Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании рабочей группы по вопросам проектирования, строительства и эксплуатации большой кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Киева

КМ Украины
Постановление КМ от 18.05.2011 № 510
редакция действует с 26.06.2013

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 18 травня 2011 р. N 510

Київ

Про утворення робочої групи з питань проектування, будівництва та експлуатації великої кільцевої автомобільної дороги навколо м. Києва

Із змінами і доповненнями, внесеними
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 26 червня 2013 року N 490-р

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити робочу групу з питань проектування, будівництва та експлуатації великої кільцевої автомобільної дороги навколо м. Києва у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про робочу групу з питань проектування, будівництва та експлуатації великої кільцевої автомобільної дороги навколо м. Києва, що додається.

3. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 5 розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 р. N 326 "Про заходи щодо прискорення проектування та будівництва великої кільцевої автомобільної дороги навколо м. Києва".

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 70

 

СКЛАД
робочої групи з питань проектування, будівництва та експлуатації великої кільцевої автомобільної дороги навколо м. Києва

Склад втратив чинність
(у зв'язку із затвердженням
нового складу розпорядженням Кабінету Міністрів України
 від 26 червня 2013 року N 490-р)

 

ПОЛОЖЕННЯ
про робочу групу з питань проектування, будівництва та експлуатації великої кільцевої автомобільної дороги навколо м. Києва

1. Робоча група з питань проектування, будівництва та експлуатації великої кільцевої автомобільної дороги навколо м. Києва (далі - робоча група) є тимчасовим допоміжним органом Кабінету Міністрів України, що утворений ним для забезпечення здійснення своїх повноважень, у тому числі на проектування, будівництво та експлуатацію великої кільцевої автомобільної дороги навколо м. Києва (далі - кільцева дорога).

2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями робочої групи є:

сприяння забезпеченню координації діяльності органів виконавчої влади з питань проектування, будівництва та експлуатації кільцевої дороги;

підготовка пропозицій щодо:

- відведення земельних ділянок;

- проектування, будівництва та експлуатації кільцевої дороги;

- визначення шляхів, механізмів і способів вирішення проблемних питань, що виникають під час проектування, будівництва та експлуатації кільцевої дороги;

- удосконалення нормативно-правової бази із зазначених питань.

4. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем у процесі проектування, будівництва та експлуатації кільцевої дороги;

2) вивчає результати діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань, пов'язаних з проектуванням, будівництвом та експлуатацією кільцевої дороги;

3) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів із зазначених питань.

5. Робоча група має право:

1) одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

3) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

6. Робоча група під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Посадовий склад робочої групи затверджує Кабінет Міністрів України.

Персональний склад робочої групи затверджує її голова. У разі потреби голова робочої групи вносить зміни до її складу.

8. Формою роботи робочої групи є засідання, що проводяться у міру потреби за рішенням її голови, але не рідше ніж один раз на квартал.

Засідання робочої групи веде голова, а в разі його відсутності - заступник голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях робочої групи забезпечує її секретар.

Засідання робочої групи вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

9. На своїх засіданнях робоча група розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів робочої групи.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається всім членам робочої групи та Кабінетові Міністрів України.

Член робочої групи, який не підтримує пропозиції та рекомендації, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

10. Пропозиції та рекомендації робочої групи можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

11. Робоча група використовує у своїй роботі бланк із своїм найменуванням.

12. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності робочої групи здійснює Міністерство інфраструктури.

____________

Опрос