Идет загрузка документа (48 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка передачи бюджетных назначений, перераспределения расходов бюджета и предоставления кредитов из бюджета

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 12.01.2011 № 18
редакция действует с 05.03.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 січня 2011 р. N 18

Київ

Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.03.2012 р. N 217)

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 21 березня 2012 року N 217
,
від 29 березня 2017 року N 198
,
від 21 серпня 2019 року N 794
,
від 26 лютого 2020 року N 158

Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету, що додається.

(постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.2012 р. N 217)

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 34

 

ПОРЯДОК
передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету

(назва Порядку із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.2012 р. N 217)

Загальні питання

1. Цей Порядок визначає механізм передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету, передбачених частинами шостою, восьмою та п'ятнадцятою статті 23 Бюджетного кодексу України, якщо інше не передбачено законом про Державний бюджет України, а саме:

(абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 21.03.2012 р. N 217,
від 29.03.2017 р. N 198
,
від 21.08.2019 р. N 794
,
від 26.02.2020 р. N 158)

передачі бюджетних призначень від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого;

передачі нерозподілених бюджетних призначень на визначену в законі про Державний бюджет України мету між головними розпорядниками;

перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції (з урахуванням частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України), у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) за бюджетною програмою.

(абзац четвертий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.2012 р. N 217
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 26.02.2020 р. N 158)

абзац п'ятий пункту 1 виключено

(абзац п'ятий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.2012 р. N 217
,
виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.02.2020 р. N 158)

Дія цього Порядку не поширюється на розподіл бюджетних призначень резервного фонду бюджету, порядок використання коштів якого визначено постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. N 415 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 14, ст. 734).

2. Підставою для передачі бюджетних призначень є норми законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України (рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації, виконавчого органу відповідної місцевої ради), а для передачі бюджетних призначень для реалізації державних інвестиційних проектів - відповідне рішення Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 р. N 198)

3. Передача бюджетних призначень від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України (Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації, виконавчого органу відповідної місцевої ради), погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету (відповідною комісією Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради).

(абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.2012 р. N 217)

Абзац другий пункту 3 виключено

(пункт 3 доповнено новим абзацом другим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.2012 р. N 217
,
 у зв'язку з цим абзаци другий і третій
 вважати відповідно абзацами третім і четвертим
,
абзац другий пункту 3 виключено згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.02.2020 р. N 158)

Перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції (з урахуванням частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України), у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) за бюджетною програмою здійснюються за рішенням Кабінету Міністрів України (Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації, виконавчого органу відповідної місцевої ради), погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету (відповідною комісією Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради).

(абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 21.03.2012 р. N 217,
від 26.02.2020 р. N 158)

Передача бюджетних призначень, перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за спеціальним фондом бюджету здійснюються з урахуванням вимог, встановлених бюджетним законодавством.

(пункт 3 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. N 794,
у зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим)

Передача інших бюджетних призначень або перерозподіл інших видатків бюджету і надання кредитів з бюджету здійснюються у разі встановлення відповідних норм законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет).

(абзац п'ятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.2012 р. N 217)

4. Рішенням Кабінету Міністрів України (Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації, виконавчого органу відповідної ради) може визначатися нова назва бюджетної програми без зміни цільового обмеження відповідних бюджетних призначень у разі передачі бюджетних призначень від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, у якого відсутні бюджетні програми, що передбачають виконання завдань або надання послуг, аналогічних тим, для виконання яких передаються бюджетні призначення, у тому числі за загальнодержавними видатками і кредитуванням (крім міжбюджетних трансфертів).

(пункт 4 у редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 21.08.2019 р. N 794
,
від 26.02.2020 р. N 158)

Підготовка та прийняття рішення про передачу бюджетних призначень, перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету

(назва розділу із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.03.2012 р. N 217)

5. У проекті рішення Кабінету Міністрів України (Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації, виконавчого органу відповідної ради) про передачу бюджетних призначень, перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету (далі - проект рішення) обов'язково зазначаються:

(абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.2012 р. N 217)

1) під час передачі бюджетних призначень:

головний розпорядник бюджетних коштів та визначений ним відповідальний виконавець бюджетної програми, який передає бюджетне призначення;

головний розпорядник бюджетних коштів та визначений ним відповідальний виконавець бюджетної програми, якщо відповідальний виконавець забезпечує виконання бюджетних програм у системі головного розпорядника, якому передається бюджетне призначення (або головні розпорядники бюджетних коштів та визначені ними відповідальні виконавці бюджетних програм, яким передаються бюджетні призначення);

(абзац четвертий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. N 794,
від 26.02.2020 р. N 158)

код та назва бюджетної програми, виконання якої частково або повністю передається;

назва бюджетної програми (бюджетних програм), на яку (які) передаються бюджетні призначення (у випадку, передбаченому пунктом 4 цього Порядку, - нова назва бюджетної програми або в разі потреби - напрям цільового спрямування бюджетних коштів);

(абзац шостий пункту 5 у редакції постанов
 Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. N 794,
від 26.02.2020 р. N 158)

обсяг передачі бюджетних призначень у грошовому виразі (тис. гривень) та його економічна сутність (видатки споживання (з них - оплата праці, комунальні послуги та енергоносії), видатки розвитку і кредитування бюджету);

обсяг передачі бюджетних призначень за власними надходженнями бюджетних установ, встановлений законом про Державний бюджет України відповідному головному розпоряднику за бюджетною програмою, або його частина;

(пункт 5 доповнено новим абзацом восьмим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. N 794,
у зв'язку з цим абзаци восьмий - дев'ятнадцятий
 вважати відповідно абзацами дев'ятим - двадцятим)

функції, завдання або послуги в рамках бюджетної програми, повноваження на виконання яких передається, або назва державного інвестиційного проекту, для реалізації якого передаються бюджетні призначення;

(абзац дев'ятий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 р. N 198,
від 21.08.2019 р. N 794)

за потреби новий відповідальний виконавець бюджетної програми;

положення про надання доручення щодо:

(пункт 5 доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. N 794
,
абзац одинадцятий пункту 5 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 26.02.2020 р. N 158)

- погодження такого рішення Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету (відповідною комісією Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради);

(пункт 5 доповнено новим абзацом дванадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. N 794)

- визначення Мінфіном (місцевим фінансовим органом) нових кодів та назв бюджетних програм у випадку, передбаченому пунктом 4 цього Порядку;

(пункт 5 доповнено новим абзацом тринадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.02.2020 р. N 158,
у зв'язку з цим абзаци тринадцятий - двадцять дев'ятий
 вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - тридцятим)

- внесення Мінфіном (місцевим фінансовим органом) в установленому порядку змін до розпису державного бюджету (місцевого бюджету) після погодження відповідного рішення Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету (відповідною комісією Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради);

(пункт 5 доповнено новим абзацом чотирнадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. N 794,
у зв'язку з цим абзаци
дванадцятий - двадцять перший
 вважати відповідно абзацами п'ятнадцятим - двадцять четвертим)

2) під час перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції (з урахуванням частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України), у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів, а також щодо збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) за бюджетною програмою:

(абзац п'ятнадцятий пункту 5 із змінами, внесеними
 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.2012 р. N 217
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 26.02.2020 р. N 158)

головний розпорядник бюджетних коштів, якому здійснюється перерозподіл;

(абзац шістнадцятий пункту 5 із змінами, внесеними
 згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 21.03.2012 р. N 217,
від 26.02.2020 р. N 158)

коди та назви бюджетних програм, щодо яких здійснюється перерозподіл (у разі потреби - напрям використання бюджетних коштів);

(абзац сімнадцятий пункту 5 із змінами, внесеними
 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.2012 р. N 217
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 21.08.2019 р. N 794
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.02.2020 р. N 158)

обсяг перерозподілу у грошовому виразі (тис. гривень) та його економічна сутність (видатки споживання, з них - оплата праці, комунальні послуги та енергоносії, видатки розвитку і кредити з бюджету), а в разі перерозподілу додаткових дотацій та субвенцій - також обсяг їх перерозподілу між місцевими бюджетами;

(абзац вісімнадцятий пункту 5 у редакції
 постанови Кабінету Міністрів України від 21.03.2012 р. N 217)

положення про надання доручення щодо:

(пункт 5 доповнено новим абзацом дев'ятнадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. N 794
,
абзац дев'ятнадцятий пункту 5 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 26.02.2020 р. N 158)

- погодження такого рішення Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету (відповідною комісією Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради);

(пункт 5 доповнено новим абзацом двадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. N 794)

- внесення Мінфіном (місцевим фінансовим органом) в установленому порядку змін до розпису державного бюджету (місцевого бюджету) після погодження відповідного рішення Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету (відповідною комісією Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради).

(пункт 5 доповнено новим абзацом двадцять першим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. N 794,
у зв'язку з цим абзаци
дев'ятнадцятий - двадцять четвертий
 вважати відповідно абзацами двадцять другим - двадцять сьомим)

3) абзац двадцять другий пункту 5 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 26.02.2020 р. N 158)

абзац двадцять третій пункту 5 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 26.02.2020 р. N 158)

абзац двадцять четвертий пункту 5 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 26.02.2020 р. N 158)

абзац двадцять п'ятий пункту 5 виключено

(абзац двадцять п'ятий пункту 5 із змінами, внесеними
 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.2012 р. N 217
,
виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 26.02.2020 р. N 158)

абзац двадцять шостий пункту 5 виключено

(абзац двадцять шостий пункту 5 із змінами, внесеними
 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.2012 р. N 217
,
виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 26.02.2020 р. N 158)

абзац двадцять сьомий пункту 5 виключено

(пункт 5 доповнено новим абзацом двадцять сьомим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. N 794
,
абзац двадцять сьомий пункту 5 виключено згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.02.2020 р. N 158)

- абзац двадцять восьмий пункту 5 виключено

(пункт 5 доповнено новим абзацом двадцять восьмим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. N 794
,
абзац двадцять восьмий пункту 5 виключено згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.02.2020 р. N 158)

- абзац двадцять дев'ятий пункту 5 виключено

(пункт 5 доповнено новим абзацом двадцять дев'ятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. N 794,
у зв'язку з цим абзац
двадцять сьомий
 вважати абзацом тридцятим,
абзац двадцять дев'ятий пункту 5 виключено згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.02.2020 р. N 158)

Абзац тридцятий пункту 5 виключено

(абзац тридцятий пункту 5 із змінами, внесеними
 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.2012 р. N 217
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 21.08.2019 р. N 794
,
виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 26.02.2020 р. N 158)

6. Проект рішення обов'язково погоджується з Мінфіном (місцевим фінансовим органом) та в установленому порядку подається до Кабінету Міністрів України (Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації, виконавчого органу відповідної місцевої ради).

7. Після прийняття Кабінетом Міністрів України (Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевою державною адміністрацією, виконавчим органом відповідної місцевої ради) рішення про:

передачу бюджетних призначень головний розпорядник бюджетних коштів, якому передані бюджетні призначення, звертається до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (відповідної комісії Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради) щодо погодження відповідного рішення, копія якого додається до звернення разом з фінансово-економічними розрахунками та обґрунтуваннями щодо обсягу відповідної передачі;

(абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 21.03.2012 р. N 217,
від 21.08.2019 р. N 794)

абзац третій пункту 7 виключено

(пункт 7 доповнено новим абзацом третім згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.2012 р. N 217
,
 у зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим
,
абзац третій пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. N 794
,
виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 26.02.2020 р. N 158)

перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції (з урахуванням частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України), у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) за бюджетною програмою головний розпорядник бюджетних коштів звертається до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (відповідної комісії Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради) щодо погодження відповідного рішення, копія якого додається до звернення разом з фінансово-економічними розрахунками та обґрунтуваннями щодо обсягу відповідного перерозподілу.

(абзац четвертий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 21.03.2012 р. N 217,
від 21.08.2019 р. N 794
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 26.02.2020 р. N 158)

У разі передачі бюджетних призначень від одного головного розпорядника бюджетних коштів до інших головних розпорядників у проекті рішення зазначається головний розпорядник бюджетних коштів (відповідальний виконавець), який забезпечує погодження відповідного рішення Кабінету Міністрів України (Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації, виконавчого органу відповідної місцевої ради) з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету (відповідною комісією Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради).

(пункт 7 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. N 794)

Передача бюджетних призначень для реалізації державних інвестиційних проектів здійснюється з урахуванням вимог частини п'ятнадцятої статті 23 Бюджетного кодексу України.

(пункт 7 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. N 794)

8. Передача бюджетних призначень до новоутвореного головного розпорядника бюджетних коштів здійснюється тільки шляхом внесення змін до закону про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет), якщо інше не встановлено законом про Державний бюджет України.

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.03.2012 р. N 217
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 21.08.2019 р. N 794)

9. Пункт 9 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 21.08.2019 р. N 794)

____________

Опрос