Идет загрузка документа (356 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы выполнения подготовительных и строительных работ

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок, Перечень от 13.04.2011 № 466
редакция действует с 06.04.2021

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 13 квітня 2011 р. N 466

Київ

Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 7 вересня 2011 року N 949
,
 від 18 січня 2012 року N 43
,
 від 27 лютого 2012 року N 148
,
 від 11 липня 2012 року N 653
,
 від 30 жовтня 2013 року N 918
,
від 26 серпня 2015 року N 747
,
від 21 жовтня 2015 року N 879
,
від 16 грудня 2016 року N 1060
,
від 7 червня 2017 року N 404
,
від 25 квітня 2018 року N 327
,
від 23 січня 2019 року N 128
,
від 27 березня 2019 року N 367
,
від 13 березня 2020 року N 218
,
від 1 липня 2020 року N 559
,
від 29 березня 2021 року N 303

Додатково див. оголошення
("Офіційний вісник України", N 75, 7 жовтня 2011 р.)
,
 постанову Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 24 листопада 2011 року

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок виконання підготовчих та будівельних робіт;

(абзац другий пункту 1 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 26.08.2015 р. N 747)

Абзац третій пункту 1 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 26.08.2015 р. N 747)

перелік об'єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта.

(абзац четвертий пункту 1 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 р. N 404)

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 70

 

ПОРЯДОК
виконання підготовчих та будівельних робіт

(У тексті Порядку слова "через електрону систему здійснення декларативних та дозвільних процедур у будівництві" замінено словами "через електронний кабінет" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 року N 367)

(У тексті Порядку слово "Держархбудінспекція" у всіх відмінках замінено словом "Держсервісбуд" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2020 року N 218)

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм набуття права на виконання підготовчих та будівельних робіт.

Під час дії експериментального проекту щодо запровадження першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва набуття права на виконання підготовчих та будівельних робіт здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених Порядком ведення першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва під час реалізації експериментального проекту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 2020 р. N 559.

(пункт 1 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 01.07.2020 р. N 559)

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку:

будівельні роботи - роботи з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту;

(абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 р. N 404,
від 25.04.2018 р. N 327)

абзац третій пункту 2 виключено

(абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 р. N 404
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 27.03.2019 р. N 367
,
виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.03.2020 р. N 218)

підготовчі роботи - роботи з підготовки земельної ділянки, влаштування огородження будівельного майданчика та знесення будівель і споруд, порушення елементів благоустрою в межах відведеної земельної ділянки, вишукувальні роботи, роботи із спорудження тимчасових виробничих та побутових споруд, необхідних для організації і обслуговування будівництва, улаштування під'їзних шляхів, складування будівельних матеріалів, підведення тимчасових інженерних мереж, а також з винесення інженерних мереж та видалення зелених насаджень;

Абзац п'ятий пункту 2 виключено

(абзац п'ятий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 р. N 879
,
виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 р. N 404)

реєстрація - внесення даних до єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів (далі - реєстр). Під час дії експериментального проекту щодо запровадження першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва функції реєстру покладаються на Реєстр будівельної діяльності першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

(абзац шостий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 01.07.2020 р. N 559)

Виконання функцій електронного кабінету, передбачених цим Порядком, забезпечує електронний кабінет користувача Єдиного державного веб-порталу електронних послуг "Портал Дія", який інтегровано з першою чергою Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.03.2020 р. N 218
,
абзац сьомий пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 01.07.2020 р. N 559)

Абзац восьмий пункту 2 виключено

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.03.2020 р. N 218
,
абзац восьмий пункту 2 виключено згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 01.07.2020 р. N 559)

3. Надання (отримання), відмова у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, здійснюється органами державного архітектурно-будівельного контролю, визначеними статтею 7 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності".

(абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 р. N 404)

Дія цього Порядку не поширюється на виконання будівельних робіт з монтажу технічних засобів телекомунікацій та антенних споруд зв'язку для кріплення антенно-фідерних пристроїв на будівлях, спорудах, у вбудовано-прибудованих приміщеннях, у/на приміщеннях контейнерного типу, а також на існуючих наземних щоглах з відтяжками та на баштах.

(пункт 3 доповнено новим абзацом другим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2016 р. N 1060)

Можливість монтажу зазначених технічних засобів телекомунікацій та антенних споруд зв'язку для кріплення антенно-фідерних пристроїв визначається за результатами проведеної оцінки технічного стану та вимог законодавства з питань охорони культурної спадщини.

(пункт 3 доповнено новим абзацом третім згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2016 р. N 1060,
у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим)

У разі коли об'єктом будівництва є комплекс (будова), до складу якого входять об'єкти з різними класами наслідків (відповідальності), а також комплекс (будова), до складу якого входять об'єкти з одним класом наслідків (відповідальності), що за сукупними показниками перевищують рівень, встановлений для об'єктів з відповідним класом наслідків (відповідальності), право на виконання будівельних робіт виникає після отримання документа, що дає право на виконання будівельних робіт, згідно з цим Порядком як для об'єкта з вищим класом наслідків (відповідальності).

(пункт 3 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 р. N 404,
 у зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим)

Повноваження Держсервісбуду здійснюються її апаратом. При цьому отримання повідомлень про початок виконання будівельних робіт щодо об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1), які розміщено на території кількох адміністративно-територіальних одиниць та вплив (відповідно до проектної документації) від діяльності яких після прийняття в експлуатацію буде поширюватися на дві і більше адміністративно-територіальні одиниці, здійснюється апаратом Держсервісбуду, а щодо інших об'єктів - її територіальними органами за місцезнаходженням таких об'єктів.

(абзац п'ятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 р. N 404)

(пункт 3 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 21.10.2015 р. N 879)

4. Підготовчі роботи, визначені будівельними нормами, стандартами і правилами, можуть виконуватися замовником після набуття права на земельну ділянку відповідного цільового призначення та подання повідомлення про початок виконання підготовчих робіт до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю.

Виконання підготовчих робіт може здійснюватися на підставі повідомлення про початок виконання будівельних робіт або дозволу на виконання будівельних робіт (далі - дозвіл).

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 р. N 879
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 07.06.2017 р. N 404)

41. Документи, що надають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, подаються замовником (його уповноваженою особою) до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю через центр надання адміністративних послуг або через електронний кабінет шляхом подання засобами програмного забезпечення Єдиного державного веб-порталу електронних послуг або заповнюються та надсилаються рекомендованим листом з описом вкладення до центру надання адміністративних послуг.

Адміністратор центру надання адміністративних послуг вносить відомості, необхідні для отримання адміністративних послуг у сфері будівництва, до Порталу електронної системи засобами програмного забезпечення Єдиного державного веб-порталу електронних послуг.

(Порядок доповнено пунктом 41 згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2020 р. N 218)

5. Будівельні роботи можуть виконуватися замовником після отримання документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або договору суперфіцію та:

подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт - щодо об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1) та об'єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта;

видачі замовнику дозволу на виконання будівельних робіт - щодо об'єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками або підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля".

(абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.01.2019 р. N 128)

(пункт 5 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 07.06.2017 р. N 404)

6. Документи, що надають право на виконання підготовчих робіт, діють до моменту отримання права на виконання будівельних робіт. Документи, що надають право на виконання будівельних робіт, є чинними до завершення будівництва.

7. Реконструкція, реставрація або капітальний ремонт об'єктів будівництва без зміни зовнішніх геометричних розмірів їхніх фундаментів у плані, реконструкція або капітальний ремонт автомобільних доріг, залізничних колій, ліній електропередачі, зв'язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій у межах земель їх розміщення, а також комплексна реконструкція кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду і нове будівництво об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури відповідно до містобудівної документації на замовлення органів державної влади чи органів місцевого самоврядування на відповідних землях державної чи комунальної власності можуть здійснюватися за відсутності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою.

8. Контроль за виконанням підготовчих та будівельних робіт здійснюється відповідними органами державного архітектурно-будівельного контролю.

9. Дані щодо надання (отримання), відмови у видачі чи анулювання (скасування), внесення змін до документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт (крім документів, визначених абзацом третім пункту 13 цього Порядку), вносяться Держсервісбудом до реєстру на підставі інформації, поданої відповідними органами державного архітектурно-будівельного контролю, автоматично за допомогою програмних засобів ведення реєстру в день її надходження.

(пункт 9 у редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 21.10.2015 р. N 879
,
від 07.06.2017 р. N 404
,
від 27.03.2019 р. N 367)

10. Видача дозволу здійснюється шляхом внесення даних до реєстру з дотриманням вимог Законів України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та "Про адміністративні послуги".

(пункт 10 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 21.10.2015 р. N 879
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 р. N 404)

11. Замовник несе відповідальність за повноту та достовірність даних, зазначених у поданому ним повідомленні, за виконання будівельних робіт без подання повідомлення та за порушення вимог, визначених цим Порядком, відповідно до Закону України "Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності" та Кодексу України про адміністративні правопорушення.

(пункт 11 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 р. N 404)

12. Інформація про документ, що дає право на виконання підготовчих та будівельних робіт (реєстраційний номер, дата видачі, найменування органу державного архітектурно-будівельного контролю, який здійснив дії щодо внесення даних до реєстру і здійснює контроль за будівництвом об'єкта), відомості про найменування, клас наслідків (відповідальності) об'єкта, здійснення оцінки впливу на довкілля для об'єктів, що підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля", зображення об'єкта та його основні техніко-економічні показники, замовника, проектувальника, підрядників, осіб, відповідальних за здійснення авторського і технічного нагляду, відповідальних виконавців робіт з урахуванням внесених змін розміщуються на стенді завдовжки не менше ніж 1,5 метра і завширшки не менше ніж 1 метр, що встановлюється на будівельному майданчику в доступному для огляду місці (за винятком індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них).

(пункт 12 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 р. N 404,
від 23.01.2019 р. N 128)

Повідомлення про початок виконання підготовчих або будівельних робіт

13. Повідомлення про початок виконання підготовчих робіт, повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об'єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта, та повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1) (далі - повідомлення), повідомлення про зміну даних у зазначених повідомленнях за формою згідно з додатками 1, 2 і 21 до цього Порядку подається замовником (його уповноваженою особою) до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю через центр надання адміністративних послуг або через електронний кабінет шляхом подання засобами програмного забезпечення Єдиного державного веб-порталу електронних послуг або заповнюється та надсилається рекомендованим листом з описом вкладення до центру надання адміністративних послуг.

(абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 р. N 879,
у редакції
постанов Кабінету
 Міністрів України від 07.06.2017 р. N 404
,
від 13.03.2020 р. N 218)

Орган державного архітектурно-будівельного контролю протягом п'яти робочих днів з дня надходження повідомлення забезпечує внесення інформації, зазначеної у повідомленні, до реєстру згідно з цим Порядком. У випадках, встановлених у Порядку ведення першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва під час реалізації експериментального проекту, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 2020 р. N 559, у разі подання повідомлення через електронний кабінет внесення до реєстру інформації, зазначеної у повідомленні, здійснюється в день його надходження автоматично за допомогою програмних засобів ведення реєстру.

(пункт 13 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 р. N 367
,
абзац другий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 01.07.2020 р. N 559)

14. У разі зміни генерального підрядника чи підрядника (якщо підготовчі або будівельні роботи здійснюються без залучення субпідрядників), у разі зміни/присвоєння адреси об'єкта будівництва під час реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об'єктам будівництва та об'єктам нерухомого майна замовник (його уповноважена особа) повідомляє органу державного архітектурно-будівельного контролю про такі зміни письмово в паперовій або електронній формі через електронний кабінет.

(пункт 14 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 р. N 879,
від 07.06.2017 р. N 404,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 27.03.2019 р. N 367)

15. У разі виявлення органом державного архітектурно-будівельного контролю недостовірних даних, наведених у надісланому повідомленні, які не є підставою вважати об'єкт самочинним будівництвом відповідно до статті 391 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", орган державного архітектурно-будівельного контролю письмово в паперовій або електронній формі через електронний кабінет повідомляє замовникові протягом одного робочого дня з дня такого виявлення.

(абзац перший пункту 15 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 р. N 404,
від 27.03.2019 р. N 367)

Замовник (його уповноважена особа) зобов'язаний протягом трьох робочих днів з дня самостійного виявлення технічної помилки (описки, друкарської, граматичної, арифметичної помилки) у поданому повідомленні про початок виконання підготовчих робіт чи повідомленні про початок виконання будівельних робіт або отримання відомостей про виявлення недостовірних даних подати виправлені (достовірні) дані щодо інформації, яка потребує змін, для внесення їх до реєстру шляхом подання до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю через центр надання адміністративних послуг чи через електронний кабінет шляхом подання засобами програмного забезпечення Єдиного державного веб-порталу електронних послуг або рекомендованим листом з описом вкладення до центру надання адміністративних послуг заяви за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку та повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт чи повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт за формою згідно з додатками 1, 2 і 21 до цього Порядку в одному примірнику.

(абзац другий пункту 15 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 р. N 879
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 р. N 404
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 13.03.2020 р. N 218)

Орган державного архітектурно-будівельного контролю забезпечує внесення інформації, зазначеної у повідомленні про зміну даних у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт чи повідомленні про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт, до реєстру згідно з цим Порядком.

(абзац третій пункту 15 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 р. N 879)

Відомості щодо внесення даних, зазначених у повідомленні, в якому виявлено технічну помилку або недостовірні дані, підлягають виключенню з реєстру в установленому порядку.

До замовника, який самостійно виявив допущену технічну помилку і в передбаченому цим пунктом порядку подав відповідну заяву, штрафні санкції за раніше подане з помилками повідомлення або виявлені в ньому недостовірні дані не застосовуються.

У разі виявлення відповідним органом державного архітектурно-будівельного контролю факту подання наведених у надісланому повідомленні недостовірних даних, які є підставою вважати об'єкт самочинним будівництвом, зокрема якщо він збудований або будується на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, або без відповідного документа, який дає право виконувати будівельні роботи, чи без належно затвердженого проекту або будівельного паспорта, а також у разі скасування містобудівних умов та обмежень, право на початок виконання підготовчих або будівельних робіт, набуте на підставі поданого повідомлення, підлягає скасуванню відповідним органом державного архітектурно-будівельного контролю.

Право на початок виконання підготовчих або будівельних робіт, набуте на підставі поданого повідомлення, також може бути скасовано відповідним органом державного архітектурно-будівельного контролю у разі:

подання замовником заяви про скасування повідомлення про початок виконання підготовчих та/або будівельних робіт особисто або рекомендованим листом з повідомленням чи через електронний кабінет;

(абзац восьмий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 р. N 367)

отримання відомостей про ліквідацію юридичної особи, що є замовником будівництва;

встановлення під час проведення перевірки порушень вимог містобудівної документації, містобудівних умов та обмежень, невідповідності об'єкта будівництва проектній документації на будівництво такого об'єкта, вимогам будівельних норм, стандартів і правил, порушень містобудівного законодавства у разі невиконання вимог приписів посадових осіб органів державного архітектурно-будівельного контролю.

Орган державного архітектурно-будівельного контролю скасовує право на початок виконання підготовчих або будівельних робіт, набуте на підставі поданого повідомлення, шляхом видачі відповідного розпорядчого акта. Держсервісбуд не пізніше наступного робочого дня з дня повідомлення органом державного архітектурно-будівельного контролю про скасування реєстрації повідомлення вносить до реєстру відповідний запис.

(абзац одинадцятий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 р. N 367)

Орган державного архітектурно-будівельного контролю також скасовує право на початок виконання підготовчих або будівельних робіт, набуте на підставі поданого повідомлення, за рішенням суду, що набрало законної сили.

Про скасування права на початок виконання підготовчих або будівельних робіт, набутого на підставі поданого повідомлення, відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю письмово в паперовій або електронній формі через електронний кабінет повідомляє замовнику протягом трьох робочих днів з дня скасування.

(абзац тринадцятий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 р. N 367)

Замовник будівництва після скасування права на початок виконання підготовчих або будівельних робіт, набутого на підставі поданого повідомлення, може повторно надіслати повідомлення згідно з вимогами, встановленими пунктом 13 цього Порядку.

(абзаци шостий - десятий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 р. N 879
,
замінено абзацами згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 р. N 404)

151. Внесення змін, визначених пунктами 14 і 15 цього Порядку, до зареєстрованої в установленому порядку декларації про початок виконання підготовчих та/або будівельних робіт здійснюється шляхом заповнення повідомлення за формою згідно з додатком 31 до цього Порядку.

Повідомлення подається замовником (його уповноваженою особою) до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю через центр надання адміністративних послуг чи через електронний кабінет шляхом подання засобами програмного забезпечення Єдиного державного веб-порталу електронних послуг або заповнюється та надсилається рекомендованим листом з описом вкладення до центру надання адміністративних послуг. Подане (надіслане) до зазначеного органу повідомлення є невід'ємною частиною зареєстрованої декларації.

(абзац другий пункту 151 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 13.03.2020 р. N 218)

Орган державного архітектурно-будівельного контролю забезпечує внесення інформації, зазначеної у повідомленні, до реєстру згідно з цим Порядком. Відомості щодо внесених даних, зазначених у декларації, підлягають виключенню з реєстру в установленому порядку. У випадках, встановлених у Порядку ведення першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва під час реалізації експериментального проекту, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 2020 р. N 559, у разі подання повідомлення через електронний кабінет внесення до реєстру інформації, зазначеної у повідомленні, здійснюється автоматично за допомогою програмних засобів ведення реєстру в день його надходження.

(абзац третій пункту 151 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 р. N 367
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 01.07.2020 р. N 559)

Виконання підготовчих або будівельних робіт без подання такого повідомлення забороняється.

У разі зміни генерального підрядника чи підрядника (якщо підготовчі або будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників), зміни об'єкта будівництва /присвоєння йому адреси під час реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об'єктам будівництва та об'єктам нерухомого майна замовник (його уповноважена особа) повідомляє органу державного архітектурно-будівельного контролю про такі зміни через центр надання адміністративних послуг чи через електронний кабінет шляхом подання засобами програмного забезпечення Єдиного державного веб-порталу електронних послуг або заповнює та надсилає повідомлення рекомендованим листом з описом вкладення до центру надання адміністративних послуг.

(абзац п'ятий пункту 151 у редакції постанов
 Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 р. N 367,
від 13.03.2020 р. N 218)

(Порядок доповнено пунктом 151 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 р. N 404) 

Розділ виключено

(розділ із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 р. N 879
,
виключено згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 р. N 404) 

Дозвіл на виконання будівельних робіт

27. Дозвіл видається на безоплатній основі відповідним органом державного архітектурно-будівельного контролю за формою, наведеною у додатку 9 до цього Порядку.

(пункт 27 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 р. N 879)

28. Замовник (його уповноважена особа) подає до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю через центр надання адміністративних послуг чи через електронний кабінет шляхом подання засобами програмного забезпечення Єдиного державного веб-порталу електронних послуг або заповнює та надсилає рекомендованим листом з описом вкладення до центру надання адміністративних послуг заяву про отримання дозволу за формою згідно з додатком 10 до цього Порядку.

До заяви додаються:

витяг (витяги) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо наявного права власності або землекористування земельною ділянкою (земельними ділянками) (крім випадків, визначених пунктом 7 цього Порядку);

витяг (витяги) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо будівель і інженерних споруд, які реконструюються, піддаються капітальному ремонту чи реставрації;

нотаріально завірена згода власника (власників) будівлі (будівель), інженерної споруди на проведення будівельних робіт у разі здійснення не власником будівель і інженерних споруд їх реконструкції, реставрації, капітального ремонту;

частина проектної документації у складі:

для нового будівництва, капітального ремонту та реконструкції

- містобудівних умов та обмежень або листа уповноваженого органу містобудування та архітектури про те, що для проектування даного об'єкта будівництва містобудівні умови та обмеження не надаються;

- технічних умов щодо теплопостачання або листа розробника проекту про відсутність потреби;

- технічних умов щодо водопостачання та водовідведення або листа розробника проекту про відсутність потреби;

- технічних умов щодо електропостачання або листа розробника проекту про відсутність потреби;

- технічних умов щодо газопостачання або листа розробника проекту про відсутність потреби;

- розрахунку класу наслідків (відповідальності) та категорії складності;

- генерального плану на топографічній основі масштабом 1:500 або 1:1000;

- плану трас зовнішніх інженерних мереж та комунікацій масштабом 1:2000;

- планів поверхів, фасадів масштабом 1:50, 1:100 або 1:200 (для будівель);

для об'єктів реставрації

- реставраційного завдання;

- технічних умов щодо теплопостачання або листа розробника проекту про відсутність потреби;

- технічних умов щодо водопостачання та водовідведення або листа розробника проекту про відсутність потреби;

- технічних умов щодо електропостачання або листа розробника проекту про відсутність потреби;

- технічних умов щодо газопостачання або листа розробника проекту про відсутність потреби;

- розрахунку класу наслідків (відповідальності) та категорії складності;

- ситуаційного плану розташування пам'ятки в планувальній структурі населеного пункту масштабом 1:2000, 1:5000 або 1:10000;

- генерального плану ділянки проектування на топографічній основі масштабом 1:500 або 1:1000;

- схеми напрямків трас інженерних мереж на топографічній основі масштабом 1:2000 (у разі потреби);

- схеми вертикального планування масштабом 1:200 або 1:500 (у разі потреби);

- планів поверхів, фасадів масштабом 1:50, 1:100 або 1:200 (для будівель);

- витягу з протоколу засідання відповідної науково-методичної або консультативної ради про узгодження принципових рішень;

експертний звіт щодо розгляду проектної документації;

фотокопія розпорядчого документа (рішення, розпорядження, наказ) замовника про затвердження проектної документації, завірена замовником, або лист фізичної особи - замовника;

фотокопія договору підряду (генерального підряду) на виконання будівельних робіт, завірена замовником;

фотокопія розпорядчого документа (рішення, розпорядження, наказ) про призначення осіб, які здійснюють авторський нагляд, завірена замовником;

фотокопія договору підряду на здійснення технічного нагляду та/або фотокопія розпорядчого документа (рішення, розпорядження, наказ) замовника про призначення осіб, які здійснюють технічний нагляд, завірена замовником;

оцінка впливу на довкілля (у разі потреби).

(пункт 28 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 р. N 404
,
від 25.04.2018 р. N 327
,
від 23.01.2019 р. N 128
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 13.03.2020 р. N 218)

Під час дії експериментального проекту щодо запровадження першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва проектувальник завантажує до Реєстру будівельної діяльності першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва частину проектної документації згідно з Порядком ведення першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва під час реалізації експериментального проекту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 2020 р. N 559.

(пункт 28 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 01.07.2020 р. N 559)

281. Під час подання документів через центр надання адміністративних послуг повноту поданих документів перевіряє посадова особа такого центру згідно з переліком, зазначеним у чек-листі за формою згідно з додатком 91 до цього Порядку (для об'єктів нового будівництва, капітального ремонту та реконструкції) або додатком 92 до цього Порядку (для об'єктів реставрації), та у разі виявлення неповного пакета документів повертає замовнику (його уповноваженій особі) заяву з доданими до неї документами.

Центр надання адміністративних послуг протягом одного робочого дня забезпечує передачу заяви та доданих до неї документів згідно з описом вкладення до відповідного територіального органу Держсервісбуду.

(Порядок доповнено пунктом 281 згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2020 р. N 218)

282. Територіальний орган Держсервісбуду забезпечує протягом одного робочого дня сканування поданих документів та підготовку службової записки щодо автентичності сканованих документів тим, що отримані в паперовому вигляді та передані центром надання адміністративних послуг згідно з описом вкладення, та передає до апарату Держсервісбуду засобами електронного зв'язку.

(Порядок доповнено пунктом 282 згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2020 р. N 218)

29. Орган державного архітектурно-будівельного контролю протягом п'яти робочих днів з дня реєстрації заяви приймає рішення про надання дозволу або відмову у його видачі.

Під час розгляду заяви орган державного архітектурно-будівельного контролю на основі чек-листа, поданого за формою згідно з додатком 93 до цього Порядку (для об'єктів нового будівництва, капітального ремонту та реконструкції) або додатком 94 до цього Порядку (для об'єктів реставрації), встановлює:

відповідність цільового призначення земельної ділянки;

відсутність зауважень за результатами проведеної експертизи проектної документації;

відповідність проектних рішень містобудівним умовам і обмеженням, а саме дотримання вимог щодо відсотка забудови земельної ділянки, висотності;

дотримання вимог щодо збереження охоронних зон (у разі потреби):

- зони приаеродромної території;

- зон потенційно небезпечних об'єктів лінійної частини магістральних продуктопроводів;

- заборонних зон електромереж;

- санітарно-захисної зони;

- природоохоронної зони;

- зон потенційно небезпечних об'єктів 2 класу;

- зони охорони пам'яток культурної спадщини, історико-культурних заповідників, історико-культурних заповідних територій;

- історичних ареалів населених місць;

- охорона культурної спадщини, збереження традиційного характеру середовища населених пунктів;

забезпеченість об'єктами благоустрою:

- дитячими майданчиками;

- зонами відпочинку;

- паркувальними майданчиками;

достовірність поданих документів (у тій частині, що об'єктивно може бути документально перевірена):

- чинність ліцензії/сертифіката відповідального виконавця робіт та її/його відповідність класу наслідків об'єкта будівництва;

- чинність сертифіката архітектора та його відповідність класу наслідків об'єкта будівництва (СС2 чи СС3) (у разі потреби);

- чинність сертифіката інженера-проектувальника та його відповідність класу наслідків об'єкта будівництва (СС2 чи СС3) (у разі потреби);

- чинність сертифіката інженера технічного нагляду та його відповідність класу наслідків об'єкта будівництва (СС2 чи СС3).

Орган державного архітектурно-будівельного контролю надсилає на адресу електронної пошти замовника будівництва скановану копію виданого дозволу не пізніше одного робочого дня з дати прийняття такого рішення.

Орган державного архітектурно-будівельного контролю забезпечує архівування та зберігання поданого пакета документів, а територіальні органи Держсервісбуду - зберігання поданого пакета документів до передачі до відповідного територіального органу ДІМ.

(пункт 29 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 р. N 404
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 13.03.2020 р. N 218)

30. Підставою для відмови у видачі дозволу є:

невідповідність цільового призначення земельної ділянки;

наявність у поданих документах порушень містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, зокрема дотримання вимог висотності (блакитна лінія), щільності населення, планувальні обмеження (охоронні зони пам'яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об'єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони), дотримання охоронних зон об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури та об'єктів підвищеної небезпеки (червоні та жовті лінії), а також зелених насаджень (зелена лінія).

(пункт 30 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.01.2019 р. N 128
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 13.03.2020 р. N 218)

31. У разі прийняття рішення про відмову у видачі дозволу орган державного архітектурно-будівельного контролю надсилає замовнику (його уповноваженій особі) протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви відмову в паперовій або електронній формі через електронний кабінет з обґрунтуванням причин за формою, наведеною у додатку 11 до цього Порядку.

(абзац перший пункту 31 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 р. N 879,
від 27.03.2019 р. N 367)

Замовник може після усунення недоліків, що спричинили прийняття рішення про відмову у видачі дозволу, повторно звернутися до органу державного архітектурно-будівельного контролю щодо видачі дозволу.

Рішення про відмову у видачі дозволу оприлюднюється на офіційному веб-сайті відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю протягом одного робочого дня після його прийняття.

(пункт 31 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 р. N 367)

311. У разі коли органом державного архітектурно-будівельного контролю протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви не видано дозвіл або відмову в його видачі, замовник звертається до Держсервісбуду письмово рекомендованим листом з повідомленням або через електронний кабінет для вжиття протягом десяти робочих днів заходів, пов'язаних з видачею зазначеного дозволу або відмовою в його видачі.

(абзац перший пункту 311 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 р. N 367)

Якщо протягом зазначеного строку не буде видано дозвіл або відмову в його видачі, право на виконання будівельних робіт виникає на десятий робочий день з дня подання письмового звернення до Держсервісбуду, а дозвіл вважається виданим.

(абзац другий пункту 311 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 р. N 367)

(Порядок доповнено пунктом 311 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 р. N 879)

312. Дозвіл може бути анульовано відповідним органом державного архітектурно-будівельного контролю з підстав, визначених законом, шляхом видачі відповідного розпорядчого акта. Держсервісбуд не пізніше наступного робочого дня з дня повідомлення органом державного архітектурно-будівельного контролю про анулювання дозволу вносить до реєстру відповідний запис.

Про анулювання дозволу відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю письмово повідомляє замовнику протягом трьох робочих днів після анулювання.

(Порядок доповнено пунктом 312 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 р. N 367)

313. У разі зміни/присвоєння адреси об'єкта будівництва під час реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об'єктам будівництва та об'єктам нерухомого майна замовник (його уповноважена особа) повідомляє органу державного архітектурно-будівельного контролю про такі зміни листом.

(Порядок доповнено пунктом 313 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 р. N 367)

32. Рішення органів державного архітектурно-будівельного контролю про видачу або анулювання дозволу на виконання будівельних робіт може бути розглянуто ДІАМ у порядку нагляду (без права видачі дозволу) або оскаржено до суду.

ДІАМ забезпечує розгляд скарги на рішення про видачу або анулювання дозволу на виконання будівельних робіт у строк, що не перевищує 20 робочих днів з дня надходження скарги.

Розгляд скарги на рішення про видачу або анулювання дозволу на виконання будівельних робіт в порядку нагляду проводиться у присутності замовника або його уповноваженої особи.

ДІАМ повідомляє замовника не пізніше ніж за п'ять робочих днів про дату, час і місце розгляду відповідної скарги рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

Скарга може бути розглянута ДІАМ без участі замовника або його уповноваженої особи у разі повторної неявки або письмового повідомлення про відмову від участі у розгляді.

За результатами розгляду ДІАМ приймає рішення про задоволення скарги та зобов'язання щодо повторного розгляду органом державного архітектурно-будівельного контролю поданих замовником документів або про відмову в задоволенні скарги.

Про результати розгляду скарги ДІАМ протягом трьох робочих днів повідомляє замовника та відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю.

(пункт 32 у редакції постанов
 Кабінету Міністрів України від 13.03.2020 р. N 218,
від 29.03.2021 р. N 303)

33. У разі коли право на будівництво об'єкта передано іншому замовникові або змінено генерального підрядника чи підрядника (якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників), чи осіб, відповідальних за проведення авторського і технічного нагляду, або відповідальних виконавців робіт, а також у разі коригування проектної документації замовник (його уповноважена особа) протягом трьох робочих днів повідомляє відповідному органу державного архітектурно-будівельного контролю через центр надання адміністративних послуг чи через електронний кабінет шляхом подання засобами програмного забезпечення Єдиного державного веб-порталу електронних послуг або рекомендованим листом з описом вкладення до центру надання адміністративних послуг за формою згідно з додатком 10 до цього Порядку з поданням засвідчених у встановленому порядку копій документів, що підтверджують зазначені зміни.

(абзац перший пункту 33 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 р. N 367
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 13.03.2020 р. N 218)

Продовження виконання будівельних робіт без повідомлення про внесення змін забороняється.

(пункт 33 у редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 21.10.2015 р. N 879
,
від 07.06.2017 р. N 404) 

Розгляд поданих замовником (його уповноваженою особою) документів здійснюється органом державного архітектурно-будівельного контролю протягом п'яти днів з дати отримання.

(пункт 33 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.03.2020 р. N 218)

34. Пункт 34 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 07.06.2017 р. N 404)

35. Пункт 35 виключено

(пункт 35 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 р. N 879
,
виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 р. N 404)

 

 

_____________________________________________
   (найменування органу державного архітектурно-будівельного
_____________________________________________
                    контролю, якому надсилається повідомлення)

Замовник
______________________________________________
             (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, місце
______________________________________________
        проживання, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,
______________________________________________
      номер облікової картки платника податків (не зазначається
______________________________________________
       фізичними особами, які через свої релігійні переконання
______________________________________________
             відмовляються від прийняття реєстраційного номера
______________________________________________
     облікової картки платника податків та повідомили про це
______________________________________________
     відповідному
контролюючому органу і мають
______________________________________________
                          відмітку у паспорті), номер телефону;
______________________________________________
           найменування юридичної особи, її місцезнаходження,
______________________________________________
   код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер,
______________________________________________
                                              номер телефону)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок виконання підготовчих робіт / про зміну даних у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт

Відповідно до статті 35 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" повідомляю про початок виконання підготовчих робіт, визначених державними будівельними нормами, стандартами і правилами / про зміну даних у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт від ___ ____________ 20_____ (необхідне підкреслити).

_____________________________________________________________________________________,
                                                                                   (найменування об'єкта будівництва)
місце розташування об'єкта будівництва __________________________________________________,

дата і номер наказу про присвоєння адреси об'єкту будівництва, найменування органу, який його прийняв, _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                        (зазначається згідно з містобудівними умовами та обмеженнями або будівельним
_____________________________________________________________________________________
                                               паспортом у разі, коли замовник отримав містобудівні умови та обмеження _____________________________________________________________________________________,
                                             або будівельний паспорт під час реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес
                                                                          об'єктам будівництва та об'єктам нерухомого майна)

вид будівництва _______________________________________________________________________
                                                                               
(нове будівництво, реконструкція,
_____________________________________________________________________________________.
                                                                   реставрація, капітальний ремонт)

Відповідальною особою проектувальника, що здійснює авторський нагляд, визначено
_____________________________________________________________________________________
                                                           (прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону, серія і номер
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                        кваліфікаційного сертифіката)

Відповідальною особою, що здійснює технічний нагляд, визначено
_____________________________________________________________________________________
                                                       (прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону, серія і номер
____________________________________________________________________________________
                                                                                   кваліфікаційного сертифіката)

Земельна ділянка використовується для будівництва на підставі _______________________________
_____________________________________________________________________________________
                       (дата, серія, номер документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою,
_____________________________________________________________________________________
                                                                дата, номер договору суперфіцію (необхідне зазначити)
____________________________________________________________________________________.
                                                               
та кадастровий номер земельної ділянки)

Інформація про генерального підрядника (підрядника - у разі, коли будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників)
_____________________________________________________________________________________
                                                                        (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
_____________________________________________________________________________________
                      серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, номер облікової картки платника
_____________________________________________________________________________________
                        податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються
_____________________________________________________________________________________
                                         від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
_____________________________________________________________________________________
                        повідомили про це відповідному
контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);
_____________________________________________________________________________________
                               найменування юридичної особи, місцезнаходження, код платника податків
_____________________________________________________________________________________.
                                                                    згідно з ЄДРПОУ або податковий номер; номер телефону)

З метою забезпечення ведення єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" я, _____________________________________________________________________________________,
                                                                          (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та недостовірних даних, зазначених у цьому повідомленні, та виконання підготовчих робіт з порушенням вимог, визначених проектом виконання робіт, державними будівельними нормами, стандартами і правилами, встановлена відповідальність відповідно до закону.

Замовник

__________________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

Примітки.

1. Кожна сторінка цього повідомлення підписується замовником та засвідчується його печаткою (за наявності).

2. В інформації про місце розташування об'єкта будівництва зазначається:

1) у разі виконання підготовчих робіт щодо об'єкта будівництва, прийнятого в експлуатацію в установленому порядку, - раніше присвоєна адреса об'єкта нерухомого майна;

2) у разі нового будівництва - кадастровий номер земельної ділянки та місцезнаходження земельної ділянки, на якій розташовуватиметься об'єкт будівництва, згідно з документом, що посвідчує право власності (користування) такою ділянкою.

В інформації про місце розташування закінченого будівництвом об'єкта, будівництво якого здійснюється на замовлення органів державної влади чи органів місцевого самоврядування відповідно до частини четвертої статті 34 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" та частини першої статті 121 Закону України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи", у разі відсутності відомостей, визначених підпунктами 1 і 2 цього пункту, зазначається визначений замовником опис місця розташування об'єкта.

У разі коли інформація про місце розташування об'єкта будівництва, яка зазначена в будівельному паспорті або містобудівних умовах та обмеженнях для проектування об'єкта будівництва, відрізняється від інформації про місце розташування об'єкта будівництва, визначеної підпунктами 1 і 2 цього пункту, додатково зазначається інформація про місце розташування об'єкта будівництва, яка зазначена в такому будівельному паспорті або містобудівних умовах та обмеженнях.

У разі коли об'єкту будівництва присвоєно адресу під час реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об'єктам будівництва та об'єктам нерухомого майна, в інформації про місце розташування об'єкта будівництва замість відомостей, визначених абзацами третім - п'ятим цього пункту, зазначаються відомості про таку адресу.

У разі зміни даних у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт інформація про місце розташування об'єкта будівництва зазначається згідно з повідомленням про початок виконання підготовчих робіт.

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 р. N 879,
від 07.06.2017 р. N 404
,
від 25.04.2018 р. N 327
,
від 27.03.2019 р. N 367)

 

 

_____________________________________________
    (найменування органу державного архітектурно-будівельного
_____________________________________________
                       контролю, якому надсилається повідомлення)

Замовник
______________________________________________
             (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, місце
______________________________________________
        проживання, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,
______________________________________________
      номер облікової картки платника податків (не зазначається
______________________________________________
       фізичними особами, які через свої релігійні переконання
______________________________________________
             відмовляються від прийняття реєстраційного номера
______________________________________________
     облікової картки платника податків та повідомили про це
______________________________________________
     відповідному
контролюючому органу і мають
______________________________________________
                          відмітку у паспорті), номер телефону;
______________________________________________
           найменування юридичної особи, її місцезнаходження,
______________________________________________
   код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер,
______________________________________________
                                              номер телефону)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок виконання будівельних робіт щодо об'єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта / про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об'єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта

Відповідно до статті 35 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" повідомляю про початок виконання будівельних робіт, визначених державними будівельними нормами, стандартами і правилами / про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт
від ___ ____________ 20__ (необхідне підкреслити).

_____________________________________________________________________________________,
                                                                                (найменування об'єкта будівництва)
місце розташування об'єкта будівництва __________________________________________________,

дата і номер наказу про присвоєння адреси об'єкту будівництва, найменування органу, який його прийняв, __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                              (зазначається згідно з будівельним паспортом у разі, коли замовник отримав
_____________________________________________________________________________________
                                             будівельний паспорт під час реалізації експериментального проекту
_____________________________________________________________________________________,
                                               з присвоєння адрес об'єктам будівництва та об'єктам нерухомого майна)
вид будівництва ______________________________________________________________________,
                                                                              (нове будівництво, реконструкція)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                 
код об'єкта ___________________________________________________________________________.
                                                              (згідно з
Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)

Будівельний паспорт (у разі будівництва за будівельним паспортом)
__________________ виданий ___________________________________________________________
                  (номер)                                                                                (найменування органу, який його видав,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                                  дата видачі)
проектна документація (у разі розроблення проекту на підставі будівельного паспорта) розроблена
_____________________________________________________________________________________
                                                                   (найменування проектувальника, код згідно з ЄДРПОУ)
під керівництвом (у разі розроблення проекту):

та затверджена замовником _____________________________________________________________
                                                                                                (дата затвердження (для фізичних осіб) чи
_____________________________________________________________________________________
                                      прізвище, ім'я, по батькові та посада особи, яка затвердила проект, дата затвердження
_____________________________________________________________________________________,
                                             або назва, номер та дата видачі розпорядчого документа (для юридичних осіб)

основні показники індивідуальних житлових, садових, дачних будинків (у разі розроблення проекту):

Кількість поверхів

Загальна площа, кв. метрів

Житлова площа, кв. метрів

Нежитлова площа, кв. метрів


загальна площа нежитлових будівель об'єкта, кв. метрів ________________.

Експертиза проекту будівництва проведена (у разі розроблення проекту, за наявності) _____________________________________________________________________________________
                                                                                                                               (найменування експертної
_____________________________________________________________________________________
                                організації, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові відповідального експерта,
_____________________________________________________________________________________.
                                           серія і номер кваліфікаційного сертифіката у разі будівництва за проектом)

Відповідальною особою проектувальника, що здійснює авторський нагляд, визначено (за наявності) _____________________________________________________________________________________.
                                                                                                (прізвище, ім'я та по батькові)

Технічний нагляд здійснює (за наявності) _________________________________________________
                                                                                                                             (прізвище, ім'я та по батькові особи,
_____________________________________________________________________________________.
                                                          номер телефону, серія і номер кваліфікаційного сертифіката)

Земельна ділянка використовується для будівництва на підставі _______________________________
_____________________________________________________________________________________
                                           (дата, серія, номер документа, що посвідчує право власності чи користування
_____________________________________________________________________________________
                                           земельною ділянкою, дата, номер договору суперфіцію (необхідне зазначити)
____________________________________________________________________________________.
                                                         
та кадастровий номер земельної ділянки)

Інформація про генерального підрядника (підрядника - у разі, коли будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників)
_____________________________________________________________________________________
                                                                        (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
_____________________________________________________________________________________
                         серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, номер облікової картки платника
_____________________________________________________________________________________
                        податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються
_____________________________________________________________________________________
                                       від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
_____________________________________________________________________________________
                      повідомили про це відповідному
контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);
_____________________________________________________________________________________
                                                найменування юридичної особи, місцезнаходження, код платника податків
_____________________________________________________________________________________.
                                                         згідно з ЄДРПОУ або податковий номер; номер телефону)

З метою забезпечення ведення єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" я, _______________________________________________________________________________________,
                                                                              (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та недостовірних даних, зазначених у цьому повідомленні, та виконання будівельних робіт з порушенням вимог, визначених проектною документацією (у разі розроблення проекту на підставі будівельного паспорта), державними будівельними нормами, стандартами і правилами, встановлена відповідальність відповідно до закону.

Замовник

__________________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

Примітки.

1. Кожна сторінка цього повідомлення підписується замовником та засвідчується його печаткою (за наявності).

11. В інформації про місце розташування об'єкта будівництва зазначається:

1) у разі реконструкції об'єкта будівництва - раніше присвоєна адреса об'єкта нерухомого майна;

2) у разі нового будівництва - кадастровий номер земельної ділянки та місцезнаходження земельної ділянки, на якій розташовуватиметься об'єкт будівництва, згідно з документом, що посвідчує право власності (користування) такою ділянкою.

У разі коли інформація про місце розташування об'єкта будівництва, яка зазначена в будівельному паспорті, відрізняється від інформації про місце розташування об'єкта будівництва, визначеної підпунктами 1 і 2 цього пункту, додатково зазначається інформація про місце розташування об'єкта будівництва, яка зазначена в такому будівельному паспорті.

У разі коли об'єкту будівництва присвоєно адресу під час реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об'єктам будівництва та об'єктам нерухомого майна, в інформації про місце розташування об'єкта будівництва замість відомостей, визначених абзацами третім і четвертим цього пункту, зазначаються відомості про таку адресу.

У разі зміни даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об'єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта, інформація про місце розташування об'єкта будівництва зазначається згідно з раніше надісланим повідомленням про початок виконання будівельних робіт щодо об'єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта.

2. Відомості щодо експертизи проекту будівництва зазначаються стосовно об'єктів, для яких проведення експертизи є обов'язковим, чи у разі проведення експертизи за бажанням замовника.

3. Відомості щодо проектної документації зазначаються у випадку, якщо замовник за власним бажанням розробив проект будівництва.

4. Реконструкція об'єктів будівництва без зміни зовнішніх геометричних розмірів їх фундаменту у плані може здійснюватися за відсутності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою.

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 р. N 879,
від 07.06.2017 р. N 404
,
від 25.04.2018 р. N 327
,
від 27.03.2019 р. N 367)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок виконання будівельних робіт щодо об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1) / про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1)

Відповідно до статті 36 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" повідомляю про початок виконання будівельних робіт, визначених державними будівельними нормами, стандартами і правилами/про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт від ___ ____________ 20__ (необхідне підкреслити).

_____________________________________________________________________________________
                                                                             (найменування об'єкта будівництва)
місце розташування об'єкта будівництва ___________________________________________________,

дата і номер наказу про присвоєння адреси об'єкту будівництва, найменування органу, який його прийняв, ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                   (зазначається згідно з містобудівними умовами та обмеженнями у разі, коли
_____________________________________________________________________________________
                             замовник отримав містобудівні умови та обмеження під час реалізації експериментального
______________________________________________________________________________________
                                        проекту з присвоєння адрес об'єктам будівництва та об'єктам нерухомого майна)
вид будівництва _______________________________________________________________________
                                                                         
 (нове будівництво, реконструкція,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                         капітальний ремонт)
код об'єкта ___________________________________________________________________________.
                                                         (згідно з
Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)

Технічний нагляд здійснює _____________________________________________________________
                                                                                                      (прізвище, ім'я та по батькові особи,
_____________________________________________________________________________________.
                                                           серія і номер кваліфікаційного сертифіката, номер телефону)

Проектна документація розроблена ______________________________________________________
                                                                                                                   (найменування проектувальника,
_____________________________________________________________________________________
                               код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові особи / фізичної особи - підприємця
_____________________________________________________________________________________,
              серія і номер паспорта, ким і коли виданий, номер облікової картки платника податків (не зазначається
_____________________________________________________________________________________
                фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
_____________________________________________________________________________________
              номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу
_____________________________________________________________________________________
                                                                               і мають відмітку у паспорті), номер телефону
під керівництвом (необхідне зазначити)

та затверджена замовником _____________________________________________________________
                                                                                                     (дата затвердження (для фізичних осіб) чи
_____________________________________________________________________________________
                                                    прізвище, ім'я, по батькові та посада особи, яка затвердила проект,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                назва, номер і дата затвердження
_____________________________________________________________________________________.
                                         або назва, номер і дата видачі розпорядчого документа (для юридичних осіб)

Експертиза проекту будівництва проведена ________________________________________________
                                                                                                                                           (найменування експертної
_____________________________________________________________________________________
                                   організації, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові головного експерта,
_____________________________________________________________________________________
                                     серія і номер кваліфікаційного сертифіката; результати проведеної експертизи
_____________________________________________________________________________________
                                                              (номер, дата звіту); якщо експертиза не проводилася,
_____________________________________________________________________________________.
                              зазначається нормативно-правовий акт, відповідно до якого експертиза не проводилася)

Відповідальною особою проектувальника, що здійснює авторський нагляд, визначено
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                   (прізвище, ім'я та по батькові)

Інформація про генерального підрядника (підрядника - у разі, коли будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників) ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                      (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
_____________________________________________________________________________________
                     серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, номер облікової картки платника
_____________________________________________________________________________________
                    податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються
_____________________________________________________________________________________
                                            від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
_____________________________________________________________________________________
                               повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);
_____________________________________________________________________________________
                                        найменування юридичної особи, місцезнаходження, код платника податків
_____________________________________________________________________________________.
                                                      згідно з ЄДРПОУ або податковий номер; номер телефону)

Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки видані
_____________________________________________________________________________________
                                                            (найменування органу, який видав містобудівні умови
_____________________________________________________________________________________
                       та обмеження, їх реєстраційний номер і дата видачі або посилання на нормативно-правовий
_____________________________________________________________________________________.
                                                    акт, згідно з яким містобудівні умови та обмеження не видаються)

Земельна ділянка використовується для будівництва на підставі ______________________________
_____________________________________________________________________________________
                     (дата, серія, номер документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою,
_____________________________________________________________________________________
                                                              дата, номер договору суперфіцію (необхідне зазначити)
_____________________________________________________________________________________.
                                                                            та кадастровий номер земельної ділянки)

Загальна площа об'єкта відповідно до проектної документації,
кв. метрів ___________.

Основні показники об'єкта будівництва:

Характеристика житлових будинків (за наявності):

кількість поверхів _______________;

кількість квартир у житловому будинку та їх площа ________.

Загальна площа вбудовано-прибудованих приміщень, кв. метрів ___;

характеристика інших нежитлових приміщень (за наявності) ______;

загальна площа нежитлових приміщень об'єкта будівництва, кв. метрів ______________.

Кошторисна вартість будівництва за затвердженою проектною документацією ________ тис. гривень, у тому числі витрати на будівельні роботи ________ тис. гривень, витрати на машини, обладнання та інвентар _______ тис. гривень.

Додаю копії документів, що підтверджують зміни (у разі коригування проектної документації), засвідчені в установленому порядку.

З метою забезпечення ведення єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" я, ____________________________________________________________________________________,
                                                                             (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та недостовірних даних, зазначених у цьому повідомленні, та виконання будівельних робіт з порушенням вимог, визначених проектом виконання робіт, державними будівельними нормами, стандартами і правилами, встановлена відповідальність відповідно до закону.

Замовник

______________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 

____________
Примітки.

 
1. Кожна сторінка цього повідомлення підписується замовником та засвідчується його печаткою (за наявності).

11. В інформації про місце розташування об'єкта будівництва зазначається:

1) у разі виконання будівельних робіт щодо об'єкта будівництва, прийнятого в експлуатацію в установленому порядку, - раніше присвоєна адреса об'єкта нерухомого майна;

2) у разі нового будівництва - кадастровий номер земельної ділянки та місцезнаходження земельної ділянки, на якій розташовуватиметься об'єкт будівництва, згідно з документом, що посвідчує право власності (користування) такою ділянкою.

В інформації про місце розташування закінченого будівництвом об'єкта, будівництво якого здійснюється на замовлення органів державної влади чи органів місцевого самоврядування відповідно до частини четвертої статті 34 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" та частини першої статті 121 Закону України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи", у разі відсутності відомостей, визначених підпунктами 1 і 2 цього пункту, зазначається визначений замовником опис місця розташування об'єкта.

У разі коли інформація про місце розташування об'єкта будівництва, яка зазначена в містобудівних умовах та обмеженнях для проектування об'єкта будівництва, відрізняється від інформації про місце розташування об'єкта будівництва, визначеної підпунктами 1 і 2 цього пункту, додатково зазначається інформація про місце розташування об'єкта будівництва, яка зазначена в таких містобудівних умовах та обмеженнях.

У разі коли об'єкту будівництва присвоєно адресу під час реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об'єктам будівництва та об'єктам нерухомого майна, в інформації про місце розташування об'єкта будівництва замість відомостей, визначених абзацами третім - п'ятим цього пункту, зазначаються відомості про таку адресу.

У разі зміни даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (CC1), інформація про місце розташування об'єкта будівництва зазначається згідно з раніше надісланим повідомленням про початок виконання будівельних робіт щодо об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (CC1).

2. Реконструкція, реставрація або капітальний ремонт об'єктів будівництва без зміни зовнішніх геометричних розмірів їх фундаменту у плані, реконструкція або капітальний ремонт автомобільних доріг, залізничних колій, ліній електропередачі, зв'язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій у межах земель їх розміщення, а також комплексна реконструкція кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду і нове будівництво об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури відповідно до містобудівної документації на замовлення органів державної влади чи органів місцевого самоврядування на відповідних землях державної чи комунальної власності можуть здійснюватися за відсутності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою.

3. Відомості щодо експертизи проекту будівництва зазначаються стосовно об'єктів, для яких проведення експертизи є обов'язковим, чи у разі проведення експертизи за бажанням замовника.

4. Відомості щодо загальної площі будівлі відповідно до проектної документації та характеристики житлових будинків для об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури не зазначаються.

(Порядок доповнено додатком 21 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 р. N 404
,
додаток 21 із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 р. N 327,
від 27.03.2019 р. N 367)

 

 

_____________________________________________
   (найменування органу державного архітектурно-будівельного
_____________________________________________
                        контролю, якому надсилається заява)

Замовник
______________________________________________
             (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, місце
______________________________________________
        проживання, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,
______________________________________________
      номер облікової картки платника податків (не зазначається
______________________________________________
       фізичними особами, які через свої релігійні переконання
______________________________________________
             відмовляються від прийняття реєстраційного номера
______________________________________________
     облікової картки платника податків та повідомили про це
______________________________________________
     відповідному
контролюючому органу і мають
______________________________________________
                          відмітку у паспорті), номер телефону;
______________________________________________
           найменування юридичної особи, її місцезнаходження,
______________________________________________
   код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер,
______________________________________________
                                              номер телефону)

ЗАЯВА

Відповідно до статті 391 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" прошу внести зміни до повідомлення про початок виконання підготовчих/будівельних робіт (необхідне підкреслити) _________________________________________________________________________,
                                                                                     (найменування об'єкта будівництва)
місце розташування об'єкта будівництва ___________________________________________________,
вид будівництва ______________________________________________________________________,
                                                                       
(нове будівництво, реконструкція,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                      капітальний ремонт)
код об'єкта ___________________________________________________________________________,
                                                          (згідно з
Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)
клас наслідків (відповідальності) __________________________________________________________.

Найменування документа, що є підставою для зміни даних, ____________________________________ від _______________20__ N ______, виданого
_____________________________________________________________________________________.

З метою забезпечення ведення єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" я, ____________________________________________________________________________________,
                                                                               (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

Додаток.

Повідомлення про початок виконання підготовчих/будівельних робіт, в якому враховано зміни, в одному примірнику.

Замовник

__________________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

Примітки.

1. На кожній сторінці заяви замовником проставляється підпис, що засвідчується його печаткою (за наявності).

2. Інформація про місце розташування об'єкта будівництва зазначається згідно з повідомленням про початок виконання підготовчих/будівельних робіт.

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 р. N 404,
від 25.04.2018 р. N 327)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих/будівельних робіт

Відповідно до пункту 4 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 17 січня 2017 р. N 1817-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності" повідомляю про зміну даних у декларації про початок виконання підготовчих/будівельних робіт (необхідне підкреслити), зареєстрованій ___ ____________ 20__ р. N ________________,
а саме: _______________________________________________________________________________
                                      (право на будівництво передано іншому замовникові; змінено осіб, відповідальних за
_____________________________________________________________________________________
                         проведення авторського і технічного нагляду; проведено коригування проектної документації
_____________________________________________________________________________________,
                                       в установленому порядку, виявлено технічну помилку (необхідне зазначити))
та додаю засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують зазначені зміни.

Попередній замовник
(у разі зміни замовника)

 
___________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 

З метою забезпечення ведення єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" я, ___________________________________________________________________________________,
                                                                             (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та недостовірних даних, зазначених у цьому повідомленні, та виконання підготовчих/будівельних робіт з порушенням вимог, визначених проектною документацією, державними будівельними нормами, стандартами і правилами, встановлена відповідальність відповідно до закону (зазначається у разі зміни замовника).

Додатки:

1. _______________________________________________________________________.

2. _______________________________________________________________________.

3. _______________________________________________________________________.

Замовник

__________________
(підпис)

__________________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 

____________
Примітка.

 
Кожна сторінка цього повідомлення підписується замовником та засвідчується його печаткою (за наявності).

(Порядок доповнено додатком 31 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 р. N 404)

 

 

_____________________________________________
   (найменування органу державного архітектурно-будівельного
_____________________________________________
                     контролю, якому надсилається декларація)

Замовник
______________________________________________
             (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, місце
______________________________________________
        проживання, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,
______________________________________________
      номер облікової картки платника податків (не зазначається
______________________________________________
       фізичними особами, які через свої релігійні переконання
______________________________________________
             відмовляються від прийняття реєстраційного номера
______________________________________________
     облікової картки платника податків та повідомили про це
______________________________________________
     відповідному органу державної податкової служби і мають
______________________________________________
                          відмітку у паспорті), номер телефону;
______________________________________________
           найменування юридичної особи, її місцезнаходження,
______________________________________________
    код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер,
_______________________________________________
                                              номер телефону)

ДЕКЛАРАЦІЯ
про початок виконання підготовчих робіт

Додаток 4 виключено

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 р. N 879
,
виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 р. N 404)

 

 

_____________________________________________
   (найменування органу державного архітектурно-будівельного
_____________________________________________
                    контролю, якому надсилається декларація)

Замовник
______________________________________________
             (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, місце
______________________________________________
        проживання, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,
______________________________________________
      номер облікової картки платника податків (не зазначається
______________________________________________
       фізичними особами, які через свої релігійні переконання
______________________________________________
             відмовляються від прийняття реєстраційного номера
______________________________________________
     облікової картки платника податків та повідомили про це
______________________________________________
     відповідному органу державної податкової служби і мають
______________________________________________
                          відмітку у паспорті), номер телефону;
______________________________________________
           найменування юридичної особи, її місцезнаходження,
______________________________________________
   код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер,
______________________________________________
                                              номер телефону)

ДЕКЛАРАЦІЯ
про початок виконання будівельних робіт

Додаток 5 виключено

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 р. N 879
,
виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 р. N 404)

 

 

_____________________________________________
   (найменування органу державного архітектурно-будівельного
_____________________________________________
                       контролю, якому надсилається декларація)

Замовник
______________________________________________
             (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, місце
______________________________________________
        проживання, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,
______________________________________________
      номер облікової картки платника податків (не зазначається
______________________________________________
       фізичними особами, які через свої релігійні переконання
______________________________________________
             відмовляються від прийняття реєстраційного номера
______________________________________________
     облікової картки платника податків та повідомили про це
______________________________________________
     відповідному органу державної податкової служби і мають
______________________________________________
                          відмітку у паспорті), номер телефону;
______________________________________________
           найменування юридичної особи, її місцезнаходження,
______________________________________________
   код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер,
______________________________________________
                                              номер телефону)

ДЕКЛАРАЦІЯ
про початок виконання будівельних робіт на об'єктах інженерно-транспортної інфраструктури

Додаток 6 виключено
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 21 жовтня 2015 року N 879)

 

 

______________________________________________
       (найменування органу, якому надсилається повідомлення)

Замовник
______________________________________________
             (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, місце
______________________________________________
        проживання, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,
______________________________________________
      номер облікової картки платника податків (не зазначається
______________________________________________
       фізичними особами, які через свої релігійні переконання
______________________________________________
             відмовляються від прийняття реєстраційного номера
______________________________________________
     облікової картки платника податків та повідомили про це
______________________________________________
     відповідному органу державної податкової служби і мають
______________________________________________
                          відмітку у паспорті), номер телефону;
______________________________________________
           найменування юридичної особи, її місцезнаходження,
______________________________________________
    код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер,
______________________________________________
                                              номер телефону)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих/будівельних робіт

Додаток 7 виключено

(додаток 7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 р. N 879
,
виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 р. N 404)

 

 

______________________________________________
     (найменування органу державного архітектурно-будівельного
______________________________________________
                             контролю, якому надсилається заява)

Замовник
______________________________________________
             (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, місце
______________________________________________
        проживання, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,
______________________________________________
      номер облікової картки платника податків (не зазначається
______________________________________________
       фізичними особами, які через свої релігійні переконання
______________________________________________
             відмовляються від прийняття реєстраційного номера
______________________________________________
     облікової картки платника податків та повідомили про це
______________________________________________
     відповідному органу державної податкової служби і мають
______________________________________________
                          відмітку у паспорті), номер телефону;
______________________________________________
           найменування юридичної особи, її місцезнаходження,
______________________________________________
   код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер,
______________________________________________
                                              номер телефону)

ЗАЯВА

Додаток 8 виключено

(додаток 8 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 р. N 879
,
виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 р. N 404)

 

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу, який видає дозвіл)

ДОЗВІЛ
на виконання будівельних робіт

від ___ ____________ 20___

N _______________

Цей дозвіл надано:
замовнику ___________________________________________________________________________
                                                        (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, номер облікової картки
_____________________________________________________________________________________
                                      платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні
_____________________________________________________________________________________
                                переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки
_____________________________________________________________________________________
                                      платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу
_____________________________________________________________________________________
                                                                       і мають відмітку у паспорті), місце проживання
___________________________________________________________________________________,
                                   або найменування юридичної особи, її місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ)

генеральному підряднику (підряднику) ____________________________________________________
                                                                                                                      (найменування, місцезнаходження
_____________________________________________________________________________________
                                                 генерального підрядника (підрядника), код згідно з ЄДРПОУ, номер телефону,
_____________________________________________________________________________________.
                                                                     серія та номер ліцензії) (необхідне зазначити)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                  (найменування об'єкта будівництва)
місце розташування об'єкта будівництва __________________________________________________,

дата і номер наказу про присвоєння адреси об'єкту будівництва, найменування органу, який його прийняв ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                  (зазначається у разі, коли замовник отримав містобудівні умови та обмеження
_____________________________________________________________________________________
                                                               під час реалізації експериментального проекту _____________________________________________________________________________________,
                                             з присвоєння адрес об'єктам будівництва та об'єктам нерухомого майна)
вид будівництва _______________________________________________________________________
                                                                            
(нове будівництво, реконструкція,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                        реставрація, капітальний ремонт)
код об'єкта ___________________________________________________________________________.
                                                                 (згідно з
Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)

Проектна документація розроблена _______________________________________________________
                                                                                                                   (найменування, місцезнаходження,
_____________________________________________________________________________________
                                                                             код згідно з ЄДРПОУ проектувальника)
під керівництвом ______________________________________________________________________
                                                                            (прізвище, ім'я та по батькові головного архітектора (інженера)
_____________________________________________________________________________________
                                                                    проекту, серія і номер його кваліфікаційного сертифіката)
та затверджена замовником _____________________________________________________________
                                                                                             (дата затвердження (для фізичних осіб) чи
_____________________________________________________________________________________
                                             прізвище, ім'я, по батькові та посада особи, яка затвердила проект, дата затвердження
_____________________________________________________________________________________,
                                                 або назва, номер та дата видачі розпорядчого документа (для юридичних осіб)
клас наслідків (відповідальності) _________________________________________________________.

Експертиза проекту будівництва проведена ________________________________________________
                                                                                                                                        (найменування експертної
_____________________________________________________________________________________
                                    організації, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові відповідального експерта,
_____________________________________________________________________________________.
                                         серія і номер кваліфікаційного сертифіката у разі будівництва за проектом)

Авторський нагляд здійснює ____________________________________________________________
                                                                                               (прізвище, ім'я та по батькові особи, номер
_____________________________________________________________________________________
                                               та дата видачі документа, що підтверджує повноваження особи на здійснення
_____________________________________________________________________________________.
                                                                   авторського нагляду, найменування посади)

Технічний нагляд здійснює _____________________________________________________________
                                                                                                           (прізвище, ім'я та по батькові особи,
_____________________________________________________________________________________.
                                                                      серія і номер її кваліфікаційного сертифіката)

Відповідальним виконавцем робіт є ______________________________________________________
                                                                                                                    (прізвище, ім'я та по батькові особи,
_____________________________________________________________________________________
                                   номер та дата видачі документа, що підтверджує повноваження особи на виконання робіт
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                        найменування посади)

_____________________________
(найменування посади
відповідальної особи органу)

___________________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

(додаток 9 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 р. N 404,
від 25.04.2018 р. N 327
,
від 27.03.2019 р. N 367)

 

ЧЕК-ЛИСТ
прийняття документів у центрі надання адміністративних послуг для отримання дозволу на початок виконання будівельних робіт для нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єкта будівництва

Порядковий номер

Назва документа

Відмітка про наявність

1.

Заява про отримання дозволу

 

2.

Витяг (витяги) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо наявного права власності або землекористування земельною ділянкою (земельними ділянками)

 

3.

Витяг (витяги) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо будівель і інженерних споруд, які реконструюються, піддаються капітальному ремонту чи реставрації

 

4.

Оригінал нотаріально завіреної згоди власника (власників) будівлі (будівель), інженерної споруди на проведення будівельних робіт у разі здійснення не власником (власниками) будівлі (будівель) і інженерних споруд їх реконструкції, капітального ремонту

 

5.

Частина проектної документації у складі:

 

містобудівних умов і обмежень або листа уповноваженого органу містобудування та архітектури про те, що для проектування даного об'єкта будівництва містобудівні умови і обмеження не надаються

 

технічних умов щодо електропостачання або листа розробника проекту про відсутність потреби

 

технічних умов щодо водопостачання та водовідведення або листа розробника проекту про відсутність потреби

 

технічних умов щодо теплопостачання або листа розробника проекту про відсутність потреби

 

технічних умов щодо газопостачання або листа розробника проекту про відсутність потреби

 

розрахунку класу наслідків (відповідальності) та категорії складності

 

генерального плану на топографічній основі масштабом 1:500 або 1:1000

 

плану трас зовнішніх інженерних мереж та комунікацій масштабом 1:2000

 

планів поверхів, фасадів масштабом 1:50 або 1:100, або 1:200 (для будівель)

 

6.

Експертний звіт щодо розгляду проектної документації

 

7.

Фотокопія розпорядчого документа (рішення, розпорядження, наказ) замовника про затвердження проектної документації, завірена замовником, або лист фізичної особи - замовника

 

8.

Фотокопія договору підряду (генерального підряду) на виконання будівельних робіт, завірена замовником

 

9.

Фотокопія розпорядчого документа (рішення, розпорядження, наказ) про призначення осіб, які здійснюють авторський нагляд, завірена замовником

 

10.

Фотокопія договору підряду на здійснення технічного нагляду та/або фотокопія розпорядчого документа (рішення, розпорядження, наказ) замовника про призначення осіб, які здійснюють технічний нагляд, завірена замовником

 

11.

Оцінка впливу на довкілля (у разі потреби)

 

_______________________
(дата)

_______________
(підпис)

________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)
посадової особи)

(Порядок доповнено пунктом 91 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.03.2020 р. N 218)

 

ЧЕК-ЛИСТ
прийняття документів у центрі надання адміністративних послуг для отримання дозволу на початок виконання будівельних робіт для об'єктів реставрації

Порядковий номер

Назва документа

Відмітка про наявність

1.

Заява про отримання дозволу

 

2.

Витяг (витяги) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо будівель і інженерних споруд, які реставруються

 

3.

Оригінал нотаріально завіреної згоди власника (власників) будівлі (будівель), інженерної споруди на проведення будівельних робіт у разі здійснення не власником будівель і інженерних споруд їх реставрації

 

4.

Частина проектної документації у складі:

 

реставраційного завдання

 

технічних умов щодо електропостачання або листа розробника проекту про відсутність потреби

 

технічних умов щодо водопостачання та водовідведення або листа розробника проекту про відсутність потреби

 

технічних умов щодо теплопостачання або листа розробника проекту про відсутність потреби

 

технічних умов щодо газопостачання або листа розробника проекту про відсутність потреби

 

розрахунку класу наслідків (відповідальності) та категорії складності

 

ситуаційного плану розташування пам'ятки в планувальній структурі населеного пункту масштабом 1:2000 або 1:5000, або 1:10000

 

генерального плану ділянки проектування на топографічній основі масштабом 1:500 або 1:1000

 

схеми напрямків трасінженерних мереж на топографічній основі масштабом 1:2000 (у разі потреби)

 

схеми вертикального планування масштабом 1:200 або 1:500 (у разі потреби)

 

планів поверхів, фасадів масштабом 1:50 або 1:100, або 1:200 (для будівель)

 

витягу з протоколу засідання науково-методичної або консультативної ради про узгодження принципових рішень

 

5.

Експертний звіт щодо розгляду проектної документації

 

6.

Фотокопія розпорядчого документа (рішення, розпорядження, наказ) замовника про затвердження проектної документації, завіреної замовником, або лист фізичної особи - замовника

 

7.

Фотокопія договору підряду (генерального підряду) на виконання будівельних робіт, завірена замовником

 

8.

Фотокопія розпорядчого документа (рішення, розпорядження, наказ) про призначення осіб, які здійснюють авторський нагляд, завірена замовником

 

9.

Фотокопія договору підряду на здійснення технічного нагляду та/або фотокопія розпорядчого документа (рішення, розпорядження, наказ) замовника про призначення осіб, які здійснюють технічний нагляд, завірена замовником

 

10.

Оцінка впливу на довкілля (у разі потреби)

 

_______________
(дата)

_______________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)
посадової особи)

(Порядок доповнено пунктом 92 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.03.2020 р. N 218)

 

 

ЧЕК-ЛИСТ
перевірки посадовою особою Держсервісбуду документів для отримання дозволу на початок виконання будівельних робіт для нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єкта будівництва

Порядковий номер

Показник

Не потребує

Відповідає

Не відповідає

1.

Цільове призначення земельної ділянки

Х

 

 

2.

Звіт за результатами проведеної експертизи без зауважень*

Х

 

 

3.

Відсоток забудови земельної ділянки

Х

 

 

4.

Збереження охоронних зон (у разі потреби):

 

 

 

зони приаеродромної території

 

 

 

зони потенційно небезпечних об'єктів лінійної частини магістральних продуктопроводів

 

 

 

заборонних зон електромереж

 

 

 

санітарно-захисної зони

 

 

 

природоохоронної зони

 

 

 

зон потенційно небезпечних об'єктів 2 класу

 

 

 

охоронної зони об'єктів культурної спадщини

 

 

 

зони історичних ареалів міст

 

 

 

5.

Забезпеченість об'єктами благоустрою:

 

 

 

дитячими майданчиками

 

 

 

зонами відпочинку

 

 

 

паркувальними майданчиками

 

 

 

6.

Обмеження висоти

 

 

 

7.

Чинність ліцензії/сертифіката відповідального виконавця робіт та її/його відповідність класу наслідків об'єкта будівництва

Х

 

 

8.

Чинність сертифіката архітектора та його відповідність класу наслідків об'єкта будівництва (СС2 чи СС3) (у разі потреби)

Х

 

 

9.

Чинність сертифіката інженера-проектувальника та його відповідність класу наслідків об'єкта будівництва (СС2 чи СС3) (у разі потреби)

Х

 

 

10.

Чинність сертифіката інженера технічного нагляду та його відповідність класу наслідків об'єкта будівництва (СС2 чи СС3)

Х

 

 

_______________________
(дата)

_______________
(підпис)

________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)
посадової особи)

(Порядок доповнено пунктом 93 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.03.2020 р. N 218)

 

ЧЕК-ЛИСТ
перевірки посадовою особою Держсервісбуду документів для отримання дозволу на початок виконання будівельних робіт для об'єктів реставрації

Порядковий номер

Показник

Не потребує

Відповідає

Не відповідає

1.

Звіт за результатами проведеної експертизи без зауважень*

Х

 

 

2.

Збереження охоронних зон (у разі потреби):

 

 

 

зони приаеродромної території

 

 

 

зони потенційно небезпечних об'єктів лінійної частини магістральних продуктопроводів

 

 

 

заборонних зон електромереж

 

 

 

санітарно-захисної зони

 

 

 

природоохоронної зони

 

 

 

зони потенційно небезпечного об'єкта 2 класу

 

 

 

охоронної зони об'єктів культурної спадщини (обов'язково)

 

 

 

зони історичних ареалів міст

 

 

 

3.

Погодження проектної документації органом охорони культурної спадщини

Х

 

 

4.

Чинність ліцензії/сертифіката відповідального виконавця робіт та її/його відповідність класу наслідків об'єкта будівництва

Х

 

 

5.

Чинність сертифікати архітектора та його відповідність класу наслідків об'єкта будівництва (СС2 чи СС3) (у разі потреби)

Х

 

 

6.

Чинність сертифіката інженера-проектувальника та його відповідність класу наслідків об'єкта будівництва (СС2 чи СС3) (у разі потреби)

Х

 

 

7.

Чинність сертифіката інженера технічного нагляду та його відповідність класу наслідків об'єкта будівництва (СС2 чи СС3)

Х

 

 

_______________________
(дата)

_______________
(підпис)

______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)
посадової особи)

(Порядок доповнено пунктом 94 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.03.2020 р. N 218)

 

 

________________________________________
(найменування органу державного архітектурно-
________________________________________
будівельного контролю, якому надсилається заява)

Замовник

________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, місце
________________________________________
проживання, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,
________________________________________
номер облікової картки платника податків (не зазначається
________________________________________
фізичними особами, які через свої релігійні переконання
________________________________________
відмовляються від прийняття реєстраційного номера
________________________________________
облікової картки платника податків та повідомили про це
________________________________________
відповідному контролюючому органу і мають
________________________________________
відмітку у паспорті), номер телефону;
________________________________________
найменування юридичної особи, її місцезнаходження,
________________________________________
код платника податків згідно з ЄДРПОУ або
________________________________________
податковий номер, номер телефону)

ЗАЯВА

Відповідно до статті 37 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" прошу
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                  (видати, внести зміни, анулювати (необхідне зазначити)
дозвіл на виконання будівельних робіт (у разі внесення змін зазначається їх суть) _____________________________________________________________________________________
                                                                                     (найменування об'єкта будівництва)

Дозвіл від _______ N ______ (зазначається у разі внесення змін або анулювання дозволу)

місце розташування об'єкта будівництва ___________________________________________________,

дата і номер наказу про присвоєння адреси об'єкта будівництва, найменування органу, який його прийняв _____________________________________________________________________________
                                                                                     (зазначається у разі, коли замовник
_____________________________________________________________________________________
                                       отримав містобудівні умови та обмеження під час реалізації експериментального проекту
_____________________________________________________________________________________,
                                                    з присвоєння адрес об'єктам будівництва та об'єктам нерухомого майна)
вид будівництва _______________________________________________________________________
                                                                                       (нове будівництво, реконструкція,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                        реставрація, капітальний ремонт)
код об'єкта ___________________________________________________________________________,
                                                              (згідно з
Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)
клас наслідків (відповідальності) __________________________________________________________.

Перелік об'єктів, що входять до складу комплексу (будови), із зазначенням їх класу наслідків (відповідальності) (зазначається у разі будівництва комплексу (будови):

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Додаток.

1. Витяг (витяги) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо наявного права власності або землекористування земельною ділянкою (земельними ділянками) (крім випадків, визначених пунктом 7 Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 466 "Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт").

2. Витяг (витяги) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо будівель і інженерних споруд, які реконструюються, піддаються капітальному ремонту чи реставрації.

3. Нотаріально завірена згода власника (власників) будівлі (будівель), інженерної споруди на проведення будівельних робіт у разі здійснення не власником будівель і інженерних споруд їх реконструкції, реставрації, капітального ремонту.

4. Частина проектної документації у складі:

1) для нового будівництва, капітального ремонту та реконструкції:

містобудівних умов та обмежень або листа уповноваженого органу містобудування та архітектури про те, що для проектування даного об'єкта будівництва містобудівні умови та обмеження не надаються;

технічних умов щодо теплопостачання або листа розробника проекту про відсутність потреби;

технічних умов щодо водопостачання та водовідведення або листа розробника проекту про відсутність потреби;

технічних умов щодо електропостачання або листа розробника проекту про відсутність потреби;

технічних умов щодо газопостачання або листа розробника проекту про відсутність потреби;

розрахунку класу наслідків (відповідальності) та категорії складності;

генерального плану на топографічній основі масштабом 1:500 або 1:1000;

плану трас зовнішніх інженерних мереж та комунікацій масштабом 1:2 000;

планів поверхів, фасадів масштабом 1:50, 1:100 або 1:200 (для будівель);

2) для об'єктів реставрації:

реставраційного завдання;

технічних умов щодо теплопостачання або листа розробника проекту про відсутність потреби;

технічних умов щодо водопостачання та водовідведення або листа розробника проекту про відсутність потреби;

технічних умов щодо електропостачання або листа розробника проекту про відсутність потреби;

технічних умов щодо газопостачання або листа розробника проекту про відсутність потреби;

розрахунку класу наслідків (відповідальності) та категорії складності;

ситуаційного плану розташування пам'ятки в планувальній структурі населеного пункту масштабом 1:2000, 1:5000 або 1:10000;

генерального плану ділянки проектування на топографічній основі масштабом 1:500 або 1:1000;

схеми напрямків трас інженерних мереж на топографічній основі масштабом 1:2000 (у разі потреби);

схеми вертикального планування масштабом 1:200 або 1:500 (у разі потреби);

планів поверхів, фасадів масштабом 1:50, 1:100 або 1:200 (для будівель);

витягу з протоколу засідання відповідної науково-методичної або консультативної ради про узгодження принципових рішень.

5. Експертний звіт щодо розгляду проектної документації.

6. Фотокопія розпорядчого документа (рішення, розпорядження, наказ) замовника про затвердження проектної документації, завірена замовником, або лист фізичної особи - замовника.

7. Фотокопія договору підряду (генерального підряду) на виконання будівельних робіт, завірена замовником.

8. Фотокопія розпорядчого документа (рішення, розпорядження, наказ) про призначення осіб, які здійснюють авторський нагляд, завірена замовником.

9. Фотокопія договору підряду на здійснення технічного нагляду та/або фотокопія розпорядчого документа (рішення, розпорядження, наказ) замовника про призначення осіб, які здійснюють технічний нагляд, завірена замовником.

10. Оцінка впливу на довкілля (у разі потреби).

З метою забезпечення ведення єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, внесення відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" я, ____________________________________________________________________________________,
                                                                               (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

Заявник

_______________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

Примітки.

1. Кожна сторінка цієї заяви підписується замовником та засвідчується його печаткою (за наявності).

2. В інформації про місце розташування об'єкта будівництва зазначається:

у разі виконання будівельних робіт щодо об'єкта будівництва, прийнятого в експлуатацію в установленому порядку, - раніше присвоєна адреса об'єкта нерухомого майна;

у разі нового будівництва - кадастровий номер земельної ділянки та місце розташування земельної ділянки, на якій розташовуватиметься об'єкт будівництва, згідно з документом, що посвідчує право власності (користування) такою ділянкою.

3. В інформації про місце розташування закінченого будівництвом об'єкта, будівництво якого здійснюється на замовлення органів державної влади чи органів місцевого самоврядування відповідно до частини четвертої статті 34 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" та частини першої статті 121 Закону України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи", у разі відсутності відомостей, визначених у пункті 2 цих приміток, зазначається визначений замовником опис місця розташування об'єкта.

4. У разі коли інформація про місце розташування об'єкта будівництва, яка зазначена в містобудівних умовах та обмеженнях для проектування об'єкта будівництва, відрізняється від інформації про місце розташування об'єкта будівництва, визначеної у пункті 2 цих приміток, додатково зазначається інформація про місце розташування об'єкта будівництва, яка зазначена в таких містобудівних умовах та обмеженнях.

5. У разі коли об'єкту будівництва присвоєно адресу під час реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об'єктам будівництва та об'єктам нерухомого майна, в інформації про місце розташування об'єкта будівництва замість відомостей, визначених в абзаці третьому пункту 2 та пунктах 3, 4 цих приміток, зазначаються відомості про таку адресу.

6. У разі внесення змін та анулювання дозволу на виконання будівельних робіт інформація про місце розташування об'єкта будівництва зазначається згідно з дозволом на виконання будівельних робіт.

(додаток 10 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 р. N 879,
від 07.06.2017 р. N 404
,
від 25.04.2018 р. N 327
,
від 23.01.2019 р. N 128
,
від 27.03.2019 р. N 367
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 13.03.2020 р. N 218)

 

____________________________________________________
(найменування органу державного архітектурно-будівельного контролю)

ВІДМОВА
у видачі дозволу на виконання будівельних робіт
від ___ ____________ 20__ N _____

_____________________________________________________________________________________,
                                                                                         (найменування об'єкта будівництва)
місце розташування об'єкта будівництва __________________________________________________,
вид будівництва _______________________________________________________________________
                                                                              
 (нове будівництво, реконструкція,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                        реставрація, капітальний ремонт)
код об'єкта ___________________________________________________________________________,
                                                         (згідно з
Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)
клас наслідків (відповідальності) _________________________________________________________.

За результатами розгляду заяви __________________________________________________________
                                                                                                                 (найменування або прізвище, ім'я,
______________________________________________________________________________________
                                                                                                       по батькові
замовника)
про видачу дозволу на виконання будівельних робіт від ___ ____________ 20__ N ________ та доданих до неї документів установлено, що ________________________________________________.
                                                                                                                                               (обґрунтування причин відмови)

У видачі дозволу на виконання будівельних робіт відмовлено.

____________________
       (найменування посади)

_________________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

(додаток 11 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 р. N 879,
від 07.06.2017 р. N 404
,
від 25.04.2018 р. N 327)

(Порядок із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 р. N 949,
від 18.01.2012 р. N 43,
 від 27.02.2012 р. N 148
,
від 11.07.2012 р. N 653,
від 30.10.2013 р. N 918,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 26.08.2015 р. N 747)

 

ПОРЯДОК
виконання будівельних робіт

Порядок виключено

(Порядок із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 р. N 949,
від 18.01.2012 р. N 43,
 від 27.02.2012 р. N 148
,
від 11.07.2012 р. N 653,
від 30.10.2013 р. N 918,
виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.08.2015 р. N 747)

 

ПЕРЕЛІК
об'єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта

(назва переліку у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 р. N 404)

1. Індивідуальний (садибний) житловий будинок, садовий, дачний будинок не вище двох поверхів (без урахування мансардного поверху) площею до 500 кв. метрів.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 р. N 367)

2. Господарські будівлі і споруди, зокрема гаражі, які розташовані на присадибних, дачних і садових земельних ділянках.

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 р. N 1104 "Деякі питання надання дозволів на виконання підготовчих і будівельних робіт" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 80, ст. 2719).

2. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. N 90 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 8, ст. 390).

3. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. N 160 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 12, ст. 583).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 р. N 665 "Про внесення змін до переліку будівельних робіт, на виконання яких не вимагається дозвіл" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 58, ст. 2015).

____________

Опрос