Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для реализации Общегосударственной целевой программы "Питьевая вода Украины"

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 23.02.2011 № 141
редакция действует с 23.05.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 лютого 2011 р. N 141

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації Загальнодержавної цільової програми "Питна вода України"

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. N 360)

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 5 квітня 2012 року N 273
,
від 10 травня 2018 року N 360

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації Загальнодержавної цільової програми "Питна вода України", що додається.

(постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. N 360)

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 70

 

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті
для реалізації Загальнодержавної цільової програми "Питна вода України"

(назва Порядку із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. N 360)

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації Загальнодержавної цільової програми "Питна вода України" (далі - бюджетні кошти).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. N 360)

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінрегіон.

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є Міністерство регіонального розвитку і житлово-комунального господарства Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань будівництва та житлово-комунального господарства місцевих держадміністрацій; сільські, селищні, міські, районні у містах (у разі їх створення) ради або їх виконавчі органи. Одержувачами бюджетних коштів є підприємства державної чи комунальної форми власності, які провадять діяльність у сфері водопостачання та водовідведення.

3. Бюджетні кошти використовуються з метою реалізації завдань і заходів з виконання Загальнодержавної цільової програми "Питна вода України" на 2011 - 2020 роки (далі - Загальнодержавна цільова програма) і спрямовуються на:

будівництво та реконструкцію водозабірних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання, зокрема у регіонах з найбільшими відхиленнями в якості води від встановлених вимог;

упровадження станцій (установок) доочищення питної води у системах централізованого водопостачання, насамперед для водозабезпечення дошкільних, шкільних і лікувальних закладів та облаштування пунктів розливу питної води з доставкою її спеціальними автотранспортними засобами;

будівництво та реконструкцію водопровідних та каналізаційних очисних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання;

упорядкування зон санітарної охорони джерел питного водопостачання;

(абзац п'ятий пункту 3 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. N 360)

погашення кредиторської заборгованості за бюджетною програмою "Питна вода України", що зареєстрована в органах Казначейства станом на 1 січня 2018 року.

(пункт 3 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. N 360)

Фінансування завдань і заходів Загальнодержавної цільової програми передбачається у державному бюджеті за програмою "Реалізація Загальнодержавної цільової програми "Питна вода України".

(пункт 3 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. N 360)

4. Мінрегіон спрямовує бюджетні кошти розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачам бюджетних коштів.

Абзац другий пункту 4 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 10.05.2018 р. N 360)

5. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за пропозиціями районних держадміністрацій та сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад або їх виконавчих органів формують і подають Мінрегіону узагальнені переліки проектів, спрямованих на реалізацію завдань і заходів з виконання Загальнодержавної цільової програми (далі - проекти), та відповідні пропозиції щодо потреби в бюджетних коштах.

6. Відбір проектів проводиться комісією, яка утворюється Мінрегіоном. Порядок відбору проектів затверджується Мінрегіоном.

Основними критеріями відбору проектів є:

відповідність проектів основним завданням і заходам Загальнодержавної цільової програми;

наявність схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання населених пунктів;

відхилення показників якості питної води у населеному пункті від вимог державних санітарних норм та правил на питну воду, підтверджене в установленому законодавством порядку;

(абзац п'ятий пункту 6 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. N 360)

подача води за графіком, підтверджена в установленому порядку;

кількість населення, для забезпечення питною водою якого розроблено проект;

наявність регіональної програми забезпечення населення якісною питною водою;

завершення реалізації проекту (етапу проекту) в поточному році;

вирішення питання забезпечення питною водою маловодних територій.

Мінрегіон на підставі рішень комісії затверджує перелік проектів та обсяги їх фінансування.

Обов'язковою умовою участі проектів у конкурсі є наявність затвердженої в установленому порядку проектної документації.

(абзац пункту 6 замінено двома абзацами згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. N 360)

7. Рішення про виділення бюджетних коштів приймається Мінрегіоном у разі підтвердження співфінансування у поточному році з місцевого бюджету та/або інших джерел фінансування у розмірі витрат не менш як 10 відсотків.

(пункт 7 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 10.05.2018 р. N 360)

8. Видатки, пов'язані з фінансуванням капітального будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2374), Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 461 "Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 32, ст. 1359) та постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. N 117 "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 34, ст. 916).

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. N 360)

9. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Абзац другий пункту 9 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 10.05.2018 р. N 360)

10. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в органах Казначейства та операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

11. Основні фонди, придбані (модернізовані) за рахунок бюджетних коштів, в обов'язковому порядку вводяться в експлуатацію та зараховуються на баланс балансоутримувача об'єкта.

12. Бюджетні кошти не виділяються суб'єктам господарювання, яких визнано банкрутами, щодо яких порушено справу про банкрутство або які перебувають на стадії ліквідації.

13. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, звітів про виконання паспорта бюджетної програми (у тому числі за результативними показниками), а також контроль за цільовим та ефективним витрачанням бюджетних коштів здійснюються в установленому законодавством порядку.

14. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачі бюджетних коштів подають щомісяця до 20 числа Мінрегіону звіти про використання бюджетних коштів у розрізі проектів.

15. Мінрегіон подає щомісяця до 25 числа Мінфіну звіт про використання бюджетних коштів за формою, встановленою Мінфіном.

(Порядок у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 05.04.2012 р. N 273)

____________

Опрос