Идет загрузка документа (45 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка утверждения проектов строительства и проведения их экспертизы и признании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета Министров Украины

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок, Перечень от 11.05.2011 № 560
редакция действует с 07.08.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 травня 2011 р. N 560

Київ

Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2011 року N 1390
,
 від 7 березня 2012 року N 181
,
 від 18 квітня 2012 року N 317
,
 від 4 липня 2012 року N 595
,
 від 6 серпня 2012 року N 711
,
від 1 жовтня 2012 року N 890
,
 від 31 жовтня 2012 року N 1005
,
 від 20 березня 2013 року N 219
,
 від 24 квітня 2013 року N 337
,
від 17 жовтня 2013 року N 759
,
 від 23 жовтня 2013 року N 782
,
 від 12 лютого 2014 року N 46
,
від 4 червня 2014 року N 169
,
від 10 вересня 2014 року N 448
,
від 20 травня 2015 року N 312
,
від 26 серпня 2015 року N 665
,
від 27 вересня 2016 року N 664
,
від 7 червня 2017 року N 403
,
від 4 липня 2018 року N 521
,
від 11 липня 2018 року N 608

Відповідно до частини другої статті 31 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" та частини четвертої статті 7 Закону України "Про архітектурну діяльність" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Ця постанова набирає чинності з дня набрання чинності частинами другою - п'ятою статті 31 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності".

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 70

 

ПОРЯДОК
затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи

(У тексті Порядку слова "Міністерство будівництва та житлово-комунального господарства" у всіх відмінках замінено словом "Мінрегіон" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року N 1390)

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи.

2. У цьому Порядку під терміном "проект будівництва" слід розуміти проектну документацію на будівництво об'єктів та комплексів (будов), розроблену для нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту на таких стадіях проектування, як техніко-економічне обґрунтування, техніко-економічний розрахунок, ескізний проект, проект, робочий проект.

(пункт 2 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 07.06.2017 р. N 403)

Затвердження проектів будівництва

3. При дво- і тристадійному проектуванні проекти будівництва затверджуються на стадії проект та робочий проект і схвалюються на стадії техніко-економічне обґрунтування, техніко-економічний розрахунок та ескізний проект.

На підставі обґрунтованого подання, погодженого з Мінрегіоном, Мінекономрозвитку і Мінфіном, Кабінет Міністрів України може прийняти рішення щодо затвердження проекту будівництва за чергами, визначеними в техніко-економічному обґрунтуванні (техніко-економічному розрахунку, ескізному проекті), схваленому ним в установленому порядку.

(абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 р. N 403)

Зміни до затверджених (схвалених) проектів будівництва вносяться на підставі завдання на проектування.

Схвалення та перезатвердження проектів будівництва здійснюється у порядку, встановленому для їх затвердження.

(абзац другий пункту 3 замінено трьома абзацами згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2013 р. N 759)

4. Проекти будівництва, що реалізуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії (крім випадків, передбачених законодавчими актами), затверджують:

(абзац перший пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 17.10.2013 р. N 759)

Кабінет Міністрів України за поданням центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, а також інших органів державної влади та за погодженням з Мінекономрозвитку, Мінфіном і Мінрегіоном - щодо об'єктів загальною кошторисною вартістю 400 млн. гривень і більше, надкатегорійних за метаном та небезпечних за раптовими викидами шахт, в яких проводяться роботи на глибині понад 800 метрів, незалежно від їх кошторисної вартості, крім об'єктів будівництва автомобільних доріг загального користування державного значення та у разі, коли об'єкт будівництва є складовою частиною інвестиційного проекту, для реалізації якого прийнято рішення Кабінету Міністрів України про залучення фінансових ресурсів міжнародної фінансової організації, Кредитної установи для відбудови, яка діє на підставі повноважень від Уряду Федеративної Республіки Німеччина, іноземних банків, іноземних держав або надання державної гарантії чи прийнято рішення Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів про фінансування за рахунок державних капітальних вкладень.

(абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 04.07.2012 р. N 595,
від 20.05.2015 р. N 312
,
від 26.08.2015 р. N 665
,
від 04.07.2018 р. N 521)

За рішенням Кабінету Міністрів України право затверджувати проекти будівництва об'єктів загальною кошторисною вартістю 400 млн. гривень і більше, крім проектів об'єктів будівництва автомобільних доріг загального користування державного значення, визначених пунктом 41 цього Порядку, на підставі обґрунтованого подання, погодженого з Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Мінфіном, Мінрегіоном, може бути надано центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям, а також іншим органам державної влади;

(абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 26.08.2015 р. N 665,
від 04.07.2018 р. N 521)

центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, інші органи державної влади та державні наукові організації - щодо об'єктів загальною кошторисною вартістю від 120 до 400 млн. гривень і об'єктів загальною кошторисною вартістю 400 млн. гривень і більше, якщо такі об'єкти будівництва є складовою частиною інвестиційного проекту, для реалізації якого прийнято рішення Кабінету Міністрів України про залучення фінансових ресурсів міжнародної фінансової організації, Кредитної установи для відбудови, яка діє на підставі повноважень від Уряду Федеративної Республіки Німеччина, іноземних банків, іноземних держав або надання державної гарантії чи прийнято рішення Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів про фінансування за рахунок державних капітальних вкладень;

(абзац четвертий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 26.08.2015 р. N 665,
від 27.09.2016 р. N 664
,
від 04.07.2018 р. N 521)

державні підприємства, установи та організації, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад - щодо об'єктів загальною кошторисною вартістю до 120 млн. гривень.

(абзац п'ятий пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 17.10.2013 р. N 759
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.08.2015 р. N 665)

Абзац шостий пункту 4 виключено

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.08.2015 р. N 665
,
абзац шостий пункту 4 виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.09.2016 р. N 664)

41. Проекти будівництва автомобільних доріг загального користування державного значення, що реалізуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також кредитів, наданих під державні гарантії, загальною кошторисною вартістю 120 млн. гривень і більше затверджує Укравтодор.

(Порядок доповнено пунктом 41 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.07.2018 р. N 521)

5. Перед схваленням та затвердженням проектів будівництва у випадках, визначених статтею 31 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", проводиться експертиза проектів будівництва, а у випадках, визначених Законом України "Про інвестиційну діяльність", - державна експертиза інвестиційного проекту, складовою якого є проект будівництва.

Схваленню, затвердженню та проведенню експертизи проекту будівництва, що реалізується за рахунок державних капітальних вкладень та/або кредитів (позик), залучених державою або під державні гарантії, передує відповідно до законодавства відбір та/або обов'язкова державна експертиза державного інвестиційного проекту, складовою якого є проект будівництва.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 31.10.2012 р. N 1005,
 від 17.10.2013 р. N 759
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 07.06.2017 р. N 403)

Експертиза проектів будівництва

6. Метою проведення експертизи проектів будівництва (далі - експертиза) є визначення якості проектних рішень шляхом виявлення відхилень від вимог до міцності, надійності та довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, у тому числі щодо додержання нормативів з питань створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, санітарного і епідеміологічного благополуччя населення, охорони праці, екології, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, енергозбереження, кошторисної частини проекту будівництва. Експертиза є завершальним етапом розроблення проектів будівництва.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 р. N 403)

7. Експертизу проводять експертні організації незалежно від форми власності, що відповідають визначеним Мінрегіоном критеріям і відомості про які внесені Мінрегіоном або на підставі делегованих повноважень саморегулівною організацією у сфері архітектурної діяльності за відповідним напрямом підприємницької діяльності до переліку експертних організацій.

Орган (організація), що формує перелік експертних організацій, оприлюднює його на своєму веб-сайті у вільному безоплатному доступі та підтримує в актуальному стані на підставі інформації, яка щокварталу подається експертними організаціями. У разі встановлення невідповідності експертної організації визначеним критеріям відомості про таку організацію виключаються з переліку експертних організацій.

Порядок формування та ведення переліку експертних організацій визначається Мінрегіоном.

Експертиза проектів будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із значними наслідками (СС3), що споруджуються за рахунок бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, проводиться експертними організаціями із статусом юридичної особи, які відповідають визначеним Мінрегіоном критеріям, в складі яких не менш як 80 відсотків експертів працюють на постійній основі та отримали відповідний кваліфікаційний сертифікат за напрямами проведення експертизи, зазначеними у пункті 6 цього Порядку, і мають філії (представництва) у регіонах, на території яких реалізуються проекти будівництва.

Експертиза проектів будівництва комплексів (будов), до складу яких входять об'єкти з різними класами наслідків (відповідальності), проводиться експертними організаціями відповідно до механізму проведення експертизи щодо об'єктів з найвищим класом наслідків (відповідальності), визначеним для окремого об'єкта у складі комплексу, що будується.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.07.2012 р. N 595,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 07.06.2017 р. N 403)

8. Експертна організація, яка проводить експертизу, визначається замовником будівництва.

Експертизу не може проводити розробник проекту будівництва.

9. Мінрегіон здійснює нормативно-методичне забезпечення проведення експертизи та визначає нормативи обчислення її вартості.

10. Обов'язковій експертизі підлягають проекти будівництва об'єктів, що:

за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, - щодо додержання нормативів з питань санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, екології, охорони праці, енергозбереження, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, міцності, надійності, довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, у тому числі щодо додержання нормативів з питань створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

(абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2012 р. N 595
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 07.06.2017 р. N 403)

споруджуються на територіях із складними інженерно-геологічними та техногенними умовами, - щодо їх міцності, надійності та довговічності;

(абзац третій пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 04.07.2012 р. N 595,
 від 17.10.2013 р. N 759)

споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, якщо їх кошторисна вартість перевищує 300 тис. гривень, - щодо кошторисної частини проекту будівництва.

(абзац четвертий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 04.07.2012 р. N 595,
від 26.08.2015 р. N 665)

За рішенням замовника будівництва може проводитися також експертиза інших проектів будівництва або окремих розділів проектної документації.

(абзац п'ятий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2013 р. N 759)

Якщо до складу будови (комплексу) входить хоча б один об'єкт, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об'єктів із середніми (СС2) або значними (СС3) наслідками, проект будівництва підлягає обов'язковій експертизі за всіма напрямами, визначеними абзацом другим цього пункту.

(пункт 10 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 р. N 403)

Поділ проекту будівництва на стадії техніко-економічного обґрунтування, техніко-економічного розрахунку чи ескізного проекту на черги не звільняє від необхідності обов'язкового проведення експертизи проектної документації на окрему чергу, що підлягає затвердженню в установленому порядку.

(пункт 10 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 р. N 403)

11. Експертизі також підлягають проектні рішення в частині, що не відповідає раніше затвердженому проекту будівництва, експертиза якого проведена відповідно до пункту 10 цього Порядку.

12. Замовником експертизи є:

замовник будівництва;

проектувальник, якщо це передбачено договором на виконання проектно-вишукувальних робіт.

13. Для проведення експертизи її замовник подає експертній організації проект будівництва, оформлений відповідно до вимог державних стандартів, у паперовому (не більш як у трьох примірниках) та електронному вигляді.

Проведення експертизи здійснюється за договорами, укладеними між замовником експертизи та експертною організацією згідно із законодавством.

14. Строк проведення експертизи не повинен перевищувати:

для об'єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками (відповідальності), - 30 календарних днів;

(абзац другий пункту 14 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 р. N 403)

для об'єктів, що становлять підвищену ядерну та радіаційну небезпеку, і тих, щодо яких проводиться оцінка їх впливу на навколишнє природне середовище, - 90 календарних днів;

для об'єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними (СС1) наслідками, що споруджуються на територіях із складними інженерно-геологічними та техногенними умовами, - 15 календарних днів;

(абзац четвертий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 р. N 403)

кошторисної частини проекту будівництва об'єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними (СС1) наслідками - 15 календарних днів.

(абзац п'ятий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 р. N 403)

15. Експертна організація за результатами проведеної експертизи надсилає її замовникові письмовий звіт, який містить інформацію про:

дотримання вимог до міцності, надійності та довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, у тому числі щодо додержання нормативів з питань створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, санітарного і епідеміологічного благополуччя населення, охорони праці, екології, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, енергозбереження, кошторисної частини проекту будівництва;

(абзац другий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 р. N 403)

допущення помилок та недотримання зазначених вимог.

(абзац третій пункту 15 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 р. N 403)

16. Повторна експертиза проекту будівництва проводиться після його доопрацювання у зв'язку з необхідністю зміни проектних рішень та/або у зв'язку із зміною державних будівельних норм, та/або вихідних даних щодо проектування.

(пункт 16 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 07.06.2017 р. N 403)

17. Замовник експертизи несе відповідальність згідно із законодавством за достовірність документів, поданих для проведення експертизи.

Експертна організація несе відповідальність згідно із законодавством за належну якість проведення експертизи.

18. Спори, що виникають під час проведення експертизи між її замовником та експертною організацією, розглядаються Мінрегіоном або у судовому порядку.

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2006 р. N 427 "Питання комплексної державної експертизи проектів будівництва" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 14, ст. 992).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 р. N 1269 "Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 84, ст. 3106).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 листопада 2008 р. N 988 "Про доповнення Порядку затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 87, ст. 2919).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. N 478 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 р. N 1269 та визнання таким, що втратив чинність, переліку проектів будівництва об'єктів виробничого призначення, для затвердження яких висновок комплексної державної експертизи необов'язковий" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 37, ст. 1250).

5. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 р. N 1269 та від 8 грудня 2010 р. N 1256, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2011 р. N 335 "Деякі питання підготовки до реалізації проекту організації залізничного пасажирського сполучення м. Київ - міжнародний аеропорт "Бориспіль" і будівництва інших інфраструктурних об'єктів Київського регіону" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 24, ст. 1000).

____________

Опрос