Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о проектах по приоритетным направлениям социально-экономического и культурного развития (национальные проекты)

КМ Украины
Постановление КМ, Положение от 08.12.2010 № 1255
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 8 грудня 2010 р. N 1255

Київ

Про затвердження Положення про проекти із пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку (національні проекти)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 16 листопада 2011 року N 1169
,
 від 14 січня 2013 року N 66
,
від 11 березня 2015 року N 97

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 28 грудня 2016 року N 1011)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про проекти із пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку (національні проекти), що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 42

 

ПОЛОЖЕННЯ
про проекти із пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку (національні проекти)

(У тексті Положення слово "Укрнацпроект" в усіх відмінках замінено словом "Держінвестпроект" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року N 1169)

1. Це Положення визначає процедуру підготовки і реалізації проектів із пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку (національні проекти).

2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

національний проект - проект із пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку, що має стратегічно важливе значення для забезпечення технологічного оновлення та розвитку базових галузей реального сектору економіки, розвитку регіону, розв'язання соціальних проблем, а також впливає на покращення якості життя громадян України, а також внесений до переліку проектів із пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку (далі - перелік проектів) та до Державного реєстру національних проектів;

(абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 р. N 1169,
 від 14.01.2013 р. N 66)

попереднє техніко-економічне обґрунтування національного проекту - документ, в якому визначені можливості реалізації національного проекту, його економічної доцільності та рентабельності.

3. Забезпечення реалізації національних проектів здійснюється Держінвестпроектом.

4. Державна підтримка для реалізації національних проектів може надаватися, зокрема, у формі:

співфінансування з державного та/або місцевих бюджетів;

державних і місцевих гарантій відповідно до законодавства з метою забезпечення виконання боргових зобов'язань за запозиченнями суб'єктів господарювання;

кредитування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

повної або часткової компенсації за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів відсотків за кредитами, залученими суб'єктами господарювання.

Реалізація національних проектів може здійснюватися на умовах державно-приватного партнерства.

(пункт 4 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 14.01.2013 р. N 66)

5. Національні проекти фінансуються за рахунок:

коштів приватних інвесторів, міжнародних фінансових організацій, кредитних ресурсів та інших джерел;

коштів державного та місцевих бюджетів.

6. Перелік проектів готується Держінвестпроектом та затверджується Кабінетом Міністрів України.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.03.2015 р. N 97)

7. Держінвестпроект на підставі затвердженого Кабінетом Міністрів України переліку проектів забезпечує включення національного проекту та його складових до Державного реєстру національних проектів та розроблення відповідного попереднього техніко-економічного обґрунтування за рахунок коштів державного бюджету та подає його для затвердження Кабінету Міністрів України.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 р. N 1169)

8. Розгляд та затвердження попереднього техніко-економічного обґрунтування національного проекту здійснюється Кабінетом Міністрів України протягом одного місяця з дати подання його Держінвестпроектом.

(пункт 8 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 14.01.2013 р. N 66)

9. Попереднє техніко-економічне обґрунтування національного проекту містить такі основні розділи та інформацію:

резюме проекту (короткий виклад суті основних питань);

аналіз ринку, концепцію маркетингу, план продажів;

опис продукту;

план реалізації проекту;

фінансовий аналіз та обсяги інвестицій;

висновки.

Попереднє техніко-економічне обґрунтування національного проекту є невід'ємною частиною техніко-економічного обґрунтування національного проекту.

10. У рішенні Кабінету Міністрів України про затвердження попереднього техніко-економічного обґрунтування національного проекту зазначається форма державної підтримки (у разі її надання).

(пункт 10 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 14.01.2013 р. N 66)

11. Після затвердження Кабінетом Міністрів України попереднього техніко-економічного обґрунтування національного проекту Держінвестпроект:

звертається у разі потреби до органів місцевого самоврядування або Ради міністрів Автономної Республіки Крим з питань надання гарантій або інших форм підтримки національному проекту, якщо зазначені питання належать до повноважень таких органів;

здійснює згідно із законодавством вибір інвестора для реалізації національного проекту та укладає з ним відповідний договір. У разі надання державної підтримки пропозиції щодо вибору інвестора та укладення з ним відповідного договору погоджуються з Кабінетом Міністрів України;

(абзац третій пункту 11 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 14.01.2013 р. N 66)

забезпечує розроблення та погодження з уповноваженими державними органами проектної документації щодо національного проекту.

(абзац четвертий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2013 р. N 66)

Замовником розроблення проектної документації виступає Держінвестпроект або державне підприємство, яке належить до сфери управління Держінвестпроекту і утворене з метою забезпечення реалізації національних проектів, або інша особа, визначена в порядку, встановленому законодавством.

(абзац п'ятий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2013 р. N 66)

У разі надання державної підтримки для реалізації національного проекту вибір розробника проектної документації здійснюється замовником на конкурсній основі.

(абзац шостий пункту 11 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 14.01.2013 р. N 66)

Розроблення проектної документації здійснюється за рахунок передбачених на відповідні цілі коштів державного бюджету або коштів інвесторів.

(абзац сьомий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2013 р. N 66)

Проектна документація погоджується з визначеним інвестором.

(абзац восьмий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2013 р. N 66)

12. Строк підготовки національного проекту до реалізації не повинен перевищувати 12 місяців з дати набрання чинності рішенням Кабінету Міністрів України про затвердження попереднього техніко-економічного обґрунтування національного проекту.

13. Ініціювання, підготовка та реалізація національних проектів, що фінансуються за рахунок коштів, залучених державою або під державні гарантії від міжнародних фінансових організацій, здійснюються згідно з Порядком ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. N 1027 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 91, ст. 3025).

14. Держінвестпроект здійснює координацію реалізації національного проекту та забезпечує проведення технічного нагляду за ходом його реалізації.

15. Держінвестпроект проводить моніторинг та оцінку:

реалізації національного проекту на всіх етапах;

соціально-економічного ефекту реалізованого національного проекту протягом строку окупності проекту, але не менше ніж протягом трьох років з моменту початку його реалізації.

16. За результатами моніторингу та оцінки реалізації національного проекту Держінвестпроект подає до Кабінету Міністрів України відповідний щоквартальний звіт та оприлюднює його на веб-сайті Держінвестпроекту.

____________

Опрос