Идет загрузка документа (44 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для реструктуризации угольной и торфодобывающей промышленности

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 11.03.2011 № 236
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 березня 2011 р. N 236

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реструктуризації вугільної та торфодобувної промисловості

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 20 червня 2011 року N 781
,
 від 5 грудня 2011 року N 1244
,
 від 19 березня 2012 року N 279
,
 від 18 грудня 2013 року N 916
,
від 31 жовтня 2014 року N 681
,
від 1 червня 2016 року N 344
,
від 12 квітня 2017 року N 266

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 21 лютого 2018 року N 93)

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реструктуризації вугільної та торфодобувної промисловості, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 70

 

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реструктуризації вугільної та торфодобувної промисловості

(У тексті Порядку слова "Міністерство енергетики та вугільної промисловості" в усіх відмінках замінено словом "Міненерговугілля" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 2012 року N 279)

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік за програмою "Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості", у тому числі погашення заборгованості за спожиту у минулих періодах електричну енергію (далі - бюджетні кошти).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 20.06.2011 р. N 781,
 від 19.03.2012 р. N 279
,
 від 18.12.2013 р. N 916)

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Міненерговугілля.

Одержувачами бюджетних коштів є державні вугледобувні підприємства, на яких здійснюються заходи з підготовки їх або їх відокремлених підрозділів до ліквідації, підприємства, на які покладено функції замовника з виконання робіт і здійснення заходів з ліквідації вугледобувних, вуглепереробних і торфодобувних підприємств, забезпечення гідроекологічної безпеки діючих підприємств і прилеглих до них територій, а також державне підприємство "Укршахтгідрозахист" (далі - підприємства реструктуризації).

(абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2017 р. N 266)

3. Бюджетні кошти використовуються з метою підвищення ефективності функціонування вугільної промисловості шляхом виконання робіт і здійснення заходів з підготовки до ліквідації вугледобувних, вуглепереробних і торфодобувних підприємств і заходів з ліквідації (юридичної, фізичної) таких підприємств, забезпечення утримання водовідливних комплексів у безпечному стані.

4. Бюджетні кошти спрямовуються на:

підготовку вугледобувних підприємств або їх відокремлених підрозділів до ліквідації (скорочення чисельності працівників, у тому числі до кількості працівників, необхідних для роботи відокремленого підрозділу в режимі водовідливу; погашення заборгованості з виплати заробітної плати та соціальних виплат з відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю працівників під час виконання трудових обов'язків; оплату спожитої державними вугледобувними підприємствами, які перебувають на стадії підготовки до ліквідації, електричної енергії; розроблення проекту ліквідації та проведення державної експертизи). Заходи з підготовки відокремленого підрозділу до ліквідації здійснюються не більше двох років. Під час визначення обсягу бюджетних коштів, що спрямовуються на здійснення заходів з підготовки вугледобувного підприємства до ліквідації, враховуються обсяги власних коштів, які підприємство отримує в поточному періоді від провадження своєї діяльності;

(абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2016 р. N 344
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 12.04.2017 р. N 266)

ліквідацію вугледобувних, вуглепереробних і торфодобувних підприємств (фізична ліквідація зазначених підприємств, охорона навколишнього природного середовища, забезпечення гідроекологічної безпеки діючих підприємств і прилеглих територій; подолання негативних соціально-економічних наслідків ліквідації відповідно до затверджених в установленому порядку проектів їх ліквідації);

утримання водовідливних комплексів, будівництво і реконструкція яких передбачені проектами ліквідації шахт, за умови, що забезпечення їх подальшого функціонування до вартості таких проектів не включено;

(абзац четвертий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.2012 р. N 279)

виконання бюджетних зобов'язань минулих років, взятих на облік в органах Казначейства;

(абзац п'ятий пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 19.03.2012 р. N 279)

- абзац шостий пункту 4 виключено

(згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 19.03.2012 р. N 279)

- абзац сьомий пункту 4 виключено

(згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 19.03.2012 р. N 279)

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.06.2011 р. N 781
,
 абзац п'ятий пункту 4 замінено абзацами згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2011 р. N 1244)

централізовані заходи з погашення у 2013 році заборгованості за спожиту у минулих періодах електричну енергію;

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.12.2013 р. N 916)

погашення заборгованості за спожиту електричну енергію;

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 31.10.2014 р. N 681)

погашення у 2017 році заборгованості з єдиного соціального внеску та з відшкодування фактичних витрат на виплату і доставку пенсій за віком на пільгових умовах за минулі періоди державним підприємством "Укршахтгідрозахист".

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.04.2017 р. N 266)

5. Головним розпорядником визначається обсяг бюджетних коштів, що спрямовуються підприємствам реструктуризації:

1) для виконання робіт і здійснення заходів з ліквідації вугледобувних, вуглепереробних і торфодобувних підприємств, - на підставі поданих підприємствами-замовниками матеріалів у розрізі підприємств, що ліквідуються, а також кошторису витрат і переліку робіт, передбачених проектами ліквідації зазначених підприємств, та титулів будов (об'єктів), затверджених відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. N 995 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 37, с. 17), з урахуванням потреби у першочерговому виконанні ліквідаційних робіт;

2) для підготовки вугледобувних підприємств та їх відокремлених підрозділів до ліквідації, - на підставі поданих ними матеріалів і кошторису витрат із застосуванням галузевих нормативів і з урахуванням потреби у здійсненні заходів з підготовки підприємств та їх відокремлених підрозділів до ліквідації (затверджується головним розпорядником бюджетних коштів);

(підпункт 2 пункт 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2017 р. N 266)

3) для утримання водовідливних комплексів, будівництво і реконструкція яких передбачені проектами ліквідації шахт, за умови, що забезпечення їх подальшого функціонування до вартості таких проектів не включено, - відповідно до кошторису витрат із застосуванням зазначених у них показників.

(підпункт 3 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.2012 р. N 279)

6. Перелік робіт (послуг) і витрат за проектами ліквідації вугледобувних, вуглепереробних і торфодобувних підприємств погоджується Міненерговугіллям з Мінекономрозвитку та Мінфіном. Зазначений перелік містить такі відомості:

(абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.2012 р. N 279)

назва проекту ліквідації та напрями використання коштів за проектом (фізична ліквідація, витрати на охорону навколишнього природного середовища, витрати, пов'язані з подоланням наслідків ліквідації, утримання служби замовника, проектні роботи, подолання соціально-економічних наслідків ліквідації);

(абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 20.06.2011 р. N 781,
від 01.06.2016 р. N 344)

дата початку виконання та закінчення робіт, передбачених проектом ліквідації;

загальна кошторисна вартість проекту ліквідації, у тому числі вартість робіт (послуг) і витрати за кошторисами до проекту;

залишкова вартість проекту ліквідації станом на 1 січня відповідного року, в тому числі вартість робіт (послуг) і витрати за напрямами використання коштів за проектом;

витрати, вартість робіт (послуг) за кошторисами до проекту, що підлягають виконанню (наданню) у відповідному році, і обсяг їх бюджетного фінансування.

Перелік витрат з утримання водовідливних комплексів, будівництво і реконструкція яких передбачені проектами ліквідації шахт, за умови, що забезпечення їх подальшого функціонування до вартості таких проектів не включено і здійснюється за рахунок бюджетних коштів, затверджується Міненерговугіллям.

(абзац сьомий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.2012 р. N 279)

7. Пункт 7 виключено

(пункт 7 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 20.06.2011 р. N 781
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.12.2011 р. N 1244,
 виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 19.03.2012 р. N 279)

7. З метою погашення заборгованості, визначеної абзацом восьмим пункту 4 цього Порядку, за рахунок бюджетних коштів підприємства реструктуризації та енергопостачальні компанії складають і підписують акти звіряння заборгованості із зазначенням обсягу у розрізі років та подають їх Міненерговугіллю.

(абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 31.10.2014 р. N 681)

Розрахунки з погашення зазначеної заборгованості проводяться на підставі протоколу про їх організацію (далі - протокол) та актів звіряння заборгованості із зазначенням обсягу у розрізі років. Примірний протокол про організацію розрахунків за спожиту електроенергію наведений у додатку.

Державне підприємство "Енергоринок" подає протоколи Міненерговугіллю, яке складає зведений реєстр протоколів та подає його Казначейству, уповноваженому банкові, що обслуговує енергопостачальні компанії та державне підприємство "Енергоринок", для проведення розрахунків протягом трьох банківських днів.

Кошти в сумі 240000 тис. гривень, передбачені в загальному фонді Державного бюджету України на 2013 рік, перераховуються:

Казначейством - на рахунок Міненерговугілля;

Міненерговугіллям - на рахунки підприємств реструктуризації, відкриті в органах Казначейства;

підприємствами реструктуризації - на відкриті в уповноваженому банку поточні рахунки із спеціальним режимом використання енергопостачальних компаній;

енергопостачальними компаніями - на відкритий в уповноваженому банку поточний рахунок із спеціальним режимом використання державного підприємства "Енергоринок" з подальшим їх спрямуванням на погашення заборгованості перед державним підприємством "НАЕК "Енергоатом".

Державне підприємство "НАЕК "Енергоатом" спрямовує отримані кошти в сумі 240000 тис. гривень до загального фонду державного бюджету у рахунок погашення заборгованості з податку на прибуток.

(Порядок доповнено пунктом 7 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.12.2013 р. N 916)

71. З метою погашення заборгованості, визначеної абзацом дев'ятим пункту 4 цього Порядку, за рахунок бюджетних коштів підприємства реструктуризації та енергопостачальні компанії складають і підписують акти звіряння заборгованості із зазначенням обсягу в розрізі років та подають їх Міненерговугіллю.

Кошти, передбачені для погашення заборгованості за спожиту електричну енергію, перераховуються:

Казначейством - на рахунок Міненерговугілля;

Міненерговугіллям - на рахунки підприємств реструктуризації, відкриті в органах Казначейства;

підприємствами реструктуризації - на відкриті в уповноваженому банку поточні рахунки із спеціальним режимом використання енергопостачальних компаній;

енергопостачальними компаніями - на відкритий в уповноваженому банку поточний рахунок із спеціальним режимом використання державного підприємства "Енергоринок" з подальшим їх спрямуванням на погашення заборгованості перед енергогенеруючими компаніями теплових електростанцій для проведення розрахунків з державним підприємством "Вугілля України" за вугільну продукцію з метою подальшого спрямування таких коштів на оплату вугільної продукції для потреб теплових електростанцій, крім тих, що розташовані в районах проведення антитерористичної операції.

Алгоритм розподілу коштів, які надходять під час проведення розрахунків за спожиту електричну енергію, установлюється НКРЕКП за поданням Міненерговугілля.

(Порядок доповнено пунктом 71 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 31.10.2014 р. N 681)

8. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов'язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому законодавством.

(пункт 8 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 19.03.2012 р. N 279)

9. Міненерговугілля до 25 числа наступного місяця подає Мінфіну звіт про використання бюджетних коштів за формою, встановленою Мінфіном.

10. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

ПРИМІРНИЙ ПРОТОКОЛ N ______
про організацію розрахунків за спожиту електричну енергію

_____________________
 (місце складення протоколу)

____ _____________ 20___ року

1. Учасниками розрахунків за цим протоколом є:

Міненерговугілля (далі - Сторона 1), що діє на підставі Положення, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 р. N 382, в особі ______________________________________,
                                                                                                          (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
з однієї сторони;

підприємство реструктуризації __________________________________________________________
                                                                                                                      (повне найменування)
(далі - Сторона 2), що діє на підставі ______________________________________________, в особі _________________________________________________, з другої сторони;
                            (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

енергопостачальна компанія ____________________________________________________________
                                                                                                                         (повне найменування)
(далі - Сторона 3), що діє на підставі ______________________________________________, в особі ________________________________________________, з третьої сторони;
                            (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

державне підприємство "Енергоринок" (далі - Сторона 4), що діє на підставі Статуту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2000 р. N 922, в особі _______________________________________________, з четвертої сторони;
                         (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

державне підприємство "НАЕК "Енергоатом" (далі - Сторона 5), що діє на підставі ____________________, в особі _______________________________________, з п'ятої сторони.
                                                                                          (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

2. Розрахунки за цим протоколом проводяться сторонами в день надходження коштів на їх рахунки, але не пізніше наступного дня після надходження коштів.

Казначейство перераховує Стороні 1 кошти в сумі __________ гривень.

Сторона 1 перераховує Стороні 2 кошти в сумі _____________ гривень для погашення заборгованості за спожиту у минулих періодах електричну енергію.

Сторона 2 перераховує Стороні 3 кошти в сумі _____________ гривень за спожиту у минулих періодах електричну енергію, у тому числі податок на додану вартість в сумі ___________ гривень.

Сторона 3 перераховує Стороні 4 кошти в сумі ____________ гривень, у тому числі податок на додану вартість в сумі _______________ гривень, для розрахунків за куповану у _________ 20__ року електричну енергію згідно з договором від ___ __________ 20__ N ___.

Сторона 4 перераховує Стороні 5 кошти в сумі _______________ гривень за куповану у _________ 20__ року електричну енергію, у тому числі податок на додану вартість в сумі ________ гривень, згідно з договором від ___ __________ 20__ N ___.

Сторона 5 перераховує до загального фонду державного бюджету кошти в сумі _____________ гривень для погашення заборгованості з податку на прибуток, у тому числі відповідних штрафних санкцій, визначених згідно із судовими рішеннями.

3. Учасники розрахунків у графі "Призначення платежу" платіжного доручення додатково зазначають "відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік".

4. Сторони, що підписали цей протокол, несуть відповідальність за недотримання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2011 р. N 236 і невиконання своїх зобов'язань за цим протоколом відповідно до законодавства.

5. Спірні питання, пов'язані з виконанням цього протоколу, вирішуються шляхом переговорів між сторонами. Якщо спірні питання неможливо вирішити шляхом переговорів, вони вирішуються у порядку, встановленому законодавством.

6. Цей протокол набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.

7. Цей протокол вважається складеним у разі, коли він підписаний сторонами без розбіжностей та інших додаткових умов.

8. Цей протокол складено українською мовою у _______ примірниках (кількість примірників визначається відповідно до кількості сторін і додатково по одному примірнику для Казначейства та уповноваженого банку), кожен з яких має однакову юридичну силу.

9. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН ПРОТОКОЛУ

До протоколу на загальну суму _______________________________________ гривень
                                                                                                            (прописом)

Сторона 1
Міненерговугілля

N рахунка в Казначействі
_________________________________

МФО ____________________________

Код згідно з ЄДРПОУ ______________

Керівник _________________________

Головний бухгалтер ________________

М. П.

Сторона 2
підприємство реструктуризації

N рахунка в Казначействі
_________________________________

МФО ____________________________

Код згідно з ЄДРПОУ ______________

Керівник _________________________

Головний бухгалтер _______________

М. П.

Сторона 3
енергопостачальна компанія

N рахунка в уповноваженому банку
_________________________________

МФО ____________________________

Код згідно з ЄДРПОУ ______________

Керівник _________________________

Головний бухгалтер ________________

М. П.

Сторона 4
державне підприємство "Енергоринок"

N рахунка в уповноваженому банку
_________________________________

МФО ____________________________

Код згідно з ЄДРПОУ ______________

Керівник _________________________

Головний бухгалтер ________________

М. П.

Сторона 5
державне підприємство
"НАЕК "Енергоатом"

N рахунка в уповноваженому банку _________________________________

МФО ____________________________

Код згідно з ЄДРПОУ ______________

Керівник _________________________

Головний бухгалтер ________________

М. П.

 

(Порядок доповнено додатком згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.12.2013 р. N 916)

____________

Опрос