Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для осуществления природоохранных мероприятий

КМ Украины
Постановление КМ от 28.02.2011 № 163
редакция действует с 01.08.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 лютого 2011 р. N 163

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення природоохоронних заходів

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.02.2012 р. N 187)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 6 червня 2011 року N 588
,
 від 19 вересня 2011 року N 996
,
 від 29 лютого 2012 року N 187
,
 від 30 жовтня 2013 року N 804
,
від 30 вересня 2015 року N 783
,
від 4 липня 2017 року N 473
,
від 18 квітня 2018 року N 361
,
від 4 липня 2018 року N 537

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення природоохоронних заходів, що додається.

(постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.02.2012 р. N 187)

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 70

 

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення природоохоронних заходів

(назва Порядку із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.02.2012 р. N 187)

(У тексті Порядку слова "Міністерство екології та природних ресурсів" в усіх відмінках замінено словом "Мінприроди" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 року N 187)

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Здійснення природоохоронних заходів" (далі - бюджетні кошти).

(абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.02.2012 р. N 187)

Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінприроди.

Юридичні особи, що є безпосередніми замовниками природоохоронних заходів, зокрема такі, на балансі яких обліковуються об'єкти (у тому числі незавершеного будівництва), на яких планується здійснити зазначені заходи, можуть визначатися розпорядниками бюджетних коштів (бюджетні установи) або одержувачами бюджетних коштів (суб'єкти господарювання, які не мають статусу бюджетної установи).

(пункт 1 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.06.2011 р. N 588)

Для підприємств, установ та організацій, що не належать до сфери управління Мінприроди, обов'язковою умовою визначення розпорядником (одержувачем) бюджетних коштів є наявність рішення місцевого органу виконавчої влади про покладення відповідних повноважень замовника природоохоронного заходу.

(пункт 1 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.06.2011 р. N 588)

Абзац п'ятий пункту 1 виключено

(пункт 1 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.02.2012 р. N 187
,
абзац п'ятий пункту 1 виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 р. N 361)

2. Бюджетні кошти спрямовуються відповідно до плану природоохоронних заходів з урахуванням переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. N 1147 (ЗП України, 1996 р., N 18, ст. 505), на:

забезпечення раціонального використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів;

охорону і раціональне використання водних ресурсів;

збереження природно-заповідного фонду;

абзац п'ятий пункту 2 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 18.04.2018 р. N 361)

охорону атмосферного повітря;

охорону і раціональне використання природних рослинних ресурсів та ресурсів тваринного світу;

абзац восьмий пункту 2 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 18.04.2018 р. N 361)

науку, інформацію і освіту, підготовку кадрів, організацію оцінки впливу на довкілля, організацію праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища;

(абзац дев'ятий пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 р. N 361)

абзац десятий пункту 2 виключено

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.09.2011 р. N 996
,
абзац десятий пункту 2 виключено згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 р. N 361)

абзац одинадцятий пункту 2 виключено

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.02.2012 р. N 187
,
абзац одинадцятий пункту 2 виключено згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 р. N 361)

абзац дванадцятий пункту 2 виключено

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 р. N 804
,
абзац дванадцятий пункту 2 виключено згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 р. N 361)

рекультивацію порушених земель та використання родючого шару ґрунту під час проведення робіт, пов'язаних із порушенням земель.

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 р. N 783)

3. Формування плану природоохоронних заходів здійснюється у порядку, встановленому Мінприроди, за такими критеріями:

кошти загального фонду державного бюджету спрямовуються виключно на природоохоронні заходи, які здійснюються на об'єктах державної власності;

(абзац другий пункту 3 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 04.07.2018 р. N 537)

готовність природоохоронного заходу на час подання запиту;

природоохоронний ефект;

календарний план проведення становить від одного до трьох років;

для проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція) - наявність затвердженої в установленому порядку проектної документації, з урахуванням необхідності:

погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років;

завершення розпочатого у минулих роках будівництва, розширення та реконструкції об'єктів з високим ступенем будівельної готовності.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.07.2017 р. N 473,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 18.04.2018 р. N 361)

4. План природоохоронних заходів затверджується Мінприроди за погодженням з Мінфіном.

5. Виконавці робіт за окремими природоохоронними заходами, а також розподіл (перерозподіл) видатків між адміністративно-територіальними одиницями у розрізі розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів визначаються Мінприроди.

Підприємства, установи та організації, що не належать до сфери управління Мінприроди, які визначені розпорядниками або одержувачами бюджетних коштів, включаються до мережі головного розпорядника бюджетних коштів.

(пункт 5 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.06.2011 р. N 588)

6. Видатки, пов'язані з фінансуванням об'єктів капітального будівництва, а також прийняттям їх в експлуатацію, здійснюються з урахуванням вимог Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2374), та Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 461 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 32, ст. 1359).

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.02.2012 р. N 187)

7. Закупівля товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

8. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов'язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому законодавством.

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.02.2012 р. N 187)

9. Інформація про виконання плану природоохоронних заходів та використання бюджетних коштів подається розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів до Мінприроди щокварталу до 15 числа наступного місяця за формою, встановленою Міністерством.

10. Мінприроди узагальнює і подає Мінфіну, Мінекономрозвитку, Кабінетові Міністрів України та Комітетові Верховної Ради України з питань бюджету інформацію про виконання плану природоохоронних заходів та використання бюджетних коштів щокварталу та щороку у тижневий строк після прийняття зведеної бюджетної звітності Казначейством.

(пункт 10 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.02.2012 р. N 187
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 18.04.2018 р. N 361)

11. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

(пункт 11 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 р. N 804)

12. Посадові особи, з вини яких допущено порушення бюджетного законодавства, несуть відповідальність згідно із законом.

(Порядок доповнено пунктом 12 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 р. N 361)

____________

Опрос