Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для выполнения обязательств Украины в сфере международного научно-технического сотрудничества

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 11.04.2011 № 385
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 квітня 2011 р. N 385

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 7 березня 2012 року N 192
,
 від 20 березня 2013 року N 168
,
 від 7 серпня 2013 року N 538
,
від 28 січня 2015 року N 29

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 19 серпня 2015 року N 620)

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 70

 

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва" (далі - бюджетні кошти).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.03.2012 р. N 192)

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є МОН, а одержувачем бюджетних коштів - державне підприємство "Центр науково-технічної інформації та сприяння інноваційному розвитку України".

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 07.03.2012 р. N 192,
 від 20.03.2013 р. N 168
,
 від 07.08.2013 р. N 538
,
від 28.01.2015 р. N 29)

3. Бюджетні кошти використовуються у межах бюджетних призначень з урахуванням основних напрямів їх використання та спрямовуються на:

1) здійснення заходів щодо забезпечення виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва та програмами двостороннього співробітництва;

2) збереження інтелектуального потенціалу;

3) проведення засідань спільних міжнародних комісій з науково-технічного співробітництва та організацію проведення міжнародних науково-технічних форумів, семінарів і презентацій, зокрема:

відрядження у межах України та за кордон членів українських делегацій (придбання квитків, страхових полісів, оплата вартості проживання, сплата зборів та оформлення візових документів, відшкодування добових витрат);

підготовку та проведення на території України засідань у рамках двостороннього співробітництва з іноземними державами та міжнародними організаціями (буфетне обслуговування згідно з двосторонньою домовленістю, витрати на оренду приміщень та обладнання, проживання і придбання інформаційно-довідкових, канцелярських та інших витратних матеріалів);

транспортне обслуговування на території України членів українських та іноземних делегацій;

обслуговування на території України членів українських та іноземних делегацій в залі офіційних делегацій, аеропортах і залізничних вокзалах;

проведення протокольних заходів від імені голови української делегації згідно з двосторонньою домовленістю;

надання послуг із синхронного та послідовного перекладу, що здійснюється під час проведення заходів за участю членів українських та іноземних делегацій, орендою обладнання, необхідного для надання таких послуг;

придбання сувенірної та квіткової продукції, протокольної атрибутики (прапорів, настільних прапорців, бланків запрошень та конвертів, вітальних листівок);

(абзац восьмий підпункту 3 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2015 р. N 29)

проведення культурної частини програми перебування членів іноземних делегацій.

Витрати, пов'язані з відрядженням осіб, що не включені до складу українських та іноземних делегацій, і їх участю в роботі спільних міжнародних комісій з науково-технічного співробітництва, міжнародних науково-технічних форумів, семінарів і презентацій, здійснюються за рахунок коштів закладів, установ та організацій, в яких такі особи працюють;

4) сплату внесків до:

Об'єднаного інституту ядерних досліджень відповідно до Угоди про організацію Об'єднаного інституту ядерних досліджень та Статуту Об'єднаного інституту ядерних досліджень;

Секретаріату Міжнародної європейської інноваційної науково-технічної програми "EUREKA" відповідно до Заяви про членство України в Міжнародній європейській інноваційній науково-технічній програмі "EUREKA";

Міжнародного центру науково-технічної інформації.

Розмір зазначених внесків, у тому числі боргів за минулі роки, визначається щороку відповідальним виконавцем бюджетної програми відповідно до міжнародних договорів України та інших документів, передбачених такими договорами, з урахуванням обсягу бюджетних коштів;

(абзац п'ятий підпункту 4 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2012 р. N 192)

5) виконання програм науково-технічного співробітництва з міжнародними організаціями та фондами, двосторонніх міжнародних програм, програм науково-технічного співробітництва з державами - учасницями СНД, забезпечення функціонування Українського науково-технологічного центру.

4. Завданнями відповідального виконавця бюджетної програми є виконання міжнародних зобов'язань, програм науково-технічного співробітництва з міжнародними організаціями та фондами, двосторонніх міжнародних програм, забезпечення науково-технічного співробітництва з державами - учасницями СНД, проведення засідань спільних міжнародних комісій з науково-технічного співробітництва, експертизи та моніторингу стану реалізації міжнародних науково-технічних проектів, забезпечення функціонування Українського науково-технологічного центру.

(абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2012 р. N 192)

Завданнями одержувача бюджетних коштів є проведення засідань спільних міжнародних комісій з науково-технічного співробітництва, організація проведення міжнародних науково-технічних форумів, семінарів і презентацій.

5. Відповідальний виконавець бюджетної програми визначає основні напрями використання бюджетних коштів відповідно до міжнародних договорів України, протоколів засідань спільних міжнародних комісій з науково-технічного співробітництва, інших документів, передбачених такими договорами, міжнародних зобов'язань та обсягу бюджетних коштів, а також перелік міжнародних проектів за кожним напрямом із зазначенням суми фінансування на поточний рік, строку їх реалізації та організацій, що реалізують такі проекти.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.03.2012 р. N 192)

6. Використання бюджетних коштів для виконання програм науково-технічного співробітництва з міжнародними організаціями та фондами, двосторонніх міжнародних програм, програм науково-технічного співробітництва з державами - учасницями СНД, забезпечення функціонування Українського науково-технологічного центру здійснюється у порядку та розмірах, визначених міжнародними договорами України, протоколами засідань спільних міжнародних комісій з науково-технічного співробітництва, іншими документами, передбаченими такими договорами, з урахуванням обсягу бюджетних коштів.

Виконавці робіт за програмами науково-технічного співробітництва з міжнародними організаціями та фондами, двосторонніми міжнародними програмами, програмами науково-технічного співробітництва з державами - учасницями СНД визначаються відповідно до міжнародних договорів України, протоколів засідань спільних міжнародних комісій з науково-технічного співробітництва, інших документів, передбачених такими договорами.

7. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

Остаточні розрахунки за товари, роботи і послуги здійснюються згідно з умовами договору про їх закупівлю на підставі актів приймання-передачі поставлених товарів, виконаних робіт і наданих послуг з наданням виконавцями заходів завірених копій первинних бухгалтерських документів, які підтверджують фактично понесені витрати, зазначені в таких актах.

(пункт 7 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.01.2015 р. N 29)

8. Головний розпорядник бюджетних коштів і відповідальний виконавець бюджетної програми забезпечують цільове та ефективне використання бюджетних коштів.

(пункт 8 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 07.03.2012 р. N 192)

9. Не допускається спрямування бюджетних коштів на:

1) придбання товарів, робіт і послуг, не пов'язаних з напрямами, зазначеними у пункті 3 цього Порядку;

2) оплату посередницьких послуг;

3) здійснення заходів з метою отримання прибутку.

10. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

(пункт 10 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 07.03.2012 р. N 192)

11. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності, звітів про виконання паспорта бюджетної програми, а також контроль за цільовим та ефективним витрачанням бюджетних коштів здійснюються в установленому законодавством порядку.

____________

Опрос