Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для строительства энергоблоков атомных, гидроаккумулирующих, других электростанций, теплоэлектроцентралей, строительства и реконструкции линий электропередачи и подстанций, а также удешевления кредитов на создание запасов твердого топлива для теплоэлектростанций

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 09.03.2011 № 228
действует с 18.03.2011

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 9 березня 2011 р. N 228

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для будівництва енергоблоків атомних, гідроакумулюючих, інших електростанцій, теплоелектроцентралей, будівництва та реконструкції ліній електропередачі та підстанцій, а також здешевлення кредитів на створення запасів твердого палива для теплоелектростанцій

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для будівництва енергоблоків атомних, гідроакумулюючих, інших електростанцій, теплоелектроцентралей, будівництва та реконструкції ліній електропередачі та підстанцій, а також здешевлення кредитів на створення запасів твердого палива для теплоелектростанцій, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 70

 

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для будівництва енергоблоків атомних, гідроакумулюючих, інших електростанцій, теплоелектроцентралей, будівництва та реконструкції ліній електропередачі та підстанцій, а також здешевлення кредитів на створення запасів твердого палива для теплоелектростанцій

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Будівництво енергоблоків атомних, гідроакумулюючих, інших електростанцій, теплоелектроцентралей, будівництво та реконструкція ліній електропередачі та підстанцій, а також здешевлення кредитів на створення запасів твердого палива для теплоелектростанцій" (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є Міністерство енергетики та вугільної промисловості.

3. Бюджетні кошти використовуються для будівництва, реконструкції енергетичних об'єктів та прискорення введення їх в експлуатацію, створення нових енергогенеруючих потужностей, спроможних забезпечити ефективне регулювання добового графіка навантаження об'єднаної енергетичної системи України, а також створення енергогенеруючими компаніями запасів твердого палива на теплоелектростанціях в обсягах, необхідних для забезпечення їх сталої роботи в осінньо-зимовий період.

4. Бюджетні кошти спрямовуються на:

фінансування проектів будівництва енергетичних об'єктів, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України;

часткову компенсацію відсоткової ставки (далі - компенсація) за кредитами, залученими:

- енергогенеруючими компаніями для створення на 1 листопада поточного року запасів твердого палива на теплоелектростанціях в обсягах, необхідних для забезпечення їх сталої роботи в осінньо-зимовий період;

- державним підприємством "Енергоринок" у ВАТ "Державний ощадний банк України" у період з грудня попереднього року для проведення розрахунків за тверде паливо, придбане з метою створення його запасів на теплоелектростанціях;

погашення кредиторської заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, узятих на облік в органах Державної казначейської служби.

5. Видатки на капітальне будівництво здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2374), та Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. N 923 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 80, ст. 2694; 2009 р., N 41, ст. 1370).

6. Компенсація за кредитами, залученими з метою створення запасів твердого палива для теплоелектростанцій, надається:

енергогенеруючим компаніям, у статутних капіталах яких більш як 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, згідно із затвердженим Міністерством енергетики та вугільної промисловості переліком за умови, що вироблена ними електрична енергія продається на оптовому ринку електричної енергії України;

державному підприємству "Енергоринок".

7. Для отримання компенсації енергогенеруюча компанія подає Міністерству енергетики та вугільної промисловості такі документи:

затверджений її керівником розрахунок необхідного помісячного обсягу запасів твердого палива у кількісному та вартісному виразі, в тому числі обсягу, що планується придбати за рахунок кредитів, відсоткова ставка за якими частково компенсується за рахунок бюджетних коштів;

засвідчені в установленому порядку копії укладених з банком цільових кредитних договорів про придбання твердого палива;

копії довідок-розрахунків банку про суму відсотків за користування цільовими кредитами протягом відповідного періоду;

видані банком:

- довідки про надання кредитів;

- розрахунок суми компенсації за залученими кредитами;

платіжні доручення про оплату з використанням кредитних коштів поставленого твердого палива з посиланням на відповідні розрахунки;

довідку про обсяги і вартість твердого палива, придбаного за кредитні кошти;

засвідчені підписом керівника та скріплені печаткою копії актів про рух і залишки палива та актів інвентаризації складів теплоелектростанцій компанії;

реєстри і копії актів приймання-передачі за кількістю та якістю твердого палива разом з транспортними документами і комерційними актами;

щомісяця до 7 числа наступного періоду, а за грудень - до 25 грудня документи, що підтверджують стан погашення кредитів і відсотків за користування ними, у тому числі розмір виплаченої компенсації.

8. Для отримання компенсації державне підприємство "Енергоринок" подає Міністерству енергетики та вугільної промисловості такі документи:

копію укладеного з ВАТ "Державний ощадний банк України" кредитного договору про залучення коштів з метою проведення розрахунків за паливо для задоволення потреб енергогенеруючих компаній, засвідчену підписом керівника та скріплену печаткою;

копії постанов НКРЕ про перерахування коштів енергогенеруючим компаніям для проведення розрахунків за паливо;

копії платіжних доручень про перерахування коштів, залучених у ВАТ "Державний ощадний банк України" відповідно до постанов НКРЕ, на поточні рахунки енергогенеруючих компаній;

копію довідки-розрахунку банку про суму відсотків за користування цільовим кредитом протягом відповідного періоду;

довідку банку про надання кредиту;

розрахунок компенсації за кредитами, залученими у ВАТ "Державний ощадний банк України" відповідно до постанов НКРЕ, за формою, затвердженою Міністерством енергетики та вугільної промисловості. До суми компенсації не включаються суми штрафних санкцій та/або інших боргових зобов'язань за кредитами.

Енергогенеруюча компанія подає Міністерству енергетики та вугільної промисловості:

звіт про використання коштів, отриманих відповідно до постанов НКРЕ, та копії платіжних доручень про перерахування компанією коштів за тверде паливо, засвідчені підписом керівника та скріплені печаткою;

копії актів приймання-передачі твердого палива, розрахунки за яке проведено за рахунок отриманих від державного підприємства "Енергоринок" відповідно до постанов НКРЕ коштів, засвідчені підписом керівника та скріплені печаткою;

засвідчені підписом керівника та скріплені печаткою копії актів про рух і залишки палива та актів інвентаризації складів теплоелектростанцій компанії.

9. Міністерство енергетики та вугільної промисловості:

1) приймає на підставі документів, зазначених у пункті 7 цього Порядку, рішення щодо виділення бюджетних коштів для виплати компенсації та визначає перелік підприємств - одержувачів такої компенсації;

2) проводить на підставі документів, зазначених у пункті 8 цього Порядку, розрахунок компенсації відсоткової ставки державного підприємства "Енергоринок" за кредитами, залученими у ВАТ "Державний ощадний банк України" з метою проведення розрахунків за паливо для задоволення потреб енергогенеруючих компаній, та приймає рішення щодо виділення бюджетних коштів для виплати компенсації.

Розмір компенсації відсоткової ставки державного підприємства "Енергоринок" розраховується виходячи із суми компенсації відсоткової ставки підприємства та коштів, фактично спрямованих енергогенеруючою компанією на проведення розрахунків за вугілля, в загальному обсязі залучених підприємством кредитних коштів.

Видатки, необхідні для виплати компенсації, здійснюються на підставі рішення щодо виділення бюджетних коштів шляхом їх перерахування з реєстраційного рахунка Міністерства енергетики та вугільної промисловості на відкриті в банках поточні рахунки енергогенеруючих компаній та державного підприємства "Енергоринок".

10. Компенсація виплачується в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків за користування кредитом, але не вище фактичної відсоткової ставки за кредитним договором.

11. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

12. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов'язань в органах Державної казначейської служби та проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому Державною казначейською службою.

13. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

____________

Опрос