Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы протокола о временном задержании имущества

КМ Украины
Постановление КМ, Протокол от 29.12.2010 № 1239
действует с 14.01.2011

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 грудня 2010 р. N 1239

Київ

Про затвердження форми протоколу про тимчасове затримання майна

Відповідно до пункту 94.7 статті 94 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити форму протоколу про тимчасове затримання майна, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р. N 1412 "Про затвердження форми протоколу про тимчасове затримання активів" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 44, ст. 1972).

3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2011 року.

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

Інд. 31

 

000 001* 

ПРОТОКОЛ
про тимчасове затримання майна

_________________________
(назва населеного пункту) 

___ ____________ 20__ р. 

______________________________________________________________________________________
                                                            (найменування посади та звання, прізвище, ім'я та по батькові
______________________________________________________________________________________
                                                                 службової (посадової) особи, яка провела затримання)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                              (найменування підприємства, установи, організації, де проводиться затримання майна,
______________________________________________________________________________________
                                                       якщо таке затримання здійснюється на їх території)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
згідно з пунктом 94.7 статті 94 Податкового кодексу України за участю понятих
______________________________________________________________________________________
                                                (прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання та місце перебування)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

оцінювача (у разі потреби) _______________________________________________________________
                                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, найменування посади;
______________________________________________________________________________________
                                                                    документи, що підтверджують повноваження)
______________________________________________________________________________________
затримав і вилучив майно _______________________________________________________________
                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові особи (осіб), у якої (яких)
______________________________________________________________________________________
                                   вилучається майно, рік та місце народження, місце роботи, найменування посади,
______________________________________________________________________________________
                                            місце проживання та місце перебування; пред'явлений документ,
______________________________________________________________________________________
                                      що посвідчує особу, його назва, серія, номер і ким виданий (за наявності)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

     Перед проведенням опису майна роз'яснено права:

   особі (особам), у якої (яких) вилучається майно: знати причини та наслідки тимчасового затримання майна; подавати в порядку, передбаченому законодавством, скарги на дії службової (посадової) особи, яка проводить затримання; давати пояснення, робити заяви, подавати щодо змісту протоколу зауваження, які підлягають внесенню до протоколу чи додаються до нього; особисто ознайомитися з протоколом та підписати його; бути присутнім (присутніми) при всіх діях службових (посадових) осіб, пов'язаних із затриманням та вилученням майна;

    понятим: знати, для участі у провадженні яких дій їх запрошено; на підставі якої норми закону проводиться затримання майна; подавати зауваження щодо дій, пов'язаних із затриманням майна, що підлягають внесенню до протоколу чи додаються до нього;

     оцінювачу (у разі його участі): звертатися із запитаннями, пов'язаними з оцінкою майна, до особи (осіб), у якої (яких) вилучається майно, а також робити заяви щодо їх оцінки.

   Особі (особам), у якої (яких) вилучається майно, роз'яснено обов'язок - не перешкоджати виконанню службовими (посадовими) особами обов'язків у процесі затримання і вилучення майна, а понятим та оцінювачу (у разі його участі) - обов'язок засвідчити відповідність записів у протоколі виконаним діям. 

Опис розпочато о ___ год. ____ хв. 

Закінчено о ____ год. __ хв. 

Порядковий номер 

Назва та опис майна, його індивідуальні (родові) ознаки 

Одиниця виміру 

Кількість 

Ціна за одиницю вилученого майна, гривень 

Загальна вартість вилученого майна, гривень 

Особливі примітки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

______________________________________________________________________________________
                                                                                                (у разі наявності додатка
______________________________________________________________________________________
                                                                                        зробити посилання на цей додаток)

     Усього описано майна (у тому числі зазначеного у додатку) на суму
______________________________________________________________________________________
                                                                                                                 (словами)

____________
Примітка. У разі потреби опис майна за зазначеною формою викладається в окремому додатку до протоколу, який є невід'ємною частиною протоколу та підписується тими самими особами, які підписують протокол.

     Причини затримання майна ___________________________________________________________
                                                                                                                 (конкретні законодавчі норми, які було порушено)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

     Порядок збереження затриманого майна та його охорони __________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

     Пояснення, скарги, заяви та зауваження щодо затримання майна
______________________________________________________________________________________
                                            (зазначити ким, які пояснення, скарги, заяви чи зауваження зроблено;
______________________________________________________________________________________
                                                    у разі коли пояснення, скарги, заяви, зауваження додаються
______________________________________________________________________________________
                                                               до протоколу, зробити відповідну позначку)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

     Опис майна проведено правильно. Все викладене у протоколі підтверджуємо:  

поняті 

_____________________________________________
(прізвище, підпис) 

_____________________________________________
(прізвище, підпис) 

оцінювач (у разі його участі) 

_____________________________________________
(прізвище, підпис) 

особа (особи), у якої (яких) вилучено
описане майно (у разі присутності) 

_____________________________________________
(прізвище, підпис) 

Службова (посадова) особа, яка склала
протокол 

_____________________________________________
(прізвище, підпис) 

Копію протоколу N ___ та додаток до нього на ____ арк. (за його наявності) отримав(ли) __________
______________________________________________________________________________________
                                                                                                  (дата і підпис)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

____________
* Умовний номер присвоюється бланку протоколу про тимчасове затримання майна, що виготовляється та обліковується згідно з порядком виготовлення номерних бланків, передбачених інструкцією з діловодства відповідного органу. 

____________

Опрос