економічного розвитку і торгівлі".

____________

Опрос