Идет загрузка документа (249 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Вопросы реализации Государственной целевой экономической программы энергоэффективности на 2010 - 2015 годы

КМ Украины
Постановление КМ от 27.04.2011 № 447
действует с 06.05.2011

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 квітня 2011 р. N 447

Київ

Питання реалізації Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010 - 2015 роки

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. N 243 "Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010 - 2015 роки" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 16, ст. 762, N 53, ст. 1781) зміни, що додаються.

2. Міністерству енергетики та вугільної промисловості вжити заходів до затвердження в тримісячний строк в установленому порядку титулів будов на об'єкти, зазначені у підпунктах 7 і 8 пункту 2 додатка 2 до Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010 - 2015 роки.

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 70

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. N 243

1. Назву і пункт 1 постанови після слова "енергоефективності" доповнити словами "і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива".

2. У Державній цільовій економічній програмі енергоефективності на 2010 - 2015 роки, затвердженій зазначеною постановою:

1) назву Програми після слова "енергоефективності" доповнити словами "і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива";

2) абзац третій розділу "Мета Програми" викласти у такій редакції:

"оптимізація структури енергетичного балансу держави, у якому частка енергоносіїв, отриманих з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, становитиме у 2015 році не менш як 10 відсотків, шляхом зменшення частки імпортованих викопних органічних видів енергоресурсів, зокрема природного газу, та заміщення їх альтернативними видами енергоресурсів, у тому числі вторинними, за умови належного фінансування Програми.";

3) у розділі "Шляхи і способи розв'язання проблеми":

абзаци четвертий, сьомий, дев'ятий, тринадцятий, п'ятнадцятий і двадцять перший викласти у такій редакції:

"Другий спосіб передбачає продовження роботи з виконання Комплексної державної програми енергозбереження України і Програми державної підтримки розвитку нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії та малої гідро- і теплоенергетики, основними завданнями яких є забезпечення економії традиційних паливно-енергетичних ресурсів за рахунок відповідно зменшення обсягу їх споживання та використання нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії.";

"недосконалість механізму контролю за виконанням зазначених програм;";

"Третій, оптимальний спосіб передбачає розроблення і виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 - 2015 роки, що дасть можливість створити умови для зниження рівня енергоємності валового внутрішнього продукту, оптимізації структури енергетичного балансу держави шляхом збільшення обсягу використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, вторинних енергоресурсів, впровадити дієвий механізм реалізації державної політики у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.";

"видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ і сланцевого газу як альтернативних видів палива;";

"розвитку вітроенергетики, малої гідроенергетики і біоенергетики;";

"формування державної системи моніторингу і контролю за ефективним використанням паливно-енергетичних ресурсів, виробництвом енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, виконанням цієї Програми, галузевих і регіональних програм енергоефективності, підвищення рівня достовірності статистичної інформації стосовно показників енергоспоживання;";

4) розділ "Завдання і заходи" викласти у такій редакції:

"Завдання і заходи

Основними завданнями Програми є:

удосконалення законодавства та системи стандартизації у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива шляхом:

- розроблення технічних завдань та стандартів у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;

- адаптації національного законодавства у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива до законодавства Європейського Союзу;

зменшення обсягу технологічних витрат і невиробничих втрат енергоресурсів у результаті модернізації обладнання, впровадження сучасних енергоефективних технологій, удосконалення системи державного управління та популяризації енергоефективності, зокрема шляхом:

- оновлення, модернізації енерговитратного технологічного обладнання промислових підприємств;

- проведення санації житлових будинків, об'єктів соціальної сфери та будівель установ, які повністю утримуються за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі розроблення проектно-кошторисної документації;

- впровадження когенераційних технологій на підприємствах комунальної форми власності у сфері теплової енергетики;

- впровадження технологій, які передбачають використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на підприємствах комунальної форми власності та у бюджетних установах;

- проведення модернізації газотранспортної системи, устатковання теплових електростанцій, теплоелектроцентралей;

- проведення модернізації об'єктів комунального господарства, у тому числі переведення котелень, що обслуговують об'єкти соціальної сфери, на використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;

- будівництва та реконструкції електричних мереж, будівництва пристанційних вузлів, підстанцій та електричних мереж для приєднання об'єктів, які виробляють електроенергію з відновлюваних джерел енергії;

- здійснення заходів, спрямованих на формування в суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності, розвитку та використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;

оптимізація структури енергетичного балансу держави, зокрема заміщення традиційних видів енергоресурсів іншими видами, у тому числі отриманими з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, а також вторинними енергетичними ресурсами, шляхом:

- будівництва електрогенеруючих потужностей на основі використання енергії вітру;

- реалізації проектів з будівництва сонячних установок для виробництва електроенергії та теплової енергії, установок для виробництва біодизеля та паливного біоетанолу, синтетичного палива;

- відновлення малої гідроенергетики та будівництва нових потужностей;

- реалізації проектів з будівництва установок, що працюють на твердому біопаливі та біогазі, для виробництва теплової і електричної енергії;

- реалізації пілотних проектів з будівництва установок для генерації електроенергії з використанням енергії біомаси, будівництва геотермальних теплових електростанцій з використанням супутнього газу;

- впровадження технологій використання промислового газу, а також низьконапірного газу, видобутого з родовищ нафти і газу, для виробництва теплової та електричної енергії;

- реалізації проектів з перероблення торфу та виготовлення торфобрикетів, фрезерного торфу;

- науково-технічного забезпечення виконання Програми, у тому числі проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у сфері виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;

- створення системи моніторингу виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива відповідно до заходів Програми;

- проведення досліджень потенціалу регіонів щодо розміщення об'єктів відновлюваної енергетики;

- проведення досліджень поточного стану малих гідроелектростанцій;

- проведення досліджень вітропотенціалу, зокрема визначення пріоритетних районів розташування вітрових електростанцій та встановлення вимірювального устатковання.

Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку 2.

Санація житлових будинків, об'єктів соціальної сфери та будівель установ, які повністю утримуються за рахунок коштів державного бюджету, є комплексом технічних заходів, спрямованих на їх відновлення та приведення їх теплотехнічних характеристик у відповідність із сучасними вимогами, нормами і стандартами, зменшення втрат енергоресурсів та води, а також поліпшення умов перебування працівників.

До робіт із санації належать:

термоізоляція зовнішніх стін будівлі, підвалу та фундаменту;

модернізація покрівлі з можливим установленням на ній сонячних колекторів;

модернізація теплових, водопровідних, каналізаційних, вентиляційних та електричних мереж будівлі, переведення її на електротеплоакумуляційний обігрів;

заміна радіаторів опалення, встановлення приладів обліку енергоресурсів та води, запровадження багатотарифного обліку електроенергії;

будівництво або модернізація котельні у будівлі;

облаштування або ремонт теплових пунктів;

заміна і ремонт вікон, балконних блоків та вхідних дверей будівлі.";

5) у розділі "Очікувані результати, ефективність Програми":

доповнити розділ після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

"оптимізувати структуру енергетичного балансу держави, у якому частка енергоносіїв, отриманих з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, становитиме у 2015 році не менш як 10 відсотків;".

У зв'язку з цим абзаци третій - двадцять четвертий вважати відповідно абзацами четвертим - двадцять п'ятим;

абзац тринадцятий виключити;

6) розділ "Обсяги та джерела фінансування" викласти у такій редакції:

"Обсяги та джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 347,82 млрд. гривень, у тому числі 13,81 млрд. - за рахунок державного бюджету, 15 млрд. - за рахунок місцевих бюджетів, 319,01 млрд. гривень - за рахунок інших джерел.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проектів державного та місцевих бюджетів на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпорядникові бюджетних коштів.";

7) додатки 1 - 3 до Програми викласти у редакції, що додається.

 

ПАСПОРТ
Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 - 2015 роки

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2008 р. N 1446 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 89, ст. 2991).

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. N 243 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 16, ст. 762).

3. Державний замовник - Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження.

4. Керівник Програми - Голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження.

5. Виконавці заходів Програми - Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження, центральні, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

6. Строк виконання: 2010 - 2015 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування 

Обсяг фінансування, млрд. гривень 

У тому числі за роками 

2010  

2011  

2012  

2013  

2014  

2015  

Державний бюджет 

13,81 

0,6 

0,91 

2,91 

3,06 

3,13 

3,2 

Місцеві бюджети 

15 

1,8 

2,3 

2,65 

2,95 

3,3 

Інші джерела 

319,01 

6,78 

27,94 

40,56 

62,51 

85,61 

95,61 

Усього 

347,82 

9,18 

30,85 

45,77 

68,22 

91,69 

102,11 

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 - 2015 роки

Найменування
завдання 

Наймену-
вання
показника 

Значення показника 

Найменування
заходу 

Відповідальний
за виконання 

Джерела фінан-
сування
(держав-
ний, місцевий
бюджет, інші) 

Прог-
нозний обсяг фінан-
сових ресурсів для вико-
нання завдань, млн. гривень 

У тому числі за роками, млн. гривень 

усього 

за роками 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

1. Удосконалення законодавства та системи стандартизації у сфері енерго-
ефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива 

кількість розроблених технічних завдань до стандартів 

25 

25 

  

  

  

  

  

1) розроблення технічних завдань до стандартів у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива 

Держенерго-
ефективності 

державний бюджет 

  

  

  

  

  

кількість розроблених стандартів 

175 

30 

35 

35 

35 

35 

2) розроблення стандартів у сфері: 

- " - 

- " - 

14 

0,5 

2,9 

2,7 

2,7 

2,6 

2,6 

130 

25 

25 

25 

25 

25 

енергоефективності 

- " - 

- " - 

10,547 

0,5 

2,247 

1,9 

1,9 

45 

  

10 

10 

10 

10 

відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива 

- " - 

- " - 

3,453 

  

0,653 

0,7 

0,7 

0,7 

0,7 

кількість розроблених проектів нормативно-
правових актів 

12 

  

  

  

  

3) адаптація національного законодавства у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива до законодавства Європейського Союзу 

- " - 

- " - 

0,6 

  

0,6 

  

  

  

  

Разом за завданням 1 

  

- " - 

- " - 

15,6 

1,5 

3,5 

2,7 

2,7 

2,6 

2,6 

2. Зменшення обсягу технологічних витрат і невиробничих втрат енергоресурсів у результаті модернізації обладнання, впровадження сучасних енергоефективних технологій, удосконалення системи державного управління та популяризації енерго-
ефективності 

зменшення обсягу споживання енерго-
ресурсів (млн. тонн умовного палива)* 

9,69 

  

0,62 

1,17 

2,38 

4,83 

9,69 

1) оновлення, модернізація енерговитратного технологічного обладнання промислових підприємств 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севасто-
польська міські держадміні-
страції 

інші джерела 

5500 

  

500 

800 

1100 

1400 

1700 

зменшення обсягу споживання енерго-
ресурсів (млн. тонн умовного палива)*/
кількість будівель 

7,89/
7562 

0,04/
1249 

0,47/
846 

0,96/
325 

1,94/
1344 

3,92/
1336 

7,89/
1462 

2) проведення санації будівель установ, які повністю утримуються за рахунок коштів державного бюджету
з розробленням проектно-кошторисної документації, зокрема: 

Держенерго-
ефективності 

державний бюджет 

5648,6 

138 

60 

1313,4 

1432,9 

1360,5 

1343,8 

0,28/
283 

51 

0,02/
52 

0,04/
42 

0,07/
48 

0,14/
44 

0,28/
46 

Міністерства аграрної політики та продовольства 

- " - 

- " - 

228,33 

5,2 

2,63 

53,9 

55,4 

56,1 

55,1 

0,56/
540 

0,01/
102 

0,03/
101 

0,07/
85 

0,14/
81 

0,27/
80 

0,55/
91 

МОНмолодьспорту 

- " - 

- " - 

449,06 

11,2 

5,16 

105,9 

108,8 

109,8 

108,2 

0,07/
72 

13 

13 

0,01/
11 

0,02/
12 

0,04/
11 

0,07/
12 

ДСА 

- " - 

- " - 

56,04 

1,5 

0,64 

13,2 

13,6 

13,7 

13,4 

0,04/
38 

0,01/

0,02/

0,04/

Пенсійного фонду України 

- " - 

- " - 

27,41 

0,9 

0,31 

6,4 

6,5 

6,7 

6,6 

0,23/
231 

41 

0,01/
42 

0,03/
41 

0,06/
38 

0,11/
33 

0,23/
36 

Національної академії аграрних наук 

- " - 

- " - 

180,06 

5,1 

2,06 

42,3 

43,4 

43,9 

43,3 

2,37/
1968 

0,02/
427 

0,15/
75 

0,29/
380 

0,58/
360 

1,17/
360 

2,35/
366 

Міноборони 

- " - 

- " - 

1943,7 

45,3 

20,5 

451,8 

495,5 

468,7 

461,9 

0,22/
219 

39 

0,01/
40 

0,03/
39 

0,05/
32 

0,11/
34 

0,22/
35 

МНС 

- " - 

- " - 

173,39 

4,2 

1,99 

40,9 

42 

42,4 

41,9 

0,06/
60 

10 

0,01/
11 

0,01/
10 

0,01/
10 

0,03/

0,06/
10 

системи органів прокуратури (Генеральної прокуратури України) 

Держенерго-
ефективності 

державний бюджет 

50,81 

1,1 

0,61 

12,2 

12,5 

11,8 

12,6 

0,3/
264 

54 

0,02/
11 

0,04/
54 

0,07/
50 

0,15/
47 

0,3/
48 

ДПтС 

- " - 

- " - 

238,94 

6,5 

2,74 

56,2 

57,7 

58,3 

57,5 

0,17/
150 

30 

0,01/

0,02/
30 

0,04/
28 

0,08/
27 

0,17/
27 

Держмитслужби 

- " - 

- " - 

134,04 

3,6 

1,54 

31,5 

32,4 

32,7 

32,3 

0,09/
93 

16 

0,01/
17 

0,01/
16 

0,02/
15 

0,04/
14 

0,09/
15 

Мінсоцполітики 

- " - 

- " - 

69,6 

1,8 

0,8 

16,3 

16,9 

17 

16,8 

0,03/
30 

0,01/

0,02/

0,03/

Мінкультури 

- " - 

- " - 

21,95 

0,6 

0,25 

5,1 

5,3 

5,4 

5,3 

0,4/
405 

 
73 

0,03/
75 

0,05/
72 

0,1/
67 

0,2/
66 

0,4/
52 

МОЗ 

- " - 

- " - 

325,83 

9,2 

3,73 

76,6 

78,6 

79,4 

78,3 

0,24/
237 

 
42 

0,01/
42 

0,03/
38 

0,06/
40 

0,12/
37 

0,24/
38 

Міністерства інфраструктури 

- " - 

- " - 

188,87 

4,6 

2,17 

44,5 

45,8 

46,2 

45,6 

0,12/
124 

 
21 

0,01/
22 

0,02/
22 

0,03/
20 

0,06/
19 

0,12/
20 

Мінфіну 

- " - 

- " - 

94,49 

2,3 

1,09 

22,3 

22,9 

23,1 

22,8 

0,03/
29 

 

 

 

0,01/

0,01/

0,03/

Мін'юсту 

- " - 

- " - 

19,62 

0,5 

0,22 

4,6 

4,8 

4,8 

4,7 

0,11/
96 

 
20 

0,01/
20 

0,01/

0,03/
19 

0,06/
17 

0,11/
18 

Державної податкової служби 

- " - 

- " - 

86,69 

2,1 

0,99 

20,4 

21 

21,2 

21 

0,21/
216 

 
37 

0,01/
38 

0,03/
35 

0,05/
36 

0,1/
33 

0,21/
37 

Національної академії наук 

- " - 

- " - 

166,11 

1,91 

39,2 

40,2 

40,7 

40,1 

0,31/
314 

 
56 

0,02/
57 

0,04/
53 

0,08/
53 

0,16/
49 

0,31/
46 

Держводагентства 

- " - 

- " - 

273,99 

1,59 

58,8 

86,4 

61 

60,2 

0,36/
368 

 
65 

0,02/
66 

0,05/
66 

0,09/
61 

0,18/
57 

0,36/
53 

МВС 

- " - 

- " - 

295,74 

7,2 

3,44 

70,1 

72 

71,2 

71,8 

0,67/
544 

0,01/
120 

0,04/

0,08/
119 

0,17/
105 

0,33/
94 

0,67/
101 

Держветфітослужби 

- " - 

- " - 

561,6 

12,9 

4,9 

126,7 

156,2 

131,3 

129,6 

0,05/
50 

0,01/

0,01/

0,03/

0,05/
10 

Держстату 

- " - 

- " - 

40,36 

1,1 

0,46 

9,5 

9,8 

9,8 

9,7 

0,03/
30 

 

0,01/

0,01/

0,03/

Національної академії медичних наук 

- " - 

- " - 

21,54 

0,7 

0,24 

5,2 

5,3 

5,1 

0,03/

  

0,01 

0,01 

0,02 

0,03 

НКРЕ 

- " - 

- " - 

0,43 

0,4 

0,03 

  

  

  

  

1,2/
1200 

  

0,06/
120 

0,15/
180 

0,3/
240 

0,6/
280 

1,2/
380 

проведення санації житлових будинків та об'єктів соціальної сфери 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміні-
страції 

місцевий бюджет 

7422 

890,7 

989,6 

1138 

1311,2 

1459,7 

1632,8 

  

  

- " - 

інші джерела 

62741,7 

1439,7 

2721,3 

6009,1 

12268,4 

19016,5 

21286,7 

  

Разом 

  

  

75812,3 

2468,4 

3770,9 

8460,5 

15012,5 

21836,7 

24263,3 

  

обсяг заміщення споживання первинних енерго-
ресурсів (млн. тонн умовного палива)* 

17,24 

  

1,1 

2,06 

4,3 

8,6 

17,24 

3) впровадження когенераційних технологій на підприємствах комунальної форми власності у сфері теплової енергетики 

Держенерго-
ефективності 

державний бюджет 

2780,2 

  

30 

617,3 

702,5 

704,4 

726 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміні-
страції 

місцевий бюджет 

4312 

517,4 

574,9 

661,2 

761,8 

848 

948,7 

- " - 

інші джерела 

47241,9 

1818 

2703,3 

4915 

9086,3 

13579,4 

15139,9 

  

Разом 

  

  

54334,1 

2335,4 

3308,2 

6193,5 

10550,6 

15131,8 

16814,6 

  

обсяг заміщення споживання первинних енерго-
ресурсів (млн. тонн умовного палива)* 

5,6 

0,02 

0,16 

0,5 

1,42 

3,19 

5,6 

4) впровадження технологій, які передбачають використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на підприємствах комунальної форми власності та у бюджетних установах 

Держенерго-
ефективності 

державний бюджет 

2748,7 

210,5 

293,5 

652,2 

523,8 

525,8 

542,9 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севасто-
польська міські держадміні-
страції 

місцевий бюджет 

3226,9 

387,2 

430,3 

494,8 

570,1 

634,6 

709,9 

- " - 

інші джерела 

40956,3 

1655,5 

2533,9 

4375,9 

7893,4 

11585,2 

12912,4 

  

Разом 

  

  

46931,9 

2253,2 

3257,7 

5522,9 

8987,3 

12745,6 

14165,2 

  

зменшення обсягу споживання енерго-
ресурсів (млн. тонн умовного палива)* 

0,9 

0,01 

0,06 

0,11 

0,23 

0,45 

0,9 

5) проведення модернізації газотранспортної системи 

Міненерго-
вугілля 

- " - 

7200 

411,8 

751,7 

1074,3 

1428,5 

1592,6 

1941,1 

0,87 

  

  

  

0,06 

0,44 

0,87 

6) проведення модернізації устатковання теплових електростанцій, теплоелектроцентралей 

- " - 

- " - 

38400 

1434,2 

1953,1 

3742,8 

7327,8 

11387,2 

12554,9 

3,71 

  

  

  

0,94 

1,85 

3,71 

7) будівництво та реконструкція електричних мереж, будівництво
пристанційних вузлів, підстанцій та електричних мереж для приєднання об'єктів, які виробляють електроенергію з відновлюваних джерел енергії в Автономній Республіці Крим та Одеській області, у тому числі: 

Держенерго-
ефективності
Міненерго-
вугілля 

державний бюджет 

367,4 

50 

294,9 

22,5 

  

  

  

0,95 

  

  

  

0,24 

0,48 

0,95 

будівництво повітряної лінії електропередачі 110 кВ СЕС - Західнокримська і пристанційного вузла з реконструкцією та розширенням підстанції 330 кВ "Західнокримська" 

- " - 

- " - 

85 

  

85 

  

  

  

  

0,4 

  

  

  

0,1 

0,2 

0,4 

будівництво повітряної лінії електропередачі 110 кВ Перове - Водовод та пристанційного вузла 

- " - 

- " - 

72,4 

50 

22,4 

  

  

  

  

0,95 

  

  

  

0,24 

0,48 

0,95 

будівництво повітряної лінії електропередачі 110 кВ СЕС - Арциз і пристанційного вузла 

- " - 

- " - 

50 

  

50 

  

  

  

  

0,47 

  

  

  

0,12 

0,23 

0,47 

будівництво магістральної мережі 110 кВ та пристанційного вузла для приєднання об'єкта альтернативної енергетики до підстанції 110 кВ "Кілія" 

Держенерго-
ефективності
Міненерго-
вугілля 

державний бюджет 

60 

  

60 

  

  

  

  

0,47 

  

  

  

0,12 

0,23 

0,47 

будівництво магістральної мережі 110 кВ та пристанційного вузла для приєднання об'єкта альтернативної енергетики до підстанції 110 кВ "Рені" 

- " - 

- " - 

50 

  

50 

  

  

  

  

0,47 

  

  

  

0,12 

0,23 

0,47 

будівництво магістральної мережі 110 кВ та пристанційного вузла для приєднання об'єкта альтернативної енергетики до підстанції 110 кВ "Залізничне" 

- " - 

- " - 

50 

  

27,5 

22,5 

  

  

  

0,4 

  

  

  

0,1 

0,2 

0,4 

8) переведення на напругу 330 кВ повітряної лінії Сімферополь - Севастополь з реконструкцією та розширенням підстанцій "Сімферополь" і "Севастополь" 

- " - 

- " - 

160 

100 

60 

  

  

  

  

0,8 

  

  

  

0,2 

0,4 

0,8 

9) будівництво магістральних мереж 110 кВ та пристанційних вузлів для приєднання об'єктів, які виробляють електроенергію з відновлюваних джерел енергії у Херсонській області 

Держенерго-
ефективності
Міненерго-
вугілля 

державний бюджет 

66,8 

  

  

66,8 

  

  

  

0,8 

  

  

  

0,2 

0,4 

0,8 

10) будівництво магістральних мереж 110 кВ та пристанційних вузлів для приєднання об'єктів, які виробляють електроенергію з відновлюваних джерел енергії у Миколаївській області 

- " - 

- " - 

66,7 

  

  

66,7 

  

  

  

кількість заходів 

48 

24 

24 

  

  

  

  

11) здійснення заходів, спрямованих на формування в суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності, розвитку та використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива 

Держенерго-
ефективності 

- " - 

3,9 

  

3,9 

  

  

  

  

зменшення обсягу споживання енерго-
ресурсів (млн. тонн умовного палива)*/ кількість котлів 

7,89/
6003 

0,08/
356 

0,51/
461 

0,96/
665 

1,95/
1119 

3,94/
1609 

7,89/
1793 

12) проведення модернізації об'єктів комунального господарства, у тому числі переведення котелень, що обслуговують об'єкти соціальної сфери, на використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива 

Держенерго-
ефективності 

державний бюджет 

1749,4 

  

128,1 

155,9 

378,7 

519,5 

567,2 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севасто-
польська міські держадміні-
страції 

місцевий бюджет 

39,1 

4,7 

5,2 

6,9 

7,7 

8,6 

  

  

- " - 

інші
джерела 

534,4 

20,9 

30,9 

55,8 

102,7 

153,2 

170,9 

  

Разом 

  

  

2322,9 

25,6 

164,2 

217,7 

488,3 

680,4 

746,7 

  

нерозподілений залишок 

- " - 

- " - 

100 

100 

  

  

  

  

  

Разом за завданням 2 

  

  

  

231166 

9078,6 

14064,6 

26167,7 

44895 

64774,3 

72185,8 

у тому числі 

  

  

державний бюджет 

13591,7 

498,5 

870,4 

2894,8 

3037,9 

3110,2 

3179,9 

місцевий бюджет 

15000 

1800 

2000 

2300 

2650 

2950 

3300 

інші
джерела 

202574,3 

6780,1 

11194,2 

20972,9 

39207,1 

58714,1 

65705,9 

3. Оптимізація структури енергетичного балансу держави, зокрема заміщення традиційних видів енергоресурсів іншими видами, у тому числі отриманими з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, а також вторинними енергоресурсами 

введена в експлуатацію потужність (ГВт) / обсяг заміщення споживання первинних енерго-
ресурсів (млн. тонн умовного палива) 

5,61/
15,12 

  

1,07/
1,03 

1,1/
2,04 

1,14/
3,04 

1,15/
4,02 

1,15/
4,99 

1) будівництво електро-
генеруючих потужностей на основі використання енергії вітру, у тому числі: 

Держенерго-
ефективності 

- " - 

76001 

  

14452 

14962 

15462 

15562 

15563 

0,61/
0,57 

  

0,07/
0,06 

0,1/
0,1 

0,14/
0,13 

0,15/
0,14 

0,15/
0,14 

реалізація пілотних проектів з будівництва вітрових електростанцій з проведенням проектно-вишукувальних робіт 

- " - 

- " - 

8190 

  

890 

1400 

1900 

2000 

2000 

  

5/
14,55 

  

1/
0,97 

1/
1,94 

1/
2,91 

1/
3,88 

1/
4,85 

будівництво вітрових електростанцій в Автономній Республіці Крим, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях 

Держенерго-
ефективності 

інші
джерела 

67811 

  

13562 

13562 

13562 

13562 

13563 

введена в експлуатацію потужність (МВт) / обсяг заміщення споживання первинних енерго-
ресурсів (млн. тонн умовного палива) 

1453/
1,57 

  

50/ 0,03 

118/ 0,07 

255/
0,22 

440/
0,46 

590/
0,79 

2) реалізація проектів з використання енергії сонця для: 

- " - 

  

  

  

  

  

  

  

  

560/
0,5 

  

30/
0,01 

65/
0,03 

110/
0,08 

165/
0,15 

190/
0,23 

виробництва електроенергії, у тому числі: 

- " - 

  

  

  

  

  

  

  

  

60/
0,07 

  

  

10/
0,01 

20/
0,02 

25/
0,04 

- реалізація пілотних проектів 

- " - 

- " - 

2316 

  

82 

194 

386 

771 

883 

500/
0,43 

  

30/
0,01 

60/
0,03 

100/
0,07 

145/
0,13 

165/
0,19 

- будівництво промислових сонячних установок 

- " - 

- " - 

16933,5 

  

1153 

2116 

3464 

4811,5 

5389 

893/
1,07 

  

20/
0,02 

53/
0,04 

145/
0,14 

275/
0,31 

400/
0,56 

виробництва теплової енергії, у тому числі: 

- " - 

  

  

  

  

  

  

  

  

93/
0,07 

  

  

15/
0,01 

30/
0,02 

40/
0,04 

- реалізація пілотних проектів 

- " - 

- " - 

283,5 

  

12 

25 

46 

80,5 

120 

800/

  

20/
0,02 

45/
0,04 

130/
0,13 

245/
0,29 

360/
0,52 

- будівництво промислових сонячних установок 

- " - 

- " - 

2117 

  

58 

110 

344 

645 

960 

  

Разом 

  

  

21650 

  

1305 

2445 

4240 

6308 

7352 

введена в експлуатацію потужність (МВт) /
обсяг заміщення споживання первинних енерго-
ресурсів (млн. тонн умовного палива) 

75/
0,23 

  

0,8 

4,7/
0,01 

16,5/
0,03 

26,5/
0,07 

26,5/
0,12 

3) відновлення малої гідроенергетики та будівництво нових потужностей, у тому числі: 

- " - 

  

1500 

  

31 

118 

331 

530 

490 

50/
0,13 

  

  

  

10/
0,01 

20/
0,04 

20/
0,08 

реалізація пілотних проектів з будівництва нових малих гідроелектростанцій 

Держенерго-
ефективності 

інші
джерела 

1000 

  

15 

25 

200 

400 

360 

25/
0,1 

  

0,8 

4,7/
0,01 

6,5/
0,02 

6,5/
0,03 

6,5/
0,04 

відновлення роботи та будівництво малих гідроелектростанцій 

- " - 

- " - 

500 

  

16 

93 

131 

130 

130 

791/
1,36 

  

79,3/
0,06 

158,6/
0,16 

158,6/
0,26 

158,6/
0,36 

235,9/
0,52 

4) реалізація проектів з будівництва установок, що працюють на твердому біопаливі, для виробництва: 

- " - 

- " - 

1069 

  

106,9 

213,8 

213,8 

213,8 

320,7 

770/
1,2 

  

77/
0,05 

154/
0,14 

154/
0,23 

154/
0,32 

231/
0,46 

електроенергії 

- " - 

- " - 

299 

  

29,9 

59,8 

59,8 

59,8 

89,7 

21/
0,16 

  

2,3/
0,01 

4,6/
0,02 

4,6/
0,03 

4,6/
0,04 

4,9/
0,06 

теплової енергії 

- " - 

- " - 

770 

  

77 

154 

154 

154 

231 

111/
0,19 

  

11,1/
0,01 

22,2/
0,02 

22,2/
0,03 

22,2/
0,05 

33,3/
0,08 

5) реалізація проектів з будівництва установок, що працюють на біогазі, для виробництва: 

- " - 

- " - 

147 

  

14,7 

29,4 

29,4 

29,4 

44,1 

3/
0,02 

  

0,3 

0,6 

0,6 

0,6/
0,01 

0,9/
0,01 

електроенергії 

- " - 

- " - 

39 

  

3,9 

7,8 

7,8 

7,8 

11,7 

108/
0,17 

  

10,8/
0,01 

21,6/
0,02 

21,6/
0,03 

21,6/
0,04 

32,4/
0,07 

теплової енергії 

- " - 

- " - 

108 

  

10,8 

21,6 

21,6 

21,6 

32,4 

введена в експлуатацію потужність (млн. тонн) /
обсяг заміщення споживання первинних енерго-
ресурсів (млн. тонн 
умовного палива) 

0,08/
0,07 

  

0,01 

0,01/
0,01 

0,01/
0,01 

0,02/
0,02 

0,03/
0,03 

6) реалізація проектів з будівництва установок для виробництва біодизеля 

- " - 

- " - 

4,2 

  

0,4 

0,8 

0,8 

1,2 

0,6/
1,14 

  

0,06/
0,11 

0,12/
0,23 

0,12/
0,23 

0,12/
0,23 

0,18/
0,34 

7) реалізація проектів з будівництва установок для виробництва паливного біоетанолу 

- " - 

- " - 

1903 

  

190,3 

380,6 

380,6 

380,6 

570,9 

0,75/
0,26 

  

0,03/
0,01 

0,08/
0,03 

0,15/
0,05 

0,2/
0,07 

0,29/
0,1 

8) реалізація проектів з перероблення торфу та виготовлення торфобрикетів, фрезерного торфу 

- " - 

- " - 

71,6 

  

7,2 

14,3 

14,3 

14,3 

21,5 

введена в експлуатацію потужність (МВт) /
обсяг заміщення споживання первинних енерго-
ресурсів (млн. тонн умовного палива) 

461,5/
2,54 

  

8,5/
0,02 

43/
0,14 

87/
0,37 

130/
0,73 

193/
1,28 

9) реалізація пілотних проектів генерації електроенергії з використанням енергії біомаси 

Держенерго-
ефективності 

інші
джерела 

6000 

  

113 

565 

1130 

1695 

2497 

200/
0,41 

  

  

15/
0,01 

30/
0,04 

46/
0,1 

109/
0,26 

10) реалізація пілотних проектів будівництва геотермальних теплових електростанцій з урахуванням використання супутнього газу, у тому числі для: 

- " - 

- " - 

2432,9 

  

13,7 

115,9 

306,7 

557,1 

1439,5 

100/
0,3 

  

  

  

10/
0,02 

20/
0,07 

70/
0,21 

вироблення
електроенергії в: 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облдерж-
адміністрації 

- " - 

1718,3 

  

7,4 

9,1 

163,9 

371,1 

1166,8 

  

  

  

  

  

  

  

- Автономній Республіці Крим 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

- " - 

95,4 

  

0,4 

0,5 

9,1 

20,6 

64,8 

  

  

  

  

  

  

  

- Закарпатській області 

облдерж-
адміністрація 

- " - 

955,1 

  

4,2 

5,1 

91,1 

206,3 

648,4 

  

  

  

  

  

  

  

- Івано-Франківській області 

- " - 

- " - 

95,4 

  

0,4 

0,5 

9,1 

20,6 

64,8 

  

  

  

  

  

  

  

- Львівській області 

- " - 

- " - 

190,8 

  

0,8 

18,2 

41,2 

129,6 

  

  

  

  

  

  

  

- Полтавській області 

- " - 

- " - 

190,8 

  

0,8 

18,2 

41,2 

129,6 

  

  

  

  

  

  

  

- Харківській області 

- " - 

- " - 

190,8 

  

0,8 

18,2 

41,2 

129,6 

100/
0,11 

  

  

15/
0,01 

20/
0,02 

26/
0,03 

39/
0,05 

вироблення теплової енергії в: 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облдерж-
адміністрації 

інші
джерела 

714,6 

  

6,3 

106,8 

142,8 

186 

272,7 

  

  

  

  

  

  

  

- Автономній Республіці Крим 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

- " - 

66,4 

  

0,6 

9,9 

13,3 

17,3 

25,3 

  

  

  

  

  

  

  

- Вінницькій області 

облдерж-
адміністрація 

- " - 

18,3 

  

0,1 

2,7 

3,7 

4,8 

  

  

  

  

  

  

  

- Волинській області 

- " - 

- " - 

14,1 

  

0,1 

2,1 

2,8 

3,7 

5,4 

  

  

  

  

  

  

  

- Дніпропетровській області 

- " - 

- " - 

22,6 

  

0,2 

3,4 

4,5 

5,9 

8,6 

  

  

  

  

  

  

  

- Донецькій області 

- " - 

- " - 

18,9 

  

0,1 

2,8 

3,8 

4,9 

7,3 

  

  

  

  

  

  

  

- Житомирській області 

- " - 

- " - 

21,5 

  

0,2 

3,2 

4,3 

5,6 

8,2 

  

  

  

  

  

  

  

- Закарпатській області 

- " - 

- " - 

50,5 

  

0,5 

7,6 

10,1 

13,1 

19,2 

  

  

  

  

  

  

  

- Запорізькій області 

- " - 

- " - 

21,5 

  

0,2 

3,2 

4,3 

5,6 

8,2 

  

  

  

  

  

  

  

- Івано-Франківській області 

- " - 

- " - 

10,7 

  

0,1 

1,6 

2,1 

2,8 

4,1 

  

  

  

  

  

  

  

- Київській області 

- " - 

- " - 

20,7 

  

0,2 

3,1 

4,1 

5,4 

7,9 

  

  

  

  

  

  

  

- Кіровоградській області 

- " - 

- " - 

16,9 

  

0,1 

2,5 

3,4 

4,4 

6,5 

  

  

  

  

  

  

  

- Луганській області 

- " - 

- " - 

19 

  

0,2 

2,8 

3,8 

4,9 

7,3 

  

  

  

  

  

  

  

- Львівській області 

- " - 

- " - 

47,2 

  

0,4 

7,1 

9,4 

12,3 

18 

  

  

  

  

  

  

  

- Миколаївській області 

- " - 

- " - 

16,9 

  

0,1 

2,5 

3,4 

4,4 

6,5 

  

  

  

  

  

  

  

- Одеській області 

- " - 

- " - 

24,2 

  

0,2 

3,6 

4,8 

6,3 

9,3 

  

  

  

  

  

  

  

- Полтавській області 

- " - 

- " - 

52,3 

  

0,5 

7,8 

10,5 

13,6 

19,9 

  

  

  

  

  

  

  

- Рівненській області 

- " - 

- " - 

44,1 

  

0,4 

6,6 

8,8 

11,5 

16,8 

  

  

  

  

  

  

  

- Сумській області 

- " - 

- " - 

51,5 

  

0,5 

7,7 

10,3 

13,4 

19,6 

  

  

  

  

  

  

  

- Тернопільській області 

облдерж-
адміністрація 

інші
джерела 

10 

  

0,1 

1,5 

2,6 

3,8 

  

  

  

  

  

  

  

- Харківській області 

- " - 

- " - 

53,9 

  

0,5 

8,1 

10,8 

14 

20,5 

  

  

  

  

  

  

  

- Херсонській області 

- " - 

- " - 

52 

  

0,5 

7,8 

10,4 

13,5 

19,8 

  

  

  

  

  

  

  

- Хмельницькій області 

- " - 

- " - 

14,6 

  

0,1 

2,2 

2,9 

3,8 

5,6 

  

  

  

  

  

  

  

- Черкаській області 

- " - 

- " - 

14,6 

  

0,1 

2,2 

2,9 

3,8 

5,6 

  

  

  

  

  

  

  

- Чернівецькій області 

- " - 

- " - 

4,2 

  

0,1 

0,6 

0,8 

1,1 

1,6 

  

  

  

  

  

  

  

- Чернігівській області 

- " - 

- " - 

28 

  

0,2 

4,2 

5,6 

7,3 

10,7 

  

обсяг заміщення споживання первинних енерго-
ресурсів (млн. тонн умовного палива) 

48,48 

  

8,86 

9,37 

9,67 

9,98 

10,6 

11) впровадження технологій використання промислового газу, у тому числі: 

Держенерго-
ефективності 

- " - 

4396,8 

  

104 

339,4 

778,6 

1585,1 

1589,7 

13 

  

2,5 

2,6 

2,6 

2,6 

2,7 

коксового газу в Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській областях 

відповідна облдерж-
адміністрація 

- " - 

130 

  

25 

26 

26 

26 

27 

30,5 

  

6,1 

6,1 

6,1 

6,2 

доменного газу в Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій областях 

- " - 

- " - 

305 

  

60 

61 

61 

61 

62 

2,7 

  

  

0,2 

0,5 

0,8 

1,2 

газу (метану) в Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій, Волинській, Закарпатській, Львівській областях 

Міненерго-
вугілля 

- " - 

3215,7 

  

  

127,4 

619,9 

1280,9 

1187,5 

0,02 

  

  

  

  

0,004 

0,016 

сланцевого газу в Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Харківській областях 

- " - 

- " - 

646,1 

  

  

105 

51,7 

196,2 

293,2 

0,86 

  

0,16 

0,17 

0,17 

0,18 

0,18 

конверторного газу в Луганській, Дніпро-
петровській областях 

відповідна облдерж-
адміністрація 

інші
джерела 

86 

  

16 

17 

17 

18 

18 

1,4 

  

0,2 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

феросплавного газу в Луганській, Запорізькій, Дніпропетровській областях 

- " - 

- " - 

14 

  

2,6 

  

0,4 

0,4 

0,6 

0,6 

0,6 

12) впровадження технологій використання низьконапірного газу, видобутого з родовищ нафти і газу, для виробництва теплової та електричної енергії 

Міненерго-
вугілля 

- " - 

87 

  

14 

15 

18 

19 

21 

25,22 

  

  

6,08 

6,08 

6,08 

6,98 

13) реалізація проектів з будівництва установок для виробництва синтетичного палива, у тому числі: 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севасто-
польська міські держ-
адміністрації 

- " - 

1177 

  

390 

393 

394 

  

  

24,9 

  

  

6,9 

газоподібного 

- " - 

- " - 

65 

  

20 

22 

23 

  

  

0,32 

  

  

0,08 

0,08 

0,08 

0,08 

рідкого 

- " - 

- " - 

1112 

  

37 

371 

371 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

14) науково-технічне забезпечення здійснення заходів Програми, у тому числі проведення науково-дослідних та дослідно-
конструкторських робіт у сфері виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива; створення системи моніторингу виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива відповідно до заходів Програми 

Держенерго-
ефективності 

державний бюджет 

75,2 

  

10,4 

16,8 

17,1 

15,6 

15,3 

  

  

  

  

  

  

  

15) проведення досліджень потенціалу регіонів щодо розміщення об'єктів відновлюваної енергетики 

Держенерго-
ефективності 

державний бюджет 

8,2 

  

8,2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

16) проведення досліджень поточного стану малих гідроелектростанцій 

- " - 

- " - 

9,6 

  

9,6 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

17) проведення досліджень вітропотенціалу, зокрема визначення пріоритетних районів розташування вітрових електростанцій та встановлення вимірювального устатковання 

- " - 

- " - 

7,9 

  

7,9 

  

  

  

  

Разом за завданням 3 

  

  

  

116540,4 

  

16778,3 

19609 

23316,3 

26910,9 

29925,9 

у тому числі 

  

  

державний бюджет 

100,9 

  

36,1 

16,8 

17,1 

15,6 

15,3 

місцевий бюджет 

  

  

  

  

  

  

  

інші джерела 

116439,5 

  

16742,2 

19592,2 

23299,2 

26895,3 

29910,6 

Усього за Програмою 

  

  

  

347722 

9080,1 

30846,4 

45779,4 

68214 

91687,8 

102114,3 

у тому числі 

  

  

державний бюджет 

13708,2 

500 

910 

2914,3 

3057,7 

3128,4 

3197,8 

місцевий бюджет 

15000 

1800 

2000 

2300 

2650 

2950 

3300 

інші джерела 

319013,8 

6780,1 

27936,4 

40565,1 

62506,3 

85609,4 

95616,5 

____________
* Кількість умовного палива розраховано наростаючим підсумком. 

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 - 2015 роки

Найменування завдання 

Найменування показників виконання завдання 

Одиниці виміру 

Значення показників 

усього 

у тому числі за роками 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

1. Удосконалення законодавства та системи стандартизації у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива 

кількість розроблених технічних завдань до стандартів  

одиниць 

25 

25 

  

  

  

  

  

кількість розроблених стандартів  

- " - 

175 

30 

35 

35 

35 

35 

кількість розроблених проектів нормативно-правових актів 

- " - 

12 

  

  

  

  

2. Зменшення обсягу технологічних витрат і невиробничих втрат енергоресурсів у результаті модернізації обладнання, впровадження сучасних енергоефективних технологій, удосконалення системи державного управління та популяризації енергоефективності 
  

зменшення обсягу споживання енергоресурсів у результаті: 

 

 

 

 

 

 

 

 

оновлення, модернізації енерговитратного технологічного обладнання промислових підприємств 

млн. тонн умовного палива* 

9,69 

  

0,62 

1,17 

2,38 

4,83 

9,69 

проведення санації житлових будинків, об'єктів соціальної сфери та будівель установ, які повністю утримуються за
рахунок коштів державного бюджету, в тому числі розроблення проектно-кошторисної документації 

- " -  

7,89 

0,04 

0,47 

0,96 

1,94 

3,92  

7,89 

будівель 

7562 

1249  

846 

1325 

1344 

1336 

1462 

проведення модернізації газотранспортної системи 

млн. тонн умовного палива* 

0,9  

0,01  

0,06  

0,11  

0,23  

0,45 

0,9  

проведення модернізації устатковання теплових електростанцій, теплоелектроцентралей 

млн. тонн умовного палива* 

0,87 

  

  

  

0,06 

0,44 

0,87 

проведення модернізації об'єктів комунального господарства 

- " - 

7,89 

0,08 

0,51 

0,96 

1,95 

3,94 

7,89 

котлів 

6003 

356 

461 

665 

1119 

1609 

1793 

будівництва та реконструкції електричних мереж, будівництва підстанцій і пристанційних вузлів для приєднання об'єктів, які виробляють електроенергію з відновлюваних джерел енергії 

млн. тонн умовного палива* 

5,71 

  

  

  

1,44 

2,85 

5,71 

обсяг заміщення первинних
енергоресурсів у результаті: 

  

  

  

  

  

  

  

  

впровадження когенераційних технологій на підприємствах комунальної форми власності у сфері теплової енергетики 

- " - 

17,24 

  

1,1  

2,06  

4,3  

8,6 

17,24  

впровадження технологій, що передбачають використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання 

- " - 

5,6  

0,02  

0,16  

0,5  

1,42  

3,19 

5,6 

здійснення заходів, спрямованих на формування в суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності, розвитку та використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива 

  

48 

24 

24 

  

  

  

  

3. Оптимізація структури енергетичного балансу держави, зокрема заміщення традиційних видів енергоресурсів іншими видами, у тому числі отриманими з відновлюваних
джерел енергії та альтернативних видів палива, а також вторинними енергоресурсами 

обсяг заміщення первинних енергоресурсів у результаті: 

  

  

  

  

  

  

  

  

будівництва електрогенеруючих потужностей на основі використання енергії вітру 

ГВт 

5,61 

  

1,07 

1,1 

1,14 

1,15 

1,15 

млн. тонн умовного палива 

15,12 

  

1,03 

2,04 

3,04 

4,02 

4,99 

реалізації проектів з будівництва сонячних установок для виробництва електроенергії та теплової енергії  

МВт 

1453 

  

50 

118 

255 

440 

590 

млн. тонн умовного палива 

1,57 

  

0,03 

0,07 

0,22 

0,46 

0,79 

відновлення малої гідроенергетики та будівництва нових потужностей 

МВт 

75 

  

0,8 

4,7 

16,5 

26,5 

26,5 

млн. тонн умовного палива 

0,23 

  

  

0,01 

0,03 

0,07 

0,12 

реалізації проектів з будівництва установок, що працюють на твердому біопаливі 

МВт 

791 

  

79,3 

158,6 

158,6 

158,6 

235,9 

млн. тонн умовного палива 

1,36 

  

0,06 

0,16 

0,26 

0,36 

0,52 

реалізації проектів з будівництва установок, що працюють на біогазі 

МВт 

111 

  

11,1 

22,2 

22,2 

22,2 

33,3 

млн. тонн умовного палива 

0,19 

  

0,01 

0,02 

0,03 

0,05 

0,08 

реалізації проектів з будівництва установок для виробництва біодизеля 

млн. тонн 

0,08 

  

0,01 

0,01 

0,01 

0,02 

0,03 

млн. тонн умовного палива 

0,07 

  

  

0,01 

0,01 

0,02 

0,03 

реалізації проектів з будівництва установок для виробництва паливного біоетанолу 

млн. тонн 

0,6 

  

0,06 

0,12 

0,12 

0,12 

0,18 

млн. тонн умовного палива 

1,14 

  

0,11 

0,23 

0,23 

0,23 

0,34 

реалізації проектів з перероблення торфу та виготовлення торфобрикетів, фрезерного торфу 

млн. тонн 

0,75 

  

0,03 

0,08 

0,15 

0,2 

0,29 

млн. тонн умовного палива 

0,26 

  

0,01 

0,03 

0,05 

0,07 

0,1 

реалізації проектів з будівництва установок для генерації електроенергії з використанням енергії біомаси 

МВт 

461,5 

  

8,5 

43 

87 

130 

193 

млн. тонн умовного палива 

2,54 

  

0,02 

0,14 

0,37 

0,73 

1,28 

реалізації пілотних проектів будівництва геотермальних теплоелектростанцій з урахуванням використання супутнього газу 

МВт 

200  

  

  

15 

30 

46 

109 

млн. тонн умовного палива 

0,41 

  

  

0,01 

0,04 

0,1 

0,26 

впровадження технологій використання промислового газу 

- " - 

48,48 

  

8,86 

9,37 

9,67 

9,98 

10,6 

впровадження технологій використання низьконапірного газу, видобутого з родовищ нафти і газу  

- " - 

2,6 

  

0,4 

0,4 

0,6 

0,6 

0,6 

реалізації проектів з будівництва установок для виробництва синтетичного палива 

- " - 

25,22 

  

  

6,08 

6,08 

6,08 

6,98 

____________
* Кількість умовного палива розраховано наростаючим підсумком. 

____________

Опрос