Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об условиях оплаты труда работников Украинского института национальной памяти

КМ Украины
Постановление КМ от 13.04.2011 № 392
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 13 квітня 2011 р. N 392

Київ

Про умови оплати праці працівників Українського інституту національної пам'яті

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 9 липня 2014 року N 292)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити схему посадових окладів керівних, наукових працівників, професіоналів, фахівців та інших категорій працівників Українського інституту національної пам'яті згідно з додатком.

Установити, що розміри посадових окладів, передбачені в додатку до цієї постанови, змінюються пропорційно підвищенню посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, розмір якого визначено у примітці 1 до додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 36, ст. 1699).

2. Установити, що для працівників Українського інституту національної пам'яті як бюджетної установи у разі зменшення посадових окладів, установлених їм на час ліквідації Українського інституту національної пам'яті як центрального органу виконавчої влади, посадові оклади зберігаються на час перебування на посадах, на які зазначені працівники призначені, до зміни умов оплати праці, за яких посадові оклади перевищуватимуть розміри посадових окладів керівних, наукових працівників, професіоналів, фахівців та інших категорій працівників, передбачені схемою посадових окладів, затвердженою цією постановою. 

3. Установити, що посадові оклади заступникам директора Українського інституту національної пам'яті, заступникам керівників структурних підрозділів, посади яких не передбачені цією постановою, встановлюються на 5 - 15 відсотків, головного бухгалтера - на 10 - 30, помічника директора - на 30 - 40 відсотків нижче посадового окладу відповідного керівника, визначеного за схемою посадових окладів, затвердженою цією постановою.

4. Надати право директору Українського інституту національної пам'яті в межах затвердженого фонду оплати праці:

1) установлювати:

а) посадові оклади працівників відповідно до затвердженої цією постановою схеми;

б) надбавки працівникам:

у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки): 

за високі досягнення у праці;

за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);

за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки). У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються; 

за почесне звання "заслужений" - у розмірі 20 відсотків посадового окладу.

Надбавка встановлюється працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним званням.

Відповідність почесного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається директором Інституту. За наявності двох або більше звань надбавка встановлюється за одним (вищим) званням; 

за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 10 відсотків, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу.

Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом;

в) доплати працівникам:

у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки):

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

за суміщення професій (посад);

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються керівнику Інституту, його заступникам, керівникам структурних підрозділів та їх заступникам;

за вчене звання:

- професора - у розмірі 33 відсотків посадового окладу;

- доцента, старшого наукового співробітника - у розмірі 25 відсотків посадового окладу;

за науковий ступінь:

доктора наук - у розмірі 25 відсотків посадового окладу;

кандидата наук - у розмірі 15 відсотків посадового окладу.

Доплати за вчене звання та науковий ступінь встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним вченим званням та науковим ступенем. Відповідність вченого звання та наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається директором Інституту.

За наявності у працівників двох вчених звань та наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) вченим званням та науковим ступенем.

Документи, що засвідчують наявність вченого звання та наукового ступеня, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством;

прибиральникам службових приміщень за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, - у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу;

г) водіям автотранспортних засобів:

надбавки за класність водіям II класу - 10 відсотків, водіям I класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час;

доплати за ненормований робочий день - у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час;

2) надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника;

3) здійснювати преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у межах фонду преміювання, врахованого у розрахунках до кошторису видатків, та економії фонду заробітної плати.

Порядок, умови та розміри преміювання працівників визначаються у положенні про преміювання працівників Інституту.

5. Преміювання директора Українського інституту національної пам'яті та його заступників, встановлення їм надбавок і доплат до посадових окладів, передбачених цією постановою, надання матеріальної допомоги здійснюється у порядку та розмірі, що установлені цією постановою, за рішенням керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України у межах наявних коштів на оплату праці.

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 26

 

СХЕМА
посадових окладів керівних, наукових працівників, професіоналів, фахівців та інших категорій працівників Українського інституту національної пам'яті

Найменування посади (професії) 

Місячний посадовий оклад, гривень 

Директор 

4570 

Головний науковий співробітник 

3250 

Провідний науковий співробітник 

3200 

Старший науковий співробітник 

3100 

Науковий співробітник 

2790 

Молодший науковий співробітник 

2550 

Завідувач (начальник) відділу з основної діяльності 

3400 

Завідувач (начальник) іншого відділу (господарського, планового організаційного та документального забезпечення, кадрів) 

2550 

Провідні професіонали: інженер, інженер-програміст, юрисконсульт, економіст, бухгалтер (з дипломом спеціаліста) 

1710 

Професіонали та фахівці: інженер, інженер-програміст, юрисконсульт, економіст, бухгалтер (з дипломом спеціаліста) 

  

          I категорії 

1360 

          II категорії 

1225 

          III категорії 

1105 

          без категорії 

1010 

Технік 

941 

Інспектор з кадрів 

941 

Водій автотранспортних засобів 

941 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 

941 

Прибиральник службових приміщень 

941 

Двірник 

941 

____________

Опрос