Идет загрузка документа (46 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка отчисления в государственный бюджет части чистой прибыли (дохода) государственными унитарными предприятиями и их объединениями

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 23.02.2011 № 138
редакция действует с 13.05.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 лютого 2011 р. N 138

Київ

Про затвердження Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 12 листопада 2012 року N 1035
,
від 24 грудня 2014 року N 710
,
від 30 грудня 2015 року N 1156
,
від 8 вересня 2016 року N 597
(зміни, внесені постановою Кабінету Міністрів України
 від 8 вересня 2016 року N 597,
діють до 31 грудня 2018 року,
враховуючи зміни, внесені постановою Кабінету
 Міністрів України від 13 вересня 2017 року N 683
),
від 19 жовтня 2016 року N 724,
 від 26 жовтня 2016 року N 933
,
від 21 червня 2017 року N 431
,
від 4 липня 2017 року N 571
(зміни, внесені постановою Кабінету Міністрів України
 від 4 липня 2017 року N 571, діють до
1 липня 2018 року),
від 9 серпня 2017 року N 601
(зміни, внесені постановою Кабінету Міністрів України
 від 9 серпня 2017 року N 601,
діють до 31 грудня 2019 року,
враховуючи зміни, внесені 
постановою Кабінету
 Міністрів України від 27 грудня 2018 року N 1135
)
від 1 грудня 2017 року N 913
(зміни, внесені постановою Кабінету Міністрів України
 від 1 грудня 2017 року N 913, діють до
31 грудня 2018 року),
від 6 грудня 2017 року N 990
(пункт 1 якої втратив чинність згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 року N 363
),
від 13 грудня 2017 року N 959
(яка втратила чинність згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 року N 363
),
від 14 лютого 2018 року N 78
(зміни, внесені постановою Кабінету Міністрів України
 від 14 лютого 2018 року N 78, діють до
31 грудня 2018 року),
від 14 березня 2018 року N 173
(яка втратила чинність згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 року N 363
),
від 11 квітня 2018 року N 259
(яка втратила чинність згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 року N 363
),
від 7 листопада 2018 року N 928
(яка втратила чинність згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 року N 363
),
від 27 грудня 2018 року N 1148
(яка втратила чинність згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 року N 363
),
від 16 січня 2019 року N 30,
від 24 квітня 2019 року N 363
,
від 22 травня 2019 року N 412
,
від 4 грудня 2019 року N 1015
,
від 6 травня 2020 року N 349

Відповідно до статті 29 Бюджетного кодексу України та статей 5 і 111 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, що додається.

2. Керівникам центральних і місцевих органів виконавчої влади забезпечити надходження до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що належать до сфери управління зазначених органів.

3. Державній податковій службі:

разом з Державною аудиторською службою здійснювати контроль за повнотою і своєчасністю сплати державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу);

(абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 р. N 412)

інформувати Міністерство фінансів щомісяця до 10 числа про обсяги надходження до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) окремо за кожним державним унітарним підприємством або об'єднанням у розрізі регіонів та органів, уповноважених управляти об'єктами державної власності.

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 70

 

ПОРЯДОК
відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

1. Згідно з цим Порядком частина чистого прибутку (доходу), що відраховується державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями (крім державного підприємства обслуговування повітряного руху України "Украерорух" відповідно до Закону України "Про приєднання України до Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборів", державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами, державних комерційних підприємств та казенних підприємств, які відповідно до статті 1 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" належать до наукових установ, науково-технологічних комплексів, заснованих на державній власності, а також державних підприємств "Міжнародний державний центр "Артек" і "Український дитячий центр "Молода гвардія") до державного бюджету за відповідний період, визначається виходячи з обсягу чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку як підсумок суми чистого фінансового результату (прибутку) та суми капіталу в дооцінках, яка підлягає перенесенню до нерозподіленого прибутку, з урахуванням того, що до такого підсумку також може бути включена частка нерозподіленого прибутку або невикористаних фондів, утворених внаслідок розподілу прибутку в обсязі, визначеному рішенням органу управління, за наявності фінансових ресурсів у підприємства, за результатами фінансово-господарської діяльності починаючи з 1 січня 2019 р. у розмірі 90 відсотків, з 1 січня 2020 р. - у розмірі 80 відсотків.

(абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 12.11.2012 р. N 1035,
від 24.12.2014 р. N 710)

(абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 р. N 724)

(абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 р. N 363,
від 04.12.2019 р. N 1015
,
від 06.05.2020 р. N 349)

Абзац другий пункту 1 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 30.12.2015 р. N 1156)

Абзац третій пункту 1 виключено 

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 30.12.2015 р. N 1156)

Під час розрахунку чистого прибутку (доходу) за 2014 рік його розмір збільшується на суму дооцінки необоротних активів, яка підлягала перенесенню до нерозподіленого прибутку у звітні періоди 2010 - 2013 років, але не менше суми дооцінки необоротних активів, включеної до складу витрат у звітному періоді, які включають у тому числі амортизацію.

(пункт 1 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.12.2014 р. N 710,
у зв'язку з цим абзаци четвертий і п'ятий
 вважати відповідно абзацами п'ятим і шостим)

Державними підприємствами енергетичної галузі чистий прибуток, з якого розраховується та сплачується частина чистого прибутку (доходу), зменшується на суму цільових коштів (обсяг інвестиційної складової), що надійшли у складі тарифу і спрямовуються на реалізацію інвестиційних проектів, рішення щодо яких приймаються Кабінетом Міністрів України, та на обсяг повернення кредитних коштів (у складі тарифу), що були запозичені для фінансування капітальних вкладень на будівництво (реконструкцію, модернізацію) об'єктів згідно з відповідними рішеннями Кабінету Міністрів України.

Державними підприємствами електроенергетичної галузі, фінансування яких здійснюється в межах кошторису, що затверджується НКРЕ, відрахування частини чистого прибутку (доходу) провадяться із суми перевищення фактично отриманих кошторисних доходів над фактично здійсненими кошторисними видатками у звітному періоді.

Частина чистого прибутку (доходу), що відраховується державним підприємством "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році, визначається у розмірі 30 відсотків за умови спрямування ними 50 відсотків чистого прибутку (доходу) від своєї діяльності на виконання інвестиційної програми.

(пункт 1 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.05.2020 р. N 349)

Частина чистого прибутку (доходу), що відраховується державними підприємствами "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" та "Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького" за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році, визначається у розмірі 30 відсотків.

(пункт 1 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.05.2020 р. N 349)

2. Частина чистого прибутку (доходу) сплачується державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності за відповідний період у строк, встановлений для сплати податку на прибуток підприємств.

Центральні органи виконавчої влади, які виконують функції з управління майном державних підприємств, забезпечують перерахування до 29 грудня 2014 р. частини нерозподіленого прибутку та/або додаткового капіталу до загального фонду державного бюджету за переліком згідно з додатком.

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 24.12.2014 р. N 710)

Центральним органам виконавчої влади забезпечити надходження до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що належать до сфери управління зазначених органів, наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності за відповідний період 2019 року у строк до 13 грудня 2019 р. у розмірі, визначеному абзацом першим пункту 1 цього Порядку.

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. N 1015)

3. Частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету, визначається державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями відповідно до форми розрахунку, встановленої Державною податковою службою, та зазначається у декларації з податку на прибуток підприємства.

Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, подається державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до органів державної податкової служби у строк, передбачений для подання декларації з податку на прибуток підприємств.

4. Сплачена відповідно до цього Порядку частина чистого прибутку (доходу) зараховується на відповідні рахунки з обліку надходжень до загального фонду державного бюджету, відкриті в органах Державної казначейської служби.

5. Інформацію про нарахування та сплату частини чистого прибутку (доходу) відповідно до цього Порядку державні унітарні підприємства та їх об'єднання подають центральним та місцевим органам виконавчої влади, до сфери управління яких вони належать.

 

ПЕРЕЛІК
державних підприємств, які перераховують частину нерозподіленого прибутку та/або додаткового капіталу до загального фонду державного бюджету

Найменування підприємства

Сума нерозподіленого прибутку та/або додаткового капіталу,
млн. гривень

Державні підприємства "Південна залізниця", "Придніпровська залізниця", "Одеська залізниця", "Донецька залізниця", державні територіально-галузеві об'єднання "Львівська залізниця", "Південно-Західна залізниця"

340

Державне підприємство обслуговування повітряного руху "Украерорух"

340

Державне підприємство "Маріупольський морський торговельний порт"

280

Державне підприємство "Одеський морський торговельний порт"

125

Державне підприємство "Морський торговельний порт "Южний"

160

Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль"

160

Державне підприємство "Артемсіль"

130

Державне підприємство "Адміністрація морських портів України"

220

Українське державне підприємство "Укрхімтрансаміак"

15

Державне підприємство "Національна енергетична компанія "Укренерго"

120

Державне підприємство "Укрекоресурси"

10

Разом

1900

(Порядок доповнено додатком згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.12.2014 р. N 710)

____________

Опрос