Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для частичного покрытия расходов угледобывающих предприятий, включаемых в себестоимость готовой товарной угольной продукции

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 23.02.2011 № 153
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 лютого 2011 р. N 153

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового покриття витрат вугледобувних підприємств, що включаються до собівартості готової товарної вугільної продукції

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 23 березня 2011 року N 344
,
 від 20 квітня 2011 року N 425
,
 від 18 липня 2011 року N 830
,
 від 21 вересня 2011 року N 1003
,
 від 24 жовтня 2011 року N 1087
,
 від 31 жовтня 2011 року N 1247
,
від 31 жовтня 2014 року N 681

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 21 лютого 2017 року N 92)

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового покриття витрат вугледобувних підприємств, що включаються до собівартості готової товарної вугільної продукції (додається).

2. Пункт 2 виключено

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 р. N 344,
 від 20.04.2011 р. N 425
,
 від 18.07.2011 р. N 830
,
 від 21.09.2011 р. N 1003
,
виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 31.10.2011 р. N 1247)

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 70

 

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового покриття витрат вугледобувних підприємств, що включаються до собівартості готової товарної вугільної продукції

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції" (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є Міненерговугілля.

Одержувачами бюджетних коштів є такі вугледобувні підприємства:

державні підприємства та господарські товариства, 100 відсотків акцій яких належать державі;

підприємства, яким передано цілісні майнові комплекси або системи цілісних майнових комплексів державних підприємств, їх структурні підрозділи в оренду чи концесію та які провадять діяльність у сфері видобування кам'яного вугілля та лігніту (бурого вугілля), за умови реєстрації Міненерговугіллям договору концесії або взяття ним на облік договору оренди. Отримання зазначеним підприємством бюджетних коштів здійснюється у межах їх загального обсягу, передбаченого в державному бюджеті на відповідний рік, на строк не більш як п'ять років з обов'язковим щорічним зменшенням обсягу таких коштів.

(пункт 2 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 31.10.2011 р. N 1247)

3. Бюджетні кошти використовуються для фінансового оздоровлення вугледобувних підприємств шляхом часткового покриття витрат, що включаються до собівартості готової товарної вугільної продукції (далі - продукція), з метою задоволення потреби галузей економіки у відповідному обсязі високоякісної продукції і спрямовуються на:

оплату праці та внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати;

оплату спожитої електроенергії.

4. Вугледобувні підприємства готують з урахуванням розроблених Міненерговугіллям методичних рекомендацій прогнозовані техніко-економічні показники діяльності та подають їх на розгляд Міненерговугіллю в установленому ним порядку.

пункт 4 із змінами, внесеними згідно з  постановами
 Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 р. N 344
,
 від 20.04.2011 р. N 425
,
 від 18.07.2011 р. N 830
,
 від 21.09.2011 р. N 1003
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 31.10.2011 р. N 1247)

5. Міненерговугілля:

1) розподіляє бюджетні кошти між вугледобувними підприємствами, якщо вартість продукції за прогнозованими цінами не покриває прогнозованих витрат, що включаються до її собівартості;

2) затверджує до 1 лютого окремі щомісячні показники діяльності вугледобувних підприємств, у тому числі обсяг продукції. Затверджений обсяг продукції може коригуватися або уточнюватися:

у зв'язку з техногенними аваріями;

у разі потрапляння очисного вибою до зони гірничо-геологічного порушення, що призводить до зниження якості вугілля, яке видобувається;

у разі несвоєчасного введення в дію очисних вибоїв, зокрема у зв'язку із затримкою виготовлення чи постачання необхідного гірничошахтного обладнання;

у разі зміни у структурі вугледобувних підприємств;

3) визначає для кожного вугледобувного підприємства:

прогнозовану вартість продукції виходячи з її асортименту, показників якості та прогнозованої ціни. Прогнозовані ціни на сортове вугілля, вугілля для коксування, а також вугілля для теплових електростанцій та інших споживачів визначаються виходячи з цін для кінцевого споживача відповідно до договорів про продаж вугілля;

прогнозовані витрати, що включаються до собівартості продукції, без урахування суми амортизаційних відрахувань, нарахованих на основні засоби, що придбані за рахунок бюджетних коштів. Такі витрати розраховуються вугледобувними підприємствами відповідно до галузевих методичних рекомендацій з обліку витрат на виробництво готової вугільної продукції, затверджених Міністерством за погодженням з Мінфіном.

Обсяг прогнозованих збитків визначається як різниця між прогнозованими витратами та прогнозованою вартістю продукції;

4) затверджує в установленому порядку обсяг бюджетних коштів у розрізі вугледобувних підприємств з урахуванням того, що він не може перевищувати стовідсоткового покриття прогнозованих збитків вугледобувного підприємства.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з  постановами
 Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 р. N 344
,
 від 20.04.2011 р. N 425
,
 від 18.07.2011 р. N 830
,
 від 21.09.2011 р. N 1003
,
від 24.10.2011 р. N 1087
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 31.10.2011 р. N 1247)

6. Пункт 6 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 31.10.2011 р. N 1247)

7. Річний або місячний обсяг бюджетних коштів на 1 гривню прогнозованих збитків вугледобувних підприємств визначається за такою формулою:

P = Bi : Zi,

де Bi - річний або місячний обсяг бюджетних коштів відповідно до розпису державного бюджету, тис. гривень;

Zi - загальний обсяг прогнозованих збитків на рік або відповідний місяць, тис. гривень.

(пункт 7 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 31.10.2011 р. N 1247)

8. Обсяг бюджетних коштів для окремого вугледобувного підприємства визначається за такою формулою:

R1, 2, 3 = P х Z1, 2, 3, 

де Z1, 2, 3 - обсяг прогнозованих збитків вугледобувного підприємства, тис. гривень.

9. Затверджений відповідно до підпункту 4 пункту 5 цього Порядку обсяг бюджетних коштів підлягає коригуванню:

у наступному за звітним місяці за умови, що у попередньому місяці вугледобувне підприємство фактично отримало позитивний результат від випуску продукції з урахуванням одержаних бюджетних коштів;

у разі передачі шахти (розрізу) для підготовки до ліквідації або ліквідації.

У разі прийняття рішення про ліквідацію шахти (розрізу) Міненерговугілля здійснює перегляд прогнозованих показників та перерозподіл затвердженого обсягу бюджетних коштів у розрізі вугледобувних підприємств у межах обсягу, передбаченого у державному бюджеті на відповідний рік. Розрахунок збільшення обсягу бюджетних асигнувань на ліквідацію шахт та соціальну підтримку працівників шахт, що вивільняються у зв'язку з їх ліквідацією, здійснюється під час формування бюджетного запиту на наступний рік за бюджетною програмою "Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості".

Коригування місячного обсягу бюджетних коштів у поточному місяці не здійснюється, якщо план виробництва продукції не виконано з об'єктивних причин, зокрема у зв'язку із:

зменшенням обсягу видобутку рядового вугілля внаслідок погіршення гірничо-геологічних умов (зменшення потужності та збільшення кута нахилу вугільних пластів, відпрацювання яких планується тільки у поточному році, збільшення обсягу газу метану, який виділяється з таких пластів);

зміною кон'юнктури ринку вугілля (зниження цін на вугілля не менш як на 20 відсотків порівняно з минулим місяцем, а також попиту на нього);

вимушеним зупиненням роботи шахти (розрізу) або аварією.

(пункт 9 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 31.10.2011 р. N 1247)

10. Міністерство енергетики та вугільної промисловості:

перераховує бюджетні кошти вугледобувним підприємствам на окремі рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби, із зазначенням напрямів їх використання, у тому числі у платіжних дорученнях;

подає щомісяця до 25 числа Мінфіну звіт про використання бюджетних коштів за формою, встановленою Мінфіном, на підставі звітів, поданих вугледобувними підприємствами;

складає та подає щокварталу до 25 числа місяця, що настає за звітним періодом, звіт про використання бюджетних коштів у розрізі напрямів їх використання та вугледобувних підприємств.

101. У разі спрямування бюджетних коштів на оплату спожитої протягом січня - жовтня 2014 р. електроенергії вугледобувні підприємства перераховують кошти на відкриті в уповноваженому банку поточні рахунки із спеціальним режимом використання енергопостачальних компаній, а енергопостачальні компанії - на відкритий в уповноваженому банку поточний рахунок із спеціальним режимом використання державного підприємства "Енергоринок" з подальшим їх спрямуванням на погашення заборгованості перед енергогенеруючими компаніями теплових електростанцій для проведення розрахунків з державним підприємством "Вугілля України" за вугільну продукцію з метою подальшого спрямування таких коштів на оплату вугільної продукції для потреб теплових електростанцій, крім тих, що розташовані в районах проведення антитерористичної операції.

Під час проведення розрахунків у графі платіжного доручення "Призначення платежу" окремо зазначається "Оплата спожитої електроенергії протягом січня - жовтня 2014 року".

Алгоритм розподілу коштів, які надходять під час проведення розрахунків за спожиту електричну енергію, установлюється НКРЕКП за поданням Міненерговугілля.

(Порядок доповнено пунктом 101 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 31.10.2014 р. N 681)

11. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в органах Державної казначейської служби та операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, проводяться в установленому законодавством порядку.

(пункт 11 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.09.2011 р. N 1003)

12. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

____________

Опрос