Идет загрузка документа (159 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Программы пересмотра государственных строительных норм и правил на период до 2015 года

КМ Украины
Постановление КМ, Программа от 13.04.2011 № 471
редакция действует с 19.01.2012

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 13 квітня 2011 р. N 471

Київ

Про затвердження Програми перегляду державних будівельних норм і правил на період до 2015 року

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2011 року N 1390

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Програму перегляду державних будівельних норм і правил на період до 2015 року (далі - Програма), що додається.

2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, до повноважень яких належать питання нормування у будівництві:

забезпечити виконання завдань Програми у межах видатків, передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік;

подавати щороку до 1 лютого Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства інформацію про хід виконання Програми.

(абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. N 1390)

3. Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства подавати щороку до 1 березня Кабінетові Міністрів України інформацію про хід виконання Програми.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. N 1390)

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 70

 

ПРОГРАМА
перегляду державних будівельних норм і правил на період до 2015 року

Мета Програми

Метою Програми є забезпечення розвитку національної системи нормування у будівництві шляхом перегляду державних будівельних норм і правил, за результатами якого вони можуть бути скасовані, внесені зміни до них, розроблені нові будівельні норми і правила.

Основні напрями виконання Програми

Програма виконується за такими напрямами:

удосконалення нормативної бази з питань будівництва, містобудування та архітектури;

забезпечення адаптації державних будівельних норм до нормативної бази Європейського Союзу;

створення механізму міжгалузевої координації та поліпшення планування робіт з нормування у будівництві;

сприяння плановому оновленню діючих державних будівельних норм.

Шляхи виконання Програми

Програму передбачається виконати шляхом:

перегляду державних будівельних норм і правил, прийнятих до набрання чинності Законом України "Про будівельні норми", та внесення змін до них або переведення у статус національних стандартів з урахуванням усталених методів стандартизації;

перевірки державних будівельних норм і правил на відповідність законодавству;

перенесення з будівельних норм положень, які регулюють правовідносини у сфері будівництва та архітектури, до відповідних нормативно-правових актів;

скасування будівельних норм і правил, які втратили актуальність, не використовуються та не відповідають вимогам законодавства;

формування системи базових організацій з науково-технічної діяльності у будівництві.

Заходи з виконання Програми наведено у додатку 1.

Організаційне забезпечення виконання Програми покладається на Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу:

скоротити питому вагу будівельних норм у нормативній базі з питань будівництва;

забезпечити у повному обсязі будівельну галузь сучасною базою будівельних норм з визначенням обов'язкових вимог до будівель та споруд;

гармонізувати державні будівельні норми із стандартами Європейського Союзу;

виготовляти продукцію будівельного призначення на підставі переглянутих норм.

Обсяги та джерела фінансування Програми

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведено у додатку 2.

Фінансування заходів здійснюється у межах бюджетних призначень, передбачених на відповідний рік міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, до повноважень яких належить питання нормування у будівництві.

Обсяги фінансування заходів уточнюються щороку з урахуванням можливостей державного бюджету.

 

ЗАХОДИ
з виконання Програми перегляду державних будівельних норм і правил на період до 2015 року

Найменування заходу 

Відповідальні за виконання 

Строк
виконання, рік 

1. 

Формування системи базових організацій з науково-технічної діяльності у будівництві відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 2010 р. N 589 

Мінрегіон
Міністерство аграрної політики та продовольства
Міненерговугілля
Міністерство інфраструктури
МНС
МВС
Мінприроди
Агентство держмайна
Укравтодор 
Держводагентство
Держрибагентство 

2011 

2. 

Створення центрального фонду будівельних норм 

Мінрегіон 

- " - 

3. 

Проведення комплексного аналізу нормативної бази з питань будівництва 

- " - 

- " - 

4. 

Перегляд нормативних актів щодо розроблення та впровадження будівельних норм 

- " - 

- " - 

5. 

Створення інтернет-порталу для розміщення на ньому бази даних з актуалізованими текстами будівельних норм і надання безоплатного доступу до нього 

- " - 

- " - 

6. 

Розроблення та затвердження перспективних планів робіт з нормування у будівництві 

Міністерство аграрної політики та продовольства
Міненерговугілля
Міністерство інфраструктури
МНС
МВС
Мінприроди
Агентство держмайна
Укравтодор
Держводагентство
Держрибагентство 

2012 

7. 

Перегляд та внесення змін до державних будівельних норм і правил, прийнятих до набрання чинності Законом України "Про будівельні норми", відповідно до переліку: 

  

  

  

СНиП 2.11.06-91 

Склады лесных материалов. Противопожарные нормы проектирования 

Міністерство аграрної політики та продовольства 

2012 - 2015 

  

СНиП 3.05.05-84 

Технологическое оборудование и технологические трубопроводы 

- " - 

- " - 

  

СНиП 3.05.07-85 

Системы автоматизации 

- " - 

- " - 

  

СН 474-75 

Нормы отвода земель для мелиоративных каналов 

- " - 

- " - 

  

ДБН В.2.2-1-95 

Будівлі і споруди для тваринництва 

- " - 

- " - 

  

ДБН В.2.2-2-95 

Теплиці і парники 

- " - 

- " - 

  

ДБН В.2.2-7-98 

Будівлі і споруди для зберігання мінеральних добрив та засобів захисту рослин 

- " - 

- " - 

  

ДБН В.2.2-8-98 

Підприємства, будівлі і споруди по зберіганню та переробці зерна 

- " - 

- " - 

  

ДБН В.2.2-12-2003 

Будівлі і споруди для зберігання та переробки сільськогосподарської продукції 

Міністерство аграрної політики та продовольства 

2012 - 2015 

  

СНиП 2.02.02-85 

Основания гидротехнических сооружений 

Міненерговугілля 

- " - 

  

СНиП 2.11.04-85 

Подземные хранилища нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов 

- " - 

- " - 

  

СНиП 2.04.12-86 

Расчет на прочность стальных трубопроводов 

- " - 

- " - 

  

СНиП 2.05.06-85 

Магистральные трубопроводы 

- " - 

- " - 

  

СНиП 2.05.13-90 

Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов 

- " - 

- " - 

  

СНиП III-42-80 

Магистральные трубопроводы. Правила производства и приемки работ 

- " - 

- " - 

  

СНиП 2.06.04-82*, изд. 1986 года 

Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов) 

- " - 

- " - 

  

СНиП II-58-75 

Электростанции тепловые 

- " - 

- " - 

  

СНиП 3.05.06-85 

Электротехнические устройства 

- " - 

- " - 

  

СН 452-73 

Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов 

- " - 

- " - 

  

СН 459-74 

Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин 

- " - 

- " - 

  

ДБН В.2.5-16-99 

Визначення розмірів земельних ділянок для об'єктів електричних мереж 

- " - 

- " - 

  

СНиП 2.06.14-85 

Защита горных выработок от подземных и поверхностных вод 

- " - 

- " - 

  

СНиП 3.02.03-84 

Подземные горные выработки 

- " - 

- " - 

  

СНиП II-94-80 

Подземные горные выработки 

- " - 

- " - 

  

СН 484-76 

Инструкция по инженерным изысканиям в горных выработках, предназначаемых для размещения объектов народного хозяйства 

Міненерговугілля 

2012 - 2015 

  

СН 522-79 

Инструкция по проектированию, строительству и эксплуатации гидротехнических сооружений на подрабатываемых горными работами территориях 

- " - 

- " - 

  

СНиП 2.06.06-85 

Плотины бетонные и железобетонные 

Міненерговугілля
Держводагентство 

- " - 

  

СНиП 2.06.07-87 

Подпорные стенки, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения 

- " - 

- " - 

  

СНиП 2.06.08-87 

Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений 

- " - 

- " - 

  

СНиП 2.06.09-84 

Туннели гидротехнические 

- " - 

- " - 

  

ДБН А.3.1-9-2000 

Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом захисних споруд цивільної оборони та їх утримання 

МНС 

- " - 

  

ДБН Б.1.1-5-2007 

Перша частина "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на особливий період у містобудівній документації" 

- " - 

- " - 

Друга частина "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний час у містобудівній документації" 

- " - 

- " - 

  

ДБН В.1.1-7-2002 

Пожежна безпека об'єктів будівництва 

МНС 

2012 - 2015 

  

ДБН В.1.2-4:2006 

Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) 

- " - 

- " - 

  

ДБН В.2.2-5-97 

Захисні споруди цивільної оборони 

- " - 

- " - 

  

ДБН В.2.5-13-98 

Пожежна автоматика будинків і споруд 

- " - 

- " - 

  

СНиП 2.01.29-85 

Основные положения по составу проекта полигона по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов 

Агентство держмайна 

- " - 

  

СНиП II-89-80 

Генеральные планы промышленных предприятий 

- " - 

- " - 

  

СНиП 2.02.05-87 

Фундаменты машин с динамическими нагрузками 

- " - 

- " - 

  

СНиП 2.09.03-85 

Сооружения промышленных предприятий 

- " - 

- " - 

  

СНиП 2.11.02-87 

Холодильники 

- " - 

- " - 

  

СНиП III-24-75 

Промышленные печи и кирпичные трубы 

- " - 

- " - 

  

СНиП 2.05.07-91 

Промышленный транспорт 

- " - 

- " - 

  

СНиП 2.04.14-88 

Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов 

- " - 

- " - 

  

СНиП 2.03.04-84 

Бетонные и железобетонные конструкции, предназначенные для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур 

- " - 

- " - 

  

СН 174-75 

Инструкция по проектированию электроснабжения промышленных предприятий 

- " - 

- " - 

  

СН 181-70 

Указания по проектированию цветовой отделки интерьеров производственных зданий промышленных предприятий 

- " - 

- " - 

  

СН 364-67 

Указания по проектированию предприятий (объектов), сооружаемых на базе комплектного импортного оборудования и оборудования, изготовленного по иностранным лицензиям 

Агентство держмайна 

2012 - 2015 

  

СН 437-81 

Инструкция по проектированию технологических трубопроводов из стеклянных труб 

- " - 

- " - 

  

СН 527-80 

Инструкция по проектированию технологических стальных трубопроводов Ру до 10 МПа 

  

- " - 

  

СН 550-82 

Инструкция по проектированию технологических трубопроводов из пластмассовых труб 

- " - 

- " - 

  

СНиП 2.05.08-85 

Аэродромы 

Державіаслужба 

- " - 

  

СНиП 3.06.06-88 

Аэродромы 

- " - 

- " - 

  

СНиП 3.07.02-87 

Гидротехнические морские и речные транспортные сооружения 

Укрморрічінспекція 

- " - 

  

СНиП II-44-78 

Тоннели железнодорожные и автодорожные 

Укрзалізниця 

- " - 

  

СНиП III-38-75 

Железные дороги 

- " - 

- " - 

  

СНиП III-44-77 

Тоннели железнодорожные, автодорожные и гидротехнические. Метрополитены 

- " - 

- " - 

  

СНиП 3.07.01-85 

Гидротехнические сооружения речные 

Укрморрічінспекція 

- " - 

  

СН 457-74 

Нормы отвода земель для аэропортов 

Державіаслужба 

- " - 

  

СН 461-74 

Нормы отвода земель для линии связи 

Державна служба зв'язку 

- " - 

  

СН 468-74 

Нормы отвода земель для железных дорог 

Укрзалізниця 

- " - 

  

ДБН В.2.3-19-2008 

Залізниці колії 1520 мм. Норми проектування 

- " - 

- " - 

  

ДБН В.2.3-4-2007 

Автомобільні дороги. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво 

Укравтодор 

2012 - 2015 

  

ДБН В.2.3-6-2009 

Мости та труби. Обстеження та випробування 

- " - 

- " - 

  

ДБН В.2.3-14:2006 

Мости та труби. Правила проектування 

- " - 

- " - 

  

ДБН В.2.3-16-2007 

Норми відведення земельних ділянок для будівництва (реконструкції) автомобільних доріг 

- " - 

- " - 

  

ДБН В.2.3-20-2008 

Мости та труби. Виконання та приймання робіт 

- " - 

- " - 

  

ДБН В.2.3-22-2009 

Мости та труби. Основні вимоги проектування 

- " - 

- " - 

  

СНиП 2.06.05-84*, изд. 1991 года 

Плотины из грунтовых материалов 

Держводагентство 

- " - 

  

ДБН В.2.4-1-99 

Меліоративні системи та споруди 

- " - 

- " - 

  

СНиП III-39-76 

Трамвайные пути 

Мінрегіон 

- " - 

  

СНиП III-41-76 

Контактные сети электрифицированного транспорта 

- " - 

- " - 

  

СНиП 2.01.14-83 

Определение расчетных гидрологических характеристик 

- " - 

- " - 

  

СНиП 2.04.02-84 

Водоснабжение. Наружные сети и сооружения 

- " - 

- " - 

  

СНиП 2.04.03-85 

Канализация. Наружные сети и сооружения 

- " - 

- " - 

  

СНиП 3.05.03-85 

Тепловые сети 

- " - 

- " - 

  

СНиП 3.05.04-85*, изд. 1990 года 

Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации 

- " - 

- " - 

  

СНиП II-35-76 

Котельные установки 

- " - 

- " - 

  

СНиП III-10-75 

Благоустройство территорий 

- " - 

- " - 

  

СН 322-74 

Указания по производству и приемке работ по строительству в городах и на промышленных предприятиях коллекторных тоннелей, сооружаемых способом щитовой проходки 

Мінрегіон 

2012 - 2015 

  

СН 338-65 

Временные указания по проектированию внутриквартальных инженерных коммуникаций в коллекторах, в технических подпольях и технических коридорах 

- " - 

- " - 

  

СН 456-73 

Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов 

- " - 

- " - 

  

СН 496-77 

Временная инструкция по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод 

- " - 

- " - 

  

СН 531-80 

Инструкция о составе, порядке разработки и утверждения схем теплоснабжения населенных пунктов с суммарной тепловой нагрузкой до 116 МВт (1000 Гкал/ч) 

- " - 

- " - 

  

СН 541-82 

Инструкция по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов 

- " - 

- " - 

  

ДБН Б.2.2-1-2008 

Кладовища, крематорії та колумбарії. Норми проектування 

- " - 

- " - 

  

ДБН В.2.3-5-2001 

Вулиці та дороги населених пунктів 

- " - 

- " - 

  

ДБН В.2.3-18-2007 

Трамвайні та тролейбусні лінії. Загальні вимоги до проектування 

- " - 

- " - 

  

ДБН В.2.4-2-2005 

Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування 

Мінрегіон 

2012 - 2015 

  

ДБН В.2.5-22-2002 

Зовнішні мережі гарячого водопостачання та водяного опалення з використанням труб зі структурованого поліетилену з тепловою ізоляцією зі спіненого поліетилену і захисною гофрованою поліетиленовою оболонкою 

- " - 

- " - 

  

СНиП 2.01.01-82 

Строительная климатология и геофизика 

- " - 

- " - 

  

СНиП II-12-77 

Защита от шума 

- " - 

- " - 

  

СНиП 2.02.03-85 

Свайные фундаменты 

- " - 

- " - 

  

СНиП 3.02.01-87 

Земляные сооружения, основания и фундаменты 

- " - 

- " - 

  

СНиП 2.09.02-85*, изд. 1991 года 

Производственные здания 

- " - 

- " - 

  

СНиП 2.09.04-87 

Административные и бытовые здания 

- " - 

- " - 

  

СНиП 2.11.01-85*, изд. 1991 года 

Складские здания 

- " - 

- " - 

  

СНиП 2.04.01-85 

Внутренний водопровод и канализация зданий 

- " - 

- " - 

  

СНиП 2.04.05-91 

Отопление, вентиляция и кондиционирование 

- " - 

- " - 

  

СНиП 3.05.01-85 

Внутренние санитарно-технические системы 

- " - 

- " - 

  

СНиП 2.03.03-85 

Армоцементные конструкции 

- " - 

- " - 

  

СНиП 2.03.06-85 

Алюминиевые конструкции 

- " - 

- " - 

  

СНиП 2.03.09-85 

Асбестоцементные конструкции 

- " - 

- " - 

  

СНиП 2.03.11-85 

Защита строительных конструкций от коррозии 

Мінрегіон 

2012 - 2015 

  

СНиП 2.03.13-88 

Полы 

- " - 

- " - 

  

СНиП 3.03.01-87 

Несущие и ограждающие конструкции 

- " - 

- " - 

  

СНиП 3.04.01-87 

Изоляционные и отделочные покрытия 

- " - 

- " - 

  

СНиП 3.04.03-85 

Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии 

- " - 

- " - 

  

СНиП II-22-81 

Каменные и армокаменные конструкции 

- " - 

- " - 

  

СНиП II-23-81*, изд. 1990 года 

Стальные конструкции 

- " - 

- " - 

  

СНиП II-25-80 

Деревянные конструкции 

- " - 

- " - 

  

СНиП III-18-75 

Металлические конструкции 

- " - 

- " - 

  

СНиП 3.08.01-85 

Механизация строительного производства. Рельсовые пути башенных кранов 

- " - 

- " - 

  

СН 277-80 

Инструкция по изготовлению изделий из ячеистого бетона 

- " - 

- " - 

  

СН 428-74 

Указания по проектированию, монтажу и эксплуатации конструкций из профильного стекла 

- " - 

- " - 

  

СН 441-72* 

Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений 

- " - 

- " - 

  

СН 462-74 

Нормы отвода земель для сооружений геологоразведочных скважин 

- " - 

- " - 

  

СН 477-75 

Временная инструкция по проектированию стен сооружений и противофильтрационных завес, устраиваемых способом "стена в грунте" 

Мінрегіон 

2012 - 2015 

  

СН 497-77 

Временная инструкция по проектированию, монтажу и эксплуатации воздухоопорных пневматических сооружений 

- " - 

- " - 

  

СН 515-79 

Инструкция по проектированию зданий и сооружений, приспосабливаемых под лечебные учреждения 

- " - 

- " - 

  

СН 528-80 

Перечень единиц физических величин, подлежащих применению в строительстве 

- " - 

- " - 

  

СН 551-82 

Инструкция по проектированию и строительству противофильтрационных устройств из полиэтиленовой пленки для искусственных водоемов 

- " - 

- " - 

  

СНиП 1.04.03-85*, изд. 1991 года 

Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений 

- " - 

- " - 

  

ДБН А.1.1-73-2003 

Положення з виробничого нормування витрат матеріалів у будівництві 

- " - 

- " - 

  

ДБН А 2.1-1-2008 

Інженерні вишукування для будівництва 

- " - 

- " - 

  

ДБН А.2.2-1-2003 

Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд 

- " - 

- " - 

  

ДБН А.2.2-2-96 

Технічний захист інформації. Загальні вимоги до організації проектування і проектної документації для будівництва 

Мінрегіон 

2012 - 2015 

  

ДБН А.2.2-3-2004 

Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва 

- " - 

- " - 

  

ДБН А.2.2-4-2003 

Положення про авторський нагляд за будівництвом будинків і споруд 

- " - 

- " - 

  

ДБН А.2.2-6:2008 

Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження науково-проектної документації для реставрації об'єктів нерухомої культурної спадщини 

- " - 

- " - 

  

ДБН А.2.3-1-99 

Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення 

- " - 

- " - 

  

ДБН А.3.1-7-96 

Виробництво бетонних і залізобетонних виробів 

- " - 

- " - 

  

ДБН А.3.1-8-96 

Проектування підприємств по виробництву залізобетонних виробів 

- " - 

- " - 

  

ДБН А.3.2-2-2009 

Промислова безпека у будівництві. Основні положення 

- " - 

- " - 

  

ДБН Б.1-1-93 

Порядок створення і ведення містобудівних кадастрів населених пунктів 

- " - 

- " - 

  

ДБН Б.1-2-95 

Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження комплексних схем транспорту для міст України 

- " - 

- " - 

  

ДБН Б.1-3-97 

Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів міських населених пунктів 

- " - 

- " - 

  

ДБН Б.1.1-4-2009 

Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обґрунтування 

Мінрегіон 

2012 - 2015 

  

ДБН Б.1.1-6-2007 

Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження схем планування території району 

- " - 

- " - 

  

ДБН Б.1.1-7-2007 

Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження схем планування території сільради 

- " - 

- " - 

  

ДБН Б.1.1-9-2009 

Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів сільських населених пунктів 

- " - 

- " - 

  

ДБН 360-92** 

Планування та забудова міських і сільських поселень 

- " - 

- " - 

  

ДБН Б.2.2-2-2008 

Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження науково-проектної документації щодо визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток архітектури та містобудування 

- " - 

- " - 

  

ДБН Б.2.2-3-2008 

Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження історико-архітектурних опорних планів, спеціальної науково-проектної документації для визначення історичних ареалів населених місць України 

- " - 

- " - 

  

ДБН Б.2.2-4-2008 

Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження проекту розподілу території мікрорайону 

- " - 

- " - 

  

ДБН Б.2.4-1-94 

Планування і забудова сільських поселень 

- " - 

- " - 

  

ДБН Б.2.4-2-94 

Види, склад, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівної документації для сільських поселень 

Мінрегіон 

2012 - 2015 

  

ДБН Б.2.4-3-95 

Генеральні плани сільськогосподарських підприємств 

- " - 

- " - 

  

ДБН Б.2.4-4-97 

Планування та забудова малих сільськогосподарських підприємств та селянських (фермерських) господарств 

- " - 

- " - 

  

ДБН В.1.1-1-94 

Проектування і будівництво цивільних будівель із блоків і каменів пиляних вапняків кримських родовищ в сейсмічних районах 

- " - 

- " - 

  

ДБН В.1.1-3-97 

Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів і обвалів. Основні положення 

- " - 

- " - 

  

ДБН В.1.1-5-2000 

Будинки та споруди на підроблюваних територіях і просідаючих ґрунтах (Частина I. Будинки і споруди на підроблюваних територіях. Частина II. Будинки і споруди на просідаючих ґрунтах) 

- " - 

- " - 

  

ДБН В.1.1-12:2006 

Будівництво у сейсмічних районах України 

- " - 

- " - 

  

ДБН В.1.2-1-95 

Положення про розслідування причин аварій (обвалень) будівель, споруд, їх частин та конструктивних елементів 

- " - 

- " - 

  

ДБН В.1.2-2:2006 

Навантаження і впливи. Норми проектування 

- " - 

- " - 

  

ДБН В.1.2-5:2007 

Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Науково-технічний супровід будівельних об'єктів 

- " - 

- " - 

  

ДБН В.1.2-6-2008 

Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкість 

Мінрегіон 

2012 - 2015 

  

ДБН В.1.2-7-2008 

Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека 

- " - 

- " - 

  

ДБН В.1.2-8-2008 

Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека життя і здоров'я людини та захист навколишнього природного середовища 

- " - 

- " - 

  

ДБН В.1.2-9-2008 

Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека експлуатації 

- " - 

- " - 

  

ДБН В.1.2-10-2008 

Основні вимоги до будівель і споруд. Захист від шуму 

- " - 

- " - 

  

ДБН В.1.2-11-2008 

Основні вимоги до будівель і споруд. Економія енергії 

- " - 

- " - 

  

ДБН В.1.2-12-2008 

Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки 

- " - 

- " - 

  

ДБН В.1.2-14:2008 

Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ 

- " - 

- " - 

  

ДБН В.1.2-15-2009 

Навантаження та впливи. Мости та труби 

- " - 

- " - 

  

ДБН В.1.4-0.01-97 

Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Основні положення 

- " - 

- " - 

  

ДБН В.1.4-0.02-97 

Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Типові документи 

Мінрегіон 

2012 - 2015 

  

ДБН В.1.4-1.01-97 

Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні 

- " - 

- " - 

  

ДБН В.1.4-2.01-97 

Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва 

- " - 

- " - 

  

ДБН В.2.1-10-2009 

Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування 

- " - 

- " - 

  

ДБН 363-92 

Житлові будинки для осіб похилого віку сільської місцевості України 

- " - 

- " - 

  

ДБН В.2.2-3-97 

Будинки та споруди навчальних закладів 

- " - 

- " - 

  

ДБН В.2.2-4-97 

Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів 

- " - 

- " - 

  

ДБН В.2.2-10-2001 

Заклади охорони здоров'я 

- " - 

- " - 

  

ДБН В.2.2-11-2002 

Підприємства побутового обслуговування. Основні положення 

- " - 

- " - 

  

ДБН В.2.2-13-2003 

Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди 

- " - 

- " - 

  

ДБН В.2.2-14-2003 

Приміщення для зберігання секретних документів та роботи з ними 

- " - 

- " - 

  

ДБН В.2.2-15-2005 

Житлові будинки. Основні положення 

- " - 

- " - 

  

ДБН В.2.2-16-2005 

Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади 

- " - 

- " - 

  

ДБН В.2.2-17:2006 

Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення 

Мінрегіон 

2012 - 2015 

  

ДБН В.2.2-18:2006 

Заклади соціального захисту населення 

- " - 

- " - 

  

ДБН В.2.2-20:2008 

Готелі 

- " - 

- " - 

  

ДБН В.2.2-23-2009 

Підприємства торгівлі 

- " - 

- " - 

  

ДБН В.2.2-24-2009 

Проектування висотних житлових і громадських будинків 

- " - 

- " - 

  

ДБН В.2.3-7-2003 

Метрополітени 

- " - 

- " - 

  

ДБН В.2.3-15-2007 

Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів 

- " - 

- " - 

  

ДБН В.2.5-20-2001 

Газопостачання 

- " - 

- " - 

  

ДБН В.2.5-24-2003 

Електрична кабельна система опалення 

- " - 

- " - 

  

ДБН В.2.5-27-2006 

Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд 

- " - 

- " - 

  

ДБН В.2.5-28:2006 

Природне і штучне освітлення 

- " - 

- " - 

  

ДБН 298-92 

Проектирование и выполнение изоляции наружных стыков крупнопанельных зданий 

- " - 

- " - 

  

ДБН 338-92 

Проектування, улаштування та експлуатація індустріальних безрулонних дахів житлових та громадських будинків 

- " - 

- " - 

  

ДБН В.2.6-6-95 

Проектування, будівництво та експлуатація будинків системи "ПЛАСТБАУ" 

- " - 

- " - 

  

ДБН В.2.6-14-97 

Покриття будинків і споруд 

- " - 

- " - 

  

ДБН В.2.6-22-2001 

Улаштування покриттів із застосуванням сухих будівельних сумішей 

Мінрегіон 

2012 - 2015 

  

ДБН В.2.6-31:2006 

Теплова ізоляція будівель 

- " - 

- " - 

  

ДБН В.2.6-33:2008 

Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації 

- " - 

- " - 

  

ДБН В.2.7-31-95 

Порядок визначення запасів родовищ піску та гравію 

- " - 

- " - 

  

ДБН В.2.7-63-97 

Застосування в будівництві і будіндустрії гранульованих шлаків і шлакопемзових відсівів феросплавного виробництва 

- " - 

- " - 

  

ДБН В.2.8-1-95 

Вимоги до розроблення засобів механізації в будівництві і оцінка їх технічного рівня. Основні положення 

- " - 

- " - 

  

ДБН В.2.8-2-95 

Будівельні машини, обладнання і механізований інструмент. Види випробувань. Порядок їх здійснення 

- " - 

- " - 

  

ДБН В.2.8-3-95 

Технічна експлуатація будівельних машин 

- " - 

- " - 

  

ДБН В.2.8-4-96 

Система технічного обслуговування та ремонту будівельних машин. Загальні вимоги 

- " - 

- " - 

  

ДБН В.2.8-5-96 

Технічні параметри засобів механізації, що підлягають контролю при сертифікаційних випробуваннях 

- " - 

- " - 

  

ДБН В.2.8-6-96 

Технічне обслуговування та ремонт кранів самохідних стрілових 

- " - 

- " - 

  

ДБН В.2.8-7-96 

Система технічного обслуговування та ремонту будівельних машин. Порядок атестації ремонтного виробництва 

Мінрегіон

2012 - 2015 

  

ДБН В.2.8-9-98 

Експлуатація будівельних машин. Загальні вимоги 

- " - 

- " - 

  

ДБН В.2.8-11-99 

Технічні вимоги до ремонту типових пошкоджень металоконструкцій вантажопідіймальних кранів 

- " - 

- " - 

  

ДБН В.2.8-12-2000 

Типові норми витрат пального і змащувальних матеріалів для експлуатації техніки в будівництві 

- " - 

- " - 

  

ДБН В.2.8-13-2000 

Технічне діагностування гідроприводу будівельних машин 

- " - 

- " - 

  

ДБН В.2.8-14-2000 

Правила зберігання будівельних машин 

- " - 

- " - 

  

ДБН В.3.1-1-2002 

Ремонт і підсилення несучих і огороджувальних будівельних конструкцій та основ промислових будинків і споруд 

- " - 

- " - 

  

ДБН 362-92 

Оцінка технічного стану сталевих конструкцій виробничих будинків і споруд, що експлуатуються 

- " - 

- " - 

  

ДБН В.3.2-1-2004 

Реставраційні, консерваційні та ремонтні роботи на пам'ятках культурної спадщини 

- " - 

- " - 

  

ДБН В.3.2-2-2009 

Житлові будинки. Реконструкція та капітальний ремонт 

- " - 

- " - 

  

ДБН Г.1-3-95 

Типові норми витрат молотого шлаку і лужного компонента для виготовлення шлаколужних бетонів, збірних і монолітних бетонних і залізобетонних конструкційних виробів 

- " - 

- " - 

  

ДБН Г.1-4-95 

Правила перевезення, складування та зберігання матеріалів, виробів, конструкцій і устаткування в будівництві 

- " - 

- " - 

  

ДБН Г.1-5-96 

Нормативна база оснащення будівельних організацій (бригад) засобами механізації, інструментом та інвентарем 

Мінрегіон

2012 - 2015 

  

ДБН Г.1-6-96 

Тимчасові норми для розрахунку витрати теплової енергії при тепловій обробці бетонних та залізобетонних виробів 

- " - 

- " - 

  

ДБН Г.1-7-97 

Тимчасові норми для розрахунку витрат теплової та електричної енергії при виробництві цегли та каменів керамічних 

- " - 

- " - 

  

ДБН Г.1-8-2000 

Норми розрахунку витрат палива, теплової та електричної енергії при виробництві вапна, цегли і каменів силікатних 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.1.1-1-2000 

Правила визначення вартості будівництва 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.1.1-2-99 

Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.1.1-3-99 

Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.1.1-4-2000 

Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.1.1-5-2001 

Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на реставраційно-відновлювальні роботи 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.1.1-6-2000 

Указания по применению ресурсных элементных сметных норм на пусконаладочные работы 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.1.1-7-2000 

Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.2-1-99 

Збірник 1. Земляні роботи 

Мінрегіон 

2012 - 2015 

  

ДБН Д.2.2-2-99 

Збірник 2. Гірничорозкривні роботи 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.2-3-99 

Збірник 3. Буропідривні роботи 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.2-4-99 

Збірник 4. Свердловини 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.2-5-99 

Збірник 5. Пальові роботи. Опускні колодязі. Закріплення ґрунтів 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.2-6-99 

Збірник 6. Бетонні та залізобетонні конструкції монолітні 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.2-7-99 

Збірник 7. Бетонні та залізобетонні конструкції збірні 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.2-8-99 

Збірник 8. Конструкції з цегли та блоків 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.2-9-99 

Збірник 9. Металеві конструкції 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.2-10-99 

Збірник 10. Дерев'яні конструкції 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.2-11-99 

Збірник 11. Підлоги 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.2-12-99 

Збірник 12. Покрівля 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.2-13-99 

Збірник 13. Захист будівельних конструкцій та устаткування від корозії 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.2-14-99 

Збірник 14. Конструкції в сільському будівництві 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.2-15-99 

Збірник 15. Оздоблювальні роботи 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.2-16-99 

Збірник 16. Трубопроводи внутрішні 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.2-17-99 

Збірник 17. Водопровід і каналізація - внутрішнє обладнання 

Мінрегіон 

2012 - 2015 

  

ДБН Д.2.2-18-99 

Збірник 18. Опалювання - внутрішнє обладнання 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.2-19-99 

Збірник 19. Газопостачання - внутрішнє обладнання 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.2-20-99 

Збірник 20. Вентиляція та кондиціонування повітря 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.2-21-99 

Збірник 21. Електроосвітлення будівель 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.2-22-99 

Збірник 22. Водопровід - зовнішні мережі 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.2-23-99 

Збірник 23. Каналізація - зовнішні мережі 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.2-24-99 

Збірник 24. Теплопостачання та газопроводи - зовнішні мережі 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.2-25-99 

Збірник 25. Магістральні та промислові трубопроводи газо- та нафтопродуктів 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.2-26-99 

Збірник 26. Теплоізоляційні роботи 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.2-27-99 

Збірник 27. Автомобільні дороги 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.2-28-99 

Збірник 28. Залізниці 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.2-29-99 

Збірник 29. Тунелі та метрополітени 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.2-30-99 

Збірник 30. Мости і труби 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.2-31-99 

Збірник 31. Аеродроми 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.2-32-99 

Збірник 32. Трамвайні колії 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.2-33-99 

Збірник 33. Лінії електропередачі 

Мінрегіон 

2012 - 2015 

  

ДБН Д.2.2-34-99 

Збірник 34. Споруди зв'язку, радіомовлення і телебачення 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.2-36-99 

Збірник 36. Земляні конструкції гідротехнічних споруд 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.2-37-99 

Збірник 37. Бетонні та залізобетонні конструкції гідротехнічних споруд 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.2-38-99 

Збірник 38. Кам'яні конструкції гідротехнічних споруд 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.2-39-99 

Збірник 39. Металеві конструкції гідротехнічних споруд 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.2-40-99 

Збірник 40. Дерев'яні конструкції гідротехнічних споруд 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.2-41-99 

Збірник 41. Гідроізоляційні роботи гідротехнічних споруд 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.2-42-99 

Збірник 42. Берегоукріплювальні роботи 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.2-43-99 

Збірник 43. Судновозні колії стапелів та сліпів 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.2-44-99 

Збірник 44. Підводно-будівельні (водолазні) роботи 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.2-45-99 

Збірник 45. Промислові печі і труби 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.2-46-99 

Збірник 46. Роботи при реконструкції будівель та споруд 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.2-47-99 

Збірник 47. Озеленення. Захист лісонасадження. Багатолітні плодові насадження 

Мінрегіон 

2012 - 2015 

  

ДБН Д.2.3-1-99 

Збірник 1. Металообробне устаткування 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.3-2-99 

Збірник 2. Деревообробне устаткування 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.3-3-99 

Збірник 3. Підйомно-транспортне устаткування 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.3-4-99 

Збірник 4. Дробильно-розмельне, збагачувальне та агломераційне устаткування 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.3-5-99 

Збірник 5. Вагове устаткування 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.3-6-99 

Збірник 6. Теплосилове устаткування 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.3-7-99 

Збірник 7. Компресорні установки, насоси і вентилятори 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.3-8-99 

Збірник 8. Електротехнічні установки 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.3-9-99 

Збірник 9. Електричні печі 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.3-10-99 

Збірник 10. Устаткування зв'язку 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.3-11-99 

Збірник 11. Прилади, засоби автоматизації та обчислювальної техніки 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.3-12-99 

Збірник 12. Технологічні трубопроводи 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.3-13-99 

Збірник 13. Устаткування атомних електричних станцій 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.3-14-99 

Збірник 14. Устаткування прокатних виробництв 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.3-15-99 

Збірник 15. Устаткування для очищення газів 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.3-16-99 

Збірник 16. Устаткування підприємств чорної металургії 

Мінрегіон 

2012 - 2015 

  

ДБН Д.2.3-17-99 

Збірник 17. Устаткування підприємств кольорової металургії 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.3-18-99 

Збірник 18. Устаткування підприємств хімічної та нафтопереробної промисловості 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.3-19-99 

Збірник 19. Устаткування підприємств вугільної та торф'яної промисловості 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.3-20-99 

Збірник 20. Устаткування сигналізації, централізації та блокування на залізничному транспорті 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.3-21-99 

Збірник 21. Устаткування метрополітенів і тунелів 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.3-22-99 

Збірник 22. Устаткування гідроелектричних станцій та гідротехнічних споруд 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.3-23-99 

Збірник 23. Устаткування підприємств електротехнічної промисловості 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.3-24-99 

Збірник 24. Устаткування підприємств промисловості будівельних матеріалів 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.3-25-99 

Збірник 25. Устаткування підприємств целюлозно-паперової промисловості 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.3-26-99 

Збірник 26. Устаткування підприємств текстильної промисловості 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.3-27-99 

Збірник 27. Устаткування підприємств поліграфічної промисловості 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.3-28-99 

Збірник 28. Устаткування підприємств харчової промисловості 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.3-29-99 

Збірник 29. Устаткування театрально-видовищних підприємств 

Мінрегіон 

2012 - 2015 

  

ДБН Д.2.3-30-99 

Збірник 30. Устаткування зерносховищ і підприємств з переробки зерна 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.3-31-99 

Збірник 31. Устаткування підприємств кінематографії 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.3-32-99 

Збірник 32. Устаткування підприємств електричної промисловості і промисловості засобів зв'язку 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.3-33-99 

Збірник 33. Устаткування підприємств легкої промисловості 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.3-34-99 

Збірник 34. Устаткування установ охорони здоров'я і підприємств медичної промисловості 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.3-35-99 

Збірник 35. Устаткування сільськогосподарських виробництв 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.3-36-99 

Збірник 36. Устаткування підприємств побутового обслуговування і комунального господарства 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.3-37-99 

Збірник 37. Контроль якості зварних з'єднань 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.3-38-99 

Збірник 38. Устаткування загального призначення 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.3-39-99 

Збірник 39. Монтаж електроустаткування і підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів і приладів низьковольтних комплектних пристроїв 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.4-1-2000 

Збірник 1. Земляні роботи 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.4-2-2000 

Збірник 2. Фундаменти 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.4-3-2000 

Збірник 3. Стіни 

Мінрегіон 

2012 - 2015 

  

ДБН Д.2.4-4-2000 

Збірник 4. Перекриття 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.4-5-2000 

Збірник 5. Перегородки 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.4-6-2000 

Збірник 6. Прорізи 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.4-7-2000 

Збірник 7. Підлоги 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.4-8-2000 

Збірник 8. Дахи, покрівлі 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.4-9-2000 

Збірник 9. Сходи, ґанки 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.4-10-2000 

Збірник 10. Пічні роботи 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.4-11-2000 

Збірник 11. Штукатурні роботи 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.4-12-2000 

Збірник 12. Малярні роботи 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.4-13-2000 

Збірник 13. Склярські, шпалерні та облицьовувальні роботи 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.4-14-2000 

Збірник 14. Ліпні роботи 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.4-15-2000 

Збірник 15. Внутрішні санітарно-технічні роботи 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.4-16-2000 

Збірник 16. Зовнішні інженерні мережі 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.4-17-2000 

Збірник 17. Електромонтажні роботи 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.4-18-2000 

Збірник 18. Благоустрій 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.4-19-2000 

Збірник 19. Ізоляційні роботи 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.4-20-2000 

Збірник 20. Інші ремонтно-будівельні роботи 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.5-1-2001 

Збірник 1. Археологічні та земляні роботи в зоні пам'ятника історії і культури 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.5-2-2001 

Збірник 2. Реставрація і відтворення фундаментів і конструкцій із бутового каменю 

Мінрегіон 

2012 - 2015 

  

ДБН Д.2.5-3-2001 

Збірник 3. Реставрація і відтворення цегляних кладок 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.5-4-2001 

Збірник 4. Реставрація і відтворення конструкцій і декору з природного каменю 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.5-5-2001 

Збірник 5. Реставрація і відтворення дерев'яних конструкцій і деталей 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.5-6-2001 

Збірник 6. Реставрація і відтворення покрівель 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.5-7-2001 

Збірник 7. Реставрація і відтворення металевих конструкцій і декоративних елементів 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.5-8-2001 

Збірник 8. Реставрація і відтворення штукатурної обробки 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.5-9-2001 

Збірник 9. Реставрація і відтворення облицювань штучним мармуром 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.5-10-2001 

Збірник 10. Реставрація і відтворення фарбувань фасадів і інтер'єрів 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.5-11-2001 

Збірник 11. Реставрація керамічних кахлів 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.5-12-2001 

Збірник 12. Реставрація і відтворення архітектурно-ліпного декору 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.5-13-2001 

Збірник 13. Реставрація і відтворення різьблення по дереву 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.5-14-2001 

Збірник 14. Реставрація і відтворення меблів із цінних порід дерева 

Мінрегіон 

2012 - 2015 

  

ДБН Д.2.5-15-2001 

Збірник 15. Реставрація і відтворення паркетних підлог 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.5-16-2001 

Збірник 16. Відтворення виробів художнього лиття з кольорових металів 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.5-17-2001 

Збірник 17. Карбувальні, вибивні, давильні роботи 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.5-18-2001 

Збірник 18. Реставрація і відтворення інкрустованої поверхні 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.5-19-2001 

Збірник 19. Реставрація і відтворення оббивки меблів і шпалерних декоративних елементів 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.5-20-2001 

Збірник 20. Реставрація і відтворення позолоти 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.5-21-2001 

Збірник 21. Різні роботи 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.5-22-2001 

Збірник 22. Реставрація і відтворення віконних і дверних наборів із чорного і кольорового металів 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.5-23-2001 

Збірник 23. Реставрація і відтворення тканин і шпалер 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.5-24-2001 

Збірник 24. Художня обробка металевих виробів гальванічним способом 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.5-25-2001 

Збірник 25. Реставрація і відтворення освітлювальних приладів 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.6-1-2000 

Сборник 1. Электротехнические устройства 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.6-2-2000 

Сборник 2. Автоматизированные системы управления 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.6-3-2000 

Сборник 3. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха 

Мінрегіон 

2012 - 2015 

  

ДБН Д.2.6-4-2000 

Сборник 4. Подъемно-транспортное оборудование 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.6-5-2000 

Сборник 5. Металлообрабатывающее оборудование 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.6-6-2000 

Сборник 6. Холодильные и компрессорные установки 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.6-7-2000 

Сборник 7. Теплоэнергетическое оборудование 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.6-8-2000 

Сборник 8. Деревообрабатывающее оборудование 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.6-9-2000 

Сборник 9. Сооружения водоснабжения и канализации 

- " - 

- " - 

  

ДБН Д.2.7-2000 

Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів 

- " - 

- " - 

  

ДБН В.2.2.-9-2009 

Громадські будинки та споруди. Основні положення (у частині вимог до тимчасових споруд та малих архітектурних форм) 

- " - 

- " - 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. N 1390)

 

ПРОГНОЗНІ ОБСЯГИ
та джерела фінансування Програми

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, установи 

Обсяг фінансування за роками, тис. гривень 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

Міністерство будівництва та житлово-комунального господарства 

742,5 

3382,5 

8745 

8415 

3300 

Міністерство аграрної політики та продовольства 

  

330 

  

165 

247,5 

Міненерговугілля 

  

1650 

  

  

82,5 

МНС 

  

  

82,5 

412,5 

  

Державіаслужба 

  

247,5 

  

  

  

Укрморрічінспекція 

  

165 

  

  

  

Державна служба зв'язку 

  

82,5 

  

  

  

Агентство держмайна 

  

1237,5 

  

  

  

Укравтодор 

  

  

165 

165 

165 

Держводагентство 

  

82,5 

  

82,5 

  

Укрзалізниця 

  

330 

82,5 

  

  

Усього 

742,5 

7507,5 

9075 

9240 

3795 

____________

Опрос