Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для информационного и организационного обеспечения участия Украины в международных форумах, конференциях, выставках и других мероприятиях

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 27.04.2011 № 451
редакция действует с 03.09.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 квітня 2011 р. N 451

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для інформаційного та організаційного забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках та інших заходах

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.11.2013 р. N 809)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 7 березня 2012 року N 186
,
 від 30 січня 2013 року N 56
,
 від 7 листопада 2013 року N 809
,
 від 21 травня 2014 року N 145
,
від 29 липня 2015 року N 639

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для інформаційного та організаційного забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках та інших заходах, що додається.

(постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 07.11.2013 р. N 809)

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 70

 

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для інформаційного та організаційного забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках та інших заходах

(назва Порядку із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.11.2013 р. N 809)

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках та інших заходах", для інформаційного та організаційного забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках та інших заходах (далі - бюджетні кошти).

(пункт 1 у редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 07.03.2012 р. N 186
,
 від 30.01.2013 р. N 56
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.11.2013 р. N 809)

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Держкомтелерадіо.

Абзац другий пункту 2 виключено

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.11.2013 р. N 809
,
 абзац другий пункту 2 виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 р. N 145)

3. Бюджетні кошти використовуються з метою створення позитивного міжнародного іміджу України, розширення її присутності в європейському та світовому інформаційному просторі і спрямовуються на інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах і конференціях з питань розвитку інформаційної сфери, 67-му Франкфуртському міжнародному книжковому ярмарку (далі - заходи).

(абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2015 р. N 639)

Використання бюджетних коштів здійснюється з урахуванням необхідності виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Казначейства, у разі їх відповідності паспорту бюджетної програми.

Інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних книжкових виставках і ярмарках здійснюється за рахунок коштів загального фонду державного бюджету для забезпечення участі України у 67-му Франкфуртському міжнародному книжковому ярмарку, внесків їх учасників, спонсорів, коштів спеціального фонду кошторису бюджетних установ, які беруть у них участь, та інших джерел, не заборонених законодавством.

(абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2015 р. N 639)

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 07.03.2012 р. N 186
,
 від 07.11.2013 р. N 809
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 21.05.2014 р. N 145)

4. Не допускається спрямування бюджетних коштів на:

(абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 07.11.2013 р. N 809
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 21.05.2014 р. N 145)

закупівлю товарів, робіт і послуг, постачання, виконання і надання яких безпосередньо не пов'язане з проведенням заходів та участю в них;

оплату посередницьких послуг;

оплату проїзду, проживання, харчування, добових особам, які беруть участь у заходах.

5. Виконавцями заходів є підприємства, установи та організації, зокрема ті, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо, основна діяльність яких пов'язана з організацією і проведенням заходів, у штаті яких є відповідні кваліфіковані працівники та які мають досвід роботи у сфері проведення заходів не менш як п'ять років і є переможцями процедури закупівлі товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів.

6. Держкомтелерадіо:

1) відповідно до затвердженого в установленому порядку переліку заходів видає для проведення кожного заходу наказ, в якому зазначається:

найменування заходу;

дата і місце проведення заходу;

його виконавець;

сума витрат з підготовки та проведення заходу;

2) укладає з переможцями процедури закупівлі товарів, робіт і послуг договори про їх закупівлю з урахуванням того, що до собівартості товарів, робіт і послуг не включаються витрати, безпосередньо не пов'язані з їх постачанням, виконанням і наданням. До договору додається кошторис витрат на підготовку та проведення заходу з необхідними розрахунками і обґрунтуваннями, затверджений виконавцем заходу за погодженням з Держкомтелерадіо;

(підпункт 2 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 р. N 145)

3) подає Мінфіну протягом двох тижнів після укладення зазначеного договору інформацію про витрати на підготовку та проведення кожного заходу.

61. Пункт 61 виключено

(Порядок доповнено пунктом 61 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.11.2013 р. N 809
,
пункт 61 виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 р. N 145)

7. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів може здійснюватися у розмірі до 30 відсотків їх вартості у строки, що визначені у договорах про їх закупівлю, з урахуванням положень бюджетного законодавства.

(абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2012 р. N 186)

У разі отримання попередньої оплати виконавці заходів подають Держкомтелерадіо за встановленою ним формою:

до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформацію про обсяги поставлених товарів, виконаних робіт, наданих послуг;

акти їх приймання-передачі із зазначенням інформації у натуральних показниках для остаточної оплати.

8. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, облік бюджетних зобов'язань, а також відкриття рахунків в органах Казначейства та операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються у встановленому законодавством порядку.

(пункт 8 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 07.03.2012 р. N 186)

9. Виконавці заходів надсилають щомісяця до 20 числа Держкомтелерадіо в установленому порядку інформацію про використання бюджетних коштів для її узагальнення і подання до 30 числа Мінфіну.

10. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

____________

Опрос