Идет загрузка документа (60 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения аукционов по продаже специальных разрешений на пользование недрами

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 30.05.2011 № 594
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 травня 2011 р. N 594

Київ

Про затвердження Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 25 січня 2012 року N 307
,
 від 17 жовтня 2012 року N 991
,
 від 11 лютого 2016 року N 76
,
від 6 квітня 2016 року N 277
,
від 2 листопада 2016 року N 775
,
від 21 червня 2017 року N 518
,
від 25 квітня 2018 року N 333
,
від 4 грудня 2019 року N 1065
,
 від 9 вересня 2020 року N 826

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 23 вересня 2020 року N 993)

(Установлено, що аукціон з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, оголошення про проведення якого опубліковано до 24 жовтня 2018 року, проводиться відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2018 року N 848)

Відповідно до частини другої статті 16 Кодексу України про надра та частини першої статті 14 Закону України "Про нафту і газ" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2003 р. N 1475 "Про затвердження Порядку та загальних умов проведення конкурсів на отримання спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 38, ст. 2032).

  

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

  

ПОРЯДОК
проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами

(У тексті Порядку слово "Мінприроди" замінено словом "Мінекоенерго" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 року N 1065)

(У тексті Порядку слово "Мінекоенерго" замінено словом "Міндовкілля" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2020 року N 826)

1. Цей Порядок визначає процедуру продажу на аукціоні спеціального дозволу на користування надрами у межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони (далі - дозвіл).

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

аукціон - спосіб продажу дозволів шляхом проведення торгів;

договір купівлі-продажу дозволу - укладений між організатором і переможцем аукціону договір, за яким організатор аукціону надає дозвіл його переможцю, а переможець сплачує організаторові аукціону погоджену під час торгів ціну дозволу;

договір купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною - укладений між організатором і переможцем аукціону договір, який укладається за умови отримання висновку за результатами проведеної оцінки впливу на довкілля, згідно з яким провадження планованої діяльності є допустимим;

(пункт 2 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 р. N 333,
у зв'язку з цим абзаци четвертий - дванадцятий
 вважати відповідно абзацами п'ятим - тринадцятим)

гарантійний внесок - платіж у розмірі 20 відсотків початкової ціни дозволу, що вноситься претендентом на рахунок організатора, відкритий в органі Казначейства;

картка покупця - картка з реєстраційним номером покупця, яка дає йому право на участь в аукціоні;

крок аукціону - встановлена організатором аукціону величина, на яку в процесі проведення аукціону підвищується кожна запропонована ціна продажу дозволу;

ліцитатор - ведучий аукціону;

пакет аукціонної документації - документи, що містять відомості про ділянку надр, дозвіл на користування надрами у межах якої виставляється на аукціон (назва та координати, місцезнаходження, загальна інформація про геологічну будову, початкову ціну), проект угоди про умови користування надрами, програма робіт, перелік геологічної інформації, яка надається в користування у разі отримання спеціального дозволу, копії погоджень надання відповідних ділянок надр у користування, надані органами, визначеними у пункті 6 цього Порядку;

(абзац дев'ятий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 р. N 277)

покупець - претендент, якого відповідно до цього Порядку допущено до участі в аукціоні;

початкова ціна дозволу - ціна, яка розраховується організатором аукціону відповідно до Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. N 1374 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 42, ст. 2772; 2006 р., N 45, ст. 3014);

претендент - суб'єкт господарювання (юридична або фізична особа - підприємець), який подав заяву про участь в аукціоні на отримання дозволу;

(абзац дванадцятий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 р. N 277)

угода про умови користування ділянкою надр - угода між організатором та переможцем аукціону, яка є невід'ємною частиною дозволу і визначає умови користування ділянкою надр.

3. Учасниками аукціону є організатор аукціону, аукціонний комітет, покупці.

Організатором аукціону є Держгеонадра, а щодо видобування корисних копалин місцевого значення на території Автономної Республіки Крим - Рада міністрів Автономної Республіки Крим.

(абзац другий пункту 3 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 р. N 991)

4. Загальне керівництво та контроль за дотриманням умов проведення аукціонів здійснює аукціонний комітет.

(абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 р. N 991,
від 06.04.2016 р. N 277)

Організатор аукціону затверджує положення про аукціонний комітет, його склад, типові форми аукціонних документів, протокол проведення аукціону, визначає правила поведінки покупців і осіб, присутніх на торгах, під час проведення аукціону, дату, час і місце його проведення.

Склад аукціонного комітету затверджується за погодженням з Міндовкіллям.

(пункт 4 доповнено новим абзацом третім згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2016 р. N 775,
у зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим)

Примірний договір купівлі-продажу дозволу затверджується організатором аукціону.

(абзац другий пункту 4 замінено абзацами згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 р. N 277)

5. Аукціонний комітет:

абзац другий пункту 5 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 06.04.2016 р. N 277)

абзац третій пункту 5 виключено 

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 06.04.2016 р. N 277)

розглядає заяви про участь в аукціоні, визначає їх відповідність вимогам цього Порядку;

(абзац четвертий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 р. N 277)

складає перелік покупців;

припиняє проведення аукціону та/або знімає з продажу окремі дозволи;

визнає аукціон таким, що не відбувся;

вчиняє інші дії, пов'язані з проведенням аукціону.

Рішення аукціонного комітету приймається шляхом голосування простою більшістю від затвердженого складу та оформляється протоколом.

6. Юридичні особи та фізичні особи - підприємці можуть подавати заяви для виставлення дозволу на користування ділянкою надр на аукціон, які підлягають обов'язковому розгляду організатором аукціону.

У такому разі фізична особа - підприємець або юридична особа пропонує також відповідну програму робіт.

Протягом 10 робочих днів з дня одержання заяв організатором приймається рішення про початок підготовки ділянки надр до аукціону чи про відмову у проведенні такої підготовки. У разі відмови зазначається обґрунтування з посиланням на вимоги законодавства.

(абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2016 р. N 775)

Інформація про прийняте рішення протягом трьох робочих днів повідомляється ініціатору та розміщується на офіційному веб-сайті організатора аукціону.

Організатор аукціону готує з урахуванням заяв, поданих юридичними особами та фізичними особами - підприємцями, пропозиції щодо визначення переліку ділянок надр, дозволи на користування якими виставляються на аукціон, та разом з програмами робіт погоджує їх (крім ділянок надр на території континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони) з:

(абзац п'ятий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 р. N 333)

Радою міністрів Автономної Республіки Крим, відповідними обласними, Київською та Севастопольською міськими радами - стосовно користування ділянками надр, що містять корисні копалини загальнодержавного значення, а також ділянками надр, що надаються для цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин;

відповідними районними, міськими, селищними, сільськими радами - стосовно користування ділянками надр, що містять корисні копалини місцевого значення;

Абзац восьмий пункту 6 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 25.04.2018 р. N 333)

Якщо протягом 45 календарних днів органи, зазначені в абзацах шостому і сьомому цього пункту, не надали рішення про погодження або вмотивовану відмову в такому погодженні, пропозиції щодо визначення переліку ділянок надр, дозволи на користування якими виставляються на аукціон, вважаються погодженими.

(абзац дев'ятий пункту 6 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 р. N 333)

Пропозиції щодо визначення переліку ділянок надр, дозволи на користування якими виставляються на аукціон, разом з програмами робіт подаються організатором аукціону до Міндовкілля.

Міндовкілля в строк, що не перевищує 15 робочих днів з дня надходження від організатора аукціону пропозицій щодо визначення переліку ділянок надр, дозволи на користування якими виставляються на аукціон, надсилає організатору аукціону пропозиції щодо визначення переліку ділянок надр, дозволи на користування якими виставляються на аукціон, із одночасним зазначенням умов, за яких можливе надрокористування на запропонованих ділянках надр, в частині дотримання вимог природоохоронного законодавства або обґрунтовані пропозиції щодо неможливості надрокористування на запропонованих ділянках надр з дотриманням вимог природоохоронного законодавства.

Перелік ділянок надр, щодо яких приймається рішення про проведення аукціону з продажу дозволів на користування надрами, з відповідними програмами робіт затверджується рішенням організатора аукціону, яке приймається у разі відповідного погодження органами, зазначеними в абзацах шостому та сьомому цього пункту, пропозицій щодо визначення переліку ділянок надр та з урахуванням пропозицій Міндовкілля.

У разі ненадання Міндовкілля пропозицій щодо визначення переліку ділянок надр протягом 15 робочих днів з дня надходження від організатора аукціону документів у повному обсязі вважається, що пропозиції щодо визначення переліку ділянок надр, дозволи на користування якими виставляються на аукціон, відсутні.

Пропозиції Міндовкілля щодо визначення переліку ділянок надр, дозволи на користування якими виставляються на аукціон з умовами, за яких можливе користування надрами на запропонованих ділянках надр, в частині дотримання вимог природоохоронного законодавства розміщується на офіційному веб-сайті організатора аукціону та Міндовкілля не пізніше ніж за 15 днів до прийняття організатором аукціону рішення про затвердження переліку ділянок надр.

(абзац десятий пункту 6 замінено абзацами згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 р. N 333,
у зв'язку з цим абзаци одинадцятий і дванадцятий
 вважати відповідно абзацами п'ятнадцятим і шістнадцятим)

Після погодження пропозицій щодо визначення ділянок надр організатор аукціону складає та затверджує наказом перелік таких ділянок з відповідними програмами робіт та приймає рішення про проведення аукціону.

Абзац шістнадцятий пункту 6 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 25.04.2018 р. N 333)

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 25.01.2012 р. N 307,
від 11.02.2016 р. N 76,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 06.04.2016 р. N 277)

7. Організатор аукціону не пізніше ніж за 90 календарних днів до дня проведення аукціону розміщує в газеті "Урядовий кур'єр" та на своєму офіційному веб-сайті оголошення про його проведення, в якому зазначаються:

(абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 р. N 277)

назва та місцезнаходження ділянки надр (із зазначенням на офіційному веб-сайті організатора аукціону координат), дозвіл на користування якою виставляється на аукціон;

(абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 р. N 277)

вид корисних копалин (у разі видобування - категорія та розмір запасів корисних копалин, а також дата проведення їх державної експертизи);

вид користування надрами та строк, на який надається дозвіл;

початкова ціна дозволу;

вартість геологічної інформації;

дата, час і місце проведення аукціону;

строк подання заявок, який становить 75 днів після опублікування оголошення про проведення аукціону;

(абзац восьмий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 р. N 277)

адреса, за якою приймаються заяви і надається інформація про умови проведення аукціону;

(абзац дев'ятий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 р. N 277)

розмір гарантійного внеску та реквізити, за якими він сплачується;

(абзац десятий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 р. N 277)

номер телефону для довідок.

Для участі в аукціоні претендент повинен придбати пакет аукціонної документації.

Вартість пакета аукціонної документації становить 3,12 відсотка початкової ціни дозволу, але не менш як 4500 гривень і не більш як 72550 гривень.

8. Для участі в аукціоні претендент подає у строк та за адресою, наведеними в оголошенні, належним чином засвідчені підписом уповноваженої особи претендента такі документи:

заяву про намір взяти участь в аукціоні із зазначенням назви і місцезнаходження ділянки надр, виду корисних копалин, відомостей про претендента (найменування та код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи, прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків), адреси, номера телефону, телефаксу, прізвища та посади керівника (для юридичної особи), електронної адреси. Заява про намір взяти участь в аукціоні подається у двох примірниках із зазначенням дати та вихідного номера. У заяві робиться відмітка "Заява про участь в аукціоні з продажу спеціального дозволу на користування надрами";

опис документів, що додаються до заяви;

документ, що підтверджує реєстрацію юридичної особи в державі її місцезнаходження, зокрема витяг з торговельного, банківського або судового реєстру (для іноземних юридичних осіб);

документ, що підтверджує повноваження уповноважених осіб, які представлятимуть інтереси покупця на аукціоні;

інформацію про пов'язаних із заявником осіб. Термін "пов'язана особа" вживається у значенні, наведеному в Податковому кодексі України;

структуру власності претендента до кінцевого бенефіціарного власника (контролера) для юридичної особи. Термін "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";

лист-довідку, яким підтверджується наявність у заявника достатньої кількості кваліфікованих фахівців та технічних ресурсів для забезпечення організації виконання програми робіт;

документи, що підтверджують сплату вартості пакета аукціонної документації, гарантійного внеску.

Подання претендентом заяви про участь в аукціоні свідчить про його згоду з умовами проведення аукціону.

Організатором аукціону надсилається запит правоохоронним органам та суб'єктам фінансового моніторингу, в якому зазначається код згідно з ЄДРПОУ суб'єктів господарювання - резидентів України, для виявлення суб'єктів господарювання, що здійснюють фінансування тероризму в Україні.

(абзац одинадцятий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 р. N 333)

У разі ненадання правоохоронними органами та суб'єктами фінансового моніторингу відповіді на запит протягом 30-денного строку вважається, що за результатами його розгляду не виявлено суб'єктів господарювання, що здійснюють фінансування тероризму в Україні.

(абзац дванадцятий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 р. N 333)

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 25.01.2012 р. N 307,
від 17.10.2012 р. N 991,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 06.04.2016 р. N 277)

9. Заява та додані до неї документи подаються організаторові аукціону з прошитими і пронумерованими сторінками та з описом доданих документів, засвідченим підписом уповноваженої особи претендента. Заява засвідчується підписом уповноваженої особи претендента із зазначенням дати та вихідного номера.

(пункт 9 доповнено новим абзацом першим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 р. N 333,
у зв'язку з цим абзаци перший - четвертий
 вважати відповідно абзацами другим - п'ятим)

Заява реєструється організатором аукціону в журналі обліку з присвоєнням їй номера і зазначенням дати і часу подання. Підтвердженням реєстрації є відмітка організатора, що проставляється на копії заяви та повертається заявнику, або відмітка на описі вкладення у цінний лист про прийняття заяви на відправлення поштовим зв'язком.

Інформація про реєстрацію заяви розміщується організатором аукціону на офіційному веб-сайті не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дати реєстрації.

Протягом трьох робочих днів після завершення реєстрації організатор аукціону звертається до органів ДФС із запитом щодо перевірки факту наявності у заявників боргу із сплати податків та загальнообов'язкових платежів станом на останній звітний період.

У разі ненадання органами ДФС відповіді на запит протягом 30-денного строку вважається, що факту наявності у заявників боргу із сплати загальнодержавних податків та зборів станом на останній звітний період не виявлено.

(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 25.01.2012 р. N 307
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 06.04.2016 р. N 277)

10. Засідання аукціонного комітету проводяться відкрито. Час та місце їх проведення публікується на офіційному веб-сайті організатора не пізніше ніж за п'ять робочих днів до проведення.

Рішення про допуск претендента до участі в аукціоні або відхилення його заяви приймається аукціонним комітетом не пізніше ніж через 40 днів з дати подання такої заяви, але не пізніше ніж за 10 днів до оголошеної дати проведення аукціону.

(абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 р. N 333)

За рішенням аукціонного комітету заява про участь в аукціоні підлягає відхиленню у разі:

подання неповного пакета документів, визначеного у пункті 8 цього Порядку, або їх невідповідності вимогам пункту 8 цього Порядку;

невідповідності поданих документів вимогам цього Порядку;

виявлення в документах, поданих претендентом, недостовірних відомостей;

наявності підстави, передбаченої пунктом 29 цього Порядку;

застосування до претендента ліквідаційної процедури або визнання його в установленому порядку банкрутом;

абзац дев'ятий пункту 10 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 21.06.2017 р. N 518)

наявності інформації від правоохоронних органів та суб'єктів фінансового моніторингу, що претендент здійснює фінансування тероризму в Україні;

виявлення інформації, що претенденти є пов'язаними між собою особами;

невиконання претендентом програм робіт на ділянках надр, на користування якими йому вже надано дозвіл, або виявлення порушень правил користування надрами на таких ділянках, що зафіксовані в актах перевірок, приписах або розпорядженнях відповідних органів у сфері надрокористування і не усунуті станом на дату прийняття рішення аукціонного комітету.

Інформація про відхилення заяви протягом трьох робочих днів надсилається претендентам рекомендованим листом та розміщується на офіційному веб-сайті організатора аукціону.

Претендентам, заяви яких відхилено, організатор аукціону повертає протягом 10 робочих днів після прийняття відповідного рішення сплачену ними суму гарантійного внеску. Вартість пакета аукціонної документації не повертається.

(пункт 10 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 р. N 277)

11. Повідомлення щодо допущення до участі в аукціоні за рішенням аукціонного комітету надсилається претендентам рекомендованим листом. З моменту прийняття рішення про допущення претендента до участі в аукціоні він вважається покупцем. Інформація про участь в аукціоні розміщується на офіційному веб-сайті організатора аукціону протягом трьох робочих днів з моменту прийняття аукціонним комітетом відповідного рішення.

(пункт 11 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 р. N 277)

12. У день проведення аукціону покупці (їх уповноважені особи) реєструються в журналі реєстрації покупців. Реєстрація починається за дві години і закінчується за 15 хвилин до початку проведення аукціону. В момент реєстрації покупцям видається картка покупця, яка використовується під час торгів.

(абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 р. N 277)

Покупці, які не зареєструвалися відповідно до абзацу першого цього пункту, вважаються такими, що відмовилися від участі в аукціоні. При цьому сплачені вартість пакета аукціонної документації та сума гарантійного внеску не повертаються.

(абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 р. N 277)

13. Аукціон щодо кожної ділянки надр відбувається за умови реєстрації не менш як двох покупців на придбання дозволу.

(абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 р. N 277)

Аукціон проводиться відкрито. Організатором забезпечується в режимі реального часу трансляція проведення аукціону на своєму офіційному веб-сайті та/або із залученням засобів масової інформації.

(пункт 13 доповнено новим абзацом другим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 р. N 277,
у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім)

Аукціон починається з оголошення ліцитатором порядку його проведення, правил поведінки покупців і осіб, присутніх на торгах, а також іншої інформації.

14. У встановлений час ліцитатор оголошує початок торгів з ударом молотка.

15. Ліцитатор оголошує назву кожної ділянки надр, дозвіл на користування якою виставляється на аукціон, та інформацію про:

місцезнаходження ділянки надр;

вид корисних копалин;

вид користування;

початкову ціну дозволу;

крок аукціону.

16. Крок аукціону визначається за такою шкалою:

Початкова ціна дозволу, гривень

Крок аукціону, гривень

До 4999

1000

Від 5000 до 9999

2000

Від 10000 до 99999

5000

Від 100000 до 999999

10000

Від 1000000 до 2999999

20000

Від 3000000 до 4999999

30000

Від 5000000 до 9999999

50000

10000000 і більше

100000

17. Якщо після триразового оголошення початкової ціни дозволу покупці не висловлять бажання її підвищити, заявлений до продажу дозвіл знімається з аукціону.

18. У разі коли після оголошення ліцитатором запропонованої ціни дозволу двоє і більше покупців одночасно піднімають свої картки покупців, ліцитатор називає ціну, збільшену на відповідний крок аукціону, не оголошуючи номерів карток.

19. Якщо після збільшення запропонованої ціни дозволу двоє і більше покупців залишають свої картки піднятими, ліцитатор може запропонувати одному з них назвати свою ціну. Після оголошення одним з покупців своєї ціни ліцитатор називає номер картки такого покупця, запропоновану ним ціну і продовжує аукціон.

20. Аукціон вважається закінченим, якщо після триразового оголошення запропонованої ціни дозволу не буде оголошено його вищу ціну і ліцитатор одночасно з ударом молотка оголосить номер покупця, якому продано дозвіл.

21. Переможцем визнається покупець, який погодився сплатити найвищу ціну дозволу.

22. Під час проведення аукціону його організатор забезпечує дотримання правил поведінки покупцями і особами, присутніми на торгах.

23. У разі невиконання покупцями і особами, присутніми на торгах, правил поведінки або перешкоджання веденню аукціону, а також виникнення спорів під час аукціону ліцитатор оголошує перерву в торгах і звертається до аукціонного комітету для прийняття відповідного рішення.

24. Аукціон вважається таким, що відбувся, якщо хоча б один із покупців придбав дозвіл за початковою ціною з урахуванням кроку аукціону або ціною, визначеною в ході його проведення.

25. За результатами проведення аукціону складається протокол, в якому зазначаються:

назва ділянки надр, її місцезнаходження, вид користування ділянкою надр, вид корисних копалин та строк, на який надається дозвіл;

дата, час і місце проведення аукціону;

склад аукціонного комітету;

кількість учасників аукціону;

початкова ціна дозволу;

крок аукціону;

найменування (прізвище, ім'я, по батькові) переможця;

ціна дозволу (разовий платіж, що вноситься переможцем за придбаний дозвіл).

У разі потреби до протоколу можуть бути внесені інші відомості, які вважає за необхідне зазначити аукціонний комітет.

Протокол аукціону підписується всіма присутніми членами аукціонного комітету в день проведення аукціону, переможцем та затверджується організатором аукціону. Копія затвердженого протоколу протягом трьох робочих днів з дня проведення аукціону видається його переможцеві.

(абзац одинадцятий пункту 25 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 р. N 991)

26. На підставі протоколу переможець та організатор аукціону укладають протягом п'яти робочих днів після його проведення договір купівлі-продажу дозволу або договір купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною.

(абзац перший пункту 26 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 р. N 333)

Відповідно до умов договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною переможець зобов'язується отримати висновок з оцінки впливу на довкілля, згідно з яким провадження планованої діяльності є допустимим, протягом шести місяців з моменту підписання такого договору.

(пункт 26 доповнено новим абзацом другим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 р. N 333,
у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім)

Перелік переможців розміщується на офіційному веб-сайті організатора аукціону протягом трьох робочих днів з дня його проведення.

(абзац третій пункту 26 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 р. N 277)

27. Переможець здійснює протягом 30 календарних днів після проведення аукціону відповідно до умов договору купівлі-продажу дозволу (а у разі укладення договору з відкладальною обставиною - протягом 30 календарних днів з дня її настання) розрахунки за придбаний дозвіл шляхом внесення коштів до державного бюджету і сплачує різницю між ціною продажу дозволу та гарантійним внеском.

(абзац перший пункту 27 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 р. N 333)

Придбання геологічної інформації про ділянку надр, яка надається в користування переможцю, здійснюється в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 1995 р. N 423 "Про затвердження Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією" (ЗП України, 1995 р., N 8, ст. 220).

Гарантійний внесок, сплачений переможцем, перераховується протягом п'яти робочих днів організатором аукціону до державного бюджету.

28. Якщо переможець в установлений строк не вніс належної до сплати вартості дозволу та не надав письмових пояснень, він позбавляється права на отримання дозволу (при цьому сума гарантійного внеску не повертається). Аукціон з продажу зазначеного дозволу оголошується таким, що не відбувся, а дозвіл підлягає повторному виставленню на аукціон згідно з цим Порядком.

Аукціонний комітет може продовжити строк внесення збору за умови надання переможцем письмового клопотання про продовження строку внесення плати, протягом якого необхідно сплатити збір, але не більш як на 30 календарних днів.

(абзац другий пункту 28 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 р. N 277)

29. У разі коли переможець безпідставно відмовився від підписання протоколу аукціону та/або договору купівлі-продажу, договору купівлі-продажу з відкладальною обставиною, він втрачає право на отримання дозволу (при цьому сума гарантійного внеску не повертається). У такому разі дозвіл підлягає повторному виставленню на аукціон згідно з цим Порядком, до якого не допускається такий учасник.

(пункт 29 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 р. N 277,
від 25.04.2018 р. N 333)

30. Покупцям, яких не визнано переможцями, повертається сплачена ними сума гарантійного внеску протягом 30 днів після проведення аукціону. Матеріали, подані учасниками аукціону відповідно до пункту 9 цього Порядку, не повертаються.

31. Аукціонний комітет відміняє проведення аукціону або знімає окремі дозволи з продажу у разі:

наявності рішення суду, яке набрало законної сили;

визнання недійсними, скасування погоджень в установленому законодавством порядку.

У такому разі претендентам протягом 30 днів повертаються в повному обсязі сплачені ними вартість пакета аукціонної документації та сума гарантійного внеску.

(пункт 31 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 р. N 277)

32. Аукціон вважається таким, що не відбувся, у разі:

відсутності покупців;

коли покупці не запропонували вищу за зазначену в оголошенні про проведення аукціону початкову ціну дозволу (при цьому сума гарантійного внеску не повертається).

абзац четвертий пункту 32 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 06.04.2016 р. N 277)

У разі визнання аукціону таким, що не відбувся, повторний аукціон проводиться відповідно до цього Порядку.

33. Результати аукціонів можуть бути визнані недійсними тільки в судовому порядку.

У разі визнання результатів аукціону та договору купівлі-продажу дозволу або договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною, укладеного з переможцем, недійсними організатор аукціону приймає рішення про проведення повторного аукціону та повертає переможцю гарантійний внесок та вартість аукціонної документації, сплачені відповідно до цього Порядку.

(абзац другий пункту 33 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 р. N 277,
від 25.04.2018 р. N 333)

____________

  

Опрос