Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для создания и развития материально-технической базы спорта

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 17.03.2011 № 263
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 березня 2011 р. N 263

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення та розвитку матеріально-технічної бази спорту

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 10 жовтня 2011 року N 1032
,
 від 21 грудня 2011 року N 1310

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 29 лютого 2012 року N 152)

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення та розвитку матеріально-технічної бази спорту, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. N 167 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення та розвитку матеріально-технічної бази спорту" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 17, ст. 521);

постанову Кабінету Міністрів України від 16 червня 2010 р. N 464 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 45, ст. 1484).

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 70

 

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення та розвитку матеріально-технічної бази спорту

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Створення та розвиток матеріально-технічної бази спорту" (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Міністерство освіти і науки, молоді та спорту, а відповідальним виконавцем бюджетної програми - Державна служба молоді та спорту.

Розпорядники нижчого рівня та одержувачі бюджетних коштів визначаються головним розпорядником бюджетних коштів за поданням відповідального виконавця бюджетної програми згідно з вимогами цього Порядку.

(абзац другий пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 10.10.2011 р. N 1032)

3. З метою створення належних умов для підготовки спортсменів вищої категорії, збереження та забезпечення ефективного використання баз олімпійської та паралімпійської підготовки, підтримки їх функціонування бюджетні кошти спрямовуються державним підприємствам та установам, віднесеним до сфери управління МОНмолодьспорту і Держмолодьспорту, яким відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2006 р. N 30 "Про затвердження Порядку надання закладу фізичної культури і спорту статусу бази олімпійської та паралімпійської підготовки і переліку закладів, яким надано такий статус" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 3, ст. 94) надано статус бази олімпійської та паралімпійської підготовки (далі - бази), та використовуються ними для оплати:

1) комунальних послуг та енергоносіїв, проведення поточного ремонту обладнання, інвентарю та будівель;

2) капітального ремонту будівель і спортивних споруд, необхідних для забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд та проведення всеукраїнських і міжнародних змагань;

3) проектування нових баз державної форми власності, нових будівель і спортивних споруд існуючих баз, необхідних для забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд та проведення всеукраїнських і міжнародних змагань.

(пункт 3 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 10.10.2011 р. N 1032
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.12.2011 р. N 1310)

4. Розподіл бюджетних коштів між базами здійснюється головним розпорядником бюджетних коштів за поданням відповідального виконавця бюджетної програми на підставі поданих базами обґрунтувань потреби в бюджетних коштах та детальних розрахунків витрат, визначених згідно з встановленими нормами та нормативами, діючими цінами і тарифами, плановими обсягами надання базами в поточному році послуг, пов'язаних з проведенням навчально-тренувальних зборів і змагань, передбачених Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів на відповідний рік, виходячи з необхідності поліпшення технічного стану будівель і спортивних споруд, насамперед для забезпечення належної підготовки на базі спортсменів національних збірних команд України з відповідних видів спорту до всеукраїнських та міжнародних змагань, в тому числі проведення запланованих міжнародних змагань з відповідних видів спорту на території України, а також з урахуванням необхідності виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Казначейства, у разі їх відповідності паспорту бюджетної програми.

Обсяг бюджетних коштів для оплати базами комунальних послуг та енергоносіїв, проведення поточного ремонту обладнання, інвентарю та будівель встановлюється виходячи з результатів провадження їх фінансово-господарської діяльності за минулий рік та відповідних прогнозних показників на поточний рік згідно з фінансовими планами. Встановлений обсяг може змінюватися головним розпорядником бюджетних коштів за поданням відповідального виконавця бюджетної програми залежно від результатів провадження фінансово-господарської діяльності баз за попередній звітний період (місяць, квартал).

Обсяг бюджетних коштів для капітального ремонту будівель і спортивних споруд, необхідних для забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд та проведення всеукраїнських і міжнародних змагань, визначається виходячи з об'єктивної потреби у поліпшенні їх технічного стану за результатами технічного обстеження, а також згідно з проектно-кошторисною документацією та рішеннями Кабінету Міністрів України щодо розподілу державних капітальних видатків.

Обсяг бюджетних коштів для проектування нових баз державної форми власності, нових будівель і спортивних споруд існуючих баз, необхідних для забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд та проведення всеукраїнських і міжнародних змагань, визначається виходячи з об'єктивної потреби у створенні таких баз (будівель, споруд), визначеної на підставі результатів аналізу існуючої мережі баз з відповідних видів спорту, з урахуванням першочергової необхідності створення умов для розвитку відповідних видів спорту, підготовка збірних команд з яких проводиться переважно за кордоном, у зв'язку з відсутністю умов для здійснення такої підготовки на території України, а також технічних та інших характеристик будівель і спортивних споруд, рекомендованих Держмолодьспортом з урахуванням національних та міжнародних стандартів і нормативів, вимог міжнародних спортивних організацій, наявних земельних ділянок для будівництва та відповідних інженерних мереж, необхідних для функціонування таких будівель і споруд.

(абзац четвертий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2011 р. N 1310)

Перелік баз із зазначенням видів робіт та обсягів бюджетних коштів у розрізі будівель та спортивних споруд затверджується головним розпорядником бюджетних коштів за поданням відповідального виконавця бюджетної програми.

(пункт 4 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 10.10.2011 р. N 1032)

5. Закупівля товарів і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

6. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов'язань в органах Державної казначейської служби та проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому Державною казначейською службою.

61. Підготовка проектної документації на будівництво об'єктів здійснюється відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. N 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 41, ст. 1674).

Титули будов (об'єктів) затверджуються відповідно до Порядку затвердження титулів будов (об'єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. N 995 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 37, с. 17).

(Порядок доповнено пунктом 61 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.10.2011 р. N 1032)

7. Не допускається спрямування бюджетних коштів на:

придбання товарів, робіт і послуг, не пов'язаних з напрямами, зазначеними у пункті 3 цього Порядку;

(абзац другий пункту 7 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 10.10.2011 р. N 1032)

оплату комунальних послуг та енергоносіїв, проведення поточного ремонту обладнання, інвентарю та будівель базам, доходи яких від провадження господарської діяльності за попередній звітний період (квартал) перевищують їх видатки;

(абзац третій пункту 7 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 10.10.2011 р. N 1032)

проведення капітального ремонту будівель та споруд, призначених для розвитку видів спорту, що не передбачені для бази постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2006 р. N 30;

(пункт 7 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2011 р. N 1032
,
 у зв'язку з цим абзаци четвертий - п'ятий вважати абзацами п'ятим - шостим
)

оплату посередницьких послуг;

здійснення видатків, які фінансуються за рахунок інших бюджетних програм.

8. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

____________

Опрос