Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для возмещения расходов государственных предприятий связи, связанных с распространением отечественных периодических печатных изданий

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 17.03.2011 № 275
редакция действует с 15.11.2016

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 березня 2011 р. N 275

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для відшкодування витрат державних підприємств зв'язку, пов'язаних з розповсюдженням вітчизняних періодичних друкованих видань

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 7 грудня 2011 року N 1254
,
від 17 травня 2012 року N 378
,
від 17 липня 2014 року N 260
,
від 2 листопада 2016 року N 773

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для відшкодування витрат державних підприємств зв'язку, пов'язаних з розповсюдженням вітчизняних періодичних друкованих видань, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 70

 

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для відшкодування витрат державних підприємств зв'язку, пов'язаних з розповсюдженням вітчизняних періодичних друкованих видань

(У тексті Порядку слова "Державна служба зв'язку" в усіх відмінках замінено словами "Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17 травня 2012 року N 378)

(У тексті Порядку слова "Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації" у всіх відмінках замінено словом "Мінінфраструктури", а слова "Преса та Укрпошта" у всіх відмінках - словом "підприємства" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2014 року N 260)

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Відшкодування витрат державних підприємств зв'язку на розповсюдження вітчизняних періодичних друкованих видань" (далі - бюджетні кошти).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 17.05.2012 р. N 378)

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінінфраструктури.

(пункт 2 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 17.05.2012 р. N 378)

Одержувачами бюджетних коштів є державні підприємства, які надають послуги з приймання та доставки вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою відповідно до тарифів, на які поширюється державне регулювання цін (тарифів), та з урахуванням частини другої статті 9 Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів".

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 17.07.2014 р. N 260)

3. Бюджетні кошти спрямовуються їх одержувачам на відшкодування витрат, пов'язаних з розповсюдженням вітчизняних періодичних друкованих видань (далі - видання).

4. Розрахунок суми відшкодування витрат, пов'язаних з розповсюдженням видань (далі - витрати), здійснюється щомісяця підприємствами окремо за їх філіями у розрізі індексів видань, що розповсюджуються через мережу підприємств, за формою згідно з додатком 2.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 17.07.2014 р. N 260)

5. Для здійснення розрахунку суми відшкодування витрат використовуються:

1) дані довідки про плановану та фактичну собівартість виготовлення одного примірника передплатного видання на відповідний рік, погодженої з Держпродспоживслужбою, що подається видавцем (редакцією) одержувачеві бюджетних коштів за формою згідно з додатком 3 і додається до договору про розповсюдження видання за передплатою, укладеного між видавцем (редакцією) та одержувачем бюджетних коштів.

(абзац перший підпункту 1 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 17.05.2012 р. N 378,
від 02.11.2016 р. N 773)

Планована собівартість повинна бути не нижчою, ніж фактична собівартість за попередній рік з урахуванням прогнозних індексів інфляції за поточний та планований рік, визначених Кабінетом Міністрів України.

Держпродспоживслужба погоджує подану видавцем (редакцією) довідку протягом десяти робочих днів;

(абзац третій підпункту 1 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 17.05.2012 р. N 378,
від 02.11.2016 р. N 773)

2) дані карток обліку і контролю тиражів передплати;

3) розрахункові (за собівартістю) тарифи на оформлення передплати та доставку передплатникам видань (далі - розрахункові тарифи).

6. Розрахунок суми відшкодування витрат здійснюється з урахуванням різниці між розрахунковими і фіксованими тарифами на оформлення передплати та доставку передплатникам видань, розрахованими відповідно до частини другої статті 9 Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів".

7. Розрахунок суми відшкодування витрат здійснюється шляхом визначення:

сукупного тиражу видання за відповідний період за окремим індексом видання як добутку разового тиражу, зазначеного в картках обліку і контролю тиражів передплати, та періодичності виходу з друку видання у відповідний період;

різниці між витратами, розрахованими як добуток сукупного тиражу та відповідно розрахункових і фіксованих тарифів, зазначених у пункті 6 цього Порядку, за окремим індексом видання;

суми показників відшкодування витрат, розрахованих за всіма індексами видань.

8. Підставою для здійснення розрахунку суми відшкодування витрат є довідки про плановану та фактичну собівартість виготовлення одного примірника передплатного видання, подані видавцями (редакціями) в строки, визначені одержувачами бюджетних коштів, і розрахунки відповідних витрат підприємств.

Підприємства здійснюють розрахунок відшкодування витрат відповідно до пункту 7 цього Порядку.

(абзац другий пункту 8 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 17.07.2014 р. N 260)

Підприємства надсилають зазначені розрахунки до Мінінфраструктури для перевірки.

(абзац третій пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 17.05.2012 р. N 378)

9. Паспорт бюджетної програми затверджується в установленому законодавством порядку.

Одержувачі бюджетних коштів розробляють план заходів щодо виконання бюджетної програми на відповідний рік та погоджують його з Мінінфраструктури.

10. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому законодавством.

(пункт 10 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 07.12.2011 р. N 1254,
 від 17.05.2012 р. N 378)

11. Складення та подання звітів про виконання паспорта бюджетної програми, в тому числі за результативними показниками, фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

12. Пункт 12 виключено 

(пункт 12 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 17.05.2012 р. N 378
,
виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 17.07.2014 р. N 260)

 

ПЕРЕЛІК
філій Українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта"

Додаток 1 виключено 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.12.2011 р. N 1254
,
виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 17.07.2014 р. N 260)

 

РОЗРАХУНОК
суми відшкодування витрат
______________________________________,
(найменування одержувача бюджетних коштів)
пов'язаних з розповсюдженням вітчизняних періодичних друкованих видань 

за ____________ 20__ року
(місяць)

Порядковий номер 

Індекс видання 

Назва видання 

Формат і кількість шпальт - для газет, вага - для журналів, грамів 

Періодичність виходу видання на місяць,
разів 

Планована собівартість виготовлення одного примірника видання
(за даними видавців (редакцій), гривень 

Разовий тираж станом на
_________,
(дата) примірників  

Сукупний тираж, примірників (графа 5 х графа 7) 

Вартість послуг зв'язку на місяць, гривень 

Витрати, пов'язані з розповсюдженням видань, гривень 

Витрати, що підлягають відшкодуванню з державного бюджету (місяць) (графа 12 - графа 11) 

за розра-
хунковими тарифами 

за фіксо-
ваними тари-
фами 

за розра-
хунковими тарифами (графа 8 х графа 9) 

за фіксо-
ваними тарифами (графа 8 х графа 10) 

10 

11 

12 

13 

  

  

  

  

  

  

  

________
Усього 

  

  

_____________
Усього 

_________
Усього 

_______________________________________
(Найменування посади керівника підприємства) 

__________________
(підпис)

М. П. 

______________________
(ініціали та прізвище) 

Начальник планово-економічної служби
підприємства 

__________________
(підпис) 

__________________
(ініціали та прізвище) 

 

 

ПОГОДЖЕНО
___________________________________________
(найменування посади,
___________________________________________
ініціали та прізвище)

___ ____________ 20__ року

ДОВІДКА
про плановану та фактичну собівартість виготовлення одного примірника передплатного видання у 20__ році

Керівник

_______________________
(підпис)

_______________________
(прізвище та ініціали)

 

Головний бухгалтер

_______________________

_______________________

 

М. П.

 

 

 

(додаток 3 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 17.07.2014 р. N 260)

____________

Опрос