Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для проведения общегосударственных топографо-геодезических и картографических работ и работ по демаркации и делимитации государственной границы

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 28.02.2011 № 218
редакция действует с 26.12.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 лютого 2011 р. N 218

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення загальнодержавних топографо-геодезичних та картографічних робіт і робіт з демаркації та делімітації державного кордону

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 27 квітня 2011 року N 456
,
 від 6 серпня 2012 року N 763
,
 від 25 березня 2013 року N 192
,
від 31 березня 2015 року N 176
,
від 1 березня 2017 року N 109
,
від 7 лютого 2018 року N 105
,
від 12 вересня 2018 року N 745
,
від 20 березня 2019 року N 243
,
від 4 грудня 2019 року N 1049

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення загальнодержавних топографо-геодезичних та картографічних робіт і робіт з демаркації та делімітації державного кордону, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 70

 

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення загальнодержавних топографо-геодезичних та картографічних робіт і робіт з демаркації та делімітації державного кордону

(У тексті Порядку слово "Мінагрополітики" замінено словом "Мінекономіки" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 року N 1049)

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення загальнодержавних топографо-геодезичних та картографічних робіт і робіт з демаркації та делімітації державного кордону (далі - бюджетні кошти).

(абзац перший пункту 1 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 06.08.2012 р. N 763)

Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінекономіки.

(абзац другий пункту 1 у редакції постанов
 Кабінету Міністрів України від 06.08.2012 р. N 763,
від 31.03.2015 р. N 176
,
від 01.03.2017 р. N 109)

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є Держгеокадастр, який є відповідальним виконавцем бюджетної програми, та його територіальні органи.

(абзац третій пункту 1 у редакції постанов
 Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 р. N 176,
від 01.03.2017 р. N 109)

Одержувачем бюджетних коштів за напрямом, визначеним абзацами четвертим та п'ятим пункту 3 цього Порядку, є державне підприємство "Українське державне аерогеодезичне підприємство", що належить до сфери управління Держгеокадастру, з урахуванням того, що вимоги абзацу сьомого пункту 9 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. N 228 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 9, ст. 414; 2011 р., N 5, ст. 248), до зазначеного підприємства не застосовуються.

(пункт 1 доповнено абзацом згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 р. N 105
,
абзац четвертий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 12.09.2018 р. N 745,
від 20.03.2019 р. N 243)

2. Бюджетні кошти використовуються з метою реалізації положень, передбачених Законами України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" і "Про географічні назви".

(пункт 2 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 01.03.2017 р. N 109)

3. Бюджетні кошти спрямовуються на:

придбання обладнання і предметів довгострокового користування (створення комплексних систем; придбання транспортних засобів; придбання геодезичних приладів, фотографічного, фотограмметричного та картографічного обладнання; придбання спеціалізованої комп'ютерної техніки та програмного забезпечення; придбання активного мережевого та телекомунікаційного обладнання; видатки на монтаж та пусконалагодження обладнання на місцях його безпосередньої експлуатації);

створення національної системи відліку, забезпечення функціонування та розвитку Державної геодезичної мережі (вивчення і визначення параметрів фігури Землі та гравітаційного поля; побудова, функціонування і підтримання в належному стані Державної геодезичної мережі, у тому числі геодезичної (планової), нівелірної (висотної) та гравіметричної мереж; обстеження, оновлення, побудова, грошова оцінка та охорона геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі, в тому числі української постійно діючої мережі спостережень глобальних навігаційних супутникових систем; створення та адміністрування банку геодезичних даних; виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності);

загальнодержавне топографічне і тематичне картографування та розвиток національної системи картографування (створення, оновлення та видання державних топографічних карт і планів; створення і розвиток національної інфраструктури геопросторових даних; створення геоінформаційних систем; створення та адміністрування бази топографічних даних; дистанційне зондування Землі повітряними та наземними засобами, а також використання даних дистанційного зондування Землі із космосу для виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт; створення 3D-моделей місцевості та об'єктів; формування і ведення державного картографо-геодезичного фонду; проектування, складення і видання загальногеографічних, політико-адміністративних, науково-довідкових та інших тематичних карт і атласів; встановлення та унормування географічних назв, ведення Державного реєстру географічних назв; розроблення та видання нормативно-правових актів у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності; виконання робіт з технічного захисту інформації; видання галузевих науково-технічних журналів і науково-методичної топографо-геодезичної та картографічної літератури; підготовка та проведення наукових семінарів, конференцій з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності);

топографо-геодезичне, картографічне та гідрографічне забезпечення робіт з делімітації та демаркації державного кордону (забезпечення виконання робіт із землеустрою, топографо-геодезичних, картографічних, гідрографічних та інженерних робіт, а також робіт з винесення державного кордону на місцевість відповідно до матеріалів делімітації і позначення його прикордонними знаками (встановлення прикордонних знаків); створення підсумкових документів демаркації; проведення топографо-геодезичного і картографічного моніторингу прикордонних територій; придбання транспортних засобів, геодезичних приладів, фотографічного, фотограмметричного та картографічного обладнання);

погашення у поточному бюджетному періоді кредиторської заборгованості за минулі роки, взятої на облік в органах Казначейства.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 р. N 456
,
від 06.08.2012 р. N 763
,
від 25.03.2013 р. N 192
,
від 31.03.2015 р. N 176
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 12.09.2018 р. N 745)

4. Пункт 4 виключено

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.08.2012 р. N 763
,
виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 01.03.2017 р. N 109)

5. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку. Замовником товарів, робіт і послуг є розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня, а також відповідальний виконавець бюджетної програми (далі - замовник).

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.08.2012 р. N 763)

Одержувач бюджетних коштів отримує бюджетні кошти на безповоротній основі та використовує такі кошти на підставі плану використання бюджетних коштів для здійснення заходів, визначених абзацами четвертим та п'ятим пункту 3 цього Порядку.

(пункт 5 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 р. N 105
,
абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 12.09.2018 р. N 745,
від 20.03.2019 р. N 243)

6. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому законодавством.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.08.2012 р. N 763)

7. Для виконання бюджетної програми Держгеокадастр складає щороку відповідний план заходів і подає його на затвердження Мінекономіки. Копія плану подається у п'ятиденний строк Мінфіну.

Фінансування заходів здійснюється після затвердження зазначеного плану.

(пункт 7 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 01.03.2017 р. N 109)

8. Замовник здійснює щомісяця оплату фактично проведених робіт за їх кошторисною вартістю згідно з договорами, укладеними з виконавцями таких робіт у межах встановлених обсягів видатків, та фактично виділених бюджетних коштів.

(пункт 8 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 06.08.2012 р. N 763)

9. Пункт 9 виключено

(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 06.08.2012 р. N 763,
виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 01.03.2017 р. N 109)

10. Держгеокадастр подає щомісяця до 20 числа Мінфіну та Мінекономіки звіт про використання бюджетних коштів із зазначенням кількісних, вартісних та результативних показників виконання заходів.

(пункт 10 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 06.08.2012 р. N 763,
від 31.03.2015 р. N 176,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 01.03.2017 р. N 109)

11. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

(пункт 11 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.03.2013 р. N 192)

 

ПЕРЕЛІК
топографо-геодезичних та картографічних робіт і робіт з демаркації та делімітації, які проводяться за рахунок коштів державного бюджету

Порядок виключено
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 6 серпня 2012 року N 763)

____________

Опрос