Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении образца уведомления о нотариальном засвидетельствовании договора аренды объектов недвижимости

КМ Украины
Постановление КМ, Уведомление от 29.12.2010 № 1242
действует с 14.01.2011

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 грудня 2010 р. N 1242

Київ

Про затвердження зразка повідомлення про нотаріальне посвідчення договору оренди об'єктів нерухомості

Відповідно до підпункту "б" підпункту 170.1.5 пункту 170.1 статті 170 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити зразок повідомлення про нотаріальне посвідчення договору оренди об'єктів нерухомості, що додається.

2. Установити, що повідомлення про нотаріальне посвідчення договорів оренди об'єктів нерухомості надсилаються державними та приватними нотаріусами до органів державної податкової служби за податковою адресою платників податків (орендодавців) у день посвідчення таких договорів.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2003 р. N 1692 "Про затвердження зразка повідомлення про нотаріальне посвідчення договору оренди нерухомого майна" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 45, ст. 2351).

4. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2011 року.

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 31

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про нотаріальне посвідчення договору оренди об'єктів нерухомості

Орендодавець _____________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, податкова адреса, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку у паспорті) згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків)

Орендар __________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, податкова адреса, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку у паспорті) згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків)

Загальна характеристика об'єкта нерухомості (назва об'єкта, площа, місцезнаходження)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Сума орендної плати згідно з договором _______________________________________________

Мінімальна сума орендного платежу (за 1 квадратний метр загальної площі)*
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Грошова оцінка об'єкта нерухомості* _______________________

Строк дії договору ___ ____________ 20__ р.

Дата посвідчення договору ___ ____________ 20__ р.

Номер запису в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій ___________ 

М. П. 

_____________________
(підпис нотаріуса) 

_____________________
 (ініціали та прізвище) 

___ ____________ 20__ р.

____________
* У разі коли це передбачено умовами договору. 

____________

Опрос