Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для государственной поддержки физкультурно-спортивного общества "Динамо" Украины на организацию и проведение работы по развитию физической культуры и спорта среди работников и военнослужащих правоохранительных органов

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 04.04.2011 № 418
редакция действует с 18.09.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 4 квітня 2011 р. N 418

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України на організацію та проведення роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 19 серпня 2015 року N 651

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України на організацію та проведення роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 11 березня 2009 р. N 210 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України на організацію та проведення роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 20, ст. 630);

постанову Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 р. N 651 "Про внесення зміни до пункту 2 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України на організацію та проведення роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 57, ст. 1965).

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 70

 

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України на організацію та проведення роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Державна підтримка фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України на організацію та проведення роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів" (далі - бюджетні кошти).

Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є МВС, їх одержувачем - фізкультурно-спортивне товариство "Динамо" України (далі - Товариство).

2. З метою розвитку професійно-прикладних видів спорту та покриття поточних витрат, які не забезпечені власними доходами, бюджетні кошти спрямовуються на:

організацію роботи із створення належних умов для розвитку фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів, забезпечення навчально-тренувального процесу, проведення зборів і змагань серед спортсменів - членів Товариства;

організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Товариства (оплата праці працівників, придбання канцелярських та господарських товарів, малоцінних предметів, матеріалів та інвентарю, передплата періодичних друкованих видань, здійснення видатків, пов'язаних із службовими відрядженнями в межах України і орендою приміщень, оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів, поточного ремонту приміщень і технічного обслуговування обладнання, послуг поштового, телеграфного та телефонного зв'язку, послуг з користування Інтернетом, комунальних послуг та енергоносіїв, здійснення інших поточних витрат, пов'язаних із забезпеченням діяльності Товариства, за напрямами, передбаченими планом використання бюджетних коштів);

(абзац третій пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 р. N 651)

підтримання в належному стані спортивних баз Товариства, яким відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2006 р. N 30 "Про затвердження Порядку надання закладу фізичної культури і спорту статусу бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки і переліку закладів, яким надано такий статус" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 3, ст. 94) надано статус бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки і які включені до переліку баз олімпійської, паралімпійської і дефлімпійської підготовки, які отримують фінансову підтримку з державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2015 р. N 596 (Офіційний вісник України, 2015 р., N 67, ст. 2209) (капітальний ремонт та реконструкція, включаючи оплату виконаних у минулих бюджетних періодах робіт за бюджетні кошти, придбання обладнання та інвентарю довгострокового використання, насамперед спортивного призначення, необхідного для забезпечення належного функціонування баз, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, проведення поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання, інвентарю та будівель).

(абзац четвертий пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 р. N 651)

3. Розподіл бюджетних коштів за передбаченими пунктом 2 цього Порядку напрямами здійснює МВС з урахуванням поданого Товариством обґрунтування потреби в коштах і детальних розрахунків витрат, визначених на підставі норм та нормативів, діючих цін і тарифів, штатної чисельності та умов оплати праці працівників, переліку необхідного обладнання та інвентарю, єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів Товариства на поточний рік та положень про їх проведення, виходячи з необхідності поліпшення технічного стану будівель і спортивних споруд та оплати виконаних за бюджетні кошти робіт у минулих бюджетних періодах, а також необхідності виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Казначейства, у разі їх відповідності паспорту бюджетної програми.

Обсяг бюджетних коштів для капітального ремонту та реконструкції будівель і спортивних споруд визначається виходячи з об'єктивної потреби в поліпшенні їх технічного стану за результатами технічного обстеження та згідно із затвердженою проектно-кошторисною документацією, а також з урахуванням обсягу незавершених робіт на таких будівлях і спорудах, що проводилися за рахунок бюджетних коштів, та актів виконаних робіт у минулих бюджетних періодах.

Обсяг бюджетних коштів для придбання спортивними базами Товариства обладнання та інвентарю довгострокового використання визначається виходячи з об'єктивної потреби в придбанні такого обладнання та інвентарю, визначеної на підставі результатів аналізу забезпеченості існуючої мережі баз з відповідних видів спорту обладнанням та інвентарем, технічного стану та інших характеристик наявного обладнання та інвентарю, з урахуванням національних та міжнародних стандартів, вимог міжнародних спортивних організацій.

Обсяг бюджетних коштів для фінансової підтримки баз визначається виходячи з результатів провадження ними фінансово-господарської діяльності за минулий рік та відповідних прогнозних показників на поточний рік згідно з фінансовими планами. Зазначений обсяг може змінюватися головним розпорядником бюджетних коштів залежно від результатів провадження базами фінансово-господарської діяльності за попередній звітний період (рік, квартал).

Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів Товариства на поточний рік, положення про їх проведення, перелік баз із зазначенням обсягів бюджетних коштів у розрізі будівель і спортивних споруд, видів робіт, обладнання та інвентарю, а також обсягів фінансової підтримки за напрямами використання затверджуються Товариством за погодженням з МВС.

(пункт 3 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 19.08.2015 р. N 651)

4. Операції з бюджетними коштами здійснюються відповідно до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого Мінфіном.

(пункт 4 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 19.08.2015 р. N 651)

5. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

6. Видатки, пов'язані з реконструкцією спортивних споруд за рахунок бюджетних коштів, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2374).

7. Не допускається спрямування бюджетних коштів на:

здійснення заходів, метою яких є отримання прибутку;

придбання товарів, робіт і послуг, використання яких безпосередньо не пов'язане з напрямами, зазначеними в пункті 2 цього Порядку;

оплату посередницьких послуг.

8. Після закінчення строку дії договорів про закупівлю товарів, робіт і послуг МВС проводить звіряння даних про використання бюджетних коштів і в разі використання їх не в повному обсязі вживає заходів до повернення залишку на свій рахунок.

9. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

Головний розпорядник бюджетних коштів подає Мінфіну звітність за рік про виконання паспорта бюджетної програми за встановленою формою у визначені Міністерством строки.

(абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 р. N 651)

____________

Опрос