Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для осуществления природоохранных мер, в частности по улучшению состояния окружающей среды

КМ Украины
Постановление КМ от 28.02.2011 № 163
редакция действует с 02.03.2021

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 лютого 2011 р. N 163

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення природоохоронних заходів, зокрема з покращення стану довкілля

(назва із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 29.02.2012 р. N 187,
від 02.09.2020 р. N 768)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 6 червня 2011 року N 588
,
 від 19 вересня 2011 року N 996
,
 від 29 лютого 2012 року N 187
,
 від 30 жовтня 2013 року N 804
,
від 30 вересня 2015 року N 783
,
від 4 липня 2017 року N 473
,
від 18 квітня 2018 року N 361
,
від 4 липня 2018 року N 537
,
від 24 квітня 2019 року N 393
,
від 4 грудня 2019 року N 1065
,
від 2 вересня 2020 року N 768
,
від 2 вересня 2020 року N 769
,
від 24 лютого 2021 року N 150

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення природоохоронних заходів, зокрема з покращення стану довкілля, що додається.

(постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 29.02.2012 р. N 187,
від 02.09.2020 р. N 768)

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 70

 

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення природоохоронних заходів
, зокрема з покращення стану довкілля

(назва Порядку із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 29.02.2012 р. N 187,
від 02.09.2020 р. N 768)

(У тексті Порядку слова "Міністерство екології та природних ресурсів" в усіх відмінках замінено словом "Мінприроди" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 року N 187)

(У тексті Порядку слово "Мінприроди" замінено словом "Мінекоенерго" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 року N 1065)

(У тексті Порядку слово "Мінекоенерго" замінено словом "Міндовкілля" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2020 року N 769)

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Здійснення природоохоронних заходів, зокрема з покращення стану довкілля" (далі - бюджетні кошти).

(абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 29.02.2012 р. N 187,
від 02.09.2020 р. N 768)

Метою використання бюджетних коштів є здійснення природоохоронних заходів, які спрямовані, зокрема, на покращення стану довкілля.

(пункт 1 доповнено новим абзацом другим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 р. N 768)

Завданнями бюджетної програми, які будуть спрямовані на досягнення цілей, є збереження чистого навколишнього природного середовища і природних ресурсів, зменшення кількості відходів і наслідків зміни клімату.

(пункт 1 доповнено новим абзацом третім згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 р. N 768,
у зв'язку з цим абзаци другий - п'ятий вважати
 відповідно абзацами четвертим - сьомим)

Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Міндовкілля.

Юридичні особи, що є безпосередніми замовниками природоохоронних заходів, зокрема такі, на балансі яких обліковуються об'єкти (у тому числі незавершеного будівництва), на яких планується здійснити зазначені заходи, можуть визначатися розпорядниками бюджетних коштів (бюджетні установи) або одержувачами бюджетних коштів (суб'єкти господарювання, які не мають статусу бюджетної установи).

(пункт 1 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.06.2011 р. N 588)

Для підприємств, установ та організацій, що не належать до сфери управління Міндовкілля, обов'язковою умовою визначення розпорядником (одержувачем) бюджетних коштів є наявність рішення місцевого органу виконавчої влади про покладення відповідних повноважень замовника природоохоронного заходу.

(пункт 1 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.06.2011 р. N 588)

Абзац сьомий пункту 1 виключено

(пункт 1 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.02.2012 р. N 187
,
абзац
сьомий пункту 1 виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 р. N 361)

2. Бюджетні кошти спрямовуються відповідно до плану природоохоронних заходів з урахуванням переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. N 1147 (ЗП України, 1996 р., N 18, ст. 505), на:

забезпечення раціонального використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів;

охорону і раціональне використання водних ресурсів;

збереження природно-заповідного фонду;

абзац п'ятий пункту 2 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 18.04.2018 р. N 361)

охорону атмосферного повітря;

охорону і раціональне використання природних рослинних ресурсів та ресурсів тваринного світу;

абзац восьмий пункту 2 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 18.04.2018 р. N 361)

науку, інформацію і освіту, підготовку кадрів, оцінку впливу на довкілля, стратегічну екологічну оцінку, організацію праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища;

(абзац дев'ятий пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 р. N 361
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.02.2021 р. N 150)

абзац десятий пункту 2 виключено

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.09.2011 р. N 996
,
абзац десятий пункту 2 виключено згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 р. N 361)

абзац одинадцятий пункту 2 виключено

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.02.2012 р. N 187
,
абзац одинадцятий пункту 2 виключено згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 р. N 361)

абзац дванадцятий пункту 2 виключено

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 р. N 804
,
абзац дванадцятий пункту 2 виключено згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 р. N 361)

рекультивацію порушених земель та використання родючого шару ґрунту під час проведення робіт, пов'язаних із порушенням земель.

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 р. N 783)

3. Формування плану природоохоронних заходів здійснюється у порядку, встановленому Міндовкілля, за такими критеріями:

кошти загального фонду державного бюджету спрямовуються виключно на природоохоронні заходи, які здійснюються на об'єктах державної власності;

(абзац другий пункту 3 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 04.07.2018 р. N 537)

готовність природоохоронного заходу на час подання запиту;

природоохоронний ефект;

календарний план проведення становить від одного до трьох років;

для проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція) - наявність затвердженої в установленому законодавством порядку проектної документації (крім установ природно-заповідного фонду, які належать до сфери управління Міндовкілля та ДАЗВ) з урахуванням необхідності:

(абзац шостий пункту 3 у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 р. N 393)

погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років;

завершення розпочатого у минулих роках будівництва, розширення та реконструкції об'єктів з високим ступенем будівельної готовності.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.07.2017 р. N 473,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 18.04.2018 р. N 361)

4. План природоохоронних заходів затверджується Міндовкілля за погодженням з Мінфіном.

5. Виконавці робіт за окремими природоохоронними заходами, а також розподіл (перерозподіл) видатків між адміністративно-територіальними одиницями у розрізі розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів визначаються Міндовкілля.

Підприємства, установи та організації, що не належать до сфери управління Міндовкілля, які визначені розпорядниками або одержувачами бюджетних коштів, включаються до мережі головного розпорядника бюджетних коштів.

(пункт 5 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.06.2011 р. N 588)

6. Видатки, пов'язані з фінансуванням об'єктів капітального будівництва, а також прийняттям їх в експлуатацію, здійснюються з урахуванням вимог Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2374), та Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 461 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 32, ст. 1359).

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.02.2012 р. N 187)

7. Закупівля товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

8. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов'язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому законодавством.

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.02.2012 р. N 187)

9. Інформація про виконання плану природоохоронних заходів та використання бюджетних коштів подається розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів до Міндовкілля щокварталу до 15 числа наступного місяця за формою, встановленою Міністерством.

10. Міндовкілля узагальнює і подає Мінфіну, Кабінетові Міністрів України та Комітету Верховної Ради України з питань бюджету інформацію про виконання плану природоохоронних заходів та використання бюджетних коштів щокварталу та щороку у тижневий строк після прийняття зведеної бюджетної звітності Казначейством.

(пункт 10 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.02.2012 р. N 187
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 18.04.2018 р. N 361
,
із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1065,
від 02.09.2020 р. N 768
,
від 24.02.2021 р. N 150)

11. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

(пункт 11 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 р. N 804)

12. Посадові особи, з вини яких допущено порушення бюджетного законодавства, несуть відповідальність згідно із законом.

(Порядок доповнено пунктом 12 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 р. N 361)

____________

Опрос