Идет загрузка документа (86 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Государственной целевой программы внедрения в учебно-воспитательный процесс общеобразовательных учебных заведений информационно-коммуникационных технологий "Сто процентов" на период до 2015 года

КМ Украины
Постановление КМ, Программа от 13.04.2011 № 494
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 13 квітня 2011 р. N 494

Київ

Про затвердження Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 5 березня 2014 року N 71)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову програму впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року (далі - Програма), що додається.

2. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування розглянути питання щодо впровадження в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій.

3. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту, Міністерству фінансів, іншим органам виконавчої влади передбачати під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти, необхідні для виконання визначених Програмою завдань і заходів.

4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям подавати щороку до 15 лютого Міністерству освіти і науки, молоді та спорту інформацію про стан виконання Програми для її узагальнення та подання до 15 березня Міністерству економічного розвитку і торгівлі та Кабінетові Міністрів України.

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 70

 

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року

Мета Програми

Метою Програми є впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій, створення умов для поетапного переходу до нового рівня освіти на основі зазначених технологій.

Визначення оптимального варіанта розв'язання проблеми на основі порівняльного аналізу двох варіантів

Можливі два варіанти розв'язання проблеми, що передбачають:

перший (обмежений) - вирішення питань на рівні місцевих органів управління освітою без відповідної підтримки держави;

другий (оптимальний) - розроблення і затвердження державної цільової програми з відповідною ресурсною та фінансовою підтримкою, виконання якої забезпечить послідовність, наступність, системність у вирішенні питань впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів нових технологій навчання.

Найбільш ефективнішим є другий варіант.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Проблему передбачається розв'язати шляхом:

розроблення нормативно-правового та науково-методичного забезпечення впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій;

оновлення змісту, форм і методів викладання навчального предмета "Інформатика";

забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними навчальними комп'ютерними комплексами та системними і прикладними програмними продуктами;

надання загальноосвітнім навчальним закладам швидкісного доступу до Інтернету з використанням сучасних технологій під'єднання для високоефективного доступу до освітніх ресурсів;

удосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у сфері впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес, забезпечення стовідсоткового володіння такими знаннями усіма педагогічними працівниками;

створення системи дистанційного навчання дітей з обмеженими можливостями та дітей, які перебувають на довготривалому лікуванні;

створення системи веб-сайтів усіх загальноосвітніх навчальних закладів для опублікування кращих освітянських надбань, підтримки колективної та індивідуальної комунікації, формування мережних професійних об'єднань;

формування єдиного освітнього середовища, забезпечення інформаційної інтеграції освітніх ресурсів, інформаційної безпеки та централізованого фільтрування несумісного з навчальним процесом контенту.

Програма передбачена на період до 2015 року.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені у додатку 1.

Завдання і заходи

Основними завданнями Програми є:

удосконалення нормативно-правової бази;

оснащення загальноосвітніх навчальних закладів засобами інформаційно-комунікаційних технологій;

створення відкритої мережі освітніх ресурсів;

оновлення змісту, форм і методів навчання інформатики;

підготовка та підвищення рівня кваліфікації вчителів.

Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

поліпшити якість шкільної освіти, створити механізм її стійкого інноваційного розвитку, варіативності та індивідуалізації навчання;

забезпечити загальноосвітні навчальні заклади доступом до глобальних інформаційних ресурсів з використанням високошвидкісних каналів;

забезпечити доступ учнів і вчителів загальноосвітніх навчальних закладів до високоякісних локальних і мережних освітніх інформаційних ресурсів;

створити та використати у навчальному процесі сучасні електронні навчальні матеріали та організувати ефективний доступ до них через Інтернет;

створити умови для здобуття повноцінної освіти, соціальної адаптації та реабілітації дітей з обмеженими можливостями та дітей, які перебувають на довготривалому лікуванні;

сформувати дистанційну систему виявлення обдарованих учнів, налагодити їх ефективний електронний зв'язок з провідними фахівцями та вченими;

забезпечити розвиток інформаційної взаємодії та інтеграцію загальноосвітніх навчальних закладів у світовий інформаційний освітній простір.

Очікувані результати виконання Програми наведені у додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 781,37 млн. гривень, у тому числі 549,37 млн. - за рахунок державного бюджету, 100 млн. - за рахунок місцевих бюджетів та 132 млн. гривень за рахунок інших джерел.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проекту Державного бюджету України та місцевих бюджетів на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів Програми.

 

ПАСПОРТ
Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N 1722 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 67, ст. 2424).

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 494.

3. Державний замовник-координатор - МОНмолодьспорт.

4. Керівник Програми - Міністр освіти і науки, молоді та спорту.

5. Виконавці заходів Програми - МОНмолодьспорт, Національна академія педагогічних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

6. Строк виконання Програми: 2011 - 2015 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела
фінансування 

Орієнтовний обсяг фінансування,
млн. гривень 

У тому числі за роками 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

Державний бюджет 

549,37 

110 

110 

109,95 

110 

109,42 

Місцевий бюджет 

100 

20 

20 

20 

20 

20 

Інші джерела 

132 

12 

30 

30 

30 

30 

Усього  

781,37 

142 

160 

159,95 

160 

159,42 

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року

Найменування завдання 

Найменування
 показника 

Значення показника 

Найменування заходу 

Головний розпорядник бюджетних коштів 

Джерела фінансу-
вання (державний, місцевий бюджет, інші) 

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень 

У тому числі за роками 

усього 

за роками 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

I. Удосконалення нормативно-правової бази 

1. Розроблення державних стандартів у галузі інформаційно-комунікаційних технологій 

кількість стандартів 

  

  

  

  

1) розроблення державних стандартів інформатичних компетентностей для учнів, вчителів інформатики, вчителів інших предметів, бібліотекарів, адміністрації навчальних закладів 

МОНмолодьспорт,
Національна академія педагогічних наук  

державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

- " - 

13 

13 

  

  

  

  

2) розроблення державних стандартів до програмного забезпечення (загального призначення та прикладного навчального призначення) 

- " - 

- " - 

  

  

  

  

  

  

2. Розроблення науково-методичного забезпечення запровадження інформаційно-комунікаційних технологій навчання 

кількість положень 

  

  

  

  

1) розроблення кваліфікаційних вимог до педагогічних працівників щодо володіння інформаційно-комунікаційними технологіями  

- " - 

- " - 

  

  

  

  

  

  

- " - 

  

  

  

  

2) розроблення положення про проведення дистанційних олімпіад з різних предметів, олімпіади з питань інформаційних технологій 

- " - 

- " - 

  

  

  

  

  

  

кількість
положень  

  

  

  

  

3) розроблення положення про електронні освітні ресурси 

МОНмолодьспорт,
Національна академія педагогічних наук  

державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

- " - 

  

  

  

  

4) розроблення положення про використання дистанційних технологій у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів  

- " - 

- " - 

  

  

  

  

  

  

кількість документів  

  

  

  

  

5) розроблення системи позитивної мотивації вчителів до участі у процесі поповнення тематичних цифрових архівів інформаційних і методичних ресурсів з навчальних предметів 

- " - 

- " - 

  

  

  

  

  

  

Разом за розділом I 

  

19 

14 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

II. Оснащення загальноосвітніх навчальних закладів засобами інформаційно-комунікаційних технологій 

1. Забезпечення засобами інформаційно-комунікаційних технологій навчально-виховного процесу 

кількість шкіл, забезпечених серверним обладнанням, відсотків 

  

1) забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів серверним обладнанням та відповідним програмним забезпеченням, що відповідають сучасним стандартам 

МОНмолодьспорт 

державний бюджет 

105,12 

  

12,97 

35,41 

30,45 

26,28 

кількість вчителів на один комп'ютер 

19 

29 

26 

23 

21 

19 

2) створення на базі шкільних методичних кабінетів робочих місць для вільного доступу до електронних інформаційних ресурсів 

Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

місцеві бюджети 

76 

20 

18,87 

17,72 

11,93 

7,48 

кількість учнів на один комп'ютер 

21 
  

27 
  

25 
  

24 
  

22 
  

21 
  

3) забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів комп'ютерною технікою 
  

МОНмолодьспорт 
  

державний бюджет 

382,87 

105 

85,73 

58,05 

64,17 

69,92 

інші джерела 

132 

12 

30 

30 

30 

30 

2. Надання загальноосвітнім навчальним закладам швидкісного доступу до Інтернету 

кількість шкіл, які мають широкосмуговий доступ до Інтернету, відсотків 

80 

15 

25 

50 

65 

80 

1) здійснення широкосмугового під'єднання загальноосвітніх навчальних закладів до Інтернету 

- " - 

державний бюджет 

32,2 

3,4 

8,5 

6,8 

8,5 

  

  

  

  

  

  

2) користування широкосмуговим доступом до Інтернету 

Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

місцеві бюджети 

24 

  

1,13 

2,28 

8,07 

12,52 

3. Забезпечення інформаційної безпеки освітніх ресурсів та даних, фільтрації несумісного з навчальним процесом контенту 

кількість шкіл з фільтрацією контенту, відсотків 

70 

  

10 

30 

50 

70 

1) розроблення комплексу заходів щодо використання програмно-технічних засобів, які забезпечують централізовану фільтрацію несумісного з навчально-виховним процесом контенту та мережевої безпеки 

МОНмолодьспорт 

державний бюджет 

0,15 

  

0,15 

  

  

  

періодичність оновлення програмного забезпечення фільтрації та мережевої безпеки (раз на рік) 

  

  

  

  

  

  

2) забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів програмно-технічними засобами фільтрації контенту та мережевої безпеки 

- " - 

- " - 

7,63 

  

0,84 

2,3 

1,97 

2,52 

Разом за розділом II 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

759,97 

142 

153,1 

154,25 

153,4 

157,22 

у тому числі 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

державний бюджет 

527,97 

110 

103,1 

104,25 

103,4 

107,22 

місцеві бюджети 

100 

20 

20 

20 

20 

20 

інші джерела 

132 

12 

30 

30 

30 

30 

III. Створення відкритої мережі освітніх ресурсів 

1. Розвиток та підтримка освітніх порталів МОНмолодьспорту 

обсяг виконаних робіт, відсотків 

100 

  

60 

100 

  

  

1) створення платформи для проведення олімпіад, конференцій, семінарів 

- " - 

державний бюджет 

0,7 

  

0,4 

0,3 

  

  

  

  

  

  

  

  

2) створення платформи функціонування освітніх мережних спільнот учителів 

- " - 

- " - 

0,6 

  

0,4 

0,2 

  

  

  

  

  

  

  

  

3) розроблення платформи для проведення дистанційних моніторингових досліджень учнів та вчителів 

МОНмолодьспорт 

державний бюджет 

0,8 

  

0,5 

0,3 

  

  

2. Створення системи веб-сайтів усіх загальноосвітніх навчальних закладів 

обсяг виконаних робіт з розроблення платформи та моделі керування, відсотків 

100 

  

100 

  

  

  

1) розроблення та впровадження платформи "Шкільний портал" 

- " - 

- " - 

0,4 

  

0,4 

  

  

  

кількість шкіл, в яких впроваджено та експлуатується платформа, відсотків 

80 

  

10 

30 

50 

80 

2) розроблення та впровадження моделі керування та експлуатації шкільного порталу 

- " - 

- " - 

0,2 

  

0,2 

  

  

  

3. Створення сучасних електронних навчальних матеріалів і організація ефективного доступу до них через Інтернет 

рівень забезпечення відкритими освітніми ресурсами, відсотків відповідно до потреби 

300 

20 

40 

60 

80 

100 

1) створення освітніх ресурсів, навчальних посібників, енциклопедій та курсів для кожного навчального предмета інваріантної частини навчальних планів 

- " - 

- " - 

6,6 

  

1,6 

1,8 

1,6 

1,6 

рівень забезпечення конверсованими підручниками, відсотків відповідно до потреби 

300 

20 

40 

60 

80 

100 

2) здійснення конверсії підручників та навчальних матеріалів в електронну форму, створення електронних підручників 

- " - 

- " - 

2,4 

  

0,6 

0,6 

0,6 

0,6 

  

  

  

  

  

  

3) здійснення добору та локалізації вільного програмного забезпечення навчального призначення для підтримки вивчення навчальних предметів 

МОНмолодьспорт 

державний бюджет 

5,6 

  

0,8 

1,6 

3,2 

  

  

  

  

  

  

  

4) створення відкритих тематичних цифрових архівів стандартизованих інформаційних освітніх і методичних ресурсів з навчальних предметів 

- " - 

- " - 

1,8 

  

0,6 

0,6 

0,6 

  

4. Створення системи дистанційної підтримки навчання дітей з особливими потребами та дітей, які перебувають на довготривалому лікуванні 

кількість дітей, залучених до дистанційного навчання, відсотків відповідно до потреби 

87 

16 

32 

49 

67 

87 

1) удосконалення організаційної структури управління процесом дистанційного навчання 

- " - 

- " - 

0,7 

  

0,7 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2) розроблення електронних навчальних ресурсів, навчальних курсів, адаптованих для дітей з особливими потребами, і методик їх використання 

- " - 

- " - 

1,3 

  

0,4 

0,3 

0,6 

  

  

  

  

  

  

  

3) створення цифрового архіву навчальних об'єктів та модулів для використання в системі дистанційного навчання 

- " - 

- " - 

  

  

0,3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4) організація навчання з використанням дистанційних технологій навчання для отримання повноцінної освіти, соціальної адаптації та реабілітації дітей з особливими потребами та дітей, які перебувають на довготривалому лікуванні 

Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

місцеві бюджети 

  

  

  

  

  

  

Разом за розділом III 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

21,4 

  

6,9 

5,7 

6,6 

2,2 

у тому числі 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

державний бюджет 

21,4 

  

6,9 

5,7 

6,6 

2,2 

місцеві бюджети 

  

  

  

  

  

  

IV. Оновлення змісту, форм і методів навчання предмета "Інформатика" 

1. Оновлення змісту, форм і методів навчання предмета "Інформатика" 

кількість розроблених навчальних програм 

10 

  

  

  

1) забезпечення розроблення навчальних програм вивчення предмета "Інформатика" починаючи з 5 класу і пропедевтики вивчення інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій починаючи з 2 класу 

МОНмолодьспорт,
Національна академія педагогічних наук 

державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

рівень забезпечення, відсотків відповідно до потреби 

100 

20 

20 

20 

20 

20 

2) забезпечення створення підручників, навчальних та методичних посібників відповідно до нових програм з навчального предмета "Інформатика" 

- " - 

державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3) забезпечення створення електронних ресурсів та прикладних програм нового зразка для підтримки навчання предмета "Інформатика" за новими навчальними програмами 

МОНмолодьспорт 

державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

V. Підготовка та підвищення рівня кваліфікації вчителів 

1. Створення програм для навчання інформаційно-комунікаційним технологіям педагогічних працівників 

кількість розроблених програм 

50 

50 

  

  

  

  

1) розроблення програм для навчання інформаційно-комунікаційним технологіям педагогічних працівників 

- " - 

- " - 

  

  

  

  

  

  

2. Створення освітнього порталу для безперервного підвищення кваліфікації вчителів у міжкурсовий період 

кількість вчителів, залучених до навчання у міжкурсовий період, відсотків 

100 

30 

20 

20 

30 

  

1) упровадження системи сучасних курсів підвищення кваліфікації вчителів різного рівня (очних та дистанційних) щодо ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі 

Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

місцеві бюджети 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2) упровадження курсів та тренінгів для самостійного підвищення кваліфікації 

- " - 

- " - 

  

  

  

  

  

  

3. Підготовка та підвищення рівня кваліфікації вчителів та інших педагогічних працівників 

кількість вчителів, які володіють компетентністю в інформаційно-
комунікаційних технологіях, відсотків 

100 

50 

100 

  

  

  

1) упровадження системи підвищення кваліфікації та сертифікації з інформаційно-комунікаційних технологій 

Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

місцеві бюджети 

  

  

  

  

  

  

4. Підготовка та підвищення кваліфікації вчителів інформатики 

кількість вчителів, які пройшли навчання на тематичних курсах, відсотків 

100 

30 

60 

90 

100 

  

1) створення системи підвищення кваліфікації вчителів інформатики в міжатестаційний період з використанням дистанційних технологій 

- " - 

- " - 

  

  

  

  

  

  

Усього за Програмою 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

781,37 

142 

160 

159,95 

160 

159,42 

у тому числі 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

державний бюджет 

549,37 

110 

110 

109,95 

110 

109,42 

місцеві бюджети 

100 

20 

20 

20 

20 

20 

інші джерела 

132 

12 

30 

30 

30 

30 

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року

Найменування завдання 

Найменування показників виконання завдань 

Значення за показниками 

усього 

у тому числі за роками 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

1. Удосконалення нормативно-правової бази 

кількість документів 

19 

14 

  

  

2. Забезпечення навчально-виховного процесу засобами інформаційно-комунікаційних технологій 

кількість учнів на один комп'ютер 

21 

27 

25 

24 

22 

21 

3. Підготовка та підвищення кваліфікації вчителів з інформаційно-комунікаційних технологій 

кількість вчителів, які володіють інформаційно-комунікаційними технологіями, відсотків 

100 

50 

100 

  

  

  

____________

Опрос