Идет загрузка документа (31 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка предоставления частным партнером государственному партнеру информации о выполнении договора, заключенного в рамках государственно-частного партнерства

КМ Украины
Постановление КМ от 09.02.2011 № 81
редакция действует с 09.10.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 9 лютого 2011 р. N 81

Київ

Про затвердження Порядку надання приватним партнером державному партнеру інформації про виконання договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановою Кабінету Міністрів України
 від 2 вересня 2015 року N 746

Відповідно до частини другої статті 21 Закону України "Про державно-приватне партнерство" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок надання приватним партнером державному партнеру інформації про виконання договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 42

 

ПОРЯДОК
надання приватним партнером державному партнеру інформації про виконання договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства

1. Цей Порядок визначає процедуру надання приватним партнером державному партнеру інформації про виконання договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства (далі - договір).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про державно-приватне партнерство".

3. Інформацією про виконання договору є:

абзац другий пункту 3 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 02.09.2015 р. N 746)

звіт про виконання договору згідно з формою, яка додається (надається у двох примірниках, підписаних приватним партнером).

(абзац третій пункту 3 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 р. N 746)

4. Приватний партнер надає державному партнеру в електронній та письмовій формі інформацію про виконання договору:

за квартал - до 15 числа другого місяця, що настає за останнім днем звітного кварталу;

за рік - до 10 березня року, що настає за звітним.

5. Державний партнер надає Мінекономрозвитку в електронній та письмовій формі інформацію про виконання договору:

(абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 р. N 746)

за квартал - до 30 числа другого місяця, що настає за останнім днем звітного кварталу;

за рік - до 20 березня року, що настає за звітним.

6. Мінекономрозвитку проводить моніторинг, узагальнює та оприлюднює результати здійснення державно-приватного партнерства.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 р. N 746)

 

ЗВІТ
про виконання договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства

за ____________________
(квартал, рік)

Договір ______________________________________________________________________________
                                                                             (назва договору, обліковий номер, дата укладення)
між державним партнером ______________________________________________________________
                                                                                                                      (державний орган
_____________________________________________________________________________________
                                                                                   або орган місцевого самоврядування)
та приватним партнером (приватними партнерами) ________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                           (найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я,
_____________________________________________________________________________________
                                                        по батькові (за наявності) для фізичної особи - підприємця,
_____________________________________________________________________________________
                                          реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта
                                    (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі
                                                                                          за серією та номером паспорта)

Поштовий індекс, місце проживання або місцезнаходження приватного партнера
_____________________________________________________________________________________

Показник виконання договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства

За звітний період

Наростаючим підсумком з початку року

Наростаючим підсумком з початку виконання договору

1. Сума інвестицій, що передбачена договором, тис. гривень

 

 

 

2. Сума інвестицій, внесених приватним партнером, тис. гривень

 

 

 

3. Державна підтримка, усього, тис. гривень

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

надання державних і місцевих гарантій з метою забезпечення виконання боргових зобов'язань за запозиченнями приватного партнера

 

 

 

компенсація відсотків та/або суми за кредитами

 

 

 

сума коштів, одержаних від державного партнера

 

 

 

сума податкових та митних пільг

 

 

 

4. Перераховано приватним партнером платежів до бюджетів та державних цільових фондів, усього, тис. гривень

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

податок на додану вартість

 

 

 

податок на прибуток підприємств

 

 

 

податок на доходи фізичних осіб

 

 

 

плата за землю

 

 

 

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

 

 

 

платежі до Пенсійного Фонду України

 

 

 

інші податки та збори

 

 

 

5. Заборгованість приватного партнера, тис. гривень

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

з податків

 

 

 

із заробітної плати

 

 

 

6. Платежі приватного партнера на користь державного партнера за умовами договору, усього, тис. гривень

 

 

 

Опис виробленої продукції, виконаних робіт чи наданих послуг за видами та кількістю, в натуральному виразі, за звітний період
_____________________________________________________________________________________

Виконання зобов'язань щодо створення/збереження робочих місць та залучення/звільнення працівників (у тому числі громадян України), за звітний період
_____________________________________________________________________________________

Використання технологій, матеріалів, техніки та обладнання вітчизняного виробництва, у відсотках
_____________________________________________________________________________________

Підстави, строк, види та умови наданої державної підтримки _________________________________
_____________________________________________________________________________________

Вплив виконання договору на навколишнє природне середовище _____________________________
_____________________________________________________________________________________

Інша інформація та відомості відповідно до умов договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства
_____________________________________________________________________________________

Приватний партнер
(приватні партнери)

______________________________________
              (для юридичної особи - посада керівника;
           для фізичної особи - підприємця - прізвище,
                        ім'я, по батькові (за наявності)

_____________________
                    (підпис)

____________________________
(ініціали та прізвище)

___ ____________ 20__ р.

М. П.

Примітка. Печатка проставляється за її наявності.

(додаток до Порядку у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 р. N 746)

____________

Опрос