Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка зачисления сумм ввозной пошлины на специальные счета технологического парка, его участников и совместные предприятия, использования указанных средств и осуществления контроля за их расходованием

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 02.02.2011 № 118
редакция действует с 16.10.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2 лютого 2011 р. N 118

Київ

Про затвердження Порядку зарахування сум ввізного мита на спеціальні рахунки технологічного парку, його учасників та спільних підприємств, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 4 грудня 2013 року N 882
,
від 23 вересня 2015 року N 781

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок зарахування сум ввізного мита на спеціальні рахунки технологічного парку, його учасників та спільних підприємств, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням, що додається.

2. Установити, що:

спеціальні рахунки, відкриті відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2006 р. N 1643 "Про затвердження Порядку зарахування сум податку на прибуток підприємств на спеціальні рахунки технологічного парку, його учасників та спільних підприємств, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 47, ст. 3136), використовуються для зарахування та використання сум ввізного мита згідно з цією постановою;

на зазначені спеціальні рахунки у строки, встановлені законодавством, також зараховуються суми податку на прибуток підприємств, нараховані у IV кварталі 2010 р. під час реалізації проектів технологічних парків, що використовуються відповідно до статті 8 Закону України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків";

технологічні парки, їх учасники та спільні підприємства подають звітність за 2010 рік відповідно до Порядку проведення моніторингу та здійснення контролю за реалізацією проектів технологічних парків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2007 р. N 517 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 22, ст. 877), без урахування змін, внесених до нього згідно з цією постановою.

3. Внести до Порядку розгляду, експертизи та державної реєстрації проектів технологічних парків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 грудня 1999 р. N 2311 "Про нормативно-правові акти щодо забезпечення реалізації Закону України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 51, ст. 2534; 2006 р., N 48, ст. 3199; 2007 р., N 86, ст. 3164), і Порядку проведення моніторингу та здійснення контролю за реалізацією проектів технологічних парків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2007 р. N 517 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 22, ст. 877), зміни, що додаються.

4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2006 р. N 1643 "Про затвердження Порядку зарахування сум податку на прибуток підприємств на спеціальні рахунки технологічного парку, його учасників та спільних підприємств, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 47, ст. 3136).

5. Державній казначейській службі у триденний строк поінформувати Державну митну службу про номери спеціальних рахунків, відкритих відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2006 р. N 1643 "Про затвердження Порядку зарахування сум податку на прибуток підприємств на спеціальні рахунки технологічного парку, його учасників та спільних підприємств, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням", а також про дати їх відкриття, суб'єктів (із зазначенням коду згідно з ЄДРПОУ), які їх відкрили, та територіальні органи Державної казначейської служби, в яких такі спеціальні рахунки відкриті.

6. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 42

 

ПОРЯДОК
зарахування сум ввізного мита на спеціальні рахунки технологічного парку, його учасників та спільних підприємств, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням

(У тексті Порядку слова "Державна казначейська служба", "Державна фінансова інспекція", "Державне агентство з питань науки, інновацій та інформації" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Казначейство", "Держфінінспекція", "Держінформнауки" у відповідному відмінку, а слова "Державна податкова служба" і "Державна митна служба" в усіх відмінках - словом "Міндоходів" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2013 року N 882)

(У тексті Порядку слова "Держінформнауки" і "Міндоходів" замінено відповідно словами "МОН" і "ДФС" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 року N 781)

1. Цей Порядок визначає механізм зарахування сум ввізного мита на спеціальні рахунки технологічного парку - юридичної особи, керівного органу технологічного парку - групи юридичних осіб (далі - керівний орган), учасників технологічного парку та спільних підприємств, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням.

2. Технологічний парк - юридична особа або керівний орган, учасники технологічного парку та спільні підприємства, які в установленому законодавством порядку зареєстрували проект технологічного парку (далі - проект), протягом місяця після видачі свідоцтва про державну реєстрацію проекту відкривають в установленому Казначейством порядку спеціальні рахунки в його територіальних органах для зарахування сум ввізного мита, що нараховуються згідно з митним законодавством під час ввезення на територію України для реалізації проектів нових устатковання, обладнання та комплектувальних виробів, а також матеріалів, які не виробляються в Україні.

Казначейство у дводенний строк з дня відкриття спеціальних рахунків інформує ДФС про номери таких рахунків, дати їх відкриття, суб'єктів (із зазначенням коду згідно з ЄДРПОУ), які їх відкрили, та про територіальні органи Казначейства, в яких відкриті спеціальні рахунки.

3. У разі коли керівний орган не бере участі в реалізації проекту як учасник, він відкриває один спеціальний рахунок, а коли бере участь - додатково відкриває спеціальні рахунки з урахуванням кількості проектів.

Якщо проект реалізується технологічним парком - юридичною особою, учасником технологічного парку або спільним підприємством, відкривається один спеціальний рахунок.

Для реалізації кількох проектів технологічний парк - юридична особа, учасник технологічного парку або спільне підприємство відкриває відповідну кількість спеціальних рахунків.

Якщо проект реалізується кількома учасниками технологічного парку та/або спільними підприємствами, кожен з них відкриває один спеціальний рахунок.

4. На спеціальні рахунки учасників технологічного парку та спільних підприємств, що реалізують проекти, зараховується 50 відсотків сум ввізного мита. Решта 50 відсотків зараховується на спеціальний рахунок керівного органу.

Технологічний парк - юридична особа, що реалізує проект, зараховує на власний спеціальний рахунок 100 відсотків сум ввізного мита.

Зарахування зазначених сум ввізного мита на спеціальні рахунки здійснюється у строки, встановлені законодавством.

Копія платіжного доручення, в якому зазначена сума зарахованого ввізного мита, надається митному органу під час митного оформлення.

5. Зараховані на спеціальні рахунки суми ввізного мита використовуються відповідно до частини першої статті 8 Закону України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків".

6. Технологічний парк - юридична особа або керівний орган подає МОН щороку до 15 листопада план використання зарахованих сум ввізного мита, складений у двох примірниках за формою, затвердженою МОН за погодженням з Мінфіном і Держфінінспекцією.

МОН затверджує зазначений план до 15 грудня. Один з примірників плану залишається в МОН, інший передається технологічному парку - юридичній особі або керівному органові.

(абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2013 р. N 882)

7. Територіальні органи Казначейства здійснюють перерахування сум ввізного мита із спеціальних рахунків на підставі платіжних доручень їх власників у межах наявних коштів.

У разі коли суми ввізного мита перевищують обсяги, визначені у плані використання зарахованих сум ввізного мита, технологічний парк - юридична особа або керівний орган подає МОН пропозиції щодо його коригування, за якими у десятиденний строк після подання приймається рішення.

Коригування зазначеного плану може здійснюватися не частіше одного разу на квартал.

Контроль за витрачанням сум ввізного мита відповідно до зазначеного плану здійснюється власниками рахунків.

8. Ведення бухгалтерського та податкового обліку, складення та подання податкової звітності технологічним парком - юридичною особою або керівним органом, учасниками технологічного парку та спільними підприємствами здійснюється в порядку, встановленому законодавством.

Технологічний парк - юридична особа або керівний орган, учасник технологічного парку та спільне підприємство подають МОН, Мінфіну і Держфінінспекції відомості про цільове використання сум ввізного мита за попередній звітний період за формою, затвердженою МОН за погодженням з Мінфіном і Держфінінспекцією.

9. Контроль за повнотою зарахування сум ввізного мита на спеціальні рахунки технологічного парку або керівного органу, учасників технологічного парку та спільних підприємств здійснюють митні органи.

Контроль за цільовим використанням зазначених коштів здійснюють органи Держфінінспекції, а за стягненням їх до державного бюджету в разі нецільового використання - органи ДФС.

10. У разі виявлення факту нецільового використання сум ввізного мита складається відповідний акт, який передається МОН і ДФС.

Органи ДФС на підставі зазначеного акта забезпечують стягнення коштів, використаних не за цільовим призначенням, до державного бюджету.

Акт про виявлення факту нецільового використання сум ввізного мита може бути оскаржений відповідно до законодавства.

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку розгляду, експертизи та державної реєстрації проектів технологічних парків і Порядку проведення моніторингу та здійснення контролю за реалізацією проектів технологічних парків

1. В абзаці другому пункту 9 Порядку розгляду, експертизи та державної реєстрації проектів технологічних парків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 грудня 1999 р. N 2311, слова і цифри "Державного казначейства відповідно до його наказу від 2 грудня 2002 р. N 221 для зарахування сум податку на прибуток підприємств, одержуваного виключно від реалізації проекту" замінити словами і цифрами "Державної казначейської служби відповідно до наказу Державного казначейства від 2 грудня 2002 р. N 221 для зарахування сум ввізного мита, що нараховуються згідно з митним законодавством під час ввезення на територію України для реалізації проектів технологічних парків нових устатковання, обладнання та комплектувальних виробів, а також матеріалів, які не виробляються в Україні".

2. У додатках до Порядку проведення моніторингу та здійснення контролю за реалізацією проектів технологічних парків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2007 р. N 517:

1) у розділі 2 додатка 1:

пункт 12 викласти в такій редакції:

"12. Отримано цільові субсидії у вигляді ввізного мита, тис. гривень";

абзац перший пункту 14 викласти в такій редакції:

"14. Зараховано на спеціальні рахунки ввізного мита, усього, тис. гривень";

пункт 16 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"податок на прибуток підприємств".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами шостим - п'ятнадцятим;

2) у додатку 3:

пункт 13 викласти в такій редакції:

"13. Отримано цільові субсидії у вигляді ввізного мита, тис. гривень";

абзац перший пункту 15 викласти в такій редакції:

"15. Зараховано на спеціальні рахунки ввізного мита, усього, тис. гривень";

пункт 17 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"податок на прибуток підприємств".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами шостим - п'ятнадцятим;

3) у додатку 4:

пункт 15 викласти в такій редакції:

"15. Отримано цільові субсидії у вигляді ввізного мита, тис. гривень";

абзац перший пункту 17 викласти в такій редакції:

"17. Зараховано на спеціальні рахунки ввізного мита, усього, тис. гривень";

пункт 20 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"податок на прибуток підприємств".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами шостим - п'ятнадцятим.

____________

Опрос