Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании Межведомственной комиссии по вопросам создания источника нейтронов

КМ Украины
Постановление КМ, Положение от 17.03.2011 № 265
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 березня 2011 р. N 265

Київ

Про утворення Міжвідомчої комісії з питань створення джерела нейтронів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 12 березня 2012 року N 230

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 31 травня 2012 року N 491)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Міжвідомчу комісію з питань створення джерела нейтронів у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Міжвідомчу комісію з питань створення джерела нейтронів, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 70

 

СКЛАД
Міжвідомчої комісії з питань створення джерела нейтронів

Голова Державної інспекції ядерного регулювання

Позицію виключено

Віце-президент Національної академії наук, заступник голови Комісії (за згодою)

Заступник Міністра закордонних справ

Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі

Перший заступник Міністра освіти і науки, молоді та спорту

Заступник Міністра юстиції

Перший заступник Голови Державного агентства з питань науки, інновацій та інформації

Генеральний директор Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" (за згодою)

Заступник голови Харківської облдержадміністрації

Представник міністерства енергетики США (за згодою)

Представник Адміністрації Президента України (за згодою)

(склад із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.03.2012 р. N 230)

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу комісію з питань створення джерела нейтронів

1. Міжвідомча комісія з питань створення джерела нейтронів (далі - Комісія) є тимчасовим допоміжним органом Кабінету Міністрів України.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також актами Президента України, Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади та Національної академії наук у створенні джерела нейтронів;

підготовка пропозицій, визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, удосконалення нормативно-правової бази щодо створення джерела нейтронів та його безпечної експлуатації.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем у процесі створення джерела нейтронів;

2) вивчає результати діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань створення джерела нейтронів;

3) проводить моніторинг стану виконання органами виконавчої влади, Національною академією наук покладених на них завдань у процесі створення джерела нейтронів;

4) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції.

5. Комісія має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

3) організовувати проведення конференцій, нарад та інших заходів.

6. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Посадовий склад Комісії затверджує Кабінет Міністрів України, а персональний склад та секретаря - голова Комісії.

8. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

Засідання Комісії веде голова, а за його відсутності - заступник голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Комісії забезпечує її секретар.

Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

9. На своїх засіданнях Комісія розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції. Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається членам Комісії та Кабінетові Міністрів України.

10. Пропозиції та рекомендації Комісії можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України відповідного рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

Комісія використовує у роботі бланк із своїм найменуванням. Організаційне, інформаційне забезпечення діяльності Комісії здійснює Державна інспекція ядерного регулювання.

____________

Опрос