Идет загрузка документа (42 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Вопросы учета задолженности, в том числе просроченной, перед государством по кредитам, привлеченным государством или под государственные гарантии, бюджетным ссудам / финансовой помощи, предоставленным Министерством финансов в 1993 - 1998 годах, начисления пени и списания безнадежной задолженности

КМ Украины
Постановление КМ, Положение, Порядок, Перечень от 02.03.2011 № 174
действует с 11.03.2011

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2 березня 2011 р. N 174

Київ

Питання обліку заборгованості, в тому числі простроченої, перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками / фінансовою допомогою, наданими Міністерством фінансів у 1993 - 1998 роках, нарахування пені та списання безнадійної заборгованості

З метою забезпечення виконання статті 17 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок обліку заборгованості, в тому числі простроченої, перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками / фінансовою допомогою, наданими Міністерством фінансів у 1993 - 1998 роках, нарахування пені та списання безнадійної заборгованості;

Положення про Комісію з питань простроченої заборгованості перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками / фінансовою допомогою.

2. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 27

 

ПОРЯДОК
обліку заборгованості, в тому числі простроченої, перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками / фінансовою допомогою, наданими Міністерством фінансів у 1993 - 1998 роках, нарахування пені та списання безнадійної заборгованості

Загальні питання

1. Цей Порядок:

регламентує дії органів виконавчої влади та банків-агентів, які від імені або за дорученням центральних органів виконавчої влади надали суб'єктам господарювання кредити, залучені державою або під державні гарантії, а також дії Мінфіну, який надав бюджетні позички / фінансову допомогу у 1993 - 1998 роках, та які здійснюють їх обслуговування і ведуть облік заборгованості за ними з метою забезпечення реалізації права вимоги погашення простроченої заборгованості перед державою за такими кредитами, бюджетними позичками / фінансовою допомогою;

встановлює механізм нарахування пені Мінфіном на суми простроченої заборгованості перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та територіальними органами Державної казначейської служби на суми простроченої заборгованості за бюджетними позичками / фінансовою допомогою, наданими Мінфіном у 1993 - 1998 роках.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

1) банк-агент - банк, який на підставі укладеного з Кабінетом Міністрів України агентського договору від імені Кабінету Міністрів України або за дорученням органів державної влади від свого імені надав боржнику кредит, бюджетну позичку / фінансову допомогу, здійснює їх обслуговування та/або веде облік заборгованості за ними;

2) безнадійна заборгованість - прострочена заборгованість за кредитами, бюджетними позичками / фінансовою допомогою та нарахована на її суму пеня:

боржників, визнаних у встановленому порядку банкрутами, вимоги щодо погашення заборгованості яких не були задоволені у зв'язку з недостатністю їх активів;

боржників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи у зв'язку з визнанням її банкрутом;

щодо стягнення якої судом прийнято рішення не на користь держави, яке набрало законної сили та/або стягнення якої в судовому порядку є неможливим або недоцільним;

3) боржник - суб'єкт господарювання, який отримав кредит, залучений державою або під державні гарантії, бюджетну позичку / фінансову допомогу на умовах, визначених кредитною (субкредитною) угодою, угодою про надання бюджетної позички / фінансової допомоги, та не забезпечив своєчасне і повне виконання своїх зобов'язань за такою угодою;

4) бюджетна позичка / фінансова допомога - сума коштів, надана Мінфіном у 1993 - 1998 роках позичальнику на поворотній основі за рахунок коштів державного бюджету на умовах угоди про надання бюджетної позички / фінансової допомоги;

5) заборгованість за кредитом, бюджетною позичкою / фінансовою допомогою - зобов'язання перед державою, що виникають у суб'єкта господарювання, який отримав кредит, залучений державою або під державні гарантії, бюджетну позичку / фінансову допомогу на умовах, визначених кредитною (субкредитною) угодою, угодою про надання бюджетної позички / фінансової допомоги;

6) кредит - сума коштів, надана боржнику за рахунок коштів, залучених державою або під державні гарантії, на умовах кредитної (субкредитної) угоди;

7) кредитна (субкредитна) угода, угода про надання бюджетної позички / фінансової допомоги - договори, укладені у будь-якій формі, відповідно до яких боржник отримав кредит, бюджетну позичку / фінансову допомогу;

8) пеня - сума коштів, яку боржник зобов'язаний сплатити у разі порушення ним зобов'язань за кредитною (субкредитною) угодою, угодою про надання бюджетної позички / фінансової допомоги;

9) прострочена заборгованість за бюджетною позичкою / фінансовою допомогою - заборгованість боржника перед державою за бюджетною позичкою / фінансовою допомогою (в тому числі за основним боргом, відсотками тощо), не погашена у строк, визначений угодою про надання бюджетної позички / фінансової допомоги;

10) прострочена заборгованість за кредитом - заборгованість боржника перед державою за кредитом (у тому числі за основним боргом, відсотками, платою за надання державних гарантій, кредитів тощо), не погашена у строк, визначений кредитною (субкредитною) угодою.

Облік заборгованості, в тому числі простроченої, за кредитами, бюджетними позичками / фінансовою допомогою

3. Облік заборгованості, в тому числі простроченої, за кредитами ведеться Мінфіном та банком-агентом у валюті кредиту, в якій вони надані.

4. Кошти в національній валюті, що надходять в рахунок погашення заборгованості, в тому числі простроченої, за кредитами та нарахованої на її суму пені зараховуються на окремий рахунок, відкритий у Державній казначейській службі.

Кошти в іноземній валюті, що надходять в рахунок погашення заборгованості, в тому числі простроченої, за кредитами та нарахованої на її суму пені зараховуються на валютні рахунки, відкриті в АТ "Укрексімбанк" для зарахування коштів до державного бюджету.

Державна казначейська служба надсилає Мінфіну не пізніше 11 години робочого дня, що настає після надходження коштів, виписку з окремого рахунка та/або повідомлення про надходження коштів в іноземній валюті.

Мінфін повідомляє Державній казначейській службі не пізніше 16 години робочого дня, що настає після надходження коштів, про черговість зарахування коштів до державного бюджету в розрізі кодів бюджетної класифікації.

Державна казначейська служба на підставі інформації, що подана Мінфіном, здійснює зарахування коштів до державного бюджету на рахунки, відкриті в Державній казначейській службі, в розрізі кодів бюджетної класифікації, боржників та угод. Датою надходження коштів до державного бюджету в рахунок погашення заборгованості за кредитами та нарахованої на її суму пені є дата зарахування коштів на окремий рахунок, відкритий в Державній казначейській службі, або на валютні рахунки, відкриті в обслуговуючих банках.

Перерахунок в іноземну валюту кредиту коштів, що надходять у національній валюті в рахунок погашення заборгованості за кредитом, здійснюється за офіційним курсом Національного банку на дату зарахування коштів на окремий рахунок, відкритий в Державній казначейській службі.

5. Кошти, що надійшли в рахунок погашення заборгованості, в тому числі простроченої, за кредитами та нарахованої на її суму пені, зараховуються в такій черговості, якщо інше не встановлено кредитною (субкредитною) угодою:

1) у рахунок погашення простроченої заборгованості за операційними та іншими витратами, пов'язаними з погашенням та обслуговуванням кредиту;

2) у рахунок погашення простроченої заборгованості з плати за надання державних гарантій або кредитів;

3) у рахунок погашення простроченої заборгованості із сплати комісій, передбачених кредитними (субкредитними) угодами;

4) у рахунок погашення простроченої заборгованості з виплати відсотків за користування кредитом, крім плати за надання державних гарантій або кредитів;

5) у рахунок сплати неустойки (пені, штрафів) та відсотків за прострочення;

6) у рахунок погашення простроченої заборгованості за основною сумою боргу;

7) у рахунок погашення заборгованості за операційними та іншими витратами, пов'язаними з погашенням та обслуговуванням кредиту;

8) у рахунок погашення заборгованості з плати за надання державних гарантій або кредитів;

9) у рахунок погашення заборгованості із сплати комісій, передбачених кредитними (субкредитними) угодами;

10) у рахунок погашення заборгованості з виплати відсотків за користування кредитом, крім плати за надання державних гарантій або кредитів;

11) у рахунок погашення заборгованості за основною сумою боргу.

6. Облік простроченої заборгованості за бюджетними позичками / фінансовою допомогою ведеться органами Державної казначейської служби у валюті бюджетної позички / фінансової допомоги, в якій вони надані.

Кошти, що надходять до бюджету в рахунок погашення простроченої заборгованості за бюджетними позичками / фінансовою допомогою, зараховуються органами Державної казначейської служби на рахунки, відкриті згідно з бюджетною класифікацією.

Перерахунок в іноземну валюту бюджетної позички / фінансової допомоги коштів, що надходять у національній валюті в рахунок погашення заборгованості за бюджетними позичками / фінансовою допомогою, здійснюється за офіційним курсом Національного банку на дату зарахування коштів на рахунки, відкриті органами Державної казначейської служби.

За правильність спрямування коштів (у рахунок погашення, обслуговування, сплати відсотків, пені тощо) та заповнення реквізитів відповідає платник.

Датою погашення простроченої заборгованості перед державою за бюджетними позичками / фінансовою допомогою, нарахованих відсотків та нарахованої на суму простроченої заборгованості пені вважається дата зарахування коштів на рахунки, відкриті органами Державної казначейської служби.

7. Державна казначейська служба:

інформує Мінфін, Державну податкову службу і банк-агента щомісяця до 10 числа про суми і дати надходження коштів до державного бюджету в рахунок погашення заборгованості, в тому числі простроченої, за кредитами в розрізі кодів бюджетної класифікації та кредитних (субкредитних) угод (станом на 1 число місяця, що настає за звітним);

інформує Кабінет Міністрів України раз на півріччя та за підсумками року до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, про стан погашення простроченої заборгованості за бюджетними позичками / фінансовою допомогою.

8. Мінфін на підставі інформації банку-агента, яка подається відповідно до агентського договору між Кабінетом Міністрів України та банком-агентом, та інформації Державної казначейської служби, зазначеної в пункті 7 цього Порядку:

інформує Кабінет Міністрів України раз на півріччя та за підсумками року до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, про стан погашення простроченої заборгованості за кредитами;

подає Державній казначейській службі щомісяця та за підсумками року до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформацію про зміну розміру існуючої заборгованості, в тому числі простроченої, за кредитами та нарахованої на її суму пені (станом на 1 число місяця, що настає за звітним періодом).

9. Державна казначейська служба на підставі зазначеної в пунктах 4 і 8 цього Порядку інформації, що подана Мінфіном, відображає зміни заборгованості за кредитами в обліку виконання державного бюджету та протягом тижня після надходження інформації, зазначеної в пункті 8 цього Порядку, інформує територіальні органи Державної казначейської служби за місцем реєстрації боржника про розмір простроченої заборгованості за кредитами та нарахованої на її суму пені, а також про розмір простроченої заборгованості за бюджетними позичками / фінансовою допомогою.

10. З метою примусового стягнення в установленому законодавством порядку простроченої заборгованості з боржника територіальні органи Державної казначейської служби до кінця місяця, що настає за звітним періодом:

інформують органи державної податкової служби за місцем реєстрації боржника про зміну розміру простроченої заборгованості за кредитами та суму нарахованої на неї пені;

нараховують пеню та інформують органи державної податкової служби за місцем реєстрації боржника про зміну розміру простроченої заборгованості за бюджетними позичками / фінансовою допомогою та суму нарахованої на неї пені.

Нарахування пені

11. Нарахування пені починається з моменту виникнення простроченої заборгованості і припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання повинне бути виконано, якщо інше не встановлено законом або договором про надання кредиту, бюджетної позички / фінансової допомоги.

12. Пеня нараховується:

Мінфіном на прострочену заборгованість за кредитами;

територіальними органами Державної казначейської служби за місцем реєстрації боржника на прострочену заборгованість за бюджетними позичками / фінансовою допомогою.

Якщо облік заборгованості за бюджетними позичками / фінансовою допомогою здійснюється Державною казначейською службою, її територіальні органи нараховують пеню на підставі інформації про суми простроченої заборгованості, що надійшли від Державної казначейської служби відповідно до пункту 9 цього Порядку.

13. Пеня нараховується у гривнях на суми простроченої заборгованості за кредитами, бюджетними позичками / фінансовою допомогою (в тому числі за основним боргом, відсотками, платою за надання гарантій або кредитів, залучених державою) у порядку, передбаченому відповідними законодавчими актами чи кредитною (субкредитною) угодою, угодою про надання бюджетної позички / фінансової допомоги.

14. Нарахування пені припиняється в день надходження коштів у рахунок погашення простроченої заборгованості за кредитом, бюджетною позичкою / фінансовою допомогою. У разі часткової сплати суми простроченої заборгованості за кредитом, бюджетною позичкою /фінансовою допомогою нарахування пені зупиняється щодо такої сплаченої частки.

Мінфін припиняє нарахування пені на суму простроченої заборгованості за кредитами на підставі виписки з окремого рахунка та/або повідомлення про надходження коштів в іноземній валюті, отриманих від Державної казначейської служби відповідно до пункту 4 цього Порядку.

У разі погашення простроченої заборгованості за кредитом, бюджетною позичкою / фінансовою допомогою (її частини) іншим способом, ніж через сплату за платіжним документом, нарахування пені припиняється в день фактичного здійснення такого погашення, зафіксованого у відповідних документах.

Стягнення заборгованості

15. Прострочена заборгованість за кредитами, бюджетними позичками / фінансовою допомогою, яка не погашена боржником протягом 30 календарних днів після настання строку платежу, а також нарахована на суму простроченої заборгованості за кредитом, бюджетною позичкою / фінансовою допомогою пеня стягуються в установленому законодавством порядку органами державної податкової служби за місцем реєстрації боржника відповідно до подання територіальних органів Державної казначейської служби, яке подається у строки, визначені пунктом 10 цього Порядку за встановленою згідно з додатком 1 формою.

16. Стягнуті в іноземній або національній валюті суми зараховуються на рахунки Державної казначейської служби.

17. Органи державної податкової служби щокварталу та за підсумками року не пізніше 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформують за встановленою згідно з додатком 2 формою:

Державну податкову службу - про застосовані до боржників за кредитами санкції, а також про суми простроченої заборгованості за кредитами та нараховану на них пеню, стягнуті за рішеннями судів та перераховані до державного бюджету (станом на 1 число місяця, що настає за звітним періодом);

відповідні територіальні органи Державної казначейської служби - про застосовані до боржників за бюджетними позичками / фінансовою допомогою санкції, а також про суми простроченої заборгованості за бюджетними позичками / фінансовою допомогою та нараховану на них пеню, стягнуті за рішеннями судів та перераховані до державного бюджету (станом на 1 число місяця, що настає за звітним періодом).

18. Державна податкова служба у десятиденний строк після надходження інформації, зазначеної в абзаці другому пункту 17 цього Порядку, надсилає її до Мінфіну.

19. Територіальні органи Державної казначейської служби в десятиденний строк після надходження інформації, зазначеної в абзаці третьому пункту 17 цього Порядку, надсилають її до Державної казначейської служби.

Облік та списання безнадійної заборгованості

20. Прострочена заборгованість боржників за кредитами, бюджетними позичками / фінансовою допомогою та нарахована на її суму пеня визнається Мінфіном безнадійною на підставі:

довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що підтверджує державну реєстрацію припинення юридичної особи - боржника у зв'язку з визнанням її банкрутом;

інформації, поданої органами державної податкової служби, про визнання боржника в установленому порядку банкрутом, вимоги щодо погашення заборгованості якого не були задоволені у зв'язку з недостатністю його активів (щодо боржників, які відповідно до законодавства не підлягають приватизації та на примусову реалізацію майна яких введено мораторій);

протоколу засідання та/або акта Комісії з питань простроченої заборгованості перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками / фінансовою допомогою щодо неможливості або недоцільності стягнення такої заборгованості в судовому порядку та/або щодо якої судом прийнято рішення не на користь держави, яке набрало законної сили.

21. У разі визнання простроченої заборгованості безнадійною:

Мінфін відображає в оперативному обліку заборгованості перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, прострочену заборгованість за кредитами як безнадійну заборгованість;

Державна казначейська служба відображає в обліку виконання державного бюджету прострочену заборгованість за кредитами, бюджетними позичками / фінансовою допомогою як безнадійну заборгованість;

банк-агент відображає в окремому розділі обліку простроченої заборгованості заборгованість за кредитами, бюджетними позичками / фінансовою допомогою як безнадійну заборгованість.

22. Стосовно боржників, які мають безнадійну заборгованість, не здійснюються заходи, передбачені пунктами 11 - 19 цього Порядку.

23. Рішення про списання безнадійної заборгованості боржників, визнаних у встановленому порядку банкрутами, вимоги щодо погашення заборгованості яких не були задоволені у зв'язку з недостатністю їх активів, а також боржників, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи у зв'язку з визнанням її банкрутом, приймається Міністром фінансів.

24. Списання безнадійної заборгованості, щодо стягнення якої судом прийнято рішення не на користь держави, яке набрало законної сили, та/або стягнення якої в судовому порядку є неможливим або недоцільним, здійснюється шляхом прийняття відповідного рішення Кабінету Міністрів України, проект якого вноситься Мінфіном на підставі пропозицій Комісії з питань простроченої заборгованості перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками / фінансовою допомогою.

25. На підставі рішень, зазначених у пунктах 23 і 24 цього Порядку, Мінфіном, Державною казначейською службою та банком-агентом вносяться відповідні зміни в облік простроченої заборгованості за кредитами, а Державною казначейською службою та банком-агентом - в облік простроченої заборгованості за бюджетними позичками / фінансовою допомогою.

 

ПОДАННЯ N ________
від ___ ____________ 20__ р.

_________________________________________________________________
(найменування територіального органу Державної казначейської служби)

на виконання постанови Кабінету Міністрів України від ___ _____________ 20__ р. N ___________
вносить подання для здійснення до ______________________________________________________
                                                                                                                                 (найменування боржника,
____________________________________________________________________________________
                                                                                                          код згідно з ЄДРПОУ)
____________________________________________________________________________________
заходів щодо стягнення простроченої заборгованості (______________________________________)
                                                                                                                                                           (вид заборгованості)
                 станом на ___ ___________ 20__ р. у сумі ________________________________________
                                                                                                                                            (цифрами та словами у гривнях
____________________________________________________________________________________
                                         за офіційним курсом Національного банку, встановленим на звітну дату,
____________________________________________________________________________________
                                         та в іноземній валюті кредиту, бюджетної позички / фінансової допомоги) 

Стягнуті суми у гривнях повинні бути зараховані на рахунок, відкритий у Державній казначейській службі ____________________________________________________________________________________
                                                                           (реквізити рахунка для зарахування коштів,
____________________________________________________________________________________,
                                                                                           код бюджетної класифікації)
в іноземній валюті - на рахунок Державної казначейської служби
____________________________________________________________________________________
                                                   (реквізити рахунка для зарахування коштів, код бюджетної класифікації

Керівник територіального органу
Державної казначейської служби

М. П. 

 
____________
(підпис) 

 
______________________
(ім'я та прізвище) 

 

ІНФОРМАЦІЯ
про застосовані до боржників санкції та стягнуті суми простроченої заборгованості

Номер і дата подання 

Найменування боржника 

Застосовані санкції 

Дата перерахування сум, стягнутих за рішеннями судів, на рахунки Державної казначейської служби 

Стягнуті суми 

усього 

у тому числі пеня 

Керівник органу державної
податкової служби

М. П. 

 
__________________
(підпис) 

 
_______________________________
(ім'я та прізвище) 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з питань простроченої заборгованості перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками / фінансовою допомогою

Загальні питання

1. Комісія з питань простроченої заборгованості перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками / фінансовою допомогою (далі - Комісія) є постійно діючим робочим органом, що утворюється з метою сприяння координації діяльності центральних органів виконавчої влади щодо стягнення в установленому порядку простроченої заборгованості перед державою за такими кредитами та бюджетними позичками / фінансовою допомогою і пені (далі - прострочена заборгованість), розроблення пропозицій щодо обліку простроченої заборгованості, здійснення заходів з її погашення, а також визнання заборгованості безнадійною чи такою, що підлягає списанню.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

1) сприяння координації діяльності центральних органів виконавчої влади щодо стягнення, зокрема у судовому порядку, простроченої заборгованості;

2) аналіз матеріалів судових справ щодо стягнення простроченої заборгованості і підготовка за його результатами пропозицій щодо можливості/неможливості та доцільності/недоцільності її стягнення;

3) розроблення пропозицій щодо:

визнання/невизнання безнадійною простроченої заборгованості;

прийняття рішень щодо коригування обліку простроченої заборгованості;

вирішення питання стосовно погашення простроченої заборгованості, зокрема шляхом залучення відповідно до законодавства юридичних осіб для представництва інтересів держави в судах у справах про стягнення простроченої заборгованості, в тому числі в процесі банкрутства, у стягненні якої органам державної податкової служби відмовлено;

списання безнадійної заборгованості, щодо стягнення якої судом прийнято рішення не на користь держави, яке набрало законної сили, та/або стягнення якої в судовому порядку є неможливим або недоцільним.

4. Комісія має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, юридичних та фізичних осіб інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до роботи представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, інших юридичних осіб (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за їх згодою);

3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи.

5. До складу Комісії входять:

голова Комісії (визначається Міністром фінансів з числа його заступників чи директорів департаментів Мінфіну);

заступник голови Комісії (представник Мінфіну з числа директорів департаментів);

секретар Комісії (представник Мінфіну);

члени Комісії (представники Мінфіну, Державної податкової служби, Державної казначейської служби, Мін'юсту, Державної фінансової інспекції, СБУ, а також за згодою представники банку-агента (банку, який на підставі агентського договору від імені Кабінету Міністрів України або за дорученням органів державної влади від свого імені надав боржнику кредит, бюджетну позичку / фінансову допомогу, здійснює їх обслуговування та/або веде облік заборгованості за ними), Генеральної прокуратури України).

Кількісний та персональний склад Комісії затверджується її головою в установленому порядку.

За рішенням голови Комісії до участі в її засіданнях без права вирішального голосу можуть бути запрошені представники інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.

6. Голова Комісії затверджує порядки денні, регламенти, протоколи її засідань і акти.

Секретар Комісії:

готує проекти порядків денних, регламентів, протоколів засідань і актів, інші матеріали з питань, які виносяться для розгляду на засіданні;

узагальнює інформацію, що надходить від членів Комісії;

веде протоколи засідань Комісії;

проводить моніторинг виконання прийнятих Комісією рішень.

7. Формою роботи Комісії є засідання, періодичність проведення яких визначається головою Комісії.

Голова Комісії зобов'язаний скликати засідання у разі набрання законної сили судовим рішенням щодо стягнення простроченої заборгованості, прийнятого не на користь держави, не пізніше, ніж у двотижневий строк з дня набрання цим рішенням законної сили.

Засідання веде голова Комісії, а в разі його відсутності - заступник голови.

Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

8. На своїх засіданнях Комісія розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії (крім випадків, зазначених в абзаці четвертому цього пункту).

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації щодо визнання простроченої заборгованості безнадійною та доцільності її списання вважаються схваленими, якщо за них проголосувало не менш як дві третини присутніх на засіданні членів Комісії.

Не пізніше ніж у триденний строк з дня проведення засідання Комісії пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем Комісії і надсилається всім членам Комісії.

Член Комісії, який не підтримує пропозиції та рекомендації, може викласти у письмовій формі окрему думку, що додається до протоколу засідання.

9. У разі скликання засідання Комісії у зв'язку із набранням законної сили судовим рішенням щодо стягнення простроченої заборгованості, прийнятого не на користь держави, за результатами засідання складається також акт, в якому зазначаються:

найменування і місцезнаходження боржника;

реквізити кредитної угоди, угоди про надання бюджетної позички / фінансової допомоги;

сума кредиту, бюджетної позички / фінансової допомоги;

сума простроченої заборгованості за кредитом, бюджетною позичкою / фінансовою допомогою;

реквізити рішення суду, прийнятого не на користь держави, яке набрало законної сили;

обґрунтовані висновки щодо можливості/неможливості та доцільності/недоцільності визнання заборгованості безнадійною.

До акта додаються документи, на які робиться посилання в ньому.

Акт підписується членами Комісії, затверджується головуючим на засіданні, підписується секретарем і разом з доданими до нього документами надсилається членам Комісії.

10. Контроль за реалізацією пропозицій, рекомендацій та актів Комісії здійснюється її членами, на яких Комісією покладено відповідні повноваження. У разі виникнення обставин, які перешкоджають виконанню прийнятих Комісією рішень в установлені строки, відповідальні за їх виконання повідомляють у письмовій формі голові Комісії про причини їх невиконання та готують пропозиції щодо вирішення проблемних питань.

Комісія розглядає на своїх засіданнях питання щодо стану виконання прийнятих нею рішень.

11. Матеріально-технічне забезпечення роботи Комісії здійснюється Мінфіном.

 

ПЕРЕЛІК
актів Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 грудня 1995 р. N 1002 "Про порядок відшкодування збитків державного бюджету, що виникли внаслідок настання гарантійних випадків за іноземними кредитами, одержаними юридичними особами України під гарантії Уряду України" (ЗП України, 1996 р., N 4, ст. 125).

2. Пункт 10 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. N 1336 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 34, ст. 1277).

3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 травня 2005 р. N 156 "Про робочу групу з питань погашення простроченої заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії".

4. Пункт 81 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 р. N 147 "Про керівників деяких консультативних, дорадчих та інших органів, утворених Кабінетом Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 7, ст. 360).

5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 р. N 1522 "Про затвердження комплексного плану заходів щодо забезпечення погашення простроченої заборгованості юридичних осіб перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії".

____________

Опрос