Идет загрузка документа (59 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о централизованном банке данных по проблемам инвалидности

КМ Украины
Постановление КМ, Положение от 16.02.2011 № 121
редакция действует с 04.03.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 16 лютого 2011 р. N 121

Київ

Про затвердження Положення про централізований банк даних з проблем інвалідності

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 22 жовтня 2014 року N 557
,
від 9 серпня 2017 року N 557
,
від 27 грудня 2018 року N 1205
,
від 17 липня 2019 року N 681
,
від 19 лютого 2020 року N 132

(Зміни, передбачені  постановою Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 року N 458 з 1 січня 2020 року, внесені не будуть, у зв'язку з її втратою чинності, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2019 року N 1053)

З метою реалізації статті 41 Закону України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" Кабінет Міністрів України постановляє:

(вступна частина із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.02.2020 р. N 132)

1. Затвердити Положення про централізований банк даних з проблем інвалідності, що додається.

2. Міністерству соціальної політики разом з Міністерством охорони здоров'я, Міністерством освіти і науки, Міністерством молоді та спорту, Міністерством внутрішніх справ, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями забезпечити функціонування та ведення централізованого банку даних з проблем інвалідності.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.10.2014 р. N 557)

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 26

 

ПОЛОЖЕННЯ
про централізований банк даних з проблем інвалідності

1. Це Положення визначає порядок створення, функціонування та ведення централізованого банку даних з проблем інвалідності (далі - банк даних) як автоматизованої системи для визначення потреб осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення, які відповідно до законодавства мають право на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, реабілітаційними послугами, санаторно-курортним лікуванням тощо (далі - інші особи) в засобах реабілітації та послугах у сфері реабілітації.

2. Основними завданнями банку даних є:

1) створення єдиної комплексної інформаційно-аналітичної системи обліку осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб;

2) проведення аналізу та ведення обліку даних про:

реабілітаційні заходи, а також визначення потреби в таких заходах;

засоби та послуги реабілітації, які надаються особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, іншим особам, а також визначення потреби в таких засобах і послугах;

доступність та оснащення закладів охорони здоров'я для надання послуг особам з інвалідністю та іншим маломобільним категоріям населення;

виплату грошової компенсації під час виконання індивідуальних програм реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю;

3) ведення реєстру:

реабілітаційних установ, які належать до сфери управління Мінсоцполітики, МОН, Мінмолодьспорту, МОЗ та інших центральних органів виконавчої влади;

недержавних установ та суб'єктів господарювання, що розробляють, виготовляють, реалізують, ремонтують технічні та інші засоби реабілітації, вироби медичного призначення та надають послуги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, іншим особам;

будинків-інтернатів, санаторіїв, закладів загальної середньої освіти, закладів вищої освіти, підприємств, установ, організацій і закладів незалежно від форм власності та господарювання, фізичних осіб - підприємців, які відповідають критеріям діяльності суб'єктів, що надають соціальні послуги, а також фізичних осіб, які надають соціальні послуги відповідно до Закону України "Про соціальні послуги" (далі - суб'єкти, що надають соціальні послуги), установ та організацій громадських об'єднань осіб з інвалідністю, підприємств, які забезпечують працевлаштування осіб з інвалідністю, установ, закладів системи реабілітації відповідно до статті 12 Закону України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" тощо.

3. Користувачами банку даних є органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, Фонд соціального захисту інвалідів, державна служба зайнятості, підприємства, що виготовляють, постачають і ремонтують технічні та інші засоби реабілітації, що призначені для безоплатного забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб за рахунок коштів державного бюджету, та відповідають кваліфікаційним вимогам, установленим Мінсоцполітики (далі - підприємства), реабілітаційні установи, суб'єкти, що надають соціальні послуги, та інші установи, організації, що забезпечують функціонування та ведення банку даних у межах своїх повноважень.

Доступ осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб та їх законних представників до банку даних забезпечується відповідно до законодавства у сфері захисту інформації та персональних даних у порядку, що встановлюється Мінсоцполітики.

На безоплатне отримання інформації, що внесена до банку даних, має право Пенсійний фонд України (посадові особи) та його органи, якщо запит зроблено у зв'язку із здійсненням ними своїх повноважень.

(пункт 3 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 17.07.2019 р. N 681)

4. До банку даних вноситься така інформація:

1) загальні відомості про особу з інвалідністю, дитину з інвалідністю, іншу особу (прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження, стать, адреса зареєстрованого місця проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта - для фізичної особи, яка через релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку в паспорті);

2) серія та номер документа, що посвідчує особу (паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, свідоцтво про народження (для дитини віком до 14 років), посвідка на постійне проживання в Україні, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту), орган, що видав документ, дата видачі, строк дії;

3) відомості про смерть особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи на підставі даних про смерть з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, отриманих в порядку взаємодії інформаційних систем, що встановлюється Мінсоцполітики та Мін'юстом шляхом прийняття спільних рішень, які оформлюються окремими протоколами;

4) реквізити документів, що підтверджують право на пільги;

5) дані про:

характер захворювання (код за Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я) та причину інвалідності, освітній і професійний рівень особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи;

законного представника особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи;

потребу в забезпеченні осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб технічними та іншими засобами реабілітації, а також у виплаті грошової компенсації, наданні послуг з післягарантійного ремонту технічних та інших засобів реабілітації, виробах медичного призначення, послугах, у тому числі з реабілітації, автомобілями, санаторно-курортному лікуванні тощо;

освітній і професійний рівень осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які навчаються у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти.

5. На запит особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи або їх законних представників органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування зобов'язані надати відповідну інформацію, зокрема про законодавчо визначені права осіб з інвалідністю, порядок забезпечення засобами реабілітації та надання послуг з реабілітації, з інших питань, визначених законодавством.

6. До повноважень користувачів банку даних центрального рівня належить:

1) МОЗ, МОН, Мінмолодьспорту, Мінсоцполітики, Мінветеранів, інших центральних органів виконавчої влади, державної служби зайнятості, які беруть участь у реалізації державної політики у сфері реабілітації осіб з інвалідністю, - передання та отримання інформації банку даних з питань, визначених законодавством;

2) МВС - надання Мінсоцполітики відомостей про:

реєстрацію автомобіля на ім'я особи з інвалідністю, законного представника недієздатної особи з інвалідністю чи дитини з інвалідністю, що перебуває на обліку для забезпечення автомобілями;

заклади, які здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів із числа осіб з інвалідністю;

інші питання, визначені законодавством;

3) Фонду соціального захисту інвалідів:

визначення потреби (шляхом збору, аналізу, узагальнення та подання до Мінсоцполітики інформації за кількісними та вартісними показниками) у реабілітаційних заходах, засобах і послугах реабілітації у розрізі програм соціального захисту осіб з інвалідністю, відповідальним за виконання яких є Фонд соціального захисту інвалідів, зокрема щодо:

- забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб технічними та іншими засобами реабілітації, виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації, надання послуг з післягарантійного ремонту технічних та інших засобів реабілітації, надання реабілітаційних послуг;

- утримання стаціонарних (реабілітаційних) відділень первинного і складного протезування та ортезування;

- забезпечення протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, осіб, які брали участь в антитерористичній операції чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях та/або забезпеченні їх проведення і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок;

- забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями, санаторно-курортним лікуванням, виплати грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування;

укладення договорів і складення актів приймання-передачі про забезпечення виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, осіб, які брали участь в антитерористичній операції чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях та/або забезпеченні їх проведення і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок;

пошук та відпрацювання карток, що містять дані про одну і ту саму особу;

моніторинг забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб технічними та іншими засобами реабілітації, виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації, надання послуг з післягарантійного ремонту технічних та інших засобів реабілітації, надання реабілітаційних послуг;

моніторинг укладення договорів і складення актів приймання-передачі робіт (надання послуг) і фактично перерахованих коштів щодо забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб автомобілями, санаторно-курортним лікуванням, виплати грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування, передплати друкованих періодичних видань, оплати вартості протезно-ортопедичних виробів підвищеної складності (складного протезування), створення робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, навчання та перекваліфікації осіб з інвалідністю тощо;

моніторинг розподілу коштів між структурними підрозділами з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань соціального захисту населення;

ведення реєстру:

- реабілітаційних установ, санаторіїв, будинків-інтернатів, закладів загальної середньої освіти, закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів вищої освіти та інших суб'єктів, що надають соціальні послуги, а також підприємств, установ, організацій та підприємств громадських об'єднань осіб з інвалідністю, всеукраїнських громадських об'єднань осіб з інвалідністю, які фінансуються за рахунок коштів програм соціального захисту осіб з інвалідністю;

- укладених договорів, складених актів приймання-передачі робіт (надання послуг) щодо здійснення протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, осіб, які брали участь в антитерористичній операції чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях та/або забезпеченні їх проведення і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок;

- укладених договорів, складених актів приймання-передачі робіт (надання послуг) щодо забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації (протезно-ортопедичними виробами підвищеної складності);

- укладених договорів, складених актів приймання-передачі робіт (надання послуг) щодо санаторно-курортного лікування, навчання та перекваліфікації осіб з інвалідністю, надання фінансової допомоги на поворотній та безповоротній основі, цільової позики, дотації, заходів із реабілітації дітей з інвалідністю;

- забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю автомобілями;

- виплаченої грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації, грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування;

- закладів, які здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів із числа осіб з інвалідністю;

- наданих реабілітаційних послуг та їх надавачів;

- виданого автотранспорту для перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;

- підприємств, які виготовляють, постачають і ремонтують технічні та інші засоби реабілітації і відповідають кваліфікаційним вимогам, установленим Мінсоцполітики;

- користувачів банку даних;

- об'єднаних територіальних громад;

- з інших питань, визначених законодавством;

внесення до банку даних відомостей про:

- укладені договори щодо протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, осіб, які брали участь в антитерористичній операції чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях та/або забезпеченні їх проведення і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок, акти приймання-передачі робіт (надання послуг);

- видані протезно-ортопедичні вироби підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, особам, які брали участь в антитерористичній операції чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях та/або забезпеченні їх проведення і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок, заміну приймальної гільзи (куксоприймача) та їх післягарантійний ремонт;

- моніторинг забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації та оцінку якості надання послуг особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, іншим особам;

- розподіл коштів на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;

- іншу інформацію про надавачів та користувачів послуг відповідно до законодавства;

підготовка інформації щодо наповнення довідників банку даних;

підготовка звітів про виконання програм соціального захисту осіб з інвалідністю, відповідальним за виконання яких є Фонд соціального захисту інвалідів;

перегляд даних про осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб, які перебувають на обліку в органах соціального захисту населення, направлень на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, даних про виплату грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації, санаторно-курортне лікування, виплату грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки, надання матеріальної допомоги, а також відомостей про дієздатність осіб тощо.

7. До повноважень користувачів банку даних місцевого рівня належить:

1) структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань соціального захисту населення:

визначення потреби (за кількісними та вартісними показниками) для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації, надання послуг з їх післягарантійного ремонту;

визначення потреби (за кількісними та вартісними показниками) для забезпечення санаторно-курортним лікуванням, виплати грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування;

визначення потреби в забезпеченні автомобілями осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;

визначення потреби в соціальних послугах, їх видах та обсягу;

надання матеріальної допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та малозабезпеченим особам;

внесення до банку даних відомостей про:

- персональні дані осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб;

- забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб технічними та іншими засобами реабілітації:

показання для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;

формування направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації з урахуванням медичних висновків за кожним видом виробу;

вибір підприємства особою з інвалідністю, дитиною з інвалідністю, іншою особою;

- моніторинг забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації та оцінку якості надання послуг особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, іншим особам у відповідній адміністративно-територіальній одиниці;

- працевлаштування осіб з інвалідністю;

- реєстрацію автомобіля на ім'я особи з інвалідністю, законного представника недієздатної особи з інвалідністю чи дитини з інвалідністю, що перебуває на обліку для забезпечення автомобілями (відомості надає МВС);

перегляд даних про осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб, які перебувають на обліку в органах соціального захисту населення, направлень на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, даних про виплату грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації, санаторно-курортне лікування, виплату грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки, надання матеріальної допомоги, а також відомостей про дієздатність осіб тощо;

ведення реєстрів будинків-інтернатів, реабілітаційних установ, санаторіїв, закладів загальної середньої освіти, закладів вищої освіти та інших суб'єктів, що надають соціальні послуги, а також установ та організацій громадських об'єднань осіб з інвалідністю, підприємств, які забезпечують працевлаштування осіб з інвалідністю;

ведення реєстру осіб, що перебувають на обліку в органах соціального захисту населення;

інші питання, визначені законодавством;

2) структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) (крім мм. Києва та Севастополя) рад:

визначення потреби (за кількісними та вартісними показниками) для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації, надання послуг з їх післягарантійного ремонту;

визначення потреби (за кількісними та вартісними показниками) для забезпечення санаторно-курортним лікуванням, виплати грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування;

визначення потреби в соціальних послугах, їх видах та обсягу;

надання матеріальної допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та малозабезпеченим особам;

внесення до банку даних відомостей про:

- персональні дані осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб, соціальні послуги, санаторно-курортне лікування, виплату грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування, а також відомостей про дієздатність осіб;

- персональні дані осіб з інвалідністю, яким за кошти Фонду соціального захисту інвалідів надано послуги із забезпечення виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, осіб, які брали участь в антитерористичній операції чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях та/або забезпеченні їх проведення і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок;

- забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб технічними та іншими засобами реабілітації, виплату грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації:

показання для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;

формування направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації з урахуванням медичних висновків за кожним видом виробу;

надання реабілітаційних послуг;

вибір підприємства особою з інвалідністю, дитиною з інвалідністю та іншою особою;

укладення договорів про забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, надання послуг з їх післягарантійного ремонту, складення актів приймання-передачі робіт (надання послуг) із зазначенням фактично перерахованих коштів, формування витягів про видані технічні та інші засоби реабілітації, надані послуги;

отримання технічного та іншого засобу реабілітації, в тому числі за рахунок коштів місцевого бюджету, інших надходжень, зокрема благодійної або гуманітарної допомоги (дата отримання, персональні дані уповноваженої особи, яка отримала технічний чи інший засіб реабілітації (в разі необхідності);

виплату грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації (сума і дата перерахування коштів, персональні дані уповноваженої особи (у разі необхідності);

зняття з обліку, в тому числі на підставі даних про смерть особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи, отриманих із Державного реєстру актів цивільного стану громадян;

- моніторинг забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації та оцінку якості надання послуг особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, іншим особам;

- надання послуг будинками-інтернатами, реабілітаційними установами, санаторіями, закладами загальної середньої освіти, закладами вищої освіти, іншими суб'єктами, що надають соціальні послуги, а також установами та організаціями громадських об'єднань осіб з інвалідністю, підприємствами, які забезпечують працевлаштування осіб з інвалідністю;

- надання реабілітаційних послуг та їх надавачів тощо;

перегляд даних про осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб, які перебувають на обліку в органах соціального захисту населення, направлень на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, даних про виплату грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації, санаторно-курортне лікування, виплату грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки, надання матеріальної допомоги, а також відомостей про дієздатність осіб тощо;

ведення реєстру осіб, що перебувають на обліку в органах соціального захисту населення;

інші питання, визначені законодавством;

3) територіальних відділень Фонду соціального захисту інвалідів:

подання до Фонду соціального захисту інвалідів узагальненої інформації про потребу в забезпеченні:

- осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб - технічними та іншими засобами реабілітації (а також про потребу у виплаті грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації, наданні послуг з їх післягарантійного ремонту);

- осіб з інвалідністю - санаторно-курортними путівками (а також про потребу у виплаті грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування);

проведення моніторингу щодо:

- забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації, надання послуг з їх післягарантійного ремонту, надання реабілітаційних послуг особі з інвалідністю, дитині з інвалідністю, іншій особі;

- укладення договорів, складення актів приймання-передачі робіт (надання послуг) і фактично перерахованих коштів;

- розподілу коштів між структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) (крім мм. Києва та Севастополя) рад;

укладення договорів і складення актів приймання-передачі робіт (надання послуг) та фактично перерахованих коштів щодо навчання та перекваліфікації осіб з інвалідністю, передплати друкованих періодичних видань, складного протезування (протезно-ортопедичних виробів підвищеної складності), створення робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю тощо;

внесення до банку даних відомостей про:

- персональні дані осіб з інвалідністю, яким за кошти Фонду соціального захисту інвалідів надано послуги з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, передплачено друковані періодичні видання, проведено навчання та перекваліфікацію, забезпечено участь у заходах щодо фізкультурно-спортивної реабілітації;

- укладені договори і складені акти приймання-передачі робіт (надання послуг) та фактично перераховані кошти щодо навчання та перекваліфікації осіб з інвалідністю, передплати друкованих періодичних видань, на забезпечення особи з інвалідністю технічними засобами реабілітації (протезно-ортопедичними виробами підвищеної складності), створення робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю;

- розподіл коштів на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;

- моніторинг забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації та оцінку якості надання послуг особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, іншим особам;

- осіб з інвалідністю, яких працевлаштовано, зокрема на робочі місця, створені за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів;

- надання роботодавцям фінансової допомоги, позик, дотацій;

перегляд даних про осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб, які перебувають на обліку в органах соціального захисту населення, направлень на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, даних про виплату грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації, санаторно-курортне лікування, виплату грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки, надання матеріальної допомоги, а також відомостей про дієздатність осіб тощо;

інші питання, визначені законодавством;

4) органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони здоров'я, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, відділів охорони здоров'я районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій:

надання до банку даних відомостей про:

- осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю (прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження, стать, адреса зареєстрованого місця проживання, серія та номер документа, що посвідчує особу (паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, свідоцтво про народження (для дитини віком до 14 років), посвідка на постійне проживання в Україні, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту), орган, що видав документ, дата видачі, строк дії, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта - для фізичної особи, яка через релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку в паспорті);

- характер і причини інвалідності, індивідуальні програми реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;

- результати медичних оглядів осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;

- реабілітаційні та санаторно-курортні заклади, що належать до сфери управління МОЗ, та надані ними послуги;

визначення потреби у виробах медичного призначення;

ведення обліку осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, що забезпечені виробами медичного призначення;

інші питання, визначені законодавством;

5) Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, управлінь освіти і науки районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім мм. Києва та Севастополя) рад, - надання до банку даних відомостей про:

освітній і професійний рівень осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які навчаються у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти;

надання послуг реабілітаційними установами, інклюзивно-ресурсними центрами, закладами загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти;

інші питання, визначені законодавством;

6) Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів у справах молоді та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім мм. Києва та Севастополя) рад - надання до банку даних відомостей про:

надання послуг із фізкультурно-спортивної реабілітації регіональними та місцевими центрами фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт";

інші питання, визначені законодавством.

8. До повноважень користувачів банку даних із числа підприємств, визначених у пункті 3 цього Положення, належить внесення до банку даних відомостей про забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб технічними та іншими засобами реабілітації, послуг з їх післягарантійного ремонту, реабілітаційних послуг.

9. Держателем банку даних є Мінсоцполітики.

Держатель банку даних забезпечує підтримку, оновлення, адміністрування, модернізацію, доопрацювання банку даних.

Адміністратором банку даних є державне підприємство "Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України", яке здійснює заходи із супроводження програмного забезпечення банку даних, відповідає за його технічне забезпечення, збереження та захист даних банку даних, технічні та технологічні заходи з надання, блокування анулювання доступу до банку даних на запит Фонду соціального захисту інвалідів, пошук і відбір даних для підготовки аналітичних звітів, ведення довідників банку даних.

Фонд соціального захисту інвалідів:

виконує функції з організаційного та методологічного супроводження банку даних, з координації діяльності користувачів банку даних усіх рівнів;

проводить моніторинг повноти і якості інформації банку даних, надає рекомендації щодо вдосконалення технологій і програмних засобів формування та підтримки банку даних, проводить навчання користувачів щодо роботи з банком даних, надає інформаційно-консультативні послуги користувачам, аналізує стан наповнення банку даних;

надає адміністратору банку даних інформацію про формування, наповнення довідників банку даних;

за результатами моніторингу інформації банку даних подає пропозиції та рекомендації держателю банку даних.

Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) (крім мм. Києва та Севастополя) рад, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань соціального захисту населення, виконавчих органів рад об'єднаних територіальних громад відповідно до своїх повноважень проводять моніторинг повноти і якості інформації, своєчасного її внесення до банку даних, аналіз стану наповнення банку даних тощо.

10. Обмін інформацією між банком даних, користувачами банку даних та іншими системами (реєстрами) відбувається через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів та/або систему інформаційного обміну даними з дотриманням законодавства у сфері захисту інформації.

Адміністратором банку даних забезпечується мережевий доступ користувачів до банку даних, використання засобів захисту інформації відповідно до законодавства.

11. Фінансування видатків, необхідних для створення, підтримки, оновлення, адміністрування, модернізації, доопрацювання, функціонування та ведення банку даних, проводиться в межах видатків, передбачених у державному та місцевих бюджетах за відповідними бюджетними програмами, та з інших джерел, не заборонених законодавством.

12. Технічне забезпечення роботи користувачів місцевого рівня та забезпечення використання засобів захисту інформації відповідно до законодавства покладається на Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські держадміністрації, місцеві ради.

13. Користувачі відповідно до їх повноважень відповідають за достовірність внесеної до банку даних інформації та правильність її внесення, своєчасність передачі інформації до банку даних.

14. Інформація, внесена до банку даних, є конфіденційною і може використовуватися відповідно до законодавства.

(Положення із змінами, внесеними згідно з
 постановами
Кабінету Міністрів України
від 22.10.2014 р. N 557
,
від 09.08.2017 р. N 557
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 27.12.2018 р. N 1205)

____________

Опрос