Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для обеспечения жильем воинов-интернационалистов

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 09.03.2011 № 223
редакция действует с 04.03.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 9 березня 2011 р. N 223

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом воїнів-інтернаціоналістів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 28 вересня 2011 року N 1004
,
 від 28 березня 2012 року N 253
,
 від 22 серпня 2012 року N 778
,
 від 7 серпня 2013 року N 547
,
від 19 лютого 2020 року N 132

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом воїнів-інтернаціоналістів, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 26

 

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом воїнів-інтернаціоналістів

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Забезпечення житлом воїнів-інтернаціоналістів" (далі - бюджетні кошти).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 р. N 1004)

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінсоцполітики, розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня - Державна служба з питань інвалідів та ветеранів (відповідальний виконавець бюджетної програми), Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації або їх структурні підрозділи.

За рахунок бюджетних коштів у встановленому порядку здійснюється придбання житла для учасників бойових дій на території інших держав, у тому числі тих, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах (далі - воїни-інтернаціоналісти), а в разі їх смерті - для членів сімей, за якими згідно із законодавством зберігається право подальшого перебування на квартирному обліку, які станом на 1 січня року, в якому здійснюється використання зазначених коштів, перебувають на квартирному обліку за місцем реєстрації.

(абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.02.2020 р. N 132)

Державна служба з питань інвалідів та ветеранів здійснює розподіл бюджетних коштів за погодженням із головним розпорядником бюджетних коштів між регіонами в розрізі розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня пропорційно кількості воїнів-інтернаціоналістів, які перебувають на квартирному обліку для отримання житла. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації подають Державній службі з питань інвалідів та ветеранів інформацію про кількість воїнів-інтернаціоналістів, які перебувають на квартирному обліку.

За наявності на початок року бюджетної кредиторської заборгованості у розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня бюджетні кошти спрямовуються на придбання житла після її погашення.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 р. N 1004
,
від 28.03.2012 р. N 253
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 07.08.2013 р. N 547)

3. Розподіл та надання житла воїнам-інтернаціоналістам здійснюються відповідно до законодавства.

Житло надається виходячи з норми не більш як 21 кв. метр загальної площі житла на одного члена сім'ї та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю.

Загальна площа житла, яке надається одинокій особі і складається з однієї кімнати (однокімнатної квартири), не може перевищувати 50 кв. метрів.

(пункт 3 у редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 28.09.2011 р. N 1004
,
 від 28.03.2012 р. N 253)

4. Бюджетні кошти спрямовуються на придбання житла у житлових будинках, введених в експлуатацію, та на вторинному ринку.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.03.2012 р. N 253)

5. Закупівля товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти здійснюється в установленому законом порядку.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 р. N 1004)

6. Вартість придбання 1 кв. метра загальної площі житла, що визначається за результатами закупівлі, повинна бути найнижчою серед запропонованої учасниками торгів.

(абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2012 р. N 778
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 07.08.2013 р. N 547)

При цьому перевищення нормативу загальної площі житла допускається в разі, коли оплата різниці вартості житла здійснюється за рахунок коштів громадян, яким надається таке житло, та інших джерел.

(абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 р. N 547)

У зазначеному випадку різниця вартості житла вноситься на рахунок відповідної міської, сільської або селищної ради чи їх виконавчого комітету, Київської або Севастопольської міської держадміністрації, який призначений для зарахування до спеціального фонду місцевого бюджету власних надходжень.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 р. N 1004
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 28.03.2012 р. N 253)

Під час визначення вартості житла враховуються витрати, пов'язані з оформленням права власності та сплатою передбачених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів).

(пункт 6 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.08.2012 р. N 778)

7. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, проводяться згідно з Порядком обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженим відповідно до законодавства.

Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються у встановленому законодавством порядку.

(абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 р. N 1004,
 від 28.03.2012 р. N 253)

8. Житло безоплатно передається у власність відповідних територіальних громад для його подальшої передачі воїнам-інтернаціоналістам, які перебувають на квартирному обліку як такі, що потребують поліпшення житлових умов, відповідно до законодавства.

Передача житла здійснюється комісією, що утворюється Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями або виконавчим комітетом відповідної ради, та оформлюється актом приймання-передачі за формою, встановленою Державною службою з питань інвалідів та ветеранів та погодженою Мінсоцполітики.

Акт приймання-передачі квартир складається у двох примірниках, підписується головою та членами комісії і затверджується органом, який її утворив, після чого один примірник акта залишається у зазначеному органі, інший - видається розпорядникові бюджетних коштів нижчого рівня.

(пункт 8 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 07.08.2013 р. N 547)

81. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації або їх структурні підрозділи подають щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, Державній службі з питань інвалідів та ветеранів звіти про використання бюджетних коштів за формою, встановленою Державною службою з питань інвалідів та ветеранів та погодженою Мінсоцполітики.

Державна служба з питань інвалідів та ветеранів подає щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, Мінсоцполітики, а Мінсоцполітики до 20 числа цього ж місяця Мінфіну зведений звіт про використання бюджетних коштів.

(Порядок доповнено пунктом 81 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 р. N 547)

9. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

____________

Опрос