Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Государственной целевой экологической программы ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на территории воинской части А0829 (г. Лозовая Харьковской области) на 2011 - 2013 годы

КМ Украины
Постановление КМ, Программа от 09.03.2011 № 237
редакция действует с 02.11.2012

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 9 березня 2011 р. N 237

Київ

Про затвердження Державної цільової екологічної програми ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на території військової частини А0829 (м. Лозова Харківської області) на 2011 - 2013 роки

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 24 жовтня 2012 року N 970

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову екологічну програму ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на території військової частини А0829 (м. Лозова Харківської області) на 2011 - 2013 роки (далі - Програма), що додається.

2. Пункт 2 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.10.2012 р. N 970)

3. Міністерству надзвичайних ситуацій і Міністерству фінансів передбачати під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти, необхідні для виконання визначених Програмою завдань та заходів.

4. Міністерству оборони надати можливість використання на безоплатній основі підрозділами Міністерства надзвичайних ситуацій нерухомого майна військового містечка N 2 військової частини А0829 (м. Лозова Харківської області) під час здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Міністерству надзвичайних ситуацій забезпечити оплату наданих комунальних послуг та спожитих енергоносіїв.

5. Міністерству надзвичайних ситуацій подавати щороку до 31 січня Кабінетові Міністрів України звіт про хід виконання Програми.

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 70

 

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ЕКОЛОГІЧНА ПРОГРАМА
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на території військової частини А0829 (м. Лозова Харківської області) на 2011 - 2013 роки

Мета Програми

Метою Програми є організація та здійснення комплексу заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на технічній території військової частини А0829, що дасть змогу запобігти виникненню повторної надзвичайної ситуації.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

З досвіду Міністерства надзвичайних ситуацій та Міноборони, набутого під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на колишніх об'єктах зберігання боєприпасів у м. Артемівську (Донецька область) та с. Новобогданівка (Запорізька область), найбільш економічним і нетривалим шляхом виконання завдання з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов'язаної з вибухами боєприпасів, є проведення робіт з розмінування технічної території та знешкодження вилучених боєприпасів за розробленими технологіями і технічними рішеннями, впровадженими підрозділами Міністерства надзвичайних ситуацій.

За результатами спільного обстеження фахівцями Міністерства надзвичайних ситуацій та Міноборони технічної території військової частини та аналізу стану розкиданих боєприпасів встановлено, що роботи з очищення технічної території від боєприпасів, їх знешкодження належать до особливо небезпечних, а транспортування за межі військової частини з метою їх утилізації - неможливе або недоцільне.

Оптимальним варіантом розв'язання проблеми, що виникла внаслідок пожежі та вибухів боєприпасів на території військової частини А0829 27 серпня 2008 р., є здійснення заходів щодо очищення технічної території від боєприпасів та їх знешкодження безпосередньо на технічній території.

Проблему передбачається розв'язати до кінця 2013 року шляхом:

здійснення Міністерством надзвичайних ситуацій комплексу заходів щодо очищення технічної території від боєприпасів та їх знешкодження;

здійснення Міноборони комплексу заходів щодо супроводу робіт з повного очищення технічної території від вибухонебезпечних предметів;

організації та проведення моніторингу стану навколишнього природного середовища у населених пунктах, розташованих поблизу військової частини Міністерством екології та природних ресурсів.

Завдання і заходи

Ураховуючи досвід виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на території 275-ї артилерійської бази ракет і боєприпасів (с. Новобогданівка Запорізької області), основними завданнями Програми є:

проведення повного очищення технічної території та знешкодження боєприпасів - для Міністерства надзвичайних ситуацій;

здійснення комплексу заходів щодо супроводу робіт з очищення технічної території від вибухонебезпечних предметів - для Міноборони;

організація та проведення моніторингу стану навколишнього природного середовища у населених пунктах, розташованих поблизу військової частини, - для Міністерства екології та природних ресурсів.

Перелік завдань і заходів з визначенням відповідальних виконавців, строків їх виконання та порядку і обсягів фінансування наведено у додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Своєчасне та ефективне виконання Програми дасть змогу ліквідувати наслідки надзвичайної ситуації на технічній території і створити умови для запобігання можливому виникненню повторної надзвичайної ситуації, що забезпечить досягнення позитивних результатів екологічного, економічного та соціального характеру.

У сфері екології основними результатами виконання Програми будуть:

зменшення ризиків потенційної загрози від факторів вибуху у разі самоспрацювання хаотично розкиданих боєприпасів для навколишнього природного середовища;

створення умов для екологічно безпечного використання земельних та інших ресурсів очищеної території та регіону в цілому.

До основних економічних результатів виконання Програми належать:

зменшення обсягу економічних збитків, пов'язаних з ліквідацією повторних надзвичайних ситуацій, що спричинені вибухами боєприпасів;

повернення забрудненої території військовій частині А0829 з метою подальшого її використання за призначенням або передачі місцевим органам виконавчої влади для створення розвинутої інфраструктури для м. Лозової;

створення додаткових робочих місць на спеціалізованих підприємствах, що обслуговують та зберігають боєприпаси у разі відновлення сталого функціонування військовій частині А0829.

У соціальній сфері основними результатами виконання Програми будуть:

зниження соціальної напруги серед мешканців м. Лозової та інших населених пунктів, розташованих поблизу забрудненої території;

створення більш безпечних умов праці та зменшення ризиків потенційної загрози від факторів вибуху у разі самоспрацювання хаотично розкиданих боєприпасів для персоналу, який забезпечує стале функціонування військовій частині А0829;

мінімізація загрози виникнення нещасних випадків від несанкціонованого поводження з вибухонебезпечними предметами.

Очікувані результати виконання Програми наведено у додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету (додаток 1).

Обсяги фінансування уточнюються під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік у межах видатків, що передбачаються для кожного головного розпорядника коштів та в цілому за Програмою.

Орієнтовні витрати щодо здійснення заходів, спрямованих на ліквідацію надзвичайної ситуації на технічній території, становитимуть 76652,123 тис. гривень (додаток 2), з них:

для Міністерства надзвичайних ситуацій - 75452,123 тис. гривень на здійснення заходів щодо повного очищення технічної території та знешкодження боєприпасів;

для Міністерства екології та природних ресурсів - 1200 тис. гривень на організацію та проведення моніторингу стану навколишнього природного середовища у населених пунктах, розташованих поблизу військової частини.

 

ПАСПОРТ
Державної цільової екологічної програми ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на території військової частини А0829 (м. Лозова Харківської області) на 2011 - 2013 роки

1. Програма розроблена на виконання Указу Президента України від 13 листопада 2008 р. N 1035 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 вересня 2008 року "Про невідкладні заходи щодо зниження рівня загроз у сфері зберігання ракет, боєприпасів та компонентів рідкого ракетного палива Збройних Сил України".

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2011 р. N 237.

3. Державний замовник - Міністерство надзвичайних ситуацій.

4. Керівник Програми - Міністр надзвичайних ситуацій.

5. Виконавці заходів Програми - Міністерство надзвичайних ситуацій, Міноборони, Міністерство екології та природних ресурсів. Виконавці у встановленому законодавством порядку на конкурсній основі також мають право залучати до виконання робіт підприємства, установи та організації незалежно від форми власності.

6. Строк виконання - 2011 - 2013 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування, тис. гривень

Джерела фінансування 

Обсяг фінансування 

У тому числі за роками 

2011 

2012 

2013 

Державний бюджет 

76652,123 

28589,083 

26035,985 

22027,055 

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової екологічної програми ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на території військової частини А0829 (м. Лозова Харківської області) на 2011 - 2013 роки

Найменування завдання 

Найменування показника 

Значення показника 

Найменування заходу 

Головний розпорядник бюджетних коштів 

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші джерела) 

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис. гривень 

У тому числі за роками 

усього 

за роками 

2011 

2012 

2013 

2011 

2012 

2013 

1. Здійснення комплексу заходів щодо повного очищення технічної території від боєприпасів та їх знешкодження 

площа, на якій здійснено заходи щодо повного очищення, гектарів 

247 

100 

100 

47 

забезпечення діяльності піротехнічного загону, у тому числі виплата винагороди за піднімання, транспортування, знищення боєприпасів, виконання робіт, пов'язаних з підвищеним ризиком для життя 

Міністерство надзвичайних ситуацій 

державний бюджет 

52696,821 

19938,439 

17390,341 

15368,041 

проведення робіт з очищення технічної території від боєприпасів згідно з розробленою технічною документацією, необхідною для здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (зокрема технічним рішенням на проведення експериментальних підривів боєприпасів I і II категорії за ступенем небезпеки в поводженні на очищених ділянках технічної території; технічним рішенням на поглиблене очищення технічної території та вилучення боєприпасів з ґрунту; технічним рішенням на демонтаж зруйнованих складських споруд; порядком тимчасового зберігання вилучених боєприпасів) 

- " - 

- " - 

618,702 

206,234 

206,234 

206,234 

пошук, виявлення та знешкодження особливо небезпечних боєприпасів, які не підлягають транспортуванню, безпосередньо на місці їх виявлення з обладнанням елементів локалізації факторів вибуху 

- " - 

- " - 

383,53 

383,53 

 

 

перевезення виявлених боєприпасів, які підлягають транспортуванню, на місця тимчасового зберігання (до моменту їх знешкодження шляхом сортування або контрольованого підриву) 

Міністерство надзвичайних ситуацій 

державний бюджет 

206,2 

103,1 

103,1 

 

підготовка місць знешкодження боєприпасів, проведення серійного підриву, перевірка та підготовка таких місць для проведення наступних підривів 

- " - 

- " - 

16679,04 

5559,68 

5559,68 

5559,68 

вивезення з технічної території вибухобезпечних залишків боєприпасів та їх елементів на місце зберігання на адміністративній території для подальшої утилізації 

- " - 

- " - 

309,3 

103,1 

103,1 

103,1 

демонтаж на технічній території зруйнованих колишніх сховищ (складів, майданчиків) для зберігання боєприпасів, вивезення елементів таких споруд на спеціально визначену територію

проведення робіт з розбирання захисних валів (брустверів) на майданчиках для зберігання боєприпасів та планування їх на технічній території 

- " - 

- " - 

383,53 

 

383,53 

 

проведення технічного обслуговування та поточного ремонту автомобільної, спеціальної та інженерної техніки 

- " - 

- " - 

1155 

385 

385 

385 

забезпечення безпечного очищення території у місцях великого скупчення боєприпасів автомобільною, спеціальною, інженерною технікою та піротехнічним оснащенням 

- " - 

- " - 

3000 

1500 

1500 

 

забезпечення технічними засобами оформлення звітної та облікової документації 

Міністерство надзвичайних ситуацій 

державний бюджет 

20 

10 

Разом за завданням 1 

 

 

 

 

 

 

- " - 

- " - 

75452,123 

28189,083 

25635,985 

21627,055 

у тому числі 

 

 

 

 

 

 

- " - 

- " - 

75452,123 

28189,083 

25635,985 

21627,055 

2. Здійснення комплексу заходів щодо супроводу робіт з повного очищення технічної території військової частини 

 

 

 

 

 

ведення обліку безпечних залишків боєприпасів та їх елементів, зберігання на визначених місцях адміністративної території 

Міноборони 

 

 

 

 

 

прийом та складування елементів зруйнованих капітальних сховищ (складів, майданчиків) для зберігання боєприпасів, визначення на придатність до повторного використання зазначених елементів та їх зберігання на визначених місцях адміністративної території 

- " - 

 

 

 

 

 

приймання робіт з очищення технічної території від вибухонебезпечних предметів 

- " - 

 

 

 

 

 

3. Організація та проведення моніторингу стану навколишнього природного середовища у населених пунктах, розташованих поблизу військової частини 

 

 

 

 

 

організація та проведення моніторингу стану навколишнього природного середовища у населених пунктах, розташованих поблизу військової частини, під час виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

Міністерство екології та природних ресурсів 

- " - 

1200 

400 

400 

400 

Разом за завданням 3 

 

 

 

 

 

 

 

- " - 

1200 

400 

400 

400 

у тому числі 

 

 

 

 

 

 

 

- " - 

1200 

400 

400 

400 

УСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет 

76652,123 

25589,083 

26035,985 

22027,055 

Міністерство надзвичайних ситуацій 

- " - 

75452,123 

28189,083 

25635,985 

21627,055 

Міністерство екології та природних ресурсів 

- " - 

1200 

400 

400 

400 

 

Очікувані результати виконання Державної цільової екологічної програми ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на території військової частини А0829 (м. Лозова Харківської області) на 2011 - 2013 роки

Найменування завдання 

Найменування показника виконання завдання 

Одиниця виміру 

Значення показника 

усього 

у тому числі 

2011 

2012 

2013 

Здійснення заходів щодо повного очищення технічної території від боєприпасів та їх знешкодження 

площа, на якій здійснено заходи щодо повного очищення 

гектарів 

247 

100 

100 

47 

____________

Опрос