Идет загрузка документа (104 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О суммах и составе командировочных расходов государственных служащих, а также других лиц, направляемых в командировку предприятиями, учреждениями и организациями, полностью или частично содержащимися (финансируемыми) за счет бюджетных средств

КМ Украины
Постановление КМ, Перечень от 02.02.2011 № 98

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2 лютого 2011 р. N 98

Київ

Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 13 квітня 2011 року N 411
,
 від 7 вересня 2011 року N 968
,
 від 28 грудня 2011 року N 1411
,
 від 25 липня 2012 року N 667
,
 від 24 жовтня 2012 року N 978
,
 від 29 травня 2013 року N 380
,
 від 19 червня 2013 року N 427
,
від 17 липня 2014 року N 272
,
 від 20 серпня 2014 року N 366
,
від 11 лютого 2015 року N 46
,
від 25 травня 2015 року N 322
,
 від 19 серпня 2015 року N 595
,
від 8 вересня 2015 року N 678
,
від 28 жовтня 2015 року N 844,
від 2 грудня 2015 року N 1005,
від 3 лютого 2016 року N 53
,
від 8 червня 2016 року N 353
,
 від 8 червня 2016 року N 371
,
від 5 жовтня 2016 року N 681
,
від 14 грудня 2016 року N 950
,
від 5 квітня 2017 року N 227
,
від 5 квітня 2017 року N 241
,
від 25 жовтня 2017 року N 806
,
від 25 жовтня 2017 року N 810
,
від 22 листопада 2017 року N 880
,
від 10 травня 2018 року N 362
,
від 20 червня 2018 року N 480
,
від 29 серпня 2018 року N 679
,
від 14 листопада 2018 року N 963
,
від 17 квітня 2019 року N 332
,
від 3 листопада 2019 року N 918
,
від 11 грудня 2019 року N 1027
,
від 15 липня 2020 року N 606
,
від 13 січня 2021 року N 18
,
від 23 червня 2021 року N 643,
від 30 червня 2021 року N 670

дня набрання чинності Законом України від 17 листопада 2011 року N 4050-VI до цієї постанови передбачено зміни постановою Кабінету Міністрів України від 27 червня 2012 року N 591. Зміни внесені не будуть, у зв'язку з втратою чинності Законом України від 17 листопада 2011 року N 4050-VI)

Відповідно до підпункту 170.9.1 пункту 170.9 статті 170 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

(вступна частина із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 р. N 46)

1. Затвердити суми витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів, згідно з додатком 1.

2. Установити, що в разі коли працівники, відряджені за кордон, за умовами запрошення безоплатно забезпечуються харчуванням стороною, яка приймає, або коли працівники, відряджені в межах України для участі у переговорах, конференціях, симпозіумах з питань, що стосуються основної діяльності підприємства, установи та організації, які відряджають працівників, за умовами запрошення безоплатно забезпечуються харчуванням організаторами таких заходів, добові витрати відшкодовуються у розмірах, що визначаються у відсотках сум добових витрат для відповідної держави згідно з додатком 1 до цієї постанови, зокрема 80 відсотків при одноразовому, 55 відсотків - дворазовому, 35 відсотків - триразовому харчуванні.

Витрати на найм житлового приміщення під час відрядження відшкодовуються за наявності оригіналів підтвердних документів (далі - підтвердні документи).

Витрати на харчування, вартість якого включена до рахунків на оплату вартості проживання у готелях (мотелях), інших житлових приміщеннях або до проїзних документів, оплачуються відрядженим працівникам за рахунок добових витрат.

Державним службовцям, а також іншим особам, що направляються у відрядження, перебувають за кордоном тривалий строк і отримують заробітну плату в іноземній валюті, у разі відрядження в межах держави перебування добові витрати відшкодовуються у розмірі 80 відсотків сум добових витрат, зазначених у додатку 1 до цієї постанови для відповідної держави. У разі відрядження у межах держави перебування строком на одну добу добові витрати відшкодовуються у розмірі 40 відсотків сум добових витрат, зазначених у додатку 1 до цієї постанови для відповідної держави.

(абзац четвертий пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 19.06.2013 р. N 427
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 р. N 332)

У разі, коли працівники дипломатичної служби, направлені у довготермінове відрядження, або працівники, які виконують функції з обслуговування, з числа осіб, які мають дозвіл на постійне проживання та/або працевлаштування в державі розміщення закордонної дипломатичної установи України, або іноземці, призначені за контрактами на посади закордонної дипломатичної установи України, направляються у відрядження, то відшкодування добових витрат, зазначених у додатку 1 до цієї постанови, для відповідної держави не здійснюється.

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.06.2013 р. N 427
,
абзац п'ятий пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 р. N 332)

3. Для окремих категорій працівників встановлюється надбавка до затверджених сум добових витрат в іноземній валюті у розмірах згідно з додатком 2.

4. Суми добових витрат і граничні суми витрат на найм житлових приміщень для державних службовців та осіб, які направляються у відрядження за кордон підприємствами, установами та організаціями, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів, переглядаються у разі потреби за поданням Міністерства фінансів на підставі обґрунтованих пропозицій Міністерства закордонних справ.

5. Підприємства, установи та організації, що направляють працівників у відрядження, забезпечують їх коштами як аванс для здійснення поточних витрат (у межах України - у національній валюті, за кордон - у валюті держави, до якої відряджається працівник, або у доларах США/євро, або у гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку, встановленим на день подання уповноваженому банку розрахунку витрат на відрядження). Аванс перераховується на поточний рахунок працівника, операції за яким можуть здійснюватися з використанням платіжних карток, або рахунок підприємства, установи, організації, що направляють працівника у відрядження, операції за яким можуть здійснюватися з використанням корпоративних платіжних карток.

(абзац перший пункту 5 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 03.11.2019 р. N 918
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 р. N 1027)

Державним службовцям, а також іншим особам, які направляються у відрядження Офісом Президента України, Апаратом Верховної Ради України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства у складі закордонних делегацій на чолі з Президентом України, Головою Верховної Ради України, Прем'єр-міністром України, віце-прем'єр-міністрами, міністрами та заступниками міністрів, а також у складі передових груп, що забезпечують підготовку закордонних візитів зазначених посадових осіб, аванс може видаватися готівкою.

(пункт 5 доповнено новим абзацом другим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.2020 р. N 606,
у зв'язку з цим абзаци другий - четвертий
 вважати відповідно абзацами третім - п'ятим)

Особам, які направляються у відрядження державними органами і військовими формуваннями, утвореними ними в установленому порядку установами та організаціями, на які законодавством покладені завдання і повноваження з розвідувальної, контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, аванс також може видаватися готівкою.

(пункт 5 доповнено новим абзацом третім згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 р. N 1027,
у зв'язку з цим абзац
третій вважати абзацом четвертим)

Залишок коштів понад суму, витрачену згідно із звітом про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, підлягає поверненню працівником на відповідний рахунок підприємства, установи, організації, що їх видали (у разі відрядження за кордон - у грошових одиницях, в яких було видано аванс), у встановленому законодавством порядку, а особам, зазначеним в абзацах другому і третьому цього пункту, які отримали аванс готівкою, - до каси відповідного державного органу, військового формування, відповідної установи чи організації.

(абзац четвертий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 03.11.2019 р. N 918,
від 11.12.2019 р. N 1027
,
від 15.07.2020 р. N 606)

Під час складання звіту про використання коштів, наданих на відрядження, перерахунок здійснених у відрядженні витрат, які підтверджені документально, здійснюється відповідно до фактичного обмінного курсу, застосованого банком, у разі відсутності підтвердних документів про обмін валюти - виходячи з крос-курсу, розрахованого за офіційним обмінним валютним курсом, що встановлений Національним банком України на день затвердження такого звіту.

(пункт 5 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 р. N 1027)

6. Строк одного відрядження визначається керівником, але не може перевищувати в межах України 30 календарних днів, за кордон - 60 календарних днів, крім випадків, зазначених в абзацах другому - п'ятнадцятому цього пункту.

(абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. N 1411,
від 20.08.2014 р. N 366
,
 від 19.08.2015 р. N 595
,
від 08.09.2015 р. N 678
,
від 05.10.2016 р. N 681
,
від 25.10.2017 р. N 806
,
від 25.10.2017 р. N 810)

Строк відрядження працівників, які направляються для виконання у межах України монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, не повинен перевищувати строк будівництва об'єктів.

Строк відрядження працівників, які направляються за кордон за зовнішньоекономічними договорами (контрактами) для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних, проектних, проектно-пошукових, будівельних, будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних робіт, здійснення шефмонтажу та авторського нагляду під час будівництва, обслуговування та забезпечення функціонування національних експозицій на міжнародних виставках, проведення гастрольних та інших культурно-мистецьких заходів, не повинен перевищувати один рік.

Підприємства, установи та організації, що направляють працівників у відрядження за кордон за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), забезпечують належні соціально-побутові умови, медичне обслуговування, страхування та необхідний правовий захист громадян України, які відряджаються за її межі для виконання робіт, зазначених в абзаці третьому цього пункту.

Строк відрядження військовослужбовців, направлених на навчання в системі перепідготовки, удосконалення, підвищення кваліфікації кадрів, на навчальні та підсумково-випускні збори слухачів заочних факультетів вищих військових навчальних закладів, та поліцейських, направлених для підвищення кваліфікації, перепідготовки, спеціалізації до закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання та закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що здійснюють підготовку поліцейських, не повинен перевищувати 90 днів, а за умови відшкодування витрат стороною, що приймає, - 18 місяців.

(абзац п'ятий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.06.2021 р. N 670)

Строк відрядження працівників авіаційних компаній, які направляються за кордон для здійснення авіаційних перевезень пасажирів та вантажів у миротворчих місіях Організації Об'єднаних Націй згідно з контрактами між авіаційними компаніями України та Організацією Об'єднаних Націй, не повинен перевищувати шість місяців.

Строк відрядження працівників Державної аудиторської служби, її міжрегіональних територіальних органів, які направляються для проведення контрольних заходів, не повинен перевищувати період проведення таких заходів.

(абзац сьомий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 р. N 968,
від 14.12.2016 р. N 950)

У разі направлення осіб до вищих навчальних закладів або наукових установ за кордоном з метою навчання або стажування строк навчання студентів та стажування (наукового стажування) аспірантів, ад'юнктів, докторантів, наукових (науково-педагогічних) працівників не може перевищувати двох років.

(абзац восьмий пункту 6 у редакції постанов
 Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 р. N 411,
 від 28.12.2011 р. N 1411
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.04.2017 р. N 227)

Строк відрядження військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу та працівників, які направляються починаючи з 14 квітня 2014 року в межах України для участі в антитерористичних операціях та здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та в період здійснення зазначених заходів, а також здійснення заходів із забезпечення правопорядку на державному кордоні, не повинен перевищувати період проведення таких заходів.

(пункт 6 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 р. N 366
,
абзац дев'ятий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 р. N 963,
від 30.06.2021 р. N 670)

Строк відрядження військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу та працівників, направлених для лікування та реабілітації у зв'язку з пораненням (контузією, травмою або каліцтвом), отриманим під час безпосередньої участі в антитерористичній операції та/або забезпеченні її проведення (здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням, виявленням і припиненням терористичної діяльності), здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та в період здійснення зазначених заходів та осіб, які супроводжують таких військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу та працівників, не повинен перевищувати строк лікування та реабілітації.

(пункт 6 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.05.2015 р. N 322
,
абзац десятий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 р. N 963,
від 30.06.2021 р. N 670)

Абзац одинадцятий пункту 6 виключено 

(пункт 6 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 р. N 595
,
абзац одинадцятий пункту 6 виключено згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 р. N 1005)

Строк відрядження посадових осіб Державної прикордонної служби та Державної митної служби, які направляються за кордон для проведення контрольних заходів стосовно вантажів гуманітарної допомоги, що надходять з території Російської Федерації у район проведення антитерористичної операції на території України, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, не повинен перевищувати період проведення таких заходів.

(пункт 6 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.09.2015 р. N 678
,
абзац дванадцятий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 р. N 963,
від 23.06.2021 р. N 643)

Абзац тринадцятий пункту 6 виключено

(пункт 6 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.10.2016 р. N 681
,
абзац тринадцятий пункту 6 виключено згідно з
  постановою Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. N 806)

Строк відрядження державних службовців, які направляються для запобігання або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій, а також усунення інших обставин, які створили або можуть створити загрозу життю чи умовам життєдіяльності людей, не може перевищувати один рік.

(пункт 6 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.10.2016 р. N 681)

Строк відрядження як тимчасове переведення суддів до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя не може перевищувати один рік.

(пункт 6 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. N 810)

61. Строк відрядження державного службовця протягом одного календарного року не може перевищувати 60 календарних днів, крім випадків, визначених законодавством.

(постанову доповнено пунктом 61 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. N 806)

7. Установити, що державним службовцям, а також іншим особам, які направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок коштів бюджетів, за наявності підтвердних документів відшкодовуються:

1) витрати:

на проїзд (у тому числі на перевезення багажу, бронювання транспортних квитків) до місця відрядження і назад, а також за місцем відрядження (у тому числі на орендованому транспорті);

на оплату вартості проживання у готелях (мотелях), інших житлових приміщеннях;

на побутові послуги, що включені до рахунків на оплату вартості проживання у місцях проживання (прання, чищення, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), але не більш як 10 відсотків сум добових витрат для держави, до якої відряджається працівник, визначених у додатку 1 до цієї постанови, за всі дні проживання;

на бронювання місць у готелях (мотелях) у розмірах не більш як 50 відсотків вартості місця за добу;

на користування постільними речами в поїздах;

на оформлення закордонних паспортів;

на оформлення дозволів на в'їзд (віз);

на оплату вартості страхового поліса життя або здоров'я відрядженого працівника або його цивільної відповідальності (у разі використання транспортного засобу) за наявності оригіналу такого поліса з відміткою про сплату страхового платежу, якщо згідно із законами держави, до якої відряджається працівник, або держав, територією яких здійснюється транзитний рух до зазначеної держави, необхідно здійснити таке страхування;

на обов'язкове страхування та інші документально оформлені витрати, пов'язані з правилами в'їзду та перебування у місці відрядження;

на оплату службових телефонних розмов;

2) комісійні витрати у разі обміну валюти, комісійні винагороди за надані банком послуги.

(абзац перший підпункту 2 пункту 7 із змінами, внесеними
 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 р. N 1027)

Відшкодування зазначених та добових витрат здійснюється також супроводжуючому (не більше ніж одному) особи, визначеної в абзаці першому цього пункту, в разі, коли вона має інвалідність I групи внаслідок порушення опорно-рухового апарату та зору.

(пункт 7 доповнено новим абзацом чотирнадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 р. N 353,
у зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий - дев'ятнадцятий
 вважати відповідно абзацами п'ятнадцятим - двадцятим
,
абзац чотирнадцятий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.08.2018 р. N 679)

Крім того, особам, що забезпечують урядовим зв'язком Президента України та Прем'єр-міністра України під час здійснення ними офіційних і робочих візитів за кордон, за наявності підтвердних документів відшкодовуються витрати, які пов'язані з виконанням службової діяльності:

(пункт 7 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.02.2016 р. N 53)

на наймання приміщень (кімнат) для урядового зв'язку;

(пункт 7 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.02.2016 р. N 53)

на оплату прокладання ресурсу телекомунікаційних мереж;

(пункт 7 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.02.2016 р. N 53)

на оплату підключення та інсталяції виділених ліній Інтернету і їх тарифікації;

(пункт 7 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.02.2016 р. N 53)

на придбання карток мобільного зв'язку місцевих мобільних операторів з доступом до Інтернету;

(пункт 7 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.02.2016 р. N 53)

на придбання додаткових квитків для перевезення обладнання урядового зв'язку.

(пункт 7 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.02.2016 р. N 53)

Членам офіційних делегацій на чолі з Президентом України, Головою Верховної Ради України, Прем'єр-міністром України під час здійснення офіційних і робочих візитів за кордон та робочих поїздок у межах України та передових груп, що забезпечують підготовку таких візитів, та співробітникам Управління державної охорони, які їх супроводжують, за наявності підтвердних документів відшкодовуються витрати на обслуговування в залах офіційних делегацій в аеропортах.

(пункт 7 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. N 362)

8. Державним службовцям, а також іншим особам, які направляються у відрядження за кордон на строк до 60 календарних днів підприємствами, установами та організаціями, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів, відшкодовується вартість страхового поліса (за наявності його оригіналу з відміткою про сплату страхового платежу), за яким передбачено відшкодування витрат на:

надання швидкої та невідкладної (екстреної) медичної допомоги страхувальнику і придбання необхідних медикаментів;

переміщення страхувальника на територію України для надання йому медичної допомоги;

відправлення труни з тілом (урни з прахом) страхувальника до місця поховання на території України та інших пов'язаних з цим витрат.

У разі коли правилами в'їзду та перебування у державі, до якої відряджається страхувальник, встановлені вимоги щодо розміру страхової суми, у договорі страхування визначається мінімальна страхова сума. При цьому строк дії договору страхування повинен відповідати строку відрядження.

Якщо в державі, до якої відряджається страхувальник, медична допомога надається іноземним громадянам безоплатно, вартість страхового поліса не відшкодовується.

9. Витрати на проїзд державних службовців, а також інших осіб, які направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів, у м'якому вагоні, суднами морського та річкового транспорту, повітряним транспортом за квитками 1 класу та бізнес-класу, фактичні витрати, що перевищують граничні суми витрат на найм житлового приміщення та на перевезення багажу понад вагу, вартість перевезення якого входить до вартості квитка того виду транспорту, яким користується працівник, відшкодовуються з дозволу керівника згідно з підтвердними документами.

Дозволи міністрам та керівникам інших центральних органів виконавчої влади на відшкодування зазначених витрат надаються Першим віце-прем'єр-міністром, а також віце-прем'єр-міністрами згідно з розподілом функціональних повноважень.

(пункт 9 доповнено новим абзацом другим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2014 р. N 272,
у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім)

Витрати, відшкодовані згідно з цим пунктом, не є надміру витраченими коштами.

(абзац третій пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2014 р. N 272)

10. У разі відрядження за кордон на службовому автомобілі витрати на пально-мастильні матеріали відшкодовуються з урахуванням встановлених норм за 1 кілометр пробігу відповідно до затвердженого маршруту.

11. У разі коли сторона, яка приймає, забезпечує працівника, відрядженого за кордон, додатковими коштами в іноземній валюті у вигляді компенсації поточних витрат (крім витрат на проїзд до держави відрядження і назад та на найм житлового приміщення) або добових витрат, сторона, яка направляє, виплату добових витрат зазначеним особам зменшує на суму додатково наданих коштів. Якщо сума, надана стороною, яка приймає, перевищує затверджену суму добових витрат або дорівнює такій сумі, сторона, яка направляє, виплату добових витрат зазначеним особам не проводить.

12. Міністерству фінансів внести зміни до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, що випливають із цієї постанови.

13. Особливості направлення у відрядження військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу, які проходять службу в органах і підрозділах цивільного захисту, працівників Національного антикорупційного бюро, працівників Державного бюро розслідувань визначаються за погодженням з Міністерством фінансів відповідно Міністерством оборони, Міністерством внутрішніх справ, Службою безпеки, Службою зовнішньої розвідки, Національним антикорупційним бюро, Державним бюро розслідувань, Управлінням державної охорони, Адміністрацією Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.

(абзац перший пункту 13 у редакції постанов
 Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 р. N 880,
від 13.01.2021 р. N 18)

Особливості направлення працівників дипломатичної служби України у довготермінове відрядження та на роботу до секретаріатів міжнародних організацій за квотою України визначаються Законом України "Про дипломатичну службу".

(абзац другий пункту 13 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. N 806)

Особливості направлення державних службовців у відрядження для виконання своїх посадових обов'язків поза межами постійного місця служби, зокрема на роботу до секретаріатів міжнародних організацій, представництв міжнародних організацій в інших країнах або органів влади іноземних держав, визначаються відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

(пункт 13 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 25.07.2012 р. N 667,
 від 24.10.2012 р. N 978
,
 від 29.05.2013 р. N 380
,
 від 19.06.2013 р. N 427
,
від 28.10.2015 р. N 844
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 05.10.2016 р. N 681)

131. Дія абзацу другого пункту 2, пунктів 5 і 7 - 9 цієї постанови не поширюється на студентів, аспірантів, ад'юнктів, докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників, направлених на навчання, стажування у вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 411 "Питання навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 28, ст. 1195).

(постанову доповнено пунктом 131 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. N 1411
,
пункт 131 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.04.2017 р. N 227)

14. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

15. Ця постанова набирає чинності з 1 квітня 2011 року.

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 26

 

СУМИ
витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів

(доларів США)

Назва держави 

Сума добових витрат 

Гранична сума витрат на найм житлового приміщення за добу
(не більш як) 

Австралія 

35 

150 

Австрія 

45 

105 

Азербайджан 

25 

69 

Албанія 

33 

100 

Алжир 

37 

195 

Ангола 

44 

195 

Андорра 

36 

66 

Антигуа і Барбуда 

45 

89 

Аргентина 

42 

110 

Афганістан 

38 

63 

Багамські Острови 

36 

53 

Бангладеш 

33 

63 

Барбадос 

37 

53 

Бахрейн 

36 

79 

Беліз 

34 

53 

Бельгія 

50 

200 

Бенін 

37 

60 

Бермудські Острови 

34 

55 

Білорусь 

25 

69 

Болгарія 

34 

80 

Болівія 

34 

63 

Боснія і Герцеговина 

36 

90 

Ботсвана 

32 

74 

Бразилія 

38 

132 

Бруней 

29 

130 

Буркіна-Фасо 

40 

56 

Бурунді 

37 

63 

Вануату 

35 

51 

Великобританія 

50 

240 

Венесуела 

35 

63 

В'єтнам 

32 

90 

Вірменія 

25 

69 

Габон 

40 

90 

Гаїті 

35 

63 

Гайана 

36 

90 

Гамбія 

37 

63 

Гана 

35 

69 

Гватемала 

33 

63 

Гвінея 

36 

84 

Гвінея-Бісау 

44 

50 

Гібралтар 

33 

40 

Гондурас 

36 

40 

Гонконг 

34 

121 

Гренада 

44 

63 

Греція 

44 

133 

Грузія 

25 

79 

Данія 

44 

170 

Джибуті 

40 

55 

Домініканська Республіка 

34 

120 

Еквадор 

30 

110 

Екваторіальна Гвінея 

38 

35 

Еритрея 

36 

40 

Естонія 

34 

74 

Ефіопія 

40 

63 

Єгипет 

36 

120 

Ємен 

36 

150 

Замбія 

34 

78 

Заморські території Франції 

37 

93 

Зімбабве 

35 

63 

Ізраїль

43

171

Індія 

38 

145 

Індонезія 

39 

115 

Ірак 

39 

80 

Іран 

32 

105 

Ірландія 

37 

160 

Ісландія 

39 

160 

Іспанія 

39 

135 

Італія 

50 

200 

Йорданія 

34 

95 

Кабо-Верде 

31 

55 

Казахстан 

25 

100 

Кайманові Острови 

36 

90 

Камбоджа 

36 

63 

Камерун 

39 

60 

Канада 

45 

130 

Катар 

34 

111 

Кенія 

34 

84 

Киргизстан 

25 

69 

Китай 

50 

140 

Кіпр 

38 

140 

Кірибаті 

43 

40 

КНДР 

35 

111 

Колумбія 

34 

120 

Коморські Острови 

37 

55 

Конго 

40 

100 

Демократична Республіка Конго (Заїр) 

37 

67 

Коста-Ріка 

33 

63 

Кот-д'Івуар 

40 

84 

Куба 

40 

150 

Кувейт 

36 

150 

Лаос 

36 

63 

Латвія 

34 

120 

Лесото 

33 

40 

Литва 

34 

100 

Ліберія 

36 

40 

Ліван 

39 

90 

Лівія 

39 

200 

Ліхтенштейн 

39 

63 

Люксембург

44

190

Маврикій 

30 

69 

Мавританія 

38 

60 

Мадагаскар 

37 

69 

Макао 

31 

65 

Македонія 

36 

95 

Малаві 

35 

63 

Малайзія 

33 

115 

Малі 

40 

90 

Мальдіви 

32 

63 

Мальта 

33 

63 

Марокко 

37 

63 

Мексика 

33 

130 

Мозамбік 

38 

69 

Молдова 

25 

95 

Монако 

36 

120 

Монголія 

39 

79 

М'янма 

33 

75 

Намібія 

33 

100 

Науру 

31 

40 

Непал 

29 

63 

Нігер 

37 

90 

Нігерія 

42 

250 

Нідерланди 

41 

130 

Нікарагуа 

36 

74 

Німеччина 

50 

121 

Нова Зеландія 

26 

80 

Норвегія 

46 

160 

Об'єднані Арабські Емірати 

38 

140 

Оман 

36 

150 

Пакистан 

37 

150 

Палау 

29 

50 

Панама 

34 

63 

Папуа-Нова Гвінея 

39 

120 

Парагвай 

31 

40 

Перу 

34 

130 

Південно-Африканська Республіка 

36 

140 

Польща 

38 

120 

Португалія 

40 

90 

Пуерто-Ріко 

32 

63 

Республіка Корея 

44 

190 

Росія 

37 

150 

Руанда 

39 

63 

Румунія 

37 

110 

Сальвадор 

30 

37 

Самоа 

27 

36 

Сан-Марино 

29 

74 

Сан-Томе і Принсіпі 

34 

63 

Саудівська Аравія 

39 

110 

Свазіленд 

31 

63 

Сейшельські Острови 

40 

130 

Сенегал 

40 

70 

Сент-Люсія 

42 

79 

Сербія 

37 

125 

Сінгапур 

35 

150 

Сирія 

39 

131 

Словаччина 

34 

95 

Словенія 

36 

110 

Соломонові Острови 

33 

60 

Сомалі 

33 

35 

Співдружність Домініки 

40 

63 

Судан 

42 

137 

Суринам 

39 

69 

США 

50 

240 

Сьєрра-Леоне 

37 

63 

Таджикистан 

25 

69 

Таїланд 

37 

110 

Тайвань 

34 

74 

Танзанія 

34 

63 

Того 

38 

63 

Тонга 

30 

35 

Трінідад і Тобаго 

37 

79 

Туніс 

36 

80 

Туреччина 

39 

120 

Туркменістан 

25 

69 

Уганда 

38 

69 

Угорщина 

34 

88 

Узбекистан 

25 

69 

Україна

60 гривень

600 гривень

Уругвай 

32 

75 

Фіджі 

29 

40 

Філіппіни 

36 

121 

Фінляндія 

41 

170 

Франція 

50 

170 

Хорватія 

37 

90 

Центральноафриканська Республіка 

43 

80 

Чад 

45 

80 

Чехія 

34 

135 

Чилі 

33 

100 

Чорногорія 

37 

100 

Швейцарія

44

208

Швеція 

44 

101 

Шрі-Ланка 

34 

63 

Ямайка 

38 

90 

Японія 

50 

250 

Примітки. 

1. Граничні суми витрат на найм житлового приміщення за добу встановлені з урахуванням включених до рахунків на оплату вартості проживання витрат на користування телефоном (крім витрат на службові телефонні розмови), холодильником, телевізором та інших витрат (крім витрат на побутові послуги, які відшкодовуються у розмірі, встановленому пунктом 7 постанови, та витрат на оплату податку на додану вартість).

2. Забезпечення працівників коштами у разі відрядження за межі України здійснюється з урахуванням затвердженої суми витрат на відрядження чи в сумі, еквівалентній зазначеній сумі в іноземній валюті, за офіційним курсом Національного банку, встановленим на день подання уповноваженому банку розрахунку витрат на відрядження, або у гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку, встановленим на день видачі авансу.

3. Пункт 3 приміток втратив чинність

4. Гранична сума витрат на найм житлового приміщення за добу становить 125 відсотків затверджених сум витрат на найм приміщення залежно від держави відрядження для посадових осіб, керівників, керівних працівників, посади яких зазначено у додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. N 304 "Про умови оплати праці посадових осіб, керівників та керівних працівників окремих державних органів, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу" (Офіційний вісник України, 2016 р., N 34, ст. 1327, N 55, ст. 1913), керівників інших державних органів, у тому числі тих, що очолюють делегації, мають повноваження брати участь у заходах міжнародного характеру та/або за рішеннями Президента України чи Уряду України підписувати міжнародні договори, а також для членів таких делегацій.

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 р. N 371,
від 05.04.2017 р. N 241
,
від 25.10.2017 р. N 806
,
від 20.06.2018 р. N 480
,
від 03.11.2019 р. N 918)

 

РОЗМІРИ
надбавок до затверджених сум добових витрат в іноземній валюті для окремих категорій працівників

Надбавки до затверджених сум добових витрат в іноземній валюті для окремих категорій працівників виплачуються:

членам Уряду, державним службовцям 1 рангу та дипломатичного рангу Надзвичайного і Повноважного посла - в розмірі 50 відсотків сум добових витрат;

державним службовцям 2 і 3 рангу, дипломатичних рангів Надзвичайного і Повноважного посланника першого і другого класу - в розмірі 40 відсотків сум добових витрат;

державним службовцям 4 і 5 рангу, дипломатичних рангів радника першого і другого класу - в розмірі 30 відсотків сум добових витрат;

членам делегацій, що виїжджають за кордон на міжнародні переговори, наради та для підписання міжурядових угод, - в розмірі 25 відсотків, а керівникам цих делегацій - в розмірі 30 відсотків сум добових витрат.

Зазначені у цьому додатку працівники мають право на одержання тільки однієї надбавки.

До членів делегацій, зазначених в абзаці п'ятому, належать лише ті члени делегації (представники), які мають повноваження виступати від імені або за дорученням Президента України та Уряду України на міжнародних переговорах, конференціях, форумах та для підписання міжурядових угод. Інші члени делегації (представники, включаючи наглядачів), які виїжджають за кордон згідно з рішенням Президента України та Уряду України, до членів таких делегацій не належать.

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. N 663 "Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 17, ст. 720).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 2000 р. N 850 "Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. N 663" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 22, ст. 902).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2000 р. N 1355 "Про доповнення пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. N 663" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 35, ст. 1507).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2000 р. N 1398 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. N 663" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 36, ст. 1548).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. N 423 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. N 663" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 20, ст. 841).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. N 977 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. N 663" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 29, ст. 1366).

7. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 24 липня 2003 р. N 1157 "Деякі питання відрядження працівників Української державної корпорації по транспортному будівництву "Укртрансбуд" та будівельної корпорації "УкрАзіаБуд" до Туркменистану" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 31, ст. 1614).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2003 р. N 1732 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. N 663" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 45, ст. 2364).

9. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. N 1795 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо умов матеріального забезпечення осіб, направлених за кордон на навчання" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 47, ст. 2439).

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. N 682 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. N 663" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 21, ст. 1430).

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 червня 2004 р. N 818 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. N 663" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 26, ст. 1702).

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. N 184 "Про доповнення пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. N 663" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 11, ст. 525).

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2005 р. N 952 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. N 663" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 39, ст. 2465).

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2006 р. N 116 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. N 663" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 6, ст. 301).

15. Пункт 22 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України з питань діяльності Служби зовнішньої розвідки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 р. N 726 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 22, ст. 1609).

16. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань проведення інспектування органами державної контрольно-ревізійної служби, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2006 р. N 1618 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 46, ст. 3085).

17. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. N 108 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 8, ст. 314).

18. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 березня 2007 р. N 514 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. N 663" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 22, ст. 874).

19. Пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2007 р. N 859 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 47, ст. 1933).

20. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 березня 2008 р. N 209 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. N 663" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 23, ст. 683).

21. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. N 483 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. N 663" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 37, ст. 1254).

22. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2009 р. N 1015 "Питання стажування аспірантів, докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах в Україні та за кордоном" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 74, ст. 2541).

____________

Опрос