Идет загрузка документа (71 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Государственной целевой социальной программы повышения качества школьного естественно-математического образования на период до 2015 года

КМ Украины
Постановление КМ, Программа от 13.04.2011 № 561
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 13 квітня 2011 р. N 561

Київ

Про затвердження Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 24 жовтня 2012 року N 970
,
 від 7 серпня 2013 року N 538

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 5 березня 2014 року N 71)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову соціальну програму підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року (далі - Програма), що додається.

2. Пункт 2 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.10.2012 р. N 970)

3. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування розглянути питання щодо розроблення регіональних програм підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти.

4. Міністерству освіти і науки, іншим органам виконавчої влади передбачати під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти, необхідні для виконання Програми.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 р. N 538)

5. Центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям подавати щороку до 15 лютого Міністерству освіти і науки інформацію про стан виконання Програми для її узагальнення та подання до 15 березня Міністерству економічного розвитку і торгівлі та Кабінетові Міністрів України.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 р. N 538)

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 70

 

ДЕРЖАВНА
цільова соціальна програма підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року

Мета Програми

Метою Програми є розроблення механізму стійкого інноваційного розвитку природничо-математичної освіти та його застосування у шкільній практиці.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Можливі два способи розв'язання проблеми.

Перший спосіб розроблення механізму стійкого інноваційного розвитку природничо-математичної освіти передбачає вирішення порушених питань на рівні місцевих органів управління освітою без відповідної підтримки з боку держави, що не дасть змоги розв'язати проблему комплексно.

Другий, оптимальний варіант передбачає розроблення комплексу взаємозв'язаних завдань і заходів з відповідним фінансуванням, виконання яких сприятиме послідовному та системному вирішенню питань щодо забезпечення стійкого інноваційного розвитку природничо-математичної освіти і підвищенню її якості.

Проблему передбачається розв'язати шляхом:

оновлення змісту освіти у старшій школі з урахуванням рівня вивчення та забезпечення збалансованості співвідношення природничо-математичної, суспільно-гуманітарної та оздоровчо-технологічної складових загальної середньої освіти;

удосконалення навчальної, налагодження видавництва методичної, науково-популярної, довідкової літератури та створення інформаційно-методичних комплексів з природничо-математичних предметів (електронні посібники, віртуальні лабораторії, електронні бази даних, освітні портали тощо), а також забезпечення умов їх використання у школі;

проведення моніторингу якості природничо-математичної освіти на різних рівнях шкільної освіти, забезпечення участі України у відповідних міжнародних освітніх порівняльних дослідженнях;

налагодження виробництва вітчизняного навчального обладнання і дидактичних засобів навчання;

модернізації системи психолого-педагогічної, методичної, практичної підготовки майбутніх вчителів природничо-математичних предметів та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;

застосування підходу до навчально-виховного процесу, який передбачає розвиток особистості, спрямований на активне та конструктивне входження у сучасні суспільні процеси і досягнення високого рівня самореалізації;

підготовки вчителів природничо-математичних предметів та впровадження у навчальний процес сучасних інформаційно-комунікативних технологій.

Вирішення зазначених питань на державному рівні дасть змогу забезпечити єдині підходи та вимоги до рівня надання освітніх послуг природничо-математичного напряму та забезпечить рівні умови здобуття освіти для всіх учнів.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені в додатку 1.

Завдання і заходи

Основними завданнями Програми є:

удосконалення нормативно-правової бази;

модернізація матеріально-технічної та методичної бази загальноосвітніх навчальних закладів з природничо-математичних предметів;

перепідготовка, підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників;

підвищення якості природничо-математичної освіти;

проведення моніторингу якості природничо-математичної освіти.

Програму передбачається виконати протягом п'яти років.

Завдання і заходи з виконання Програми наведені в додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу до кінця 2015 року:

розробити з метою удосконалення нормативно-правової бази 15 нормативно-правових актів;

оснастити 661 навчальний кабінет хімії, біології, фізики, географії, математики сучасним обладнанням (апаратура, прилади, пристрої, пристосування тощо), що сприятиме зміцненню матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів;

оновити фонд шкільних бібліотек 40945 найменуваннями сучасної навчально-методичної літератури, навчальної, науково-популярної, довідкової літератури з хімії, біології, фізики, географії та математики, що сприятиме поліпшенню навчально-методичного забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів;

забезпечити загальноосвітні навчальні заклади фаховими періодичними виданнями (28156 найменувань), що сприятиме зміцненню науково-методичної бази загальноосвітніх навчальних закладів;

створити 1470 класів (груп) профільного навчання з природничо-математичних предметів.

Очікувані результати виконання Програми наведено в додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 250,04 млн. гривень, у тому числі 40 млн. - за рахунок державного бюджету, 78,88 млн. - за рахунок місцевих бюджетів і 121,16 млн. гривень - за рахунок інших джерел.

Обсяг фінансування Програми уточнюється під час складання проекту Державного бюджету України та місцевих бюджетів на відповідний рік у межах видатків, що передбачені головному розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів Програми.

 

ПАСПОРТ
Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N 1720 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 66, ст. 2376).

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 561.

3. Державний замовник - МОН.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 р. N 538)

4. Керівник Програми - Міністр освіти і науки.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 р. N 538)

5. Виконавці заходів Програми - МОН, Держкомтелерадіо, Національна академія педагогічних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 р. N 538)

6. Строк виконання Програми - 2011 - 2015 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

млн. гривень

Джерела фінансування 

Обсяг фінансування 

У тому числі за роками 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

Державний бюджет 

50 

10 

10 

10 

10 

10 

Місцеві джерела 

78,88 

15,73 

15,8 

15,79 

15,8 

15,76 

Інші джерела 

121,16 

1,16 

30 

30 

30 

30 

Усього  

250,04 

26,89 

55,8 

55,79 

55,8 

55,76 

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року

(млн. гривень)

Найменування завдання 

Найменування показника 

Значення показника 

Найменування заходу 

Головний розпорядник бюджетних коштів 

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші) 

Прогнозований обсяг фінансування для виконання завдання 

у тому числі за роками 

усього 

за роками 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

1. Удосконалення нормативно-правової бази 

кількість нормативно-правових актів 

  

  

  

  

1) розроблення нових навчальних планів 

МОН,
Національна академія педагогічних наук 

  

  

  

  

  

  

  

- " - 

  

  

  

  

2) розроблення нових програм базової і профільної загальної середньої освіти 

- " - 

  

  

  

  

  

  

  

- " - 

  

  

  

  

3) розроблення положення про навчальні кабінети з природничо-математичної підготовки загальноосвітніх навчальних закладів  

- " - 

  

  

  

  

  

  

  

кількість найменувань 

  

  

  

  

4) оновлення переліків засобів навчання та шкільного обладнання для профільного навчання з природничо-математичних предметів  

МОН 

  

  

  

  

  

  

  

кількість нормативно-правових актів 

  

  

  

  

5) розроблення вимог безпеки під час проведення навчання з біології, хімії, фізики, географії та математики  

МОН,
Національна академія педагогічних наук 

  

  

  

  

  

  

  

Разом за завданням 1 

  

13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Модернізація матеріально-технічної та методичної бази загальноосвітніх навчальних закладів 

кількість комплектів 

661 

133 

133 

132 

132 

131 

1) оснащення сучасним обладнанням (апаратура, прилади, пристрої, пристосування тощо) навчальних кабінетів хімії, біології, фізики, географії та математики 

МОН 

державний бюджет 

50 

10 

10 

10 

10 

10 

інші джерела 

120 

  

30 

30 

30 

30 

  

  

  

  

  

  

  

2) розроблення навчально-методичних комплектів для профільного навчання з природничо-математичних предметів  

МОН,
Національна академія педагогічних наук 

  

  

  

  

  

  

  

кількість найменувань 

10 

  

10 

  

  

  

3) створення електронних засобів навчального призначення з природничо-математичних предметів (електронні посібники, віртуальні лабораторії, електронні бази даних, освітні портали тощо) 

- " - 

  

  

  

  

  

  

  

- " - 

28 156 

5630 

5633 

5631 

5631 

5631 

4) забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів фаховими періодичними виданнями 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

місцевий бюджет 

30,94 

6,43 

6,14 

6,12 

6,12 

6,13 

  

40 945 

8060 

5920 

7925 

9760 

9280 

5) оновлення фонду шкільних бібліотек сучасною навчально-методичною літературою, сучасною навчальною, науково-популярною та довідковою літературою 

- " - 

- " - 

25,71 

5,1 

3,72 

4,95 

6,14 

5,8 

кількість навчально-пізнавальних передач для учнів 

  

  

  

  

  

  

6) створення радіо- та телевізійних освітніх програм 

Держкомтелерадіо, МОН 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7) вивчення питання щодо налагодження виробництва вітчизняного навчального обладнання для предметів природничо-математичного напряму 

МОН,
Національна академія педагогічних наук 

  

  

  

  

  

  

  

Разом за завданням 2 

  

  

226,65 

21,53 

49,86 

51,07 

52,26 

51,93 

у тому числі 

МОН 

державний бюджет 

40 

  

10 

10 

10 

10 

інші джерела 

120 

  

30 

30 

30 

30 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

місцевий бюджет 

56,65 

11,53 

9,86 

11,07 

12,26 

11,93 

3. Перепідготовка, підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників 

кількість освітніх порталів 

49 

20 

13 

1) створення у закладах післядипломної освіти освітніх порталів для педагогічних працівників 

- " - 

місцевий бюджет 

11,49 

4,21 

3,3 

2,07 

0,84 

1,07 

270 

39 

51 

72 

47 

61 

2) удосконалення навчальних планів і програм підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників фахового та психолого-педагогічного напряму 

- " - 

  

  

  

  

  

  

  

  

2604 

501 

515 

517 

530 

541 

3) проведення заходів (семінарів, тренінгів, практикумів, засідань за круглим столом, конференцій) для забезпечення неперервної післядипломної педагогічної освіти 

- " - 

- " - 

10,74 

  

2,63 

2,66 

2,69 

2,76 

  

  

  

  

  

  

  

4) розроблення навчально-методичних комплектів, електронних навчально-методичних матеріалів для курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

- " - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5) удосконалення галузевих стандартів підготовки педагогічних працівників природничо-математичного напряму 

МОН 

  

  

  

  

  

  

  

Разом за завданням 3 

  

  

22,23 

4,21 

5,94 

4,72 

3,54 

3,83 

у тому числі  

- " - 

державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

місцевий бюджет 

78,88 

4,21 

5,94 

4,72 

3,54 

3,83 

4. Підвищення якості природничо-математичної освіти 

кількість загальноосвітніх навчальних закладів 

10 

1) організація проведення всеукраїнських семінарів з профільного навчання та впровадження у навчальний процес інформаційно-комунікативних технологій  

МОН,
Національна академія педагогічних наук 

  

  

  

  

  

  

  

кількість класів (груп) 

1470 

244 

267 

290 

313 

356 

2) створення класів (груп) профільного навчання з природничо-математичних предметів  

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 3) проведення олімпіад, турнірів, конкурсів, фестивалів тощо з природничо-математичних предметів з метою заохочення до їх вивчення  

МОН, Національна академія педагогічних наук 

  

  

  

  

  

  

  

  

301 

58 

58 

60 

60 

65 

  

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

  

  

  

  

  

  

  

Разом за завданням 4 

  

  

  

  

  

  

  

  

5. Проведення моніторингу якості природничо-математичної підготовки 

кількість досліджень 

  

  

  

  

1) забезпечення участі України у міжнародних освітніх порівняльних дослідженнях 

МОН 

інші джерела 

1,16 

1,16 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2) проведення аналізу стану викладання та оцінювання якості знань з природничо-
математичних предметів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (міжнародного, всеукраїнського, регіонального) і моніторингових досліджень якості природничо-математичної освіти 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

  

  

  

  

  

  

  

Разом за завданням 5 

  

  

1,16 

1,16 

  

  

  

  

у тому числі  

МОН 

інші джерела 

1,16 

1,16 

  

  

  

  

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

місцевий бюджет 

 

 

 

 

 

 

Усього за Програмою

 

 

250,04 

26,89 

55,8 

55,79 

55,8 

55,76 

у тому числі 

МОН 

державний бюджет 

50 

10 

10 

10 

10 

10 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

місцевий бюджет 

78,88 

15,73 

15,80 

15,79 

15,8 

15,76 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 р. N 538)

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року

Найменування завдання 

Найменування показників виконання завдання 

Значення за показниками 

Усього 

у тому числі за роками 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

науковий 

1. Удосконалення нормативно-правової бази 

кількість одиниць 

14 

13 

  

  

  

2. Модернізація матеріально-технічної та методичної бази загальноосвітніх навчальних закладів, а саме: 

  

  

  

  

  

  

  

економічний 

1) оснащення сучасним обладнанням (апаратура, прилади, пристрої, пристосування тощо) навчальних кабінетів хімії, біології, фізики, географії та математики 

- " - 

661 

133 

133 

132 

132 

131 

2) оновлення фонду шкільних бібліотек сучасною навчально-методичною літературою, сучасною навчальною, науково-популярною та довідковою літературою 

кількість найменувань 

40945 

8060 

5920 

7925 

9760 

9280 

3) забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів фаховими періодичними виданнями 

- " - 

28156 

5630 

5633 

5631 

5631 

5631 

соціальний 

3. Підвищення якості природничо-математичної освіти 

кількість класів 

1470 

244 

267 

290 

313 

356 

____________

Опрос