Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок и условия представления периодической таможенной декларации

КМ Украины
Постановление КМ от 21.03.2011 № 281
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 березня 2011 р. N 281

Київ

Про внесення змін до Порядку та умов подання періодичної митної декларації

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 21 травня 2012 року N 450)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести зміни до Порядку та умов подання періодичної митної декларації, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. N 1985 "Деякі питання митного оформлення товарів" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 52, ст. 2402; 2010 р., N 5, ст. 209), виклавши їх у редакції, що додається.

2. Міністерству економічного розвитку і торгівлі забезпечити протягом двох місяців з дня набрання чинності цією постановою щоденне подання Державній митній службі інформації про застосування спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", у формі електронного документа.

3. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 27

 

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
подання періодичної митної декларації

1. Ці Порядок та умови визначають процедуру подання, оформлення та застосування періодичної митної декларації згідно із статтею 83 Митного кодексу України.

Періодична митна декларація - письмова заява, що подається митному органу за формою, встановленою для вантажної митної декларації, та містить відомості про товари, які будуть переміщуватися через митний кордон України протягом погодженого з митним органом періоду, митний режим, у який вони поміщатимуться, а також іншу інформацію, необхідну для здійснення митних процедур.

Дозвіл на подання періодичної митної декларації може бути наданий митним органом підприємству, яке є резидентом, для декларування товарів, що будуть переміщуватися через митний кордон України:

у межах одного зовнішньоекономічного договору (контракту) в митних режимах транзиту (для вивезення залізничним транспортом товарів, ввезених на митну територію України морським або річковим транспортом), експорту або імпорту;

регулярно з періодичністю не рідше ніж два рази на місяць (крім вивезення запасів для споживання, товарів, що переміщуються суднами закордонного плавання, та переміщення періодичних друкованих видань).

2. Дія цих Порядку та умов не поширюється на:

товари, що переміщуються як міжнародна технічна та гуманітарна допомога;

наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги та прекурсори;

технічні засоби та пристрої для зняття інформації з каналів зв'язку та інші технічні засоби негласного одержання інформації;

живих тварин;

товари, що переміщуються трубопровідним транспортом та лініями електропередачі.

3. Для отримання дозволу на подання періодичної митної декларації підприємство подає заяву за формою, визначеною Держмитслужбою, до підрозділу митного оформлення митного органу, яким здійснюватиметься оформлення такої декларації.

До заяви додається завірена підприємством копія зовнішньоекономічного договору (контракту) або іншого документа, що використовується в міжнародній практиці замість договору (контракту).

У разі ввезення на митну територію України товарів для їх використання згідно з абзацом першим пункту 10 цих Порядку та умов у безперервному виробництві (металургійному, хімічному тощо) до заяви додається також лист підприємства, у якому зазначаються місце розташування такого виробництва та відомості, що підтверджують використання цих товарів у такому виробництві.

Заява реєструється підрозділом митного оформлення митного органу в установленому порядку і розглядається не більш як три години з моменту її подання.

4. Рішення про надання дозволу на подання періодичної митної декларації приймається керівником або іншою посадовою особою підрозділу митного оформлення митного органу, уповноваженою керівником митного органу.

Дозвіл на подання періодичної митної декларації із зазначенням кількості місяців (не більш як шість) погодженого періоду дії періодичної митної декларації або відмова у наданні дозволу (із зазначенням причин відмови) оформляється шляхом заповнення відповідних розділів заяви підприємства у порядку, затвердженому Держмитслужбою, та надається підприємству.

У наданні дозволу на подання періодичної митної декларації відмовляється у разі:

невідповідності товарів та (або) умов їх переміщення через митний кордон України вимогам пунктів 1 і 2 цих Порядку та умов;

неподання документів, передбачених пунктом 3 цих Порядку та умов.

5. Для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів за періодичною митною декларацією до підрозділу митного оформлення митного органу, яким надано дозвіл на подання періодичної митної декларації, подаються:

документи, що підтверджують повноваження декларанта на декларування товарів;

заповнена в установленому порядку періодична митна декларація та її електронна копія;

дозвіл на подання періодичної митної декларації, отриманий згідно з цими Порядком та умовами;

завірена підприємством копія зовнішньоекономічного договору (контракту) або іншого документа, що використовується в міжнародній практиці замість договору (контракту);

завірена підприємством копія посередницького договору (у разі наявності);

лист про погодження (подається підприємством, розміщеним поза зоною діяльності митного органу, у випадках, визначених законодавством);

завірена підприємством копія документа, що визначає вартість товару або формулу її обчислення (у разі відсутності таких відомостей в зовнішньоекономічному договорі (контракті) або іншому документі, що використовується в міжнародній практиці замість договору (контракту);

завірені підприємством копії документів, якщо законодавством не передбачено обов'язкового подання їх оригіналів, що свідчать про дотримання вимог законодавства щодо заходів нетарифного регулювання, які повинні бути дотримані до початку переміщення товарів через митний кордон України (під час ввезення товарів на митну територію України) або до моменту завантаження товару на транспортний засіб (під час вивезення товарів за межі митної території України);

завірені підприємством копії платіжних доручень (касових ордерів), що підтверджують внесення на депозитний рахунок митного органу коштів у сумі податків і зборів (обов'язкових платежів), які підлягають сплаті у разі поміщення товарів у відповідний митний режим у разі застосування періодичної митної декларації:

- як попередньої митної декларації із застосуванням грошової застави як заходу гарантування доставки товарів до митниці призначення;

- для декларування в митний режим транзиту товарів із застосуванням заходу гарантування доставки товарів до митниці призначення у вигляді надання власником товарів (уповноваженою ним особою) гарантій митним органам;

- для декларування в митний режим експорту товарів, на які встановлено вивізне (експортне) мито.

6. Митний орган відмовляє в оформленні періодичної митної декларації у разі:

подання декларації з порушенням вимог Митного кодексу України та цих Порядку та умов;

подання декларації без повного комплекту документів, зазначених у пункті 5 цих Порядку та умов;

заповнення декларації з порушеннями вимог інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації, яка затверджується Держмитслужбою;

коли дата закінчення строку дії декларації перевищує погоджений митним органом період;

коли інформація, внесена декларантом до електронної копії декларації, не відповідає інформації, внесеній декларантом до оригіналу;

заповнення декларації з виправленнями, крім змін та доповнень, внесених до неї у порядку, встановленому Держмитслужбою;

коли до підприємства, якому надано дозвіл на подання періодичної митної декларації, або до його іноземного контрагента відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" застосовано спеціальну санкцію (крім індивідуального режиму ліцензування, дію якого на момент оформлення періодичної митної декларації тимчасово зупинено).

У разі відмови в оформленні періодичної митної декларації посадовою особою митного органу заповнюється картка відмови в порядку, встановленому Держмитслужбою.

7. Під час ввезення на митну територію України окремих видів товарів згідно із статтею 89 Митного кодексу України та постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. N 390 "Про ввезення на митну територію України окремих видів товарів" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 14, ст. 720) періодична митна декларація застосовується як попередня митна декларація.

8. Порядок заповнення періодичної митної декларації, особливості здійснення митного контролю (у тому числі контролю за доставкою до митниць призначення) та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України за періодичною митною декларацією, визначаються Держмитслужбою.

Якщо переміщення товарів через митний кордон України за періодичною митною декларацією не здійснювалося, за зверненням підприємства, якому надавався дозвіл на подання періодичної митної декларації, така декларація може бути анульована митним органом, в установленому Держмитслужбою порядку.

9. Пропуск через митний кордон України товарів за періодичною митною декларацією може здійснюватися з моменту її оформлення митним органом протягом погодженого митним органом періоду її дії у межах кількості товарів, зазначеної в періодичній митній декларації.

До 15 числа місяця, що настає за кожним календарним місяцем дії періодичної митної декларації, підприємство, якому надано дозвіл на подання періодичної митної декларації, зобов'язане:

подати заповнену в установленому порядку вантажну митну декларацію з відомостями про товари, переміщені через митний кордон України за цією періодичною митною декларацією протягом попереднього календарного місяця;

подати передбачені законодавством документи, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення таких товарів, крім документів, що подавалися для декларування товарів за періодичною митною декларацією;

сплатити митні платежі, що справляються під час переміщення або у зв'язку з переміщенням таких товарів через митний кордон України.

10. Ввезені на митну територію України за періодичною митною декларацією періодичні друковані видання та товари для безперервного виробництва (металургійного, хімічного тощо) за зверненням підприємства можуть бути використані за призначенням після виконання в установленому порядку митних процедур, пов'язаних з контролем за доставкою таких товарів, та здійснення передбачених статтею 27 Митного кодексу України необхідних видів контролю.

Товари, ввезені на митну територію України за періодичною митною декларацією, крім зазначених в абзаці першому цього пункту, можуть бути використані лише після здійснення у повному обсязі їх митного оформлення відповідно до абзаців другого - п'ятого пункту 9 цих Порядку та умов.

Товари, що вивозяться за межі митної території України за періодичною митною декларацією у митному режимі експорту, можуть бути переміщені через митний кордон України за умови:

у разі переміщення товарів залізничним транспортом - подання підрозділу митного оформлення митного органу не пізніше ніж через дві доби з дати прийняття товарів до перевезення відомостей про кількість товарів, що переміщуються за періодичною митною декларацією, та відповідні транспортні засоби;

пред'явлення митному органу в пункті пропуску через державний кордон документів (завірених підприємством копій документів, якщо законодавством не передбачено обов'язкового подання їх оригіналів), що свідчать про дотримання вимог законодавства щодо заходів нетарифного регулювання (крім тих, що подавалися для декларування товарів за періодичною митною декларацією) та про здійснення передбачених статтею 27 Митного кодексу України необхідних видів контролю.

Митні процедури, пов'язані із здійсненням митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України у розібраному чи незібраному вигляді, якщо за виробничими чи транспортними умовами їх перевезення неможливе одним транспортним засобом, визначаються Держмитслужбою.

11. Митний орган, що здійснив оформлення періодичної митної декларації, або митний орган у пункті пропуску через державний кордон протягом періоду дії періодичної митної декларації відмовляє в пропуску товарів через митний кордон України у разі:

запровадження відповідно до законодавства режиму ліцензування або заборони експорту (імпорту) товарів, що переміщуються за періодичною митною декларацією;

закінчення строку тимчасового зупинення дії спеціальної санкції - відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" до підприємства, якому надано дозвіл на подання періодичної митної декларації, або до його іноземного контрагента;

невиконання підприємством, якому надано дозвіл на подання періодичної митної декларації, зобов'язань, передбачених пунктом 9 цих Порядку та умов.

____________

Опрос