Идет загрузка документа (396 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Вопросы принятия в эксплуатацию завершенных строительством объектов

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 13.04.2011 № 461
редакция действует с 16.09.2021

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 13 квітня 2011 р. N 461

Київ

Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2011 року N 1390
,
 від 18 січня 2012 року N 43
,
 від 15 серпня 2012 року N 757
,
 від 30 жовтня 2013 року N 918
,
від 1 жовтня 2014 року N 512
,
від 8 вересня 2015 року N 750
,
від 21 жовтня 2015 року N 880
,
від 16 грудня 2016 року N 1060
,
 від 7 червня 2017 року N 409
,
від 25 квітня 2018 року N 327
,
від 27 березня 2019 року N 367
,
від 13 березня 2020 року N 218
,
від 1 липня 2020 року N 559
,
від 29 березня 2021 року N 303
,
від 23 червня 2021 року N 681
,
від 30 червня 2021 року N 668
,
від 15 вересня 2021 року N 958

Відповідно до статті 39 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів;

Порядок внесення плати за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та її розмір.

2. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2001 р. N 702 "Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 26, ст. 1178; 2009 р., N 88, ст. 2972) позицію "Мінрегіонбуд" замінити такою позицією:

 

"Державна архітектурно-будівельна інспекція 

витрати, пов'язані з видачею сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта 

100 відсотків надходжень, одержаних як плата за видачу сертифіката". 

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 70

 

ПОРЯДОК
прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів

(У тексті Порядку слова "державні стандарти" в усіх відмінках замінено словом "стандарти" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 року N 409)

(У тексті Порядку слова "через електрону систему здійснення декларативних та дозвільних процедур у будівництві" замінено словами "через електронний кабінет" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 року N 367)

(У тексті Порядку слово "Держархбудінспекція" у всіх відмінках замінено словом "Держсервісбуд" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2020 року N 218)

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів (далі - об'єкти).

Абзац другий пункту 1 виключено

(пункт 1 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 01.07.2020 р. N 559
,
абзац другий пункту 1 виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.06.2021 р. N 681)

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

повнота даних - інформація, зазначена замовником у поданих за встановленою формою документах, що за змістом достатня для прийняття рішення про реєстрацію декларації;

технічне обстеження - комплекс заходів, спрямованих на встановлення технічного стану будівельних конструкцій та інженерних мереж об'єкта з метою визначення можливості або неможливості його надійної та безпечної експлуатації.

Інші терміни вживаються в цьому Порядку в значенні, наведеному у Законі України "Про регулювання містобудівної діяльності".

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 р. N 409,
від 27.03.2019 р. N 367,
від 13.03.2020 р. N 218,
від 01.07.2020 р. N 559,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 23.06.2021 р. N 681)

3. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1), та об'єктів, будівництво яких здійснювалося на підставі будівельного паспорта, здійснюється шляхом реєстрації відповідним органом державного архітектурно-будівельного контролю на безоплатній основі поданої замовником декларації про готовність об'єкта до експлуатації (далі - декларація).

Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, а також комплексів (будов), до складу яких входять об'єкти з різними класами наслідків (відповідальності), здійснюється на підставі акта готовності об'єкта до експлуатації шляхом видачі відповідними органами державного архітектурно-будівельного контролю сертифіката.

(пункт 3 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 07.06.2017 р. N 409)

31. Документи для прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів подаються за вибором замовника до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю:

1) в електронній формі через електронний кабінет або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронним кабінетом, користувачами якої є замовник та відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю;

2) у паперовій формі або поштовим відправленням з описом вкладення через центри надання адміністративних послуг.

Під час прийняття документів у замовників адміністратори центрів надання адміністративних послуг через кабінет на Порталі Дія або електронний кабінет користувача створюють заявку з накладанням електронного підпису, завантажують до кабінету шляхом сканування документи, що подані заявником, та надсилають до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю.

Виключно в електронній формі через електронний кабінет або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронним кабінетом, користувачами якої є замовник та відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю, подаються документи для прийняття в експлуатацію об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками (крім об'єктів, на які поширюється дія Закону України "Про державну таємницю").

Подання та отримання документів щодо об'єктів, на які поширюється дія Закону України "Про державну таємницю", здійснюється в паперовій формі з дотриманням вимог Закону України "Про державну таємницю".

Створення та подання електронних документів, завантаження документів, необхідних для отримання адміністративних та інших послуг у сфері будівництва, отримання відомостей (даних) про стан розгляду електронних документів та результати їх розгляду здійснюється через електронний кабінет відповідно до Порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 2021 р. N 681.

(Порядок доповнено пунктом 31 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.06.2021 р. N 681)

4. Надання (реєстрація), повернення (відмова у видачі) чи скасування реєстрації документів, що підтверджують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, здійснюється органами державного архітектурно-будівельного контролю, визначеними статтею 7 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності".

Дія цього Порядку не поширюється на прийняття в експлуатацію технічних засобів телекомунікацій та антенних споруд зв'язку для кріплення антенно-фідерних пристроїв на будівлях, спорудах, у вбудовано-прибудованих приміщеннях, у/на приміщеннях контейнерного типу, а також на існуючих наземних щоглах з відтяжками та на баштах.

(пункт 4 доповнено новим абзацом другим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2016 р. N 1060,
у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім)

Повноваження ДІАМ здійснюються її апаратом. При цьому реєстрація (повернення, скасування реєстрації) декларації щодо об'єктів, які розміщено на території кількох адміністративно-територіальних одиниць та вплив (відповідно до проектної документації) від діяльності яких після прийняття в експлуатацію буде поширюватися на дві і більше адміністративно-територіальні одиниці, здійснюється безпосередньо апаратом ДІАМ, а щодо інших об'єктів - її територіальними органами за місцезнаходженням таких об'єктів.

(абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.06.2021 р. N 681)

(пункт 4 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 21.10.2015 р. N 880)

Держархбудінспекція продовжує здійснювати повноваження та функції до завершення здійснення заходів з утворення ДІАМ.

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.06.2021 р. N 681)

41. Центри надання адміністративних послуг повертають замовнику документи, які були надіслані рекомендованим листом до центру надання адміністративних послуг, та інформують замовника щодо внесення до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва таких документів та надсилання їх до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю.

За зверненням замовника орган, що здійснює розгляд документів, повертає без розгляду подані документи, якщо до моменту надходження заяви не було прийнято рішення. У випадку надходження декількох однакових ідентичних документів щодо одного і того ж об'єкта розгляд таких документів проводиться одночасно, рішення приймається щодо одного документа, а інші ідентичні документи повертаються без розгляду.

(Порядок доповнено пунктом 41 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.06.2021 р. N 681)

5. Особливості прийняття в експлуатацію об'єктів, що розташовані на території іноземних держав і є власністю України, визначаються МЗС за погодженням з Мінрегіоном відповідно до вимог законодавства щодо місцезнаходження об'єкта будівництва.

6. Прийняття в експлуатацію об'єктів, що розташовані на території України і є власністю іноземних держав, міжнародних організацій, іноземних юридичних і фізичних осіб, здійснюється відповідно до цього Порядку.

7. У разі прийняття об'єкта в експлуатацію в I або IV кварталі строки виконання окремих видів робіт з оздоблення фасадів та благоустрою території можуть бути перенесені, але тільки у зв'язку з несприятливими погодними умовами, що не дають змоги виконати роботи з оздоблення фасадів та благоустрою території до закінчення несприятливих погодних умов.

У разі настання несприятливих погодних умов замовник будівництва робить відповідний запис в декларації або акті готовності об'єкта до експлуатації, зокрема зазначає види робіт з оздоблення фасадів та благоустрою території, які переносяться до закінчення несприятливих погодних умов.

8. Проектною документацією можуть бути визначені черги та/або пускові комплекси, кожен з яких може бути прийнятий в експлуатацію окремо. При цьому черга та/або пусковий комплекс повинні відповідати вимогам щодо його безпечної експлуатації.

У разі потреби замовник може до прийняття об'єкта в експлуатацію вносити до проекту будівництва погоджені з автором такого проекту зміни щодо черги та/або пускового комплексу в межах затверджених проектних рішень.

(абзац другий пункту 8 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 р. N 409)

Якщо згідно з будівельним паспортом передбачено будівництво декількох об'єктів, кожен з них може бути прийнятий в експлуатацію окремо.

9. На об'єкті повинні бути виконані всі передбачені проектною документацією згідно з будівельними нормами, стандартами і правилами роботи, а також змонтоване і випробуване обладнання з дотриманням таких особливостей:

житлові будинки, побудовані за кошти юридичних і фізичних осіб, можуть прийматися в експлуатацію без виконання внутрішніх опоряджувальних робіт у квартирах та вбудовано-прибудованих приміщеннях, які не впливають на експлуатацію будинків, якщо це обумовлено договором, за умови відповідності їх санітарним, протипожежним і технічним вимогам. Перелік внутрішніх опоряджувальних робіт, без виконання яких можливе прийняття в експлуатацію житлових будинків, визначається Мінрегіоном;

(абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 р. N 880)

житлові будинки, в яких є побудовані за кошти державного та місцевих бюджетів квартири, що призначені, зокрема, для соціально незахищених верств населення (інвалідів, ветеранів війни, багатодітних сімей, громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інших), приймаються в експлуатацію за умови виконання у повному обсязі внутрішніх опоряджувальних робіт в таких квартирах;

багатоквартирні житлові будинки приймаються в експлуатацію за умови дотримання вимог державних будівельних норм щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

(абзац четвертий пункту 9 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 р. N 409)

на об'єкті виробничого призначення, на якому встановлено технологічне обладнання, повинні бути проведені пусконалагоджувальні роботи згідно з технологічним регламентом, передбаченим проектом будівництва, створено безпечні умови для роботи виробничого персоналу та перебування людей відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, пожежної та техногенної безпеки, екологічних і санітарних норм.

10. У випадку визнання права власності на самочинно збудований об'єкт за рішенням суду він приймається в експлуатацію згідно з цим Порядком за умови можливості його надійної та безпечної експлуатації за результатами проведення технічного обстеження такого об'єкта.

Технічне обстеження проводиться суб'єктом господарювання, який має у своєму складі відповідних виконавців, що згідно із Законом України "Про архітектурну діяльність" одержали кваліфікаційний сертифікат, або фізичною особою - підприємцем, яка згідно із зазначеним Законом має кваліфікаційний сертифікат (далі - виконавці).

Технічне обстеження включає такі етапи:

попереднє (візуальне) обстеження об'єкта, у тому числі огляд і фотографування об'єкта та його конструктивних елементів, виконання обмірів, визначення класу наслідків (відповідальності) об'єкта, аналіз проектної та іншої технічної документації (за наявності);

(абзац четвертий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 р. N 409)

детальне (інструментальне) обстеження об'єкта, у тому числі визначення параметрів і характеристик матеріалів, виробів та конструкцій, із залученням фахівців відповідної спеціалізації та атестованих лабораторій (за необхідності).

Якщо етапи технічного обстеження об'єкта, що проводилося, не збігаються з названими етапами, зазначаються фактично пройдені етапи технічного обстеження.

Не дозволяється проведення технічного обстеження виключно за фотографіями, відеозаписами, кресленнями чи іншими документами без візуального огляду об'єкта.

На підставі інформації, отриманої під час технічного обстеження, з урахуванням виду, складності, технічних та інших особливостей об'єкта, проведених заходів, передбачених цим пунктом, а також даних технічного паспорта, проектної та іншої технічної документації на об'єкт (за наявності) виконавець проводить оцінку технічного стану об'єкта та створює з використанням Реєстру будівельної діяльності (e-construction.gov.ua) звіт про проведення технічного обстеження об'єкта з метою визначення можливості або неможливості його надійної та безпечної експлуатації у разі визнання судом права власності на самочинно збудований об'єкт.

(абзац восьмий пункту 10 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 23.06.2021 р. N 681)

Абзац дев'ятий пункту 10 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 23.06.2021 р. N 681)

101. Пункт 101 виключено

(Порядок доповнено пунктом 101 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 01.07.2020 р. N 559
,
пункт 101 виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.06.2021 р. N 681)

11. Датою прийняття в експлуатацію об'єкта є дата реєстрації декларації або видачі сертифіката.

12. Експлуатація об'єктів, не прийнятих (якщо таке прийняття передбачене законодавством) в експлуатацію, забороняється.

13. Зареєстрована декларація або сертифікат є підставою для укладення договорів про постачання на прийнятий в експлуатацію об'єкт необхідних для його функціонування ресурсів - води, газу, тепла, електроенергії, включення даних про такий об'єкт до державної статистичної звітності та оформлення права власності на нього.

Підключення об'єкта, прийнятого в експлуатацію, до інженерних мереж здійснюється відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" протягом десяти днів з дня відповідного звернення замовника до осіб, які є власниками відповідних елементів інженерної інфраструктури або здійснюють їх експлуатацію.

14. Пункт 14 виключено

(пункт 14 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 21.10.2015 р. N 880
,
виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 07.06.2017 р. N 409)

15. Абзац перший пункту 15 виключено

(абзац перший пункту 15 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 р. N 367
,
виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 23.06.2021 р. N 681)

Реєстрація декларації або видача сертифіката здійснюється з використанням Реєстру будівельної діяльності з дотриманням вимог Законів України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та "Про адміністративні послуги".

Орган державного архітектурно-будівельного контролю під час реєстрації декларації або видачі сертифіката проставляє відмітку про місцезнаходження об'єкта на картографічній основі (у разі коли така відмітка не проставлена на картографічній основі до реєстрації декларації або видачі сертифіката).

Доступ до даних Реєстру будівельної діяльності здійснюється безоплатно через портал Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Відкритий доступ у режимі реального часу користувачів до інформації, що міститься в Реєстрі будівельної діяльності, здійснюється безоплатно.

(абзаци другий, третій пункту 15 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 р. N 409,
від 27.03.2019 р. N 367,
замінено абзацами згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.06.2021 р. N 681)

(пункт 15 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 21.10.2015 р. N 880)

16. Замовник несе відповідальність за повноту та достовірність даних, зазначених у поданій ним декларації чи акті готовності об'єкта до експлуатації, за експлуатацію об'єкта без зареєстрованої декларації або сертифіката.

Реєстрація декларації

17. Замовник (його уповноважена особа) заповнює і подає до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю один примірник декларації:

(абзац перший пункту 17 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 р. N 409
,
у редакції
постанов Кабінету
 Міністрів України від 13.03.2020 р. N 218
,
від 23.06.2021 р. N 681)

щодо об'єктів, будівництво яких здійснено на підставі будівельного паспорта, за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку;

щодо об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1), за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку;

(абзац третій пункту 17 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 р. N 409)

щодо самочинно збудованого об'єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду, за формою, наведеною у додатку 5 до цього Порядку.

(пункт 17 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 21.10.2015 р. N 880)

18. Орган державного архітектурно-будівельного контролю протягом десяти робочих днів з дня надходження декларації перевіряє повноту даних, зазначених у декларації, та забезпечує внесення інформації, зазначеної у декларації, до реєстру.

У випадках, встановлених у Порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, у разі подання декларації через електронний кабінет користувача Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (далі - електронний кабінет) внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації, зазначеної у декларації, та проставлення відмітки про місцезнаходження об'єкта здійснюється в режимі реального часу автоматично програмними засобами Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (далі - електронна система).

(пункт 18 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 р. N 880,
від 07.06.2017 р. N 409,
від 27.03.2019 р. N 367,
від 01.07.2020 р. N 559,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 23.06.2021 р. N 681)

19. У разі подання чи оформлення декларації з порушенням установлених вимог орган державного архітектурно-будівельного контролю повертає її замовнику (його уповноваженій особі) у спосіб, відповідно до якого були подані документи, з письмовим обґрунтуванням причин повернення у строк, передбачений для її реєстрації.

(абзац перший пункту 19 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 р. N 880,
від 27.03.2019 р. N 367)

Відомості про повернення декларації підлягають внесенню до Реєстру будівельної діяльності.

Копія декларації, яка подана в паперовій формі, зберігається в органі державного архітектурно-будівельного контролю.

(пункт 19 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 р. N 409
,
абзац другий пункту 19 замінено абзацами згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.06.2021 р. N 681)

20. Після усунення недоліків, що спричинили повернення декларації, замовник (уповноважена ним особа) може повторно звернутися до органу державного архітектурно-будівельного контролю для реєстрації декларації.

21. Рішення органів державного архітектурно-будівельного контролю про реєстрацію або повернення декларації може бути розглянуто ДІАМ у порядку нагляду (без права реєстрації декларації) або оскаржено до суду.

ДІАМ забезпечує розгляд скарги на рішення про реєстрацію або повернення декларації у строк, що не перевищує 20 робочих днів з дня надходження скарги.

Розгляд скарги на рішення про реєстрацію або повернення декларації в порядку здійснення нагляду проводиться у присутності замовника або його уповноваженої особи.

ДІАМ повідомляє замовника будівництва не пізніше ніж за п'ять робочих днів про дату, час і місце розгляду відповідної скарги рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

Скарга може бути розглянута ДІАМ без участі замовника або його уповноваженої особи у разі повторної неявки або письмового повідомлення про відмову від участі у розгляді.

За результатами розгляду ДІАМ приймає рішення про задоволення скарги та зобов'язання щодо повторного розгляду органом державного архітектурно будівельного контролю поданих замовником документів або про відмову в задоволенні скарги.

Про результати розгляду скарги ДІАМ протягом трьох робочих днів повідомляє замовника та відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю.

(пункт 21 у редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 13.03.2020 р. N 218
,
від 29.03.2021 р. N 303)

22. У разі виявлення органом державного архітектурно-будівельного контролю наведених у декларації недостовірних даних (встановлення факту, що на дату реєстрації декларації інформація, яка зазначалася в ній, не відповідала дійсності, та/або виявлення розбіжностей між даними, зазначеними у декларації), які не є підставою вважати об'єкт самочинним будівництвом відповідно до статті 391 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", орган державного архітектурно-будівельного контролю письмово в паперовій або електронній формі через електронний кабінет повідомляє замовнику (його уповноваженій особі) протягом одного робочого дня з дня такого виявлення.

Замовник (його уповноважена особа) протягом трьох робочих днів з дня отримання від органу державного архітектурно-будівельного контролю повідомлення про виявлення недостовірних даних або самостійного виявлення технічної помилки (описки, друкарської, граматичної, арифметичної помилки) у поданій декларації зобов'язаний надіслати до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю декларацію за формою згідно з додатками 2, 3 і 5 з виправленими (достовірними) даними щодо інформації, яка потребує змін.

Орган державного архітектурно-будівельного контролю протягом трьох робочих днів з дня отримання від замовника декларації, визначеної абзацом другим цього пункту, забезпечує внесення інформації, зазначеної у декларації, до Реєстру будівельної діяльності.

У разі наявності підстав, зазначених в абзацах першому і другому цього пункту, для внесення змін у зареєстровану в установленому порядку декларацію щодо об'єкта, який належить до III категорії складності (клас наслідків (відповідальності) СС2), замовник подає через електронний кабінет заяву в довільній формі, до якої додаються засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують зміни.

Орган державного архітектурно-будівельного контролю розглядає подані документи протягом десяти робочих днів з дня їх надходження та вносить відповідну інформацію до Реєстру будівельної діяльності.

У разі подання документів через електронний кабінет розгляд поданих документів та внесення відповідної інформації до Реєстру будівельної діяльності здійснюється протягом п'яти робочих днів з дня їх надходження.

До замовника, який самостійно виявив допущену технічну помилку і в порядку, передбаченому цим пунктом, подав відповідну декларацію, штрафні санкції за раніше подану з помилками декларацію або виявлені в ній недостовірні дані не застосовуються.

У разі виявлення відповідним органом державного архітектурно-будівельного контролю наведених у зареєстрованій декларації недостовірних даних (встановлення факту, що на дату реєстрації декларації інформація, яка зазначалася в ній, не відповідала дійсності, та/або виявлення розбіжностей між даними, зазначеними у декларації), які є підставою вважати об'єкт самочинним будівництвом, зокрема, якщо він збудований або будується на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, або без відповідного документа, який дає право виконувати будівельні роботи, чи без затвердженого в установленому порядку проекту або будівельного паспорта, а також набрання законної сили судовим рішенням про скасування містобудівних умов та обмежень відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю звертається до суду із позовом про скасування реєстрації декларації.

Орган державного архітектурно-будівельного контролю скасовує реєстрацію декларації за рішенням суду про скасування реєстрації декларації, що набрало законної сили.

Про скасування реєстрації декларації замовнику письмово в паперовій або електронній формі через електронний кабінет повідомляється протягом трьох робочих днів з дня її скасування.

Після скасування реєстрації декларації замовник має право повторно подати її згідно з вимогами, встановленими пунктом 17 цього Порядку.

(пункт 22 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 р. N 880,
 від 07.06.2017 р. N 409,
від 27.03.2019 р. N 367,
від 01.07.2020 р. N 559,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 23.06.2021 р. N 681)

Видача сертифіката

23. Сертифікат видається органом державного архітектурно-будівельного контролю з використанням Реєстру будівельної діяльності.

(пункт 23 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 23.06.2021 р. N 681)

24. Для отримання сертифіката замовник (його уповноважена особа) подає до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю заяву про прийняття в експлуатацію об'єкта та видачу сертифіката, до якої додається акт готовності об'єкта до експлуатації та документ або інформація (реквізити платежу) про внесення плати.

(пункт 24 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 р. N 409
,
у редакції
постанов Кабінету
 Міністрів України від 13.03.2020 р. N 218
,
від 23.06.2021 р. N 681)

25. Орган державного архітектурно-будівельного контролю приймає подані замовником заяву, акт готовності об'єкта до експлуатації та вчиняє дії у межах законодавства щодо з'ясування питання достовірності відомостей у поданих документах, відповідності об'єкта проектній документації, вимогам будівельних норм, стандартів і правил на основі чек-листа за результатами виїзного огляду об'єкта будівництва на місцевості з фотофіксацією об'єкта під час прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, який виготовляється з використанням Реєстру будівельної діяльності.

(абзац перший пункту 25 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2020 р. N 218
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 23.06.2021 р. N 681)

Під час такого огляду посадова особа органу державного архітектурно-будівельного контролю з'ясовує наявність виконавчої документації в обсязі, передбаченому державними будівельними нормами, та матеріалів технічної інвентаризації згідно з чек-листом за результатами виїзного огляду об'єкта будівництва на місцевості з фотофіксацією об'єкта під час прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, а також здійснює фото- та відеофіксацію.

(абзац другий пункту 25 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 р. N 880
,
 у редакції
постанов Кабінету
 Міністрів України від 07.06.2017 р. N 409
,
від 13.03.2020 р. N 218
,
замінено абзацами згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 29.03.2021 р. N 303
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 23.06.2021 р. N 681)

За результатами розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію об'єкта та видачі сертифіката, складається довідка, яка виготовляється з використанням Реєстру будівельної діяльності.

(пункт 25 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.06.2021 р. N 681)

26. У разі потреби під час розгляду питань, пов'язаних з видачею сертифіката, орган державного архітектурно-будівельного контролю може звернутися, зокрема з використанням електронного кабінету користувача Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, до державних органів з метою отримання відповідних висновків, що стосуються об'єкта будівництва.

(абзац перший пункту 26 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.06.2021 р. N 681)

Неподання таких висновків у встановлений строк не є підставою для продовження строку видачі сертифіката або відмови в його видачі.

27. Орган державного архітектурно-будівельного контролю протягом десяти робочих днів з дати подання заяви приймає рішення про видачу сертифіката або про відмову в його видачі.

Сертифікат створюється виключно з використанням Реєстру будівельної діяльності.

Підставою для відмови у видачі сертифіката є:

неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу сертифіката;

виявлення недостовірних відомостей у поданих документах;

невідповідність об'єкта проектній документації на будівництво такого об'єкта та/або вимогам будівельних норм, стандартів і правил, у тому числі щодо доступності об'єкта для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема щодо доступності об'єкта для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

(абзац шостий пункту 27 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.06.2021 р. N 668)

невиконання вимог, передбачених Законом України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання", щодо оснащення будівлі вузлами обліку відповідних комунальних послуг.

У разі прийняття рішення про відмову у видачі сертифіката орган державного архітектурно-будівельного контролю надсилає замовнику (уповноваженій ним особі) програмними засобами протягом десяти робочих днів з дати подання заяви рішення з обґрунтуванням причин відмови.

Рішення про відмову у видачі сертифіката виготовляється з використанням Реєстру будівельної діяльності та оприлюднюється на порталі автоматично програмними засобами у день його прийняття.

Після усунення недоліків, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі сертифіката, замовник може повторно звернутися до органу державного архітектурно-будівельного контролю для видачі сертифіката.

(пункт 27 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 р. N 880,
від 07.06.2017 р. N 409,
від 27.03.2019 р. N 367,
від 13.03.2020 р. N 218,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 23.06.2021 р. N 681)

28. Рішення органів державного архітектурно-будівельного контролю про відмову у видачі сертифіката може бути розглянуто ДІАМ у порядку нагляду (без права видачі сертифіката) або оскаржено до суду.

ДІАМ забезпечує розгляд скарги на рішення про відмову у видачі сертифіката у строк, що не перевищує 20 робочих днів.

Розгляд скарги на рішення про відмову у видачі сертифіката в порядку нагляду проводиться у присутності замовника або його уповноваженої особи.

ДІАМ повідомляє замовника не пізніше ніж за п'ять робочих днів про дату, час і місце розгляду відповідної скарги.

Скарга може бути розглянута ДІАМ без участі замовника або уповноваженої особи у разі повторної неявки або письмового повідомлення про відмову від участі у розгляді.

За результатами розгляду ДІАМ приймає рішення про задоволення скарги та зобов'язання щодо повторного розгляду органом державного архітектурно-будівельного контролю поданих замовником документів або про відмову у задоволенні скарги.

Про результати розгляду скарги ДІАМ протягом трьох робочих днів повідомляє замовника та відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю.

(пункт 28 у редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 13.03.2020 р. N 218
,
від 29.03.2021 р. N 303)

 

ЗВІТ
про проведення технічного обстеження

Додаток 1 виключено

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 р. N 409
,
виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 23.06.2021 р. N 681)

 

ДЕКЛАРАЦІЯ
про готовність до експлуатації об'єкта, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта

_________________________________________________________________
(найменування органу, якому надсилається декларація)

Дата подачі __.__.20__
(заповнюється замовником)

Вх. номер ________ від __.__.20__
(заповнюється органом державного
архітектурно-будівельного контролю
)

Причина подачі декларації

Первинна подача

 

Технічна помилка

номер декларації, до якої вносяться зміни:
__________________________________________________________

Повідомлення про початок будівельних робіт

 

Номер повідомлення

__________________________________________________________
__________________________________________________________

 

Дата подачі повідомлення

__________________________________________________________

 

Орган, що зареєстрував повідомлення

__________________________________________________________
__________________________________________________________

Повідомлення про зміну даних в повідомленні про початок будівельних робіт
(зазначається, якщо замовник під час будівництва вносив зміни у повідомлення, у разі наявності декількох змін - вказуються відомості про всі зміни)

Наявне повідомлення про зміну даних

 

Номер повідомлення

__________________________________________________________
__________________________________________________________

 

Дата подачі повідомлення

__________________________________________________________
__________________________________________________________

 

Орган, що зареєстрував повідомлення

__________________________________________________________
__________________________________________________________

Замовник
(включно з додатками на ____ аркушах, зазначається у випадку двох і більше замовників, заповнюється щодо кожного окремо)

Фізична особа

 

Прізвище

_______________________________________________________

 

Власне ім'я

_______________________________________________________

 

По батькові (за наявності)

_______________________________________________________

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)

_______________________________________________________
(для осіб, які мають відмітку у паспорті про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, зазначаються серія і номер паспорта)

 

Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)

_______________________________________________________

Документ, який посвідчує особу
(обрати один із списку та заповнити його реквізити)

паспорт
громадянина
України

серія (за наявності) _____ N _____________________________

виданий: _______________________________________________
_______________________________________________________
(орган, який видав паспорт)

дата видачі: __.__.____

посвідка на постійне або тимчасове проживання

N _________ від __.__.____

свідоцтво про народження

N _________ від __.__.____

паспортний документ іноземця або особи
без громадянства

назва документа _________________________________________
_______________________________________________________

N _________ від __.__.____

 Юридична особа

 

резидент України

 

 

найменування

_______________________________________________________

 

 

код згідно з ЄДРПОУ

_______________________________________________________

 

нерезидент України

 

 

найменування

________________________________________________________
(відповідно до реєстраційних документів)

 

 

ідентифікаційний (реєстраційний, обліковий) номер (код) іноземної компанії у країні її реєстрації

______________________________________________________

Контактна інформація про замовника

Поштова адреса

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
(індекс, область, район, громада, населений пункт, вулиця, номер будинку, корпус, квартира)

Адреса електронної пошти (за бажанням)

______________________________________________________

Телефон

______________________________________________________

Відомості про об'єкт будівництва

Назва об'єкта будівництва

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
(назва об'єкта будівництва вказується за будівельним паспортом або проектною документацією та має відображати вид будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) та його місце розташування)

Назва будинку,
будівлі, споруди, що є частинами об'єкта будівництва та готові
до експлуатації

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
(заповнюється в разі прийняття в експлуатацію окремих будинків, будівель, споруд, якщо згідно з будівельним паспортом передбачено будівництво декількох об'єктів)

Вид будівництва

 нове будівництво   реконструкція

 капітальний ремонт

Місце розташування (обрати необхідне)

 ______________________________________________________
_________________________________________________________
(раніше присвоєна адреса, якщо об'єкт вже прийнято в експлуатацію в установленому порядку)

 ______________________________________________________
_________________________________________________________
(згідно з повідомленням про початок виконання підготовчих/будівельних робіт у разі нового будівництва)

 ______________________________________________________
_________________________________________________________
(адреса об'єкта будівництва, присвоєна об'єкту нового будівництва під час реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об'єктам будівництва та об'єктам нерухомого майна)

Наказ про присвоєння адреси

N _________

дата __.__.____

найменування органу, який його прийняв

_________________________________________________________
_________________________________________________________
(зазначається згідно з містобудівними умовами та обмеженнями у разі, коли замовник отримав містобудівні умови та обмеження під час реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об'єктам будівництва та об'єктам нерухомого майна)

Код об'єкта

_________________________________________________________
(згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000:
1110.1 - будинки одноквартирні масової забудови; 1110.2 - котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності; 1110.3 - будинки садибного типу; 1110.4 - будинки дачні та садові)

Відомості щодо земельної ділянки
(включно з додатками на ____ аркушах, зазначається у випадку двох і більше земельних ділянок)

 

Кадастровий номер

____________:___:____:_____.  не зазначається

 

Документ, що посвідчує право на земельну ділянку
(заповнити реквізити з правовстановлюючого документа)

серія _____ N ____________

дата видачі ___.___._______

назва документа: _________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
виданий: ________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
(орган, який видав документ)

 

Площа
(зазначається у гектарах)

________________________________________________________

 

Цільове призначення

код ___.___
назва ___________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Відсутній документ, який посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою
(обрати із списку)

 

Реконструкція або капітальний ремонт об'єктів будівництва без зміни зовнішніх геометричних розмірів їх фундаментів у плані

Відомості про технічну інвентаризацію

Організація, що здійснювала технічну інвентаризацію

Фізична особа - підприємець

 

Прізвище

________________________________________________________

 

Власне ім'я

________________________________________________________

 

По батькові (за наявності)

________________________________________________________

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)

________________________________________________________
(для осіб, які мають відмітку у паспорті про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, зазначаються серія і номер паспорта)

 

Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)

________________________________________________________

Юридична особа

 

    найменування

________________________________________________________

 

    код згідно з ЄДРПОУ

________________________________________________________

Контактна інформація організації, що здійснювала технічну інвентаризацію

Поштова адреса

________________________________________________________
________________________________________________________
(індекс, область, район, громада, населений пункт, вулиця, номер будинку, корпус, квартира)

Адреса електронної пошти (за бажанням)

________________________________________________________

Телефон

________________________________________________________

Відповідальна особа, що здійснювала технічну інвентаризацію

Прізвище

________________________________________________________

Власне ім'я

________________________________________________________

По батькові (за наявності)

________________________________________________________

Кваліфікаційний сертифікат

серія ___ N ________

Технічний паспорт

N ______

Дата видачі

__.__.____

Реєстраційний номер документа у Реєстрі будівельної діяльності

TI01:____-____-____-____
(обов'язковий для технічних паспортів, виданих після 1 серпня 2021 р.)

Характеристики індивідуальних садових, дачних будинків
(за результатами технічної інвентаризації)

Кількість поверхів

________________________________________________________

Загальна площа
(кв. метрів)

________________________________________________________

Житлова площа
(кв. метрів)

________________________________________________________

Кількість кімнат

________________________________________________________

Матеріали стін

________________________________________________________
________________________________________________________

Перелік інженерного обладнання

 холодне водопостачання
  гаряче водопостачання
  водовідведення
  централізоване опалення
  пічне опалення
  опалення від індивідуальних опалювальних установок

Загальна площа нежитлових будівель об'єкта
(кв. метрів)

________________________________________________________

Вартість основних засобів, що приймаються в експлуатацію
(тис. гривень)

________________________________________________________

На об'єкті виконано всі передбачені будівельним паспортом обсяги робіт з дотриманням відповідних державних будівельних норм, стандартів і правил. Обладнання встановлено згідно з актами про його прийняття після випробування у визначеному порядку.

Заходи з охорони праці, забезпечення вибухобезпеки, пожежної безпеки, охорони навколишнього природного середовища і антисейсмічні заходи проведені в повному обсязі.

ВВАЖАТИ ЗАКІНЧЕНИЙ БУДІВНИЦТВОМ ОБ'ЄКТ ГОТОВИМ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та недостовірних даних, зазначених у декларації про готовність об'єкта до експлуатації, встановлена відповідальність відповідно до закону.

Згода на обробку персональних даних

Даю згоду на обробку моїх персональних даних.

Метою такої обробки є забезпечення ведення Реєстру будівельної діяльності.

__________________________________
(прізвище, ініціали замовника та
посада (для юридичних осіб)

_____________________________
(підпис, печатка (за наявності)
на кожній сторінці декларації)

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 р. N 880,
 від 07.06.2017 р. N 409
,
від 25.04.2018 р. N 327
,
від 27.03.2019 р. N 367
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 23.06.2021 р. N 681)

 

ДЕКЛАРАЦІЯ
про готовність до експлуатації об'єкта з незначними наслідками (СС1)

______________________________________________________________
(найменування органу, якому надсилається декларація)

Дата подачі __.__.20__
(заповнюється замовником)

Вх. номер ________ від __.__.20__
(заповнюється органом державного архітектурно-будівельного контролю)

Причина подачі декларації

Первинна подача

 

Технічна помилка

номер декларації, до якої вносяться зміни: _______________

Документ, що дає право на виконання будівельних робіт

 

Номер

___________________________________________________________

___________________________________________________________

 

Дата

__.__.__

 

Орган, що зареєстрував повідомлення

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Повідомлення про зміну даних в повідомленні / декларації про початок виконання будівельних робіт
(зазначається, якщо замовник під час будівництва вносив зміни у повідомлення, у разі наявності декількох змін - вказуються відомості про всі зміни)

Наявне повідомлення про зміну даних

 

Номер

___________________________________________________________
___________________________________________________________

 

Дата

__.__.__

 

Орган, що зареєстрував повідомлення

___________________________________________________________
___________________________________________________________

Замовник
(включно з додатками на ____ аркушах, зазначається у випадку двох і більше замовників, заповнюється щодо кожного окремо)

Фізична особа

 

Прізвище

___________________________________________________________

 

Власне ім'я

___________________________________________________________

 

По батькові
(за наявності)

___________________________________________________________

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків
(за наявності)

___________________________________________________________
(для осіб, які мають відмітку у паспорті про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, зазначаються серія і номер паспорта)

 

Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)

___________________________________________________________

 

Документ, який посвідчує особу
(обрати один із списку та заповнити його реквізити)

паспорт громадянина України

серія (за наявності) _____ N _________________

виданий: ________________________________________________
_______________________________________________________
(орган, який видав паспорт)

дата видачі: __.__.____

посвідка на постійне або тимчасове проживання

N _________ від __.__.____

свідоцтво про народження

N _________ від __.__.____

паспортний документ іноземця або особи без громадянства

назва документа _________________________________________
________________________________________________________

N _________ від __.__.____

 Юридична особа

 

резидент України

 

 

найменування

________________________________________________________

 

 

код згідно з ЄДРПОУ

________________________________________________________

 

нерезидент України

 

 

найменування

________________________________________________________
(відповідно до реєстраційних документів)

 

 

ідентифікаційний (реєстраційний, обліковий) номер (код) іноземної компанії у країні
її реєстрації

________________________________________________________

Контактна інформація про замовника

Поштова адреса

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
(індекс, область, район, громада, населений пункт, вулиця, номер будинку, корпус, квартира)

Адреса електронної
пошти (за бажанням)

_______________________________________________________

Телефон

_______________________________________________________

Відомості про об'єкт будівництва

Назва об'єкта будівництва

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
(назва об'єкта будівництва вказується за проектною документацією та має відображати вид будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) та його місце розташування)

Вид будівництва

 нове будівництво   реконструкція

 капітальний ремонт

Місце розташування
(обрати необхідне)

 ______________________________________________________
_________________________________________________________
(раніше присвоєна адреса, якщо об'єкт вже прийнято в експлуатацію в установленому порядку)

 ______________________________________________________
_________________________________________________________
(згідно з повідомленням про початок виконання підготовчих/будівельних робіт у разі нового будівництва)

 ______________________________________________________
_________________________________________________________
(адреса об'єкта будівництва, присвоєна об'єкту нового будівництва під час реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об'єктам будівництва та об'єктам нерухомого майна)

Наказ про присвоєння адреси

N __________

дата від __.__.____

найменування органу, який його прийняв

_________________________________________________________
_________________________________________________________
(зазначається згідно з містобудівними умовами та обмеженнями у разі, коли замовник отримав містобудівні умови та обмеження під час реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об'єктам будівництва та об'єктам нерухомого майна)

Код об'єкта

_________________________________________________________
_________________________________________________________
(згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)

Дата початку будівництва

___.___._______

Дата закінчення будівництва

___.___._______

Строк введення об'єкта (черги, пускового комплексу) в експлуатацію

_________________________________________________________

Відомості про земельні ділянки
(включно з додатками на ____ аркушах, зазначається у випадку двох і більше земельних ділянок)

 

Кадастровий номер

____________:___:____:_____.   не зазначається

 

Документ, що посвідчує право на земельну ділянку
(заповнити реквізити з правовстановлюючого документа)

серія _____ N ____________

дата видачі ___.___._______

назва документа:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

виданий: _____________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(орган, який видав документ)

 

Площа
(зазначається у гектарах)

_____________________________________________________________

 

Цільове призначення

код ___.___
назва ________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Відсутній документ, який посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою
(обрати із списку)

 

Реконструкція або капітальний ремонт об'єктів будівництва без зміни зовнішніх геометричних розмірів їх фундаментів у плані

 

Реконструкція або капітальний ремонт автомобільних доріг, залізничних колій, ліній електропередачі, зв'язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій у межах земель їх розміщення

 

Нове будівництво об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури на замовлення органів державної влади чи органів місцевого самоврядування на землях державної чи комунальної власності

Відомості про проектну документацію

Проектна документація

Реєстраційний номер проектної документації в Реєстрі будівельної діяльності (за наявності)

PD01:____-____-____-____
(обов'язково, якщо договір на розроблення проектної документації укладено після 1 липня 2021 р.)

Шифр проектної документації

_______________________________________________________

Номер договору

_______________________________________________________

Дата договору

__.__.____

Генеральний проектувальник (проектувальник)

Фізична особа

 

 

Прізвище

_______________________________________________________

 

Власне ім'я

_______________________________________________________

 

По батькові
(за наявності)

_______________________________________________________

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)

_______________________________________________________
(для осіб, які мають відмітку у паспорті про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, зазначаються серія і номер паспорта)

 

Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)

_______________________________________________________

Юридична особа

 

резидент України

 

 

найменування

_______________________________________________________

 

 

код згідно з ЄДРПОУ

_______________________________________________________

 

нерезидент України

 

 

найменування

_______________________________________________________
(відповідно до реєстраційних документів)

 

 

ідентифікаційний (реєстраційний, обліковий) номер (код) іноземної компанії у країні її реєстрації

_______________________________________________________

Контактна інформація про генерального проектувальника (проектувальника)

Поштова адреса

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
(індекс, область, район, громада, населений пункт, вулиця, номер будинку, корпус, квартира)

Адреса електронної пошти
(за бажанням)

______________________________________________________________

Телефон

______________________________________________________________

Проектна документація розроблена під керівництвом
(необхідне зазначити)

головного архітектора проекту   головного інженера проекту

Прізвище

______________________________________________________________

Власне ім'я

______________________________________________________________

По батькові
(за наявності)

______________________________________________________________

Посада

______________________________________________________________

Кваліфікаційний сертифікат

серія _____ N _____________________________

Телефон

______________________________________________________________

Документ про призначення відповідальної особи генерального проектувальника (проектувальника)

Назва документа

______________________________________________________________

Номер документа

______________________________________________________________

Дата документа

__.__.____

Проектна документація затверджена замовником

Фізична особа

 

Прізвище

____________________________________________________________

 

Власне ім'я

____________________________________________________________

 

По батькові
(за наявності)

____________________________________________________________

 

Посада

____________________________________________________________

Інформація про затвердження проектної документації
(для замовників фізичних осіб - лише дата затвердження)

Назва документа

____________________________________________________________

Номер документа

____________________________________________________________

Прізвище

____________________________________________________________

Власне ім'я

____________________________________________________________

По батькові особи
(за наявності)

____________________________________________________________

Посада

____________________________________________________________

Дата затвердження

__.__.____

Відомості про авторський нагляд

Відповідальна особа, яка здійснює авторський нагляд

Посада

____________________________________________________________

Прізвище

____________________________________________________________

Власне ім'я

____________________________________________________________

По батькові
(за наявності)

____________________________________________________________

Кваліфікаційний сертифікат
(за наявності)

серія ___ N ________

Телефон

____________________________________________________________

Документ про призначення відповідальної особи, що здійснює авторський нагляд

Назва документа

____________________________________________________________

Номер документа

____________________________________________________________

Дата документа

__.__.____

Відомості про основні показники об'єкта
(вказати показники за проектною документацією, об'єкт має основні показники: потужність, продуктивність, виробничу площу, протяжність, місткість, обсяг, пропускну спроможність, кількість робочих місць тощо (заповнюється щодо всіх об'єктів в одиницях вимірювання з урахуванням цільової продукції або основних видів послуг)

Загальна площа об'єкта відповідно до проектної документації _____ кв. метрів, у тому числі пускового комплексу або черги___ кв. метрів
(не зазначається для об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури)

Відомості про експертизу проектної документації

Експертиза проектної документації не проводилася

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
(зазначаються підстави відсутності експертного звіту)

Реєстраційний номер експертного звіту в Реєстрі будівельної діяльності

EX01:____-____-____-____
(обов'язковий для експертних звітів, виданих після 1 грудня 2020 р.)

Номер експертного звіту

____________________________________________________________

Дата видачі експертного звіту

__.__.____

Експертна організація

Найменування

____________________________________________________________
____________________________________________________________

Код згідно з ЄДРПОУ

____________________________________________________________

Головний експерт

Прізвище

____________________________________________________________

Власне ім'я

____________________________________________________________

По батькові
(за наявності)

____________________________________________________________

Кваліфікаційний сертифікат

серія ______ N _______________________________

Телефон

____________________________________________________________

Відомості про технічну інвентаризацію

Організація, що здійснювала технічну інвентаризацію

Фізична особа - підприємець

 

Прізвище

_________________________________________________________

 

Власне ім'я

_________________________________________________________

 

По батькові
(за наявності)

_________________________________________________________

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків
(за наявності)

_________________________________________________________
(для осіб, які мають відмітку у паспорті про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, зазначаються серія і номер паспорта)

 

Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)

_________________________________________________________

Юридична особа

 

 

найменування

_________________________________________________________

 

 

код згідно з ЄДРПОУ

_________________________________________________________

Контактна інформація про організацію, що здійснювала технічну інвентаризацію

Поштова адреса

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
(індекс, область, район, громада, населений пункт, вулиця, номер будинку, корпус, квартира)

Адреса електронної пошти (за бажанням)

________________________________________________________

Телефон

________________________________________________________

Відповідальна особа, що здійснювала технічну інвентаризацію

Прізвище

________________________________________________________

Власне ім'я

________________________________________________________

По батькові
(за наявності)

________________________________________________________

Кваліфікаційний сертифікат

серія ___ N ________

Технічний паспорт

N ______

Дата видачі

__.__.____

Реєстраційний номер документа у Реєстрі будівельної діяльності

TI01:____-____-____-____
(обов'язковий для технічних паспортів, виданих після 1 серпня 2021 р.)

Відомості про виконання будівельних робіт

Господарський метод будівництва
(зазначається у разі, коли замовник виконує будівельні роботи самостійно, без залучення підрядника)

Підрядник
(генеральний підрядник - у разі коли будівельні роботи виконуються із залученням субпідрядників)

 

 Фізична особа

 

Прізвище

__________________________________________________________

 

Власне ім'я

__________________________________________________________

 

По батькові
(за наявності)

__________________________________________________________

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків
(за наявності)

__________________________________________________________
(для осіб, які мають відмітку у паспорті про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, зазначаються серія і номер паспорта)

 

Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)

__________________________________________________________

Юридична особа

 

резидент України

 

 

найменування

__________________________________________________________
__________________________________________________________

 

 

код згідно з ЄДРПОУ

__________________________________________________________

 

нерезидент України

 

 

найменування

__________________________________________________________
__________________________________________________________
(відповідно до реєстраційних документів)

 

 

ідентифікаційний (реєстраційний, обліковий) номер (код) іноземної компанії у країні її реєстрації

__________________________________________________________

Договір підряду

Реєстраційний номер договору в Реєстрі будівельної діяльності
(за наявності)

CD01:____-____-____-____

Номер договору

__________________________________________________________

Дата договору

__.__.____

Контактна інформація про підрядника

Поштова адреса

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(індекс, область, район, громада, населений пункт, вулиця, номер будинку, корпус, квартира)

Адреса електронної пошти (за бажанням)

__________________________________________________________

Телефон

__________________________________________________________

Відповідальна особа підрядника

Посада

__________________________________________________________

Прізвище

__________________________________________________________

Власне ім'я

__________________________________________________________

По батькові
(за наявності)

__________________________________________________________

Види виконаних робіт під керівництвом відповідальної особи

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Документ про призначення відповідальної особи підрядника

Назва документа

__________________________________________________________

Номер документа

__________________________________________________________

Дата документа

__.__.____

Роботи з оздоблення фасадів та благоустрою території, строки виконання яких перенесено через несприятливі погодні умови і які будуть виконані

Відомості про інженера-консультанта
(заповнюється у разі залучення)

Інженер-консультант (будівництво)

 

Прізвище

______________________________________________

 

Власне ім'я

______________________________________________

 

По батькові
(за наявності)

______________________________________________

 

Сертифікат

серія ___ N ___________________________________

Телефон

_______________________________________________

Суб'єкт господарювання, що надає інженерно-консультаційні послуги

резидент України

 

найменування

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

 

код згідно з ЄДРПОУ

_____________________________________________________________

нерезидент України

 

найменування

____________________________________________________________
____________________________________________________________
(відповідно до реєстраційних документів)

 

ідентифікаційний (реєстраційний, обліковий) номер (код) іноземної компанії у країні її реєстрації

____________________________________________________________

Телефон

____________________________________________________________

Договір про надання інженерно-консультаційних послуг

N ______від __.__.____

Відомості про технічний нагляд

Відповідальна особа, яка здійснює технічний нагляд

Прізвище

_____________________________________________________________

Власне ім'я

_____________________________________________________________

По батькові
(за наявності)

_____________________________________________________________

Кваліфікаційний сертифікат

серія ___ N ________

Телефон

_____________________________________________________________

Документ про призначення відповідальної особи, що здійснює технічний нагляд

Назва документа

_____________________________________________________________

Номер документа

_____________________________________________________________

Дата документа

__.__.____

Характеристика об'єкта
(за результатами технічної інвентаризації)

Несучі конструкції

_____________________________________________________________

Огороджувальні конструкції

_____________________________________________________________

Фасади

_____________________________________________________________

Загальна площа
(кв. метрів)

_____________________________________________________________

Кількість поверхів

_____________________________________________________________

Матеріали стін

_____________________________________________________________

Перелік інженерного обладнання

 холодне водопостачання

 гаряче водопостачання

 водовідведення

 централізоване опалення

 пічне опалення

 опалення від індивідуальних опалювальних установок

 ліфт

 сміттєпровід

Основні показники об'єкта
(з урахуванням результатів технічної інвентаризації)

 

Характеристика житлових будинків
(за результатами технічної інвентаризації, за наявності)

Кількість секцій
(за наявності)

___________________________________________________________

Кількість квартир у житловому будинку та їх площа

Об'єкт містить інші нежитлові приміщення
(для житлових будинків)

Загальна площа нежитлових приміщень об'єкта
(кв. метрів)

______________________________________________

Назва нежитлового приміщення

Функціональне призначення

Площа приміщення
(кв. метрів)

Технічні характеристики

_____________

_____________

_____________

_____________

Об'єкт містить місця постійного або тимчасового зберігання автомобілів

Страхова організація (за наявності)

 

найменування

__________________________________________________________

 

код згідно з ЄДРПОУ

__________________________________________________________

 

Договір страхування
(зазначити реквізити)

__________________________________________________________

Відомості про вартість основних фондів та кошторисну вартість

Вартість основних фондів, що приймаються в експлуатацію, у тому числі (тис. гривень)

__________________________________________________________

- витрати на будівельні роботи

__________________________________________________________

- витрати на інвентар

__________________________________________________________

- інші витрати

__________________________________________________________

Кошторисна вартість, у тому числі (тис. гривень)

__________________________________________________________

- витрати на будівельні роботи

__________________________________________________________

- витрати на інвентар

__________________________________________________________

- інші витрати

__________________________________________________________

Кошти пайової участі

 

Дата укладання договору

__________________________________________________________

Найменування органу місцевого самоврядування

__________________________________________________________

Документи про сплату пайової участі

__________________________________________________________
__________________________________________________________

 Не залучається до сплати пайової участі

__________________________________________________________
__________________________________________________________
(зазначається підстава для звільнення)

На об'єкті виконано всі роботи згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, у тому числі щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Обладнання встановлено у визначеному порядку.

Заходи з охорони праці, забезпечення вибухобезпеки, пожежної безпеки, охорони навколишнього природного середовища і антисейсмічні заходи проведені в повному обсязі.

ВВАЖАТИ ЗАКІНЧЕНИЙ БУДІВНИЦТВОМ
ОБ'ЄКТ ГОТОВИМ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та недостовірних даних, зазначених у декларації про готовність об'єкта до експлуатації, встановлена відповідальність відповідно до закону.

Даю згоду на обробку моїх персональних даних.

Метою такої обробки є забезпечення ведення Реєстру будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

__________________________________
(прізвище, ініціали замовника та посада
(для юридичних осіб)

_____________________________
(підпис, печатка (за наявності)
на кожній сторінці декларації)

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 р. N 880,
 від 07.06.2017 р. N 409
,
від 25.04.2018 р. N 327
,
від 27.03.2019 р. N 367
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 23.06.2021 р. N 681)

 

ДЕКЛАРАЦІЯ
про готовність об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури до експлуатації

Додаток 4 виключено
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 21 жовтня 2015 року N 880)

 

ДЕКЛАРАЦІЯ
про готовність до експлуатації самочинно збудованого об'єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду

____________________________________________________________________________________
(найменування органу, якому надсилається декларація)

Дата подачі __.__.20__
(заповнюється замовником)

Вх. номер ________ від __.__.20__
(заповнюється органом державного архітектурно-будівельного контролю)

Причина подачі декларації

 

Первинна подача

 

 

Технічна помилка

номер декларації, до якої вносяться зміни: ________________________

 

Замовник
(включно з додатками на ____ аркушах, зазначається у випадку двох і більше замовників, заповнюється щодо кожного окремо)

Фізична особа

 

Прізвище

________________________________________________________

 

Власне ім'я

________________________________________________________

 

По батькові
(за наявності)

________________________________________________________

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків
(за наявності)

________________________________________________________
(для осіб, які мають відмітку у паспорті про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, зазначаються серія і номер паспорта)

 

Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)

________________________________________________________

Документ, який посвідчує особу
(обрати один із списку та заповнити його реквізити)

паспорт
громадянина
України

серія (за наявності) _____ N _________________

виданий: _______________________________________________
________________________________________________________
(орган, який видав паспорт)

дата видачі: __.__.____

посвідка на постійне або тимчасове проживання

N _________ від __.__.____

свідоцтво про народження

N _________ від __.__.____

паспортний документ іноземця або особи без громадянства

назва документа _________________________________________
________________________________________________________

N _________ від __.__.____

 Юридична особа

 

резидент України

 

 

найменування

________________________________________________________

 

 

код згідно з ЄДРПОУ

________________________________________________________

 

нерезидент України

 

 

найменування

________________________________________________________
(відповідно до реєстраційних документів)

 

 

ідентифікаційний (реєстраційний, обліковий) номер (код) іноземної компанії у країні
її реєстрації

________________________________________________________

Контактна інформація про замовника

Поштова адреса

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
(індекс, область, район, громада, населений пункт, вулиця, номер будинку, корпус, квартира)

Адреса електронної
пошти (за бажанням)

_________________________________________________________

Телефон

_________________________________________________________

Відомості про рішення суду

 

Форма судового рішення

 Рішення   Постанова   Ухвала

 

Дата ухвалення рішення

__.__.______

 

Номер судової справи

______________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

 

Реєстраційний номер рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень

_____________________________________________________________

 

Дата набрання судовим рішенням законної сили

__.__.______

 

Найменування суду

_____________________________________________________________

Інформація щодо відповідності місця розташування самочинно збудованого об'єкта вимогам державних будівельних норм

найменування місцевого органу містобудування та архітектури, що видав документ:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

код органу згідно з ЄДРПОУ: ____________
реєстраційний номер документа: _________________

дата __.__.______

Відомості про об'єкт будівництва

Назва об'єкта будівництва

______________________________________________________________
______________________________________________________________
(назва об'єкта будівництва має відображати вид будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) та його місце розташування)

Вид будівництва

 нове будівництво   реконструкція

 капітальний ремонт

Місце розташування

(обрати необхідне)

 ___________________________________________________________
______________________________________________________________
(раніше присвоєна адреса, якщо об'єкт вже прийнято в експлуатацію в установленому порядку)

 ___________________________________________________________
______________________________________________________________
(у разі нового будівництва - кадастровий номер земельної ділянки та місцезнаходження земельної ділянки, на якій розташовується об'єкт будівництва)

 ___________________________________________________________
______________________________________________________________
(адреса об'єкта будівництва, присвоєна об'єкту нового будівництва під час реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об'єктам будівництва та об'єктам нерухомого майна)

Наказ про присвоєння адреси

N _______________

дата від __.__.____

найменування органу, який його прийняв

______________________________________________________________
______________________________________________________________
(зазначається згідно з містобудівними умовами та обмеженнями у разі, коли замовник отримав містобудівні умови та обмеження під час реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об'єктам будівництва та об'єктам нерухомого майна)

Код об'єкта

______________________________________________________________
______________________________________________________________
(згідно з
Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)

Дата початку будівництва

___.___._______

Дата закінчення будівництва

___.___._______

Клас наслідків

 СС1
(об'єкти класу наслідків СС2/СС3 приймаються в експлуатацію за актом готовності)

Відомості про земельні ділянки
(включно з додатками на ____ аркушах, зазначається у випадку двох і більше земельних ділянок)

 

Кадастровий номер

____________:___:____:_____.   не зазначається

 

Документ, що посвідчує право на земельну ділянку
(заповнити реквізити з правовстановлюючого документа)

серія _____ N ____________

дата видачі ___.___._______

назва документа:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

виданий: _____________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(орган, який видав документ)

 

Площа
(зазначається у гектарах)

_____________________________________________________________

 

Цільове призначення

код ___.___
назва ________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Відсутній документ, який посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою

(обрати із списку)

 

Реконструкція або капітальний ремонт об'єктів будівництва без зміни зовнішніх геометричних розмірів їх фундаментів у плані

 

Реконструкція або капітальний ремонт автомобільних доріг, залізничних колій, ліній електропередачі, зв'язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій у межах земель їх розміщення

 

Нове будівництво об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури на замовлення органів державної влади чи органів місцевого самоврядування на землях державної чи комунальної власності

Відомості про виконання будівельних робіт

Господарський метод будівництва
(зазначається у разі, коли замовник виконує будівельні роботи самостійно, без залучення підрядника)

Підрядник
(генеральний підрядник - у разі коли будівельні роботи виконуються із залученням субпідрядників)

 

 Фізична особа

 

Прізвище

__________________________________________________________

 

Власне ім'я

__________________________________________________________

 

По батькові
(за наявності)

__________________________________________________________

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків
(за наявності)

__________________________________________________________
(для осіб, які мають відмітку у паспорті про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, зазначаються серія і номер паспорта)

 

Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)

__________________________________________________________

Юридична особа

 

резидент України

 

 

найменування

_________________________________________________________
_________________________________________________________

 

 

код згідно з ЄДРПОУ

_________________________________________________________

 

нерезидент України

 

 

найменування

_________________________________________________________
_________________________________________________________
(відповідно до реєстраційних документів)

 

 

ідентифікаційний (реєстраційний, обліковий) номер (код) іноземної компанії у країні її реєстрації

_________________________________________________________

Договір підряду

Реєстраційний номер договору в Реєстрі будівельної діяльності
(за наявності)

CD01:____-____-____-____

Номер договору

_________________________________________________________

Дата договору

__.__.____

Контактна інформація підрядника

Поштова адреса

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
(індекс, область, район, громада, населений пункт, вулиця, номер будинку, корпус, квартира)

Адреса електронної пошти (за бажанням)

_________________________________________________________

Телефон

_________________________________________________________

Відповідальна особа підрядника

Посада

_________________________________________________________

Прізвище

_________________________________________________________

Власне ім'я

_________________________________________________________

По батькові
(за наявності)

_________________________________________________________

Реєстраційний номер облікової картки платника податків
(за наявності)

_________________________________________________________
(для осіб, які мають відмітку у паспорті про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, зазначаються серія і номер паспорта)

Документ про призначення відповідальної особи підрядника

Назва документа

_________________________________________________________

Номер документа

_________________________________________________________

Дата документа

__.__.____

Відомості про технічне обстеження

Назва звіту

_________________________________________________________

Номер звіту

______

Дата видачі

__.__.____

Реєстраційний номер документа у Реєстрі будівельної діяльності

TO01:_____- _____-_____-_____
(обов'язковий для звітів, виданих після 1 липня 2021 р.)

Організація, що здійснювала технічне обстеження

Фізична особа - підприємець

 

Прізвище

__________________________________________________________

 

Власне ім'я

__________________________________________________________

 

По батькові
(за наявності)

__________________________________________________________

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків
(за наявності)

__________________________________________________________
(для осіб, які мають відмітку у паспорті про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, зазначаються серія і номер паспорта)

 

Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)

__________________________________________________________

Юридична особа

 

 

найменування

__________________________________________________________

 

 

код згідно з ЄДРПОУ

__________________________________________________________

Експерт, що склав звіт з технічного обстеження

Прізвище

___________________________________________________________

Власне ім'я

___________________________________________________________

По батькові
(за наявності)

___________________________________________________________

Кваліфікаційний сертифікат

серія ____ N ________________________________________________

Телефон

___________________________________________________________

Відомості про технічну інвентаризацію

Організація, що здійснювала технічну інвентаризацію

Фізична особа - підприємець

 

Прізвище

_________________________________________________________

 

Власне ім'я

_________________________________________________________

 

По батькові
(за наявності)

_________________________________________________________

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків
(за наявності)

_________________________________________________________
(для осіб, які мають відмітку у паспорті про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, зазначаються серія і номер паспорта)

 

Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)

_________________________________________________________

Юридична особа

 

 

найменування

_________________________________________________________

 

 

код згідно з ЄДРПОУ

_________________________________________________________

Контактна інформація про організацію, що здійснювала технічну інвентаризацію

Поштова адреса

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
(індекс, область, район, громада, населений пункт, вулиця, номер будинку, корпус, квартира)

Адреса електронної пошти (за бажанням)

_________________________________________________________

Телефон

_________________________________________________________

Відповідальна особа, що здійснювала технічну інвентаризацію

Прізвище

_________________________________________________________

Власне ім'я

_________________________________________________________

По батькові
(за наявності)

_________________________________________________________

Кваліфікаційний сертифікат

серія ___ N ________

Технічний паспорт

N ______

Дата видачі

__.__.____

Реєстраційний номер документа у Реєстрі будівельної діяльності

TI01:____-____-____-____
(обов'язковий для технічних паспортів, виданих після 1 серпня 2021 р.)

Відомості про основні показники об'єкта
(вказати показники за результатами технічної інвентаризації, об'єкт має основні показники: потужність, продуктивність, виробничу площу, протяжність, місткість, обсяг, пропускну спроможність, кількість робочих місць тощо (заповнюється щодо всіх об'єктів в одиницях вимірювання з урахуванням цільової продукції або основних видів послуг)

Загальна площа об'єкта (кв. метрів) _______________________________________________________

Характеристика об'єкта
(за результатами технічної інвентаризації)

Несучі конструкції

_________________________________________________________

Огороджувальні конструкції

_________________________________________________________

Фасади

_________________________________________________________

Загальна площа
(кв. метрів)

_________________________________________________________

Кількість поверхів

_________________________________________________________

Матеріали стін

_________________________________________________________

Перелік інженерного обладнання

 холодне водопостачання

 гаряче водопостачання

 водовідведення

 централізоване опалення

 пічне опалення

 опалення від індивідуальних опалювальних установок

 ліфт

 сміттєпровід

Відомості про характеристики житлових будинків
(за результатами технічної інвентаризації)(за наявності)

Кількість секцій
(за наявності)

_________________________________________________________

Кількість поверхів
(за наявності)

_________________________________________________________

Кількість квартир у житловому будинку та їх площа

Об'єкт містить інші нежитлові приміщення
(для житлових будинків)

Загальна площа нежитлових приміщень об'єкта
(кв. метрів)

_____________________________________________

Об'єкт містить місця постійного або тимчасового зберігання автомобілів

Відомості про вартість основних фондів та кошторисну вартість

Вартість основних фондів, що приймаються в експлуатацію,
у тому числі
(тис. гривень)

____________________________________________________________

- витрати на будівельні роботи

____________________________________________________________

- витрати на інвентар

____________________________________________________________

- інші витрати

____________________________________________________________

Кошторисна вартість, у тому числі
(тис. гривень)

____________________________________________________________
(за наявності)

- витрати на будівельні роботи

____________________________________________________________

- витрати на інвентар

____________________________________________________________

- інші витрати

____________________________________________________________

Відомості про сплату пайової участі

 Сплачено в повному обсязі на підставі:

 

дата укладення договору

____________________________________________________________

найменування органу місцевого самоврядування

____________________________________________________________

документи про сплату пайової участі

____________________________________________________________
____________________________________________________________

 Не залучається до сплати пайової участі

____________________________________________________________
____________________________________________________________
(зазначається підстава для звільнення)

На об'єкті виконано всі роботи згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, у тому числі щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Обладнання встановлено у визначеному порядку.

Заходи з охорони праці, забезпечення вибухобезпеки, пожежної безпеки, охорони навколишнього природного середовища і антисейсмічні заходи проведені в повному обсязі.

ВВАЖАТИ ЗАКІНЧЕНИЙ БУДІВНИЦТВОМ ОБ'ЄКТ ГОТОВИМ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та недостовірних даних, зазначених у декларації про готовність об'єкта до експлуатації, встановлена відповідальність відповідно до закону.

Даю згоду на обробку моїх персональних даних.

Метою такої обробки є забезпечення ведення Реєстру будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

_____________________________________________
(прізвище, ініціали замовника та
посада (для юридичних осіб)

_____________________________
(підпис, печатка (за наявності)
на кожній сторінці декларації)

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 р. N 880,
 від 07.06.2017 р. N 409
,
від 25.04.2018 р. N 327
,
від 27.03.2019 р. N 367
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 23.06.2021 р. N 681)

 

ЗАЯВА

Додаток 6 виключено

(додаток 6 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 р. N 880,
від 07.06.2017 р. N 409
,
від 25.04.2018 р. N 327
,
виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 23.06.2021 р. N 681)

 

СЕРТИФІКАТ
серія _________ N _______

Додаток 7 виключено

(додаток 7 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 р. N 327,
від 27.03.2019 р. N 367
,
виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 23.06.2021 р. N 681)

 

ЗАЯВА
про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта та видачу сертифіката

Додаток 8 виключено

(додаток 8 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 р. N 409,
від 25.04.2018 р. N 327
,
від 27.03.2019 р. N 367
,
виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 23.06.2021 р. N 681)

 

АКТ
готовності об'єкта до експлуатації

Додаток 9 виключено

(додаток 9 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 р. N 880,
від 07.06.2017 р. N 409
,
від 25.04.2018 р. N 327
,
від 27.03.2019 р. N 367
,
виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 23.06.2021 р. N 681)

 

ЧЕК-ЛИСТ
за результатами виїзного огляду об'єкта будівництва на місцевості з фотофіксацією об'єкта під час прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта

Додаток 91 виключено

(Порядок доповнено додатком 91 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.03.2020 р. N 218
,
додаток 91 виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.06.2021 р. N 681)

 

ДОВІДКА
щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та видачі сертифіката

Додаток 10 виключено

(додаток 10 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 р. N 880,
від 07.06.2017 р. N 409
,
виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 23.06.2021 р. N 681)

 

ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА
_______________ 20__ р. N ______

Додаток 11 виключено

(додаток 11 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 р. N 880,
від 07.06.2017 р. N 409
,
від 25.04.2018 р. N 327
,
виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 23.06.2021 р. N 681)

(Порядок із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. N 1390,
від 18.01.2012 р. N 43,
 від 15.08.2012 р. N 757
,
 від 30.10.2013 р. N 918
,
від 01.10.2014 р. N 512
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 08.09.2015 р. N 750)

 

ПОРЯДОК
внесення плати за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та її розмір

1. Цей Порядок визначає механізм внесення плати за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та її розмір.

2. Замовник зобов'язаний внести в повному обсязі плату за видачу сертифіката.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.09.2021 р. N 958)

3. Розмір плати за видачу сертифіката становить для закінчених будівництвом об'єктів:

із середніми (СС2) наслідками - 4,6 прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

із значними (СС3) наслідками - 5,2 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

(пункт 3 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 07.06.2017 р. N 409)

4. Плата за видачу сертифіката вноситься замовником шляхом перерахування коштів через банки, платіжні пристрої чи відділення поштового зв'язку або через Інтернет з використанням платіжних систем та/або програмних засобів Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва чи іншої державної інформаційної системи, інтегрованої з Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва.

(пункт 4 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 23.06.2021 р. N 681)

5. Підтвердженням внесення плати за видачу сертифіката є документ або інформація (реквізити платежу) про внесення плати у будь-якій формі.

(пункт 5 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 23.06.2021 р. N 681)

Документ або інформація (реквізити платежу) про внесення плати подається замовником (його уповноваженою особою) разом із заявою про прийняття в експлуатацію об'єкта та видачу сертифіката.

(пункт 5 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.09.2021 р. N 958)

6. Замовник відповідає за правильність визначення суми платежу.

7. Плата за видачу сертифіката зараховується до доходів загального фонду місцевого бюджету.

(пункт 7 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 30.10.2013 р. N 918
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 р. N 409)

8. У разі прийняття рішення про відмову у видачі сертифіката оплата повертається за зверненням замовника.

(пункт 8 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 15.09.2021 р. N 958)

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. N 923 "Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 80, ст. 2694).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. N 534 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. N 923" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 41, ст. 1370).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 р. N 1423 "Про затвердження Порядку внесення плати за видачу сертифіката відповідності та її розміру і доповнення додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2001 р. N 702" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 1, ст. 15).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 р. N 1424 "Про затвердження Порядку ведення реєстру виданих сертифікатів відповідності та відмов у їх видачі і внесення змін до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 1, ст. 16).

5. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. N 90 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 8, ст. 390).

6. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. N 160 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 12, ст. 583).

7. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 2010 р. N 449 "Про затвердження переліку певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, право на вчинення яких набувається на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 45, ст. 1469).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. N 1218 "Про внесення змін до пункту 11 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 101, ст. 3635).

____________

Опрос