Идет загрузка документа (155 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 29 марта 2006 г. N 374

КМ Украины
Постановление КМ от 18.05.2011 № 521
действует с 27.05.2011

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 18 травня 2011 р. N 521

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 р. N 374

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 р. N 374 "Про затвердження Програми підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 13, ст. 879; 2007 р., N 81, ст. 3027) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 70

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 р. N 374

1. У постанові:

1) пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:

"Визначити Міністерство енергетики та вугільної промисловості державним замовником Програми підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах.";

2) доповнити постанову пунктом 11 такого змісту:

"11. З метою ефективного виконання Програми підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах:

Міністерству економічного розвитку і торгівлі за поданням Міністерства енергетики та вугільної промисловості включати визначені даною Програмою завдання, заходи та показники до відповідних розділів проекту Державної програми економічного та соціального розвитку України на відповідний рік;

Міністерству енергетики та вугільної промисловості подавати щороку до 15 квітня Кабінетові Міністрів України узагальнену інформацію про хід виконання зазначеної Програми.".

2. У Програмі підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах, затвердженій зазначеною постановою:

1) розділ "Сучасний стан справ у сфері охорони праці" доповнити абзацом такого змісту:

"З огляду на зазначене необхідно створити новітні системи комплексної безпеки та диспетчеризації шахт, системи противибухового та протипожежного захисту, впровадити засоби протиаварійного захисту, визначення місця перебування підземного персоналу та рухомого устатковання, оповіщення про аварії людей, що перебувають у гірничих виробках, пошуку постраждалих під завалами у разі виникнення аварії, а також розробити нормативно-правові акти з питань охорони та безпеки праці, здійснити профілактичні заходи, впровадити більш ефективні засоби та обладнання для безпечного виконання робіт з ліквідації наслідків аварій.";

2) розділ "Мета та основні завдання" викласти у такій редакції:

"Мета, основні завдання та напрями виконання Програми

Метою Програми є збереження життя та здоров'я шахтарів шляхом впровадження правового, організаційно-технічного, соціально-економічного механізму забезпечення охорони та безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах.

Основним завданням Програми є зниження рівня виробничого травматизму, травматизму із смертельними наслідками, аварійності на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах, професійної захворюваності шахтарів.

Напрямами виконання Програми є:

удосконалення системи управління охороною та безпекою праці;

забезпечення безпеки технологічних процесів;

удосконалення системи вентиляції та дегазації вугільних шахт, запобігання вибуху газу та пилу;

запобігання виникненню газодинамічних явищ;

забезпечення безпеки роботи машин, обладнання і технологічних комплексів;

посилення протипожежного захисту вугільних шахт;

впровадження засобів протиаварійного захисту, створення систем комплексної безпеки та диспетчеризації шахт, наукового та технічного забезпечення виконання профілактичних та аварійно-рятувальних робіт;

поліпшення умов праці та стану здоров'я шахтарів.

Завдання та заходи з виконання Програми наведені у додатку.";

3) доповнити Програму після розділу "Мета та основні завдання" розділом такого змісту:

"Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу знизити рівень:

виробничого травматизму більш як у 1,5 раза, зокрема знизити коефіцієнт зазначеного травматизму до 73,5 у 2011 році, 68,4 у 2012 році, 62,1 у 2013 році, 57,1 у 2014 році та 49 у 2015 році;

травматизму із смертельними наслідками більш як у 2 рази, зокрема знизити коефіцієнт такого травматизму до 2,17 у 2011 році, 1,87 у 2012 році, 1,57 у 2013 році, 1,27 у 2014 році та 1,1 у 2015 році;

аварійності на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах у 2 рази, зокрема знизити коефіцієнт аварійності до 1,8 у 2011 році, 1,5 у 2012 році, 1,2 у 2013 році, 1,11 у 2014 році та 0,95 у 2015 році;

професійної захворюваності шахтарів на 20 відсотків, зокрема знизити коефіцієнт професійної захворюваності на 10 тис. осіб до 194,4 у 2011 році, 181,5 у 2012 році, 168,6 у 2013 році, 160,7 у 2014 році та 155,6 у 2015 році.";

4) розділ "Фінансове забезпечення" викласти у такій редакції:

"Фінансове забезпечення

Витрати, пов'язані з виконанням визначених Програмою завдань і заходів, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету виходячи з його можливостей, а також власних коштів вугледобувних та шахтобудівних підприємств, інших не заборонених законодавством джерел.";

5) додаток до Програми викласти у редакції, що додається.

 

ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ
з виконання Програми підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах

Найменування завдання 

Найменування показника 

Значення показника 

Найменування заходу 

Відповідальні за виконання 

Строк виконання 

за роками 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

1. Зниження рівня виробничого травматизму та травматизму із смертельними наслідками 

Удосконалення системи управління охороною та безпекою праці 

кількість стандартів, одиниць 

  

  

  

  

1) впровадження стандарту створення системи управління виробництвом і охороною праці у вугільній промисловості  

Міненерговугілля вугледобувні та шахтобудівні підприємства (далі - підприємства) 

2011 рік 

кількість кабінетів, одиниць 

29 

29 

44 

14 

14 

2) обладнання комп'ютеризованих навчально-методичних кабінетів, у яких проводиться навчання з питань охорони праці  

підприємства  

2011 - 2015 роки 

  

  

  

  

  

  

3) проведення:  

  

  

кількість працівників, які пройшли навчання, тис. осіб 

13 

13 

13 

13 

13 

навчання працівників підприємств з питань охорони праці, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і поводження у разі виникнення аварії та аварійної ситуації 

підприємства
галузеві інститути 

- " - 

кількість навчань та тренувань, одиниць 

136 

136 

136 

136 

136 

навчання та тренування працівників підприємств з питань поводження у разі виникнення аварії та аварійної ситуації з використанням засобів колективного та індивідуального захисту, в тому числі в димних штреках (камерах)  

Міненерговугілля
підприємства  

  

кількість нарад, семінарів, конференцій, одиниць 

10 

10 

10 

10 

10 

нарад, семінарів, конференцій з вивчення і впровадження передового світового досвіду в галузі охорони та безпеки праці 

Міненерговугілля
підприємства
галузеві інститути 

  

кількість селекторних нарад, одиниць 

45 

45 

45 

45 

45 

селекторних нарад з питань охорони праці  

Міненерговугілля
підприємства
галузеві інститути 

  

кількість відвідувань, одиниць 

4) вивчення передового світового досвіду в галузі охорони праці та безпеки робіт з відвідуванням підприємств та установ розвинутих вугледобувних країн  

Міненерговугілля Держгірпромнагляд підприємства
галузеві інститути 

  

кількість засідань постійно діючих комісій,
тис. одиниць 

12 

12 

12 

12 

12 

5) організація засідань постійно діючих комісій з питань охорони праці  

Міненерговугілля
підприємства
галузеві інститути  

  

кількість інформаційних матеріалів, комплектів 

290 

290 

440 

140 

140 

6) придбання та розповсюдження на підприємствах інформаційних матеріалів, посібників та відеофільмів з питань охорони праці 

підприємства
галузеві інститути 

  

  

  

  

  

  

  

7) розроблення: 

  

  

кількість документів, одиниць 

30 

  

  

  

  

типових інструкцій щодо охорони та безпеки праці робітників підземних професій та працівників шахтної поверхні 

Міненерговугілля
підприємства
галузеві інститути 

2011 рік 

- " - 

  

  

  

плану заходів щодо запобігання виникненню аварій і нещасних випадків, професійним захворюванням на підприємствах з урахуванням результатів проведених досліджень 

Міненерговугілля галузеві інститути 

2011 - 2012 роки 

- " - 

  

  

  

  

нової редакції інструкцій до Правил безпеки у вугільних шахтах 

Міненерговугілля
Держгірпромнагляд
галузеві інститути 

2011 рік 

- " - 

  

  

  

  

типового положення про систему управління охороною праці у вугільній промисловості з урахуванням вимог міжнародних стандартів OHSAS 18001, ISO 9001 

Міненерговугілля
галузеві інститути 

2013 рік 

- " - 

  

  

  

  

Концепції підвищення рівня охорони та безпеки праці у вугільній промисловості  

Міненерговугілля Держгірпромнагляд галузеві інститути 

2014 рік 

- " - 

  

  

примірних інструкцій щодо охорони праці робітників підземних професій та працівників шахтної поверхні  

галузеві інститути 

2012 - 2014 роки 

кількість документів, одиниць 

  

  

  

  

методики проведення оцінки виробничого ризику та безпеки для зниження рівня аварійності на вугільних шахтах 

галузеві інститути 

2012 - 2014 роки 

- " - 

  

  

  

  

методики проведення аналізу причин травматизму і аварійності на підприємствах та плану заходів щодо запобігання їм 

- " - 

2014 рік 

- " - 

  

  

  

  

методичних рекомендацій щодо прогнозування травматизму і аварійності на підприємствах  

- " - 

- " - 

- " - 

  

  

  

  

каталогу нормативних документів з питань охорони та безпеки праці на вугільних шахтах  

- " - 

2012 рік 

- " - 

  

  

  

  

8) внесення змін до Правил безпеки у вугільних шахтах 

Міненерговугілля
Держгірпромнагляд
галузеві інститути 

2011 рік 

- " - 

  

  

  

  

9) розроблення і затвердження Правил технічної експлуатації на підприємствах  

галузеві інститути 

2015 рік 

- " - 

10) проведення аналізу причин виробничого травматизму на підприємствах та розроблення плану заходів щодо запобігання йому  

- " - 

2011 - 2015 роки 

Забезпечення безпеки технологічних процесів 

кількість технологій, одиниць 

  

  

  

  

1) розроблення і впровадження технології оперативного виявлення аварійно-небезпечних ділянок у кріпленні гірничих виробок, зокрема шахтних стволів, за допомогою радіолокації 

- " - 

2013 рік 

  

  

  

  

  

  

2) розроблення:  

  

  

кількість документів, одиниць 

  

  

  

  

типових технологічних схем підготовки та відпрацювання дільниць з видобутку вугілля на крутих пластах, схильних до самозапалення  

- " - 

2012 рік 

- " - 

  

  

  

  

вимог щодо забезпечення безпеки під час виконання монтажно-демонтажних робіт механізованих комплексів для пологих та похилих пластів 

- " - 

2011 рік 

2. Зниження рівня аварійності на підприємствах 

Удосконалення системи вентиляції та дегазації вугільних шахт, запобігання вибуху газу та пилу 

кількість систем, одиниць 

10 

1) створення системи управління метановиділенням (дегазації, газовідсмоктування, відведення метану з непідтримуваних виробок тощо) на дільницях з видобутку вугілля та проведення гірничих виробок під час їх експлуатації 

підприємства  

2011 - 2015 роки 

  

  

  

  

  

  

2) впровадження: 

- " - 

  

кількість комплексів, одиниць  

  

  

  

  

аерогазового інформаційного комплексу 

  

2012 рік 

кількість приладів, тис. одиниць 

10 

17 

20 

20 

25 

індивідуального сигналізатора метану, з'єднаного з головним світильником 

  

2011 - 2015 роки 

- " - 

50 

50 

50 

50 

50 

високоточного депресіометра та приладу для вимірювання швидкості повітря у шахтних виробках 

  

- " - 

- " - 

200 

150 

150 

150 

170 

новітніх приладів контролю за параметрами шахтної атмосфери 

  

- " - 

кількість обладнання, одиниць 

10 

10 

10 

обладнання високонапірного зрошування для очисних комбайнів з метою підвищення ефективності боротьби з фрикційним іскрінням та забезпечення зменшення пилоутворення 

  

- " - 

кількість устатковання, одиниць 

10 

10 

10 

10 

бурового устатковання для підземної дегазації  

  

- " - 

кількість установок, одиниць 

вакуум-насосних установок  

  

- " - 

- " - 

газовідсмоктувальних вентиляційних установок 

  

- " - 

кількість засобів, одиниць 

засобів контролю за параметрами дегазації 

  

- " - 

кількість приладів та модулів, одиниць 

140 

140 

100 

100 

100 

ранцевого осланцювача та спеціального модуля для обмивання і побілення 

  

- " - 

кількість приладів, одиниць 

новітнього пересувного осланцювача  

  

- " - 

кількість забивки, тис. одиниць 

730 

730 

730 

730 

730 

пластичної інгібіторної забивки  

  

2011 - 2015 роки 

кількість мереж, одиниць 

40 

40 

40 

40 

40 

3) проведення реконструкції дегазаційних мереж на підприємствах  

підприємства 

- " - 

кількість підприємств, одиниць 

29 

29 

44 

14 

14 

4) здійснення заходів щодо зменшення зовнішнього та внутрішнього витоку повітря у шахтних вентиляційних мережах 

- " - 

- " - 

  

  

  

  

  

  

5) створення: 

галузеві інститути 

  

кількість метан-реле, одиниць 

  

  

  

  

комбайнових метан-реле нового покоління 

  

2011 рік 

кількість аналізаторів, одиниць 

  

  

  

  

автоматичного аналізатора для здійснення контролю за рівнем метану в трубопроводах газовідсмоктувальних установок 

  

- " - 

кількість верстатів, одиниць 

  

  

  

  

бурового верстата з дистанційним керуванням для підземної дегазації на базі верстата типу СБГ-1М  

  

- " - 

кількість споруджень, одиниць 

  

  

  

  

типових уніфікованих вентиляційних споруджень для вугільних шахт 

  

2014 рік 

  

  

  

  

  

  

6) розроблення:  

- " - 

  

кількість документів, одиниць 

  

  

  

  

нормативно-правового акта з питань запобігання розповсюдженню пилу у вугільних шахтах 

  

2011 рік 

кількість розробок, одиниць 

  

  

  

  

способу дегазації виїмкової дільниці з використанням свердловин і газопроводів, що залишаються в неконтрольованих гірничих виробках 

  

- " - 

кількість програмних продуктів, одиниць 

  

  

  

  

програмного забезпечення для здійснення контролю за кількістю фактично виділеного газу метану на виїмкових дільницях вугільних шахт з урахуванням даних апаратури газового контролю та витрат повітря, де здійснюється комплексна дегазація (трубопроводи дегазації, газовідсмоктування, відведення метану з вентиляційних виробок за допомогою "свічок" тощо) 

  

2012 рік 

кількість документів, одиниць 

  

  

  

  

правил визначення аеродинамічних параметрів гнучких вентиляційних труб і проведення розрахунку трубопроводів для провітрювання тупикових виробок 

  

2011 рік 

- " - 

  

  

  

  

інструкції щодо запобігання та локалізації вибухів вугільного пилу 

  

2014 рік 

- " - 

  

  

  

  

нормативно-правового акта з питань проведення дегазації вугільних шахт 

  

2012 рік 

- " - 

  

  

  

  

правил проведення випробування засобів боротьби з пилом для вибійних машин і гірничошахтного обладнання 

  

2014 рік 

- " - 

  

  

  

  

нормативно-правового акта з питань проведення комплексної оцінки ефективності контролю за складом рудникової атмосфери на підприємствах 

  

- " - 

кількість схем, одиниць 

  

  

  

  

типових технологічних схем вентиляції вугільних шахт 

  

- " - 

кількість завдань, одиниць 

  

  

  

  

  

технічних завдань (умов, вимог, техніко-економічних обґрунтувань) щодо створення:  

  

  

  

  

  

  

- пристрою для вибухозахисту об'єктів утилізації метану, що каптується дегазаційними системами вугільних шахт 

  

2013 рік 

  

  

  

  

- пристроїв контролю за вибуховим імпульсом та опором вибухової мережі з дотриманням вимог щодо вибухобезпеки 

  

2012 рік 

  

  

  

  

- автономного малогабаритного депресіометра шахтних вентиляційних мереж 

  

- " - 

  

  

  

  

- високозапобіжної вибухової речовини для виконання робіт в особливо небезпечних умовах вугільних шахт 

  

2011 рік 

кількість комплексів, одиниць 

  

  

  

  

7) створення і впровадження комплексу технічних засобів контролю і реєстрації параметрів роботи головних вентиляторних установок з можливістю передачі інформації на диспетчерський пункт 

галузеві інститути 

2012 рік 

кількість підприємств, одиниць 

44 

52 

  

  

  

8) проведення моніторингу стану шахтних вентиляційних і дегазаційних систем і розроблення плану заходів щодо нормалізації газового режиму з урахуванням розвитку гірничих робіт 

підприємства
галузеві інститути 

2011 - 2012 роки 

Запобігання виникненню газодинамічних явищ 

  

  

  

  

  

  

1) впровадження:  

- " - 

  

- " - 

19 

19 

20 

  

  

програмно-апаратного комплексу PROGNOZ 4.0 з апаратурою сейсмоакустичного прогнозування раптових викидів типу АПСС1 

  

2011 - 2013 роки 

кількість документів, одиниць 

  

  

  

  

правил ведення гірничих робіт на пластах, схильних до газодинамічних явищ 

  

2011 рік 

кількість десорбометрів, одиниць 

  

десорбометру ДЕШі УХЛ5 для прогнозування небезпеки викидів за сорбційними показниками вугілля 

  

2012 - 2015 роки 

кількість методів, одиниць 

  

  

  

  

методу прогнозування небезпеки викидів за сорбційними показниками вугілля  

  

2015 рік 

кількість документів, одиниць 

  

  

  

  

методики визначення та проведення оцінки ефективності захисної дії випереджувальних робіт на викидонебезпечних пластах у вугільних шахтах 

  

- " - 

кількість технологій, одиниць 

  

  

  

  

технології запобігання раптовим викидам вугілля і газу під час перетинання ділянок геологічних порушень очисними та підготовчими виробками 

  

- " - 

  

  

  

  

  

  

2) розроблення:  

  

  

кількість документів, одиниць 

  

  

  

  

технології боротьби з газодинамічними явищами шляхом електрогідравлічного впливу на вугільно-породний масив 

- " - 

2011 рік 

- " - 

  

  

  

  

способів прогнозування та запобігання викидам пісковиків на вугільних шахтах 

- " - 

2013 рік 

кількість документів, одиниць 

  

  

  

  

порядку здійснення контролю за параметрами акустичного сигналу під час розкриття схильних до газодинамичних явищ вугільних пластів 

підприємства
галузеві інститути 

2011 рік 

- " - 

  

  

  

  

класифікації видів газодинамічних явищ на основі їх характерних ознак 

- " - 

2012 рік 

- " - 

  

  

  

  

правил виконання гірничих робіт на пластах, схильних до газодинамічних явищ  

- " - 

- " - 

- " - 

  

  

  

  

правил зниження частоти та інтенсивності викидів вугілля і газу під час виконання очисних та підготовчих робіт 

- " - 

2013 рік 

кількість завдань, одиниць 

  

  

  

  

  

технічного завдання (умов, вимог, техніко-економічних обґрунтувань) щодо створення:  

галузеві інститути 

  

  

  

  

  

- електрогідравлічної системи дистанційного управління для щитових агрегатів, яка забезпечує процеси виймання викидонебезпечних пластів без присутності людини у вибої 

  

2012 рік 

  

  

  

  

- системи дистанційного керування прохідницьким комбайном під час проведення виробок у викидонебезпечних пластах без присутності людини у разі руйнування вибою 

  

2013 рік 

кількість методів, одиниць 

  

  

  

  

методу багатофакторного прогнозування викидонебезпеки вугільних пластів 

  

- " - 

кількість документів, одиниць 

  

  

  

  

3) визначення критеріїв віднесення вугільних пластів до категорій викидонебезпеки та розроблення правил віднесення вугільних пластів до категорій викидонебезпеки 

- " - 

2011 рік 

кількість пристроїв, одиниць 

  

  

  

  

4) створення пристрою для автоматизованого вимірювання швидкості газовиділення і тиску газу для прогнозування викидонебезпеки вугільних пластів 

- " - 

2013 рік 

Забезпечення безпеки роботи машин, обладнання і технологічних комплексів 

кількість підприємств, одиниць 

  

  

  

  

  

1) проведення: 

підприємства
галузеві інститути 

  

20 

55 

55 

  

  

інвентаризації стаціонарного гірничошахтного обладнання  

  

2011 - 2013 роки 

125 

125 

125 

125 

125 

експертного обстеження і оцінки технічного стану та залишкового ресурсу обладнання головних технологічних комплексів вугільних шахт (підіймальні, вентиляторні, водовідливні, компресорні, магістральні, стрічкові конвеєрні установки тощо), а також розроблення технічних рішень щодо подовження строку експлуатації обладнання головних технологічних комплексів вугільних шахт 

  

2011 - 2015 роки 

  

  

  

  

  

  

2) впровадження: 

підприємства 

  

- " - 

  

16 

36 

36 

36 

силового гнучкого екранованого кабелю з вибухо- та пожежобезпечними параметрами типу КГЭШуС-ПБ 

  

2012 - 2015 роки 

- " - 

  

26 

28 

28 

48 

пристроїв захисту від замикання на землю у відокремлених мережах електропостачання напругою 3 і 6 кВ типу АЗО-3 та АЗО-6  

  

- " - 

- " - 

  

  

пересувної трансформаторної підстанції типу ТСВПВ 630/6 для безперервної роботи вентиляторів місцевого провітрювання та газовідсмоктувальних установок  

  

2012 - 2014 роки 

- " - 

  

  

10 

15 

15 

пускача безіскрового вибухозахищеного 

  

2013 - 2015 роки 

- " - 

12 

12 

12 

12 

12 

тягового випрямляча із захистом від ураження електричним струмом для живлення рудникової контактної мережі 

  

2011 - 2015 роки 

кількість комплексів, одиниць 

12 

12 

12 

12 

12 

комплексу стволового радіозв'язку  

  

- " - 

кількість вимірників, одиниць 

  

10 

10 

10 

  

вимірника зношування сталевих канатів ВЗСК-7 

  

2012 - 2014 роки 

  

  

  

  

  

  

3) розроблення:  

  

  

кількість документів, одиниць 

  

  

  

  

нормативно-правового акта щодо вибійних машин, комплексів та агрегатів, а також нормативів з їх безпеки 

галузеві інститути 

2011 рік 

- " - 

  

  

  

  

технічних умов для стрічок конвеєрних гумотросових шахтних 

підприємства
галузеві інститути 

- " - 

- " - 

  

  

  

  

нормативного документа щодо вертикальних стволів вугільних шахт і порядоку обстеження стану та визначення необхідності ремонту кріплення 

- " - 

- " - 

- " - 

  

  

  

  

методики проведення розрахунку залишкового ресурсу валів підіймальних машин, вентиляторів головного провітрювання та шківів з урахуванням експлуатаційних дефектів 

- " - 

- " - 

- " - 

12 

12 

15 

  

нормативних документів з питань безпеки роботи машин, обладнання і технологічних комплексів  

галузеві інститути 

2011- 2014 роки 

кількість завдань, одиниць 

  

  

  

  

  

технічного завдання (умов, вимог, техніко-економічних обґрунтувань) щодо створення:  

- " - 

  

  

  

  

  

- рудникового швидкодіючого комутаційного апарата напругою 660/1140 В, що використовує електровибухові засоби 

  

2012 рік 

  

  

  

  

- системи надшвидкодіючого відключення електрообладнання у аварійному режимі 

  

2013 рік 

  

  

  

  

- безперебійного іскробезпечного джерела живлення з резервною акумуляторною батареєю для шахтних автоматичних систем пожежогасіння 

  

2014 рік 

  

  

  

  

- системи самогальмування очисних комбайнів з винесеною системою подачі під час виконання робіт на пластах із кутом залягання понад 9°, яка виключає необхідність комплектування лав запобіжними лебідками  

  

2012 рік 

  

  

  

  

- високоефективної малогабаритної апаратури освітлення, що включає розподілену систему контролю за концентрацією метану уздовж довгих очисних вибоїв, у тому числі для тонких пластів, з адаптацією конструкції механізованих кріплень для її установки  

  

2012 рік 

  

  

  

  

- уловлювача вантажних вагонеток у разі обриву зчіпки або тягового канату для переміщення вантажів у похилих виробках з існуючою рейковою колією 

  

2013 рік 

  

  

  

  

- апаратури для проведення багатоканальних сейсмоакустичних спостережень у межах усього шахтного поля 

  

- " - 

кількість технологічних схем, одиниць 

  

  

  

  

технологічних схем з використанням очисних комплексів для безпечного відпрацювання похилих та крутопохилих (до 45°) пластів потужністю 0,95 - 2,4 метрів  

  

2012 рік 

  

  

  

  

  

  

4) створення:  

галузеві інститути 

  

кількість пристроїв, одиниць 

  

  

  

  

пристрою для пошуку місця ушкодження кабелю  

  

2013 рік 

кількість розробок, одиниць 

  

  

  

  

типорозмірного ряду фільтрів із зворотним промиванням та фільтрацією 0,05 - 0,25 міліметрів і високою гряземісткістю для систем зменшення пилоутворення очисних, прохідницьких вибоїв і пересипів гірничої маси на підземному транспорті  

  

2012 рік 

кількість систем, одиниць 

  

  

  

  

системи сигналізації у разі зависання прохідницьких цебер на направляючих рамках 

  

2011 рік 

Посилення протипожежного захисту вугільних шахт 

  

  

  

  

  

  

1) розроблення:  

галузеві інститути 

  

кількість документів, одиниць 

  

  

  

  

інструкції щодо ендогенних пожеж на вугільних шахтах 

  

2012 рік 

- " - 

  

  

  

  

правил проведення перевірки шахтного пожежно-зрошувального водопостачання 

  

- " - 

- " - 

  

  

  

  

правил проведення гідравлічних випробовувань шахтного пожежно-зрошувального трубопроводу 

  

2013 рік 

- " - 

  

  

  

  

правил проведення перевірки пожежно-зрошувального водопостачання баштових копрів 

  

- " - 

- " - 

  

  

  

  

правил попередження та гасіння пожеж у баштових копрах та прилеглих до них технологічних комплексах 

  

2014 рік 

- " - 

  

  

  

  

технології запобігання замерзанню та злипанню гірничої маси в накопичувальних бункерах вугільних шахт 

  

- " - 

- " - 

  

  

  

  

технічних вимог до системи управління водопостачанням 

  

2015 рік 

кількість програмних продуктів, одиниць 

  

  

  

  

програмного забезпечення для визначення безпечного режиму виконання аварійно-рятувальних робіт в екстремальних мікрокліматичних умовах 

  

2014 рік 

- " - 

  

  

  

  

програмного забезпечення для проведення навчання, тренування та перевірки знань членів допоміжної гірничої команди і гірничорятувальників під час виконання робіт в екстремальних мікрокліматичних умовах 

  

2012 рік 

кількість завдань, одиниць 

  

  

  

  

  

технічного завдання (умов, вимог, техніко-економічних обґрунтувань) щодо створення:  

  

  

  

  

  

  

- устатковання для обробки розрихленого вугілля плівкоутворюючими антипірогенами 

  

- " - 

  

  

  

  

- апаратури високочастотного зв'язку для гірничорятувальників з постійним прослуховуванням та записом звукової інформації з місця виконання рятувальних робіт 

  

2013 рік 

  

  

  

  

- стаціонарної автоматичної установки для гасіння пожеж у кабельних тунелях, галереях тощо 

  

2012 рік 

  

  

  

  

- установки для комбінованого дистанційного об'ємного гасіння пожеж у гірничих виробках  

  

2013 рік 

  

  

  

  

- комплекту обладнання для приготування та перекачування швидко твердіючих розчинів під час зведення у вугільних шахтах ізолюючих споруд 

  

2012 рік 

  

  

  

  

- каркасної опалубки багаторазового використання для зведення ізоляційних споруд у гірничих виробках 

  

- " - 

  

  

  

  

- малогабаритної установки для герметизації ізолюючих споруд шляхом набризкування твердіючих речовин на основі гіпсу 

  

2014 рік 

  

  

  

  

- станції зниження тиску води у шахтних пожежно-зрошувальних трубопроводах, що управляється дистанційно та забезпечує їх сумісну роботу з водовідливними магістралями у технологічному і аварійному режимі 

  

2013 рік 

  

  

  

  

- автоматичної порошкової установки для гасіння та локалізації підземних пожеж 

  

2012 рік 

  

  

  

  

- автоматичної порошкової установки для гасіння та локалізації пожеж у приміщеннях з електрообладнанням та маслостанціями баштових копрів вугільних шахт 

  

- " - 

  

  

  

  

- автоматичної установки водяного пожежогасіння у гірничих виробках 

  

- " - 

  

  

  

  

- автоматизованого комплексу засобів для попередження, виявлення та гасіння пожеж на підземних та поверхневих об'єктах 

  

- " - 

  

  

  

  

- автоматичного комплексу для здійснення контролю та управління водопотоками пожежно-зрошувальних мереж у технологічному та аварійному режимі  

  

2012 рік 

  

  

  

  

- автоматичного швидкодіючого вогнегасника для запобігання (гасіння) спалахам метану у гірничих виробках  

  

2015 рік 

  

  

  

  

- універсального пожежного ствола із змішувачем для використання різних вогнегасних речовин 

  

2014 рік 

  

  

  

  

- комплекту засобів життєзабезпечення для шахтарів, які перебувають під завалами  

  

2015 рік 

  

  

  

  

- респіратора із строком захисної дії не менш як п'ять годин, в якому використовується стиснений кисень  

  

2011 рік 

  

  

  

  

- пересувної камери-сховища із системою регенерації повітря 

  

2012 рік 

кількість методів, одиниць 

  

  

  

  

методу визначення осередку пожежі з динамікою змінювання вмісту оксиду вуглецю в ізольованому об'ємі 

  

2014 рік 

кількість технологій, одиниць 

  

  

  

  

технології швидкісного зведення охоронних смуг з метою протипожежної ізоляції виробленого простору 

  

2012 рік 

- " - 

  

  

  

  

технології комбінованого гасіння пожеж у відпрацьованих просторах вугільних шахт на підставі багаторазового використання продуктів горіння з додаванням азоту 

  

2015 рік 

  

  

  

  

  

  

2) створення:  

  

  

кількість підприємств, одиниць 

  

10 

10 

27 

20 

автоматизованих систем протипожежного захисту вугільних шахт 

підприємства  

2012 - 2015 роки 

кількість систем, одиниць 

  

  

  

  

автоматичної системи для зменшення наслідків вибуху метану та/або вугільного пилу 

- " - 

2013 рік 

кількість засобів, одиниць 

  

  

  

  

засобів для розміщення обладнання, що використовується допоміжними гірничорятувальними командами у гірничих виробках 

галузеві інститути 

2015 рік 

кількість підприємств, одиниць 

  

  

  

  

  

3) забезпечення:  

підприємства  

2011 - 2015 роки 

26 

26 

26 

26 

26 

прокладення недостатніх і заміни не придатних до використання пожежно-зрошувальних трубопроводів в гірничих виробках  

  

  

26 

26 

26 

26 

26 

обов'язкового відбору та проведення аналізу проб вугілля із зони геологічного порушення пласта, крім антрацитів, незалежно від схильності до самозаймання пласта в цілому для визначення хімічної активності вугілля в такій зоні та розроблення плану заходів щодо запобігання самозайманню 

  

  

- " - 

136 

136 

136 

136 

136 

4) придбання засобів для пожежогасіння 

- " - 

- " - 

- " - 

20 

20 

20 

20 

20 

5) здійснення контролю за показниками якості конвеєрних стрічок, які використовуються на вугільних шахтах 

підприємства
галузеві інститути 

- " - 

кількість документів, одиниць 

34 

50 

50 

50 

50 

6) проведення експертизи проектів протипожежного захисту підприємств 

- " - 

- " - 

- " - 

  

  

  

  

7) удосконалення правил пожежної безпеки для підприємств з урахуванням вимог європейських стандартів та пропозицій підприємств 

галузеві інститути 

2014 рік 

- " - 

  

  

  

  

8) адаптація служби депресійних зйомок Державної воєнізованої гірничорятувальної служби до роботи програмного комплексу "Вентиляція шахт" 

- " - 

2012 рік 

- " - 

  

  

  

  

9) запровадження аварійного вентиляційного режиму та розроблення порядку виконання гірничорятувальних робіт під час відпрацювання довгих виїмкових полів  

- " - 

- " - 

Впровадження засобів протиаварійного захисту, створення систем комплексної безпеки та диспетчеризації шахт, наукового та технічного забезпечення виконання профілактичних та аварійно-рятувальних робіт 

  

  

  

  

  

  

1) створення: 

  

  

кількість приладів, одиниць 

22 

22 

22 

22 

11 

апаратури гучномовного сповіщення шахтарів у разі виникнення аварійної ситуації в гірничих виробках  

підприємства  

2011 - 2015 роки 

кількість систем, одиниць 

уніфікованих телекомунікаційних систем диспетчерського контролю за роботою гірничих машин та технологічних комплексів  

Держгірпромнагляд 

- " - 

- " - 

  

17 

систем комплексної безпеки  

підприємства  

2012 - 2015 роки 

- " - 

систем визначення місця перебування підземного персоналу та рухомого обладнання 

- " - 

2011 - 2015 роки 

- " - 

12 

26 

22 

систем локалізації вибухів газу та пилу 

- " - 

- " - 

- " - 

  

10 

10 

автоматизованих систем керування конвеєрними лініями 

- " - 

2012 - 2015 роки 

- " - 

  

автоматизованих систем управління технологічними процесами 

- " - 

- " - 

- " - 

  

  

  

  

системи зрошування для очисних комбайнів з метою зменшення пилоутворення та ефективності боротьби із займанням метану фрикційними іскрами 

- " - 

2012 рік 

кількість приладів, одиниць 

  

  

  

  

приладу сигналізації у разі зависання прохідницьких цебер, що використовуються для транспортування людей вертикальними стволами 

галузеві інститути 

- " - 

кількість приладів, одиниць 

  

  

  

  

приладу контролю за натягуванням канатів багатоканатних підіймальних установок та прохідницьких лебідок, що використовуються для навішування помостів, направляючих канатів та іншого обладнання  

- " - 

2013 рік 

кількість апаратури, одиниць 

  

  

  

  

апаратури для контролю за напуском підіймального канату та місця розташування посудин у стволовій на підіймальних машинах барабанного типу 

- " - 

2012 рік 

кількість документів, одиниць 

  

  

  

  

2) виконання науково-дослідних робіт з модернізації уніфікованих телекомунікаційних систем диспетчерського контролю за роботою гірничих машин та технологічних комплексів 

галузеві інститути 

2012 рік 

  

  

  

  

  

  

3) проведення:  

  

  

кількість систем, одиниць 

  

модернізації уніфікованих телекомунікаційних систем диспетчерського контролю за роботою гірничих машин та технологічних комплексів 

підприємства
галузеві інститути 

2012 - 2015 роки 

кількість документів, одиниць 

  

  

  

  

аналізу пожеж у гірничих виробках для дистанційного об'ємного гасіння та обґрунтування параметрів пожежного устатковання нового технічного рівня 

галузеві інститути 

2015 рік 

кількість підприємств, одиниць 

10 

24 

44 

34 

20 

4) утворення служб обслуговування автоматичних систем протиаварійного захисту, запобігання і локалізації вибухів газу та пилу  

підприємства  

2011 - 2015 роки 

кількість засобів колективного захисту, тис. одиниць 

0,3 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

5) забезпечення працівників підземних професій засобами колективного захисту  

- " - 

- " - 

 

 

 

 

 

 

6) розроблення:

галузеві інститути  

 

кількість завдань, одиниць 

  

  

  

  

  

технічного завдання (умов, вимог, техніко-економічних обґрунтувань) щодо створення: 

 

  

  

  

  

  

- засобів автоматизації, які виключають іскріння під час висмикування кабелю з вибухозахищеної оболонки пересувного обладнання 

  

2011 рік 

  

  

  

  

- пристрою, що підключається до пожежно-зрошувального трубопроводу, для дистанційного гасіння пожеж дрібнорозпиленою водою та її розчинами у виробках, що провітрюються
 

  

2013 рік 

  

  

  

  

- установки комбінованого дистанційного об'ємного гасіння пожеж у гірничих виробках  

  

2012 рік 

  

  

  

  

- комплекту обладнання для прибирання вугілля та гірничої породи під час виконання аварійно-рятувальних робіт 

  

2011 рік 

кількість документів, одиниць 

  

  

  

  

вимог та регламенту проведення оцінки автоматизованих засобів та систем протиаварійного захисту 

  

- " - 

- " - 

  

  

  

  

порядку проведення аналізу та оцінки використання автоматизованих систем протиаварійного захисту на підприємствах  

  

2013 рік 

- " - 

  

  

  

  

вимог та документації щодо узгоджень із системою комплексної безпеки різних систем протиаварійного захисту 

  

2012 рік 

- " - 

  

  

  

  

положення про допоміжну гірничорятувальну команду та гірничорятувальні станції вугільних шахт 

  

2011 рік 

- " - 

  

  

  

  

положення про професійний відбір основного особового складу Державної воєнізованої гірничорятувальної служби та членів допоміжних гірничорятувальних команд вугільних шахт 

  

- " - 

- " - 

  

  

  

  

положення про спеціальну підготовку основного особового складу Державної воєнізованої гірничорятувальної служби та членів допоміжних гірничорятувальних команд вугільних шахт 

  

- " - 

- " - 

  

  

  

  

положення про тактико-технічну підготовку основного особового складу Державної воєнізованої гірничорятувальної служби та членів допоміжних гірничорятувальних команд 

  

2012 рік 

кількість документів, одиниць 

  

  

  

  

положення про систему саморятування підземних працівників вугільних шахт 

  

2013 рік 

- " - 

  

  

  

  

інструкції щодо управління системою метановиділення на виїмкових дільницях у разі виникнення пожежі 

  

- " - 

- " - 

  

  

  

  

інструкції щодо вентиляційних, ізолюючих та вибухостійких перемичок під час ліквідації аварії у вугільних шахтах 

  

2012 рік 

- " - 

  

  

  

  

загальних вимог щодо виконання робіт з ліквідації пожежі 

  

2014 рік 

кількість програмних продуктів, одиниць 

  

  

  

  

програмного забезпечення для підготовки та виконання плану ліквідації наслідків аварії з урахуванням інформації, що надходить із шахтних автоматизованих систем безпеки  

  

- " - 

кількість документів, одиниць 

  

  

  

  

7) внесення змін до конструкторської документації щодо комплексу технічних засобів для збирання інформації з можливістю роботи його з різними системами протиаварійного захисту та супроводження роботи системи комплексної безпеки на підприємствах 

галузеві інститути 

2012 рік 

3. Зниження рівня професійної захворюваності шахтарів 

Поліпшення умов праці та стану здоров'я шахтарів 

кількість обладнання, одиниць 

  

  

  

  

  

1) впровадження: 

підприємства  

2012 - 2015 роки 

  

шахтних стаціонарних холодильних машин типу МХРВ-1  

  

  

  

шахтних пересувних кондиціонерів типу КПШ-300 

  

  

кількість засобів індивідуального захисту, тис. одиниць 

326 

326 

326 

326 

326 

2) забезпечення працівників підприємств засобами індивідуального захисту, створення умов для запровадження питного режиму 

- " - 

2011 - 2015 роки 

кількість документів, одиниць 

  

  

  

  

3) створення реєстру високотемпературних лав і підготовчих виробок та основних напрямів розвитку технології і техніки кондиціонування рудникового повітря для шахт пологого падіння завглибшки 1000 метрів на період до 2020 року 

галузеві інститути 

2012 рік 

- " - 

  

  

  

  

4) розроблення і затвердження нової редакції санітарних правил підприємств  

- " - 

- " - 

  

  

  

  

  

  

5) розроблення: 

  

  

- " - 

  

  

  

  

галузевих норм безоплатної видачі працівникам підприємств засобів індивідуального захисту  

- " - 

2013 рік 

- " - 

  

  

  

  

правил контролю за радіаційним станом у вугільних шахтах  

- " - 

2012 рік 

- " - 

  

  

  

  

стандарту засобів індивідуального протитеплового захисту шахтарів 

підприємства  

2011 рік 

- " - 

  

  

  

  

стандарту прогнозування та нормалізації температурних умов праці на вугільних шахтах 

- " - 

- " - 

кількість завдань, одиниць 

  

  

  

  

  

технічного завдання (умов, вимог, техніко-економічних обґрунтувань) щодо створення:  

галузеві інститути 

  

  

  

  

  

- спецодягу для шахтарів, що працюють в умовах підвищеної температури 

  

2014 рік 

  

  

  

  

- вибухового матеріалу підвищеного рівня безпеки та екологічної чистоти 

  

2011 рік 

  

  

  

  

- пересувної водоохолоджувальної машини потужністю 500 кВт з повітроохолоджувачами для охолоджування повітря у вугільних шахтах 

  

2013 рік 

  

  

  

  

- пристрою для профілактики теплових уражень шахтарів 

  

2014 рік 

  

  

  

  

- засобів індивідуального протитеплового захисту шахтарів  

  

2013 рік 

  

  

  

  

- високоефективних глушників шуму для вентиляторів місцевого провітрювання типу ВМЭУ-5, ВМЭУ-6, ВМЭ2-8, ВМЭ2-10 

  

2012 рік 

  

  

  

  

- компактної пиловловлювальної установки із замкнутим циклом очищення води для пересипів на добувних та підготовчих дільницях, а також підземному транспорті 

  

2013 рік 

  

  

  

  

- шахтного стаціонарного вибухобезпечного освітлювального устатковання на базі сучасних енергозберігаючих джерел світла 

  

2012 рік 

кількість документів, одиниць 

  

  

  

  

положення про проведення експертної оцінки якості періодичних медичних оглядів та тимчасової втрати працездатності працівників підприємств  

галузеві інститути 

- " - 

- " - 

  

  

  

  

положення про службу медицини праці на підприємствах, утворену для профілактики професійних та виробничих захворювань 

- " - 

2011 рік 

- " - 

  

  

  

  

положення про професійний відбір на роботу з підземними умовами у вугільних шахтах 

- " - 

2012 рік 

кількість планів, одиниць 

  

  

  

  

плану заходів щодо профілактики професійних та виробничих захворювань рятівників та створення системи їх реабілітації 

галузеві інститути 

2013 рік 

кількість підприємств, одиниць 

136 

136 

136 

136 

136 

6) здійснення контролю за засобами індивідуального захисту, які надходять на підприємства  

підприємства
галузеві інститути 

2011 - 2015 роки 

____________

Опрос