Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для финансовой поддержки научной инфраструктуры

КМ Украины
Постановление КМ от 28.02.2011 № 273
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 лютого 2011 р. N 273

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки наукової інфраструктури

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 1 серпня 2011 року N 827
,
 від 1 лютого 2012 року N 107
,
 від 7 серпня 2013 року N 538
,
від 18 червня 2014 року N 190

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 19 серпня 2015 року N 620)

(У назві та тексті постанови слова "розвитку інфраструктури у сфері наукової діяльності" замінено словами "наукової інфраструктури" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2012 року N 107)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки наукової інфраструктури, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 70

 

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки наукової інфраструктури

(назва Порядку із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 01.02.2012 р. N 107)

(У тексті Порядку слова "Міністерство освіти і науки, молоді та спорту" в усіх відмінках замінено словом "МОН" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 року N 538)

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, виконання міжнародних наукових та науково-технічних програм і проектів вищими навчальними закладами та науковими установами, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка наукової інфраструктури та наукових об'єктів, що становлять національне надбання" (далі - бюджетні кошти), зокрема для фінансової підтримки наукової інфраструктури.

(пункт 1 у редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 01.02.2012 р. N 107
,
від 18.06.2014 р. N 190)

2. Бюджетні кошти спрямовуються на організацію та проведення міжнародних наукових самітів, форумів, конференцій, офіційних державних заходів з науково-технічного співробітництва, популяризації результатів досліджень та розробок, а також прийому офіційних іноземних делегацій в Україні з метою подальшого наукового співробітництва (далі - заходи).

(абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 01.08.2011 р. N 827,
від 18.06.2014 р. N 190)

Під час організації та проведення заходів бюджетні кошти спрямовуються виключно на:

(абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2011 р. N 827)

оплату оренди приміщення залу засідань (якщо засідання неможливо провести в приміщенні центрального чи місцевого органу виконавчої влади);

придбання інформаційно-довідкових матеріалів;

оплату транспортних витрат;

оплату послуг з друкування та перекладу відповідних матеріалів;

оплату послуг із синхронного та послідовного перекладу, що здійснюється під час прийому офіційних іноземних делегацій, а також оренди обладнання, необхідного для надання таких послуг.

абзац восьмий пункту 2 виключено 

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 01.08.2011 р. N 827
,
абзац восьмий пункту 2 виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.06.2014 р. N 190)

3. Бюджетні кошти використовуються відповідно до плану заходів, який затверджується наказом головного розпорядника бюджетних коштів. У разі потреби до зазначеного плану заходів можуть вноситися зміни.

Для проведення передбаченого планом заходу головний розпорядник бюджетних коштів видає наказ, до якого додається кошторис витрат, пов'язаних з підготовкою та здійсненням заходу, з відповідними розрахунками та обґрунтуваннями.

Головний розпорядник бюджетних коштів визначає наукові установи та навчальні заклади, які проводитимуть заходи, з урахуванням поданих ними заявок та суми коштів, необхідних для проведення заходу, у разі коли така сума не перевищує 100 тис. гривень.

4. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є МОН.

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є наукові установи та навчальні заклади, що перебувають у сфері управління МОН.

Кошти отримують розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачі бюджетних коштів, що перебувають у сфері управління МОН, а також переможці процедури закупівлі товарів, робіт і послуг.

У разі коли сума коштів, необхідних для проведення заходу, перевищує 100 тис. гривень, проводиться процедура закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до законодавства.

5. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

6. Попередня оплата товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти, проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

Головний розпорядник бюджетних коштів забезпечує цільове та ефективне використання бюджетних коштів.

7. Не допускається спрямування бюджетних коштів на:

придбання товарів, робіт і послуг, які безпосередньо не пов'язані з проведенням заходів;

оплату посередницьких послуг;

фінансування заходів, проведення яких здійснюється за іншими бюджетними програмами;

проведення заходів, метою яких є отримання прибутку.

8. Видатки, пов'язані з участю осіб у заходах, здійснюються за рахунок коштів закладів, установ, організацій, які їх направили для участі в таких заходах.

9. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

(пункт 9 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 18.06.2014 р. N 190)

10. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачі бюджетних коштів протягом одного місяця з дня проведення заходу подають головному розпоряднику бюджетних коштів звіт про проведення заходів з копіями підтвердних документів.

11. МОН один раз на півріччя до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, подає Мінфіну інформацію про виконання бюджетної програми згідно з її паспортом в установленому порядку.

12. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності, звітів про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

У разі коли під час виконання бюджетної програми допущено порушення, до головного розпорядника, розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів можуть застосовуватися заходи впливу відповідно до законодавства.

____________

Опрос