Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка осуществления местных заимствований

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок, Перечень от 16.02.2011 № 110
редакция действует с 24.07.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 16 лютого 2011 р. N 110

Київ

Про затвердження Порядку здійснення місцевих запозичень

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 28 березня 2012 року N 256
,
 від 25 липня 2012 року N 669
,
від 8 вересня 2015 року N 680
,
від 26 червня 2019 року N 617

Відповідно до частини восьмої статті 74 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок здійснення місцевих запозичень, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 70

 

ПОРЯДОК
здійснення місцевих запозичень

1. Цей Порядок визначає механізм здійснення запозичень до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних та міських бюджетів (далі - запозичення) згідно з умовами, визначеними Бюджетним кодексом України.

(пункт 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 26.06.2019 р. N 617)

2. У цьому Порядку термін "реструктуризація боргових зобов'язань" означає будь-яку зміну істотних умов запозичення Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною чи міською радою. Реструктуризація боргових зобов'язань не вважається новим запозиченням.

(абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 р. N 617)

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України.

3. Запозичення може здійснюватися у формі:

укладення договорів позики (кредитних договорів);

емісії облігацій місцевих позик (для Верховної Ради Автономної Республіки Крим або міської ради).

У разі розміщення зазначених облігацій на фондовій біржі шляхом публічної пропозиції або без здійснення публічної пропозиції їх продаж може здійснюватися за ціною, відмінною від номінальної вартості, але не нижче такої вартості (крім дисконтних облігацій).

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 25.07.2012 р. N 669,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 26.06.2019 р. N 617)

4. Рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної чи міської ради про здійснення запозичення (далі - рішення про запозичення) повинно містити відомості про:

(абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 р. N 617)

мету запозичення;

форму здійснення запозичення;

істотні умови запозичення - вид, розмір, валюта, строк, відсотки за користування запозиченням та строки їх сплати, а також розмір основної суми боргу;

майнове або інше забезпечення виконання зобов'язань за запозиченням.

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.09.2015 р. N 680)

5. Зміни до рішення про запозичення вносяться за письмовою згодою кредитора (кредиторів), якщо інше не передбачено умовами запозичення або законодавством.

6. Обсяг та умови здійснення запозичення (реструктуризації боргових зобов'язань) погоджуються Мінфіном. Для отримання погодження Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласна чи міська рада надсилає Мінфіну письмове повідомлення, до якого додає такі належним чином оформлені документи:

1) завірені в установленому порядку копії:

- рішення про бюджет Автономної Республіки Крим, обласний чи міський бюджет на відповідний рік з урахуванням всіх прийнятих на дату надсилання повідомлення змін. Якщо зазначене рішення з урахуванням всіх прийнятих на дату надсилання повідомлення змін не містить визначених Бюджетним кодексом України положень щодо місцевих запозичень на відповідний період, зокрема, щодо меж здійснення місцевих запозичень, граничного обсягу місцевого боргу, обсягу витрат на обслуговування та погашення місцевого боргу, також надається проект рішення про внесення змін до бюджету, яким, зокрема, передбачено внесення змін щодо місцевих запозичень;

- форм фінансової та бюджетної звітності про виконання бюджету Автономної Республіки Крим, обласного чи міського бюджету (звіт про фінансовий стан (баланс), звіт про виконання місцевого бюджету, інформацію про стан місцевого боргу, інформацію про стан гарантованого відповідно Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою боргу, інформацію про надані місцеві гарантії) за рік, що передує року, в якому приймається рішення про здійснення запозичення (реструктуризацію боргових зобов'язань);

- прогнозу місцевого бюджету, схваленого Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною держадміністрацією чи виконавчим органом міської ради;

2) проект рішення про запозичення (реструктуризацію боргових зобов'язань);

3) розрахунки і обґрунтування здійснення запозичення з урахуванням вимог частини третьої статті 18 та статті 74 Бюджетного кодексу України (за формою, затвердженою Мінфіном). При цьому до обсягу видатків загального фонду місцевого бюджету на відповідний рік не включаються реверсна дотація та субвенції, крім субвенцій, передбачених пунктами 6 - 8 частини першої статті 97 Бюджетного кодексу України;

4) інформацію про поточний стан виконання зобов'язань з погашення місцевого боргу, про стан розрахунків за місцевим боргом за п'ять років, що передують року, в якому приймається зазначене рішення, а також про зобов'язання, виконання яких забезпечено гарантією Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної чи міської ради, та стан розрахунків за ними (за формою, затвердженою Мінфіном);

5) обґрунтування обсягу доходів бюджету розвитку спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим, обласного чи міського бюджету, який планується спрямовувати на погашення основної суми місцевого боргу протягом усього періоду його погашення (за формою, затвердженою Мінфіном);

6) за умови здійснення запозичення шляхом емісії облігацій внутрішніх місцевих позик (для Верховної Ради Автономної Республіки Крим або міської ради) - проект рішення про емісію облігацій та проспект емісії облігацій (в разі його оформлення), відомості про рейтингову оцінку облігацій, яка визначається уповноваженими НКЦПФР рейтинговими агентствами або визнаними нею міжнародними рейтинговими агентствами.

Зазначені документи додатково надсилаються Мінфіну в електронній формі у форматах PDF та Microsoft Excel.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 28.03.2012 р. N 256,
від 25.07.2012 р. N 669,
від 08.09.2015 р. N 680,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 26.06.2019 р. N 617)

61. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у поданих відповідно до пункту 6 цього Порядку документах, покладається на Верховну Раду Автономної Республіки Крим, обласну чи міську раду.

(Порядок доповнено пунктом 61 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.07.2012 р. N 669
,
пункт 61 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 26.06.2019 р. N 617)

7. Мінфін протягом одного місяця з дня надходження документів, зазначених у пункті 6 цього Порядку, розглядає їх і проводить перевірку поданих розрахунків виходячи:

з офіційного курсу гривні до іноземної валюти, встановленого Національним банком на дату проведення перевірки (якщо зобов'язання за запозиченнями виражаються в іноземній валюті);

із значення змінної частини відсоткової ставки на останній робочий день, що передує зазначеній даті (у разі, коли застосовується плаваюча відсоткова ставка).

За результатами розгляду та перевірки Мінфін приймає рішення про погодження обсягу та умов здійснення запозичення (реструктуризації боргових зобов'язань) або вмотивовану відмову, яке доводиться до відома Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної чи міської ради. Документи, які надсилалися Мінфіну на погодження, заявнику не повертаються.

(абзац четвертий пункту 7 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 р. N 617)

Під час розгляду документів Мінфін має право одержувати в установленому порядку додаткову інформацію, необхідну для прийняття такого рішення.

Обсяг та умови здійснення місцевих зовнішніх запозичень шляхом отримання кредитів (позик) від міжнародних фінансових організацій вважаються погодженими, якщо Мінфіном рішення не прийнято протягом одного місяця з дня надходження документів на погодження.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 25.07.2012 р. N 669
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 08.09.2015 р. N 680)

8. Погодження Мінфіном обсягу та умов здійснення запозичення не є гарантією виконання Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною чи міською радою зобов'язань за запозиченням або підтвердженням платоспроможності.

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 р. N 617)

9. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласна чи міська рада надсилає Мінфіну копію рішення про запозичення та копію рішення про внесення змін до бюджету, якими передбачено, зокрема, внесення змін щодо місцевих запозичень (у разі подання попередньо його проекту), в десятиденний строк після їх прийняття.

(пункт 9 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 26.06.2019 р. N 617)

10. У разі невідповідності прийнятого Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною чи міською радою рішення про запозичення умовам такого запозичення, погодженого Мінфіном, Міністерство звертається в установленому порядку до суду для визнання його недійсним.

(пункт 10 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 26.06.2019 р. N 617)

11. Реструктуризація боргових зобов'язань за запозиченням, здійснена шляхом емісії облігацій місцевих позик, не повинна призводити до збільшення місцевого боргу. Така реструктуризація в частині облігацій внутрішньої місцевої позики підлягає реєстрації у НКЦПФР.

(пункт 11 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.03.2012 р. N 256
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 26.06.2019 р. N 617)

12. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні та міські ради подають Мінфіну інформацію про здійснені запозичення, у тому числі:

1) завірені копії затвердженого проспекту облігацій місцевих позик (у разі його оформлення) та/або рішення про емісію облігацій місцевих позик (для Верховної Ради Автономної Республіки Крим або міської ради) - у десятиденний строк після реєстрації;

2) завірену копію договору позики (кредитного договору) - у десятиденний строк після його підписання;

3) інформацію про здійснення платежів за запозиченням - у десятиденний строк після їх здійснення.

(пункт 12 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 26.06.2019 р. N 617)

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. N 207 "Про затвердження Порядку здійснення запозичень до місцевих бюджетів" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 9, ст. 377).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2006 р. N 1561 "Про внесення змін до Порядку здійснення запозичень до місцевих бюджетів" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 45, ст. 3006).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 р. N 865 "Про внесення змін до Порядку здійснення запозичень до місцевих бюджетів" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 62, ст. 2196).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2010 р. N 707 "Про внесення зміни до пункту 71 Порядку здійснення запозичень до місцевих бюджетів" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 61, ст. 2117).

____________

Опрос