Идет загрузка документа (219 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Вопросы государственного оборонного заказа

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок, Перечень от 27.04.2011 № 464
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 квітня 2011 р. N 464

Київ

Питання державного оборонного замовлення

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 19 грудня 2012 року N 1167
,
 від 29 травня 2013 року N 380
,
 від 3 липня 2013 року N 621
,
 від 18 вересня 2013 року N 695
,
 від 22 січня 2014 року N 26
,
від 12 листопада 2014 року N 619
,
 від 8 серпня 2016 року N 517
,
від 8 вересня 2016 року N 618
,
від 26 жовтня 2016 року N 746
,
від 14 грудня 2016 року N 950
,
від 11 травня 2017 року N 325
,
 від 31 травня 2017 року N 378
,
від 23 серпня 2017 року N 1093,
від 25 жовтня 2017 року N 805,
від 14 лютого 2018 року N 188
,
від 21 лютого 2018 року N 314,
від 18 квітня 2018 року N 291,
від 26 вересня 2018 року N 773
,
від 17 жовтня 2018 року N 856
,
від 12 грудня 2018 року N 1063
,
від 24 липня 2019 року N 667
,
від 3 листопада 2019 року N 905
,
від 6 листопада 2019 року N 916
,
від 4 грудня 2019 року N 990
,
від 5 лютого 2020 року N 55
,
від 7 вересня 2020 року N 819

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 3 березня 2021 року N 363)

Відповідно до частини першої статті 3, частини сьомої статті 6 та частини четвертої статті 7 Закону України "Про державне оборонне замовлення" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок планування, формування, розміщення та коригування державного оборонного замовлення, а також здійснення контролю за його виконанням;

Типовий державний контракт на поставку (закупівлю) продукції за оборонним замовленням;

Типовий державний контракт на виконання робіт (надання послуг) за оборонним замовленням;

Типовий державний контракт на виконання дослідно-конструкторської (науково-дослідної, технологічної) роботи за оборонним замовленням.

2. Визначити:

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості уповноваженим центральним органом виконавчої влади щодо координації діяльності з реалізації державного оборонного замовлення;

(абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 06.11.2019 р. N 916,
від 07.09.2020 р. N 819)

державними замовниками з оборонного замовлення Міністерство внутрішніх справ, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерство оборони, Міністерство юстиції, Державну службу з надзвичайних ситуацій, Службу безпеки, Службу зовнішньої розвідки, Державне космічне агентство, Адміністрацію Державної прикордонної служби, Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Головне управління розвідки Міністерства оборони, Управління державної охорони, Національне антикорупційне бюро, Національну гвардію, Національну поліцію, Державну спеціальну службу транспорту, Державне бюро розслідувань, Державна судова адміністрація, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.

(абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.05.2013 р. N 380
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 03.07.2013 р. N 621
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.01.2014 р. N 26
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 26.10.2016 р. N 746
,
із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Кабінету Міністрів України від 11.05.2017 р. N 325,
від 17.10.2018 р. N 856
,
від 03.11.2019 р. N 905
,
від 06.11.2019 р. N 916
,
від 05.02.2020 р. N 55
,
від 07.09.2020 р. N 819)

3. Пункт 3 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 25.10.2017 р. N 805)

4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 70

 

ПОРЯДОК
планування, формування, розміщення та коригування державного оборонного замовлення, а також здійснення контролю за його виконанням

Загальні питання

1. Цей Порядок визначає механізм планування державного оборонного замовлення (далі - оборонне замовлення), формування його основних показників, розміщення та коригування обсягів поставок (закупівлі) продукції, виконання робіт, надання послуг за оборонним замовленням, а також здійснення контролю за виконанням оборонного замовлення.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

1) напрям оборонного замовлення - поставка (закупівля) необхідних для виконання завдань у сфері діяльності державного замовника продукції, робіт і послуг оборонного призначення, що забезпечується за рахунок бюджетних асигнувань, обсяги яких зазначаються окремим рядком у складі основних показників оборонного замовлення;

2) служба замовника - суб'єкт господарювання, який належить до сфери управління Мінекономіки (далі - уповноважений орган) та уповноважується ним на укладення договорів (контрактів) з виконавцями завдань та заходів державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, оборонного замовлення.

(абзац перший пункту 2 замінено абзацами згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 р. N 291,
у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим
,
підпункт 2 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.11.2019 р. N 916)

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про державне оборонне замовлення" та "Про національну безпеку України".

(абзац четвертий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 р. N 667)

3. Діяльність щодо планування, формування, розміщення, коригування та виконання оборонного замовлення у разі потреби провадиться з додержанням вимог законодавства про державну таємницю.

Розроблення та виконання оборонного замовлення

4. Планування, розміщення та виконання оборонного замовлення здійснюється в такій послідовності:

проведення маркетингових досліджень ринку продукції (робіт, послуг) оборонного призначення;

розроблення та затвердження орієнтовних показників обсягів оборонного замовлення;

розроблення проекту основних показників оборонного замовлення на плановий, а також наступні за плановим два бюджетні періоди (далі - проект основних показників оборонного замовлення);

(абзац четвертий пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. N 805)

формування та ведення реєстру виробників продукції, робіт і послуг оборонного призначення, закупівлі яких становлять державну таємницю;

затвердження основних показників оборонного замовлення;

відбору виконавців оборонного замовлення;

укладення державних контрактів, договорів (контрактів);

(абзац восьмий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 р. N 291)

складення звіту про результати відбору виконавців оборонного замовлення, за яким закупівлі продукції, робіт і послуг оборонного призначення не становлять державної таємниці, за формою, визначеною уповноваженим органом;

(абзац дев'ятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.11.2019 р. N 916)

виконання державних контрактів, договорів (контрактів);

(абзац десятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 р. N 291)

здійснення контролю за виконанням державних контрактів, договорів (контрактів);

(абзац одинадцятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 р. N 291)

складення звіту про виконання оборонного замовлення.

Маркетингові дослідження ринку продукції (робіт, послуг) оборонного призначення

5. Маркетингові дослідження ринку продукції (робіт, послуг) оборонного призначення проводяться державними замовниками постійно з метою створення та періодичного оновлення бази даних про:

суб'єктів господарювання, що можуть залучатися до виконання оборонного замовлення;

номенклатуру продукції (робіт, послуг) оборонного призначення, що може виготовлятися (виконуватися або надаватися) такими суб'єктами господарювання;

ціни на продукцію (роботи, послуги) оборонного призначення.

6. Результати маркетингових досліджень використовуються державними замовниками під час розроблення орієнтовних показників обсягів оборонного замовлення та пропозицій до проекту основних показників оборонного замовлення.

Планування оборонного замовлення

7. Планування оборонного замовлення є складовою частиною оборонного планування, яке провадять державні замовники.

8. Планування оборонного замовлення здійснюється шляхом розроблення на:

довгостроковий та середньостроковий період - орієнтовних показників обсягів оборонного замовлення;

короткостроковий період - проекту основних показників оборонного замовлення на плановий бюджетний період з урахуванням видатків, передбачених для забезпечення потреб національної безпеки і оборони у проекті закону про Державний бюджет України на плановий бюджетний період та наступні за плановим два бюджетні періоди з урахуванням індикативних показників прогнозу державного бюджету.

(пункт 8 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 25.10.2017 р. N 805)

Розроблення орієнтовних показників обсягів оборонного замовлення

9. Орієнтовні показники обсягів оборонного замовлення розробляються державними замовниками відповідно до основоположних документів оборонного планування та визначають орієнтовні обсяги фінансових ресурсів, необхідних для поставки (закупівлі) продукції, робіт і послуг за оборонним замовленням.

10. Вихідними даними для розроблення орієнтовних показників обсягів оборонного замовлення є:

орієнтовні обсяги фінансових ресурсів, необхідних для здійснення заходів, виконання завдань та досягнення показників, визначених у державних цільових програмах, інших основоположних документах оборонного планування;

прогнозні показники видатків державного бюджету;

результати маркетингових досліджень ринку продукції (робіт, послуг) оборонного призначення;

інші необхідні дані.

11. Орієнтовні показники обсягів оборонного замовлення затверджуються державним замовником.

12. Орієнтовні показники обсягів оборонного замовлення враховуються під час визначення прогнозних показників видатків Державного бюджету України на оборону, формування бюджетного запиту та розроблення пропозицій до проекту основних показників оборонного замовлення на другий наступний бюджетний період.

Розроблення основних показників оборонного замовлення

13. Проект основних показників оборонного замовлення включає обсяги видатків, які передбачаються державним замовникам за відповідними бюджетними програмами для виконання оборонного замовлення, основні показники оборонного замовлення для кожного державного замовника на плановий та наступні за плановим два бюджетних періоди.

(абзац перший пункту 13 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. N 805)

Обсяги видатків, що передбачаються державними замовниками за відповідними бюджетними програмами для виконання оборонного замовлення, розробляються за напрямами оборонного замовлення.

Основні показники оборонного замовлення для кожного державного замовника розробляються з урахуванням таких вимог:

номенклатура продукції, робіт і послуг оборонного призначення за напрямами оборонного замовлення поділяється на розділи;

у кожному розділі номенклатура продукції, робіт і послуг оборонного призначення розміщується у порядку пріоритетності, яка визначається для відповідних продукції, робіт і послуг з урахуванням вимог правових актів у сфері національної безпеки та оборони;

у кінці кожного розділу та напряму оборонного замовлення зазначається вартість закупівлі продукції (робіт, послуг), що розраховується за результатами маркетингових досліджень ринкової вартості відповідних продукції (робіт, послуг).

14. Після схвалення Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України уповноважений орган розробляє у триденний строк календарний графік формування проекту основних показників оборонного замовлення та доводить його до відома державних замовників.

(пункт 14 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 25.10.2017 р. N 805)

15. Державні замовники розробляють та подають відповідно до календарного графіка пропозиції до проекту основних показників оборонного замовлення уповноваженому органові за встановленими ним формами на:

плановий бюджетний період - з урахуванням видатків, передбачених для потреб забезпечення національної безпеки і оборони у проекті закону про Державний бюджет України на плановий бюджетний період, схваленому Кабінетом Міністрів України;

наступні за плановим два бюджетні періоди - з урахуванням індикативних показників прогнозу державного бюджету.

(пункт 15 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 25.10.2017 р. N 805)

16. Пропозиції до проектів основних показників оборонного замовлення, що зазначені в абзацах другому і третьому пункту 15 цього Порядку, щодо поставки (закупівлі) спеціальних комплектувальних виробів та запасних частин до продукції оборонного призначення зазначаються за однією номенклатурою з доданням специфікації.

17. Пропозиції до проектів основних показників оборонного замовлення, що зазначені в абзаці другому пункту 15 цього Порядку, щодо:

створення нових та нарощення існуючих виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення - погоджуються з державними замовниками на поставку (закупівлю) цієї продукції;

виконання робіт оборонного призначення - погоджуються з центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких належать підприємства оборонно-промислового комплексу, а також з уповноваженим органом;

(абзац третій пункту 17 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 р. N 291,
від 06.11.2019 р. N 916)

виконання робіт оборонного призначення з розроблення нових видів озброєння, військової техніки та військової зброї, їх складових частин, а також модернізації зазначеної продукції оборонного призначення - погоджуються з Міноборони.

18. Створення нових та нарощення існуючих виробничих потужностей згідно з оборонним замовленням здійснюється шляхом проведення таких заходів:

виконання дослідно-конструкторської роботи з розроблення спеціальних засобів технологічного оснащення та технологій;

виготовлення та впровадження спеціальних засобів технологічного оснащення;

технічне переоснащення та реконструкція діючих виробництв.

Заходи із створення нових та нарощення існуючих виробничих потужностей передбачаються в основних показниках оборонного замовлення. Державні контракти укладаються на проведення заходів, зазначених в абзаці другому цього пункту. Фінансування та проведення заходів, зазначених в абзацах третьому і четвертому цього пункту, здійснюється згідно з планом використання бюджетних коштів, який готується відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. N 228 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 9, ст. 414), та на підставі договорів (контрактів).

(абзац п'ятий пункту 18 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 р. N 291)

Розпорядження та використання виробничих потужностей, створених у результаті проведення заходів, зазначених в абзацах третьому і четвертому цього пункту, здійснюється виконавцями оборонного замовлення з додержанням вимог частини другої статті 9 Закону України "Про державне оборонне замовлення". Передача таких виробничих потужностей здійснюється відповідно до Положення про порядок передачі об'єктів права державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 р. N 1482 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 38, ст. 1405).

(пункт 18 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 р. N 291)

181. Фінансування та проведення заходів з будівництва об'єктів і споруд оборонного та спеціального призначення здійснюється з урахуванням положень Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2374).

(Порядок доповнено пунктом 181 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 р. N 291)

19. Уповноважений орган у місячний строк після надходження від державних замовників пропозицій до проекту основних показників оборонного замовлення:

аналізує пропозиції державних замовників за напрямами оборонного замовлення та у разі потреби запитує додаткові матеріали;

перевіряє пропозиції державних замовників на відповідність вимогам частини п'ятої статті 6 Закону України "Про державне оборонне замовлення";

з'ясовує у випадках, передбачених пунктом 17 цього Порядку, наявність погодження пропозицій з відповідними органами;

узагальнює пропозиції державних замовників на плановий бюджетний період та наступні за плановим два бюджетні періоди і перевіряє їх на відповідність показникам проекту закону про Державний бюджет України на плановий бюджетний період та індикативним показникам прогнозу державного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди;

(абзац п'ятий пункту 19 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. N 805)

готує проект основних показників оборонного замовлення, про що інформує комітет Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання національної безпеки і оборони.

(абзац шостий пункту 19 у редакції постанов
 Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. N 805,
від 24.07.2019 р. N 667)

20. Державні замовники згідно з календарним графіком після оприлюднення закону про Державний бюджет України на відповідний рік з урахуванням затверджених обсягів бюджетних асигнувань за відповідними бюджетними програмами уточнюють пропозиції до проекту основних показників оборонного замовлення та подають уповноваженому органові пропозиції щодо коригування такого проекту.

(пункт 20 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 25.10.2017 р. N 805)

21. Уповноважений орган відповідно до поданих пропозицій вносить у двотижневий строк до проекту основних показників оборонного замовлення необхідні зміни та узгоджує його з державними замовниками у частині, що їх стосується.

22. Проект основних показників оборонного замовлення узгоджується з Мінфіном і Мін'юстом та надсилається для схвалення до Ради національної безпеки і оборони України.

Після схвалення Радою національної безпеки і оборони України проект основних показників оборонного замовлення подається уповноваженим органом в установленому порядку Кабінетові Міністрів України.

(пункт 22 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 р. N 950
,
у редакції
постанов Кабінету
 Міністрів України від 25.10.2017 р. N 805
,
від 24.07.2019 р. N 667)

23. Кабінет Міністрів України приймає рішення про затвердження основних показників оборонного замовлення, яке погоджується з комітетом Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання національної безпеки і оборони.

(абзац перший пункту 23 у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 р. N 667)

Основні показники оборонного замовлення, погоджені комітетом Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання національної безпеки і оборони, Кабінет Міністрів України доводить до державних замовників, уповноваженого органу, Мінфіну, Казначейства та інших заінтересованих центральних органів виконавчої влади.

(пункт 23 доповнено новим абзацом другим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 р. N 667,
у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім)

За результатами схвалення Кабінетом Міністрів України прогнозу державного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди у разі необхідності уповноважений орган за поданням державних замовників у місячний строк подає в установленому порядку Кабінетові Міністрів України проект постанови Кабінету Міністрів України про внесення відповідних змін до основних показників оборонного замовлення.

(пункт 23 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. N 805)

Розміщення оборонного замовлення

24. Оборонне замовлення розміщується державними замовниками шляхом укладення з виконавцями державних контрактів, договорів (контрактів).

(пункт 24 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 р. N 291)

25. Державні замовники проводять виходячи із затверджених основних показників оборонного замовлення на відповідний бюджетний період відбір виконавців у порядку, встановленому Законами України "Про публічні закупівлі", "Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони" та "Про державне оборонне замовлення".

(пункт 25 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 р. N 378)

26. Ціни на продукцію оборонного призначення визначаються за результатами процедур закупівлі, передбачених Законами України "Про публічні закупівлі" та "Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони".

(абзац перший пункту 26 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 р. N 378)

У разі визначення виконавця без застосування конкурентних процедур (закупівля у суб'єкта господарювання, який є єдиним в Україні виробником, або зареєстрований як виробник продукції, робіт і послуг оборонного призначення, закупівлі яких становлять державну таємницю) ціна на продукцію оборонного призначення встановлюється суб'єктом господарювання і державним замовником під час проведення переговорів щодо укладення державного контракту, договору (контракту) з урахуванням Порядку формування ціни на продукцію, роботи, послуги оборонного призначення у разі, коли відбір виконавців з постачання (закупівлі) такої продукції, робіт, послуг здійснюється без застосування конкурентних процедур, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2016 р. N 517 (Офіційний вісник України, 2016 р., N 65, ст. 2207).

(абзац другий пункту 26 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 18.09.2013 р. N 695,
від 31.05.2017 р. N 378
,
від 18.04.2018 р. N 291)

Абзац третій пункту 26 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 18.09.2013 р. N 695)

Абзац четвертий пункту 26 виключено

(абзац четвертий пункту 26 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.07.2013 р. N 621
,
 виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 18.09.2013 р. N 695)

Договірна (орієнтовна) ціна на постачання (закупівлю) продукції, яка вже закуповувалася державним замовником у такого виконавця в минулі роки без застосування конкурентних процедур, визначається у державному контракті на рівні розміру ціни, встановленої попереднім аналогічним контрактом, з коригуванням на індекс споживчих цін за розрахунками Держстату у відповідні минулі роки і без складення розрахунково-калькуляційних матеріалів за умови здійснення остаточного розрахунку ціни за фактичними витратами виконавця.

(пункт 26 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 17.10.2018 р. N 856)

261. Державні замовники повідомляють суб'єктам господарювання, що визначені виконавцями без застосування конкурентних процедур, про намір укласти з ними державний контракт, договір (контракт) та провести переговори щодо визначення його істотних умов. У повідомленні зазначається інформація про предмет державного контракту, договору (контракту), зміст та обсяг оборонного замовлення (кількість і місце поставки продукції та/або виду робіт (послуг) і місця їх виконання (надання), що планується розмістити на відповідному суб'єкті господарювання, а також запланований державним замовником обсяг фінансування такого замовлення.

(Порядок доповнено пунктом 261 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.09.2013 р. N 695
,
пункт 261 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 р. N 291)

262. Суб'єкт господарювання, що отримав від державного замовника пропозицію щодо укладення державного контракту, договору (контракту), інформує державного замовника про свою згоду чи відмову у двадцятиденний строк. У разі згоди на укладення державного контракту, договору (контракту) такий суб'єкт господарювання здійснює розрахунок ціни за одиницю продукції оборонного призначення та/або складає кошторис на виконання робіт (надання послуг) за оборонним замовленням з урахуванням економічно обґрунтованих витрат на виробництво (виконання робіт, надання послуг) та особливостей виробництва (виконання, надання) окремих видів такої продукції (робіт, послуг).

(Порядок доповнено пунктом 262 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.09.2013 р. N 695
,
пункт 262 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 р. N 291)

263. Під час розрахунку ціни прибуток визначається суб'єктом господарювання на основі розрахованої величини прибутку, що забезпечує умови ефективної діяльності суб'єкта господарювання з урахуванням витрат на сплату податків та зборів, а також відсотків за кредитами.

При цьому прибуток у складі ціни не може перевищувати 5 відсотків витрат суб'єкта господарювання на придбання комплектувальних виробів (напівфабрикатів), робіт (послуг) у інших суб'єктів господарювання, а також 30 відсотків решти витрат у складі виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), крім випадку, передбаченого абзацом третім цього пункту.

У разі коли суб'єктом господарювання залучено кредити під державні гарантії для фінансування програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави, - прибуток становить 25 відсотків суми виробничої собівартості (кошторисної вартості), а у разі надання суб'єктом господарювання державному замовнику документів, що підтверджують необхідність використання частини прибутку, одержаного від виконання державного контракту, на розвиток виробництва для ефективного виконання у подальшому оборонного замовлення, у тому числі для зменшення трудомісткості, матеріаломісткості та енергоємності виробництва і загальновиробничих витрат, - 30 відсотків.

(Порядок доповнено пунктом 263 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.09.2013 р. N 695
,
 пункт 263 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 08.08.2016 р. N 517
,
 із змінами, внесеними згідно з  постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.08.2017 р. N 1093,
дію пункту 263 відновлено в редакції, що діяла на день набрання чинності
 
постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2017 р. N 1093, згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 р. N 188)

У разі здійснення закупівлі продукції (робіт, послуг) оборонного призначення за імпортом через вітчизняних суб'єктів господарювання, яким в установленому порядку надані повноваження на право здійснення імпорту відповідних видів продукції (робіт, послуг) оборонного призначення, в тому числі із залученням кредитів під державні гарантії для фінансування програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави, прибуток (постачальницька винагорода) становить 3 відсотки вартості продукції (робіт, послуг) за зовнішньоекономічним договором (контрактом).

(пункт 263 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 р. N 1063)

264. У разі коли технологічний цикл виробництва продукції оборонного призначення або строк виконання робіт (надання послуг) за оборонним замовленням перевищує один рік, суб'єкт господарювання розраховує ціну на весь період виробництва (виконання робіт, надання послуг) з обґрунтуванням витрат для кожного бюджетного періоду окремо.

(Порядок доповнено пунктом 264 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.09.2013 р. N 695)

265. За результатами розрахунків ціни суб'єкт господарювання готує та подає на розгляд державному замовнику:

пояснювальну записку, в якій зазначається застосована ним методологія розрахунку ціни і перелік нормативних та інших документів, якими він при цьому керувався;

проект протоколу погодження договірної (орієнтовної) ціни на поставку (закупівлю) продукції, виконання робіт, надання послуг за державним оборонним замовленням за формою згідно з додатком 1;

калькуляцію (визначення ціни) продукції відповідно до Порядку формування ціни на продукцію, роботи, послуги оборонного призначення у разі, коли відбір виконавців з постачання (закупівлі) такої продукції, робіт, послуг здійснюється без застосування конкурентних процедур, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2016 р. N 517 (Офіційний вісник України, 2016 р., N 65, ст. 2207), - у разі постачання (закупівлі) продукції;

кошторис на виконання робіт (надання послуг) за державним оборонним замовленням за формою згідно з додатком 2 до Типового державного контракту на виконання робіт (надання послуг) за державним оборонним замовленням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. N 464 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 34, ст. 1402), - у разі виконання робіт (надання послуг);

розшифрування витрат, що увійшли до статей калькуляції відповідно до пунктів 20, 29 і 37 Порядку формування ціни на продукцію, роботи, послуги оборонного призначення у разі, коли відбір виконавців з постачання (закупівлі) такої продукції, робіт, послуг здійснюється без застосування конкурентних процедур, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2016 р. N 517 (Офіційний вісник України, 2016 р., N 65, ст. 2207), за погодженою з державним замовником формою;

розрахунок та обґрунтування прибутку в довільній формі.

Документи, визначені в абзацах третьому - шостому цього пункту, подаються суб'єктом господарювання службі замовника разом з договором (контрактом).

(Порядок доповнено пунктом 265 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.09.2013 р. N 695,
пункт 265 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 р. N 291
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 17.10.2018 р. N 856)

266. Державний замовник протягом строку, що не перевищує 15 робочих днів з моменту отримання документів, зазначених у пункті 265 цього Порядку, розглядає їх, у тому числі аналізує та перевіряє достовірність викладеної в них інформації. У разі необхідності державний замовник може залучати для розгляду поданих суб'єктом господарювання документів свої представництва з оборонного замовлення на підприємствах, в установах і організаціях або відповідні представництва інших державних замовників.

Спори, що виникають між державним замовником і суб'єктом господарювання під час розгляду документів, вирішуються ними шляхом проведення переговорів, консультацій, а у разі недосягнення згоди або взаємоприйнятного рішення - у судовому порядку.

(Порядок доповнено пунктом 266 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.09.2013 р. N 695)

267. Досягнута державним замовником і суб'єктом господарювання домовленість щодо ціни фіксується у протоколі погодження договірної (орієнтовної) ціни на поставку (закупівлю) продукції, виконання робіт, надання послуг за державним оборонним замовленням за формою згідно з додатком 1.

(Порядок доповнено пунктом 267 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.09.2013 р. N 695)

268. Зміна ціни, визначеної державним контрактом, договором (контрактом), не допускається у разі, коли:

продукцію, роботи та/або послуги оборонного призначення, які є предметом державного контракту, договору (контракту), виготовлено (виконано, надано) та прийнято представництвом державного замовника з оборонного замовлення на підприємствах, в установах і організаціях і службою замовника, що підтверджується посвідченням (актом), передбаченим підпунктом 6 пункту 9 Положення про представництва державних замовників з оборонного замовлення на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2009 р. N 1107 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 81, ст. 2737), повністю оплачено;

сторонами повністю виконано свої зобов'язання за державним контрактом, договором (контрактом).

(Порядок доповнено пунктом 268 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.09.2013 р. N 695
,
пункт 268 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 р. N 378
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 18.04.2018 р. N 291)

269. Обсяги видатків на фінансування заходів, зазначених в абзацах другому - четвертому пункту 18 цього Порядку, визначаються центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких належать підприємства оборонно-промислового комплексу, уповноваженим органом, за результатами погодження пропозицій до проектів основних показників оборонного замовлення, зазначених в абзацах другому та третьому пункту 17 цього Порядку.

(Порядок доповнено пунктом 269 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 р. N 291
,
пункт 269 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.11.2019 р. N 916)

27. У державних контрактах на закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, військової і спеціальної техніки з циклом виробництва більше трьох місяців може передбачатися попередня оплата на строк не більш як шість місяців.

У державних контрактах на закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, військової і спеціальної техніки з циклом виробництва більше шести місяців і на виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з розроблення озброєння, військової і спеціальної техніки, спеціальних технологій та матеріалів, а також дослідно-конструкторських робіт із розроблення спеціальних засобів технологічного оснащення та технологій (у межах підготовки виробництва) для їх виготовлення і модернізації (коли строк виконання етапу таких робіт перевищує шість місяців) може передбачатися попередня оплата на строк не більш як вісімнадцять місяців за умови надання виконавцем державного оборонного замовлення відповідного обґрунтування.

У рамках підготовки виробництва на виконання заходів, зазначених в абзацах третьому і четвертому пункту 18 цього Порядку, робіт згідно з переліком видів робіт із провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми та значними наслідками, які підлягають ліцензуванню, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 р. N 256 (Офіційний вісник України, 2016 р., N 28, ст. 1130; 2017 р., N 49, ст. 1522), може передбачатися попередня оплата на умовах, визначених в абзацах першому і другому підпункту 6 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. N 117 "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 34, ст. 916).

У державних контрактах на закупівлю (ремонт) кораблів та суден з циклом будівництва (ремонту) більше шести місяців, а також складних зразків озброєння і військової техніки з циклом виробництва більше дванадцяти місяців, яке пов'язано із закупівлею комплектувальних виробів за зовнішньоекономічними контрактами та здійснюється за окремими державними цільовими програмами, може передбачатися попередня оплата на строк не більш як вісімнадцять місяців.

У державних контрактах на виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у разі, коли строк виконання етапу таких робіт перевищує шість місяців, може передбачатися попередня оплата на строк, необхідний для виконання такого етапу, але не більш як вісімнадцять місяців.

В умовах особливого періоду, надзвичайного стану, проведення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у державних контрактах на закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, військової і спеціальної техніки може передбачатися попередня оплата на строк не більш як дев'ять місяців на умовах, які визначаються державним замовником виходячи з необхідності задоволення нагальних потреб, наявності фінансування витрат та обґрунтування проведення такої оплати виконавцями оборонного замовлення.

(пункт 27 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 19.12.2012 р. N 1167,
від 03.07.2013 р. N 621,
від 12.11.2014 р. N 619,
від 08.09.2016 р. N 618,
від 21.02.2018 р. N 314,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 17.10.2018 р. N 856)

За міжнародними домовленостями (угодами, контрактами), укладеними в рамках реалізації державного оборонного замовлення за програмою Уряду США "Міжнародні військові продажі" (Foreign Military Sales) або з Агенцією НАТО з підтримки та постачання (NATO Support and Procurement Agency) для забезпечення потреб Збройних Сил, може передбачатися попередня оплата на умовах та на строк дії таких міжнародних домовленостей (угод, контрактів).

(пункт 27 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. N 990)

28. Проект державного контракту розробляється державним замовником у двох примірниках, підписується його керівником або уповноваженою ним особою, скріплюється печаткою та надсилається суб'єкту господарювання, визначеному за результатами процедури відбору виконавця, у строк, установлений законодавством.

Умови державного контракту визначаються відповідно до положень Типового державного контракту на поставку (закупівлю) продукції за державним оборонним замовленням, Типового державного контракту на виконання робіт (надання послуг) за державним оборонним замовленням або Типового державного контракту на виконання дослідно-конструкторської (науково-дослідної, технологічної) роботи за державним оборонним замовленням. Сторони можуть конкретизувати умови типових державних контрактів виходячи із специфіки діяльності державних замовників та особливостей закупівлі продукції, робіт і послуг оборонного призначення.

У разі коли державний контракт містить інформацію, яка становить державну таємницю, державний замовник проставляє на такому контракті та додатках до нього відповідний гриф обмеження доступу.

Державний контракт укладається на строк виготовлення і поставки продукції, виконання робіт та надання послуг оборонного призначення. У разі коли строк державного контракту перевищує бюджетний період (довгостроковий державний контракт), сторони після затвердження основних показників оборонного замовлення на відповідний рік вносять до такого контракту зміни щодо зобов'язань сторін на наступний бюджетний період.

Проект договору (контракту) розробляється службою замовника відповідно до Цивільного кодексу України та положень цього пункту і погоджується державним замовником відповідно до статті 732 Господарського кодексу України.

(пункт 28 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 р. N 291)

29. Поставка (закупівля) відповідно до міжнародних договорів з питань військово-технічного співробітництва продукції оборонного призначення іноземних виробників здійснюється шляхом укладення державними замовниками державних контрактів з визначеними за результатами конкурсного відбору виконавцями, які є:

вітчизняними суб'єктами господарювання, яким в установленому порядку надані повноваження на право здійснення імпорту відповідних видів продукції оборонного призначення;

іноземними суб'єктами господарювання, у разі коли державний замовник має повноваження на провадження зовнішньоекономічної діяльності.

У разі коли державним контрактом, договором (контрактом) передбачена закупівля за імпортом продукції оборонного призначення на суму, що перевищує 5 млн. євро, державний замовник, що укладає такий контракт, договір (контракт), зобов'язаний:

інформувати в установленому законодавством порядку уповноважений орган про намір укласти такий контракт, договір (контракт) та проведення переговорів щодо визначення його істотних умов;

визначити завдання офсетному бенефіціару з проведення переговорів з іноземним постачальником такої продукції щодо одержання Україною відповідних компенсацій з метою укладення компенсаційного (офсетного) договору в установленому порядку.

(абзац четвертий пункту 29 замінено абзацами згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2018 р. N 773)

30. Суб'єкт господарювання набуває статусу виконавця оборонного замовлення з моменту укладення державного контракту, договору (контракту).

(пункт 30 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 р. N 291)

31. Державний контракт та додатки до нього, а також листи, телеграми та інші документи, що пов'язані з його укладенням та виконанням, формуються державним замовником в окрему справу, яка після виконання сторонами зобов'язань за державним контрактом або його розірвання та вирішення всіх спірних питань, пов'язаних з виконанням державного контракту, зберігається протягом строку, визначеного законодавством. Копія державного контракту може надаватися в установленому порядку керівникові представництва державного замовника з оборонного замовлення, що здійснює контроль за якістю та прийманням продукції оборонного призначення.

32. Після виконання зобов'язань за державним контрактом сторони проводять звіряння розрахунків та складають акт за формою згідно з додатком 2. У разі виконання зобов'язань, передбачених довгостроковим державним контрактом для поточного бюджетного періоду, сторони проводять звіряння розрахунків станом на початок наступного бюджетного періоду.

Коригування оборонного замовлення

33. У разі коли здійснення поставки (закупівлі) продукції (робіт, послуг) оборонного призначення перестало відповідати потребам оборони та безпеки держави внаслідок настання непередбачуваних обставин та/або коли ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену державним замовником на фінансування цієї закупівлі, чи коли виникла потреба у внесенні змін до кількісних показників та/або номенклатури продукції, робіт і послуг оборонного призначення, а також у коригуванні очікуваної вартості закупівлі у межах затверджених обсягів фінансування оборонного замовлення на поточний бюджетний період для відповідного державного замовника, такий державний замовник готує проект постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до затверджених Кабінетом Міністрів України основних показників оборонного замовлення на поточний рік.

34. У разі виникнення необхідності внесення змін до оборонного замовлення на поточний рік у зв'язку з прийняттям нових законів України, виданням актів Президента України та Кабінету Міністрів України, зокрема щодо затвердження державних цільових програм, державний замовник відповідно до вимог § 48 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. N 950 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 54, ст. 2180; 2011 р., N 88, ст. 3199), у місячний строк після набрання чинності відповідними актами подає в установленому порядку Кабінетові Міністрів України проект постанови Кабінету Міністрів України про внесення відповідних змін до основних показників оборонного замовлення.

(пункт 34 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 17.10.2018 р. N 856)

341. Кабінет Міністрів України здійснює коригування основних показників оборонного замовлення за погодженням із комітетом Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання національної безпеки і оборони.

(Порядок доповнено пунктом 341 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 р. N 667)

Контроль за виконанням оборонного замовлення

35. Контроль за виконанням оборонного замовлення здійснюють державні замовники, уповноважений орган та Мінфін у межах їх повноважень.

36. Контроль за якістю продукції оборонного призначення на всіх стадіях її розроблення, виробництва, модернізації та ремонту, своєчасним виконанням державних контрактів, цільовим використанням коштів, перевірка та узгодження документів щодо формування договірних цін здійснюються в установленому порядку державними замовниками.

37. Державні замовники подають:

щомісяця до 5 числа уповноваженому органу за встановленою ним формою інформацію про укладені державні контракти з оборонного замовлення;

щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, Мінфіну та уповноваженому органу з питань координації оборонного замовлення звіт про використання коштів, передбачених для фінансування оборонного замовлення.

38. Державні замовники та виконавці подають органам державної статистики звіт про стан виконання таких державних контрактів з оборонного замовлення:

щомісяця - про поставку (закупівлю) озброєння, військової і спеціальної техніки, виконання робіт і надання послуг;

щокварталу - про виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, будівництво об'єктів і споруд оборонного призначення, створення і нарощення існуючих виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення.

39. Державна служба статистики не пізніше 30 числа місяця, що настає за звітним періодом, подає Кабінетові Міністрів України і уповноваженому органу зведену інформацію про стан виконання державних контрактів з оборонного замовлення.

40. Уповноважений орган аналізує отриману інформацію та кожного півріччя інформує Кабінет Міністрів України про стан виконання оборонного замовлення.

Інформація про стан виконання оборонного замовлення, що подається уповноваженим органом Кабінету Міністрів України, повинна містити відомості про:

використання бюджетних коштів, передбачених для фінансування оборонного замовлення;

виконання державних контрактів на поставку (закупівлю) озброєння, військової і спеціальної техніки, виконання робіт і надання послуг з ремонту та модернізації продукції оборонного призначення, а також виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт із зазначенням строку початку та завершення, запланованого та фактичного обсягу фінансування, зокрема за звітний період, за кожною з таких робіт.

 

ПРОТОКОЛ
погодження договірної (орієнтовної) ціни на поставку (закупівлю) продукції, виконання робіт, надання послуг за державним оборонним замовленням

(назва додатка 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.07.2013 р. N 621)

Державний замовник ___________________________________________________________________
                                                                                                   (найменування державного замовника)
в особі _____________________________________________________________________________ та
                                                                      (посада, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи)
виконавець ___________________________________________________________________________
                                                               (найменування суб'єкта господарювання - юридичної особи)
в особі _______________________________________________________________________________
                                                                    (посада, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи)
встановили ціну на ____________________________________________________________________,
                                                                                      (найменування продукції (робіт, послуг)
що поставляється (виконуються, надаються) за оборонним замовленням у 20__ році. 

Поряд-
ковий номер 

Найменування продукції (робіт, послуг) 

Найменування нормативних документів (номери та індекси стандартів, технічних умов або іншої документації), що визначають вимоги до продукції (робіт, послуг) 

Одиниця виміру 

Ціна за одиницю, гривень 

без урахування податку на додану вартість 

з урахуванням податку на додану вартість 

Цей протокол складено у ___ примірниках, що мають однакову юридичну силу. 

Додаток: 

документи, що визначені в абзацах третьому - шостому пункту 265 Порядку планування, формування, розміщення та коригування державного оборонного замовлення, а також здійснення контролю за його виконанням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. N 464 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 34, ст. 1402) на ___ арк. 

Державний замовник

________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові посадової особи,
________________________________________
найменування юридичної особи)
________________________________________
(посада)
______________ _________________________
(підпис)                              (ініціали та прізвище)

Керівник фінансового
підрозділу державного замовника

______________ _________________________
(підпис)                            (ініціали та прізвище)

М. П.

___ ____________ 20__ р. 

Виконавець

________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові посадової особи,
________________________________________
найменування юридичної особи)
________________________________________
(посада)
______________ __________________________
(підпис)                              (ініціали та прізвище)

М. П.

___ ____________ 20__ р. 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 17.10.2018 р. N 856)

 

АКТ

від ___ ____________ 20__ р. 

N ______ 

Державний замовник ___________________________________________________________________
                                                                                            (найменування - державного замовника)
в особі _____________________________________________________________________________ та
                                                                            (посада, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи)
виконавець ____________________________________________________________________________
                                                                       (найменування суб'єкта господарювання - юридичної особи)
в особі ________________________________________________________________________________
                                                                              (посада, прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
провели звіряння розрахунків за поставлену продукцію (виконані роботи, надані послуги) за оборонним замовленням (далі - продукція) за державним контрактом від ___ ____________ 20__ р. N ______ та встановили таке:

(гривень) 

Порядковий номер 

Найменування документа, що підтверджує виконання зобов'язань за контрактом 

За даними виконавця 

За даними державного замовника 

Розбіжності 

дебет 

кредит 

дебет 

кредит 

Продукція поставлена у повному обсязі (частково). У разі коли продукція поставлена частково, замовник та виконавець домовилися про припинення (продовження) постачання продукції.

Замовник та виконавець не мають (мають - зазначити які) претензій один до одного.

Державний контракт від ___ ____________ 20__ р. N _____ вважати виконаним (продовжити до ___ ____________ 20__ року).

Цей акт є невід'ємною частиною державного контракту від ___ ____________ 20__ р. N _______. 

Державний замовник

_________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові посадової особи,
_________________________________________
найменування юридичної особи)
_________________________________________
(посада)
_____________ ___________________________
(підпис)                             (ініціали та прізвище)

Керівник фінансового підрозділу
державного замовника

_____________ ___________________________
(підпис)                              (ініціали та прізвище)

М. П.

___ ____________ 20__ р. 

Виконавець

_________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові посадової особи,
_________________________________________
найменування юридичної особи)
_________________________________________
(посада)
___________ ______________________________
(підпис)                                        (ініціали та прізвище)

М. П.

___ ____________ 20__ р. 

 

ТИПОВИЙ ДЕРЖАВНИЙ КОНТРАКТ
на поставку (закупівлю) продукції за державним оборонним замовленням

N ____________________
___ ____________ 20__ р.

_______________________
           (місце укладення) 

______________________________________________________________________________________
                                                      (найменування юридичної особи - державного замовника)
в особі _______________________________________________________________________________,
                                                           (посада, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи)
що діє на підставі _______________________________________________________ (далі - замовник),
                                                                                (найменування документа)
з однієї сторони, і ______________________________________________________________________
                                                              (найменування суб'єкта господарювання - юридичної особи)
в особі _______________________________________________________________________________,
                                                                    (посада, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи)
що діє на підставі _____________________________________________________ (далі - виконавець),
                                                                                             (найменування документа)
з іншої сторони (далі - сторони), уклали цей Контракт про таке. 

Предмет Контракту

1. Виконавець зобов'язується у 20__ році виготовити і поставити замовникові з дотриманням вимог законодавства продукцію, зазначену в специфікації продукції, що поставляється за оборонним замовленням, згідно з додатком (далі - специфікація), а замовник - прийняти та оплатити таку продукцію.

2. Підставою для укладення Контракту є основні показники державного оборонного замовлення на 20__ рік, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від ___ ____________ 20__ р. N_____.

3. Якість, комплектність і експлуатаційна документація продукції повинні відповідати технічній документації та нормативним документам, зазначеним у специфікації.

4. Обсяг поставки продукції на кожний наступний бюджетний період та специфікація (у разі коли строк контракту більший за один бюджетний період) уточнюються після затвердження основних показників державного оборонного замовлення на кожний такий період. 

Вартість продукції, порядок та умови проведення розрахунків

5. Замовник оплачує поставлену продукцію за:

встановленою на підставі акцептованої пропозиції конкурсних торгів за результатами конкурсного відбору виконавця державного оборонного замовлення (протокол комітету з конкурсних торгів від ___ ____________ 20__ р. N _______), ціною, яка становить _________ (________________) гривень;
                                                                                                                                                                                 (словами)
або погодженою сторонами під час проведення переговорів щодо укладення Контракту та зафіксованою у протоколі погодження договірною ціною на поставку (закупівлю) продукції (виконання робіт, надання послуг) за оборонним замовленням, яка становить _________________ (_______________) гривень.
          (словами)

6. Вартість поставленої за Контрактом продукції без урахування податку на додану вартість визначається згідно з установленою (погодженою) ціною на кожний вид продукції та становить _________________ (_______________________) гривень.
                                                                   (словами) 

Податок на додану вартість ________ (__________________) гривень.
                                                                                                     (словами) 

Загальна вартість поставленої за Контрактом продукції з урахуванням податку на додану вартість становить _____________ (__________________) гривень;
                                                                              (словами) 

7. Розрахунки проводяться шляхом:

оплати замовником всієї поставленої замовникові продукції після пред'явлення виконавцем рахунка на оплату продукції (далі - рахунок);

або поетапної оплати замовником поставленої йому партії продукції
_____________________________________________________________________________________;
                                                             (зазначаються умови і порядок здійснення оплати)
або попередньої оплати, яка здійснюється на строк до ___ ____________ 20__ р. у розмірі _____________ гривень.
     (словами) 

У разі здійснення попередньої оплати виконавець протягом ____________ з дня надходження коштів
                                                                                                                                             (період)   
звітує перед замовником про їх  використання шляхом: _______________________________________
                                                                                                                                        (зазначається порядок звітування про цільове
______________________________________________________________________________________,
                                                                                            використання коштів) 

8. Усі платіжні документи за Контрактом оформлюються з дотриманням вимог законодавства. Виконавець надсилає замовникові рахунок протягом _______ з дня ____________________________.
                                                                                                                           (період)                                       (зазначаються умови) 

9. До рахунка додаються:

акт приймання-передачі продукції або документ, що засвідчує факт приймання продукції до перевезення;

посвідчення (акт) про приймання продукції (у разі, коли продукція приймається представництвом замовника);

акт технічного приймання продукції, складений відділом технічного контролю виконавця (у разі, коли участь представництва замовника у прийманні продукції не передбачена);
документи, що підтверджують витрати виконавця, пов'язані з перевезенням продукції (у разі потреби). 

Порядок та умови поставки і приймання продукції

10. Поставка виконавцем та приймання замовником продукції за Контрактом оформляється актом приймання-передачі продукції за формою, встановленою замовником.

11. Контроль за якістю виготовленої продукції та її приймання здійснює замовник або представництво замовника ______________________________________________________________
                                                                                             (найменування представництва замовника) 

у порядку, передбаченому Положенням про представництва державних замовників з оборонного замовлення на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2009 р. N 1107 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 81, ст. 2737), та згідно з умовами Контракту.

12. Прийнята замовником (представництвом замовника) продукція:

поставляється виконавцем відповідно до __________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                        (зазначаються умови постачання згідно з правилами "Інкотермс")
замовнику за адресою _______________________________;

або приймається виконавцем на відповідальне зберігання у такому порядку
______________________________________________________________________________________
та на строк до ___ ____________ 20__ року.

13. Після приймання продукції замовником (представництвом замовника) або закінчення строку відповідального зберігання виконавець відвантажує продукцію відповідно до вимог нормативних документів та технічної документації виробничими або зазначеними у специфікації партіями і комплектацією та складає проект акта приймання-передачі продукції.

14. Про час подачі транспортних засобів для відвантаження продукції виконавець повідомляє замовника не пізніше ніж за 24 години до початку відвантаження.

15. Датою виконання виконавцем зобов'язань щодо поставки продукції є дата підписання замовником акта приймання-передачі продукції. 

Строк поставки продукції

16. Виконавець зобов'язаний поставити продукцію замовнику:

у строк, зазначений у специфікації;

або протягом _____ днів з дати приймання продукції замовником (у разі здійснення оплати за фактом постачання);

або протягом _____ днів після здійснення попередньої оплати.

17. Сторони мають право коригувати строк поставки і приймання продукції не пізніше ніж за _____ днів до його закінчення шляхом внесення змін до Контракту. 

Гарантійні зобов'язання

18. Виконавець гарантує відповідність продукції технічній документації та нормативним документам, зазначеним у специфікації, здійснює її гарантійне обслуговування і ремонт.

19. Гарантійний строк продукції становить ___ днів з дати
______________________________________________________________________________________.
                                                                                                (зазначаються умови) 

20. Виконавець бере на себе зобов'язання протягом гарантійного строку усунути виявлені дефекти у погоджений сторонами строк у разі, коли вони не є наслідком порушення правил експлуатації або зберігання продукції.

21. У разі коли дефекти у погоджений сторонами строк не усунено, виконавець відшкодовує замовникові завдані збитки у порядку, визначеному цим Контрактом:
______________________________________________________________________________________.
                                                                       (зазначається порядок відшкодування збитків) 

Права та обов'язки сторін

22. Замовник має право:

1) зменшувати обсяг та номенклатуру продукції, зазначені в специфікації, та загальну вартість Контракту залежно від реального фінансування видатків, пов'язаних з виконанням оборонного замовлення. У такому разі сторони вносять відповідні зміни до Контракту;

2) перевіряти згідно з первинними документами бухгалтерського обліку використання отриманих виконавцем коштів за цільовим призначенням у разі проведення розрахунків шляхом здійснення попередньої оплати;

3) повернути рахунок виконавцеві без здійснення оплати в разі:

здавання без погодження з ним продукції в обсязі та строки, що не зазначені в специфікації;

відсутності документів, передбачених у пункті 9 Контракту;

неналежного оформлення документів, зазначених у пунктах 8 і 9 Контракту (відсутність печатки, підписів тощо);

4) інші права, визначені законом.

23. Замовник зобов'язаний:

1) здійснювати контроль за якістю виготовлення продукції та її приймання у виконавця;

2) прийняти поставлену продукцію в цілому або окремі партії у разі її відповідності вимогам, установленим цим Контрактом;

3) здійснити оплату поставленої продукції відповідно до умов Контракту;

4) у разі потреби за письмовою заявою виконавця забезпечити віднарядження варти, яка супроводжуватиме продукцію під час її перевезення;

5) приймати рішення щодо поставки продукції, прийнятої виконавцем на відповідальне зберігання;

6) інші зобов'язання, визначені законом.

24. Виконавець має право:

1) залучати до виготовлення і поставки продукції співвиконавців за письмовою згодою замовника;

2) на дострокову поставку продукції за письмовим погодженням замовника;

3) інші права, визначені законом.

25. Виконавець зобов'язаний:

1) організувати поставку виготовленої продукції та її здавання замовнику;

2) дотримуватися вимог законодавства щодо зберігання державної таємниці, а також технічного захисту інформації;

3) не повідомляти третім особам відомості про обсяг та вартість оборонного замовлення, що виконується за Контрактом;

4) використовувати кошти, отримані як попередня оплата, за цільовим призначенням;

5) у разі потреби забезпечити обладнання кімнати відпочинку для варти, зокрема постільною білизною, місця для зберігання зброї і боєприпасів без внесення додаткової плати;

6) зазначати у транспортних документах умовне найменування продукції і вантажоодержувача відповідно до письмової вказівки замовника;

7) протягом гарантійного строку продукції власними силами і за власний рахунок усунути її дефекти у погоджений із замовником строк, якщо такі дефекти не є наслідком порушення правил експлуатації;

8) забезпечувати на безоплатній основі зберігання продукції, що прийнята ним на відповідальне зберігання;

9) інші зобов'язання, визначені законом. 

Відповідальність сторін

26. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Контрактом сторони несуть відповідальність відповідно до закону та цього Контракту.

27. Види порушень та санкції за них: ______________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
                                                                              (зазначаються види порушень та санкції за них) 

28. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Контрактом у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Контракту та виникли незалежно від волі сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, диверсії, війна, інша небезпечна подія).

29. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за Контрактом унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом _______ днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу сторону в письмовій формі.

30. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є довідка, яка видається
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
                                                              (найменування органу, уповноваженого видавати довідки) 

Припинення (розірвання) Контракту

31. Умовами припинення (розірвання) Контракту є:

взаємна домовленість сторін;

продовження строку дії обставин непереборної сили більш як ___ днів;

закінчення строку Контракту;

зміна або скасування державного оборонного замовлення, на виконання якого укладено Контракт;

рішення суду;

інші визначені законодавством умови. 

Порядок вирішення спорів (розбіжностей)

32. Спори (розбіжності), що виникають між сторонами, вирішуються ними шляхом проведення переговорів, консультацій, обміну листами.

33. У разі недосягнення сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку відповідно до законодавства. 

Строк Контракту

34. Контракт набирає чинності з моменту його підписання і діє:
до ___ ____________ 20__ року;

або до повного виконання сторонами передбачених ним зобов'язань.

35. Після укладення Контракту всі попередні домовленості сторін (досягнуті під час переговорів, консультацій та обміну листами), які стосуються змісту цього Контракту, вважаються недійсними у частині, що суперечить його положенням.

36. Зміни до Контракту можуть бути внесені за взаємною згодою сторін шляхом оформлення додаткової угоди до Контракту. Питання щодо внесення змін до Контракту може вирішуватися сторонами не пізніше ніж за ___________ до закінчення його строку.
                                                                      (період)

37. Додаткові угоди до Контракту укладаються у письмовій формі та підписуються сторонами або уповноваженими на те їх представниками і є його невід'ємною частиною.

38. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов Контракту і не врегульовані ним, регламентуються згідно із законодавством.

39. За результатами виконання зобов'язань за Контрактом сторони проводять остаточні розрахунки і складають акт за формою згідно з додатком 2 до Порядку планування, формування, розміщення та коригування державного оборонного замовлення, а також здійснення контролю за його виконанням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. N 464, що засвідчує факт виконання Контракту і відсутність взаємних претензій, або дія Контракту припиняється за наявності інших умов згідно з пунктом 31 Контракту.

40. Контракт складено у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу. 

Інші умови (заповнюється у разі потреби)

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

Реквізити сторін

Замовник
_______________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові посадової особи) _______________________________________,
паспортні дані (серія, номер, ким і коли виданий)
_______________________________________
(найменування юридичної особи, що діє на підставі
_______________________________________
установчого документа (назва, ким
і коли затверджений)
_______________________________________
(відомості про державну реєстрацію та
банківські реквізити)

Місцезнаходження юридичної особи:
_______________________________________
(індекс, область, район, місто, вулиця,
_______________________________________
номер будинку та квартири)

Ідентифікаційний код _____________________

Телефон ________________________________
Телефакс ________________________________ 

Виконавець
_______________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові посадової особи) _______________________________________,
паспортні дані (серія, номер, ким і коли виданий)
_______________________________________
(найменування юридичної особи, що діє на підставі
_______________________________________
установчого документа (назва, ким
і коли затверджений)
_______________________________________
(відомості про державну реєстрацію та
банківські реквізити)

 Місцезнаходження юридичної особи:
_______________________________________
(індекс, область, район, місто, вулиця,
_______________________________________
номер будинку та квартири)

Ідентифікаційний код _____________________

Телефон _________________________________
Телефакс _________________________________ 

41. Про зміну своїх реквізитів сторони повідомляють одна одну в письмовій формі не пізніше ніж протягом ___ днів.

42. Невід'ємною частиною Контракту є:

1) специфікація на ___ арк.;

2) протокол погодження договірної ціни на продукцію на ___ арк. (у разі потреби);

3) технічні умови або інші документи, що визначають вимоги до якості та комплектності продукції на ___ арк. (у разі потреби);

4) інші документи за домовленістю сторін. 

Підписи сторін

Замовник

_______________ _________________________
(підпис)                                 (ініціали та прізвище)

М. П.

___ ____________ 20__ р. 

Виконавець 

_______________ _________________________
(підпис)                               (ініціали та прізвище)

М. П.

___ ____________ 20__ р. 

 

СПЕЦИФІКАЦІЯ
продукції, що поставляється за державним оборонним замовленням

до державного контракту від ___ ____________ 20__ р. N _______

Порядковий номер 

Найменування продукції, її комплектація
із зазначенням креслень, технічних умов, стандартів, яким вона повинна відповідати (номер, дата) 

Одиниця виміру 

Загальний обсяг поставки 

Вартість продукції, гривень 

Обсяг та строк
поставки продукції 

за одиницю без урахування податку на додану вартість 

усього 

перша партія 

друга партія 

третя партія 

четверта партія 

___________
Усього без урахування податку на додану вартість

Податок на додану вартість

Усього з урахуванням податку на додану вартість

Замовник

_______________________________________________________
(прізвище, ім'я, та по батькові посадової особи,
_______________________________________________________
найменування юридичної особи)
_______________________________________________________
(посада) 

Виконавець

_______________________________________________________
(прізвище, ім'я, та по батькові посадової особи,
_______________________________________________________
найменування юридичної особи)
_______________________________________________________
(посада) 

_________
(підпис) 

_____________________
(ініціали та прізвище) 

_________
(підпис) 

_____________________
(ініціали та прізвище) 

М. П.

___ ____________ 20__ р. 

М. П.

___ ____________ 20__ р. 

Примітка. 

Графа "Обсяг та строк поставки продукції" заповнюється у разі, коли умовами державного контракту передбачено поставку продукції партіями. 

 

ТИПОВИЙ ДЕРЖАВНИЙ КОНТРАКТ
на виконання робіт (надання послуг) за державним оборонним замовленням

N ______________________
___ ____________ 20__ р.

_______________________
          (місце укладення) 

______________________________________________________________________________________
                                                          (найменування юридичної особи - державного замовника)
в особі _______________________________________________________________________________,
                                                              (посада, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи)
що діє на підставі _______________________________________________________ (далі - замовник),
                                                                                (найменування документа)
з однієї сторони, і ______________________________________________________________________
                                                                            (найменування суб'єкта господарювання - юридичної особи)
в особі _______________________________________________________________________________,
                                                                         (посада, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи)
що діє на підставі _____________________________________________________ (далі - виконавець),
                                                                                (найменування документа)
з іншої сторони (далі - сторони), уклали цей Контракт про таке. 

Предмет Контракту

1. Виконавець зобов'язується за завданням замовника з дотриманням вимог законодавства виконати роботи (надати послуги) _________________________________________________________________
                                                                                                   (найменування робіт (послуг)
______________________________________________________________________________________
в цілому або за етапами в обсягах та у строки, що зазначені у календарному плані виконання робіт (надання послуг) за державним оборонним замовленням згідно з додатком 1 (далі - календарний план), а замовник - прийняти виконані роботи (надані послуги) і оплатити їх.

2. Підставою для укладення Контракту є основні показники державного оборонного замовлення на 20__ рік, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від ___ ____________ 20__ р. N_____. 

3. Технічні, економічні та інші вимоги до якості робіт (послуг), зазначені у
______________________________________________________________________________________
                                                                     (технічне завдання, технічні умови або інший документ,
______________________________________________________________________________________.
                                                                          в якому визначено вимоги до якості робіт (послуг) 

4. Виконання робіт (надання послуг) та приймання їх результатів
здійснюються відповідно до вимог ________________________________________________________
                                                                                                           (номери та індекси стандартів, технічних умов
______________________________________________________________________________________.
                                                                                                        або іншої документації) 

5. Обсяги робіт (послуг), зазначені в календарному плані, та строки їх виконання (надання) на кожний наступний бюджетний період уточнюються після затвердження основних показників державного оборонного замовлення на такий період (у разі, коли строк Контракту більший за бюджетний період). 

Вартість робіт (послуг), порядок та умови проведення розрахунків

6. Вартість робіт (послуг) визначається з урахуванням:

акцептованої цінової пропозиції конкурсних торгів за результатами конкурсного відбору виконавця державного оборонного замовлення (протокол комітету з конкурсних торгів від ___ ____________ 20__ р. N _______), яка становить _______________ (_______________________________) гривень;
                                                                                                                                                    (словами) 

або погодженої сторонами під час проведення переговорів щодо укладення Контракту договірної (орієнтовної) ціни, яка становить _______ (__________________) гривень.
                                                                                                              (словами) 

7. Договірна (орієнтовна) ціна визначається сторонами на підставі розробленого виконавцем кошторису на виконання робіт (надання послуг) за державним оборонним замовленням згідно з додатком 2 та фіксується у протоколі погодження договірної (орієнтовної) ціни.

8. Вартість робіт (послуг) без урахування податку на додану вартість на момент укладення Контракту становить:
_______ (____________________________________) гривень - у разі визначення вартості
                                                           (словами)
з урахуванням акцептованої цінової пропозиції конкурсних торгів;

або _______ (_______________________) гривень - у разі погодження
                                                         (словами)
сторонами договірної (орієнтовної) ціни.

Податок на додану вартість становить _____ (_____________) гривень.
                                                                                                         (словами) 

Загальна вартість робіт (послуг) становить _____________ (___________________________) гривень.
                                                                                                                                                              (словами) 

9. У разі визначення вартості робіт (послуг) з урахуванням:

акцептованої цінової пропозиції конкурсних торгів - оплата робіт (послуг) здійснюється за ціною, встановленою такою пропозицією;

погодженої сторонами орієнтовної ціни - оплата робіт (послуг) здійснюється за договірною ціною, що відповідає фактичним витратам, здійсненим виконавцем відповідно до даних бухгалтерського обліку.

Оплата робіт (послуг) у цілому або на кожному їх етапі за орієнтовною ціною не здійснюється.

10. Під час проведення розрахунків сторони керуються банківськими документами. У разі потреби виконавець надсилає замовникові рахунок на оплату виконаної роботи (наданих послуг) (далі - рахунок).

11. Розрахунки проводяться шляхом здійснення замовником:

оплати всієї виконаної роботи (наданих послуг);

або оплати за етапами __________________________________________________________________;
                                                                                    (зазначаються умови і порядок здійснення оплати) 

або попередньої оплати на строк ____________ та у розмірі ________ (_________________) гривень.
                                                                                                                                                                           (словами) 

У разі здійснення попередньої оплати виконавець протягом _________________ з дня надходження
                                                                                                                                                      (період)
коштів звітує перед замовником про їх використання шляхом: ________________________________
_____________________________________________________________________________________.
                                                          (визначається порядок звітування про цільове використання коштів) 

12. До рахунка додаються акт приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) (далі - акт приймання-передачі), а також:
______________________________________________________________________________________
                                                                                (найменування документів, що додаються)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________. 

Порядок приймання і передачі виконаних робіт (наданих послуг)

13. Передача виконавцем та приймання замовником виконаних робіт (наданих послуг) оформляється актом приймання-передачі.

14. Контроль за якістю виконання робіт (надання послуг) та їх приймання здійснює замовник або представництво замовника _____________________________________________________ у порядку,
                                                                                              (найменування представництва замовника)
передбаченому Положенням про представництва державних замовників з оборонного замовлення на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2009 р. N 1107 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 81, ст. 2737), та згідно з умовами Контракту.

15. Після завершення робіт (надання послуг) в цілому або окремого їх етапу виконавець подає замовникові проект акта приймання-передачі разом із:
______________________________________________________________________________________
                                       (найменування документів, що додаються до проекту акта приймання-передачі)
______________________________________________________________________________________.

16. У разі відмови від підписання акта приймання-передачі замовник складає протягом ___ днів з моменту отримання проекту акта мотивований протокол розбіжностей.

17. Датою виконання робіт (надання послуг) у цілому або окремого їх етапу є дата підписання замовником акта приймання-передачі. 

Строк виконання робіт (надання послуг)

18. Строк виконання робіт (надання послуг) у цілому та кожного їх етапу визначається в календарному плані.

19. Строк виконання робіт (надання послуг) може змінюватися за домовленістю сторін, про що вносяться відповідні зміни до Контракту. 

Права та обов'язки сторін

20. Замовник має право:

1) зменшувати обсяг робіт (послуг), зазначених у календарному плані, та загальну вартість робіт (послуг) залежно від реального фінансування видатків, пов'язаних з виконанням оборонного замовлення. У такому разі сторони вносять відповідні зміни до Контракту;

2) перевіряти згідно з первинними документами бухгалтерського обліку фактичні витрати виконавця, а також використання отриманих виконавцем коштів за цільовим призначенням у разі проведення розрахунків шляхом здійснення попередньої оплати;

3) повернути рахунок виконавцеві без здійснення оплати в разі:

здавання без погодження з ним виконаних робіт (наданих послуг) в обсязі та строки, що не зазначені в календарному плані;

відсутності документів, передбачених у пункті 12 Контракту;

неналежного оформлення документів, зазначених у пунктах 11 і 12 Контракту (відсутність печатки, підписів тощо);

4) інші права, визначені законом.

21. Замовник зобов'язаний:

1) здійснювати контроль за якістю виконання робіт (надання послуг) та їх приймання;

2) протягом ___ днів з дня отримання від виконавця проекту акта приймання-передачі повідомити виконавцеві склад комісії, яка перевірятиме виконання робіт (надання послуг) відповідно до вимог нормативних документів і технічної документації;

3) прийняти завершені роботи (послуги) у цілому або окремі їх етапи у разі їх відповідності вимогам, установленим цим Контрактом;

4) здійснити оплату прийнятих робіт (наданих послуг) відповідно до умов Контракту;

5) інші зобов'язання, визначені законом.

22. Виконавець має право:

1) залучати до виконання робіт (надання послуг) співвиконавців за письмовою згодою замовника;

2) на дострокове виконання робіт (надання послуг) за письмовим погодженням замовника. Оплата у цьому разі здійснюється у погоджений сторонами строк;

3) інші права, визначені законом.

23. Виконавець зобов'язаний:

1) дотримуватися вимог законодавства щодо зберігання державної таємниці, а також технічного захисту інформації;

2) не повідомляти третім особам відомості про обсяг та вартість оборонного замовлення, що виконується за Контрактом;

3) використовувати кошти, що надійшли як попередня оплата, за цільовим призначенням;

4) інші зобов'язання, визначені законом. 

Відповідальність сторін

24. Сторони у разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Контрактом несуть відповідальність відповідно до закону та цього Контракту.

25. Види порушень та санкції за них: ______________________________________________________
                                                                                                          (зазначаються види порушень та санкції за них)
______________________________________________________________________________________.

26. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Контрактом у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Контракту та виникли незалежно від волі сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, диверсії, війна, інша небезпечна подія).

27. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за Контрактом унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом _______ днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу сторону в письмовій формі.

28. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є довідка, яка видається
______________________________________________________________________________________
                                                                (найменування органу, уповноваженого видавати довідки)
______________________________________________________________________________________. 

Припинення (розірвання) Контракту

29. Умовами припинення (розірвання) Контракту є:

взаємна домовленість сторін;

продовження строку дії обставин непереборної сили більш як ______ днів;

закінчення строку Контракту;

зміна або скасування державного оборонного замовлення, на виконання якого укладено Контракт;

рішення суду;

інші визначені законодавством умови. 

Порядок вирішення спорів (розбіжностей)

30. Спори (розбіжності), що виникають між сторонами, вирішуються ними шляхом проведення переговорів, консультацій, обміну листами.

31. У разі недосягнення сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку відповідно до законодавства. 

Строк Контракту

32. Контракт набирає чинності з моменту його підписання і діє:

до ___ ____________ 20__ року;

або до повного виконання сторонами передбачених ним зобов'язань.

33. Після укладення Контракту всі попередні домовленості сторін (досягнуті під час переговорів, консультацій та обміну листами), які стосуються змісту цього Контракту, вважаються недійсними у частині, що суперечить його положенням.

34. Зміни до Контракту можуть бути внесені за взаємною згодою сторін шляхом оформлення додаткової угоди до Контракту. Питання щодо внесення змін до Контракту може вирішуватися сторонами не пізніше ніж за __________ до закінчення його строку.
                                                                       (період) 

35. Додаткові угоди до Контракту укладаються у письмовій формі та підписуються сторонами або уповноваженими на те їх представниками і є його невід'ємною частиною.

36. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов контракту і не врегульовані ним, регламентуються згідно із законодавством.

37. За результатами виконання зобов'язань за Контрактом сторони проводять остаточні розрахунки і складають акт за формою згідно з додатком 2 до Порядку планування, формування, розміщення та коригування державного оборонного замовлення, а також здійснення контролю за його виконанням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. N 464, що засвідчує факт виконання Контракту і відсутність взаємних претензій, або дія Контракту припиняється за наявності інших умов згідно з пунктом 29 Контракту.

38. Контракт складено у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу. 

Інші умови (заповнюється у разі потреби)

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

Реквізити сторін

Замовник

_________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові посадової особи)
_________________________________________,
паспортні дані (серія, номер, ким і коли виданий)
_________________________________________
(найменування юридичної особи, що діє на підставі
установчого документа (назва, ким і коли затверджений)
_________________________________________
(відомості про державну реєстрацію та
банківські реквізити)

Місцезнаходження юридичної особи:

_________________________________________
(індекс, область, район, місто, вулиця,
_________________________________________
номер будинку та квартири)

Ідентифікаційний код _______________________

Телефон __________________________________

Телефакс __________________________________ 

Виконавець

_________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові посадової особи)
_________________________________________,
паспортні дані (серія, номер, ким і коли виданий)
_________________________________________
(найменування юридичної особи, що діє на підставі
установчого документа (назва, ким і коли затверджений)
_________________________________________
(відомості про державну реєстрацію та
банківські реквізити)

Місцезнаходження юридичної особи:

_________________________________________
(індекс, область, район, місто, вулиця,
_________________________________________
номер будинку та квартири)

Ідентифікаційний код _______________________ 

Телефон __________________________________

Телефакс _________________________________ 

39. Про зміну своїх реквізитів сторони повідомляють одна одну в письмовій формі не пізніше ніж протягом ______ днів.

40. Невід'ємною частиною Контракту є:

1) технічне завдання, технічні умови або інший документ, який визначає вимоги до якості робіт (послуг) на ___ арк.;

2) календарний план на ___ арк.;

3) кошторис на виконання робіт (надання послуг) за оборонним замовленням на ___ арк. (у разі потреби);

4) протокол погодження договірної (орієнтовної) ціни на ___ арк. (у разі потреби);

5) інші документи за домовленістю сторін. 

Підписи сторін

Замовник

___________ ______________________________
(підпис)                                         (ініціали та прізвище)

М. П.

___ ____________ 20__ р. 

Виконавець

___________ ______________________________
(підпис)                                        (ініціали та прізвище)

М. П.

___ ____________ 20__ р. 

(Типовий державний контракт із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.07.2013 р. N 621)

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
виконання робіт (надання послуг) за державним оборонним замовленням

до державного контракту від ___ ____________ 20__ р. N __________

Порядковий номер 

Найменування робіт (послуг) та їх етапів  

Строк виконання за етапом робіт (послуг)  

Найменування робіт (послуг),
що передаються виконавцем замовникові за результатами виконання за етапом робіт (надання послуг)  

Обсяг робіт (послуг) 

Вартість, гривень 

початок (число, місяць, рік) 

закінчення (число, місяць, рік)  

одиниця виміру 

усього 

ціна
за одиницю без урахування податку на додану вартість  

усього 

____________
Усього без урахування податку на додану вартість

Податок на додану вартість

Усього з урахуванням податку на додану вартість

Замовник

______________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові посадової особи,
______________________________________________________________
найменування юридичної особи)
______________________________________________________________
(посада) 

Виконавець

_________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові посадової особи,
_________________________________________________________
найменування юридичної особи)
_________________________________________________________
(посада)

_________
(підпис) 

_________________________
(ініціали та прізвище) 

_________
(підпис) 

_________________________
(ініціали та прізвище) 

___ ____________ 20__ р.

М. П. 

___ ____________ 20__ р.

М. П. 

 

КОШТОРИС
на виконання робіт (надання послуг) за державним оборонним замовленням

до державного контракту від ___ ____________ 20__ р. N _________

Найменування робіт (послуг) ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Виконавець ___________________________________________________________________________
                                                                                  (прізвище, ім'я та по батькові посадової особи,
______________________________________________________________________________________
                                                                     найменування суб'єкта господарювання - юридичної особи) 

Замовник _____________________________________________________________________________
                                                                                   (прізвище, ім'я та по батькові посадової особи,
______________________________________________________________________________________
                                                                      найменування юридичної особи - державного замовника) 

Порядковий номер 

Найменування етапу робіт (послуг) 

Номери частин, глав, таблиць, параграфів і пунктів, вказівок до розділу або глави відповідного збірника цін 

Розрахунок вартості робіт (послуг) 

Вартість робіт (послуг), гривень 

Примітки 

Усього за кошторисом ___________________________________________________________ гривень
                                                                                                           (словами) 

Виконавець 

___________
(посада) 

_________
(підпис) 

______________________________________
(ініціали та прізвище) 

Кошторис склав 

___________
(посада) 

_________
(підпис) 

______________________________________
(ініціали та прізвище) 

___ ____________ 20__ р.

М. П. 

 

ТИПОВИЙ ДЕРЖАВНИЙ КОНТРАКТ
на виконання дослідно-конструкторської (науково-дослідної, технологічної) роботи за державним оборонним замовленням

N _____________________
___ ____________ 20__ р.

_____________________
          (місце укладення) 

______________________________________________________________________________________
                                                          (найменування юридичної особи - державного замовника)
в особі _______________________________________________________________________________,
                                                            (посада, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи)
що діє на підставі _______________________________________________________ (далі - замовник),
                                                                                    (найменування документа)
з однієї сторони, і ______________________________________________________________________
                                                                        (найменування суб'єкта господарювання - юридичної особи)
в особі _______________________________________________________________________________,
                                                                             (посада, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи)
що діє на підставі _____________________________________________________ (далі - виконавець),
                                                                                    (найменування документа)
з іншої сторони (далі - сторони), уклали Контракт про таке. 

Предмет Контракту

1. Виконавець зобов'язується за завданням замовника виконати з дотриманням законодавства дослідно-конструкторську (науково-дослідну, технологічну) роботу за державним оборонним замовленням (далі - робота) ______________________________________________________________
                                                                                                               (найменування і шифр роботи)
та передати замовникові науково-технічну продукцію (науково-прикладний результат) - науковий звіт або ескізний проект та/або конструкторську і технологічну документацію, дослідні зразки або партії продукції тощо), отриману за результатами виконання роботи в цілому або на кожному етапі (далі - науково-технічна продукція), вчинити інші дії, передбачені цим Контрактом, а замовник - прийняти виконану роботу та оплатити її.

2. Підставою для укладення Контракту є основні показники державного оборонного замовлення на 20__ рік, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від ___ ____________ 20__ р. N_____.

3. Наукові, технічні, економічні та інші вимоги до науково-технічної продукції, встановлені у тактико-технічному (технічному) завданні на виконання роботи або технічних умовах, що є невід'ємною частиною Контракту.

4. Якість науково-технічної продукції повинна відповідати вимогам, установленим у тактико-технічному (технічному) завданні на виконання роботи або технічних умовах.

5. Обсяг роботи і календарний план виконання дослідно-конструкторської (науково-дослідної, технологічної) роботи за державним оборонним замовленням згідно з додатком (далі - календарний план) на кожний наступний бюджетний період уточнюються після затвердження основних показників державного оборонного замовлення на даний період (у разі коли строк Контракту більший за бюджетний період).

6. Виконання роботи здійснюється відповідно до вимог: _____________________________________
_____________________________________________________________________________________.
                                                      (номери та індекси стандартів, технічних умов або іншої документації) 

Вартість роботи, порядок та умови проведення розрахунків

7. Вартість роботи визначається з урахуванням:

акцептованої цінової пропозиції конкурсних торгів за результатами конкурсного відбору виконавця державного оборонного замовлення (протокол комітету з конкурсних торгів від ___ ____________ 20__ р. N _______), яка становить _________ (_______________________) гривень
                                                                                                                        (словами)
(без урахування податку на додану вартість згідно з підпунктом 197.1.22 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України);

або погодженої сторонами під час проведення переговорів щодо укладення Контракту та зафіксованої у протоколі погодження орієнтовної ціни виконання роботи, яка становить ___________ (________________________________________________) гривень
                                                       (словами) 

(без урахування податку на додану вартість згідно з підпунктом 197.1.22 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України).

8. Вартість роботи на момент укладення Контракту становить:
__________ (__________________________________________________) гривень - у разі визначення
                                                                                        (словами)
з урахуванням акцептованої цінової пропозиції конкурсних торгів (без урахування податку на додану вартість);

або ________________ (_______________________________________________________) гривень - у
                                                                                                                (словами) 

разі погодженої сторонами орієнтовної ціни виконання роботи (без урахування податку на додану вартість).

9. У разі визначення вартості роботи з урахуванням:

акцептованої цінової пропозиції конкурсних торгів - оплата роботи здійснюється за ціною, встановленою такою пропозицією;

погодженої сторонами орієнтовної ціни - оплата роботи здійснюється за договірною ціною, що відповідає фактичним витратам, здійсненим виконавцем за даними бухгалтерського обліку.

Оплата роботи у цілому або на кожному її етапі за орієнтовною ціною не здійснюється.

10. Під час проведення розрахунків сторони керуються банківськими документами. У разі потреби виконавець надсилає замовникові рахунок на оплату роботи (далі - рахунок).

11. Розрахунки проводяться шляхом здійснення замовником:

оплати всієї виконаної роботи;

або оплати за етапами __________________________________________________________________;
                                                                                        (зазначаються умови і порядок здійснення оплати) 

або попередньої оплати на строк _____________________________________ та у розмірі __________
(_________________________________________) гривень.
                                                        (словами) 

Виконавець протягом ______________________ з дня надходження коштів як попередньої оплати
                                                                           (період)
звітує перед замовником про їх використання шляхом:
______________________________________________________________________________________.
                                              (визначається порядок звітування про цільове використання коштів) 

12. До рахунка додаються акт приймання-передачі науково-технічної продукції (далі - акт приймання-передачі), а також
______________________________________________________________________________________
                                                                       (найменування документів, що додаються)
______________________________________________________________________________________. 

Порядок приймання і передачі науково-технічної продукції

13. Передача виконавцем та приймання замовником науково-технічної продукції оформляється актом приймання-передачі.

14. Контроль за якістю виконаної роботи та приймання науково-технічної продукції здійснює замовник або представництво замовника
______________________________________________________________________________________
                                                                       (найменування представництва замовника)
у порядку, передбаченому Положенням про представництва державних замовників з оборонного замовлення на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2009 р. N 1107 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 81, ст. 2737), та згідно з умовами цього Контракту.

15. Перелік науково-технічної продукції, що підлягає прийманню і передачі, та порядок проведення випробувань дослідного зразка або партії продукції за оборонним замовленням (далі - дослідний зразок) визначаються в _________________________________________________________________.
                                                                                                     (найменування документа) 

16. Здавання виконавцем та приймання замовником науково-технічної продукції здійснюється у порядку, визначеному __________________________________________________________________,
                                                                         (номери та індекси стандартів, технічних умов або іншої документації)
або шляхом підписання сторонами акта приймання-передачі.

До проекту акта приймання-передачі виконавець після закінчення (виконання) роботи в цілому або на окремому її етапі додає такі документи:

супровідний лист;

комплект наукової та технічної документації (науковий звіт чи ескізний проект та/або конструкторська і технологічна документація), розробленої відповідно до тактико-технічного (технічного) завдання, технічних умов, календарного плану, в ____ примірниках та проміжний або заключний звіт;

протокол засідання науково-технічної ради виконавця разом з висновком щодо відповідності науково-технічної продукції технічному завданню (технічним умовам);

протокол засідання комісії, яка проводить приймальні випробування дослідного зразка (у разі виконання дослідно-конструкторської роботи);

копії:

- платіжних доручень, рахунків і накладних на придбані (отримані) товари, матеріали, спеціальне обладнання тощо (у разі потреби);

- договорів, калькуляцій кошторисної вартості та актів приймання-передачі науково-технічної продукції у співвиконавців (у разі потреби);

інші документи за домовленістю сторін.

17. Датою виконання роботи в цілому або на окремому її етапі є дата підписання замовником акта приймання-передачі.

18. У разі відмови від підписання акта приймання-передачі замовник складає протягом ___ днів з моменту отримання його проекту мотивований протокол розбіжностей.

19. У разі виявлення можливості отримання негативного результату роботи сторони зобов'язані протягом _____ днів з дати повідомлення про це замовнику розглянути питання стосовно доцільності продовження роботи та визначити її напрями.

20. Після приймання-передачі науково-технічної продукції виконавець проводить за участю замовника інвентаризацію матеріальних цінностей, які залишилися, зокрема у співвиконавців, та складає акт інвентаризації матеріальних цінностей. Рішення щодо подальшого використання матеріальних цінностей приймає замовник.

21. Дослідний зразок приймається замовником, упаковується виконавцем, опломбовується виконавцем і замовником та разом з технічною документацією передається виконавцеві для зберігання під розпис (у разі виконання дослідно-конструкторської роботи із створення зразка озброєння чи військової або спеціальної техніки).

22. Виконавець і замовник перевіряють цілісність тари, пакування, пломб або стан дослідного зразка, що не підлягає упаковуванню, та складають відповідний акт. 

Строк виконання роботи

23. Строк виконання роботи в цілому та на кожному етапі визначається в календарному плані або в єдиному наскрізному плані в разі виконання дослідно-конструкторської роботи із створення дослідного зразка озброєння чи військової або спеціальної техніки.

24. Строк розроблення виконавцем єдиного наскрізного плану створення дослідного зразка озброєння чи військової або спеціальної техніки становить __________________.

25. Строк виконання роботи може змінюватися за домовленістю сторін, що оформляється шляхом внесення відповідних змін до Контракту. 

Права та обов'язки сторін

26. Замовник має право:

1) зменшувати обсяг роботи, зазначений у календарному плані, залежно від реального фінансування видатків, пов'язаних з виконанням оборонного замовлення. У такому разі замовник і виконавець вносять відповідні зміни до Контракту;

2) перевіряти згідно з первинними документами бухгалтерського обліку фактичні витрати виконавця, а також використання отриманих виконавцем коштів за цільовим призначенням, у разі проведення розрахунків шляхом здійснення попередньої оплати;

3) повернути рахунок виконавцеві без здійснення оплати в разі _______________________________
_____________________________________________________________________________________;
                                                                                             (зазначаються підстави) 

4) здійснювати контроль за укладенням виконавцем із співвиконавцями договорів на виконання складових частин роботи;

5) інші права, визначені законом.

27. Замовник зобов'язаний:

1) здійснювати контроль і супроводження виконання роботи;

2) прийняти закінчену роботу в цілому або на окремому її етапі у разі її відповідності вимогам, установленим цим Контрактом;

3) здійснити оплату прийнятої роботи згідно з умовами Контракту;

4) протягом ___ днів з дня отримання запита від виконавця повідомити йому склад комісії, яка проводитиме приймальні випробування дослідного зразка (у разі виконання дослідно-конструкторської роботи);

5) протягом ___ днів з дня отримання акта приймання-передачі надіслати підписаний ним акт виконавцеві або обґрунтовану відмову від приймання науково-технічної продукції;

6) приймати рішення щодо подальшого використання матеріальних цінностей, що залишились після виконання роботи на зберіганні у виконавця;

7) здійснювати авторське супроводження науково-технічної продукції та забезпечувати охорону прав на створені об'єкти права інтелектуальної власності;

8) інші зобов'язання, визначені законом.

28. Виконавець має право:

1) залучати до виконання роботи співвиконавців за письмовою згодою замовника;

2) достроково виконати за письмовою згодою замовника роботу в цілому або на окремому її етапі. Оплата у цьому разі здійснюється у погоджений сторонами строк;

3) інші права, визначені законом.

29. Виконавець зобов'язаний:

1) дотримуватися вимог законодавства щодо зберігання державної таємниці, а також протидії іноземним технічним розвідкам;

2) провести перевірку щодо патентної чистоти об'єктів права інтелектуальної власності, що використовуються під час виконання роботи, та повідомити про результати замовника;

3) використовувати кошти, отримані як попередня оплата, за цільовим призначенням;

4) у разі істотної зміни обставин, що унеможливлюють подальше виконання роботи, або виявлення можливості отримання негативного результату тимчасово зупинити виконання роботи та письмово повідомити про це замовника протягом ___ днів з моменту їх виявлення;

5) запатентувати об'єкти права інтелектуальної власності, створені під час виконання роботи;

6) повідомити у письмовій формі замовнику про готовність передати йому науково-технічну продукцію;

7) передати дослідний зразок замовнику не пізніше ніж протягом ___ днів до встановленого Контрактом строку;

8) у разі потреби оформляти за погодженням із замовником патент, сертифікат або інші документи, що мають юридичну силу, для захисту об'єктів авторського права, створених у ході виконання роботи;

9) здійснювати авторське супроводження науково-технічної продукції;

10) забезпечувати на безоплатній основі зберігання матеріальних цінностей, що залишились після виконання роботи, до отримання рішення щодо їх подальшого використання;

11) у разі створення об'єкта права інтелектуальної власності та після підписання сторонами акта приймання-передачі укласти договір із замовником щодо передачі йому майнових прав на цей об'єкт;

12) інші зобов'язання, визначені законом. 

Право інтелектуальної власності

30. Об'єктом права інтелектуальної власності за Контрактом є створена відповідно до вимог і умов Контракту науково-технічна продукція, яка підлягає патентуванню, у вигляді:
______________________________________________________________________________________.
                                                                           (назва науково-технічної продукції) 

31. Особисті немайнові права інтелектуальної власності на об'єкт права інтелектуальної власності, створений у процесі виконання Контракту, належить творцеві цього об'єкта.

32. Майнові права інтелектуальної власності на науково-технічну продукцію, зазначену у пункті 30 цього Контракту, право на її використання, розпорядження та на дозвіл або заборону використання іншими особами в установленому порядку передаються виконавцем замовникові.

33. Виконавець може використовувати науково-технічну продукцію для своїх потреб з дозволу замовника на договірній основі.

34. Виконавець не має права:

передавати створену науково-технічну продукцію іншим особам;

публікувати без дозволу замовника науково-технічні результати, одержані під час виконання роботи.

35. Сторони зобов'язуються забезпечувати згідно із законодавством охорону прав на створені об'єкти права інтелектуальної власності.

36. Винагорода творцеві об'єкта права інтелектуальної власності сплачується виконавцем згідно із законодавством.

37. Виконавець може використовувати під час виконання Контракту об'єкти права інтелектуальної власності, що належать йому або третій стороні, за погодженням із замовником.

38. За претензіями і позовами третьої сторони щодо неправомірного використання об'єктів права інтелектуальної власності, права на які належать третій стороні, відповідальність несе виконавець. 

Відповідальність сторін

39. Сторони у разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Контрактом несуть відповідальність відповідно до закону та цього Контракту.

40. Види порушень та санкції за них: ______________________________________________________
                                                                                                         (зазначаються види порушень та санкції за них)
______________________________________________________________________________________.
41. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Контрактом у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Контракту та виникли незалежно від волі сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, диверсії, війна, інша небезпечна подія).

42. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за Контрактом унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом _______ днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу сторону в письмовій формі.

43. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є довідка, яка видається
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
                                                             (найменування органу, уповноваженого видавати довідки) 

Припинення (розірвання) Контракту

44. Умовами припинення (розірвання) Контракту є:

взаємна домовленість сторін;

продовження строку дії обставин непереборної сили більш як ___ днів;

закінчення строку Контракту;

зміна або скасування державного оборонного замовлення, на виконання якого укладено Контракт;

рішення суду;

інші визначені законодавством умови. 

Порядок вирішення спорів (розбіжностей)

45. Спори (розбіжності), що виникають між сторонами, вирішуються ними шляхом проведення переговорів, консультацій, обміну листами.

46. У разі недосягнення сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку відповідно до законодавства. 

Конфіденційність Контракту та забезпечення державної таємниці

47. Замовник, отримавши від виконавця у процесі виконання роботи відомості, документи, креслення, начерки, ескізи та інші матеріали у будь-якій формі, що розкривають суть економічної, соціальної, комерційної, дизайнерської, наукової чи технічної ідеї або розробки, не має права передавати їх або розголошувати без згоди виконавця третім особам.

48. Виконавець, отримавши від замовника у процесі укладення Контракту, відомості про плани, зміст, обсяг, фінансування та виконання державного оборонного замовлення, не має права передавати їх або розголошувати без дозволу замовника третім особам.

49. Сторони здійснюють заходи з виконання державного оборонного замовлення, що становлять державну таємницю, з додержанням законодавства про державну таємницю. 

Строк Контракту

50. Контракт набирає чинності з моменту його підписання і діє:
до ___ _________ 20__ року;

або до повного виконання сторонами передбачених ним зобов'язань.

51. Після укладення Контракту всі попередні домовленості сторін (досягнуті під час переговорів, консультацій та обміну листами), які стосуються змісту цього Контракту, вважаються недійсними у частині, що суперечить його положенням.

52. Зміни до Контракту можуть бути внесені за взаємною згодою сторін шляхом оформлення додаткової угоди до Контракту. Питання щодо внесення змін до Контракту може вирішуватися сторонами не пізніше ніж за __________________________ до закінчення його строку.
                                                                                     (період) 

53. Додаткові угоди до контракту укладаються у письмовій формі та підписуються сторонами або уповноваженими на те їх представниками і є його невід'ємними частинами.

54. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов Контракту і не врегульовані ним, регламентуються згідно із законодавством.

55. За результатами виконання зобов'язань за Контрактом сторони проводять інвентаризацію, остаточні розрахунки і складають акт за формою згідно з додатком 2 до Порядку планування, формування, розміщення та коригування державного оборонного замовлення, а також здійснення контролю за його виконанням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. N 464, що засвідчує факт виконання Контракту і відсутність взаємних претензій, або Контракт припиняється за наявності інших умов згідно з пунктом 44 Контракту.

56. Усі створені або придбані за Контрактом і оплачені замовником матеріальні цінності та майнові права на об'єкти права інтелектуальної власності переходять у власність держави, право на використання та розпорядження якими відповідно до законодавства належить замовникові.

57. Контракт складено у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу. 

Інші умови (заповнюється у разі потреби)

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

Реквізити сторін

Замовник

_________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові посадової особи) _________________________________________,
паспортні дані (серія, номер, ким і коли виданий)
_________________________________________
(найменування юридичної особи, що діє на підставі
установчого документа (назва, ким і коли затверджений)
_________________________________________
(відомості про державну реєстрацію та
банківські реквізити)

Місцезнаходження юридичної особи:
_________________________________________
(індекс, область, район, місто, вулиця,
_________________________________________
номер будинку та квартири)

Ідентифікаційний код _____________________

Телефон _________________________________
Телефакс ________________________________ 

Виконавець

__________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові посадової особи) _________________________________________,
паспортні дані (серія, номер, ким і коли виданий)
_________________________________________
(найменування юридичної особи, що діє на підставі
установчого документа (назва, ким і коли затверджений)
_________________________________________
(відомості про державну реєстрацію та
банківські реквізити)

Місцезнаходження юридичної особи:
_________________________________________
(індекс, область, район, місто, вулиця,
_________________________________________
номер будинку та квартири)

Ідентифікаційний код _____________________

Телефон _________________________________
Телефакс ________________________________ 

58. Про зміну своїх реквізитів сторони повідомляють одна одну в письмовій формі не пізніше ніж протягом ______ днів.

59. Невід'ємною частиною Контракту є:

1) тактико-технічне (технічне) завдання, технічні умови на ___ арк.;

2) календарний план на ___ арк.;

3) протокол погодження договірної (орієнтовної) ціни на виконання роботи на ___ арк.;

4) інші документи за домовленістю сторін. 

Підписи сторін

Замовник 

Виконавець 

_________
(підпис) 

____________________________
(ініціали та прізвище) 

_________
(підпис) 

____________________________
(ініціали та прізвище) 

М. П.

___ ____________ 20__ р. 

М. П.

___ ____________ 20__ р. 

(Типовий державний контракт із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.07.2013 р. N 621)

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
виконання дослідно-конструкторської (науково-дослідної, технологічної) роботи за державним оборонним замовленням

________________________________________
(найменування і шифр роботи)

до державного контракту від ___ ____________ 20__ р. N _____

Порядковий номер 

Найменування виду роботи, що виконується на кожному етапі 

Початок і закінчення виконання роботи на кожному етапі (число, місяць, рік) 

Найменування науково-технічної продукції, отриманої
за результатами виконання роботи на кожному етапі 

Обсяг продукції 

Вартість,
гривень 

одиниця виміру 

усього 

ціна за одиницю 

усього 

Усього 

 

  

  

  

  

  

  

Замовник

_____________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові посадової особи,
_____________________________________________________________
найменування юридичної особи)
_____________________________________________________________
(посада) 

Виконавець

________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові посадової особи,
_________________________________________________________
найменування юридичної особи)
_________________________________________________________
(посада) 

_________
(підпис) 

_________________________
(ініціали та прізвище) 

_________
(підпис) 

_________________________
(ініціали та прізвище) 

М. П.

___ ____________ 20__ р. 

М. П.

___ ____________ 20__ р. 

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 січня 1998 р. N 33.

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 р. N 2244 "Питання державного оборонного замовлення" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 50, ст. 2445).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 березня 2000 р. N 478 "Про внесення доповнення до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 р. N 2244" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 11, ст. 421).

4. Пункт 12 змін та доповнень, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. N 1469 "Про організаційні заходи щодо функціонування системи державних закупівель" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 39, ст. 1659).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 р. N 386 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 р. N 2244" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 17, ст. 755).

6. Пункт 14 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. N 158 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 8, ст. 344).

7. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. N 281 "Про деякі питання захисту інформації, охорона якої забезпечується державою" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 11, ст. 515).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 липня 2002 р. N 1058 "Про внесення змін до Порядку формування основних показників державного оборонного замовлення, розміщення та коригування обсягів поставок (закупівлі) продукції, виконання робіт, надання послуг за оборонним замовленням, внесення змін до укладених державних контрактів, а також порядку контролю за виконанням оборонного замовлення" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 31, ст. 1465).

9. Пункт 3 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. N 628 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 18 - 19, ст. 841).

10. Пункт 57 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2003 р. N 1402 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 37, ст. 1981).

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 р. N 983 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 р. N 2244" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 30, ст. 2025).

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 р. N 326 "Про внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 р. N 2244" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 11, ст. 751).

13. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 р. N 2244 і 22 січня 2001 р. N 35, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 р. N 378 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 13, ст. 883).

14. Пункт 16 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України з питань діяльності органів і установ виконання покарань, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2006 р. N 1074 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 31, ст. 2233).

15. Пункт 6 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2006 р. N 1700 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 50, ст. 3324).

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2007 р. N 1042 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 р. N 2244" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 61, ст. 2414).

17. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 р. N 952 "Про внесення змін до Порядку формування основних показників державного оборонного замовлення, розміщення та коригування обсягів поставок (закупівлі) продукції, виконання робіт, надання послуг за оборонним замовленням, а також контролю за його виконанням" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 84, ст. 2822).

18. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2009 р. N 1051 "Про доповнення пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 р. N 2244" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 77, ст. 2618).

____________

Опрос